Byla 2-546-280/2012
Dėl viešųjų pirkimo komisijos sprendimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovo UAB „Aplinkos darbai“ atstovui Arūnui Kasparavičiui , Kėdainių rajono savivaldybės atstovui Mariui Stasiukoniui

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Aplinkos darbai“ ir UAB „Bermanta“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybei dėl viešųjų pirkimo komisijos sprendimo, ir

Nustatė

3Ieškovai UAB „Aplinkos darbai“ ir UAB „Bermanta“ ieškiniu, pateiktu Panevėžio apygardos teismui 2012-03-26, dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo atsakovui Kėdainių rajono savivaldybei prašo pripažinti negaliojančiu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos atviro supaprastinto konkurso „Žaliųjų plotų priežiūros, medžių ir krūmų pjovimo, genėjimo bei figūrinio krūmų kirpimo Kėdainių miesto seniūnijoje paslaugos pirkimas“ viešo pirkimo komisijos 2012-02-22 sprendimą Nr. VPS-58, kuriuo atmestas ieškovo pasiūlymas konkursui bei pripažinti negaliojančiu viešo pirkimo komisijos 2012-02-22 sprendimą VPS-58, kuriuo komisija nustatė preliminarią pasiūlymų eilę bei pripažinti negaliojančiu viešo pirkimo komisijos 2012-03-09 sprendimą Nr. AS-1153, kuriuo atmesta ieškovų pretenzija dėl pasiūlymo atmetimo.

4Ieškovai nurodo, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija paskelbė konkursą Žaliųjų plotų priežiūros, medžių ir krūmų pjovimo, genėjimo bei figūrinio krūmų kirpimo Kėdainių miesto seniūnijoje paslaugoms pirkti. Iki 2012 sausio 17 d. 13 val. buvo priimami pasiūlymai. Ieškovai, UAB „Aplinkos darbai“ ir UAB „Bermanta“, siekdami bendrai dalyvauti konkurse, 2012-01-10 sudarė jungtinės veiklos sutartį ir nustatytu terminu pateikė savo pasiūlymą, kurį pateikti buvo įgaliotas ieškovas UAB „Aplinkos darbai“, kuri patvirtino pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu. 2012-02-22 raštu Nr. VPS-58 atsakovas Kėdainių rajono savivaldybė atmetė pasiūlymą tuo pagrindu, kad pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, konkrečiai – ieškovo UAB „Bermanta“ tiekėjo sąžiningumo deklaracija nebuvo patvirtinta ją pasirašiusio asmens saugiu elektroniniu parašu. Tokia situacija susidarė, kaip nurodo ieškovai, todėl, kad UAB „Bermanta“ tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pasirašė pati, ją pasirašė bendrovės vadovas V. L., o saugiu elektroniniu parašu ją, siųsdamas visą ieškovo pasiūlymą, patvirtino įgaliotas pateikti pasiūlymą dalyvauti konkurse ieškovas UAB „Aplinkos darbai“. Kai paaiškėjo, kad toks sąžiningumo deklaracijos įforminimas neatitinka konkurso sąlygose nustatytos formos, 2012-02-15 ieškovas UAB „Aplinkos darbai“ pateikė Kėdainių rajono savivaldybės viešųjų pirkimų komisijai UAB „Bermanta“ tiekėjo sąžiningumo deklaraciją, patvirtintą šios bendrovės direktoriaus V. L. saugiu elektroniniu parašu. Kartu buvo nusiųsti elektroniniu parašu patvirtinti tiekėjo deklaracija, pelno(nuostolio) ataskaita, kurie buvo priimti, nes jie priskirti prie pirkimo kvalifikacinių reikalavimų ir dėl kurių pasiūlymas nebuvo atmestas.

5Ieškovai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo atmesti pasiūlymą pateikė pretenziją, bet atsakovas ją 2012-03-09 raštu AS-1153 ją atmetė dėl tos priežasties, kad sąžiningumo deklaracija nepriskiriama prie kvalifikacinių reikalavimų, todėl jos tikslinti nebegalima.

6Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu nesutinka, prašo jį atmesti iš esmės dėl tos priežasties, kad tiekėjo sąžiningumo deklaracija nėra kvalifikaciją įrodantis dokumentas. Perkančioji organizacija negalėjo prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmės, t.y. tikslinti sąžiningumo deklaracijos.

7Byloje dalyvavę asmenys teismo posėdžio metu nurodė, kad telefonu kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą ir gavo paaiškinimus, tačiau tų paaiškinimų turinys skiriasi. Teismas, atsižvelgdamas į tai, sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nėra būtinybės gauti dėl ginčo esmės šios tarnybos išvados, kuri teismui nėra privaloma, yra tik rekomendacinio pobūdžio.

8Ieškinys tenkintinas ( LR Viešųjų pirkimų įstatymo 94-95 str., CPK 4238 str.)

9Byloje nustatyta, kad atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija vykdė supaprastintą atvirą konkursą „Žaliųjų plotų priežiūros, medžių ir krūmų pjovimo, genėjimo bei figūrinio krūmų kirpimo Kėdainių miesto seniūnijoje paslaugoms pirkti“. Šio viešo pirkimo sąlygos parengtos vadovaujantis standartinėmis atviro konkurso sąlygomis, pirkimas vyksta CVP IS priemonėmis. Skelbimas apie pirkimą paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje 2011-12-30, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai 2011-12-30 Nr. 103(2) ir Kėdainių rajono savivaldybės tinklapyje. Su pateiktais pasiūlymais susipažinta 2012-01-17 dieną 13 val. ( b.l. 64).

10Ieškovai pateikė pasiūlymą dėl pirkimo ( b.l. 65, b.l. 41-44). Atsakovas 2012 m. vasario 22 d. raštu ( b.l.70) pranešė ieškovams, kad jų pasiūlymas atmetamas, kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Konkrečiai minėtame rašte nurodyta, kad ieškovų pateiktame pasiūlyme pateikta jungtinės veiklos partnerio UAB „Bermanta“ tiekėjo sąžiningumo deklaracija nėra pasirašyta saugiu elektroniniu parašu. Konkurso sąlygų 27 punkte nurodyta „Saugiu elektroniniu parašu tvirtinamas visas pasiūlymas. Atskirai kiekvieno dokumento pasirašyti nereikia, išskyrus tiekėjo deklaraciją, tiekėjo sąžiningumo deklaraciją ir ( ar) kitus dokumentus, kai juos pasirašo kitas asmuo ( pvz. jei visą pasiūlymą pasirašo įgaliotas asmuo, o tiekėjo deklaraciją-įmonės vadovas, tuomet tiekėjo deklaracija turi būti pasirašyta įmonės vadovo elektroniniu parašu atskirai) Tiekėjo deklaracijoje ir(arba) Tiekėjo sąžiningumo deklaracijoje bei kituose dokumentuose nurodomas įmonę atstovaujantis asmuo turi sutapti su elektroniniu parašu šį dokumentą pasirašančiu asmeniu“. Nurodyta, kad pasiūlymą elektroniniu parašu pasirašė UAB „Aplinkos darbai“ direktorius Arūnas Kasparavičius. Kadangi jungtinės veiklos partnerio UAB „Bermanta“ tiekėjo sąžiningumo deklaraciją pasirašė UAB „Bermanta“ direktorius V. L., šis dokumentas turėjo būti atskirai pasirašytas šio asmens elektroniniu parašu. Atsakovas, atmesdamas pasiūlymą bei pretenziją, rėmėsi konkurso sąlygų 54 punktu, draudžiančiu prašyti, siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymo esmę-pakeisti kainą arba padaryti kitų pakeitimų, dėl kurio konkurso sąlygose nustatytų neatitinkantis pasiūlymas taptų juos atitinkantis.

11Tuo pačiu metu buvo pranešta apie sudarytą pasiūlymų eilę pagal mažiausią kainą. Ieškovai į eilę neįtraukti.

12Bylos nagrinėjimo metu atsakovas sutiko, kad iš esmės ieškovų pasiūlymas buvo atmestas dėl vienintelio neatitikimo pirkimo dokumentams, t. y. dėl punkto , kad UAB „Bermanta“ tiekėjo sąžiningumo deklaracija pasiūlymo pateikimo metu nebuvo pasirašyta šios bendrovės vadovo V. L. saugiu elektroniniu parašu, kaip iš esmės neatitinkanti konkurso sąlygų 27 p. reikalavimų. Ieškovai mano, kad minėtas neatitikimo ištaisymas 2012-02-15 kartu su kitų UAB „Bermanta“ kvalifikacinius reikalavimus atitinkančių dokumentų pasirašymu saugiu elektroniniu parašu nepakeitė jų pasiūlymo esmės ir nesudarė pagrindo pasiūlymui atmesti.

13Pagal atsakovo pirkimo dokumentų reikalavimus ( b.l. 14-15, p.27 ir 57.2), 2012-02-15 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų komisijos 2012-02-15 rašto ( b. l. 35 ir 66) bei iš ieškovų 2012-02-15 pateiktos UAB „Bermanta“ sąžiningumo deklaracijos (b. l. 37 ) matyti, kad vietoj pirkimo dokumentuose nurodyto UAB „Bermanta“ sąžiningumo deklaracijos, nepasirašytos tik saugiu elektroniniu parašu, buvo pateikta to paties turinio, tik dar patvirtinta elektroniniu parašu UAB „Bermanta“ sąžiningumo deklaracija. Iš esmės ji buvo tinkama turinio prasme, bet nepakankamai tinkama formos prasme. Aišku, ji nebuvo melaginga , ji atitiko ir Ūkio ministerijos 2011-09-30 įsakymu patvirtintų formų reikalavimus, todėl, teismo įsitikinimu, nebuvo pagrindo atmesti pasiūlymo VPĮ 18 str. 2 d. pagrindu bei konkurso 57.2 punkto pagrindu. VPĮ leidžia tikslinti ne tik kvalifikacinius reikalavimus, bet ir kitus pasiūlymo įforminimo trūkumus, kurie nekeičia pasiūlymo esmės ( 31 str. 10 p.)

14VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti griežti ir formalizuoti reikalavimai perkančiajai organizacijai ir tiekėjams tam, kad būtų pasiekti viešųjų pirkimų tikslai, todėl viešųjų pirkimų teisinių santykių formalizavimas svarbus tiek, kiek tai padeda siekti šių tikslų ir nepažeidžia viešųjų pirkimų principų. Tiekėjų veiksmų ir perkančiosios organizacijos sprendimų turinio vertinimas, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų principus ir tikslus, turi viršenybę prieš formalumus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-119/2011, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-498/2011). Vertinant tiekėjų pasiūlymus, turi būti atsižvelgta į jų tikrąją valią, poreikius, susijusius su viešojo pirkimo sutarties sudarymu ir vykdymu.

15Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas atmesti nagrinėjamu atveju visą pasiūlymą, kai kvalifikacijos reikalavimus atitinkantys pasiūlymo dokumentai ta pačia data 2012-02-15 buvo patvirtinti saugiu elektroniniu parašu ir pripažinti tinkamais ( b.l. 66, 35,36, 38-40, o sąžiningumo deklaracija nebetinkama, pakankamai formalus, nes po neatitikimo nustatymo operatyviai, kartu su kvalifikaciją tikslinančiais duomenimis, ištaisytas techninis dokumento įforminimo pažeidimas nepakeičia subjektinių teisių apimties. Pasiūlymas iš esmės nesikeitė, todėl vargiai jį galima atmesti. Sąvokos „pasiūlymas“ ir „deklaracija“ skiriasi, nes pirmoji sąvoka yra platesnė ir apimanti tiekėjo pateiktą sąžiningumo deklaraciją, tačiau šių sąvokų turinį yra reikalinga vertinti atsižvelgiant į kiekvienos konkrečios bylos faktines aplinkybes. Šios bylos faktinės aplinkybės turi būti vertintinos ieškovų naudai.

16Kadangi pasiūlymų eilė sudaryta neteisėtai atmetus ieškovų pasiūlymą, todėl daroma išvada, kad ši eilė sudaryta neteisėtai ir negali likti viešosios komisijos sprendimas šiuo klausimu galioti.

17Ieškinį patenkinus, ieškovams priteistinos bylinėjimosi išlaidos ( CPK 93 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str. CPK 4238 str., teismas

Nutarė

19Ieškovų UAB „Aplinkos darbai“ ir UAB „Bermanta“ ieškinį Kėdainių rajono savivaldybei tenkinti.

20Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos 2012-02-22 sprendimą atmesti ieškovų UAB „Aplinkos darbai“ ir UAB „Bermanta“ jungtinės veiklos sutarties pagrindu pateiktą pasiūlymą supaprastintą atvirą konkursą „Žaliųjų plotų priežiūros, medžių ir krūmų pjovimo, genėjimo bei figūrinio krūmų kirpimo Kėdainių miesto seniūnijoje paslaugoms pirkti“ pasiūlymą pripažinti neteisėtu ir jį panaikinti;

21pripažinti negaliojančiu viešo pirkimo komisijos 2012-03-09 sprendimą Nr. AS-1153, kuriuo atmesta ieškovų pretenziją dėl pasiūlymo atmetimo;

22pripažinti negaliojančiu viešo pirkimo komisijos 2012-02-22 sprendimą VPS-58, kuriuo dėl preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo.

23Priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos UAB „Aplinkos darbai“ 1 000 Lt žyminio mokesčio už ieškinį ir 700 Lt advokato pagalbos išlaidų.

24Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovai UAB „Aplinkos darbai“ ir UAB „Bermanta“ ieškiniu, pateiktu... 4. Ieškovai nurodo, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija paskelbė... 5. Ieškovai dėl viešųjų pirkimų komisijos sprendimo atmesti pasiūlymą... 6. Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybė atsiliepimu į ieškinį su ieškiniu... 7. Byloje dalyvavę asmenys teismo posėdžio metu nurodė, kad telefonu kreipėsi... 8. Ieškinys tenkintinas ( LR Viešųjų pirkimų įstatymo 94-95 str., CPK 4238... 9. Byloje nustatyta, kad atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija... 10. Ieškovai pateikė pasiūlymą dėl pirkimo ( b.l. 65, b.l. 41-44). Atsakovas... 11. Tuo pačiu metu buvo pranešta apie sudarytą pasiūlymų eilę pagal... 12. Bylos nagrinėjimo metu atsakovas sutiko, kad iš esmės ieškovų pasiūlymas... 13. Pagal atsakovo pirkimo dokumentų reikalavimus ( b.l. 14-15, p.27 ir 57.2),... 14. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti griežti ir formalizuoti reikalavimai... 15. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos... 16. Kadangi pasiūlymų eilė sudaryta neteisėtai atmetus ieškovų pasiūlymą,... 17. Ieškinį patenkinus, ieškovams priteistinos bylinėjimosi išlaidos ( CPK 93... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str. CPK 4238 str., teismas... 19. Ieškovų UAB „Aplinkos darbai“ ir UAB „Bermanta“ ieškinį Kėdainių... 20. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijos... 21. pripažinti negaliojančiu viešo pirkimo komisijos 2012-03-09 sprendimą Nr.... 22. pripažinti negaliojančiu viešo pirkimo komisijos 2012-02-22 sprendimą... 23. Priteisti iš atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos UAB... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...