Byla e2S-303-425/2019

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas Misiūnas rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų R. S., L. S., L. Z. ir R. V. atskirąjį skundą dėl Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2019 m. sausio 31 d. nutarties dėl apeliacinio skundo trūkumų civilinėje byloje Nr. e2-67-786/2018 pagal ieškovų R. S., L. S., L. Z., L. I. ir R. V., atstovaujamų Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos, patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Anykščių šiluma“ dėl įpareigojimo atlikti veiksmus bei ieškovės UAB „Anykščių šiluma“ ieškinį atsakovei R. V. dėl mokesčių už suvartotą šiluminę energiją priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose 2018 m. gruodžio 27 d. buvo išnagrinėta civilinė byla pagal ieškovų R. S., L. S., L. Z., L. I. ir R. V. ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovei UAB „Anykščių šiluma“ dėl įpareigojimo atlikti šilumos paskirstymo perskaičiavimą ir ieškovės UAB „Anykščių šiluma“ ieškinį atsakovei R. V. dėl mokesčių už suvartotą šiluminę energiją priteisimo. 2.

6Ieškovų R. S., L. S., L. Z., L. I. ieškinys buvo atmestas. Ieškovės UAB „Anykščių šiluma“ ieškinys atsakovei R. V. dėl skolos už suvartotą šiluminę energiją bendrojo naudojimo patalpoms šildyti priteisimo patenkintas iš dalies. 3.

72019 m. sausio 29 d. ieškovai R. S. L. S., L. Z., L. I. ir R. V. pateikė apeliacinį skundą.

8II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

94.

10Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai 2019 m. sausio 31 d. nutartimi nustatė 14 dienų terminą ieškovams, atstovaujamiems Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos, pašalinti nutartyje nurodytą trūkumą – sumokėti reikiamo dydžio žyminį mokestį ir pateikti teismui tai patvirtinantį dokumentą. Taip pat išaiškino, kad per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, apeliacinis skundas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas ieškovams.

115.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliaciniame skunde, įžanginėje dalyje nurodyta, kad apeliacinį skundą teikia visi ieškovai, tačiau reikalavimą panaikinti priimtą sprendimą pareiškė tik L. Z., R. S., L. S. ir R. V.. Taigi nėra aišku, ar ieškovė L. I. teikia apeliacinį skundą.

136.

14Kartu pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčas tarp šalių kilęs dėl šilumos paskirstymo perskaičiavimo, o ne dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, todėl ieškovai nėra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Be to, apeliaciniame skunde atsakovė R. V. (pagal ieškovo UAB „Anykščių šiluma ieškinį) ginčija priteistos skolos dydį, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 83 straipsnio 4 dalies nuostatomis, turėjo sumokėti žyminį mokestį, apskaičiuojamą atitinkamai nuo ginčijamos sumos, bei teismui pateikti tą patvirtinantį dokumentą, tačiau to padaryta nebuvo.

15III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai

167.

17Atskiruoju skundu yra prašoma panaikinti pirmos instancijos teismo nutartį, kaip neteisėtą ir nepagrįstą, o taip pat kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar CPK 306 straipsnio (2017-07-01 redakcija) 3 dalies nuostata „Apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo“ neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsniui arba bylą sustabdyti, kol bus priimtas Konstitucinio teismo nutarimas dėl pareiškėjo Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymas Nr. 1B-4/2018 ištirti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalies atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai.

188.

19Nurodo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas vyksta dėl šilumos energijos kiekio paskirstymo, sutartinės prievolės mokėti už faktiškai negautą šilumos energija, energijos kainų ir paskirstymo metodų taikymo, kurie yra laikomi sutarties (nesąžiningos) sąlygomis, o tokį vertinimą yra pateikęs ir Vilniaus apygardos teismas 2016-11-29 nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2A-2112-656/2016. Taigi, kadangi Komisijos sprendimais patvirtintų šilumos energijos kainų ir paskirstymo metodų, kuriuos taiko atsakovas, teisinė padėtis yra analogiška Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių nuostatoms, reglamentuojančioms sutartinius šilumos tiekimo ir vartojimo klausimus, laikytina, kad byloje vyksta ginčas dėl nesąžiningų vartojimo sutarties sąlygų taikymo, nes atsakovas nesutinka mokėti ieškovui pagal šias nesąžiningas sąlygas. Taigi pirmos instancijos teismas netinkamai įvertino ginčo ribas, jas nustatydamas tik pagal ieškovo ieškinio dalyką ir pagrindą, nors teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Atsižvelgiant į tai, žyminio mokesčio už apeliacinį skundą klausimas turėtų būti grąžinamas iš naujo spręsti pirmos instancijos teismui.

209.

21Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad apeliantai apeliacinį skundą teikia asmeniškai, o reikalavimas, jog apeliacinis skundas būtų teikiamas naudojantis advokato pagalba, yra nepagrįstas ir pažeidžia esmines jų teises. Atsižvelgiant į tai, apeliantai pirmos instancijos teismo prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą tam, kad būtų ištirta, ar CPK 306 straipsnio 3 dalis (redakcija, galiojanti nuo 2017 m. liepos 1 d.) neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnyje įtvirtintai asmens teisei kreiptis į teismą.

2210.

23Apeliantų vertinimu, tokiu atveju, kai norint kreiptis į apeliacinės instancijos teismą asmuo verčiamas kreiptis į advokatą, pernelyg ir neproporcingai riboja asmens teises. Šiuo atveju apeliantų teisė kreiptis į apeliacinės instancijos teismą su apeliaciniu skundu buvo paneigta todėl, kad apeliantai neturėjo pakankamai lėšų kreiptis į advokatą dėl apeliacinio skundo surašymo, o nemokama teisinė pagalba jiems neteiktina. Vadinasi, apeliantų kaip vartotojų konstitucinė teisė kreiptis į teismą gali būti apribota dėl to, kad jie objektyviai neturėjo galimybės kreiptis į advokatą arba norėjo savo teises ginti patys tiesiogiai, remdamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija.

24Teismas

konstatuoja:

25Atskirasis skundas netenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

26IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

2711.

28Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas. Teismas nei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti atskirojo skundo ribas nenustatė.

2912.

30Nagrinėjamu atveju byloje skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi buvo nustatyti apeliantų pateikto apeliacinio skundo trūkumai, t.y. kad apeliantai nesumokėjo žyminio mokesčio, nors privalėjo tą padaryti. Pirmosios instancijos teismo vertinimu ginčas tarp šalių yra kilęs dėl šilumos paskirstymo perskaičiavimo, o ne dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo. Be to, atsakovė R. V. ginčija priteistos skolos dydį, tačiau taip pat nesumokėjo žyminio mokesčio nuo ginčijamos sumos.

3113.

32Atskiruoju skundu apeliantai tvirtina, kad jie, kaip vartotojai yra atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo, o be to nagrinėjamu atveju yra pagrindas kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą arba stabdyti bylos nagrinėjimą tam, jog būtų išsiaiškinta, ar CPK 306 straipsnio 3 dalies nuostata atitinka Lietuvos Respublikos Konstitucijos nuostatas ir nepagrįstai nevaržo asmens teisės kreiptis į teismą.

3314.

34Pirmiausia pažymėtina tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2019 m. kovo 1 d. priėmė nutarimą Nr. KT9-N3/2019, kuriuo pripažino, jog Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalis (2016 m. lapkričio 8 d. redakcija; TAR, 2016-11-17, Nr. 26956) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui. Atsižvelgiant į tai, atskirojo skundo reikalavimai dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą arba nagrinėjamos civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo, plačiau nenagrinėjami ir dėl jų nepasisakoma, juo labiau kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi toks apeliacinio skundo trūkumas nustatytas nebuvo.

3515.

36Vertindamas atskirojo skundo argumentus, susijusius su žyminio mokesčio sumokėjimu, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad CPK 83 straipsnio 1 dalis numato asmenis, kurie visiškai atleistini nuo žyminio mokesčio mokėjimo bylose, kuriose reiškia tam tikrus reikalavimus. Pagal aptariamo straipsnio 1 dalies 1 punktą nuo žyminio mokesčio sumokėjimo atleidžiami ne visi vartotojai, o vartotojai – bylose dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo.

3716.

38Nagrinėjamu atveju nekyla ginčas dėl to, kad apeliantus ir atsakovę iš esmės sieja vartojimo teisiniai santykiai, tačiau, priešingai nei tvirtinama atskirajame skunde, civilinės bylos nagrinėjimo dalyką sudaro ne konkrečių šilumos tiekimo nuostatų ar mokėjimo už suvartotą šilumos energiją metodo sąlygų sąžiningumo vartotojo atžvilgiu įvertinimas, o aplinkybių, ar apeliantams kyla prievolė mokėti už šilumos energiją, nustatymas. Apeliantų ieškininiuose reikalavimuose nėra dėstomos aplinkybės dėl konkrečių sąlygų nesąžiningumo, kas leidžia vertinti, jog ginčas dėl sutarčių sąlygų (ne)sąžiningumo šiuo atveju kilęs nebuvo.

3917.

40Taigi pagal nagrinėjamoje civilinėje byloje susiklosčiusias aplinkybes nėra pagrindo spręsti, jog apeliantai ginčija konkrečią mokėjimo metodo sąlygą ar sudarytos sutarties nuostatą, dėl ko nėra pagrindo vertinti, kad apeliacinis skundas yra paduotas civilinėje byloje, kurioje sprendžiamas klausimas dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų.

4118.

42Kita vertus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje iš esmės yra aptarta, kokios vartojimo sutarčių sąlygos laikomos nesąžiningomis, tačiau apeliantai nepagrindė susiklosčiusios situacijos atitikimo aptariamo įstatymo nuostatoms.

4319.

44Papildomai apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atskirajame skunde nurodomoje Vilniaus apygardos teismo nagrinėtoje civilinėje byloje, kurios faktinės aplinkybės išties yra pakankamai panašios į nagrinėjamu atveju susiklosčiusį ginčą, žyminis mokestis buvo sumokėtas ir nebuvo konstatuota, jog asmuo yra atleistas nuo žyminio mokesčio sumokėjimo pagal CPK 83 straipsnio 1 dalies 1 punkto nuostatas.

4520.

46Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog nagrinėjamu atveju skundžiama nutartimi ieškinio trūkumai yra nustatyti pagrįstai, dėl ko skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra paliekama nepakeista, o atskirasis skundas atmetamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

4721.

48Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties pagrįstumui, todėl dėl jų apeliacinės instancijos teismas nepasisako. Pažymėtina, jog teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose: Nr. 3K-7-38/2008; Nr. 3K-3-252/2010; Nr. 3K-3-107/2010).

49Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

50Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2019 m. sausio 31 d. nutartį palikti nepakeistą.

51Nustatyti 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos ieškovams R. S. L. S., L. Z., L. I. ir R. V. atstovaujamiems Nacionalinės teisingumo ir gynybos sąjungos, pašalinti Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2019 m. sausio 31 d. nutartyje nurodytą trūkumą – sumokėti reikiamo dydžio žyminį mokestį ir pateikti pirmosios instancijos teismui tai patvirtinantį dokumentą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Laimantas... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmuose 2018 m. gruodžio 27 d. buvo... 6. Ieškovų R. S., L. S., L. Z., L. I. ieškinys buvo atmestas. Ieškovės UAB... 7. 2019 m. sausio 29 d. ieškovai R. S. L. S., L. Z., L. I. ir R. V. pateikė... 8. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 9. 4.... 10. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmai 2019 m. sausio 31 d. nutartimi... 11. 5.... 12. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad apeliaciniame skunde, įžanginėje... 13. 6.... 14. Kartu pirmosios instancijos teismas nurodė, kad ginčas tarp šalių kilęs... 15. III. Atskirojo skundo teisiniai argumentai... 16. 7.... 17. Atskiruoju skundu yra prašoma panaikinti pirmos instancijos teismo nutartį,... 18. 8.... 19. Nurodo, kad nagrinėjamoje byloje ginčas vyksta dėl šilumos energijos kiekio... 20. 9.... 21. Atskirajame skunde taip pat nurodoma, kad apeliantai apeliacinį skundą teikia... 22. 10.... 23. Apeliantų vertinimu, tokiu atveju, kai norint kreiptis į apeliacinės... 24. Teismas... 25. Atskirasis skundas netenkintinas, skundžiama pirmosios instancijos teismo... 26. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 27. 11.... 28. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame... 29. 12.... 30. Nagrinėjamu atveju byloje skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi... 31. 13.... 32. Atskiruoju skundu apeliantai tvirtina, kad jie, kaip vartotojai yra atleisti... 33. 14.... 34. Pirmiausia pažymėtina tai, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas... 35. 15.... 36. Vertindamas atskirojo skundo argumentus, susijusius su žyminio mokesčio... 37. 16.... 38. Nagrinėjamu atveju nekyla ginčas dėl to, kad apeliantus ir atsakovę iš... 39. 17.... 40. Taigi pagal nagrinėjamoje civilinėje byloje susiklosčiusias aplinkybes nėra... 41. 18.... 42. Kita vertus, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2284 straipsnyje iš... 43. 19.... 44. Papildomai apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad atskirajame skunde... 45. 20.... 46. Atsižvelgiant į pirmiau išdėstytą, apeliacinės instancijos teismas... 47. 21.... 48. Kiti atskirojo skundo argumentai neturi įtakos skundžiamos nutarties... 49. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337... 50. Utenos apylinkės teismo Anykščių rūmų 2019 m. sausio 31 d. nutartį... 51. Nustatyti 14 (keturiolikos) dienų terminą nuo šios nutarties patvirtintos...