Byla 2A-1251-413/2011
Dėl avanso priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Gintauto Koriagino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Arūno Rudzinsko ir Ramūno Mitkaus, sekretoriaujant Irenai Nikolajenko, dalyvaujant ieškovui J. M. B. ir jo atstovui advokatui M. V., atsakovėms I. K., V. K. ir jos atstovei advokatei Karinai Račkauskienei, tretiesiems asmenims N. K. ir D. V.,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. M. B. apeliacinį skundą dėl Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. sprendimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-404-97/2011 pagal ieškovo J. M. B. ieškinį atsakovėms V. K., I. K., tretiesiems asmenims N. K., D. V. dėl avanso priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5ieškovas prašė pratęsti kreditoriui CK 5.63 straipsnyje nustatytą terminą kreiptis į teismą ir priteisti iš atsakovių solidariai 100 000 Lt avansą pagal preliminariąją žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį (b.l. 1-3).

6Reikalavimą grindė 2009 m. spalio 24 d. reikalavimo perleidimo sutartimi, pagal kurią ieškovo žentas (tretysis asmuo) D. V. perleido ieškovui reikalavimo teisę į sumokėto 100 000 Lt avanso grąžinimą pagal 2008 m. gegužės 20 d. preliminariąją žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartį (toliau ir Sutartį), sudarytą tarp žemės pardavėjo A. K. (toliau ir Pardavėjo) ir žemės pirkėjo D. V. (toliau ir Pirkėjo). Šios sutarties pagrindu Pardavėjas įsipareigojo parduoti, o Pirkėjas už 1 050 000 Lt nupirkti 0,2447 ha dydžio žemės sklypą, esantį M. Š. g. 12, Kauno m. Pagal Sutarties 3.2.1 punktą D. V. 2008 m. gegužės 23 d. sumokėjo A. K. 100 000 Lt avansą, pagrindinė žemės sklypo pirkimo - pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2008 m. liepos 31 d., tačiau A. K. 2008 m. rugpjūčio 22 d. mirus, pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta. Ieškovas 2009 m. gruodžio 30 d. sužinojo, kad Kauno rajono 4-ame notarų biure buvo užvesta paveldėjimo byla, o palikimą po A. K. mirties priėmė atsakovės. Kadangi pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta, atsakovės privalo grąžinti be pagrindo gautą 100 000 Lt avansą. Įstatymas numato kreditoriams 3 mėnesių terminą nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus palikimą priėmusiems įpėdiniams arba kreiptis į teismą dėl paveldimo turto. Kadangi apie palikimo atsiradimą ieškovui tapo žinoma tik 2009 m. gruodžio 30 d., ieškovo nuomone, terminas kreditoriaus reikalavimams pareikšti praleistas dėl svarbių priežasčių, todėl turėtų būti pratęstas.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 7 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė valstybei iš J. M. B. 67,60 Lt pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu (b.l. 162-168).

9Teismas nustatė, kad tretysis asmuo D. V. ir A. K., po kurio mirties palikimą priėmė atsakovės, 2008 m. gegužės 20 d. pasirašė preliminarią pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 05-20, pagal kurią A. K. įsipareigojo parduoti, o D. V. iki 2008 m. liepos 31 d. nupirkti už 1 050 000 Lt 0,2447 ha dydžio žemės sklypą, esantį M. Š. g. 12, Kauno m. Pasirašius Sutartį, D. V. sumokėjo žemės sklypo pardavėjui A. K. 100 000 Lt dydžio avansinę įmoką. Pagrindinė žemės sklypo pirkimo – pardavimo sutartis iki 2008 m. liepos 31 d. nebuvo sudaryta, todėl Sutarties šalys 2008 m. rugpjūčio 8 d. pasirašė preliminariosios pirkimo – pardavimo sutarties papildymą ir patikslinimą, kuriuo pratęsė terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti iki 2008 m. rugsėjo 15 d. Be to, papildomu susitarimu D. V. įsipareigojo iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. sumokėti 200 000 Lt dydžio papildomą avansinį mokestį. Sutarties šalys susitarė, jog Pirkėjui laiku nesumokėjus sutartyje numatytų pinigų, jis mokės 100 000 Lt netesybas. 2008 m. rugpjūčio 22 d. A. K. mirė. 2009 m. spalio 24 d. tretysis asmuo D. V. ir ieškovas J. M. B. pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria D. V. perleido visas reikalavimo teises naujam kreditoriui pagal 2008 m. gegužės 20 d. preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį į D. V. sumokėto 100 000 Lt avanso grąžinimo. Surinktų bylos įrodymų pagrindu teismas sprendė, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl trečiojo asmens D. V. kaltės. Teismas pažymėjo, kad ieškovas turėtų teisę reikalauti grąžinti 100 000 Lt avansą tik tada, jeigu preliminariojoje sutartyje nebūtų numatyta atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą. Šalys, sudarydamos preliminarią sutartį ir šios sutarties papildymą, susitarė, kad 100 000 Lt sumokėta pinigų suma yra ta suma, kuri pripažįstama netesybomis už sutarties pažeidimus. Pasisakydamas dėl ieškovo, kaip kreditoriaus prašymo pratęsti terminą reikalavimams pareikšti, teismas pažymėjo, kad D. V. apie A. K. mirtį tapo žinoma 2008 m. rugsėjo mėnesį. Sudarydamas 2009 m. spalio 24 d. reikalavimo perleidimo sutartį D. V. elgėsi nesąžiningai, kadangi neinformavo ieškovo apie jam žinomas aplinkybes ir termino kreditoriaus reikalavimams pareikšti pasibaigimą. Todėl sprendė, kad ieškovo nurodytos termino praleidimo priežastys nėra svarbios ir prašymą dėl termino reikalavimams pareikšti atmetė.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

11Apeliaciniu skundu ieškovas J. M. B. prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. sprendimą ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškinį tenkinti (b.l. 170-173). Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

121) Teismas sprendimu konstatavo, kad preliminariąja pirkimo-pardavimo sutartimi nustatytų įsipareigojimų nevykdė tretysis asmuo D. V., tačiau iš esmės netyrė, ar savo įsipareigojimus vykdė pardavėjai. Pagal preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties papildomas sąlygas pardavėjai įsipareigojo iki 2008 m. gruodžio 31 d. išlieti asfalto dangą nuo Užnerio iki Bangos g., o iki 2009 m. gegužės 1 d. įrengti M. Š. ir Užnerio g. apšvietimą. Pagal 2008 m. rugpjūčio 8d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties papildymą ir patikslinimą pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2008 m. rugsėjo 15 d., o papildomas 200 000 Lt avansas sumokėtas iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. Pasirašant 2008 m. rugpjūčio 8 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties papildymą ir patikslinimą pardavėjas A. K. patikino pirkėją D. V., kad nedelsiant pradės asfalto dangos klojimo ir gatvių apšvietimo įrengimo darbus, tačiau po Sutarties papildymo ir patikslinimo jokie darbai nevyko. Teismo posėdžio metu liudytoja L. P. parodė, kad iki A. K. mirties (2008-08-22) buvo išasfaltuotas ne visas kelias, o tik iki jo sklypo, kur jis žadėjo statyti namą, po A. K. mirties asfaltavimo darbais rūpinosi jo žmona, kelio asfaltavimo darbai buvo pabaigti praėjusią vasarą (2009 m.), o įrengtas apšvietimas tik 2010 metais. Taigi, tretysis asmuo D. V., matydamas tuometinius A. K. veiksmus, priėjo išvados, kad darbai nebus atlikti iki šalių nustatyto termino, todėl pagrįstai sustabdė sutarties vykdymą (CK 6.207 str. 2 d.). Liudytoja Lolita J. B. nurodė, kad prie parduodamo sklypo buvo asfaltuotas kelias nuo namo, kur dabar gyvena atsakovė V. K., iki ( - ) buvo asfaltuota, tik maža dalis kelio nebuvo asfaltuota. Iš šios liudytojos parodymų taip ir lieka neaiškios aplinkybės apie Sutarties vykdymą iš pardavėjų pusės. Tuo tarpu kitų įrodymų apie tai, kada buvo asfaltuotas kelias ir kada buvo pradėti gatvių apšvietimo įrengimo darbai, teisme pateikta nebuvo. Sprendžiant iš to, kad šiuos darbus vykdė A. K. sutuoktinė V. K., apelianto nuomone, šie darbai iki A. K. mirties apskritai nebuvo pradėti.

132) Civilinių santykių dalyviai turi bendrojo pobūdžio pareigą įgyvendindami savo teises ir vykdydami pareigas elgtis protingai, pagal bonus pater familias elgesio standartus ir rūpintis savo interesų apsauga, ką ir darė tretysis asmuo D. V., įvertinęs galimus nuostolius ir sustabdydamas mokėjimus iki tol, kol nebus pradėti vykdyti žemės pardavėjų įsipareigojimai. Jeigu tretysis asmuo D. V. nebūtų turėjęs rimtų ketinimų pirkti žemės sklypą, tai nebūtų pasirašęs 2008 m. rugpjūčio 8 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties papildymo ir patikslinimo, numatančio papildomo 200 000 Lt avansinio mokėjimo iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. sumokėjimą. Be to, teismui buvo pateikti įrodymai apie trečiojo asmens D. V. sudarytą didelės vertės projektavimo darbų sutartį, kuria buvo susitarta dėl projektavimo darbų perkamame žemės sklype.

143) Teismas nepagrįstai vertino trečiojo asmens D. V. 2008 m. rudenį buvusią turtinę padėtį, nes papildomas 200 000 Lt avansas turėjo būti sumokėtas iki 2008 m. rugpjūčio 15 d., o pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta iki 2008 m. rugsėjo 15 d. Tuo tarpu byloje nebuvo pateikta jokių įrodymų, kad D. V. turtinė padėtis 2008 m. rugpjūčio 15 d., ar 2008 m. rugsėjo 15 d. jau buvo bloga. Todėl nėra pagrindo teigti, kad vėliau pablogėjusi trečiojo asmens D. V. turtinė padėtis savaime įrodo jo kaltę dėl nesumokėto papildomo 200 000 Lt avanso ir nesudarytos pagrindinės sutarties.

154) Atsakovės pirmosios instancijos teisme teigė, kad D. V. sumokėtas 100 000 Lt avansas buvo įskaitytas į netesybas, numatytas preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties papildymo ir pakeitimo 3 punkte. Tačiau sutinkamai su CK 6.131 straipsnio 1 dalimi, įskaitymas atliekamas prievolės šalies pareiškimu, tačiau atsakovės nepateikė teismui jokių įrodymų apie trečiajam asmeniui D. V. pateiktą pranešimą dėl įskaitymo, o priešieškinio dėl 100 000 Lt netesybų nepareiškė (CPK 178 str.). Atsakovių teiginio apie atliktą įskaitymą neįvertino ir teismas. Todėl šalims nepasirašius pagrindinės pirkimo-pardavimo sutarties ir tokiu būdu pasibaigus preliminariajai pirkimo-pardavimo sutarčiai, avansas turi būti grąžintas trečiojo asmens D. V. teisių perėmėjui (ieškovui), o dėl netesybų sprendžiama atskirai, t.y. kitoje byloje.

165) Teismas netinkamai taikė CK 5.63 straipsnio 1 dalies nuostatas. Tretysis asmuo D. V. ir atsakovė V. K. 2008 m. rugsėjo mėn., t.y. kitą mėnesį po A. K. mirties, susitiko prekybos centre „Mega". Šio susitikimo metu atsakovė nurodė, kad A. K. mirė, tuomet tretysis asmuo D. V. iš jos pareikalavo grąžinti sumokėtą 100 000 Lt avansą. Atsakovė nurodė, kad ji pati sklypo parduoti esamu metu negalinti, tačiau taip pat neturi pinigų grąžinti avanso, todėl žadėjo nurodyti apie trečiojo asmens reiškiamą reikalavimą paveldimo turto apyrašą sudarančiai antstolei ir prašė D. V. palaukti, kol bus baigta paveldėjimo byla. Taigi tretysis asmuo D. V. pareiškė reikalavimą dėl avanso grąžinimo A. K. turto paveldėtojai V. K. praėjus mėnesiui po palikėjo mirties. Apie tai, kad atsakovei V. K. buvo žinoma apie pareigą grąžinti trečiajam asmeniui avansą ir kad ji tokią pareiga pripažino, liudija tai, kad atsakovė 2008 m. gegužės 20 d. preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį bei šios Sutarties papildymą ir patikslinimą pateikė antstolei, sudariusiai paveldėto turto apyrašą. Taigi, atsakovė buvo tinkamai ir per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą informuota apie D. V. reikalavimą grąžinti avansą pažeidus 2008 m. gegužės 20 d. Sutartį. Byloje nėra pateikta jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog tretysis asmuo D. V. nuo šių savo reikalavimų A. K. įpėdiniams būtų atsisakęs. Todėl darytina išvada, kad šioje byloje CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatyto termino pratęsimo klausimas apskritai neturėjo būti sprendžiamas.

17Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. K. prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti, Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. sprendimą palikti nepakeistą (b.l. 179-183). Atsiliepime nurodomi tokie argumentai:

181) Nagrinėjamoje byloje neginčytinai nustatyta, kad šalys susitarė dėl nuostolių atlyginimo netesybų forma dviejuose sutarties punktuose, tai yra 2008 m. gegužės 20 d. preliminariosios pirkimo-pardavimo sutarties 5.1 ir 5.2 punktuose, bei 2008 m. rugpjūčio 8 d. preliminariosios sutarties papildymo ir patikslinimo 3 punkte. Pirmosios instancijos teismo išvados, kad sutartis nebuvo sudaryta dėl pirkėjo D. V. kaltės yra visiškai pagrįstos.

192) Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad preliminarioje sutartyje nustatytus įsipareigojimus pažeidė pardavėjas A. K., dėl ko D. V. pagrįstai sustabdė sutarties vykdymą. Kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, D. V. paaiškinimai, jog A. K. nevykdė įsipareigojimo pagal sutartį, nebuvo įrengęs kelio asfalto dangos ir apšvietimo, paneigti tiek liudytojų parodymais, tiek pačia Sutartimi. Šiuos darbus A. K. įsipareigojo atlikti iki 2009 m. gegužės 1 d., asfalto dangą įrengti iki 2008 m. gruodžio 31 d. A. K. mirus, šiuos darbus vykdė jo sutuoktinė V. K.. Kadangi kelio asfaltavimo dangą A. K. įsipareigojo įrengti iki 2008 m. gruodžio 31 d., D. V. 2008 m. rugpjūčio 8 d. nebuvo pagrindo konstatuoti, kad A. K. nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, juolab, kad liudytojų parodymais neginčytinai buvo nustatyta, jog iki A. K. mirties buvo išasfaltuota dalis kelio, kitoje dalyje buvo paruošta kelio danga, sudėtas gruntas. Be to, toks D. V. elgesys negali būti pateisinamas protingumo požiūriu - jeigu jis matė, kad A. K. pažeidžia sutartyje nustatytus įsipareigojimus, jis būtų nesudaręs 2008 m. rugpjūčio 8 d. preliminarios sutarties papildymo ir patikslinimo, kurio 2 punktu įsipareigojo papildomai sumokėti 200 000 Lt. Todėl apelianto teiginiai apie A. K. padarytus sutartinių įsipareigojimų pažeidimus buvo paneigti byloje esančiais įrodymais.

203) Teismas pagrįstai nesirėmė pateiktas įrodymais apie D. V. sudarytą projektavimo darbų sutartį, pagal kurią D. V. neva mokėjo už projektavimo darbus iki 2008 m. spalio 24 d. Tokie trečiojo asmens veiksmai prieštarauja protingo žmogaus elgesio standartui. Pats D. V. nurodė, kad nemokėjo papildomai sutartų 200 000 Lt., nes pradėjo abejoti, kad A. K. įvykdys sutartinius įsipareigojimu, tačiau mokėjo projektuotojui už namo projektavimo darbus žemės sklype, į kurį nebuvo įgijęs nuosavybės. 2008 metų rugsėjo mėnesį tretysis asmuo perleido savo turtą ieškovui, kitas jo turtas buvo areštuotas ir šie apsunkinimai išliko iki šios dienos. Todėl mažai tikėtina, kad esant neįvykdytiems kreditoriniams įsipareigojimams D. V. toliau mokėjo už projektavimo darbus.

214) Ieškovas yra D. V. sutuoktinės (buvusios sutuoktinės) tėvas. Sudarytų sandorių gausa patvirtina, kad ieškovui buvo žinomos D. V. verslo aplinkybės, todėl sudarydamas Reikalavimo perleidimo sandorį ieškovas elgėsi nesąžiningai. D. V. nurodė, kad už perkamą žemės sklypą būtų mokėjęs iš jo gaunamų pajamų, tačiau išreikalavus mokesčių deklaracijas paaiškėjo, kad trečiojo asmens pajamos nebuvo pakankamos tokiam sandoriui įvykdyti. Todėl akivaizdu, kad sudarydamas Sutartį D. V. žinojo, kad nėra pajėgus ją įvykdyti, taigi elgėsi nesąžiningai. Apeliacinio skundo teiginiai, kad nebuvo pateikta įrodymų apie sunkią D. V. turtinę padėtį yra nepagrįsti, kadangi pats D. V. nepateikė įrodymų, paneigiančių duomenis, nurodytus mokesčių deklaracijose ir išrašuose iš nekilnojamojo turto registro. Bandydamas įrodyti D. V. pajėgumą įvykdyti Sutartį, ieškovas prašė prijungti prie bylos paskolos sutartį, pagal kurią D. V. turėjo pasiskolinęs 1 300 000 Lt, kuriuos turėjo grąžinti iki 2008 m. vasario 2 d. Ši sutartis patvirtina aplinkybę, kad tretysis asmuo disponavo tik skolintomis lėšomis. Be to, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, paskolos grąžinimo terminas jau buvo suėjęs iki preliminariosios sutarties sudarymo, todėl nėra pagrindo teigti, kad D. V. Sutarties vykdymo metu disponavo skolintomis lėšomis. Šių aplinkybių apeliantas neginčijo.

225) Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad avansas turi būti grąžinamas trečiojo asmens D. V. teisių perėmėjui, o klausimas dėl netesybų priteisimo sprendžiamas atskirai kitoje byloje. Tokie teiginiai prieštarauja suformuotai Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikai, pagal kurią avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Nustačius sutartyje tokią sankciją, reikalavimas grąžinti tokias pinigų sumas negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas (LAT civilinė byla Nr. 3K-P-382/2006, kt.). Atsiliepime į ieškinį atsakovė nurodė, kad ieškinys priteisti iš jos sumokėtą avansą negali būti patenkintas, kadangi sutartyje buvo nustatyta pirkėjo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą. Todėl ieškovo reikalavimą dėl avanso priteisimo prašė atmesti, kadangi jis buvo įskaitytas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas. Tiek atsiliepimo į ieškinį pateikimas, tiek priešieškinio pareiškimas yra atsakovo gynimosi nuo pareikšto ieškinio būdai ir kurį iš jų pasirinkti - sprendžia atsakovas. Nagrinėjamoje byloje atsakovė, gindamasi nuo ieškovo pareikštų reikalavimų, pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė nesutikimo su jai reiškiamais reikalavimais paaiškinimus ir argumentus, tarp jų ir tai, kad ieškovo reikalavimai negali būti tenkinami, nes atsakovo prievolė jam yra pasibaigusi dėl įskaitymo (CPK 142 str.).

236) Teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, kad 2008 metų rudenį pokalbio su D. V. metu ji atsisakė grąžinti jam sumokėtą avansą, kadangi Sutartyje buvo nustatyta sąlyga dėl netesybų ją pažeidusiam pirkėjui. Šias aplinkybes patvirtino ir liudytoja L.J. B., kuri D. V. paaiškino, kad pagal Sutartį avansas nėra grąžinamas. Tas pačias aplinkybes atsakovė pakartojo ir trečiojo asmens D. V. atstovams, kai gavo Vilniaus advokatų kontoros „Ex lege“ pretenziją „Dėl 2008m. gegužės mėn. 20 d. preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 05-20 pažeidimo ir skolos grąžinimo“, nusiųsdama advokatų kontorai 2008 m. rugpjūčio 8 d. preliminarios sutarties papildymą ir patikslinimą ir atsisakydama grąžinti avansą tuo pagrindu, kad jis įskaitytas į netesybas pagal sutartį. Šiuos atsakovės veiksmus pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą įvertinti kaip įskaitymą.

247) Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovė buvo informuota apie D. V. kreditorinį reikalavimą per LR CK 5.63 straipsnio 1 dalies nustatytą terminą. Ieškovas skunde nurodo tokias aplinkybės, kurios iš viso nebuvo nurodytos nagrinėjant bylą teisme. Apelianto apeliaciniame skunde nurodomų aplinkybių nepatvirtino nei atsakovė, nei D. V., kuris iš viso neigė žinojęs apie A. K. mirtį bei nurodė, kad Vilniaus advokatų kontoros „Ex lege“ pretenzija „Dėl 2008m. gegužės mėn. 20 d. preliminariosios pirkimo - pardavimo sutarties Nr. 05-20 pažeidimo ir skolos grąžinimo“ buvo parašyta jam nežinant. Todėl apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovė buvo informuota apie D. V. kreditorinius reikalavimus per CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį yra visiškai nepagrįsti. Priešingai nei nurodoma apeliaciniame skunde, atsakovė informavo D. V., kad avanso negrąžins, nes jis yra užskaitomas kaip bauda pagal sutartį, ir nurodė, kad jeigu jis su tuo nesutinka, gali kreiptis į antstolius ir pareikšti kreditorinius reikalavimus. D. V. į antstolius nesikreipė. Atsakovei nusiuntus advokatų kontorai 2008 m. rugpjūčio 8 d. preliminarios sutarties papildymą ir patikslinimą, D. V. ir toliau nepateikė jokių pretenzijų dėl kreditorinių reikalavimų. Todėl atsakovei pareiškus apie tai, kad avansas D. V. nebus grąžinamas dėl to, kad sutartyje nustatytos netesybos už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, o D. V. po tokio pareiškimo nepareiškus jokių kreditorinių reikalavimų per įstatymu nustatytą trijų mėnesių terminą, nėra pagrindo pripažinti, kad atsakovė buvo informuota apie kreditorinius reikalavimus.

258) CK 1.128 straipsnis numato, kad prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia ieškinio senaties termino ir jo skaičiavimo tvarkos. Todėl sprendžiant termino pratęsimo klausimą būtina nustatyti, kada pradinis kreditorius D. V. sužinojo apie palikimo atsiradimą. Kaip minėta, D. V. apie palikimo atsiradimą tapo žinoma 2008 metų rugsėjo mėnesį. Šias aplinkybes teismo posėdyje patvirtino liudytoja L. B.. Be to, jas patvirtina ir rašytiniai įrodymai - 2008 m. gruodžio 23 d. D. V. atstovo pretenzija, adresuota A. K. turto paveldėtojams, kas neginčytinai patvirtina faktą, kad D. V. buvo žinoma apie A. K. mirtį ir palikimo atsiradimą, tačiau LR CK 5.63 straipsnyje nurodytų veiksmų reikalavimui pareikšti jis nesiėmė.

26Teisėjų kolegija konstatuoja:

27IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

28Dėl preliminariosios sutarties aiškinimo

29CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Sutartis aiškinama tada, kai kyla ją sudariusių šalių ginčas dėl sutarties galiojimo, jos rūšies, pobūdžio, sąlygų turinio, šalių teisių bei pareigų apimties, sutarties pakeitimo, pasibaigimo ir pan. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas laikosi nuoseklios pozicijos, kad tuo atveju, kai kyla šalių ginčas dėl konkrečios sutarties turinio, jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes. Sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu. Aiškinant sutartį, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. rugsėjo 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3813/2003; 2005 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3k-3k406/2005; 2008 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-231/2008; 2010 m. kovo 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-128/2010; kt.).

30Bendroji įrodinėjimo civiliniame procese pareigos paskirstymo taisyklė yra ta, kad kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus ar atsikirtimus (CPK 178 straipsnis). Ieškovas privalo įrodyti jo teisę sukuriančius faktus, tačiau neturi įrodinėti tą teisę paneigiančių faktų – tokius faktus, atsikirsdamas į ieškovo reikalavimą, turi įrodyti atsakovas. Taigi Pardavėjui (jo teisių ir pareigų perėmėjams) teko pareiga įrodyti, kad jis nevengė ir atliko veiksmus, būtinus pagrindinei sutarčiai sudaryti, o Pirkėjui – kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl Pardavėjo kaltės. Byloje nustatyta, kad iki ginčo Sutartyje ir jos papildyme nurodyto termino (2008-09-15) pagrindinė žemės sklypo pirkimo–pardavimo sutartis nebuvo sudaryta. Sudarius 2008 m. gegužės 20 d. preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, pagal kurią pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta iki 2008 m. liepos 31 d., A. K. 2008 m. liepos mėnesį kreipėsi į notarą dėl pirkimo-pardavimo sutarties įforminimo ir pateikė jam visus reikiamus dokumentus, 2008 m. liepos 18 d. notarė užsakė pažymą šiam sandoriui sudaryti, vykdydamas papildomas Sutarties sąlygas A. K. pradėjo kelio tvarkymo darbus nuo Užnerio g. iki Bangos g. Paminėti A. K. veiksmai leidžia pagrįstai teigti, kad Pardavėjas nuo pagrindinės sutarties sudarymo neatsisakė, ir priešingai, atliko būtinus veiksmus, kad pagrindinė sutartis būtų sudaryta. Tuo tarpu trečiojo asmens veiksmai leidžia pagrįstai teigti, kad tiek Sutartyje, tiek ir jos papildyme numatytų įsipareigojimų D. V. nevykdė, t.y. notaro paskirtu laiku neatvyko sudaryti pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties, nustatytu terminu nesumokėjo papildomos 200 000 Lt dydžio avansinės įmokos pagal Sutarties papildymo ir pakeitimo sąlygas, neįrodinėjo, kad mirus Pardavėjui nuo pagrindinės sutarties sudarymo atsisakė jo įpėdiniai. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija nepagrįstais pripažįsta apelianto argumentus, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl A. K. kaltės, kadangi pastarasis neįvykdė Sutarties papildomų sąlygų ir neįrengė kelio bei kelio apšvietimo. Visų pirma, prievolės atsiranda nuo sutarties sudarymo, todėl jos negali būti priverstinai įvykdytos iki sueis tam tikras terminas (CK 6.33 str. 2 d.) arba atsiras tam tikra sąlyga (CK 1.66, 6.30 straipsniai). Preliminariąja 2008 m. gegužės 20 d. sutartimi Pardavėjas įsipareigojo atlikti nurodytus darbus atitinkamai iki 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2009 m. gegužės 1 d., taigi, šie darbai turėjo būti atlikti jau po pagrindinės sutarties sudarymo. Todėl konstatuoti Pardavėjo kaltės dėl darbų neatlikimo nėra teisinio pagrindo. Antra, Sutartimi šalys susitarė, kad Pardavėjui šių darbų neatlikus, minėtus darbus savo lėšomis organizuoja ir atlieka Pirkėjas, pateikdamas Pardavėjui sąskaitas už atliktus darbus, ir kurias Pardavėjas įsipareigoja apmokėti. Taigi ir tuo atveju, jeigu Pardavėjas nebūtų pabaigęs kelio įrengimo darbų Sutartyje nustatytais terminais, Pirkėjui neatsirado pagrindas laikyti Pardavėjo veiksmus neteisėtais ir dėl to atsisakyti pagrindinės sutarties sudarymo. Apelianto argumentai apie trečiojo asmens D. V. veiksmus, atliekant mokėjimus pagal projektavimo darbų sutartį (b.l. 80-81, 105-108), kai jis neįvykdė pagal papildomą 2008 m. rugpjūčio 8 d. susitarimą savo pareigos iki 2008 m. rugpjūčio 15 d. sumokėti A. K. 200 000 Lt avansinę įmoką ir kai nepasirašius pagrindinės sutarties iki nustatyto termino (2008-09-15) pasibaigė šalių pareiga sudaryti pagrindinę sutartį, nepaneigia paminėtų aplinkybių apie D. V. sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ir negali būti pripažinti trečiojo asmens sąžiningu ketinimu sudaryti pagrindinę sutartį.

31Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Taigi, neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti. Aptartų aplinkybių pagrindu ir sutikdama su pirmosios instancijos teismo atliktu įrodymų vertinimu ir jų pagrindu padarytomis išvadomis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pagrindinė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta dėl trečiojo asmens D. V. kaltės. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2006 m. lapkričio 6 d. nutarime, priimtame civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006, konstatavo, kad avansą arba preliminariosios sutarties įvykdymui užtikrinti pinigų sumą sumokėjusi šalis turi teisę reikalauti grąžinti juos visais atvejais, išskyrus tuos, kai iš preliminariosios sutarties turinio galima daryti išvadą apie šios sutarties šalių susitarimą dėl atsakomybės už šioje sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymą netesybų forma. Tokią sankciją sutartyje nustačius, reikalavimas grąžinti tokias pinigų sumas negali būti tenkinamas ta apimtimi, kiek jis įskaitomas priešpriešiniu vienarūšiu reikalavimu taikyti netesybas (CK 6.130 str. 1 d.). Bylos duomenimis Sutarties šalys tiek pirminėje, tiek ir preliminarios pirkimo – pardavimo sutarties papildomoje redakcijoje numatė sutartinę atsakomybę už Sutarties nevykdymą netesybų forma (Sutarties 5.1 p. , sutarties papildymo 3 p; b.l. 12, 31). Konstatavus, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl trečiojo asmens D. V. kaltės, nei trečiojo asmens, nei ieškovo, kaip trečiojo asmens teisių pagal sutartį perėmėjo, reikalavimas grąžinti sumokėtą avansą negali būti tenkinamas. Todėl nėra pagrindo sutikti su apeliacinio skundo argumentais, kad atsakovės privalėjo pranešti D. V. apie prievolės įskaitymą CK 6.131 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

32Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad tretysis asmuo D. V. galėjo perleisti ieškovui tik galiojančią reikalavimo teisę. Byloje konstatavus, kad D. V. neįgijo teisės susigrąžinti sumokėtą 100 000 Lt avansą, teismas pagrįstai ieškovo ieškinį atmetė. Atmetus ieškinį nurodytu pagrindu, teismui neatsirado pareiga spręsti termino reikalavimams pareikšti pratęsimo klausimo, kadangi nebuvo nustatytas kreditoriaus teisės pažeidimo faktas, todėl apelianto argumentus nurodytu klausimu teisėjų kolegija pripažįsta teisiškai nereikšmingais ir plačiau dėl jų nepasisako.

33Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas iš esmės priėmė pagrįstą ir teisėtą sprendimą, todėl naikinti sprendimą apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

34Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, apeliacinės instancijos teisme yra mažesnės nei numatyta CPK 96 straipsnio 6 dalyje, todėl šios išlaidos iš apelianto nepriteisiamos.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 straipsniais,

Nutarė

36palikti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. sprendimą nepakeistą.

37Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. ieškovas prašė pratęsti kreditoriui CK 5.63 straipsnyje nustatytą terminą... 6. Reikalavimą grindė 2009 m. spalio 24 d. reikalavimo perleidimo sutartimi,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Kauno rajono apylinkės teismas 2011 m. kovo 7 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 9. Teismas nustatė, kad tretysis asmuo D. V. ir A. K., po kurio mirties palikimą... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 11. Apeliaciniu skundu ieškovas J. M. B. prašo panaikinti Kauno rajono apylinkės... 12. 1) Teismas sprendimu konstatavo, kad preliminariąja pirkimo-pardavimo... 13. 2) Civilinių santykių dalyviai turi bendrojo pobūdžio pareigą... 14. 3) Teismas nepagrįstai vertino trečiojo asmens D. V. 2008 m. rudenį buvusią... 15. 4) Atsakovės pirmosios instancijos teisme teigė, kad D. V. sumokėtas 100 000... 16. 5) Teismas netinkamai taikė CK 5.63 straipsnio 1 dalies nuostatas. Tretysis... 17. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė V. K. prašo ieškovo apeliacinį... 18. 1) Nagrinėjamoje byloje neginčytinai nustatyta, kad šalys susitarė dėl... 19. 2) Apeliantas nepagrįstai nurodo, kad preliminarioje sutartyje nustatytus... 20. 3) Teismas pagrįstai nesirėmė pateiktas įrodymais apie D. V. sudarytą... 21. 4) Ieškovas yra D. V. sutuoktinės (buvusios sutuoktinės) tėvas. Sudarytų... 22. 5) Nepagrįsti apeliacinio skundo teiginiai, kad avansas turi būti... 23. 6) Teismo posėdžio metu atsakovė nurodė, kad 2008 metų rudenį pokalbio su... 24. 7) Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad atsakovė buvo informuota... 25. 8) CK 1.128 straipsnis numato, kad prievolės asmenų pasikeitimas nepakeičia... 26. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 27. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 28. Dėl preliminariosios sutarties aiškinimo... 29. CK 6.165 straipsnyje nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių... 30. Bendroji įrodinėjimo civiliniame procese pareigos paskirstymo taisyklė yra... 31. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi... 32. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad... 33. Remdamasi išdėstytu, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 34. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331... 36. palikti Kauno rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 7 d. sprendimą... 37. Ši teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....