Byla I-1098-596/2014
Dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjų L. M., V. Ž., R. A., A. K., G. J., A. V., E. M., J. S., A. M., R. M., A. J., A. P., E. B., E. K., G. M., P. S., A. M., I. S., A. B., B. V., J. K., L. K., A. B., A. Č., M. S. skundą atsakovei Lietuvos valstybei, atstovaujamai Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kurią atstovauja Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, tretieji suinteresuoti asmenys Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir Šiaulių apylinkės teismas, dėl neišmokėtos darbo užmokesčio dalies priteisimo

Nustatė

2pareiškėjai per elektroninių paslaugų portalą 2013 m. rugsėjo 2 d. pateikė teismui skundą, kurį 2014 m. sausio 17 d. bei 2014 m. gegužės 12 d. patikslino, prašydami: 1) priteisti iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, pareiškėjams neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį: už laikotarpį nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d. L. M. – 56 710,98 Lt, V. Ž. – 53 623,79 Lt, R. A. – 50 762,13 Lt, A. K. – 49 607,64 Lt, G. J. – 62 052,50 Lt, A. V. – 51 620,63 Lt, E. M. – 14 255,23 Lt, J. S. – 48 070,60 Lt, A. M. –51 642,47 Lt, R. M. – 48 869 Lt, A. J. – 50 501,44 Lt, A. P. – 51 541,80 Lt, E. B. – 45 783,30 Lt, E. K. –50 322,84 Lt, G. M. – 51 577,69 Lt, A. M. – 47 790,94 Lt; P. S. – 57 359,48 Lt už laikotarpį nuo 2010 m. vasario 4 d. iki 2013 m. vasario 4 d.; I. S. – 48 547,76 Lt už laikotarpį nuo 2010 m. gruodžio 6 d. iki 2013 m. spalio 1 d.; A. B. – 41 826,19 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. sausio 7 d. iki 2013 m. spalio 1 d.; B. V. – 32 950 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2013 m. spalio 1 d.; J. K. – 34 640,37 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2013 m. spalio 1 d.; L. K. – 28 553,09 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 1 d.; A. B. – 28 653,58 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 1 d.; A. Č. – 29 977,63 Lt už laikotarpį nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2013 m. spalio 1 d.; M. S. – 22 325,73 Lt už laikotarpį nuo 2012 m. sausio 18 d. iki 2013 m. spalio 1 d.; 2) priteisti pareiškėjams iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjai nurodė, kad pagal Teisėjų atlyginimų įstatymo (2008 m. lapkričio 6 d. redakcija) 4 str. 2 d., bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų pirmininkų, jų pavaduotojų, skyrių pirmininkų ir teisėjų (toliau - bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjai) atlyginimas susideda iš pareiginės algos ir priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, o 3 d. - kad bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamos pareiginės algos koeficientą, nustatytą šio įstatymo priedėlyje, padauginus iš bazinio dydžio. Pagal Teisėjų atlyginimų įstatymo 3 straipsnį (2008 m. gruodžio 19 d. redakcija) teisėjų atlyginimų apskaičiavimui taikomas atlyginimo ir pareiginės algos bazinis dydis, kurį Vyriausybės teikimu tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas (toliau - Seimas).

42009 m. balandžio 28 d. Seimas priėmė Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymą, kurio 1 str., įsigaliojusiu 2009 m. gegužės 1 d., buvo sumažinti teisėjų atlyginimų ir pareiginės algos koeficientai, šie koeficientai dar kartą buvo sumažinti taikant 2009 m. liepos 17 d. Seimo priimto Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo, įsigaliojusio 2009 m. rugpjūčio 1 d., 1 str. Šio įstatymo 2 str. buvo nustatytas jo galiojimo laikotarpis - nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d., tačiau sumažintų teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientų galiojimas Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. liepos

517 d. redakcija) 2 straipsnio pakeitimo įstatymais (2010 m. birželio 30 d., 2011 m. lapkričio 22 d., 2012 m. gruodžio 20 d. redakcijos) buvo pratęstas tris kartus.

6Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. balandžio 28 d. redakcija) 3 str. 2 d. buvo numatyta vėl taikyti iki 2009 m. balandžio 30 d. galiojusius teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientus, tačiau Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. balandžio 28 d. redakcija) 3 straipsnio pakeitimo įstatymais (2010 m. birželio 30 d., 2011 m. lapkričio 22 d., 2012 m. gruodžio 20 d. redakcijos) tai buvo tris kartus atidėta.

7Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarimu pripažino, kad „Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlis (2009 m. balandžio 28 d, redakcija, įsigaliojusi 2009 m. gegužės 1 d., 2009 m. liepos 17 d. redakcija), kuriame nustatyti sumažinti teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti teisėjų atlyginimai, prieštarauja (prieštaravo) Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <..> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui“, todėl Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimo įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio (Žin., 2009, Nr., 49-1940) nuostata, kad teisėjų pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) apylinkių teismų, kuriuose dirba 15 ir daugiau teisėjų: pirmininko- 15,58, pirmininko pavaduotojo -14,08 ir teisėjo yra 12,5, o apylinkių teismų, kuriuose dirba 14 ir mažiau teisėjų: pirmininko - 13,6, pirmininko pavaduotojo - 12,45, teisėjo - 11,56, ir, Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo 1 straipsnio (Žin., 2009, Nr. 91-3917) nuostata, kad teisėjų pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) apylinkių teismų, kuriuose dirba 15 ir daugiau teisėjų: pirmininko - 14,41; pirmininko pavaduotojo- 13,02 ir teisėjo - 11,56, o apylinkių teismų, kuriuose dirba 14 ir mažiau teisėjų: pirmininko - 13,6, pirmininko pavaduotojo - 12,45, teisėjo - 11,56, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 2 daliai, 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 dalies nuostatai, 105 straipsnio 1 daliai, 109 straipsnio 2 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui.

8Dėl sumažintų teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientų, pareiškėjams buvo neteisėtai neišmokėta teisėjo atlyginimo dalis (taip pat ir vidutinis darbo užmokestis, išmokėtas už kasmetines atostogas), kuri apskaičiuota pagal Šiaulių apylinkės teismo parengtose pažymose nurodytus duomenis. Atsižvelgiant į tai, pareiškėjai jų nurodytais laikotarpiais prašo priteisti skirtumą tarp priklausančio mokėti atlyginimo pagal iki 2009-05-01 galiojusį Teisėjų atlyginimų įstatymą ir realiai mokėto sumažinto atlyginimo.

9Skunde pažymima, kad pareiškėjai A. B., I. S., A. B., A. Č., L. K., J. K., M. S. ir B. V. dirbti teisėjais paskirti jau po 2009-07-17 Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymu pareiginio koeficiento sumažinimo nuo 2009-08-01, todėl jiems buvo žinoma, kad teisėjų pareiginio atlyginimo koeficientas yra didesnis, nei tuo metu, kuomet jie buvo paskirti teisėjais, tuo pačiu pareiškėjams buvo žinoma, kad teisėjų pareiginio atlyginimo koeficientas yra sumažintas laikinai dėl sunkios ekonominės situacijos valstybėje. Tačiau pareiškėjams nebuvo žinoma, kad tiek teisėjų pareiginės algos koeficientų mažinimas, tiek sumažintų teisėjų atlyginimų koeficientų taikymo pratęsimas buvo neteisėti, tai paaiškėjo tik priėmus Konstitucinio Teismo 2013-07-01 nutarimą.

10Patikslintame skunde nurodoma, kad pareiškėjai P. S. ir A. M. yra atleisti iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjo pareigų, sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amžiaus, pareiškėja R. A. atleista iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjos pareigų ir paskirta į Klaipėdos apygardos teismo teisėjos pareigas, pareiškėjas A. M. atleistas iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjo pareigų ir paskirtas į Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėjo pareigas. Visi kiti pareiškėjai Lietuvos Respublikos apylinkių teismų reorganizavimo 2012 m. rugsėjo 11 d. įstatymo Nr.XI-2208 pagrindu yra Šiaulių apylinkės teismo teisėjai.

11Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atstovaudama atsakovės Lietuvos valstybės atstovę Lietuvos Respublikos Vyriausybę, atsiliepime į pareiškėjų skundą nurodė, kad su skunde išdėstytais argumentais nesutinka ir prašo taikyti senaties terminą, o priėmus pareiškėjams palankų teismo sprendimą, jo vykdymą atidėti vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

12Atsiliepime teigiama, kad pagal Teismų įstatymo 41 str. teisėjai yra valstybės pareigūnai, turintys valstybės valdžios įgaliojimus. Teisės aktuose nurodytas teisėjo apibūdinimas ir jo kompetencija iš esmės atitinka valstybės tarnybos teisinius santykius su išimtimis, būdingomis teisėjui kaip vieninteliam pareigūnui, turinčiam konstitucinius teisminės valdžios įgalinimus. Nors teisėjai ir nėra tiesiogiai sutapatinami su valstybės tarnautojais ar pareigūnais, tačiau tai nedaro teisinių santykių, atsirandančių teisėjams vykdant savo pareigas, išskirtinių ir nepriklausančių nei vienai teisės šakai. Atsakovės nuomone, teisėjui vykdant savo darbines pareigas atsiranda valstybės tarnybos teisiniai santykiai, kurie plačiąja prasme suprantami kaip darbo teisiniai santykiai, ir kadangi nei Valstybės tarnybos įstatymas, nei Teismų įstatymas, nei kiti specialūs teisės aktai nereglamentuoja laikotarpio, už kurį teisėjai gali prisiteisti darbo užmokestį, pagal analogiją turėtų būti taikomas 3 metų ieškinio senaties terminas, numatytas Darbo kodekso 27 str. 2 d.

13Pareiškėjai į teismą kreipėsi 2013 m. rugpjūčio 30 d., todėl praleido ieškinio senatį reikalavimams iki 2010 m. liepos 31 d. pareikšti. Atsižvelgiant į tai, atsakovė prašo taikyti ieškinio senatį ir skundą atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis).

14Dėl teisėjų atlyginimų koeficientų ir bazinio dydžio sumažinimo atsiliepime nurodoma, kad Teisėjų pareiginės algos koeficientas buvo sumažintas du kartus: Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo 2009 m. balandžio 28 d. įstatymu Nr. XI-235 ir 2009 m. liepos 17 d. įstatymu Nr. XI-362. Pareiškėjų pareigines algos koeficientas mažėjo nuo 14,2 iki 12,5, o vėliau iki 11,56. Toks mažinimas Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimu buvo pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai. Minėtame nutarime Konstitucinis Teismas taip pat pripažino, kad Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2009, Nr. 91-3915) 1 str. tiek, kiek jame teisėjams nustatytas laikotarpiu nuo 2009 m. rugpjūčio

151 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. taikomas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybes tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) 450 Lt bazinis dydis, neprieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

16Atsiliepime į patikslintą skundą atsakovė pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimą, 2013 m. rugsėjo 19 d. priėmė įstatymą Nr. XII-523 (Valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, l priedo pakeitimo ir kai kurių su jais susijusių įstatymų pripažinimo netekusiais galios <...> pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymas), kurio 2 str. 2 p. pavedė Lietuvos Respublikos Vyriausybei iki 2014 m. gegužės 1 d. parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Seimui dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio (atlyginimo) patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą reglamentuojančio įstatymo projektą. 2013 m. rugsėjo 28 d. įsigaliojus minėtam įstatymui, valstybė prisiėmė pareigą nustatyti kompensavimo tvarką ir geruoju išmokėti pareiškėjų reikalaujamą sumą. Šis įstatymas yra galiojantis, todėl privalo būti vykdomas. Atsižvelgiant į tai, atsakovė darė išvadą, kad prievolės, dėl kurios kilo ginčas šioje byloje, įvykdymas bus sureguliuotas teisės aktu, todėl nėra pagrindo reikalavimą tenkinti teismine tvarka.

17Tuo atveju, jeigu teismas patenkintų pareiškėjų reikalavimą, prašo teismo sprendimo įvykdymą nagrinėjamoje byloje atidėti vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, kadangi dėl sunkios valstybės ekonominės bei finansinės situacijos valstybėje laikinai sumažintos valstybės išlaidos, todėl iškyla sunkumų ir vykdant teismo sprendimus bylose dėl nesumokėtos darbo užmokesčio dalies. Be to, vykdydama Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos

181 d. nutarimą, valstybė privalės skirti didelę lėšų sumą kompensuoti sumažintus atlyginimus ne tik teisėjams, bet ir kitiems valstybės pareigūnams bei tarnautojams.

19Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių apylinkės teismas atsiliepime į skundą ir patikslintą skundą jame pareikštus reikalavimus prašė spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad teisėjų atlyginimai finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų pagal Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto darbo užmokesčiui patvirtintus asignavimus. Šiaulių apylinkės teismas, apskaičiuodamas ir išmokėdamas teisėjams atlyginimus, vadovavosi tuo metu galiojusiais teisės aktais, t. y. 2008 m. lapkričio 6 d. Teisėjų atlyginimų įstatymu bei Valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio pakeitimo įstatymais (2008 m. gruodžio 19 d. Nr. XI-85, 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-360, 2009 m. gruodžio 2 d. Nr. XI-515, 2010 m. birželio 30 d. Nr. XI-942) ir Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymais (2009 m. balandžio 28 d. Nr. XI-235, 2009 m. liepos 17 d. Nr. XI-362). Teismas, kaip asignavimų valdytojas, nekvestionuoja Seimo priimtų įstatymų pakeitimų dėl atlyginimų teisėjams nustatymo.

20Į teismo posėdį proceso dalyviai neatvyko. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą jie buvo informuoti tinkamai, todėl administracinė byla išnagrinėta jiems nedalyvaujant (ABTĮ 78 str. 3 d.).

21Pareiškėjo P. S. skundas tenkintinas iš dalies. Kitų pareiškėjų skundas tenkintinas visiškai.

22Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl pareiškėjams jų nurodytais laikotarpiais mokėto teisėjo atlyginimo sumažinimo teisėtumo ir pagrįstumo.

23Lietuvos Respublikos Prezidento (toliau – ir Prezidentas) 2009 m. lapkričio 3 d. dekretu

24Nr. 1K-193 „Dėl apylinkių teismų teisėjų skaičiaus“ Šiaulių miesto apylinkės teisme buvo nustatytas 21 teisėjo skaičius, Šiaulių rajono apylinkės teisme – 5 teisėjų skaičius, Prezidento

252013 m. kovo 1 d. dekretu Nr. 1K-1384 Šiaulių apylinkės teisme nustatytas 27 teisėjų skaičius.

26Nustatyta, kad visi pareiškėjai laikotarpiu, už kurį prašo priteisti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį ėjo apylinkės teismo teisėjo (teismo pirmininko, teismo pirmininko pavaduotojo) pareigas:

27- pareiškėjas P. S. Prezidento 1994 m. gruodžio 19 d. dekretu Nr. 472 paskirtas Šiaulių apygardos teismo teisėju, Prezidento 2001 m. spalio 31 d. dekretu Nr. 1531 nuo 2001 m. lapkričio 2 d. ateistas iš Šiaulių apygardos teismo teisėjo pareigų, Prezidento 2001 m. spalio 31 d. dekretu Nr. 1530 nuo 2001 m. lapkričio 5 d. paskirtas Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininku, Prezidento 2006 m. spalio 31 d. dekretu Nr. 791 atleistas iš Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininko pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui, Prezidento 2013 m. vasario 4 d. dekretu Nr. 1K-1363 atleistas iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjo pareigų, sulaukus įstatyme nustatyto pensinio amžiaus;

28- pareiškėja A. M. Prezidento 1993 m. lapkričio 3 d. dekretu Nr. 160 paskirta Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja, Prezidento 1996 m. balandžio 30 d. dekretu Nr. 922 perkelta iš Mažeikių rajono apylinkės teismo į Šiaulių miesto apylinkės teismą, Prezidento 1998 m. spalio 28 d. dekretu Nr. 217 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento 2013 m. spalio 14 d. dekretu Nr. 1K-1597 nuo 2013 m. lapkričio 10 d. atleista iš Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėjo pareigų, pasibaigus įgaliojimų laikui;

29- pareiškėja R. A. Prezidento 1999 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 350 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja penkeriems metams, Prezidento 2004 m. vasario 26 d. dekretu Nr. 385 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento 2013 m. gruodžio 17 d. dekretu Nr. 1K-1673 nuo 2013 m. gruodžio 29 d. atleista iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2013 m. gruodžio 30 d. paskirta Klaipėdos apygardos teismo teisėja;

30- pareiškėjas A. M. Prezidento 2002 m. balandžio 25 d. dekretu Nr. 1755 paskirtas Radviliškio rajono apylinkės teismo teisėju penkeriems metams, Prezidento 2003 m. rugsėjo 9 d. dekretu Nr. 200 perkeltas iš Radviliškio rajono apylinkės teismo į Akmenės rajono apylinkės teismą, Prezidento 2004 m. spalio 13 d. dekretu Nr. 90 iš Akmenės rajono apylinkės teismo perkeltas į Šiaulių miesto apylinkės teismą, Prezidento 2007 m. gegužės 9 d. dekretu

31Nr. 1K-960 paskirtas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju iki 65 metų amžiaus, Prezidento

322013 m. gruodžio 6 d. dekretu Nr. 1K-1668 nuo 2013 m. gruodžio 16 d. paskirtas Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėju;

33- pareiškėja J. S. Prezidento 2001 m. kovo 7 d. dekretu Nr. 1233 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja penkeriems metams, Prezidento 2006 m. balandžio 13 d. dekretu Nr. 573 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento 2008 m. lapkričio 12 d. dekretu Nr. 1K-1580 perkelta iš Šiaulių rajono apylinkės teismo į Šiaulių miesto apylinkės teismą, Prezidento 2014 m. vasario 6 d. dekretu Nr. 1K-1727 nuo 2014 m. kovo

342 d. atleista iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2014 m. kovo 3 d. paskirta Šiaulių apygardos administracinio teismo teisėja;

35- pareiškėja G. J. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. birželio 30 d. dekretu Nr. 500 penkeriems metams paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja, Prezidento 2004 m. birželio 25 d. dekretu Nr. 133 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento 2007 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-1054 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininke, Prezidento 2012 m. birželio 26 d. dekretu Nr. 1K-1110 atleista iš Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininko pareigų, Prezidento 2012 m. spalio 16 d. dekretu Nr.1K-1244 nuo 2013 m. sausio 1 d. paskirta Šiaulių apylinkės teismo pirmininke ir šias pareigas eina iki šiol; taigi pareiškėja dalį laikotarpio, už kurį prašoma priteisti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, ėjo apylinkės teismo, kuriame dirba 15 ir daugiau teisėjų, pirmininko pareigas ir dalį – teisėjo pareigas;

36- pareiškėja R. M. Prezidento 2003 m. rugpjūčio 28 d. dekretu Nr. 196 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja penkeriems metams, Prezidento 2008 m. liepos 14 d. dekretu Nr.1K-1452 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento

372012 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1K-1301 nuo 2013 m. sausio 1 d. paskirta Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja; taigi pareiškėja dalį laikotarpio, už kurį prašoma priteisti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, ėjo apylinkės teismo teisėjo, o nuo 2013 m. sausio 1 d. eina apylinkės teismo, kuriame dirba 15 ir daugiau teisėjų, pirmininko pavaduotojos pareigas;

38- pareiškėjas A. B. Prezidento 2011 m. sausio 7 d. dekretu Nr. 1K-582 paskirtas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju, Prezidento 2012 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1K-1300 nuo 2013 m. sausio 1 d. paskirtas Šiaulių apylinkės teismo pirmininko pavaduotoju ir šias pareigas eina iki šiol; taigi pareiškėjas dalį laikotarpio, už kurį prašoma priteisti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, ėjo apylinkės teismo teisėjo, o nuo 2013 m. sausio 1 d. eina apylinkės teismo, kuriame dirba 15 ir daugiau teisėjų, pirmininko pavaduotojo pareigas;

39- pareiškėjas E. B. Prezidento 2006 m. gruodžio 21 d. dekretu Nr. 1K-837 paskirtas Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėju penkeriems metams, Prezidento 2011 m. gruodžio 6 d. dekretu Nr. 1K-889 nuo 2011 m. gruodžio 21 d. paskirtas Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėju;

40- pareiškėjos A. B. ir L. K. Prezidento 2011 m. spalio 13 d. dekretu Nr. 1K-837 nuo jo pasirašymo dienos paskirtos Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjomis;

41- pareiškėja A. Č. Prezidento 2011 m. gruodžio 22 d. dekretu Nr. 1K-913 nuo jo pasirašymo dienos paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja;

42- pareiškėja A. J. Prezidento 2004 m. sausio 8 d. dekretu Nr. 333 paskirta Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja penkeriems metams, Prezidento 2008 m. gruodžio 24 d. dekretu Nr. 1K-1650 paskirta Joniškio rajono apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento 2010 m. vasario 4 d. dekretu Nr. 1K-287 nuo 2010 m. birželio 1 d. perkelta iš Joniškio rajono apylinkės teismo į Šiaulių miesto apylinkės teismą;

43- pareiškėja A. K. Prezidento 1999 m. gegužės 18 d. dekretu Nr. 448 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja penkeriems metams, Prezidento 2004 m. gegužės 18 d. dekretu Nr. 65 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus;

44- pareiškėja E. K. Prezidento 2007 m. spalio 16 d. dekretu Nr. 1K-1132 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja penkeriems metams, Prezidento 2012 m. spalio

4512 d. dekretu Nr. 1236 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja;

46- pareiškėjai J. K. ir B. V. Prezidento 2011 m. liepos 29 d. dekretu Nr. 1K-784 nuo jo pasirašymo dienos paskirti Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėjais;

47- pareiškėja G. M. Prezidento 2009 m. balandžio 8 d. dekretu Nr. 1K-1774 nuo jo pasirašymo dienos paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja;

48- pareiškėja E. M. Prezidento 2000 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1118 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja penkeriems metams, Prezidento 2006 m. sausio

4913 d. dekretu Nr. 506 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento 2008 m. lapkričio 12 d. dekretu nuo 2009 m. sausio 1 d. perkelta iš Šiaulių rajono apylinkės teismo į Šiaulių miesto apylinkės teismą;

50- pareiškėja L. M. Prezidento 1995 m. spalio 19 d. dekretu Nr. 733 Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja, Prezidento 2000 m. spalio 16 d. dekretu Nr. 1030 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento 2007 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-1055 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotoja, Prezidento 2012 m. birželio 26 d. dekretu Nr. 1K-1108 atleista iš Šiaulių miesto apylinkės teismo pirmininko pavaduotojo pareigų, pasibaigus paskyrimo į šias pareigas terminui; taigi pareiškėja dalį laikotarpio, už kurį prašoma priteisti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, ėjo apylinkės teismo, kuriame dirba 15 ir daugiau teisėjų, pirmininko pavaduotojo pareigas ir dalį - apylinkės teismo teisėjo pareigas.

51- pareiškėja I. S. Prezidento 2010 m. gruodžio 6 d. dekretu Nr. 1K-544 nuo jo pasirašymo dienos paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja;

52- pareiškėjas M. S. Prezidento 2012 m. sausio 18 d. dekretu Nr. 1K-932 nuo jo pasirašymo dienos paskirtas Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėju;

53- pareiškėjas A. P. Prezidento 2006 m. gegužės 17 d. dekretu Nr. 618 paskirtas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju penkeriems metams, Prezidento 2011 m. balandžio 29 d. dekretu Nr. 1K-682 paskirtas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju;

54- pareiškėjas A. V. Prezidento 2000 m. birželio 14 d. dekretu Nr. 906 paskirtas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju penkeriems metams, Prezidento 2005 m. birželio 9 d. dekretu Nr. 331 paskirtas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju iki 65 metų amžiaus;

55- pareiškėja V. Ž. Prezidento 1998 m. vasario 9 d. dekretu Nr. 1522 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja, Prezidento 2003 m. vasario 19 d. dekretu Nr. 2065 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja iki 65 metų amžiaus, Prezidento 2007 m. liepos 11 d. dekretu Nr. 1K-1054 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo pirmininke, Prezidento 2012 m. birželio 26 d. dekretu Nr.1K-1110 nuo jo pasirašymo dienos atleista iš Šiaulių rajono apylinkės teismo pirmininko pareigų, pasibaigus paskyrimo į šias pareigas terminui; taigi pareiškėja dalį laikotarpio, už kurį prašoma priteisti neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį ėjo apylinkės teismo, kuriame dirba 14 ir mažiau teisėjų, pirmininko pareigas ir dalį - apylinkės teismo teisėjo pareigas.

562012 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos apylinkių teismų reorganizavimo įstatymu

57Nr. XI-2208 reorganizavus Šiaulių miesto apylinkės ir Šiaulių rajono apylinkės teismus, pareiškėjai E. B., A. B., L. K., A. Č., A. J., A. K., E. K., J. K., B. V., G. M., E. M., L. M., I. S., M. S., A. P., A. V., V. Ž. nuo 2013 m. sausio 1 d. iki ginčui aktualaus laikotarpio pabaigos (2013 m. spalio 1 d.) ėjo Šiaulių apylinkės teismo teisėjų pareigas.

58Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų dydžiai ir jų skaičiavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatyme. Pagal šio įstatymo 4 str. 2 d., bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų pirmininkų, jų pavaduotojų, skyrių pirmininkų ir teisėjų atlyginimas susideda iš pareiginės algos ir priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus. Teisėjų atlyginimų įstatymo

594 str. 3 d. nustatyta, kad bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjų pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamos pareiginės algos koeficientą, nustatytą šio įstatymo priedėlyje, padauginus iš bazinio dydžio. Teisėjų atlyginimų skaičiavimui taikomas atlyginimo ir pareiginės algos bazinis dydis, kurį ateinantiems metams Lietuvos Respublikos Vyriausybės teikimu, įvertinus teisėjams atstovaujančių organizacijų pasiūlymus, praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, tvirtina Lietuvos Respublikos Seimas iki Seimo pavasario sesijos pabaigos. Tvirtinamas naujas bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė (Teisėjų atlyginimų įstatymo 3 str.).

60Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio, taikomo 2009 metais, įstatymo (2008 m. gruodžio

6119 d. redakcija) 3 str. buvo nustatyta, kad valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinis dydis nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. liepos 31 d. – 475 Lt, o nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. – 450 Lt. Nustatytas 450 Lt pareiginės algos bazinis dydis 2010–2013 m. nekito.

62Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlyje (redakcija, galiojusi nuo 2008 m. lapkričio 15 d. iki 2009 m. balandžio 30 d.) buvo nustatyti tokie pareiginės algos koeficientai: apylinkių teismų, kuriuose dirba 15 ir daugiau teisėjų, pirmininko – 17,7, pirmininko pavaduotojo – 16, teisėjo – 14,2, o apylinkių teismų, kuriuose dirba 14 ir mažiau teisėjų, pirmininko – 16,7, teisėjo – 14,2. 2009 m. balandžio 28 d. Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo Nr. XI-235 1 straipsniu (redakcija, galiojusi nuo 2009-05-01 iki 2013-08-01) pakeistas įstatymo priedėlis ir nustatyti sumažinti pareiginės algos koeficientai: apylinkių teismų, kuriuose dirba 15 ir daugiau teisėjų, pirmininko – 15,58, pirmininko pavaduotojo – 14,08, teisėjo – 12,5, o apylinkių teismų, kuriuose dirba 14 ir mažiau teisėjų, pirmininko – 14,7, teisėjo – 12,5. 2009 m. liepos 17 d. Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo Nr. XI-362 1 straipsniu (redakcija, galiojusi nuo 2009-08-01 iki 2013-09-30) Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlis buvo pakeistas dar kartą ir nustatyta, kad apylinkių teismų, kuriuose dirba 15 ir daugiau teisėjų, pirmininko pareiginės algos koeficientas – 14,41, pirmininko pavaduotojo – 13,02, teisėjo – 11,56, o apylinkių teismų, kuriuose dirba 14 ir mažiau teisėjų, pirmininko – 13,6, teisėjo – 11,56.

63Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos įstatymų nuostatų, kuriomis nustatyti sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimai valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“, kuris „Valstybės žiniose“ oficialiai paskelbtas 2013 m. spalio 1 d. Konstitucinis Teismas šiuo nutarimu, be kita ko, pripažino, kad Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlis (2009 m. balandžio 28 d. redakcija, įsigaliojusi 2009 m. gegužės 1 d., Žin., 2009, Nr. 49-1940; 2009 m. liepos 17 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3917), kuriame nustatyti sumažinti teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti teisėjų atlyginimai, prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui; Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. balandžio 28 d. redakcija) 3 str. 2 d. (2009 m. balandžio 28 d., Žin., 2009, Nr. 49-1940; 2010 m. birželio 30 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4306; 2011 m. lapkričio 22 d. redakcija, Žin., 2011, Nr. 150-7044;

642012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7991) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui; Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m. liepos

6517 d. redakcija) 2 str.(2009 m. liepos 17 d. redakcija, Žin., 2009, Nr. 91-3917; 2010 m. birželio

6630 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4307; 2011 m. lapkričio 22 d. redakcija, Žin., 2011,

67Nr. 150-7043; 2012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7990) prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 str. 1 d., 48 str. 1 d. nuostatai „kiekvienas žmogus <...> turi teisę <...> gauti teisingą apmokėjimą už darbą“, 109 str. 2 d., konstituciniam teisinės valstybės principui.

68Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str., Lietuvos Respublikos įstatymas (ar jo dalis) arba kitas Seimo aktas (ar jo dalis), Respublikos Prezidento aktas, Vyriausybės aktas (ar jo dalis) negali būti taikomi nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo nutarimo sprendimas, kad atitinkamas aktas (ar jo dalis) prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Pagal Konstitucinio Teismo įstatymo 72 str., Konstitucinio Teismo priimti nutarimai turi įstatymo galią ir yra privalomi visoms valdžios institucijoms, teismams, visoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms, pareigūnams ir piliečiams, o visos valstybės institucijos bei jų pareigūnai privalo panaikinti savo priimtus poįstatyminius aktus ar jų nuostatas, kurie pagrįsti pripažintu nekonstituciniu teisės aktu. Neturi būti vykdomi sprendimai, pagrįsti teisės aktais, kurie pripažinti prieštaraujančiais Konstitucijai ar įstatymams, jeigu tokie sprendimai nebuvo įvykdyti iki atitinkamo Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo, o tai reiškia šių aktų teisinės galios panaikinimą bei jų pašalinimą visam laikui iš Lietuvos teisės sistemos.

69Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimu pripažinus, kad Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlis, kuriame nustatyti sumažinti teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientai, tiek, kiek tokiu teisiniu reguliavimu neproporcingai sumažinti teisėjų atlyginimai, prieštarauja (prieštaravo) Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nurodyti koeficientai negali būti taikomi. Vadinasi, nagrinėjamu atveju pareiškėjų teisės turi būti ginamos taikant pareiginės algos koeficientus, galiojusius iki Konstitucijai prieštaraujančių (sumažintų) koeficientų nustatymo, t. y. nustatytus Teisėjų atlyginimų įstatymo redakcijoje galiojusioje iki 2009 m. gegužės 1 d.

70Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas ir reikalavimo patenkinimas yra tiesiogiai susijęs su reikalavimui dėl darbo užmokesčio dalies priteisimo taikytinu trejų metų ieškinio senaties terminu (Darbo kodekso 27 str. 2 d.). Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (Civilinio kodekso 1.124 str.) ir kuris apibrėžia laiko tarpą, per kurį asmuo gali teismine tvarka apginti savo teises, be kita ko, kylančias iš Konstitucijos (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 14 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A575-1831/2011). Darbo kodekso 27 str. 5 d. nustatyta, jog ieškinio senačiai taikomos Civilinio kodekso ir Civilinio proceso kodekso nuostatos, jeigu Darbo kodekse ir kituose darbo įstatymuose nėra specialių ieškinio senaties taikymo nuostatų. Pagal Civilinio kodekso 1.126 str. 1 d., reikalavimą apginti pažeistą teisę teismas priima nagrinėti nepaisant to, kad ieškinio senaties terminas pasibaigęs. Ieškinio senatį teismas taiko tik tuo atveju, kai ginčo šalis reikalauja (1.126 str. 2 d.). Atsakovės Lietuvos valstybės atstovė Teisingumo ministerija prašo teismą taikyti Darbo kodekso 27 str. 2 d. nustatytą trejų metų ieškinio senaties terminą.

71Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad bylose dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo Darbo kodekso 27 str. 2 d. nustatytas bendrasis 3 metų ieškinio senaties terminas skaičiuotinas nuo skundo padavimo teismui dienos (LVAT 2011-11-14 nutartis a. b. Nr. A575-1839/2011). Nustatyta, kad pirminį skundą per teismų informacinės sistemos LITEKO Elektroninių paslaugų posistemę pareiškėjai padavė 2013 m. rugsėjo 2 d. Atsižvelgus į tai ir remiantis nuoseklia teismų praktika analogiško pobūdžio bylose, konstatuotina, kad nagrinėjamu atveju DK 27 straipsnio 2 dalies nustatytas bendrasis 3 metų senaties terminas skaičiuotinas nuo skundo padavimo teismui dienos.

72Bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo intereso gynybos būdą bei apimtį, nustato pareiškėjas, skunde suformuluodamas savo materialinį teisinį reikalavimą (skundo dalyką) bei nurodydamas aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (skundo pagrindą) (ABTĮ 23 str. 1 d. 6 ir 7 p.). Pareiškėjo suformuluotas skundo pagrindas ir dalykas nustato nagrinėjamos bylos ribas bei pasirinktą gynybos būdą. Priimdamas sprendimą teismas negali pakeisti pareiškėjo nurodyto skundo dalyko ir peržengti nagrinėjamos bylos ribų.

73Pareiškėjai pasinaudojo Administracinių bylų teisenos įstatymo jiems suteikta teise ir

742014 m. gegužės 12 d. patikslino teismui pateiktą skundą, suformuluodami galutinius skundo reikalavimus. Įvertinęs patikslintame skunde nurodytus laikotarpius, už kuriuos pareiškėjai prašo priteisti darbo užmokesčio nepriemoką, ir tai, kad į teismą pareiškėjai kreipėsi 2013 m. rugsėjo 2 d., teismas konstatuoja, kad pareiškėjai L. M., V. Ž., R. A., A. K., G. J., A. V., E. M., J. S., A. M., R. M., A. J., A. P., E. B., E. K., G. M., A. M., I. S., A. B., B. V., J. K., L. K., A. B., A. Č. ir M. S. į teismą kreipėsi nepraleidę Darbo kodekso 27 str. 2 d. nustatyto trejų metų ieškinio senaties termino.

75Pareiškėjas P. S. prašo priteisti teisėjo atlyginimo nepriemoką, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. vasario 4 d. iki 2013 m. vasario 4 d., o skundą, kaip minėta, teismui pateikė 2013 m. rugsėjo 2 d. Atsižvelgus į tai, kas išdėstyta, ir tai, kad atsakovės atstovė atsiliepime prašo teismą taikyti Darbo kodekso 27 str. 2 d. nustatytą trejų metų ieškinio senaties terminą, darytina išvada, kad pareiškėjas P. S. skundą dėl teisėjo atlyginimo nepriemokos, susidariusios iki 2010 m. rugsėjo mėn., priteisimo padavė praleidęs trejų metų ieškinio senaties terminą, todėl ši jo reikalavimo dalis atmestina kaip nepagrįsta, nepriteisiant jam atlyginimo nepriemokos už 2010 m. vasario – rugpjūčio mėnesius imtinai.

76Teismas neturi pagrindo abejoti trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių apylinkės teismo pateiktose pažymose nurodytų duomenų apie pareiškėjams neišmokėtą teisėjo atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp faktiškai apskaičiuoto darbo užmokesčio ir darbo užmokesčio, kuris būtų buvęs mokamas, taikant pareiginės algos koeficientus galiojusius iki 2009 m. gegužės 1 d., teisingumu. Pažymose nurodytų sumų pareiškėjai ir atsakovė neginčija.

77Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjai L. M., V. Ž., R. A., A. K., G. J., A. V., E. M., J. S., A. M., R. M., A. J., A. P., E. B., E. K., G. M., A. M., I. S., A. B., B. V., J. K., L. K., A. B., A. Č. ir M. S. ieškinio senaties termino nepraleido, todėl skundas pagal šių pareiškėjų reikalavimus tenkintinas visiškai, priteisiant iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės:

78- pareiškėjai L. M. – 56 710,98 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

79- pareiškėjai V. Ž. – 53 623,79 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

80- pareiškėjai R. A. – 50 762,13 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

81- pareiškėjai A. K. – 49 607,64 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

82- pareiškėjai G. J. – 62 052,50 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

83- pareiškėjui A. V. – 51 620,63 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

84- pareiškėjai E. M. – 14 255,23 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

85- pareiškėjai J. S. – 48 070,60 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

86- pareiškėjui A. M. – 51 642,47 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

87- pareiškėjai R. M. – 48 869 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

88- pareiškėjai A. J. – 50 501,44 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

89- pareiškėjui A. P. – 51 541,80 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

90- pareiškėjui E. B. – 45 783,30 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

91- pareiškėjai E. K. – 50 322,84 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

92- pareiškėjai G. M. – 51 577,69 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

93- pareiškėjai A. M. – 47 790,94 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

94- pareiškėjai I. S. – 48 547,76 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 6 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

95- pareiškėjui A. B. – 41 826,19 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 7 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

96- pareiškėjui B. V. – 32 950 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

97- pareiškėjai J. K. – 34 640,37 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

98- pareiškėjai L. K. – 28 553,09 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

99- pareiškėjai A. B. – 28 653,58 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

100- pareiškėjai A. Č. – 29 977,63 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2013 m. spalio 1 d.;

101- pareiškėjui M. S. – 22 325,73 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 18 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

102- pareiškėjui P. S. – 47 659,68 Lt (iš 57 359,48 Lt atėmus 9 699,80 Lt teisėjo atlyginimo dalį už 2010 m. vasario - rugpjūčio mėnesius) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. vasario 4 d.

103Ta aplinkybė, kad įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs įstatymo projekto dėl ekonomikos krizės metu neproporcingai sumažinto darbo užmokesčio patirtų praradimų kompensavimo mechanizmo, teismo vertinimu, nedaro įtakos bylos baigčiai. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal Konstitucijos 6 straipsnį, Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas, todėl kiekvienas asmuo savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra pabrėžęs, kad konstitucinė teisė kreiptis į teismą reiškia, kad teisinėje valstybėje kiekvienam užtikrinama galimybė savo teises ginti teisme tiek nuo kitų asmenų, tiek nuo neteisėtų valstybės institucijų ar pareigūnų veiksmų (Konstitucinio Teismo 2003 m. kovo 4 d. nutarimas). Teisės aktais negalima nustatyti tokio reguliavimo, kuriuo būtų paneigta asmens, manančio, kad jo teisės ir laisvės pažeistos, teisė ginti savo teises ir laisves teisme (Konstitucinio Teismo 2006 m. sausio 16 d., 2005 m. vasario 7 d., 2004 m. gruodžio 29 d. nutarimai). Jeigu būtų neužtikrinta asmens konstitucinė teisė kreiptis į teismą, būtų nepaisoma ir visuotinai pripažinto bendrojo teisės principo ubi ius, ibi remedium – jeigu yra kokia nors teisė (laisvė), turi būti ir jos gynimo priemonė (Konstitucinio Teismo 2006 m. rugpjūčio 6 d. nutarimas). Pareiškėjų pažeistų teisių gynimas teisme nėra priklausomas nuo jokio papildomo veiksmo, t. y. specialaus, kompensavimo klausimus galimai sureguliuosiančio, įstatymo projekto parengimo ir paties įstatymo priėmimo. Pareiškėjai neprivalo susilaikyti nuo kreipimosi į teismą iki bus priimtas toks jo pažeistas teises atkursiantis įstatymas. Pareiškėjų pažeistų teisių gynimą pavedus įstatymų leidėjo valiai, susidarytų prielaidos teisinėje valstybėje netoleruotinai situacijai, kai įstatymų leidėjui pažeidus asmenų teises, šių teisių gynimas priklausytų išimtinai nuo to paties įstatymų leidėjo valios. Nagrinėjamu atveju pareiškėjų teisės ir teisėti interesai buvo pažeisti, jiems nepagrįstai sumažinus teisėjo atlyginimą, kas vėliau buvo pripažinta prieštaraujančiu Konstitucijai. Būtent pastaroji aplinkybė ir leidžia teismui priimti pareiškėjams palankų sprendimą, kadangi jie, manydami, kad jų teisės yra pažeistos, į teismą galėjo kreiptis iš esmės bet kada, t. y. nelaukdami, kol bus priimtas įstatymas, įtvirtinsiantis kompensavimo mechanizmą. Priešingas situacijos vertinimas ne tik prieštarautų tiesioginiam pažeistų konstitucinių teisių gynimo principui, bet ir sukurtų neapibrėžtumo situaciją pareiškėjams, kurie nebūtų tikri, kada jų pažeistos teisės bus atkurtos legislatyviniu aktu ir ar jos apskritai bus atkurtos.

104Atsakovė prašo atidėti sprendimo vykdymą vieneriems metams nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, nurodydama, jog teismo sprendimo negalėtų įvykdyti dėl objektyvių priežasčių. Administracinių bylų teisenos įstatymo 851 str. nustato, kad teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo klausimas turi būti sprendžiamas vadovaujantis Civilinio proceso kodekso normomis. Atidėti ar išdėstyti teismo sprendimo vykdymą galima, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių labai sunku įvykdyti sprendimą. Teismas, spręsdamas klausimą dėl sprendimo vykdymo atidėjimo ar išdėstymo, taip pat turi nustatyti, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas jo įvykdymas, ar nebus sumenkintas pats sprendimas ir ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai. Tad teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą teismas turi išspręsti vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir lygiateisiškumo principais. Sprendžiant klausimą, ar atidėti (išdėstyti) teismo sprendimo vykdymą, reikia remtis teisinio apibrėžtumo ir teisėtų lūkesčių principu, pagal kurį privalu pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas teises. Teismo sprendimu nustatyta, kad pareiškėjų teisės buvo pažeistos, todėl vien blogos atsakovės materialinės padėties aptariamam procesiniam institutui taikyti nepakanka. Be to, sprendžiant dėl teismo sprendimo įvykdymo atidėjimo ar išdėstymo, svarbus šalių lygiateisiškumo principas – būtina nustatyti, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo vykdymą nebus neproporcingai pažeisti teisėti išieškotojų interesai. Atsakovė tinkamai nepagrindė prašymo taikyti teismo sprendimo vykdymo atidėjimą būtinumo, nenurodė jokių išskirtinių aplinkybių, patvirtinančių, kad teismo sprendimo vykdymas sukels ypatingai neigiamas pasekmes, taip pat kad neatidėjus teismo sprendimo vykdymo, bus pažeisti teisingumo ir protingumo principai bei iš esmės paneigta teismo sprendimo efektyvaus vykdymo galimybė. Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, jog nagrinėjamu atveju taikyti sprendimo vykdymo atidėjimą vieneriems metams nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos nėra tikslinga, nes toks atidėjimas pernelyg suvaržytų pareiškėjų teisę gauti teisėjo atlyginimo nepriemoką, kuri dėl taikomų apribojimų, pripažintų antikonstituciniais, pareiškėjams buvo mokama žymiai mažesnė, negu priklausytų mokėti be antikonstituciniais pripažintų apribojimų ir nėra objektyvaus pagrindo išvadai, kad šioje byloje priimto teismo sprendimo įvykdymas sukeltų neproporcingų sunkumų atsakovei.

105Civilinio proceso kodekso 284 straipsnis 2013 m. gruodžio 13 d. įstatymu Nr. XII-633 yra papildytas nuostata, nustatančia, kad jeigu teismo sprendimui, kuriuo iš Lietuvos valstybės priteistos mokėtinos sumos, įvykdyti reikalingos sumos nenumatytos patvirtintame valstybės biudžete, šio sprendimo įvykdymas atsakovo prašymu gali būti atidėtas kitiems biudžetiniams metams. Kadangi 2014 m. valstybės biudžete šiuo sprendimu priteistos sumos nėra numatytos, sprendimo vykdymas atidedamas 2015 biudžetiniams metams.

106Pagal ABTĮ 44 str. 1 d. nuostatas proceso šalis, kurios naudai priimtas teismo sprendimas, turi teisę iš pralaimėjusios šalies gauti išlaidų atlyginimą. Dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui turi pateikti prašymą su išlaidų paskaičiavimu ir pagrindimu (ABTĮ 45 str. 1 d.). Pareiškėjai prašė priteisti jiems patirtas bylinėjimosi išlaidas, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos nepateikė teismui patirtas išlaidas pagrindžiančių duomenų, todėl jų prašymas priimant teismo sprendimą negali būti išnagrinėtas.

107Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo

10885–87 str., 88 str. 1, 4 p., 127 str. 1 d., 129 str.,

Nutarė

109Pareiškėjų L. M., V. Ž., R. A., A. K., G. J., A. V., E. M., J. S., A. M., R. M., A. J., A. P., E. B., E. K., G. M., A. M., I. S., A. B., B. V., J. K., L. K., A. B., A. Č. ir M. S. skundą tenkinti visiškai.

110Priteisti pareiškėjai L. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 56 710,98 Lt (penkiasdešimt šešių tūkstančių septynių šimtų dešimties litų ir 98 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

111Priteisti pareiškėjai V. Ž. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 53 623,79 Lt (penkiasdešimt trijų tūkstančių šešių šimtų dvidešimt trijų litų ir 79 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

112Priteisti pareiškėjai R. A. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 50 762,13 Lt (penkiasdešimties tūkstančių septynių šimtų šešiasdešimt dviejų litų ir 13 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

113Priteisti pareiškėjai A. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 49 607,64 Lt (keturiasdešimt devynių tūkstančių šešių šimtų septynių litų ir 64 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

114Priteisti pareiškėjai G. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 62 052,50 Lt (šešiasdešimt dviejų tūkstančių penkiasdešimt dviejų litų ir 50 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

115Priteisti pareiškėjui A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 51 620,63 Lt (penkiasdešimt vieno tūkstančio šešių šimtų dvidešimties litų ir 63 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

116Priteisti pareiškėjai E. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 14 255,23 Lt (keturiolikos tūkstančių dviejų šimtų penkiasdešimt penkių litų ir 23 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

117Priteisti pareiškėjai J. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 48 070,60 Lt (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių septyniasdešimties litų ir 60 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki

1182013 m. spalio 1 d.

119Priteisti pareiškėjui A. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 51 642,47 Lt (penkiasdešimt vieno tūkstančio šešių šimtų keturiasdešimt dviejų litų ir 47 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

120Priteisti pareiškėjai R. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 48 869 Lt (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių aštuonių šimtų šešiasdešimt devynių litų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki

1212013 m. spalio 1 d.

122Priteisti pareiškėjai A. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 50 501,44 Lt (penkiasdešimties tūkstančių penkių šimtų vieno lito ir 44 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki

1232013 m. spalio 1 d.

124Priteisti pareiškėjui A. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 51 541,80 Lt (penkiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų keturiasdešimt vieno lito ir 80 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

125Priteisti pareiškėjui E. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 45 783,30 Lt (keturiasdešimt penkių tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimt trijų litų ir 30 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

126Priteisti pareiškėjai E. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 50 322,84 Lt (penkiasdešimties tūkstančių trijų šimtų dvidešimt dviejų litų ir 84 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

127Priteisti pareiškėjai G. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 51 577,69 Lt (penkiasdešimt vieno tūkstančio penkių šimtų septyniasdešimt septynių litų ir 69 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

128Priteisti pareiškėjai A. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 47 790,94 Lt (keturiasdešimt septynių tūkstančių septynių šimtų devyniasdešimties litų ir 94 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. spalio 1 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

129Priteisti pareiškėjai I. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 48 547,76 Lt (keturiasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų keturiasdešimt septynių litų ir 76 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. gruodžio 6 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

130Priteisti pareiškėjui A. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 41 826,19 Lt (keturiasdešimt vieno tūkstančio aštuonių šimtų dvidešimt šešių litų ir 19 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. sausio 7 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

131Priteisti pareiškėjui B. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 32 950 Lt (trisdešimt dviejų tūkstančių devynių šimtų penkiasdešimties litų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki

1322013 m. spalio 1 d.

133Priteisti pareiškėjai J. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 34 640,37 Lt (trisdešimt keturių tūkstančių šešių šimtų keturiasdešimties litų ir 37 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. liepos 29 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

134Priteisti pareiškėjai L. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 28 553,09 Lt (dvidešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų penkiasdešimt trijų litų ir 9 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

135Priteisti pareiškėjai A. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 28 653,58 Lt (dvidešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt trijų litų ir 58 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. spalio 13 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

136Priteisti pareiškėjai A. Č. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 29 977,63 Lt (dvidešimt devynių tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt septynių litų ir 63 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2011 m. gruodžio 22 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

137Priteisti pareiškėjui M. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 22 325,73 Lt (dvidešimt dviejų tūkstančių trijų šimtų dvidešimt penkių litų ir 73 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2012 m. sausio 18 d. iki 2013 m. spalio 1 d.

138Pareiškėjo P. S. skundą tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui P. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės, 47 659,68 Lt (keturiasdešimt septynių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt devynių litų ir 68 centų) neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį, susidariusią laikotarpiu nuo 2010 m. rugsėjo mėn. iki 2013 m. vasario 4 d. Likusioje dalyje P. S. skundą atmesti.

139Sprendimo vykdymą atidėti 2015 biudžetiniams metams.

140Priteistos neišmokėto darbo užmokesčio sumos nurodyta neišskaičiavus gyventojų pajamų mokesčio ir privalomojo valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurie turi būti išskaičiuoti sprendimo vykdymo eigoje.

141Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Jolita Rasiukevičienė,... 2. pareiškėjai per elektroninių paslaugų portalą 2013 m. rugsėjo 2 d.... 3. Pareiškėjai nurodė, kad pagal Teisėjų atlyginimų įstatymo (2008 m.... 4. 2009 m. balandžio 28 d. Seimas priėmė Teisėjų atlyginimų įstatymo... 5. 17 d. redakcija) 2 straipsnio pakeitimo įstatymais (2010 m. birželio 30 d.,... 6. Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo (2009 m.... 7. Konstitucinis Teismas 2013-07-01 nutarimu pripažino, kad „Teisėjų... 8. Dėl sumažintų teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientų,... 9. Skunde pažymima, kad pareiškėjai A. B., I. S., A. B., A. Č., L. K., J. K.,... 10. Patikslintame skunde nurodoma, kad pareiškėjai P. S. ir A. M. yra atleisti... 11. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija, atstovaudama atsakovės Lietuvos... 12. Atsiliepime teigiama, kad pagal Teismų įstatymo 41 str. teisėjai yra... 13. Pareiškėjai į teismą kreipėsi 2013 m. rugpjūčio 30 d., todėl praleido... 14. Dėl teisėjų atlyginimų koeficientų ir bazinio dydžio sumažinimo... 15. 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. taikomas valstybės politikų, teisėjų,... 16. Atsiliepime į patikslintą skundą atsakovė pažymėjo, kad Lietuvos... 17. Tuo atveju, jeigu teismas patenkintų pareiškėjų reikalavimą, prašo teismo... 18. 1 d. nutarimą, valstybė privalės skirti didelę lėšų sumą kompensuoti... 19. Trečiasis suinteresuotas asmuo Šiaulių apylinkės teismas atsiliepime į... 20. Į teismo posėdį proceso dalyviai neatvyko. Apie teismo posėdžio laiką ir... 21. Pareiškėjo P. S. skundas tenkintinas iš dalies. Kitų pareiškėjų skundas... 22. Ginčas nagrinėjamoje byloje kilo dėl pareiškėjams jų nurodytais... 23. Lietuvos Respublikos Prezidento (toliau – ir Prezidentas) 2009 m. lapkričio... 24. Nr. 1K-193 „Dėl apylinkių teismų teisėjų skaičiaus“ Šiaulių miesto... 25. 2013 m. kovo 1 d. dekretu Nr. 1K-1384 Šiaulių apylinkės teisme nustatytas 27... 26. Nustatyta, kad visi pareiškėjai laikotarpiu, už kurį prašo priteisti... 27. - pareiškėjas P. S. Prezidento 1994 m. gruodžio 19 d. dekretu Nr. 472... 28. - pareiškėja A. M. Prezidento 1993 m. lapkričio 3 d. dekretu Nr. 160... 29. - pareiškėja R. A. Prezidento 1999 m. kovo 10 d. dekretu Nr. 350 paskirta... 30. - pareiškėjas A. M. Prezidento 2002 m. balandžio 25 d. dekretu Nr. 1755... 31. Nr. 1K-960 paskirtas Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėju iki 65 metų... 32. 2013 m. gruodžio 6 d. dekretu Nr. 1K-1668 nuo 2013 m. gruodžio 16 d.... 33. - pareiškėja J. S. Prezidento 2001 m. kovo 7 d. dekretu Nr. 1233 paskirta... 34. 2 d. atleista iš Šiaulių apylinkės teismo teisėjo pareigų ir nuo 2014 m.... 35. - pareiškėja G. J. Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. birželio 30 d.... 36. - pareiškėja R. M. Prezidento 2003 m. rugpjūčio 28 d. dekretu Nr. 196... 37. 2012 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1K-1301 nuo 2013 m. sausio 1 d. paskirta... 38. - pareiškėjas A. B. Prezidento 2011 m. sausio 7 d. dekretu Nr. 1K-582... 39. - pareiškėjas E. B. Prezidento 2006 m. gruodžio 21 d. dekretu Nr. 1K-837... 40. - pareiškėjos A. B. ir L. K. Prezidento 2011 m. spalio 13 d. dekretu Nr.... 41. - pareiškėja A. Č. Prezidento 2011 m. gruodžio 22 d. dekretu Nr. 1K-913 nuo... 42. - pareiškėja A. J. Prezidento 2004 m. sausio 8 d. dekretu Nr. 333 paskirta... 43. - pareiškėja A. K. Prezidento 1999 m. gegužės 18 d. dekretu Nr. 448... 44. - pareiškėja E. K. Prezidento 2007 m. spalio 16 d. dekretu Nr. 1K-1132... 45. 12 d. dekretu Nr. 1236 paskirta Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja;... 46. - pareiškėjai J. K. ir B. V. Prezidento 2011 m. liepos 29 d. dekretu Nr.... 47. - pareiškėja G. M. Prezidento 2009 m. balandžio 8 d. dekretu Nr. 1K-1774 nuo... 48. - pareiškėja E. M. Prezidento 2000 m. gruodžio 5 d. dekretu Nr. 1118... 49. 13 d. dekretu Nr. 506 paskirta Šiaulių rajono apylinkės teismo teisėja iki... 50. - pareiškėja L. M. Prezidento 1995 m. spalio 19 d. dekretu Nr. 733 Šiaulių... 51. - pareiškėja I. S. Prezidento 2010 m. gruodžio 6 d. dekretu Nr. 1K-544 nuo... 52. - pareiškėjas M. S. Prezidento 2012 m. sausio 18 d. dekretu Nr. 1K-932 nuo jo... 53. - pareiškėjas A. P. Prezidento 2006 m. gegužės 17 d. dekretu Nr. 618... 54. - pareiškėjas A. V. Prezidento 2000 m. birželio 14 d. dekretu Nr. 906... 55. - pareiškėja V. Ž. Prezidento 1998 m. vasario 9 d. dekretu Nr. 1522 paskirta... 56. 2012 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos apylinkių teismų reorganizavimo... 57. Nr. XI-2208 reorganizavus Šiaulių miesto apylinkės ir Šiaulių rajono... 58. Lietuvos Respublikos teisėjų atlyginimų dydžiai ir jų skaičiavimo tvarka... 59. 4 str. 3 d. nustatyta, kad bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų... 60. Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir... 61. 19 d. redakcija) 3 str. buvo nustatyta, kad valstybės politikų, teisėjų,... 62. Teisėjų atlyginimų įstatymo priedėlyje (redakcija, galiojusi nuo 2008 m.... 63. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2013 m. liepos 1 d. priėmė... 64. 2012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7991) prieštarauja... 65. 17 d. redakcija) 2 str.(2009 m. liepos 17 d. redakcija, Žin., 2009, Nr.... 66. 30 d. redakcija, Žin., 2010, Nr. 82-4307; 2011 m. lapkričio 22 d. redakcija,... 67. Nr. 150-7043; 2012 m. gruodžio 20 d. redakcija, Žin., 2012, Nr. 155-7990)... 68. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos Konstitucijos 107 str., Lietuvos Respublikos... 69. Konstitucinio Teismo 2013 m. liepos 1 d. nutarimu pripažinus, kad Teisėjų... 70. Teisės kreiptis į teismą įgyvendinimas ir reikalavimo patenkinimas yra... 71. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pripažįstama, kad... 72. Bylos nagrinėjimo dalyką, t. y. savo pažeistos teisės ar įstatymo saugomo... 73. Pareiškėjai pasinaudojo Administracinių bylų teisenos įstatymo jiems... 74. 2014 m. gegužės 12 d. patikslino teismui pateiktą skundą, suformuluodami... 75. Pareiškėjas P. S. prašo priteisti teisėjo atlyginimo nepriemoką,... 76. Teismas neturi pagrindo abejoti trečiojo suinteresuoto asmens Šiaulių... 77. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjai L. M., V. Ž., R. A., A. K., G. J., A.... 78. - pareiškėjai L. M. – 56 710,98 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 79. - pareiškėjai V. Ž. – 53 623,79 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo... 80. - pareiškėjai R. A. – 50 762,13 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 81. - pareiškėjai A. K. – 49 607,64 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 82. - pareiškėjai G. J. – 62 052,50 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 83. - pareiškėjui A. V. – 51 620,63 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 84. - pareiškėjai E. M. – 14 255,23 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 85. - pareiškėjai J. S. – 48 070,60 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 86. - pareiškėjui A. M. – 51 642,47 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 87. - pareiškėjai R. M. – 48 869 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 88. - pareiškėjai A. J. – 50 501,44 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 89. - pareiškėjui A. P. – 51 541,80 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 90. - pareiškėjui E. B. – 45 783,30 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 91. - pareiškėjai E. K. – 50 322,84 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 92. - pareiškėjai G. M. – 51 577,69 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 93. - pareiškėjai A. M. – 47 790,94 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 94. - pareiškėjai I. S. – 48 547,76 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 95. - pareiškėjui A. B. – 41 826,19 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 96. - pareiškėjui B. V. – 32 950 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 97. - pareiškėjai J. K. – 34 640,37 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 98. - pareiškėjai L. K. – 28 553,09 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 99. - pareiškėjai A. B. – 28 653,58 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 100. - pareiškėjai A. Č. – 29 977,63 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo... 101. - pareiškėjui M. S. – 22 325,73 Lt neišmokėtą teisėjo atlyginimo dalį,... 102. - pareiškėjui P. S. – 47 659,68 Lt (iš 57 359,48 Lt atėmus 9 699,80 Lt... 103. Ta aplinkybė, kad įstatymų leidėjas iki šiol nėra priėmęs įstatymo... 104. Atsakovė prašo atidėti sprendimo vykdymą vieneriems metams nuo sprendimo... 105. Civilinio proceso kodekso 284 straipsnis 2013 m. gruodžio 13 d. įstatymu Nr.... 106. Pagal ABTĮ 44 str. 1 d. nuostatas proceso šalis, kurios naudai priimtas... 107. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 108. 85–87 str., 88 str. 1, 4 p., 127 str. 1 d., 129 str.,... 109. Pareiškėjų L. M., V. Ž., R. A., A. K., G. J., A. V., E. M., J. S., A. M.,... 110. Priteisti pareiškėjai L. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 111. Priteisti pareiškėjai V. Ž. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 112. Priteisti pareiškėjai R. A. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 113. Priteisti pareiškėjai A. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 114. Priteisti pareiškėjai G. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 115. Priteisti pareiškėjui A. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 116. Priteisti pareiškėjai E. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 117. Priteisti pareiškėjai J. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 118. 2013 m. spalio 1 d.... 119. Priteisti pareiškėjui A. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 120. Priteisti pareiškėjai R. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 121. 2013 m. spalio 1 d.... 122. Priteisti pareiškėjai A. J. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 123. 2013 m. spalio 1 d.... 124. Priteisti pareiškėjui A. P. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 125. Priteisti pareiškėjui E. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 126. Priteisti pareiškėjai E. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 127. Priteisti pareiškėjai G. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 128. Priteisti pareiškėjai A. M. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 129. Priteisti pareiškėjai I. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 130. Priteisti pareiškėjui A. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 131. Priteisti pareiškėjui B. V. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 132. 2013 m. spalio 1 d.... 133. Priteisti pareiškėjai J. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 134. Priteisti pareiškėjai L. K. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 135. Priteisti pareiškėjai A. B. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 136. Priteisti pareiškėjai A. Č. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 137. Priteisti pareiškėjui M. S. iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lietuvos... 138. Pareiškėjo P. S. skundą tenkinti iš dalies. Priteisti pareiškėjui P. S.... 139. Sprendimo vykdymą atidėti 2015 biudžetiniams metams.... 140. Priteistos neišmokėto darbo užmokesčio sumos nurodyta neišskaičiavus... 141. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...