Byla 2-1714/2011
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutarties, kuria iškelta bankroto byla uždarajai akcinei bendrovei „Adreka“, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-1609-109/2011 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ginčo esmė

4Pareiškėjai UAB „Reprodukcijos spalvos“, UAB „Verbesta“, UAB „Orange Master“ ir UAB „Indebt“ kreipėsi į teismą su pareiškimais iškelti bankroto bylą UAB „Adreka“ Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 2 straipsnio 8 dalyje, 4 straipsnio 2 punkte nurodytais pagrindais. Nurodė, kad įmonė nevykdo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, dėl ko darytina išvada, kad ji yra nemoki ir nepajėgia atsiskaityti su kreditoriais.

5Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Kauno apygardos teismas 2011 balandžio 12 d. nutartimi iškėlė UAB „Adreka“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

7Teismas nurodė, kad pagal įmonės 2010 m. balanso duomenis, UAB „Adreka“ balansinė turto vertė 2010 metais siekė 9 687 438 Lt, tarp jo - ilgalaikis materialus turtas – 5 651 255 Lt, trumpalaikis turtas: atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys – 933 922 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 3 069 155 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 32 186 Lt, piniginės lėšos – 920 Lt. Tuo tarpu 2010 m. balanso duomenimis, UAB „Adreka“ finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė – 9 046 880 Lt, kuriuos sudaro po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 2 919 730 Lt sumos, per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 6 127 150 Lt. Teismo nuomone, 2010 metų pelno (nuostolių) ataskaita rodo, kad 2010 metais įmonė patyrė 870 918 Lt nuostolį. Be to, iš kreditorių sąrašo matyti, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 3 184 193,33 Lt.

8Taip pat teismas nurodė, kad atsakovas nepateikė naujesnių įmonės finansinių duomenų, tačiau pažymėjo, jog 2011 m. balandžio 7 d. nutartimi Lietuvos apeliacinis teismas civilinėje byloje Nr. 2-984/2011 pagal ieškovo UAB „Adreka“ generalinio direktoriaus ieškinį atsakovui UAB „Adreka“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo paliko galioti Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį, kuria atsisakyta iškelti restruktūrizavimo bylą UAB „Adreka“. Iš šioje byloje esančių rašytinių įrodymų Lietuvos apeliacinis teismas nustatė, kad 2010 m. rugsėjo 30 d. balanso duomenys rodo, jog atsakovo įmonė turi turto, kurio vertė 8 532 751 Lt, mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 9 038 611 Lt, iš jų pradelstų įsipareigojimų yra 5 263 631 Lt. Tai patvirtina, kad pradelsti UAB „Adreka“ įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Lietuvos apeliacinis teismas minėtoje nutartyje konstatavo, kad įmonė yra nemoki: iš byloje esančios 2010 m. rugsėjo 30 d. įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos teismas nustatė, jog įmonė 2010 metais patyrė 2 017 336 Lt nuotolių, o visa tai rodo, kad įmonės padėtis nuo 2009 metų ženkliai pablogėjo, įmonė veikia nuostolingai, jos turtinė padėtis yra labai sunki.

9Teismas konstatavo, kad UAB „Adreka“ neatsiskaito su kreditoriais, dirba nuostolingai, dėl ko darytina išvada, kad UAB „Adreka“ padėtis yra dar pablogėjusi, ji yra nemoki ir nebegali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų. Atsižvelgiant į tai, teismas sprendė, kad UAB „Adreka“ keltina bankroto byla ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui, įmonės bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“.

10Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

11Atsakovas UAB „Adreka“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartį, ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjų pareiškimus dėl UAB „Adreka“ bankroto bylos iškėlimo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Nėra nė vieno iš ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalyje numatytų pagrindų kelti UAB „Adreka“ bankroto bylą: 1) atsakovas nėra viešai paskelbęs arba kitaip pranešęs kreditoriaus, tarp jų ir pareiškėjams, kad negali ir/ar neketina su jais atsiskaityti; 2) atsakovas yra moki įmonė, kurios 2010 m. lapkričio 30 d. balansas ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenys patvirtina, jog atsakovo viso turto vertė 2010 m. siekė 9 687 438 Lt, o, remiantis kreditorių sąrašu, pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudarė tik 3 184 193,33 Lt, t. y. neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės.
  2. Skundžiamoje nutartyje nurodytas įmonės rodiklis, kad finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekia 9 046 880 Lt, negali būti ir nėra tapatus pradelstų įsipareigojimų rodikliui, todėl neturi reikšmės, sprendžiant klausimą dėl įmonės mokumo ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme. Juolab kad dalį nurodytos sumos sudaro po vienerių metų mokėtinos įmonės sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai.
  3. Sprendžiant klausimą dėl įmonės (ne)mokumo, nevertinama, ar įmonės veikla pelninga, todėl teismo nurodyta aplinkybė, kad 2010 metais įmonė patyrė 870 918 Lt nuostolį, nėra pagrindas spręsti apie įmonės nemokumą.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą pareiškėjo BUAB „Orange Master“ bankroto administratorius prašo atmesti apelianto atskirąjį skundą ir palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartį. Nurodo, kad įmonės balanso duomenimis, UAB „Adreka“ turi 9 687 438 Lt turto, tačiau 3 069 155 Lt šio turto sudaro per vienerius metus gautinos sumos, į kurias pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką, sprendžiant įmonės (ne)mokumo klausimą, neturi būti atsižvelgiama, juolab kad jos nuo 2008 m. iki 2010 m. lapkričio 30 d. praktiškai nesumažėjo, todėl darytina išvada, kad šias sumas atgauti nėra galimybės. Be to, iš įmonės finansinių dokumentų matyti, kad UAB „Adreka“ jau 2008 metais buvo nemoki, o 2009 metais jos nemokumas tik padidėjo. Pareiškėjo nuomone, įmonė neturi galimybės atstatyti mokumo ir atsiskaityti su kreditoriais, todėl bankroto byla įmonei gali būti keliama ne tik dėl to, kad ji yra nemoki ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalies prasme, bet ir todėl, kad įmonė vėluoja išmokėti darbuotojams atlyginimą.

13Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Atskirasis skundas atmestinas, Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

15CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja ĮBĮ. ĮBĮ 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

16Nagrinėjamu atveju sprendžiamas klausimas, ar buvo pagrindas atsakovui UAB „Adreka“ kelti bankroto bylą. Bankroto proceso paskirtis ir tikslas – per įstatyme numatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai arba iš dalies patenkinti skolininko – bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai. Įvertinus įmonių bankroto instituto esmę, tikslus bei paskirtį, galima spręsti, jog bankroto procese siekiama apsaugoti ne tik finansinių įsipareigojimų nevykdančios įmonės kreditorių, bet ir pačios bankrutuojančios įmonės interesus. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio penktąją dalį bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

17Teisėjų kolegija nesutinka su atskirojo skundo argumentu, kad nagrinėjamu atveju nėra nė vienos iš aukščiau nurodytų sąlygų iškelti UAB „Adreka“ bankroto bylą, kadangi apeliantas nėra viešai paskelbęs arba kitaip pranešęs kreditoriaus, tarp jų ir pareiškėjams, kad negali ir/ar neketina su jais atsiskaityti, įmonė yra moki, o jos pradelsti įsipareigojimai kreditoriams sudaro tik 3 184 193,33 Lt, t. y. neviršija pusės į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Priešingai nei teigia apeliantas, pateiktais į bylą ir apygardos teismo teisingai nustatytais duomenimis, UAB „Adreka“ balansinė turto vertė 2010 metais sudarė 9 687 438 Lt (ilgalaikis materialus turtas – 5 651 255 Lt, trumpalaikis turtas – 933 922 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 3 069 155 Lt, kitas trumpalaikis turtas – 32 186 Lt, piniginės lėšos – 920 Lt), tuo tarpu įmonės finansiniai įsipareigojimai kreditoriams siekė 9 046 880 Lt, iš kurių - 2 919 730 Lt sudaro po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai bei 6 127 150 Lt per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai. Todėl apygardos teismas turėjo pagrindo spręsti, kad pradelsti apelianto įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės, dėl ko teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktu, pagrįstai nustatė, kad UAB „Adreka“ yra nemoki ir jai keltina bankroto byla. Juolab kad įmonės nemokumas jau yra konstatuotas Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 7 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-984/2011, o apeliantas atskirojo skundo argumentais nepaneigė nustatytų aplinkybių (CPK 178 str., 314 str.).

18Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra atmestinas, o Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 d. nutartis paliktina nepakeista.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmuoju punktu,

Nutarė

20Palikti nepakeistą Kauno apygardos teismo 2011 m. balandžio 12 nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai