Byla e2-21223-435/2019
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė

2dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Rolanus“ dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės 6 142,57 Eur skolą, 335,26 Eur delspinigius, 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidas, 8 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė nurodo, kad 2016 m. lapkričio 26 d. su atsakove sudarė automobilių techninės priežiūros, remonto ir detalių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 16-037, kuria susitarė, kad atsakovė pateiks jai priklausančius automobilius ieškovei techninei priežiūrai ir remontui atlikti, o ieškovė įsipareigojo šiuos darbus atlikti. Buvo sudaryti du automobilių remonto užsakymai: 2019 m. gegužės 7 d. ir 2019 m. birželio 4 d. Ieškovė atliko dviejų automobilių remonto darbus, išrašė atsakovei PVM sąskaitas faktūras. Šių sąskaitų faktūrų atsakovė neapmokėjo, liko iš viso ieškovei skolinga 6 142,57 Eur sumą. Pagal sutartį ieškovė skaičiavo delspinigius po 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną, iš viso delspinigiai sudaro 335,26 Eur sumą.

5Ieškovės ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, visi ieškovės reikalavimai yra grindžiami prie ieškinio pridėtais leistinais rašytiniais įrodymais, todėl teismas bylą nagrinėja dokumentinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 424 straipsnio 1 dalis).

6Teismas

konstatuoja:

7Ieškinys tenkinamas.

8Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2016 m. lapkričio 26 d. šalys sudarė automobilių techninės priežiūros, remonto ir detalių pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 16-037. Šios sutarties pagrindu 2019 m. gegužės 7 d. buvo užpildytas užsakymas automobilio 190E38, valstybinis Nr. ( - ) remontui, atlikus remontą 2019 m. gegužės 21 d. ieškovė išrašė PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0118365, kurios bendra suma – 4 081,82 Eur, šią sąskaitą priėmė ir pasirašė atsakovės direktorius. Atitinkamai 2019 m. birželio 4 d. buvo užpildytas užsakymas automobilio 35C15 Daily, valstybinis Nr. ( - ) remontui. Už atliktą remontą ieškovė 2019 m. birželio 10 d. išrašė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą Nr. 0118673, kurios suma – 2 060,75 Eur, sąskaitą priėmė ir pasirašė atsakovės direktorius. Iki šiol atsakovė šių sąskaitų neapmokėjo, liko skolinga ieškovei 6 142,57 Eur sumą. 2016 m. lapkričio 26 d. sutartyje šalys susitarė, jog užsakovui (atsakovei) neatsiskaičius per 30 kalendorinių dienų, skaičiuojami delspinigiai 0,2 proc. už kiekvieną pradelstą dieną nuo nepamokėtos sumos ir tolimesni remontai ar detalių pardavimas vykdomas atlikus išankstinį mokėjimą arba grynais (Sutarties 2.6 punktas). Atitinkamai ieškovė už neapmokėtas sąskaitas priskaičiavo atsakovei 335,26 Eur delspinigius.

9Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.644 straipsnis). Rangos sutartis sudaroma pagaminti arba perduoti tam tikrą darbo rezultatą arba atlikti kitokius darbus, kurių metu sukurtas rezultatas perduodamas užsakovui (CK 6.645 straipsnio 1 dalis). Užsakovas privalo rangos sutartyje numatytais terminais ir tvarka dalyvaujant rangovui apžiūrėti ir priimti atliktą darbą (jo rezultatą). Atliktų darbų priėmimas įforminamas aktu, kuriuo užsakovas be išlygų ar su išlygomis patvirtina priėmęs, o rangovas – perdavęs atliktus darbus. CK 6.38 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. CK 6.200 straipsnio 1 dalis įpareigoja šalį sutartis vykdyti tinkamai ir sąžiningai, o sutarties neįvykdymu taikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir vykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Atsižvelgiant į nurodytas materialinės teisės normas, atlikus ieškovės pateiktų įrodymų vertinimą, darytina išvada, kad atsakovė prievolės atsiskaityti su ieškove tinkamai neįvykdė, todėl ieškinys pagrįstas, tenkintinas, ieškovei iš atsakovės priteistina 6 142,57 Eur skola (CK 6.305 straipsnis, 6.314 straipsnis).

10Jei prievolė neįvykdyta, ar netinkamai įvykdyta, skolininkas privalo sumokėti kreditoriui įstatymų, sutarties ar teismo nustatytas netesybas (baudą arba delspinigius) (CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Šalys susitarė, jog laiku neapmokėjus sąskaitų, atsakovei bus skaičiuojami 0,2 proc. dydžio delspinigiai. Atsakovė ieškovės pateiktų sąskaitų laiku nepamokėjo, todėl ieškovei iš atsakovės priteisiami 335,26 Eur delspinigiai.

11Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 7 straipsnio 1 dalį, ieškovei iš atsakovės priteistina 40,00 Eur skolos išieškojimo išlaidų.

12Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš atsakovės priteistinos 8 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (6 517,83 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 7 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis, Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymo 1 straipsnio 1–2 punktai, 2 straipsnio 5 punktas, 3 straipsnio 2 dalis).

13Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 73,00 Eur žyminis mokestis ir 300,00 Eur už advokato paslaugas, iš viso 373,00 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas, 93 straipsnis).

14Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakyme Nr. 1R-298/1K-290 (CPK 96 str. 6 d.).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424 straipsniu, 425 straipsnio 3 dalimi, 428 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rolamus“, juridinio asmens kodas 302553974, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ivetra ir Ko“, juridinio asmens kodas 134971823, 6 142,57 Eur (šešių tūkstančių vieno šimto keturiasdešimt dviejų eurų 57 ct) skolą, 335,26 Eur (trijų šimtų trisdešimt penkių eurų 26 ct) delspinigius, 40,00 Eur (keturiasdešimties eurų 00 ct) skolos išieškojimo išlaidas, 8 (aštuonių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (6 517,83 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2019 m. rugpjūčio 7 d.) iki visiško teismo įsakymo įvykdymo ir 373,00 Eur (trijų šimtų septyniasdešimt trijų eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidas.

18Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį teismo sprendimą arba sprendimą priėmusiam Kauno apylinkės teismui raštu pateikti motyvuotus prieštaravimus.

19Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nepateiks prieštaravimų, preliminarus sprendimas įsiteisės ir jo pagrindu ieškovei gali būti išduotas vykdomasis raštas.

20Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo teismo sprendimą įvykdo ir raštu pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus, teismas nutartimi panaikina teismo preliminarų sprendimą ir bylą nutraukia.

21Atsakovė informuojama apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo skolininkas pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą privalo mokėti palūkanas bei įstatymuose ar sutartyje numatytus delspinigius, jeigu prievolė buvo neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai.

22Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė... 2. dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašo dokumentinio proceso tvarka priteisti iš atsakovės... 5. Ieškovės ieškinio dalyką sudaro piniginiai reikalavimai, visi ieškovės... 6. Teismas... 7. Ieškinys tenkinamas.... 8. Iš ieškovės pateiktų rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2016 m.... 9. Rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą... 10. Jei prievolė neįvykdyta, ar netinkamai įvykdyta, skolininkas privalo... 11. Pagal Mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos... 12. Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl ieškovei iš... 13. Tenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi... 14. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos iš atsakovės valstybei... 15. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 424... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Rolamus“,... 18. Atsakovė privalo per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo įvykdyti šį... 19. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo sprendimo įteikimo nepateiks... 20. Jeigu atsakovė per dvidešimt dienų nuo preliminaraus sprendimo priėmimo... 21. Atsakovė informuojama apie tai, kad nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki... 22. Preliminarus teismo sprendimas apeliacine ar kasacine tvarka neskundžiamas....