Byla 1-1166-405/2019
Dėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2T. J. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs, įgijęs vidurinį išsilavinimą, nedirbantis, gyvenantis ( - ) , teistas: 1) 2014-09-18 teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 227 str. 2 d. 8 MGL (1040 Lt) dydžio bauda, kuri 2016-03-03 nutartimi pakeista areštu keturioms paroms, 2) 2017-04-11 teismo baudžiamuoju įsakymu pagal LR BK 140 str. 2 d. areštu aštuoniolikai parų – teistumas neišnykęs, kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis T. J. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,51 promilė – 2019-06-23 apie 17.56 val. Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Bažnyčios gatvėje vairavo jam priklausantį automobilį „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 3,12 promilės, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 85-86, 93-94, 97) kaltinamasis T. J. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad 2019-06-23 Švenčionėlių m. Bažnyčios gatvėje neblaivus vairavo jam priklausantį automobilį. Tą dieną Švenčionėlių m. Partizanų gatvėje esančiame bare „Ultra“ gėrė alų. Apie 18 val. iš namų, esančių Švenčionėlių m. Liepų gatvėje, važiavo pas draugą, gyvenantį Švenčionėlių m. Paupio gatvėje. Labai gailisi, kad vairavo automobilį neblaivus.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu duotais liudytojų V. M., T. P., K. B. parodymais, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Liudytojas V. M., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 65-66), paaiškino, kad 2019-06-23 dirbo kartu su vyriausiuoju patruliu T. P.. Apie 17.56 val. Švenčionėlių m. Bažnyčios gatvėje pastebėjo važiuojantį automobilį „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) kurį nusprendė patikrinti. Minėtą automobilį sustabdė ties namu Nr. 13, jį vairavo T. J., vairuotojas buvo neblaivus. Tikrinimo metu nustatyta, kad T. J. pirmą kartą iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 3,23 promilės, antrą kartą – 3,12 promilių.

8Liudytojas T. P., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 68-69), nurodė analogiškas aplinkybes kaip ir liudytojas V. M..

9Liudytojas K. B., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 71-72), nurodė, kad 2019-06-23 automobilį „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) pardavė T. J..

10Iš 2019-06-23 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 16, 18-20) esančių duomenų nustatyta, kad 2019-06-23 alkotesteriu „Alcotest 6810“, kurio patikros sertifikatas Nr. 0968715 galioja iki 2019-09-12 (b. l. 20), atlikus T. J. neblaivumo patikrinimus (b. l. 18, 19) nustatyta, kad T. J. 18.04 val. iškvėptame ore etilo alkoholio koncentracija 3,23 promilės, 18.23 val. – 3,12 promilių.

112019-06-23 įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokole (b. l. 21-31) užfiksuota, kad ( - ) stovi automobilis „VW Sharan“, valst. Nr. ( - )

12Pagal VĮ „Regitra“ informaciją apie kelių transporto priemones (b. l. 32), automobilio „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) valdytoju-savininku įregistruotas G. S., tačiau iš transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje (b. l. 47) esančių duomenų nustatyta, kad 2019-06-23 kaltinamasis T. J. iš K. B. įsigijo automobilį „VW Sharan“, valst. Nr. ( - )

13Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad kaltinamasis 2019-06-23 apie 17.56 val. Švenčionių r. sav. Švenčionėlių m. Bažnyčios gatvėje vairavo automobilį „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 3,12 promilių, t. y. daugiau negu 1,51 promilė, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

14Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę –prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi jį padaręs, į tai, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra, taip pat atsižvelgiama į kaltinamojo asmenybę – buvo nuteistas ir teistumas neišnykęs, buvo nubaustas administracine tvarka, nedirba, ir manoma, kad yra pagrindas paskirti kaltinamajam areštą maksimaliam įstatyme nustatytam terminui. Byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.). Į bausmės laiką įskaitomas laikino sulaikymo laikas nuo 2019-06-23 iki 2019-06-24 (b. l. 73-76).

15LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti skiriamos kartu su bausme. Kaltinamasis nusikaltimą padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis buvo nuteistas, nubaustas už administracinius nusižengimus, manoma, kad bausmės paskirtis bus įgyvendinta uždraudžiant kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones LR BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkiui – trejiems metams.

16LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamuoju kodeksu uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas automobilį „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) todėl ši transporto priemonė laikoma nusikalstamos veikos padarymo priemone. Iš transporto priemonės pirkimo–pardavimo sutartyje esančių duomenų nustatyta, kad automobilio „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininkas yra kaltinamasis, pagal BK 72 str. 3 d., kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, todėl automobilis „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) konfiskuojamas.

17Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 98-100) paliekama iki teismo įsakymo vykdymo pradžios.

18Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Pagal teismų praktiką, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonių, kurios buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis, priverstiniu nuvežimu bei saugojimu, pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš pripažintų kaltais asmenų. Iš Vilniaus apskrities VPK aptarnavimo skyriaus 2019-07-05 tarnybiniame pranešime (b. l. 52 ), Vilniaus apskr. VPK ir UAB „Varimeda“ 2018-12-03 sudarytoje Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir/ar saugojimo paslaugų teikimo sutartyje (b. l. 53-62), 2019-06-23 priverstinio transporto priemonės nuvežimo akte (b. l. 17) esančių duomenų nustatyta, kad kaltinamajam priklausantis automobilis buvo priverstinai nugabentas į saugojimo aikštelę, už automobilio „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą patirtos 11 Eur (su PVM) dydžio išlaidos, už šio automobilio saugojimą nuo priverstinio nuvežimo (2019-06-23) iki teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo dienos – 86,50 Eur (3,46 Eur x 25 d.), todėl iš kaltinamojo Vilniaus apskr. VPK priteisiamos 97,50 Eur dydžio proceso išlaidos. Teismo baudžiamuoju įsakymu automobilis „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) konfiskuojamas, automobilis turės būti saugomas iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl jo konfiskavimo įvykdymo, todėl iš kaltinamojo priteisiamos tolimesnio saugojimo išlaidos – 3,46 Eur (su PVM) dydžio vienos paros transporto priemonės saugojimo kaina nuo teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo iki teismo įsakymo dalies dėl automobilio konfiskavimo įvykdymo. Nustatyta, kad, pagal Vilniaus apskr. VPK ir UAB „Varimeda“ 2018-12-03 sudarytos Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir/ar saugojimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 10-ST2-219 (b. l. 53-62) 14 p., sutartis galioja vienerius metus nuo jos pasirašymo dienos, todėl vienos paros transporto priemonės saugojimo kaina priteisiama ne ilgiau kaip iki sutarties galiojimo pabaigos (2019-12-03).

19Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,

Nutarė

20T. J. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti areštu devyniasdešimčiai parų, pritaikius BK 641 str., paskirti areštą šešiasdešimčiai parų. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019-06-23 iki 2019-06-24 ir laikyti, kad galutinė bausmė – areštas penkiasdešimt aštuonioms paroms.

21Paskirti T. J. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti trejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones ir konfiskuoti T. J. priklausantį automobilį „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) saugomą UAB „Varimeda“ (adresas Švenčionių m., Lentupio g. 43).

22Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

23Išieškoti iš T. J. 97,50 Eur (devyniasdešimt septynis eurus 50 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui už automobilio „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) priverstinį nuvežimą ir saugojimą nuo 2019-06-23 iki 2019-07-17 ir 3,46 Eur (trijų eurų 46 ct) dydžio vienos paros automobilio „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) saugojimo kainą nuo 2019-07-18 iki automobilio „VW Sharan“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimo įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2019-12-03.

24Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti šiam teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. T. J. (a. k. ( - ) gimęs ( - ) Lietuvos Respublikos pilietis, susituokęs,... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis T. J. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 85-86, 93-94, 97) kaltinamasis T. J.... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta ikiteisminio tyrimo metu... 7. Liudytojas V. M., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 65-66),... 8. Liudytojas T. P., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 68-69), nurodė... 9. Liudytojas K. B., apklausiamas ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 71-72), nurodė,... 10. Iš 2019-06-23 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 16, 18-20) esančių duomenų... 11. 2019-06-23 įvykio vietos ir daiktų apžiūros protokole (b. l. 21-31)... 12. Pagal VĮ „Regitra“ informaciją apie kelių transporto priemones (b. l.... 13. Byloje pakankamai gauta objektyvių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad... 14. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią... 15. LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti... 16. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 17. Kaltinamajam paskirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti... 18. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 19. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,... 20. T. J. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti areštu... 21. Paskirti T. J. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti trejus metus... 22. Kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti – palikti iki... 23. Išieškoti iš T. J. 97,50 Eur (devyniasdešimt septynis eurus 50 ct) proceso... 24. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...