Byla 2-984/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Vyto Miliaus (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ generalinio direktoriaus R. R. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-3451-173/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Adreka“ generalinio direktoriaus R. R. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Adreka“ dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo, tretysis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Reprodukcijos spalvos“.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5Ieškovas UAB „Adreka“ generalinis direktorius R. R. prašė iškelti UAB „Adreka“ restruktūrizavimo bylą. Nurodė, kad, neiškėlus restruktūrizavimo bylos, laikinų finansinių sunkumų turinti UAB „Adreka“ neturės finansinių galimybių grąžinti skolų kreditoriams, bendrovei grėstų bankroto bylos iškėlimas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 4 d. nutartimi atsisakė kelti restruktūrizavimo bylą UAB „Adreka“. Šią nutartį teismas grindė įmonės nemokumu ir teisinio pagrindo iškelti įmonei bankroto bylą buvimu.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės normas, neteisingai aiškino UAB „Adreka“ finansinius dokumentus, nevertino restruktūrizavimo plano metmenų, o tai lemia, jog nebuvo atskleista bylos esmė ir jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą.

10Tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą. Atsiliepimu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi teisingai aiškino ir taikė teisės normas, tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius duomenis, pagrįstai padarė išvadą, jog įmonė yra nemoki bei jog nėra teisinio pagrindo atsakovui kelti restruktūrizavimo bylą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

14ĮRĮ 7 str. 5 d. nuostatos numato, kad teismas priima nutartį atsisakyti kelti įmonės restruktūrizavimo bylą, jeigu: 1) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė neatitinka bent vienos iš šio įstatymo 4 straipsnyje išdėstytų sąlygų; 2) buvo pažeisti šio įstatymo 5 straipsnyje nurodyti reikalavimai; 3) nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki ir, jeigu yra kitų Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, teismui turi būti pateiktas pareiškimas dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

15Pirmosios instancijos teismas atsisakymą kelti atsakovui restruktūrizavimo bylą grindė ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. Dėl šios priežasties bus vertinama, ar nagrinėjamoje byloje egzistavo ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. nuostatose numatytas pagrindas ir ar pagrįstai pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą.

16Kaip minėta, ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. nuostatos numato, kad teismas atsisako kelti įmonei restruktūrizavimo bylą, jei nagrinėdamas pareiškimą teismas padaro pagrįstą išvadą, kad įmonė yra nemoki, ar yra kitų ĮBĮ nurodytų bankroto bylos iškėlimo sąlygų, ir jei teismui yra pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo ĮBĮ nustatyta tvarka. Tai reiškia, kad nagrinėjamu atveju yra reikalinga nustatyti, ar įmonė yra nemoki ir ar pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimo metu buvo pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

17Dėl įmonės nemokumo

18Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Pradelstais įsipareigojimais pripažįstami tie įsipareigojimai, kuriems įvykdyti yra suėjęs terminas, tačiau įstatymas nenustato jokio termino, kiek turėtų būti pradelstas įsiskolinimų vykdymas, todėl svarbu nustatyti, ar įsipareigojimai iš tiesų yra pradelsti ir ar pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Taigi teismas įmonei gali iškelti bankroto bylą dėl jos nemokumo tuo atveju, jei yra tam tikros teisinės prielaidos, sudarančios pakankamą pagrindą manyti, jog įmonė yra nemoki. Įmonės nemokumas gali būti nustatytas tik išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, atspindėtus finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 19 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 2-372/2009).

19Iš byloje esančio 2010 m. rugsėjo 30 d. balanso (b. l. 93, 94) matyti, kad atsakovo įmonė turi turto, kurio vertė 8 532 751 Lt. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 9 038 611. Iš jų pradelstų įsipareigojimų yra 5 263 631 Lt (b. l. 43-46). Šie duomenys rodo, kad pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Tai reiškia, kad įmonė yra nemoki. Iš byloje esančios 2010 m. rugsėjo 30 d. įmonės pelno (nuostolių) ataskaitos (b. l. 95) matyti, kad įmonė patyrė 2 017 336 Lt nuotolių. Tai rodo, kad įmonė veikia nuostolingai, jos turtinė padėtis yra labai sunki. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir įvertino byloje esančius įrodymus bei pagrįstai skundžiama nutartimi nustatė, jog atsakovo įmonė yra nemoki.

20Dėl pareiškimo iškelti bankroto bylą atsakovui buvimo

21Kaip minėta, priimant nutartį, kuria atsisakoma įmonei iškelti restruktūrizavimo bylą, turi būti nustatyta, kad pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimo metu buvo pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

22Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui teisme buvo gautas 2010 m. spalio 20 d. (b. l. 2). Pagal minėtą pareiškimą byla buvo nagrinėjama iki 2011 m. sausio 4 d. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad 2010 m. gruodžio 20 d. Kauno apygardos teisme gautas pareiškimas dėl bankroto bylos atsakovo įmonei iškėlimo, kuris yra nagrinėjamas civilinėje byloje Nr. B2-1609-109/2011. 2011 m. vasario 10 d. nutartimi prie minėtos civilinės bylos prijungta civilinė byla Nr. B2-1919-109/2011, kurioje taip pat gautas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovo įmonei. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo UAB „Adreka“ nagrinėjimo metu buvo pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui.

23Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė, jog atsakovo įmonė yra nemoki ir jog pareiškimo dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo nagrinėjimo metu buvo pateiktas pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Taigi pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. ir pagrįstai atsisakė atsakovui iškelti restruktūrizavimo bylą. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo naikinti teisėtą bei pagrįstą Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį atskirajame skunde nurodytais motyvais.

24Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu

Nutarė

26Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. I. Ginčo esmė... 5. Ieškovas UAB „Adreka“ generalinis direktorius R. R. prašė iškelti UAB... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Kauno apygardos teismas 2011 m. sausio 4 d. nutartimi atsisakė kelti... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 9. Ieškovas pateikė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m.... 10. Tretysis asmuo pateikė atsiliepimą į apelianto atskirąjį skundą.... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 14. ĮRĮ 7 str. 5 d. nuostatos numato, kad teismas priima nutartį atsisakyti... 15. Pirmosios instancijos teismas atsisakymą kelti atsakovui restruktūrizavimo... 16. Kaip minėta, ĮRĮ 7 str. 5 d. 3 p. nuostatos numato, kad teismas atsisako... 17. Dėl įmonės nemokumo... 18. Įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo... 19. Iš byloje esančio 2010 m. rugsėjo 30 d. balanso (b. l. 93, 94) matyti, kad... 20. Dėl pareiškimo iškelti bankroto bylą atsakovui buvimo... 21. Kaip minėta, priimant nutartį, kuria atsisakoma įmonei iškelti... 22. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos... 23. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 24. Kiti atskirajame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 26. Kauno apygardos teismo 2011 m. sausio 4 d. nutartį palikti nepakeistą....