Byla 2S-1304-510/2011
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Ramūno Mitkaus, kolegijos teisėjų Algirdo Remeikos ir Egidijaus Tamašausko, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės Daivos Žukauskienės atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo Gintauto Benevičiaus ieškinį atsakovei Daivai Žukauskienei dėl skolos priteisimo,

2Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

3Ieškovas Gintautas Benevičius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės Daivos Žukauskienės 16 900 Lt skolos.

4Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones – atsakovės Daivos Žukauskienės nekilnojamojo turto, kilnojamųjų daiktų, piniginių lėšų ar turtinių teisių, priklausančių atsakovei ir esančių pas atsakovę arba trečiuosius asmenis, areštą 16 900 Lt sumai.

5Atsakovė Daiva Žukauskienė pateikė atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 1 d. nutarties, kuriuo ji taip pat prašė įpareigoti ieškovą į teismo depozitinę sąskaitą sumokėti 16 900 Lt galimų jos nuostolių padengimui pritaikius jai laikinąsias apsaugos priemones ir civilinę bylą persiųsti pagal teismingumą Prienų rajono apylinkės teismui.

6Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 25 d. nutartimi atsakovės prašymus dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo ir dėl bylos perdavimo pagal teismingumą Prienų rajono apylinkės teismui atmetė. Teismas nutartyje nurodė, kad atsakovė nepateikė pakankamai įrodymų, kurių pagrindu būtų galima spręsti, kad pareikšto ieškinio suma jai nėra didelė ir kad ji galės įvykdyti ieškovui palankų preliminarų teismo sprendimą, ir kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ji patiria nuostolių ar kad tokių nuostolių gali atsirasti ateityje. Teismas nutartyje taip pat pažymėjo, kad atsakovės prašymas persiųsti bylą pagal teismingumą išspręstas Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 14 d. nutartimi, tačiau aplinkybės, išdėstytos minėtoje teismo nutartyje, nepasikeitė, todėl šioje proceso stadijoje neekonomiška ir netikslinga spręsti klausimą dėl bylos perdavimo Prienų rajono apylinkės teismui.

7Atsakovė Daiva Žukauskienė atskirajame skunde prašė panaikinti Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirajame skunde nurodoma, kad teismas privalėjo pareikalauti iš ieškovo pateikti nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo areštuotas nekilnojamas turtas, kurį atsakovė ruošėsi parduoti. Sutartinė sklypo kaina – 17 000 Lt. Atsakovei padaryta 5000 Lt turtinė žala, nes gautus rankpinigius atsakovė grąžino dvigubai, neteko pelningo sandorio, o atsakovės motina neteko gerų kaimynų. Teismo areštuotas turtas - vienintelis atsakovės nekilnojamas turtas, kurį pardavusi būtų galėjusi toliau gydytis savo sunkią ligą, būtų turėjusi lėšų pragyvenimui. Teismas pažeidė CPK 148 straipsnio 1 dalį, nepranešdamas apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, užkirto kelią pasinaudoti gynyba, išsakyti savo nuomonę dėl ieškinio pagrįstumo ir juo labiau dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atsakovė Lazdijų rajono apylinkės teismui įrodė, kad jos ir gyvenamoji, ir deklaruota gyvenamoji vieta yra Veiverių seniūnijoje, Prienų rajone. Ieškovas sąmoningai teismui nurodęs atsakovės motinos gyvenamosios vietos adresą, suklaidino teismą, nors žinojo ir žino, kad atsakovė gyveno ir gyvena su šeima Prienų, o ne Lazdijų rajone.

8Ieškovas Gintautas Benevičius atsiliepime į atskirąjį skundą prašė palikti nepakeistą Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartį. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodoma, kad atsakovės tvirtinimas, kad jai padaryta 5000 Lt žala dėl nutrūkusio žemės sklypo pardavimo sandorio patvirtina prielaidą, kad tik pritaikius laikinąsias apsaugos priemones galima išvengti turto perleidimo kitiems asmenims. Ieškinio pateikimo metu paskutinė ieškovui žinoma atsakovės deklaruota gyvenamoji vieta buvo Lazdijų rajone ir tik po Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo gavimo atsakovė 2011 m. kovo 7 d. deklaravo savo gyvenamąją vietą Prienų r., ką liudija atsakovės pateikta gyvenamosios vietos deklaravimo pažyma.

9Atskirasis skundas dalyje dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo atmestinas, o apeliacinis procesas atskirojo skundo dalyje dėl bylos persiuntimo kitam teismui nutrauktinas.

10Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė taikyti nuostolių atlyginimo užtikrinimo institutą.

11CPK 147 straipsnio 1 dalis sako, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, gali pareikalauti, jog ieškovas ar kitas prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateikęs asmuo pateiktų atsakovo nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atlyginimo užtikrinimą, kuriuo gali būti ir banko garantija.

12Ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galinčių kilti atsakovo nuostolių atlyginimą tik tuomet, jei teismas, įvertinęs bylos aplinkybes, pripažįsta, kad yra reali nuostolių atsiradimo ateityje tikimybė arba nuostolių jau atsirado ir kad dėl kokių nors aplinkybių ar ieškovo veiksmų atsakovo nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas arba pasidarys neįmanomas (pavyzdžiui, nuostoliai dideli ir ieškovas gali vengti atlyginti juos, slėpti turimą turtą ir pan.). Taikant nuostolių atlyginimo institutą turi būti abiejų sąlygų visuma. Net ir esant aplinkybei, kad nuostoliai realiai gali atsirasti arba jau atsirado, tačiau ieškovas yra ir bus pajėgus juos atlyginti, nuostolių, galinčių atsirasti dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimas netaikomas (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. gruodžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1520/2009).

13Apeliantė patirtiems nuostoliams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo įrodyti pateikė preliminariąją žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartį, kurios sąlygų ji įvykdyti negalėjo dėl pritaikyto žemės sklypui arešto (b.l. 23-24). Preliminarioji sutartis – šalių susitarimas, kuriuo šalys jame aptartomis sąlygomis įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį (CK 6.165 straipsnio 1 dalis). Teismui pateiktos preliminariosios pirkimo–pardavimo sutarties 2 punktu susitarta, kad turtas parduodamas už sutartinę 17 000 Lt kainą, 4 punktu susitarta, kad pirkėja pardavėjai (atsakovei) sumoka 5000 Lt rankpinigius, o 5 punktu susitarta, kad iki 2011 m. kovo 24 d. pardavėjai (apeliantei) neįvykdžius šios sutarties sąlygų, pirkėjai grąžinami rankpinigiai, t. y. 10 000 Lt.

14Teisėjų kolegija sprendžia, kad 5 000 Lt rankpinigiai iš 10 000 Lt sumos, kurie apeliantės teigimu, buvo sumokėti dėl neįvykdytos preliminariosios sutarties, yra ne dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsiradę nuostoliai, o pinigų suma, kurią dėl minėtos priežasties apeliantė privalėjo grąžinti. Apeliantei nuosavybės teise liko žemės sklypas, kurį ji ketino parduoti, taigi ji, grąžindama 5 000 Lt rankpinigius, jokio turtinio nuostolio nepatyrė. Dėl apeliantės teiginio, jog ji patyrė 5 000 Lt žalą, grąžindama papildomą 5000 Lt sumą, teisėjų kolegija pažymi, jog apeliantė atskirajame skunde nenurodė aplinkybių, iš kurių būtų galima spręsti, kad ieškovas nėra pajėgus atlyginti apeliantės galimai patirtų nuostolių arba kad dėl ieškovo veiksmų apeliantės galimai patirtų nuostolių atlyginimas gali būti apsunkintas arba pasidarys neįmanomas.

15Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą yra pranešama atsakovui. Tačiau išimtiniais atvejais, kai yra reali grėsmė, jog toks pranešimas sutrukdys laikinųjų apsaugos priemonių taikymą arba padarys jų taikymą nebeįmanomą, laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos ir jam nepranešus. Šios normos nėra imperatyvios, o suteikia diskrecijos teisę teismui spręsti dėl pranešimo apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą siuntimą atsakovei. Civilinio proceso kodekso normos suteikia galimybę atsakovei pateikti atskirąjį skundą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo, kuria atsakovė Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis ir pasinaudojo, todėl atsakovės argumentas atskirajame skunde dėl procesinių teisės normų, susijusių su pranešimu atsakovei apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, pažeidimu nesudaro pagrindo spręsti apie procesinių teisės normų pažeidimą (CPK 148 straipsnio 1 dalis).

16Remiantis išdėstytais motyvais, atskirojo skundo dalis skundas dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties dalies, kuria atmestas atsakovės prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, atmetamas, o Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutartis šioje dalyje paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

17Civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis galima apskųsti atskiruoju skundu tik Civilinio proceso kodekso numatytais atvejais ir kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai.

18Civilinio proceso kodekso 34 straipsnis reglamentuoja teismo priimtos savo žinion bylos perdavimo kitam teismui tvarką. Nei šis straipsnis, nei kitos CPK normos nenumato, kad nutartis atsisakyti perduoti bylą kitam teismui galėtų būti skundžiama atskiruoju skundu. Teismo nutartis atsisakyti perduoti bylą kitam teismui neužkerta galimybės tolesnei bylos eigai, todėl atskirasis skundas dėl tokios teismo nutarties negali būti paduodamas (Civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 1 dalis).

19Kadangi Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties dalis, kuria atmestas atsakovės prašymas dėl bylos perdavimo pagal teismingumą Prienų rajono apylinkės teismui, pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas, buvo pagrindas atskirojo skundo dalį dėl šios nutarties dalies atsisakyti priimti (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 338 straipsnis). Pirmosios instancijos teismui priėmus atskirojo skundo dalį dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties dalies, kuria atmestas atsakovės prašymas dėl bylos perdavimo pagal teismingumą Prienų rajono apylinkės teismui, o apeliacinės instancijos teismui nustačius šį trūkumą, apeliacinis procesas šioje dalyje turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 5 dalis, 338 straipsnis).

20Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

21Atskirojo skundo dalį dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties dalies, kuria atmestas prašymas dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, atlyginimo užtikrinimo, atmesti ir šią Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

22Apeliacinį procesą atskirojo skundo dalyje dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties dalies, kuria atmestas prašymas perduoti bylą pagal teismingumą Prienų rajono apylinkės teismui, nutraukti.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 3. Ieškovas Gintautas Benevičius kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 4. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 1 d. nutartimi taikė... 5. Atsakovė Daiva Žukauskienė pateikė atskirąjį skundą dėl Lazdijų rajono... 6. Lazdijų rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 25 d. nutartimi atsakovės... 7. Atsakovė Daiva Žukauskienė atskirajame skunde prašė panaikinti Lazdijų... 8. Ieškovas Gintautas Benevičius atsiliepime į atskirąjį skundą prašė... 9. Atskirasis skundas dalyje dėl nuostolių, galimų dėl laikinųjų apsaugos... 10. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 11. CPK 147 straipsnio 1 dalis sako, kad teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos... 12. Ieškovas gali būti įpareigojamas užtikrinti dėl laikinųjų apsaugos... 13. Apeliantė patirtiems nuostoliams dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo... 14. Teisėjų kolegija sprendžia, kad 5 000 Lt rankpinigiai iš 10 000 Lt sumos,... 15. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad pagal CPK 148 straipsnio 1 dalį... 16. Remiantis išdėstytais motyvais, atskirojo skundo dalis skundas dėl Lazdijų... 17. Civilinio proceso kodekso 334 straipsnio 1 dalis numato, kad pirmosios... 18. Civilinio proceso kodekso 34 straipsnis reglamentuoja teismo priimtos savo... 19. Kadangi Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25 d. nutarties dalis,... 20. Kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336-337... 21. Atskirojo skundo dalį dėl Lazdijų rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 25... 22. Apeliacinį procesą atskirojo skundo dalyje dėl Lazdijų rajono apylinkės...