Byla 2-1718-769/2014
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties, hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir santuokoje įgyto turto padalijimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, rašytinio proceso tvarka spręsdama ieškovės N. V. ieškinio atsakovams G. V., R. K., R. K., Knighthill properties establishment, UAB „Naftos grupė“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties, hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir santuokoje įgyto turto padalijimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama pripažinti tarp ieškovės ir atsakovų G. V. bei R. K. 2009 m. kovo 24 d. sudarytą pirkimo pardavimo sutartį, kuria R. K. buvo parduoti nekilnojamieji daiktai - žemės sklypas, esantis ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei šiame žemės sklype esantys pastatai - gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), ūkinis pastatas, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsys, unikalus Nr. ( - ), bei ją pakeičiančią 2009 m. gruodžio l d. sutarti negaliojančiomis nuo sudarymo momento; taikyti restituciją – pripažinti nekilnojamąjį turtą - žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei šiame žemės sklype esančius pastatus – gyvenamąjį namą, unikalus Nr. ( - ), ūkinį pastatą, unikalus Nr. ( - ), kiemo rūsį, unikalus Nr. ( - ), ieškovės N. V. bei atsakovo G. V. bendrąja nuosavybe; padalinti ieškovei ir atsakovui G. V. bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe priklausantį turtą priteisiant ieškovei asmeninės nuosavybės teise žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), bei šiame žemės sklype esančius pastatus - gyvenamąjį namą, ūkinį pastatą, kiemo rūsį, atsakovui G. V. priteisiant iš ieškovės 541.955 litų dydžio kompensaciją už ieškovei atitenkančią didesnę santuokoje įgyto turto dalį, piniginės kompensacijos sumokėjimą atidedant dviejų metų laikotarpiui; pripažinti negaliojančiu sutartinės hipotekos lakštą, identifikavimo kodas Nr. ( - ), sudarytą tarp atsakovų R. K., R. K., G. V., Knighthill properties establishment; pripažinti negaliojančiu sutartinės hipotekos lakštus, identifikavimo kodai ( - ), ( - ), sudarytus tarp atsakovų R. K., R. K., G. V. ir UAB „Naftos grupė“.

3Ieškinį atsisakytina priimti.

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Bendroji rūšinio teismingumo taisyklė nustato, kad visas civilines bylas pirmąja instancija nagrinėja apylinkės teismai, išskyrus bylas, nurodytas CPK 27, 28 straipsniuose (CPK 26 str.). CPK 27 straipsnio 1 punkte numatyta, kad apygardos teismai, kaip pirmosios instancijos teismai, nagrinėja civilines bylas, kuriose ieškinio suma didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, išskyrus šeimos ir darbo teisinių santykių bylas ir bylas dėl neturtinės žalos atlygimo.

5Ieškovės ieškinio suma – 1741955 litų, tačiau ieškinys teikiamas Klaipėdos miesto apylinkės teismui. Ieškovė nurodo, jog jos ir atsakovo santuoka nutraukta 1999-03-25, ištuoka įregistruota 2013-12-31. Ieškovės teigimu, nutraukiant jos ir atsakovo G. V. santuoka, nebuvo padalintas santuokos metu įgytas turtas, todėl dėl turto padalijimas yra keliamas vienas iš reikalavimų atsakovui G. V.. Pažymėtina, jog CPK 135 straipsnio 2 dalis nustato, jog prie ieškinio turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus bei prašymai dėl įrodymų, kurių ieškovas pateikti negali, išreikalavimo, nurodant priežastis, kodėl negalima pateikti šių įrodymų. Ieškovė nurodė, kurių įrodymų kartu su ieškiniu negali pateikti bei prašo juos išreikalauti iš atsakovų, tačiau ieškovė nepateikė ir neprašė išreikalauti įrodymų, patvirtinančių, jog jos ir atsakovo santuoka buvo nutraukta 1999-03-25, ištuoka įregistruota 2013-12-31, o turtas, kurį ieškovė įvardija bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybe, bei prašo padalinti, yra įgytas santuokos metu. Pagal pateiktą Nekilnojamojo turto registro pažymėjimą, turto kurį prašoma padalinti kaip priklausantį ieškovei ir atsakovui G. V. nuosavybės teisė nuo 2009 metų priklauso atsakovui R. K.. Teismui nepateikta jokių duomenų, patvirtinančių, kad ieškinys kilęs iš šeimos teisinių santykių.

6Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad Lietuvos Aukščiausiais teismas yra išaiškinęs (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. spalio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-369/2011), jog nutraukus santuoką, turto, kuris pagal šeimos teisės normas buvo priskirtas bendrajai jungtinei nuosavybei, teisiniam režimui nebetaikomos šeimos teisinius santykius reglamentuojančios teisės normos, t. y., tokiais atvejais, kai sutuoktiniams bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantis turtas nepadalijamas santuokos nutraukimo byloje, nutraukus santuoką, jis valdomas bendrosios dalinės nuosavybės teise, o buvę sutuoktiniai yra laikomi bendrosios dalinės nuosavybės dalyviais (CK 4.72, 4.73 straipsniai). Tokiu atveju buvę sutuoktiniai bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą valdo, juo naudojasi ir disponuoja bendru sutarimu (CK 4.75 straipsnio 1 dalis), ir turi teisę reikalauti atidalyti kiekvienam jų tenkančią bendrosios dalinės nuosavybės teise valdomo turto dalį (CK 4.80 straipsnis). Todėl ieškinio reikalavimas dėl bendrąja jungtine sutuoktinių nuosavybės teise priklausančio turto padalijimo neatitinka įstatymų nuostatų. Be to, pažymėtina, kad reikalavimo dėl turto tarp buvusių sutuoktinių padalinimo nagrinėjimas galimas tik teismui išnagrinėjus aukščiau paminėtus ieškovės reikalavimus dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais bei restitucijos taikymo ir priėmus dėl jų ieškovei palankų sprendimą.

7Jeigu vienas iš ieškovo reikalavimų teismingas apygardos teismui, ieškinys dėl visų reikalavimų nagrinėjamas apygardos teisme (CPK 33 str. 4 d.). Vienas iš ieškovės reikalavimų yra pripažinti negaliojančiais sandorius ir taikyti restituciją. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovės ieškiniu prašomų pripažinti negaliojančiais sandorių (2009 m. kovo 24 d. pirkimo pardavimo sutartis bei ją pakeičianti 2009 m. gruodžio l d. sutartis) suma bei turto, kuriam prašoma taikyti restituciją, vertė yra didesnė kaip vienas šimtas penkiasdešimt tūkstančių litų, darytina išvada, jog ieškovės ieškinys neteismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui (CPK 27 str. 1 p., 137 str. 2 d. 2 p.).

8Kadangi ieškovės ieškinys neteismingas Klaipėdos miesto apylinkės teismui, jį atsisakytina priimti. Ieškovei siūlytina su ieškiniu kreiptis į Klaipėdos apygardos teismą.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 27 straipsnio 1 punktu, 137 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

10atsisakyti priimti ieškovės N. V. ieškinį atsakovams G. V., R. K., R. K., Knighthill properties establishment, UAB „Naftos grupė“ dėl pirkimo-pardavimo sutarties, hipotekos lakštų pripažinimo negaliojančiais, restitucijos taikymo ir santuokoje įgyto turto padalijimo ir kartu su priedais grąžinti ieškinį padavusiam asmeniui.

11Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą. Pateikiant skundą kartu turi būti pateikti ir teismo grąžinti dokumentai.

Proceso dalyviai
Ryšiai