Byla 2-830-880/2013
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei N. U. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo,

Nustatė

2Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 3360 Lt skolos, kurią sudaro 1000 Lt paskola, 200 Lt paskolos suteikimo komisinis mokestis ir 2160 Lt delspinigiai, taip pat 5 proc. metines palūkanas nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 76 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas nurodo, kad su atsakove 2009-06-16 sudarė paskolos sutartį, kuria ieškovas atsakovei suteikė 1000 Lt dydžio paskolą. Paskolos sutarties terminas - 30 dienų, atsakovė paskolą turėjo grąžinti iki 2009-07-16. Atsakovė laiku neįvykdė savo prievolės, t.y. negrąžino paskolos, todėl remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, nuo 2009-07-16 atsakovei buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai. Delspinigiai šiuo atveju buvo skaičiuoti už 180 dienų. Remiantis bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2. punktu, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną buvo skaičiuojami 1 % dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Taigi, ieškovo prašomas delspinigių dydis už 180 dienų yra 2160 Lt. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių atsakovei nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį arba parengiamojo procesinio dokumento.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu specialiame internetiniame tinklalapyje (b.l. 26). Pagal CPK 130 str. nuostatas, tai pripažįstama tinkamu procesinių dokumentų įteikimu. Atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, todėl gali būti priimtas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d. nuostatomis, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad tarp ieškovo ir atsakovės buvo sudaryta paskolos sutartis (b.l. 7-13). Ieškovas suteikė atsakovei 1000 Lt paskolą, kurią atsakovė turėjo grąžinti iki 2009-07-16. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu.

7CK 6.870 str. 1 d. numatyta, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas. Atsakovė sutarties nevykdė, įrodymų apie prievolių įvykdymą byloje nėra, todėl remiantis CK 6.873 str. 1 d., iš jos priteistina 1000 Lt dydžio negražinto kredito ir 200 Lt kredito suteikimo komisinio mokesčio.

8CK 6.71 str. 1 d. numato, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta. Atsakovė sutarties 9.2 punktu už kiekvieną uždelstą sumokėti dieną įsipareigojo mokėti 1 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (b.l. 11). Teismas pažymi, kad netesybos, viršijančios realiai patirtų nuostolių dydį, visgi atlieka kompensuojamąją, o ne baudinę funkciją. Teismo teisė, o tuo pačiu ir pareiga yra kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo šaliai piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Vertindamas, ar netesybos yra „aiškiai per didelės“ arba „aiškiai neprotingos“, konkrečią bylą nagrinėjantis teismas turi atsižvelgti į nagrinėjamos bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remtis teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003, 2007 m. spalio 12 d. nutartis Nr. 3K-7-304/2007, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis Nr. 2A-384/2008 S). Kreditorius pareiškimu reikalauja priteisti iš skolininkės 2160 Lt delspinigių už 180 dienų laikotarpį. Delspinigių dydis pagal šalių sudarytos paskolos sutarties nuostatas yra 1 proc. už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (b.l. 11). Teismo pažymi, kad reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius yra akivaizdžiai nesąžiningas skolininkės atžvilgiu bei nepagrįstas galimai patirtais nuostoliais, nes viršija paskolos dydį. Pagal CK 6.73 str. 2 d. nuostatas, jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Esant šioms aplinkybėms, kreditoriaus reikalaujamų delspinigių dydis mažintinas iki 0,2 proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną (CK 1.5 str.). Taigi už 180 dienų laikotarpį iš atsakovo ieškovo naudai priteistina 432 Lt delspinigių.

9CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. CK 6.210 str. 1 d. nurodyta, kad terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos teisme iškėlimo dienos (2013-10-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas.

10Ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovės ieškovui priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 76 Lt žyminio mokesčio, mažintinos patenkintų reikalavimų daliai (patenkinta 49 proc. ieškinio reikalavimų), todėl iš atsakovės priteistina 37 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285-286 str. teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti iš dalies.

13Priteisti iš atsakovės N. U. (a.k. ( - ) ieškovui UAB „4finance” (juridinio asmens kodas 301881644) 1000 Lt (vieną tūkstantį litų ir 00 ct) skolos, 200 Lt (dviejų šimtų litų ir 00 ct) dydžio paskolos suteikimo komisinį mokestį, 432 Lt (keturių šimtų trisdešimt dviejų litų ir 00 ct) dydžio delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 1632 Lt sumą nuo 2013-10-21 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 37 Lt (trisdešimt septynis litus ir 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

14Likusią ieškinio dalį atmesti.

15Atsakovė, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Širvintų rajono apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Širvintų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai