Byla e2S-1342-436/2017
Dėl nepagrįsto teisingumo nevykdymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arūnas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės V. F. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-12498-191/2017 pagal ieškovių V. F., A. M. P. ieškinį atsakovams G. B., M. P., tretiesiems asmenims antstoliams R. S., R. P. dėl nepagrįsto teisingumo nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovės V. F., A. M. P. teismui pateiktu ieškiniu prašo: įpareigoti G. B. grąžinti be pagrindo įgytą turtą, nedelsiant taikyti apsaugos priemones ieškovės turtui, išvardintam sąskaitose faktūrose ir sustabdyti antstolio R. S. reikalavimą išsikelti tik su kilnojamaisiais daiktais, nes įvykdžius tokį antstolio reikalavimą, ieškovės nekilnojamojo turto bus negalima išreikalauti iš G. B. kitais civilinių teisių gynybos būdais; priteisti iš atsakovų žalą dėl patirto streso ir sveikatos sužalojimo.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6

 1. Kauno apylinkės teismas 2017 m. balandžio 7 d. nutartimi ieškovių V. F. ir A. M. P. ieškinį atsakovams G. B., M. P., tretiesiems asmenims antstoliui R. S. ir antstolei R. P. dėl nepagrįsto teisingumo nevykdymo ir ieškovių V. F. ir A. M. P. patikslintus ieškinius atsakovams G. B., M. P., antstoliams R. S. ir R. P. dėl nepagrįsto teisingumo nevykdymo laikė nepaduotais ir grąžino juos padavusiems asmenims.
 2. Teismas nurodė, kad ieškovės pateikė tris patikslintus ieškinius: ieškovės 2017 m. kovo 27 d. teismo nutartimi nurodytų visų trūkumų nepašalino, 2017 m. kovo 27 d., 2017 m. kovo 18 d. ir 2017 m. balandžio 3 d. teisme gauti patikslinti ieškiniai savo forma ir turiniu neatitinka įstatymo keliamų reikalavimų (CPK 80, 111, 135 str.), t. y. aiškiai ir suprantamai nesuformuluoti ieškinio reikalavimai (neaišku, kokį konkrečiai turtą atsakovas G. B. turi grąžinti, kam konkrečiai turi grąžinti, o atsakovams M. P., antstolei R. P., antstoliui R. S. iš viso nesuformuluotas joks konkretus reikalavimas, be to 2017 m. balandžio 3 d. pateiktame patikslintame ieškinyje ieškovė nurodo, jog teisėjas meluoja, kad yra reiškiami turtiniai reikalavimai, t.y. savo reikalavimus vertina kaip neturtinius); ieškinyje nurodytas reikalavimas dėl kompensacijos už patirtus moralinius išgyvenimus, tačiau nepagrindžiamas prašomos priteisti kompensacijos dydis (jis grindžiamas G. B. puikia finansine padėtimi, tačiau nenurodytos aplinkybės ir nepateikti įrodymai dėl galimai padarytos žalos ieškovėms dydžio), nenurodyta atsakovų atsakomybės forma bei kam, iš ko ir, kiek turi būti žalos priteisiama; ieškinys neapmokėtas žyminiu mokesčiu (nepateikti jokie įrodymai, patvirtinantys nurodytą aplinkybę, jog ieškovei yra suteikta valstybės garantuojama teisinė pagalba būtent šioje byloje).

7III. Atskirojo skundo argumentai

8

 1. Atskiruoju skundu ieškovė V. F. prašo Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

94.1. Teismas skundžiamoje nutartyje aiškiai nurodė, ko ieškiniu prašo apeliantė, todėl to pakanka ieškiniui išnagrinėti. Tačiau teismas nepagrįstai vertino, kad ieškinys neatitinka ieškinio reikalavimų.

104.2. Ieškovės ieškinys atitinka CPK 135 straipsnio reikalavimus, todėl nesuprantama, kodėl teismas daro išvadą, jog neaišku, ką ieškovėms turi grąžinti G. B..

114.3. Teismo išvada, kad atsakovams M. P., antstoliams R. P., R. S. iš viso nesuformuluotas joks konkretus reikalavimas, nepagrįsta, nes ieškinyje aiškiai parašyta, jog jie pažeidė ieškovių teises ir turi už tai atsakyti arba bent jau paaiškinti teismui, kodėl taip elgėsi.

124.4. Teismo išvada, kad ieškinyje nurodytas reikalavimas dėl kompensacijos už patirtus moralinius išgyvenimus niekaip nepagrindžiamas prašomos priteisti kompensacijos dydis taip pat nepagrįsta, nes teismas pagal įstatymus turi nustatyti žalos dydį.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14

 1. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.
 2. Byloje sprendžiamas nutarties, kuria ieškinys laikytas nepaduotu, nes ieškovė nepašalinio nutartimis nustatytų ieškinio trūkumų, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 3. Ieškovės V. F., A. M. P. teismui pateikė ieškinį atsakovams G. B., M. P., tretiesiems asmenims antstoliams R. S., R. P., kuriame prašo teismo įpareigoti G. B. grąžinti be pagrindo įgytą turtą.
 4. Kauno apylinkės teismas 2017 m. kovo 27 d. nutartimi ieškovėms nustatė septynių dienų terminą ieškinio trūkumams pašalinti. Ieškovės 2017 m. kovo 27 d., 2017 m. kovo 18 d. ir 2017 m. balandžio 3 d. pateikė tris patikslintus ieškinius, kuriuos teismas savo forma ir turiniu laikė neatitinkančiais įstatymo keliamų reikalavimų.
 5. CPK 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, kad teismas imasi nagrinėti civilinę bylą pagal asmens (arba jo atstovo), kuris kreipėsi, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, pareiškimą, todėl tinkamas kreipimosi į teismą tvarkos įgyvendinimas yra į teismą besikreipiančio asmens pareiga. Ieškinys yra vienas iš dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų (CPK 110 str.), todėl ieškinio formai ir turiniui keliami tie patys bendrieji reikalavimai, kurie įstatyme nustatyti visiems dalyvaujančių byloje asmenų procesiniams dokumentams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1. Teismų praktika. 2012, 36, p. 347-393).
 6. Be bendrųjų procesiniams dokumentams keliamų formos ir turinio reikalavimų, ieškinys turi atitikti ir specialiuosius ieškinio reikalavimus. Papildomi reikalavimai ieškinio turiniui, palyginus su kitais procesiniais dokumentais, išvardyti CPK 135 straipsnyje, kurio 1 dalyje nustatyta, kad, be to, jog teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui, ieškinyje taip pat nurodama: 1) ieškinio suma, jeigu ieškinys turi būti įkainotas; 2) aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas); 3) įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą; 4) ieškovo reikalavimas (ieškinio dalykas); 5) ieškovo nuomonė dėl sprendimo už akių priėmimo, jeigu byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį arba paruošiamasis procesinis dokumentas; 6) informacija, ar byla bus vedama per advokatą.
 7. Apeliantė nesutinka su teismo išvadomis, jog neaišku, kokį konkrečiai turtą atsakovas G. B. turi grąžinti ieškovėms, kam konkrečiai turi grąžinti, kad neaiškūs reikalavimai kitiems atsakovams, neaiškus neturtinės žalos dydis. Apeliantės vertinimu, ji ieškinyje aiškiai nurodė išreikalautiną turtą ir reikalavimus.
 8. Ieškinio dalykas – tai atsakovui pareikštas materialinis teisinis reikalavimas. Šiame reikalavime ieškovas turi nurodyti konkretų asmenį, kuris galbūt pažeidė jo teises arba įstatymų saugomus interesus, taip pat aiškiai suformuluoti reikalavimą, t. y. ko jis prašo teismo (CPK 135 str. 1 d. 4 p.). Nurodant ieškinio dalyką kiekviename ieškinyje turėtų būti aiškiai nurodyta asmens teisė arba įstatymų saugomas interesas, kuriuos, į teismą besikreipiančio asmens nuomone, reikėtų ginti. Kasacinis teismas, aiškindamas teisės normas, reglamentuojančias teisę į teisminę gynybą, yra pabrėžęs, kad teisė kreiptis į teismą nereiškia, jog asmuo gali reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Be to, ieškinyje būtina nurodyti asmens pageidaujamą ir teismo prašomą pritaikyti pažeistos teisės gynimo būdą (CK 1.138 str.). Tačiau bet kokiu atveju ieškinio dalykas turi būti suformuluotas aiškiai. Kitaip atsakovui būtų sudėtinga gintis nuo pareikšto reikalavimo, o teismas rizikuotų pažeisti CPK 265 straipsnio 2 dalyje įtvirtintą draudimą peržengti byloje pareikštų reikalavimų ribas, kurias peržengti leidžiama tik CPK išvardytais atvejais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. rugsėjo 6 d. Ieškinio trūkumų šalinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo teismų praktikoje apžvalga Nr. AC-36-1. Teismų praktika. 2012, 36, p. 347-393).
 9. Iš ieškovės 2017 m. kovo 27 d., 2017 m. kovo 28 d. ir 2017 m. balandžio 3 d. teismui pateiktų patikslintų ieškinių turinio matyti, jog apeliantė nenurodo konkretaus reikalavimo, t. y. kokį konkretų turtą, iš ko susidedantį, kur esantį, prašo teismo įpareigoti atsakovą G. B. grąžinti. Taip pat sutiktina su pirmosios instancijos teismo argumentais, jog nėra aišku, kokius materialinius reikalavimus apeliantė reiškia atsakovams M. P., antstoliams R. P., R. S.. Tai, kad procesiniuose dokumentuose apeliantė išdėstė savo išgyvenimus, pasipiktinimą teismų darbu, negali būti pagrindas priimti ieškinį su visiškai nekonkrečiais, neaiškiai suformuluotais reikalavimais.
 10. Ieškovė savo procesiniuose dokumentuose nurodo, kad ji yra patyrusi moralinę žalą, dėl ilgo bylinėjimosi jai sušlubavo sveikata, dėl to kompensaciją už patirtus moralinius išgyvenimas apeliantė įvertino vienu milijonu eurų. Vėl gi, šis argumentas įrašytas patikslintame ieškinyje, nurodant bylos aplinkybes, bet konkretus reikalavimas dėl minėto dydžio moralinės žalos atlyginimo nepareikštas, kas, apeliantės manymu, neturtinę žalą turėtų atlyginti, taip pat nenurodyta. Teismas pats suformuluoti reikalavimus už ieškovą negali. Reikalavimus suformuoti yra besikreipiančio į teismą asmens pareiga (CPK 135 str.).
 11. Taigi, nustatyta, kad ieškovė pateiktuose teismui patikslintuose ieškiniuose nesuformulavo tikslaus ieškinio reikalavimo (dalyko), teismui nėra aišku, kokiais būdais ieškovė prašo teismo apginti jos pažeistas teises. Nesant aiškiai suformuluotų ieškinio reikalavimų (ieškinio dalyko CPK 135 str. 1 d. 4 p.), nėra galimybės nustatyti, kokio dydžio žyminį mokestį turi mokėti ieškovė. Jeigu ieškinį sudaro keli savarankiški reikalavimai, už ieškinį mokėtinas žyminio mokesčio dydis apskaičiuojamas taikant CPK 85 straipsnio 1 dalies 10 punktą, t. y. ieškinio suma nustatoma pagal bendrą visų ieškovo reikalavimų sumą.
 12. Apeliantė nurodo, kad ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo nėra turtinio pobūdžio reikalavimas, todėl žyminiu mokesčiu neturi būti apmokėtas. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su šiais apeliantės argumentais ir nurodo, jog ieškinio reikalavimas dėl neturtinės žalos atlyginimo yra turtinio pobūdžio, todėl jis turi būti apmokėtas žyminiu mokesčiu, kuris apskaičiuojamas remiantis CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 85 straipsnio 1 dalies 8 punktu. Tokią praktiką yra suformavęs kasacinis teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-26/2009). Taip pat pažymėtina, kad asmens prašymu, teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, gali iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 3 d.) arba iki sprendimo priėmimo byloje žyminio mokesčio mokėjimą atidėti (CPK 84 str.).
 13. Apeliantei išaiškintina, kad skundžiama teismo nutartis neužkerta kelio tinkamai paruošus ieškinį ir surinkus reikiamus įrodymus kreiptis į teismą su tapačiu reikalavimu, taip pat išaiškintina, kad apeliantė turi teisę turėti byloje atstovą (CPK 51 str., 56 str., 161 str.).
 14. Esant nurodytam teisiniam reglamentavimui ir nustatytoms bylos aplinkybėms, nėra pagrindo sutikti su atskirojo skundo argumentais, todėl, atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, laikydamas ieškinį nepaduotu, procesinės teisės normų nepažeidė, taikė jas tinkamai ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

15Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

16Kauno apylinkės teismo 2017 m. balandžio 6 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Ryšiai