Byla AS-143-75-13
Dėl sprendimo dalies bei rašto panaikinimo ir žalos atlyginimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės (kolegijos pirmininkė), Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos L. Ž. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjos L. Ž. skundą atsakovams Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai, Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims J. B., E. G. dėl sprendimo dalies bei rašto panaikinimo ir žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėja L. Ž. (toliau – pareiškėja) 2012 m. rugsėjo 21 d. skundu kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 ir 2012 m. rugsėjo 10 d. raštą Nr. TP-5-(2.6)-389 bei priteisti iš valstybės atlyginti turtinę žalą, atsiradusią dėl pralaimėtų civilinių bylų Nr. 2-1367-391/2010 ir Nr. 2-3-807/2012 Vilniaus miesto 3 ir

54 apylinkės teismuose. Pareiškėja, be to, prašė atnaujinti terminą apskųsti Kauno

6valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 10 d. sprendimą

7Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 ir atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

8Pareiškėja nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 17 d. gavo Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. rugsėjo 10 d. raštą Nr. TP-5-(2.6)-389, kuriuo ji įpareigota sumokėti 260 Lt už suteiktą antrinę teisinę pagalbą. Pareiškėja nesutiko su šiuo raštu ir prašė jį panaikinti bei priteisti iš Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos žalos atlyginimą, atsiradusį dėl vilkinimo teikti teisinę pagalbą surašant kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2A-812-115/2011 panaikinimo (tuo pačiu panaikinant Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2010 m. birželio 7 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-1367-391/2010). Pažymėjo, jog 2011 m. gruodžio 12 d. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai pateikė prašymą suteikti teisinę pagalbą kasacinės instancijos teisme, tačiau ši institucija užvilkino procedūrą iki 2012 m. liepos 10 d., parengiant 2012 m. liepos 10 d. sprendimą Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734, kurio originalą gavo tik 2012 m. liepos 26 d. Teigė, jog 2012 m. rugpjūčio 24 d. gavusi korespondenciją iš Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sužinojo, kad jos teisės ir turtiniai interesai yra pažeisti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos vilkinimu atlikti savo pareigą. Pabrėžė, jog dėl to, kad per 3 mėnesius nebuvo apskųsta Vilniaus apygardos teismo 2011 m. lapkričio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-812-115/2011, prarado iškovotas procesines teises. Nesuteikus laiku teisinės pagalbos, patyrė nuostolių, pralaimėjo bylą, kurioje turėjo būti pakeistas ginčo pagrindas Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-3-807/2012. Be to, teigė, jog terminas praleistas dėl svarbių priežasčių.

9Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi nustatė pareiškėjai terminą iki 2012 m. spalio 16 d. skundo trūkumams pašalinti.

10Teismas nurodė, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 str. 1 d.). Suinteresuoto asmens teisė pareikšti skundą administraciniam teismui turi būti įgyvendinama laikantis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų, t. y. paduodamas skundas turi atitikti Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus. Teismas konstatavo, kad pareiškėjos skundas šių reikalavimų neatitinka. Skunde pareiškėja atsakovu nurodė Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą, tačiau skundo reikalavimuose ne tik prašo panaikinti šios institucijos sprendimus, bet ir priteisti turtinės žalos atlyginimą iš valstybės, nors valstybės atsakovu nenurodė. Be to, skunde pareiškėja Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos atstovu nurodo Lietuvos Respublikos teisingumo ministeriją, tačiau jokie Lietuvos Respublikos teisės aktai nesuteikia teisės Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai atstovauti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai bylose dėl šios institucijos sprendimų panaikinimo. Atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytus argumentus, teismas pasiūlė pareiškėjai patikslinti atsakovus bei jų atstovus (ABTĮ 23 str. 2 d. 3 p.). Teismas pažymėjo,

11jog skunde turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėja grindžia savo reikalavimus. Pareiškėja skunde nenurodė jokių motyvų, kuriais būtų grindžiamas skundžiamų Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 10 d. sprendimo

12Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 ir 2012 m. rugsėjo 10 d. rašto Nr. TP-5-(2.6)-389 neteisėtumas (ABTĮ 23 str. 2 d. 6 p.). Be to, skundo reikalavimas turi atitikti ABTĮ nuostatas, reglamentuojančias teisę kreiptis į teismą (ABTĮ 22 str.), teismo kompetencijos ribas (ABTĮ 3, 15 str.), teismo priimamų sprendimų rūšis (ABTĮ 88–91 str.) bei jų vykdymo tvarką (ABTĮ

1397 str.), tai yra skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis priimtas teismo sprendimas sukeltų atitinkamas teisines pasekmes kitai bylos šaliai ir nekiltų abejonių dėl galimybės jį įvykdyti, t. y. panaikinti skundžiamą aktą (jo dalį), įpareigoti atsakovą įvykdyti konkrečius veiksmus ir pan. Pareiškėjos skundo reikalavimas dėl turtinės žalos atlyginimo suformuluotas netinkamai, nes nenurodytas prašomos priteisti iš valstybės turtinės žalos dydis bei nepateikti turtinės žalos dydį patvirtinantys įrodymai (ABTĮ 23 str. 2 d. 7 p., 24 str. 1 d.). Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas pareiškėjai nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti, pasiūlydamas jai per nustatytą terminą pateikti teismui patikslintą skundą, atitinkantį ABTĮ 23 ir 24 straipsnių reikalavimus. Išaiškino, jog, nurodytu terminu nepašalinus trūkumų, skundas bus laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžintas.

14Pareiškėja 2012 m. spalio 15 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė patikslintą skundą, kuriuo prašė panaikinti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 5 punktą ir paskutinį sakinį pirmame sprendimo puslapyje bei 4 punktą antrame puslapyje; panaikinti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. rugsėjo 10 d. raštą Nr. TP-5-(2.6)-389; priteisti iš Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos visas jos turėtas išlaidas, parengiant kasacinį skundą, pervedant priteistą sumą į jos sąskaitą, esančią akcinėje bendrovėje banke ( - ); priteisti iš Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos turtinę žalą, pervedant priteistą sumą į jos sąskaitą, esančią akcinėje bendrovėje banke ( - ). Pareiškėja taip pat prašė atnaujinti terminą apskųsti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 10 d. sprendimą

15Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 ir atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.

16Pareiškėja 2012 m. spalio 23 d. Kauno apygardos administraciniam teismui pateikė išlaidų, jos turėtų pirmosios instancijos teisme civilinėje byloje Nr. 2-1367-391/2010, apeliacinės instancijos teisme civilinėje byloje Nr. 2A-812-115/2011 bei išlaidų, turėtų rengiant 2012 m. rugpjūčio 10 d. kasacinį skundą, apskaičiavimus. Pareiškėja pateikė šias išlaidas patvirtinančius įrodymus.

17Pareiškėja nurodė, kad teikia patikslintą skundą atsakovams Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos direktorei A. B. ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos, tikslindama atsakovus bei jo atstovus (ABTĮ 23 str. 2 d. 3 p.). Pareiškėja nurodė naikintinas Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 dalis, aplinkybes, kuriomis motyvavo reikalavimus dėl Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 ir 2012 m. rugsėjo 10 d. rašto Nr. TP-5-(2.6)-389 neteisėtumo. Be to, dėl vilkinimo suteikti antrinę teisinę pagalbą kasacinės instancijos teisme reikalavo priteisti materialinę žalą, patirtą parengiant kasacinį skundą.

18II.

19Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi nutarė skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjai (ABTĮ 37 str. 1 d.).

20Teismas nurodė, kad nors pareiškėja patikslintame skunde tinkamai patikslino atsakovus, išdėstė motyvus, pagrindžiančius, jos manymu, skundžiamų atsakovo sprendimų neteisėtumą, pateikė jos turėtas išlaidas nagrinėjant bylas bendrosios kompetencijos teismuose patvirtinančius įrodymus, tačiau patikslinto skundo reikalavimus suformulavo netinkamai. Pareiškėja nenurodė prašomos priteisti iš atsakovo turtinės žalos dydžio. Be to, prašydama teismą priteisti iš Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos visas jos turėtas išlaidas, parengiant kasacinį skundą, bei priteisti jos patirtą turtinę žalą, pareiškėja iš esmės kelia du tokius pačius reikalavimus. Teismas pažymėjo, jog patikslinto skundo reikalavimai, kuriais pareiškėja prašo teismą priteistas sumas pervesti į akcinėje bendrovėje banke ( - ) esančią jos sąskaitą, suformuluoti netinkamai, nes pagal ABTĮ nuostatas, apibrėžiančias administracinių teismų kompetenciją (ABTĮ 3, 15, 18 str.) bei administracinių teismų galimus priimti sprendimus (ABTĮ 88 str.), teisė pervesti priteistas pinigų sumas į pareiškėjos nurodytą sąskaitą administraciniams teismams nėra suteikta. Teismas pagal jam suteiktus įgalinimus turi teisę priimti sprendimą, įpareigojantį atsakovą pervesti tam tikras priteistas pinigų sumas į nurodytą pareiškėjos sąskaitą (ABTĮ 88 str.). Atsižvelgdamas į aukščiau nurodytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad pareiškėja nepašalino Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 1 d. nutartyje nurodytų skundo trūkumų, todėl skundą laikė nepaduotu ir jai grąžintinu (ABTĮ 37 str. 1 d.). Išaiškino, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjai pakartotinai kreiptis į teismą pateikiant skundą, atitinkantį ABTĮ 23 ir 24 straipsnių reikalavimus.

21III.

22Pareiškėja atskiruoju skundu, kurį patikslino, prašo panaikinti Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Teismas priėmė neteisingą nutartį, atmesdamas patikslintą skundą dėl naujo trūkumo – apsirikimo klaidos, patikslinto skundo 4 ir 5 reikalavimuose. Kadangi tai yra naujas trūkumas, jį galima būtų buvę ištaisyti teismo proceso eigoje.

242. Teismas priėmė neteisingą nutartį, priskirdamas prie naujo trūkumo patikslinto skundo 4 ir 5 reikalavimus, kuriais atskirtos išlaidos, surašant kasacinį skundą (kadangi ji atsisakė mokėti už advokatės E. G. suteiktas teisines paslaugas), ir išlaidos, turėtos pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme (kadangi ji pervedė priskaičiuotą sumą už advokatės J. B. suteiktas teisines paslaugas).

253. Teismas priėmė neteisingą nutartį, kadangi neįvertino 2012 m. spalio 23 d. pateiktų apskaičiavimų, kurių pirmame puslapyje yra nurodyta preliminari išlaidų suma rengiant ir pateikiant kasacinį skundą bei kurių ketvirtame puslapyje yra nurodyta bendra išlaidų suma –

267 630,06 Lt, priteistina iš atsakovų.

274. Teismas priėmė neteisingą nutartį, kadangi ji ištaisė visus nurodytus trūkumus, aptarė kiekvieną iš teismo nurodytų trūkumų.

285. Teismas priėmė neteisėtą nutartį, kadangi užvilkino procesą, susijusį su jos atsiskaitymais už kasacinio skundo parengimą ir padavimą, šia nutartimi neišsprendė prašymo dėl termino atnaujinimo.

29Teisėjų kolegija

konstatuoja:

30IV.

31Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

32Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (ABTĮ 5 str. 1 d.).

33Suinteresuoto asmens teisė pareikšti skundą administraciniam teismui turi būti įgyvendinama laikantis įstatymo nustatytų sąlygų, t. y. paduodamas skundas turi atitikti ABTĮ 23, 24 ir 39 straipsnių reikalavimus.

34ABTĮ 37 straipsnio 1 dalis numato, jog teismui nustačius, kad skundas (prašymas) neatitinka ABTĮ keliamų reikalavimų, taikomas skundo trūkumų pašalinimo institutas: teismo nutartimi pareiškėjui nustatomas terminas nurodytiems trūkumams pašalinti, o jeigu per teismo nustatytą terminą trūkumai nepašalinami, skundas (prašymas) laikomas nepaduotu ir nutartimi grąžinamas pareiškėjui.

35Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė pareiškėjos skundą laikyti nepaduotu ir grąžinti jį pareiškėjai, kadangi ši per teismo nustatytą terminą nepašalino skundo trūkumų.

36Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus tiek pradinį skundą, tiek patikslintą skundą ir jų priedus, negali sutikti su tokia išvada.

37Pareiškėjos paduotas skundas (bendrąja prasme) iš esmės atitinka įstatymo keliamus (ABTĮ 23, 24 str.) minimalius reikalavimus, kad pirmosios instancijos teismas galėtų spręsti skundo priėmimo klausimą.

38Iš bylos matyti, kad pareiškėja iš esmės siekia (galima suprasti, ko ji reikalauja),

39jog būtų panaikinti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m.

40liepos 10 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 dalys bei 2012 m. rugsėjo 10 d.

41raštas Nr. TP-5-(2.6)-389 ir priteistas turtinės žalos atlyginimas. Pareiškėja nurodė atsakovus, aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus, ir tai patvirtinančius įrodymus. Turtine žala pareiškėja įvardijo išlaidas, turėtas nagrinėjant bylas bendrosios kompetencijos teismuose, pateikė jų preliminarų apskaičiavimą. Pagal šį apskaičiavimą, bendra išlaidų suma – 7 630,70 Lt. Žalos dydį galima tikslinti (konkretinti) ir sprendžiant ginčą iš esmės (ABTĮ 52 str.).

42Esant tokioms aplinkybėms, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta, todėl naikintina, o skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

43Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

44Pareiškėjos L. Ž. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

45Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

46Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėja L. Ž. (toliau – pareiškėja) 2012 m. rugsėjo 21 d. skundu... 5. 4 apylinkės teismuose. Pareiškėja, be to, prašė atnaujinti terminą... 6. valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos 2012 m. liepos 10 d.... 7. Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 ir atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.... 8. Pareiškėja nurodė, kad 2012 m. rugsėjo 17 d. gavo Kauno valstybės... 9. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 1 d. nutartimi nustatė... 10. Teismas nurodė, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų... 11. jog skunde turi būti nurodytos aplinkybės, kuriomis pareiškėja grindžia... 12. Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 ir 2012 m. rugsėjo 10 d. rašto Nr.... 13. 97 str.), tai yra skundo reikalavimas turi būti toks, kuriuo remiantis... 14. Pareiškėja 2012 m. spalio 15 d. Kauno apygardos administraciniam teismui... 15. Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 ir atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo.... 16. Pareiškėja 2012 m. spalio 23 d. Kauno apygardos administraciniam teismui... 17. Pareiškėja nurodė, kad teikia patikslintą skundą atsakovams Kauno... 18. II.... 19. Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 29 d. nutartimi nutarė... 20. Teismas nurodė, kad nors pareiškėja patikslintame skunde tinkamai patikslino... 21. III.... 22. Pareiškėja atskiruoju skundu, kurį patikslino, prašo panaikinti Kauno... 23. 1. Teismas priėmė neteisingą nutartį, atmesdamas patikslintą skundą dėl... 24. 2. Teismas priėmė neteisingą nutartį, priskirdamas prie naujo trūkumo... 25. 3. Teismas priėmė neteisingą nutartį, kadangi neįvertino 2012 m. spalio 23... 26. 7 630,06 Lt, priteistina iš atsakovų.... 27. 4. Teismas priėmė neteisingą nutartį, kadangi ji ištaisė visus nurodytus... 28. 5. Teismas priėmė neteisėtą nutartį, kadangi užvilkino procesą,... 29. Teisėjų kolegija... 30. IV.... 31. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 32. Kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka... 33. Suinteresuoto asmens teisė pareikšti skundą administraciniam teismui turi... 34. ABTĮ 37 straipsnio 1 dalis numato, jog teismui nustačius, kad skundas... 35. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi nutarė pareiškėjos... 36. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs pareiškėjos pateiktus tiek... 37. Pareiškėjos paduotas skundas (bendrąja prasme) iš esmės atitinka įstatymo... 38. Iš bylos matyti, kad pareiškėja iš esmės siekia (galima suprasti, ko ji... 39. jog būtų panaikinti Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos... 40. liepos 10 d. sprendimo Nr. TP-2-(2.2)-12-T-3705-2734 dalys bei 2012 m. rugsėjo... 41. raštas Nr. TP-5-(2.6)-389 ir priteistas turtinės žalos atlyginimas.... 42. Esant tokioms aplinkybėms, Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m.... 43. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 44. Pareiškėjos L. Ž. atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.... 45. Kauno apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 29 d. nutartį panaikinti... 46. Nutartis neskundžiama....