Byla 2A-381/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Viginto Višinskio, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovams I. N. , advokatui Mariui Endzinui, atsakovų atstovams D. R. , A. J. , trečiojo asmens atstovui advokatui Henrikui Celencevičiui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ apeliacinį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimo, kuriuo ieškinys atmestas, civilinėje byloje Nr. 2-487-280/2008 pagal ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ ieškinį atsakovams Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Smulkus urmas“, dėl Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimo, įpareigojimo atlikti viešojo pirkimo procedūras.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovo Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Viešųjų pirkimų tarnyba) 2008 m. liepos 16 d. sutikimą, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija atmestų visus pasiūlymus; 2) pripažinti negaliojančiu atsakovo Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. liepos 21 d. sprendimą atmesti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ pasiūlymą; 3) įpareigoti atsakovą Kėdainių rajono savivaldybės administraciją įvertinti ir tarpusavyje palyginti dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo sąlygose nustatytus vertinimo kriterijus, nustatyti laimėtoją bei su laimėtoju sudaryti pirkimo sutartį; 4) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškovas nurodė, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Dėl bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugos“. Pagal pirkimo sąlygas, patvirtintas 2008 m. balandžio 3 d. viešųjų pirkimų komisijos posėdyje, ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė savo pasiūlymą minėtam viešojo pirkimo konkursui. Po pasiūlymo pateikimo Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2008 m. gegužės 23 d. raštu pareikalavo iš ieškovo pagrįsti pasiūlyme pateiktas neįprastai mažas pusryčių (0,02 Lt) ir pietų (0,47 Lt) pagaminimo išlaidas pagal atskirus išlaidų straipsnius, prašė nurodyti bent vieną per pastaruosius trejus metus įvykdytą sutartį. Ieškovas 2008 m. gegužės 24 d. raštu Nr. 803 pateikė reikalaujamus duomenis. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2008 m. liepos 21 d. pranešė ieškovui, kad jo pasiūlymas atmestas, nes ieškovas nepagrindė pasiūlytos neįprastai mažos kainos. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2008 m. liepos 28 d. raštu pranešė ieškovui, kad gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas atmesti visus pasiūlymus. Ieškovo nuomone, Kėdainių rajono savivaldybės administracija pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 40 straipsnio 1 dalies reikalavimą, nes ieškovas pateikė tinkamus kainos pagrįstumo įrodymus. Ieškovas panašaus kainų lygio pasiūlymus teikia ir kitoms perkančioms organizacijoms bei sėkmingai vykdo sutartis. Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija nemotyvavo, kodėl atmetė ieškovo pasiūlymą, nenurodė, kas liko nepagrįsta. Ieškovas prašė atnaujinti terminą ieškiniui paduoti, nurodė, kad dėl svarbių priežasčių praleido Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 1 dalyje nustatytą 10 dienų terminą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos 2008 m. liepos 28 d. sprendimui apskųsti, nes dėl suklydimo kreipėsi į Kauno apygardos teismą, kuris tik 2008 m. rugpjūčio 28 d. atsiuntė nutartį, kuria atsisakė priimti ieškinį.

5Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas padarė išvadą, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 1 dalyje nustatytą 10 dienų terminą ieškiniui paduoti. Teismas nurodė, kad 10 dienų terminas yra skaičiuojamas nuo 2008 m. liepos 28 d., kai Kėdainių rajono savivaldybės administracija atmetė ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ pretenziją, nurodydama, kad pretenzija nebus nagrinėjama, pirkimas pasibaigęs, nes Kėdainių rajono savivaldybės administracijos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija 2008 m. liepos 17 d. vienbalsiai nutarė atmesti ieškovo VšĮ „Kretingos maistas“ ir trečiojo asmens UAB „Smulkus urmas“ pasiūlymus. Pretenzija buvo reiškiama ne dėl to, kad pirkimas laikomas pasibaigusiu, bet dėl to, kad atmestas ieškovo pasiūlymas. Tesimas sprendė, kad šiuo atveju taikytina speciali Viešųjų pirkimų įstatymo 122 straipsnio 1 dalies norma, nustatanti 10 dienų terminą ieškiniui paduoti. Teismas nurodė, kad ieškovui nebuvo jokių aplinkybių, trukdančių kreiptis į teismą laiku dėl teisių gynimo, tačiau ieškovas nerūpestingai tikėjosi, kad savo teises apgins naujai skelbiamame konkurse. Kai tai nepavyko, kreipėsi Į Panevėžio apygardos teismą su ieškiniu, kurį išsiuntė tik 2008 m. rugsėjo 19 d. Teismas tokią išvadą padarė atsižvelgęs į tai, kad ieškovas 2008 m. rugpjūčio 22 d. Panevėžio apygardos teismui pateikė ieškinį dėl naujai paskelbto 2008 m. liepos 24 d. konkurso procedūrų, o anksčiau skelbto konkurso procedūrų Panevėžio apygardos teisme dar neginčijo. Teismas kreipimąsi į Kauno apygardos teismą vertino nesvarbia termino ieškiniui paduoti praleidimo priežastimi, nes ieškovas naudojosi advokato pagalba, o be to, gavęs iš Kauno apygardos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti ieškinį, į Panevėžio apygardos teismą kreipėsi tik po 21 dienos. Teismas, vertindamas termino praleidimo priežastis, atsižvelgė į tai, kad 2008 m. rugsėjo 1 d. prasidėjo mokslo metai, mokiniams turėjo būti teikiamas nemokamas maitinimas, o ieškovo nerūpestingumas galėjo sąlygoti ir viešo intereso pažeidimą. Dėl ieškovo veiksmų dar iki šiol nesudaryta paslaugos pirkimo sutartis. Teismas nurodė, kad atsakovai prašė taikyti ieškinio senatį. Teismas nenustatė, kad ieškovo teisės, atmetus visus viešojo pirkimo konkurso pasiūlymus, buvo pažeistos, kad konkurso sąlygos nebuvo skaidrios. Nurodė, kad ieškovas, dalyvaudamas supaprastintame atvirajame konkurse ir siūlydamas Kėdainių rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugas, pasiūlė neįprastai mažas pusryčių ir pietų gaminimo išlaidų kainas, ir perkančioji organizacija privalėjo pareikalauti jas pagrįsti. Pusryčių gaminimo išlaidų ieškovas visiškai nepagrindė, o pietų gaminimo išlaidos nebuvo pagrįstos pagal perkančiosios organizacijos reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad įstatymo norma dėl neįprastai mažos kainos apsaugo perkančiąja organizaciją nuo grėsmės, jog sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis gali būti neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta tik dėl nuo tiekėjo priklausančių priežasčių. Teismas pažymėjo, kad ieškovas neatsakė perkančiajai organizacijai, kuri ieškovui pasiūlė pagrįsti kainas ir paprašė nurodyti, kiek darbuotojų dirbs Kėdainių rajono mokyklose gaminant maistą, koks bus jų vidutinis atlyginimas. Komisija, vertindama realią situaciją, paskaičiavo minimaliausią pietų porcijos pagaminimo išlaidų sumą – 0,785 Lt, todėl esamomis sąlygomis negalėjo daryti patikimos išvados, kad ieškovo pasiūlymo kaina pagrįsta. Teismas nurodė, kad ieškovo teismui pateikti įrodymai nepaneigia šios išvados. Iš ieškovo atstovo paaiškinimų teismas padarė išvadą, kad pusryčių ir pietų pagaminimo išlaidos, nurodytos pasiūlyme, yra nepakankamos, jas gali tekti dengti iš ieškovo kitaip gaunamų pajamų (parduodamų pietų ir pusryčių), kurios nėra atitinkamai garantuotos. Teismas pažymėjo, kad ši aplinkybė nebuvo nurodyta viešųjų pirkimų komisijai tuomet, kai buvo pareikalauta pagrįsti pusryčių ir pietų gaminimo išlaidas.

6Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Nurodo šiuos argumentus:

71. Teismas neįvertino ieškovo argumentų dėl Kėdainių rajono savivaldybės administracijos veiksmų atitikimo skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo principams ir abiejų skelbtų konkursų tarpusavio ryšio. Ieškovas teisme yra pateikęs dar vieną ieškinį atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai, kuriuo prašo pripažinti, kad supaprastinto atviro konkurso sąlygose nustatyti tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai yra nepagrįstai dideli ir iš esmės pritaikyti vienam tiekėjui. Kadangi ginčijamame sprendime teismas pažymėjo, kad ieškovas savo teises ėmėsi ginti tik po to, kai sužinojo apie Kėdainių rajono savivaldybės administracijos naujai paskelbto konkurso diskriminacines sąlygas, vertindamas tai kartu su pirmuoju konkursu kaip tęstinį savo teisių pažeidimą, todėl ieškinio senaties terminą ir turėjo skaičiuoti nuo sužinojimo apie diskriminacines sąlygas dienos.

82. Teismas turėjo pagrindą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos sprendimą, įformintą 2008 m. liepos 21 d. raštu Nr. VPS-744, dėl VšĮ ,,Kretingos maistas“ pasiūlymo atmetimo, kaip dalį veiksmų siekiant sukliudyti vienam iš tiekėjų dalyvauti konkurse, ex officio pripažinti prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms (VPĮ 3 str. 1 d.) sandoriu ir netaikyti ieškinio senaties.

93. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo pasiūlyta kaina neįprastai maža ir kad ieškovas kainos tinkamai nepagrindė. Kėdainių rajono savivaldybės administracija 2008 m. liepos 21 d. raštu VPS Nr. 744 nenurodė, kurių konkrečiai išlaidų straipsnių duomenys nepagrindžia ieškovo pasiūlytos pusryčių ir pietų kainos, nenurodė, atsižvelgiant į kurį iš VPĮ 40 straipsnio 2 dalyje išvardintų kriterijų (gamybos proceso, teikiamų paslaugų, statybos metodo ekonomiškumo ar kt.), buvo nuspręsta, kad ieškovo pasiūlymo kaina yra neįprastai maža. 2008 m. gegužės 23 d. rašte, kuriuo Kėdainių rajono savivaldybės administracija pareikalavo pagrįsti neįprastai mažas kainas, konkretūs išlaidų straipsniai, kuriuos ieškovas turėtų pagrįsti, nebuvo nurodyti. Kėdainių rajono savivaldybės administracija nekėlė jokių specialių reikalavimų kainos pagrindimo detalumui. Todėl teismas nepagrįstai pripažino, kad ieškovas pasiūlytos kainos tinkamai nepagrindė. Ieškovas teismui pateikė A. C. TŪB ,,Audito ir turto vertinimo biuras“ išvadą, kurioje nurodyta, kad VšĮ ,,Kretingos maistas“ kaina, pasiūlyta Kėdainių rajono savivaldybės administracijos bendrojo lavinimo mokyklų maitinimui yra pagrįsta, ką įrodo gautinų pajamų ir sąnaudų skaičiavimai; VšĮ ,,Kretingos maistas“ realizuodama pusryčių, pietų porcijas, yra visiškai pajėgi padengti sąnaudas, ką reiškia, kad įmonės veikla nenuostolinga. Teismas šio ieškovo pateikto įrodymo netyrė ir nevertino.

104. Teismas neatsižvelgė į pirkimo sąlygų 14.17 punktą, kur numatyta, kad tiekėjas, teikiantis nemokamo maitinimo paslaugą, turi teisę tose mokyklose teikti ir mokamo maitinimo paslaugą. Teismas neįvertino, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracija neprašė ieškovo pagrįsti pajamų ir sąnaudų, teikiant papildomą, mokamo maitinimo paslaugą, kuriai pagal pirkimo sąlygas nėra keliami jokie reikalavimai. Tuo tarpu izoliuotai įvertinti tiek mokamo, tiek nemokamo maitinimo kainos pagrįstumą neįmanoma, nes abiems paslaugoms tenka tos pačios darbo užmokesčio, administravimo, transporto ir kitos sąnaudos, o visas paslaugų teikimas turėtų būti vertinamas kaip kompleksas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, ieškovas atsakovui Kėdainių rajono savivaldybės administracijai pateikė pareikalautą išlaidų pagrindimą. Atsakovui nepareikalavus pagrįsti mokamo maitinimo paslaugos sąnaudų ir išlaidų, nėra pagrindo spręsti, kad ieškovas nepagrindė nemokamo maitinimo pusryčių ir pietų pagaminimo išlaidų.

115. Teismas, vertindamas į bylą pateiktus dokumentus, nesilaikė nuostatos, kad įrodymų pakanka tada, kai jie yra neprieštaringi, ir kai jų visuma leidžia daryti pagrįstą išvadą dėl įrodinėjimo dalyko buvimo.

12Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad teismas, priimdamas ginčijamą sprendimą, teisingai įvertino faktines bylos aplinkybes ir padarė išvadą, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido VPĮ 122 straipsnio 1 dalyje nustatytą 10 dienų terminą kreiptis į teismą. Terminas pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kai jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą perkančioje organizacijoje. Teisė spręsti, ar pasiūlyta kaina yra neįprastai maža, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, ir ar tiekėjo kainos pagrindimas yra tinkamas, palikta perkančiajai organizacijai.

13Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliacinis skundas nepagrįstas jokiais faktiniais ir teisiniais įrodymais.

14Trečiasis asmuo UAB ,,Smulkus urmas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Apeliacinis skundas atmestinas.

16Atmesdamas ieškovo reikalavimą, pirmosios instancijos teismas, be kita ko, konstatavo, kad ieškovas be svarbių priežasčių praleido ieškinio senaties terminą. Tokia skundžiamo sprendimo išvada yra teisėta bei pagrįsta byloje nustatytomis aplinkybėmis. Visų pirma turėtina omenyje, kad nagrinėjamas ginčas vyksta dėl perkančiosios organizacijos viešojo pirkimo procedūros metu priimtų sprendimų teisėtumo. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas yra susijęs su viešojo intereso apsauga, todėl specialaus įstatymo (VPĮ), nustatančio viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką nuostatos yra imperatyvaus pobūdžio.

17Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas ginčų dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ir priimtų sprendimų nagrinėjimo tvarką, nustatė ypač trumpus ne tik tokių ginčų inicijavimo (pretenzijų, ieškinio pateikimo), bet ir jų nagrinėjimo terminus. Tokia įstatymų leidėjo pozicija sąlygojama viešojo intereso gynimu, nes priešingu atveju, užsitęsus ginčui dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų nagrinėjimo, perkančioji organizacija, negavusi atitinkamų prekių ir paslaugų, netektų galimybės tinkamai vykdyti jai priskirtas funkcijas (nagrinėjamuoju atveju negarantuotų moksleivių nemokamo maitinimo).

18Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreipdamasis į teismą ieškovas praleido VPĮ nurodytą 10 dienų ieškinio padavimo teismui terminą, ką, be kita ko, patvirtina paties ieškovo prašymas dėl termino ieškiniui paduoti atnaujinimo (t. 1, b. l. 69).

19Todėl apeliacinio skundo argumentas, kad terminas ieškiniui paduoti turėjo būti skaičiuojamas nuo tada, kai ieškovas sužinojo apie atsakovo naujai paskelbto konkurso sąlygas, kurias ieškovas vertina kaip diskriminacines, ne tik prieštarauja VPĮ 122 straipsnio 1 daliai, kuri ieškinio padavimo termino pradžią sieja su diena, kada tiekėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie pretenzijos išnagrinėjimą, bet ir ieškovo pirmosios instancijos teisme išdėstytai pozicijai dėl termino pateikti ieškinį pradžios. Taigi, toks apelianto teiginys nėra pagrįstas. Tuo tarpu sprendžiant, ar terminas ieškiniui pareikšti buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, visu pirma turi būti vertinama, ar termino praleidimo priežastis sąlygojo nuo ieškovo valios nepriklausančios aplinkybės, ar terminas buvo praleistas dėl paties ieškovo veiksmų.

20Nagrinėjamu atveju ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą tik 2008 m. rugsėjo 19 d., t. y. daugiau negu penkis kartus praleidęs įstatymo nustatytą ieškinio pateikimo terminą. Tiesa, ieškovas teigia, kad dar prieš tai jis per klaidą analogiško turinio ieškinį buvo pateikęs Kauno apygardos teismui, kuris 2008 m. rugpjūčio 18 d. ieškinį atsisakė priimti. Tačiau ši aplinkybė termino ieškinį paduoti nenutraukė ir negali būti vertinama kaip svarbi, sprendžiant klausimą dėl termino atnaujinimo. Be to, 2008 m. rugpjūčio 28 d. gavęs paminėtą Kauno apygardos teismo nutartį, ieškovas, kaip jau buvo pasakyta, į Panevėžio apygardos teismą kreipėsi tik 2008 m. rugsėjo 19 d.

21Nurodytos aplinkybės akivaizdžiai parodo, kad ieškovas nesikreipė į teismą per protingą laiko tarpą bei nebuvo pakankamai atidus, gindamas savo teises. Tokios išvados pagrįstumą patvirtina ir tai, kad, kaip matyti iš bylos medžiagos bei apeliacinio skundo, ieškovas ieškinio padavimą siejo su dalyvavimu atsakovo naujai paskelbtame analogiškos paslaugos pirkimo konkurse, t. y., kad terminą ieškovas praleido dėl nuo jo paties priklausančių aplinkybių. Todėl, kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė atnaujinti ieškovui ieškinio pateikimo terminą. Darant tokią išvadą turėtina omenyje ir tai, kad ieškovas yra juridinis asmuo, turintis nemažą dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose patirtį, teikdamas ieškinį Kauno apygardos teismui, nurodė, jog byla bus vedama per advokatą. Praleisto termino kreiptis į teismą atnaujinimo klausimas negali būti sprendžiamas, atsižvelgus išskirtinai į ieškovo interesus, nes kiekvienu konkrečiu atveju turi būti ieškoma protingos viešųjų interesų užtikrinti realią pažeistų subjektyviųjų teisių apsaugą ir garantuoti teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą, pusiausvyros. Todėl, apibendrinant, pasakytina, kad terminas kreiptis į teismą pagrįstai nebuvo atnaujintas, nes ieškovas jį buvo praleidęs net keletą kartų, įstatymo leidėjas, atsižvelgiant į nagrinėjimo ginčo specifiką, numatė itin trumpą kreipimosi į teismą terminą, kuris garantuoja viešųjų pirkimų teisinių santykių stabilumą bei apibrėžtumą, terminas buvo praleistas dėl paties ieškovo nerūpestingumo.

22Pastebėtina, kad termino kreiptis į teismą su ieškiniu praleidimas sudaro savarankišką pagrindą ieškinį atmesti (VPĮ 122 str. 1 d., CK 1.131 str. 1 d.).

23Be to, pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ištyręs bylos aplinkybes, pagrįstai konstatavo, kad ieškovo teisės nebuvo pažeistos.

24Įstatymų leidėjas, siekdamas apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo grėsmes, kad sudaryta pirkimo sutartis gali būti neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta dėl tiekėjo nepajėgumo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, numatė, kad, jeigu pateiktame pasiūlyme nurodyta prekių, paslaugų ar darbų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti siūlomą kainą, o jeigu dalyvis nepateikia tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, pasiūlymą privalo atmesti (VPĮ 40 str. 1 d.).

25Byloje nustatyta, kad ieškovo pasiūlyta pusryčių ir pietų vienos porcijos pagaminimo kaina, lyginant su kito tiekėjo pasiūlytomis kainomis, atitinkamai mažesnė 15,21 proc. ir 24,59 proc. Ši aplinkybė suteikė atsakovui pagrindą vertinti ieškovo pasiūlytas pusryčių ir pietų vienos porcijos pagaminimo kainas (atitinkamai 0,02 Lt ir 0,47 Lt), kaip neįprastai mažas, bei prašyti ieškovą pateikti reikalingas pasiūlymo detales, kainos sudėtines dalis ir skaičiavimus (VPĮ 40 str. 2 d.).

26Pastebėtina, kad apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad ieškovo pasiūlyta kaina buvo neįprastai maža, svariais argumentais neparemtas. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, ieškovas bandydamas įrodyti, kad jo pasiūlyta kaina nėra neįprastai maža, rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 16 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-502-2007 (t. 1, b. l. 112). Tačiau paminėtoje nutartyje buvo konstatuota, kad pasiūlymo kaina, kuri yra apie 10 proc. mažesnė negu kito tiekėjo, nelaikytina neįprastai maža kaina. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju ieškovo pasiūlymo kaina skirėsi nuo kito tiekėjo kainos atitinkamai 15,21 proc. ir 24,59 proc. Todėl, kolegijos nuomone, atsakovas, vykdydamas VPĮ 40 straipsnio 2 dalies reikalavimus, pagrįstai paprašė ieškovą detaliai pagrįsti jo pasiūlyme pateiktas neįprastai mažas pusryčių ir pietų pagaminimo išlaidas pagal atskirus išlaidų straipsnius ir nurodyti maitinimo paslaugos teikimo laikotarpiu Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose dirbsiančių darbuotojų skaičių, jų vidutinį atlyginimą (t. 1, b. l. 61).

27Apeliantas nurodo, kad, teikdamas šį prašymą, atsakovas nenurodė konkrečių išlaidų straipsnių, kuriuos turėjo pagrįsti ieškovas. Tačiau sutikti su tokiu teiginiu negalima, nes prašymas detalizuoti pusryčių ir pietų pagaminimo išlaidas neabejotinai turėjo būti siejamas su atsakovo paskelbto konkurso sąlygomis, kurių 14 punkte aptarti visi tiekėjo įsipareigojimai bei išlaidos, susijusios su perkamos paslaugos tiekimu. Be to, kilus neaiškumams dėl atsakovo prašomos informacijos apimties, ieškovas galėjo prašyti prašymą patikslinti, bet to nepadarė. Tuo tarpu vertinti ieškovo atsakymą, kaip visiškai pagrindžiantį ieškovo pasiūlytą kainą, kaip tai daro apeliantas, negalima (t. 1, b. l. 62), kadangi pietų pagaminimo kainos pagrindime nėra nurodytos visos tiekiant paslaugą būtinos išlaidos (Sąlygų 14 p.), o aiškinant pusryčių kainą apskritai apsiribota paaiškinimu, kad tai tėra simbolinė kaina. Be to, ieškovas nesuteikė atsakovo prašomų duomenų apie darbuotojų skaičių bei jų vidutinį atlyginimą.

28Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neįvykdė atsakovo prašymo, nepateikė tinkamų kainos pagrįstumo įrodymų, kas sudarė pagrindą jo pasiūlymą atmesti (VPĮ 40 str. 1 d.).

29Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, apeliantas nurodo, kad ji buvo padaryta, neatsižvelgus į byloje pateiktą A. C. TŪB ,,Audito ir turto vertinimo biuro“ išvadą (t. 1, b. l. 145-151). Tačiau šis įrodymas ieškovo pasiūlytų kainų pagrįstumo neįrodo. Visų pirma, išvada padaryta remiantis ieškovo Ukmergės filialo veiklos duomenimis, kai tuo tarpu ginčo konkursas buvo paskelbtas dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų moksleivių nemokamo maitinimo paslaugos. Be to, išvadoje pasiūlymo kaina grindžiama ieškovo galimybe teikti mokamą maitinimą. Tačiau šiuo konkrečiu atveju, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, pajamos iš mokamo maitinimo nėra garantuotos.

30Nurodytos aplinkybės neleidžia teigti, kad ieškovas įrodė jo pasiūlytos kainos pagrįstumą. Dėl to negalima sutikti su apelianto teiginiu, jog, atmetus jo pasiūlymą, bus daroma žala valstybės biudžetui, o paslaugos bus teikiamos ekonomiškai nepagrįstomis kainomis.

31Skundžiamo sprendimo neteisėtumą apeliantas taip pat grindžia tuo, kad pirmosios instancijos teismas nevertino abiejų atsakovo skelbtų konkursų tarpusavio ryšio. Šiam teiginiui pagrįsti apeliantas nemaža savo skundo dalį skyrė, jo nuomone, atsakovo neteisėtų veiksmų organizuojant antrą konkursą, analizei.

32Tačiau ieškovo pareikštas reikalavimas dėl atsakovo 2008 m. liepos 24 d. patvirtintų supaprastinto atviro konkurso ,,Bendrojo lavinimo mokyklų mokinių nemokamo maitinimo paslaugų pirkimo“ sąlygų pripažinimo negaliojančiomis yra kitos civilinės bylos, kurioje sprendimas dar nepriimtas, nagrinėjimo dalykas (t. 1, b. l. 159-158). Todėl kolegija dėl apeliacinio skundo argumentų, susijusių, apelianto nuomone, su atsakovo antrojo konkurso sąlygų neteisėtumu, nepasisako (CPK 301 str. 1 d.). Be to, nagrinėjamoje byloje ieškinys pateiktas jau po antrojo konkurso sąlygų paskelbimo. Tačiau ieškinyje jokie motyvai, susiję su atsakovo paskelbto antrojo konkurso sąlygomis bei konkursų tarpusavio ryšiu, nurodyti nebuvo. Todėl apelianto teiginys, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino antrojo konkurso paskelbimo aplinkybių, prieštarauja CPK 265 straipsnio 2 dalies nuostatoms.

33Apeliaciniame skunde ne kartą yra teigiama, kad atsakovas pažeidė pagrindinius pirkimų principus – skaidrumo, nediskriminavimo, lygiateisiškumo. Tačiau svarių argumentų šiam teiginiui pagrįsti apeliantas nepateikė. Priešingai, iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovas abiejų konkurso dalyvių pasiūlymus vertino, atsižvelgęs į konkurso sąlygas, nustatęs, kad konkurso dalyviai vienaip ar kitaip pažeidė konkurso sąlygas, dalyvių veiksmus vertino adekvačiai jų padarytiems pažeidimams bei abu pasiūlymus atmetė.

34Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo bylos aplinkybes, svarbias kilusiam ginčui išspręsti, surinktus įrodymus ištyrė ir įvertino, laikydamasis CPK 176-185 straipsniuose numatytų taisyklių, tinkamai pritaikė procesinės teisės normas ir nagrinėjamus teisinius santykius reglamentuojančias materialinės teisės normas ir, atmesdamas ieškinį, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą. Naikinti skundžiamą sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra.

35Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo VšĮ ,,Kretingos maistas“ trečiajam asmeniui UAB ,,Smulkus urmas“ priteistinos trečiojo asmens turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme. Trečiasis asmuo UAB ,,Smulkus urmas“ teismui pateikė įrodymus, kad advokatui už teisinę pagalbą sumokėjo 1 743,35 Lt (t. 2, b. l. 17), todėl šios išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d.). Iš ieškovo valstybei priteistinos 13,40 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme (CPK 92 str. 1 d.).

36Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 1 punktu,

Nutarė

37Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ (į. k. 164687871) trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Smulkus urmas“ 1 743,35 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus keturiasdešimt tris litus 35 ct) išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme, valstybei 13,40 Lt (trylika litų 40 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovas VšĮ „Kretingos maistas“ pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 4. Ieškovas nurodė, kad Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 5. Panevėžio apygardos teismas 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimu ieškinį... 6. Ieškovas VšĮ ,,Kretingos maistas“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 7. 1. Teismas neįvertino ieškovo argumentų dėl Kėdainių rajono savivaldybės... 8. 2. Teismas turėjo pagrindą Kėdainių rajono savivaldybės administracijos... 9. 3. Teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovo pasiūlyta kaina neįprastai... 10. 4. Teismas neatsižvelgė į pirkimo sąlygų 14.17 punktą, kur numatyta, kad... 11. 5. Teismas, vertindamas į bylą pateiktus dokumentus, nesilaikė nuostatos,... 12. Atsakovas Kėdainių rajono savivaldybės administracija atsiliepimu į... 13. Atsakovas Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės... 14. Trečiasis asmuo UAB ,,Smulkus urmas“ atsiliepimu į apeliacinį skundą... 15. Apeliacinis skundas atmestinas.... 16. Atmesdamas ieškovo reikalavimą, pirmosios instancijos teismas, be kita ko,... 17. Įstatymų leidėjas, reglamentuodamas ginčų dėl perkančiosios... 18. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad kreipdamasis į teismą ieškovas praleido... 19. Todėl apeliacinio skundo argumentas, kad terminas ieškiniui paduoti turėjo... 20. Nagrinėjamu atveju ieškovas su ieškiniu kreipėsi į teismą tik 2008 m.... 21. Nurodytos aplinkybės akivaizdžiai parodo, kad ieškovas nesikreipė į... 22. Pastebėtina, kad termino kreiptis į teismą su ieškiniu praleidimas sudaro... 23. Be to, pirmosios instancijos teismas, visapusiškai ištyręs bylos aplinkybes,... 24. Įstatymų leidėjas, siekdamas apsaugoti perkančiąją organizaciją nuo... 25. Byloje nustatyta, kad ieškovo pasiūlyta pusryčių ir pietų vienos porcijos... 26. Pastebėtina, kad apeliacinio skundo argumentas, jog pirmosios instancijos... 27. Apeliantas nurodo, kad, teikdamas šį prašymą, atsakovas nenurodė... 28. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas... 29. Nesutikdamas su tokia pirmosios instancijos teismo išvada, apeliantas nurodo,... 30. Nurodytos aplinkybės neleidžia teigti, kad ieškovas įrodė jo pasiūlytos... 31. Skundžiamo sprendimo neteisėtumą apeliantas taip pat grindžia tuo, kad... 32. Tačiau ieškovo pareikštas reikalavimas dėl atsakovo 2008 m. liepos 24 d.... 33. Apeliaciniame skunde ne kartą yra teigiama, kad atsakovas pažeidė... 34. Atsižvelgiant į nurodytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 35. Atmetus ieškovo apeliacinį skundą, iš ieškovo VšĮ ,,Kretingos maistas“... 36. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 37. Panevėžio apygardos teismo 2008 m. gruodžio 1 d. sprendimą palikti... 38. Priteisti iš ieškovo viešosios įstaigos ,,Kretingos maistas“ (į. k....