Byla 2S-1151-253/2014
Dėl baudos skyrimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens D. R. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 29 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo antstolio A. S. pareiškimą suinteresuotiems asmenims UAB „Ciklonas“ vadovei D. R., Klaipėdos miesto savivaldybei, dėl baudos skyrimo,

Nustatė

2pareiškėjas prašė UAB „Ciklonas“ vadovei D. R. už 2013-10-04 patvarkymo Nr. S1-231031 dėl turto arešto akto Nr. S1-225317 reikalavimų nevykdymą skirti iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Nurodė, kad pagal 2011-12-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-12676-323/2011 užvesta vykdomoji byla Nr. 0010/12/00453 dėl 4 064,47 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Ciklonas“ išieškotojo Klaipėdos miesto savivaldybės naudai. 2013-10-04 priimtas patvarkymas Nr. S1-231031 dėl turto arešto akto Nr. S1-225317 reikalavimų vykdymo, kuriame nurodyta, kad 2013-09-05 turto arešto aktu Nr. S1-225317 areštuotos skolininkui UAB „Ciklonas“ priklausančios piniginės lėšos, esančios ir/ar patenkančios į įmonės kasą, nurodant areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą bei skolininkas per dvi dienas nuo patvarkymo gavimo įpareigotas pateikti antstoliui įmonės kasos knygą. Minėtas patvarkymas bei turto arešto aktas skolininkui UAB „Ciklonas“ buvo siunčiami registruota pašto siunta buveinės bei vadovo gyvenamosios vietos adresu, tačiau liko neįteikti. Pagal CPK 123 str. 4 d., 604 str. įteikimas laikytinas tinkamu. UAB „Ciklonas“ 2013-10-04 patvarkymo Nr. S1-231031 dėl turto arešto akto Nr. S1-225317 reikalavimų vykdymo bei turto arešto akto Nr. S1-225317 reikalavimų nevykdė, į antstolio depozitinę sąskaitą areštuotos piniginės lėšos, esančios įmonės kasoje, skolos dengimui pagal pateiktą vykdyti vykdomąjį dokumentą nepervedamos, dėl kokių priežasčių nėra vykdomi turto arešto akto Nr. S1-225317 reikalavimai duomenų nepateikta, nepateikta antstoliui įmonės kasos knyga.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-10-29 nutartimi pareiškimą tenkino, paskyrė UAB „Ciklonas“ vadovei D. R. 200 Lt baudą už 2013-10-04 patvarkymo Nr.S1-231031 dėl turto arešto akto Nr. S1-225317 bei turto arešto Nr. S1-225317 reikalavimų nevykdymą. Teismas vykdymo procesinių dokumentų įteikimą skolininkui laikė tinkamu. UAB „Ciklonas“ vadove nuo 2009-01-08 paskirta D. R.. Teismas darė išvadą, kad UAB „Ciklonas“ vadovė D. R. savo neveikimu ir antstolio patvarkymo bei turto arešto akto reikalavimų nevykdymu, apsunkino išieškojimo procesą, pateisinančių antstolio įpareigojimų nevykdymo įrodymų nepateikė, todėl už turto arešto akto reikalavimų nevykdymą D. R. skyrė vienkartinę 200 Lt baudą.

4Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo D. R. prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-10-29 nutartį. Nurodo, kad UAB „Ciklonas“ nedirba nuo 2011-04-22, kai su ja nutraukta darbo sutartis. Apeliantė 2013 m. nebebūdama UAB „Ciklonas“ vadove negalėjo įvykdyti antstolio patvarkymų dėl kasos knygos pateikimo, todėl nebuvo pagrindo jai skirti baudą už antstolio reikalavimų nevykdymą. Be to, nėra būtinosios sąlygos D. R. atsakomybei kilti, nes apeliantės veikloje nėra kaltės. Apeliantės nuomone, antstolis A. S. nebuvo pakankamai atidus, rūpestingas, neišnaudojo įstatyme numatytų priemonių D. R. įteikti dokumentus, be to, suklaidino teismą, nurodydamas neteisingą D. R. gyvenamosios vietos adresą ir dėl to apeliantė negalėjo apginti savo civilinių teisių. Nurodo, kad jokios korespondencijos nėra gavusi – antstolio procesiniai dokumentai siųsti adresu ( - ), o apeliantės deklaruotas gyvenamosios vietos adresas – ( - ). Kadangi D. R. tinkamai nepranešta apie teismo posėdžio laiką ir datą, apeliantės nuomone, yra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį CPK 329 str. 3 d. 1 p. pagrindu.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą negauta.

6Atskirasis skundas tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

7Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria buvo patenkintas antstolio pareiškimas dėl baudos skyrimo ir juridinio asmens vadovui buvo paskirta bauda, teisėtumo ir pagrįstumo.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

9Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliantės argumentais, kad yra pagrindas naikinti skundžiamą nutartį dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo, numatyto CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Savo nesutikimą apeliacinės instancijos teismas grindžia CPK 593 straipsnio 3 dalimi, numatančia, kad pareiškimai dėl baudų skyrimo CPK VI dalyje („Vykdymo procesas“) nagrinėjami rašytinio proceso tvarka nepranešus suinteresuotiems asmenims, išskyrus atvejus, kai teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas, o suinteresuotiems asmenims išsiunčiama dėl pareiškimo priimtos nutarties patvirtinta kopija (CPK 593 straipsnio 4 dalis.).

10Tačiau apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas, neturėdamas tikslių duomenų apie faktinį juridinio asmens vadovą, priėmė neteisėtą ir nepagrįstą nutartį.

11Byloje nustatyta, kad antstolis vykdo 2011-12-23 Klaipėdos miesto apylinkės teismo išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-12676-323/2011 dėl 4 064,47 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB „Ciklonas“ išieškotojo Klaipėdos miesto savivaldybės naudai. Antstolis, vykdydamas išieškojimą, 2013-10-04 patvarkymu Nr. S1-231031 dėl turto arešto akto Nr. S1-225317 reikalavimų vykdymo, kuriame nurodyta, kad 2013-09-05 turto arešto aktu Nr. S1-225317 areštuotos skolininko UAB „Ciklonas“ priklausančios piniginės lėšos, esančios ir/ar patenkančios į įmonės kasą, nurodant areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą, įpareigojo skolininką per dvi dienas nuo patvarkymo gavimo pateikti antstoliui įmonės kasos knygą. Minėtas patvarkymas suinteresuotajam asmeniui nebuvo įteiktas

12Antstolis, kreipdamasis su pareiškimu į teismą, pridėjo 2013-10-04 Juridinių asmenų registro išrašą, kuriame nurodyta, jog UAB „Ciklonas“ vadove nuo 2009-01-08 yra D. R.. Todėl antstolis turėjo pagrindą kreiptis į teismą dėl baudos suinteresuotajam asmeniui skyrimo. Po skundžiamos teismo nutarties priėmimo, suinteresuotasis asmuo pateikė darbo sutartį, VSDFV informaciją, patvirtinančią, jog D. R. nuo 2011-04-22 nėra UAB „Ciklonas“ darbuotoja (b. l. 24-26). Ji taip pat pateikė Gyvenamosios vietos deklaravimo skyriaus pažymą, kuri patvirtina, kad nuo 2010-11-04 jos deklaruota gyvenamoji vieta yra ( - ) (b. l. 29). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad suinteresuotojo asmens pateikti dokumentai patvirtina, kad ji nuo 2011-04-22 nebėra UAB „Ciklonas“ direktore, todėl jai netaikytina atsakomybė pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį už 2013-10-04 antstolio priimto patvarkymo nevykdymą. Kadangi antstolio patvarkymas, teismo pranešimai jai nebuvo įteikti, ji nežinojo apie savo procesinę pareigą laiku pranešti antstoliui, o vėliau ir Klaipėdos miesto apylinkės teismui, apie jos pareigų UAB „Ciklonas“ pasibaigimą. Tačiau baudos skyrimas asmeniui, kuris išieškojimo metu nebėra juridinio asmens vadovas, prieštarautų CPK 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintiems teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams.

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-10-29 nutartis, kuria buvo skirta bauda D. R., panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, netenkinant antstolio pareiškimo dėl baudos skyrimo.

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės, netenkinant antstolio pareiškimo dėl baudos skyrimo D. R..

Proceso dalyviai
Ryšiai