Byla 2-487-280/2008
Dėl pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovo VšĮ „Kretingos maistas” atstovams I. N. ir adv. R. Tamašauskui,

2teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų tarnybai prie LR Vyriausybės ir trečiajam asmeniui UAB „Smulkus urmas“ dėl pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

3Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ ieškiniu atsakovams Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei trečiajam asmeniui UAB „Smulkus urmas“ prašo pripažinti negaliojančiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – LRV) 2008-07-16 sutikimą, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija atmestų visus pasiūlymus, taip pat pripažinti negaliojančiu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2008-07-21 sprendimą atmesti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą ir įpareigoti atsakovą Kėdainių rajono savivaldybės administraciją įvertinti ir tarpusavyje palyginti dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus, nustatyti laimėtoją bei su laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį, priteisti iš atsakovų ieškovui bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodo, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos“. Pagal pirkimo sąlygas, patvirtintas 2008-04-03 viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė atitinkamą pasiūlymą „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų mokinių maitinimo paslaugų teikimo“ nustatytu terminu – iki 2008-05-08.

5Po pasiūlymo pateikimo Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2008-05-23 raštu pareikalavo pagrįsti pasiūlyme pateiktas neįprastai mažas pusryčių (0,02) ir pietų (0.47 Lt) pagaminimo išlaidas pagal atskirus išlaidų straipsnius, prašė nurodyti bent vieną per pastaruosius trejus metus įvykdytą sutartį. Ieškovas nurodo, kad 2008-05-27 pateikė reikalaujamus duomenis.

62008-07-21 Kėdainių rajono savivaldybės administracija pranešė ieškovui, kad jo pasiūlymas atmestas, nes ieškovas nepagrindė neįprastai mažos pasiūlytos kainos. 2008-07-28 raštu Kėdainių rajono savivaldybės administracija pranešė ieškovui, kad gautas Viešųjų pirkimų tarnybos prie LRV sutikimas atmesti visus pasiūlymus.

7Ieškovas tvirtina, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str. 1 dalies reikalavimą, nes ieškovas pateikė tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus. Ieškovas panašaus kainų lygio pasiūlymus teikia ir kitoms perkančioms organizacijoms bei sėkmingai vykdo sutartis. Atsakovai nemotyvavo ieškovo pasiūlymo atmetimo, nenurodė, kas liko nepagrįsta.

8Ieškovas prašo atnaujinti terminą ieškiniui paduoti, nurodo, kad dėl svarbių priežasčių praleido Viešųjų pirkimų įstatymo 122 str. 1 d. nustatytą 10 dienų terminą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2008-07-28 dienos sprendimui atmesti pasiūlymą skųsti, nes dėl suklydimo kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kuris tik 2008-08-28 dieną atsiuntė nutartį, kuria atsisakė priimti ieškinį. Kodėl ieškinys Panevėžio apygardos teismui pateiktas tik 2008-09-22(19), prašyme nepaaiškino. Teismo posėdyje ieškovo atstovas advokatas tvirtino, kad šiuo atveju taikytinas CK 1.125 str. 3 dalyje numatytas 1 mėnesio ieškinio senaties terminas reikalavimams, atsirandantiems iš konkurso rezultatų. Pripažino, kad ir šis terminas praleistas.

9Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV atsiliepimu į ieškinį ir parengiamajame teismo posėdyje su prašymu atnaujinti terminą ieškiniui paduoti ir su ieškiniu nesutiko.

10Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV nesutinka su ieškovo pareikštu jam reikalavimu, tvirtina, kad nepagrįstai ieškovas Tarnybą įtraukė į procesą atsakovu. Tarnybos su ieškovu nesieja jokie materialiniai teisiniai santykiai. Tik perkančioji organizacija priima sprendimą dėl pasiūlymo atmetimo.

11Viešųjų pirkimų tarnyba tvirtina, kad ieškovas nepagrindė nepagrįstai mažos pusryčių ir pietų vienos porcijos pagaminimo kainos, pagrindė tik pietų porcijos pagaminimo išlaidas, o pusryčių pagaminimo išlaidas įvardino simboline kaina.

12Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašo ieškinį atmesti, neatnaujinti termino, nustatyto Viešųjų pirkimų įstatymo 122 str., ieškiniui paduoti. Atsakovas tvirtina, kad ieškovas terminą ieškiniui paduoti praleido ne dėl svarbių priežasčių. Naudojasi kvalifikuota advokato pagalba, todėl galėjo kreiptis laiku ir į teismą, kuriam teisminga ši byla. Po to, kai Kauno apygardos teismas atsisakė priimti ieškinį, ieškovas vėl praleido nustatytą terminą, ieškinį surašė tik 2008-09-15.

13Atsakovas tvirtina, kad ieškinys nepagrįstas. Viešųjų pirkimų įstatymo normos dėl neįprastai mažos kainos paskirtis – apsaugoti perkančiąją organizacija nuo grėsmės, kad sudaryta pirkimo sutartis gali būti tinkamai neįvykdyta. Pagal Įstatymo 40 straipsnio 1 dalį tiekėjas turi pateikti tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus. Tie įrodymai negali būti vertinami formaliai. Pirkimo sąlygose buvo reikalaujama atskirai nurodyti pusryčių ir pietų pagaminimo išlaidas. Perkančioji organizacija paskaičiavo, kad sąnaudos pietų pagaminimui turėtų sudaryti 0,785 Lt, o pasiūlyta 0,47 Lt kaina neįprastai maža ir nereali, jos nepakanka net įstatymų garantuojamam darbuotojo minimaliam darbo užmokesčiui apmokėti. Pusryčių pagaminimo kainą ieškovas atsisakė pagrįsti. Atsakovas, kaip perkančioji organizacija, nurodo, kad maisto produktų įsigijimo kaina turi būti naudojama tik pagal tikslinę paskirtį ir jos sąskaita negali būti dengiamos kitos išlaidos.

14Ieškinys atmestinas (CPK 270 str. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str., 122 str.)

15Faktinės aplinkybės

16Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija 2008 m. balandžio 3 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimo“, kuriuo buvo numatyta įsigyti bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugą. Konkurso sąlygose nurodyta, kad maitinimas bus tiekiamas 23 bendrojo lavinimo mokyklose maistą gaminant vietoje ir 13 jų skyrių maistą atvežant pagamintą. Nustatytas preliminarus nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius.

175.4 str., nurodyta, kad bendra vienam mokiniui nemokamo maitinimo gaminamų pusryčių ir pietų maitinimo paslaugos kaina pateikiama litais. Bendrą paslaugos kainą sudaro: maisto produktų kaina ir maisto pagaminimo išlaidos. Nustatyta produktų įsigijimo kaina, kuri negali būti keičiama: pietums 4,23 Lt, pusryčiams – 1,95 Lt. Į nemokamo maitinimo paslaugos kainą turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai (įskaitant PVM), visos tiekėjo išlaidos.

18Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2008-04-28 pateikė prašymą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų komisijai paaiškinti, ar gali būti pateikta mažesnė produktų įsigijimo kaina, nei nurodyta pirkimo dokumentų 5.4 punkte. 2008-04-29 Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkė patvirtino, kad produktų įsigijimo kaina negali būti keičiama.

192008 m. gegužės 8 dieną VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė pasiūlymą, kuriuo bendrą pusryčių porcijos kainą nurodė 1,97 Lt, kurią sudaro 1,95 Lt maisto produktų kaina, 0,02 Lt maisto pagaminimo išlaidos. Pietų kainą pasiūlė 4,70 Lt, kur 4,23 Lt maisto produktų kaina ir 0,47 Lt – maisto pagaminimo išlaidos. Bendra pietų ir pusryčių pasiūlymo kaina su PVM – 6,67 Lt. Nurodė, kad į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 1,02 Lt. Nurodė, kad pasiūlymo įvykdymo užtikrinimui pateiks 10 000 Lt įvykdymo laidavimo polisą DAB RESO Europa. Pasiūlymo galiojimo laikas – iki 2008-08-08.

202008-05-23 Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pasiūlymą, paprašė patikslinti pasiūlymą, tarp kitų reikalavimų prašyme nurodyta detaliai pagrįsti pasiūlyme pateiktas neįprastai mažas pusryčių ir pietų pagaminimo išlaidas pagal atskirus išlaidų straipsnius ir nurodyti maitinimo paslaugos teikimo laikotarpiu Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose dirbsiančių darbuotojų skaičių, jų vidutinį atlyginimą.

21Detalų paaiškinimą ieškovas turėjo pateikti iki 2008 m. gegužės 28 dienos 17 val. 2008-05-24 pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad maisto pagaminimo išlaidos pusryčiams yra pateikta tik simbolinė 0,02 Lt kaina, „kadangi pusryčių gamybą ir tolesnį jų pateikimą vykdo tie patys darbuotojai ir su ta pačia įranga, įmonei sąnaudos nepadidėja“. Pateikė lentelę, kurioje nurodė atskirus pietų gaminimo porcijos išlaidų straipsnius (darbo užmokesčiui 0,3055 Lt, mokesčiams už komunalines paslaugas 0,0517, administravimo išlaidoms – 0,0188 Lt ir pan.). Dirbsiančių darbuotojų skaičius ir jų vidutinio atlyginimo dydis liko nenurodyti. Teismo posėdyje ieškovo atstovai nurodė, kad papildomos nemokamo maitinimo maisto gaminimo išlaidos bus dengiamos iš pajamų, gautų teikiant mokamą maitinimą kitiems mokyklų mokiniams ir mokytojams. Tvirtino, kad tos pajamos tikrai yra gaunamos, jų sąskaita galima mažinti nemokamo maitinimo išlaidas.

222008 m. birželio 11 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracija kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą prie LR Vyriausybės dėl išvadų apie gautus pasiūlymus pateikimo, nes Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ir trečiojo asmens pasiūlymus įvertino atmestinais. (UAB „Smulkus urmas“ pateikė didesnes pusryčių ir pietų pagaminimo išlaidas, atitinkamai 2,30 ir 5,61 Lt, tik nurodė neteisingą įkainių sumą.) Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV sutiko, kad visi pasiūlymai būtų atmesti. Po to pirkimas pripažintas pasibaigusiu, buvo paskelbtas naujas konkursas.

23Ieškovas 2008-07-28 gavo iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos pranešimą, kad ieškovo 2008-07-25 dienos pretenzija nebebus nagrinėjama. Ieškovas į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu kreipėsi tik 2008-09-19 (ieškinį įteikė pašte), praleidęs LR Viešųjų pirkimų įstatymo 122 str. 1 dalyje nustatytą 10 dienų terminą ieškiniui dėl pretenzijos pareikšti. Nurodo, kad šį terminą praleido dėl svarbių priežasčių, nes kreipėsi ne į tą teismą, o be to, kaip aiškino teismo posėdyje, iš karto nesikreipė į teismą, tikėjosi dalyvauti ir nugalėti naujai skelbiamame konkurse. Naujai paskelbto konkurso sąlygos buvo pakeistos, ieškovas neteko galimybės jame dalyvauti, todėl buvo priverstas kreiptis į teismą dėl anksčiau skelbto konkurso procedūrų ginčijimo.

24Šias nustatytas aplinkybes patvirtina šalių pateiktos Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos 2008-04-03 supaprastinto atvirojo konkurso bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimo sąlygos, šalių pateikti pirkimo dokumentai, pretenzijos, atsakymai.

25Teisiniai argumentai

26Pirmiausia darytina išvada, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido LR Viešųjų pirkimų įstatymo 122 str. 1 dalyje nustatytą 10 dienų terminą ieškiniui paduoti. 10 dienų terminas yra skaičiuojamas nuo 2008 m. liepos 28 dienos, kai Kėdainių rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ pretenziją, nurodė, kad pretenzija nebus nagrinėjama, pirkimas pasibaigęs, nes 2008 m. liepos 17 dieną Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija vienbalsiai

Nutarė

27atmesti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ir trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymus. Pretenzija buvo reiškiama ne dėl to, kad pirkimas laikomas pasibaigusiu, bet dėl to, kad atmestas ieškovo pasiūlymas. Todėl šiuo atveju taikytina speciali Viešųjų pirkimų įstatymo 122 str. 1 dalies norma, nustatanti 10 dienų terminą ieškiniui paduoti. Kadangi buvo tik du pasiūlymai, tai pagal LR Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 2 d. 2 punktą pirkimas laikomas pasibaigusiu. Apie tai ieškovui pranešta 2008-07-21.

28Kaip matyti, ieškovui nebuvo jokių aplinkybių, trukdančių kreiptis į teismą laiku dėl teisių gynimo, tačiau ieškovas nerūpestingai tikėjosi, kad savo teises apgins naujai skelbiamame konkurse. Kai tai nepavyko, kreipėsi Į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu, kurį išsiuntė tik 2008-09-19 (po dviejų mėnesių). Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad ieškovas 2008-08-22 Panevėžio apygardos teismui pateikė ieškinį dėl naujai paskelbto 2008-07-24 dieną konkurso procedūrų, o anksčiau skelbto konkurso procedūrų Panevėžio apygardos teisme dar neginčijo. Kreipimasis į Kauno apygardos teismą negali būti vertinamas svarbia termino ieškiniui paduoti praleidimo priežastimi, nes ieškovas naudojasi advokato pagalba, o be to, gavęs nutartį atsisakyti priimti ieškinį iš Kauno apygardos teismo, nesikreipė iš karto į Panevėžio apygardos teismą, kreipėsi tik po 21 dienos (nuo 2008-08-28 iki 09-19). Šiuo laikotarpiu ieškovui jokių kliūčių kreiptis į teismą nebebuvo. Vertindamas termino praleidimo priežastis, teismas atsižvelgia į tai, kad 2008 m. rugsėjo 1 dieną prasidėjo mokslo metai, mokiniams turėjo būti teikiamas nemokamas maitinimas, o ieškovo nerūpestingumas galėjo sąlygoti ir viešo intereso pažeidimą. Dėl ieškovo veiksmų dar iki šiol nesudaryta paslaugos pirkimo sutartis Be to, atsakovai nepripažįsta termino praleidimo priežasčių svarbiomis, prašo taikyti ieškinio senatį. (CK 1.124 str., CK 1.131 str. 1 d., CK 1.132 str.)

29Nenustatyta, kad ieškovo teisės, atmetus visus pasiūlymus, buvo pažeistos, kad konkurso sąlygos nebuvo skaidrios. Ieškovas, dalyvaudamas supaprastintame atvirajame konkurse ir siūlydamas Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugas, pasiūlė neįprastai mažas pusryčių ir pietų gaminimo išlaidas ir perkančioji organizacija privalėjo pareikalauti jas pagrįsti. Pusryčių gaminimo išlaidos nepagrįstos visiškai, pietų gaminimo išlaidos nebuvo pagrįstos pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus, kurie nepažeidė pirkimo sąlygų (Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str.). Įstatymo norma dėl neįprastai mažos kainos apsaugo perkančiąja organizaciją nuo grėsmės, kad sudaryta pirkimo–pardavimo sutartis gali būti neįvykdyta, netinkamai įvykdyta dėl tik nuo tiekėjo priklausančių priežasčių. Ieškovas neatsakė perkančiajai organizacijai, pasiūliusiai pagrįsti kainas ir paprašiusiai nurodyti, kiek darbuotojų dirbs Kėdainių rajono mokyklose gaminant maistą, koks bus jų vidutinis atlyginimas. Komisija, vertindama realią situaciją, paskaičiavo minimaliausią pietų porcijos pagaminimo išlaidų sumą – 0,785 Lt, todėl esamomis sąlygomis negalėjo daryti patikimos išvados, kad ieškovo pasiūlymo kaina pagrįsta. Ieškovo pateikti teismui įrodymai nepaneigia šios padarytos išvados. Pagal ieškovo atstovo I. N. paaiškinimus galima daryti tik išvadą, kad pusryčių ir pietų pagaminimo išlaidos, nurodytos pasiūlyme, yra nepakankamos, jas gali tekti dengti iš ieškovo kitaip gaunamų pajamų (parduodamų pietų ir pusryčių), kurios nėra atitinkamai garantuotos. Be to, ši aplinkybė nebuvo nurodyta viešųjų pirkimų komisijai tuomet, kai buvo pareikalauta pagrįsti pusryčių ir pietų gaminimo išlaidas.

30Dėl pasakyto, ieškinys netenkinamas, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos į valstybės biudžetą (CPK 92 str., CPK 79 str., CPK 96 str. 2 d.).

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str.

32N U S P R E N D Ž I A :

33Ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų tarnybai prie LR Vyriausybės ir trečiajam asmeniui UAB „Smulkus urmas“ dėl pirkimo komisijos sprendimo panaikinimo, t. y. reikalavimą pripažinti negaliojančiu Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-07-16 sutikimą atmesti visus pasiūlymus, pateiktus supaprastinto atvirojo konkurso „Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos pirkimas“ ir reikalavimą pripažinti negaliojančiu Kėdainių rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų komisijos 2008-07-21 sprendimą bei reikalavimą įpareigoti Kėdainių rajono savivaldybės administraciją įvertinti ieškovo pasiūlymą pagal pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus, nustatyti laimėtoją bei su laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį, atmesti.

34Priteisti iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ 32 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų į valstybės biudžetą.

35Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo VšĮ „Kretingos... 3. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ ieškiniu atsakovams Kėdainių rajono... 4. Ieškovas nurodo, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 5. Po pasiūlymo pateikimo Kėdainių rajono savivaldybės administracija... 6. 2008-07-21 Kėdainių rajono savivaldybės administracija pranešė ieškovui,... 7. Ieškovas tvirtina, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija... 8. Ieškovas prašo atnaujinti terminą ieškiniui paduoti, nurodo, kad dėl... 9. Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV atsiliepimu į ieškinį ir parengiamajame... 10. Viešųjų pirkimų tarnyba prie LRV nesutinka su ieškovo pareikštu jam... 11. Viešųjų pirkimų tarnyba tvirtina, kad ieškovas nepagrindė nepagrįstai... 12. Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į ieškinį prašo... 13. Atsakovas tvirtina, kad ieškinys nepagrįstas. Viešųjų pirkimų įstatymo... 14. Ieškinys atmestinas (CPK 270 str. Viešųjų pirkimų įstatymo 40 str., 122... 15. Faktinės aplinkybės... 16. Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų... 17. 5.4 str., nurodyta, kad bendra vienam mokiniui nemokamo maitinimo gaminamų... 18. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ 2008-04-28 pateikė prašymą... 19. 2008 m. gegužės 8 dieną VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė pasiūlymą,... 20. 2008-05-23 Viešųjų pirkimų komisija, išnagrinėjusi pasiūlymą, paprašė... 21. Detalų paaiškinimą ieškovas turėjo pateikti iki 2008 m. gegužės 28... 22. 2008 m. birželio 11 d. Kėdainių rajono savivaldybės administracija... 23. Ieškovas 2008-07-28 gavo iš Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 24. Šias nustatytas aplinkybes patvirtina šalių pateiktos Kėdainių rajono... 25. Teisiniai argumentai... 26. Pirmiausia darytina išvada, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido... 27. atmesti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ir trečiojo asmens UAB... 28. Kaip matyti, ieškovui nebuvo jokių aplinkybių, trukdančių kreiptis į... 29. Nenustatyta, kad ieškovo teisės, atmetus visus pasiūlymus, buvo pažeistos,... 30. Dėl pasakyto, ieškinys netenkinamas, iš ieškovo priteistinos bylinėjimosi... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268–270 str.... 32. N U S P R E N D Ž I A :... 33. Ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ieškinį atsakovui Kėdainių rajono... 34. Priteisti iš ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ 32 Lt procesinių... 35. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui,...