Byla 2A-1036-567/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Neringos Švedienės, kolegijos teisėjų Tatjanos Žukauskienės ir Petro Jaržemskio, sekretoriaujant Julijai Štreimikienei, dalyvaujant atsakovo atstovui Raimundui Veličkai, viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo 989-osios daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. vasario 8 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-1258-656/2010 pagal ieškovo UADB „Ergo Lietuva“ ieškinį atsakovui 989-jai daugiabučio namo savininkų bendrijai dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo UAB „Fabeta“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas UADB „Ergo Lietuva“ pateikė 2009-06-02 ieškinį, kurį 2009-09-25 patikslino, prašydamas priteisti 6213,20 Lt žalos atlyginimo, 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 186 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad 2008-10-14 UADB „Ergo Lietuva“ sudarė su D. M. transporto priemonių draudimo sutartį (draudimo liudijimas Nr. ( - )). Šia sutartimi buvo apdraustas automobilis Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ) Draudimo sutartis buvo sudaryta laikotarpiui nuo 2008-10-14 iki 2009-10-13. Vilniaus miesto 6 PK buvo užregistruotas pranešimas, kad 2009-01-21 nuo namo stogo, esančio ( - ), ant automobilio Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ) užkrito sniego luitas ir sudaužė automobilio galinį stiklą bei apgadino kitas automobilio detales. Kadangi minėtas automobilis įvykio dieną buvo apdraustas UADB „Ergo Lietuva“ Transporto priemonių kasko draudimu, transporto priemonės draudėjas teikė prašymą atlyginti žalą. Transporto priemonės savininkui dėl šio įvykio metu apgadinto automobilio Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ) padaryti nuostoliai sudarė 6213,20 Lt. UADB „Ergo Lietuva“ išmokėjo transporto priemonės savininkui – draudėjui 6213,20 Lt draudimo išmoką ir įgijo atgręžtinio reikalavimo teisę už žalos padarymą. Pastato, dėl kurio trūkumo ar sugriuvimo padaroma žala, savininkas privalo atlyginti atsiradusius nuostolius, o atsakomybė jam kyla be kaltės. Pastato, esančio ( - ) savininkas yra 989-oji daugiabučio namo savininkų bendrija. UAB „Fabeta“ pagal 2004-11-22 sprendimą Nr. 20-388 (17) PP 2009-01-21 įvykio metu buvo ( - ) namo bendrojo naudojimo objektų administratorius (LR CK 6.37 str. 2 d., 6.263 str., 6.266 str., 6.1015 str.).

4Atsakovas 989-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovo valdomas gyvenamasis namas ( - ), turi kažkokių trūkumų ir/ar buvo sugriuvęs. Gyvenamasis namas ( - ), buvo pastatytas ir LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka pripažintas tinkamu naudoti 2004-07-08 aktu (b.l.76). Valstybinė komisija pripažino, kad namas ( - ), yra tinkamas naudoti, patvirtindama ir pastato konstrukcijų atitikimą reikalavimams ir namo projektavimo dokumentams. Ieškovas neįrodė, kad atsakovas turėjo pareigą atlikti tam tikrus veiksmus ir jų neatliko. Tai yra ieškovas neįrodė atsakovo veiksmų neteisėtumo – vienos iš privalomos deliktinės atsakomybės sąlygų (LR CK 6.246 str.). Ieškovo teiginį, kad 2009-01-21 policijos įstaigoje buvo užregistruotas pranešimas apie įvykį prie namo ( - ) paneigia paties ieškovo į bylą pateikti įrodymai. Transporto priemonės Toyota Avensis savininkas D. M. kreipėsi į policijos įstaigą ne tariamo įvykio dieną (2009-01-21), o kitą dieną – 2009-01-22. Policijos įstaigos 2009-02-10 nutarime nėra patvirtinama, kad pareiškėjo aprašytas įvykis įvyko būtent 2009-01-21 ir būtent prie ( - ) namo ir kad apskritai nuo namo stogo nukrito sniego luitais, kuris apgadino pareiškėjo automobilį. 2009-01-22 Transporto priemonės apžiūros defektų akte Nr. TRA – 231237 atitinkamose skiltyse pažymėta, kad įvykio liudininkų nebuvo ir įvykis policijoje nėra registruotas.

5Tretysis asmuo UAB „Fabeta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas jį atmesti, kaip nepagrįstą. Nurodė, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad UAB „Fabeta“ privalėjo atlikti sniego valymą nuo ( - ) namo stogo, neįrodė priežastinio ryšio tarp veikimo ir pasekmės. UAB „Fabeta“ viešame registre neįregistruota kaip ( - ) namo savininkas ar administratorius. ( - ) namai nuosavybės teise priklauso 989-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai. UAB „Fabeta“ pagal dvišalę 2004-11-22 sutartį Nr. ( - ) organizuoja nuolatinę techninę namų priežiūrą, tačiau neprivalo atsakyti už pastato konstrukcijų trūkumus, kurie atsirado dėl pastato projektavimo ar statybos klaidų. UAB „Fabeta“ sutartimi neįsipareigojo valyti sniegą nuo bendrijos namų stogų. Namų stogai suprojektuoti taip, kad to nereikia daryti. Jeigu automobilis Toyota Avensis buvo apgadintas, nukritus sniegui nuo ( - ) namo stogo, tai reikia patikrinti, ar pastatas buvo suprojektuotas, kaip nustato STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 139.1 p., kuriame nurodyta, kad pastatas turi būti suprojektuotas ir pastatytas taip, kad atmosferos krituliai, gruntiniai ir paviršinis vanduo, buitinis vanduo pastate bei vandens garai pastate nekeltų pavojaus sveikatai ir pastato konstrukcijų būklei. Ieškovo pateikti dokumentai ir nuotraukos neįrodo fakto, kad draudėjo D. M. nupieštoje schemoje automobilis stovėjo išilgai ( - ) namo.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-02-08 sprendimu ieškinį patenkino visiškai ir nusprendė priteisti ieškovui UADB „Ergo Lietuva“ iš atsakovo 989-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos 6213,20 Lt žalos atlyginimo ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo 2009-06-03 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas priteisė valstybės naudai iš atsakovo 989-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos 39 Lt pašto išlaidų. Teismas nurodė, kad teismo posėdyje apklaustas liudytoju draudėjas D. M. – apgadinto automobilio savininkas – parodė, kad vakare (2009-01-20) pastatė savo automobilį Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ) prie namo, esančio ( - ). Šioje vietoje visada statomi automobiliai. Automobilio statymą draudžiančių ženklų nebuvo. Vėliau išėjęs į lauką pamatė išdaužtą stiklą. Ant automobilio viršaus ir viduje buvo prikritę sniego, akmens salone nebuvo. Virš automobilio buvo pastato stogelis. Draudėjas paskambino į UADB „Ergo Lietuva“ žalų sureguliavimo centrą, kurio darbuotojas pasakė, kad, jei žala nesiekia tam tikros sumos, policijos kviesti nereikia, o reikia kreiptis į UAB “Tokvila“, kad ji nustatytų žalos dydį. UAB „Tokvila“ naktį nedirbo, todėl automobilį pastatė į garažą. Sekančią dieną UAB „Tokviloje“ buvo pasakyta, kad žala gali būti didesnė, po to draudėjas nuvažiavo prie UADB „Ergo Lietuva“ ofiso. Draudikai liepė pranešti policijai. Draudėjas iškvietė policiją, automobilį pastatė į tą pačią vietą, kur jis išvakarėse buvo apgadintas. Policija užfiksavo įvykį. Teismas konstatavo, jog atsakovas yra specialus juridinis asmuo, kurio veikos tikslas yra daugiabučio namo patalpų savininkų bendrųjų teisių, pareigų ir interesų, susijusių su namo bendrojo naudojimo objektų (bendrų konstrukcijų – stogų, lietvamzdžių ir pan.) valdymu, įgyvendinimas (LR Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 5 str. 1 d., 2 str. 5 d.). Atsakovas yra atsakingas prieš trečiuosius asmenis už tinkamą stogo eksploataciją. Lietuvos Aukščiausiais Teismas 2005-10-11 nutartyje civilinėje byloje Nr.3K-7-365/2005 išaiškino, kad už netinkamos įrenginio (statinio) priežiūros tretiesiems asmenims padarytą žalą pagal CK 6.266 str. atsako įrenginio valdytojas, o ne savininkas, jei įrenginio (statinio) priežiūra valdytojui priskirta įstatymo pagrindu. Valdytoju gali būti laikomas asmuo, kuriam daiktinės ar prievolinės teisės pagrindu pavesta eksploatuoti, prižiūrėti ar tvarkyti objektą. Pagal CK 6.266 str. 1 d. žalą, padarytą dėl pastatų trūkumų, privalo atlyginti šio objekto valdytojas, jeigu neįrodo, kad buvo CK 6.270 str. 1 d. numatytos aplinkybės (nenugalima jėga, nukentėjusio asmens tyčia ar didelis neatsargumas). Pastato valdytojas atsako be kaltės, jo atsakomybė preziumuojama ir nepriklauso nuo to, ar pastatas valstybinės komisijos pripažintas atitinkančiu statybos techninių reglamentų reikalavimus. Policija neatliko ikiteisminio tyrimo dėl įvykio, nerinko įrodymų baudžiamojo proceso tvarka, todėl policijos 2009-02-10 nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą neturi oficialaus rašytinio įrodymo galios. Teismas padarė išvadą, kad įvykio aplinkybės visiškai įrodytos nukentėjusio asmens D. M. parodymais. Byloje nenustatyta aplinkybių, leidžiančių abejoti liudytojo D. M. sąžiningumu ir parodymų patikimumu. Atsakovas neįrodinėjo, kad D. M. atliko neteisėtus veiksmus, kurie turėtų tyčios ar didelio neatsargumo požymių. Pagal pastato brėžinį (skersinį pjūvį) nustatyta, kad pastato fasado viršuje yra nuolaidus stogelis, nuo kurio galėjo kristi sniego ir ledo nuošliaužos ant automobilių, stovinčių prie pastato fasado (b.l. 111). Pateiktose nuotraukose užfiksuotas ant automobilio nukritęs sniegas ir automobilio apgadinimo pobūdis atitinka liudytojo D. M. nurodytas aplinkybes. Liudytojo D. M. nurodytos priežastys, dėl kurių jis į policiją kreipėsi tik sekančią dieną, yra objektyviai pateisinamos. Atsakovas neįrodė, kad už stogų priežiūrą atsakingas ir privalėjo valyti sniegą tretysis asmuo UAB „Fabeta“. Administratorius UAB „Fabeta“ neturėjo pareigos nuo sniego valyti stogus (b.l.26) ir šią aplinkybę pripažino pats atsakovas. Visa atsakomybė už stogo valymą, siekiant išvengti sniego nuošliaužų, tenka atsakovui, kaip stogo konstrukcijų valdytojui. Žalos dydį įrodė ieškovo pateikti mokėjimo nurodymai dėl 6213,20 Lt draudimo išmokos pervedimo D. M. ir remonto darbų PVM sąskaitos-faktūros (b.l.10-14).

7Atsakovas 989-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-02-08 sprendimą ir priimti naują spendimą – ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

8Apeliacinio skundo argumentai:

91) Teismas, priimdamas sprendimą ir ginčo santykiams taikydamas LR CK 6.266 str., numatantį deliktinę civilinę atsakomybę be kaltės, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos teismų praktikos. Vadovaujantis Daugiabučių namų bendrijų įstatymo 3 str. 1 d., bendrija yra ne pelno siekianti organizacija, įgyvendinanti šio namo savininkų bendrąsias teises, pareigas ir interesus, susijusius su namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymų nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu. Namo bendrųjų inžinierinių konstrukcijų ir kitų bendrojo naudojimo objektų savininkai yra butų savininkai, proporcingai turimai bendrosios dalinės nuosavybės daliai, todėl daugiabučio namo savininkų bendrija negali atsakyti LR CK 6.266 str. pagrindu kaip statinių savininkas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-03-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-123/2009, 2007-11-26 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007, 2003-12-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-579/2003). 989-oji daugiabučio namo savininkų bendrija yra netinkamas atsakovas ir jam negali būti reiškiami reikalavimai.

102) Patikslintame ieškinyje bei bylos nagrinėjimo metu ieškovas nepateikė jokių įrodymų, jog atsakovo valdomas gyvenamasis namas ( - ) turi kažkokių trūkumų ir/ar buvo sugriuvęs (LR CPK 178 str.). Atitinkamai ieškovo nurodyta aplinkybė lieka neįrodyta ir nesudaro pagrindo taikyti atsakovui deliktinę atsakomybę be atsakovo kaltės. Gyvenamasis namas ( - ), buvo pastatytas ir Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo nustatyta tvarka, pripažintas naudoti Valstybinės komisijos 2004-07-08 aktu. Atitinkamai preziumuojama, kad namo ( - ) stogo konstrukcijos pačios savaime užtikrina, kad jos yra saugios, sniego nuošliaužos nesudarys ir nenukris nuo namo stogo ir jokio papildomos priežiūros namo stogo konstrukcija nereikalauja. Nebent yra įrodoma priešingai. Remiantis UAB „Fabeta“ į bylą pateiktais įrodymais, parengtu namo ( - ) konstrukcinės dalies „Stogo konstrukcijos“ projektu, namo ( - ) stogo konstrukcijos suprojektuotos taip, kad sniegą sulaikytų specialios užtvaros. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas neatsižvelgė į atsakovo pateiktus įrodymus, tai yra papildomai pateiktas fotonuotraukas.

113) Ieškovo teiginį, kad 2009-01-21 policijos įstaigoje buvo užregistruotas pranešimas apie įvykį prie namo ( - ) paneigia paties ieškovo į bylą pateikti įrodymai. Transporto priemonės savininkas D. M. kreipėsi į policijos įstaigą ne tariamo įvykio dieną (2009-01-21), o kitą dieną – 2009-01-22. Policijos įstaigos 2009-02-10 nutarime nėra patvirtinama, kad pareiškėjo aprašytas įvykis įvyko būtent 2009-01-21 ir būtent prie ( - ) namo ir kad apskritai nuo namo stogo nukrito sniego luitas, kuris apgadino pareiškėjo automobilį. Pažymėtina, kad policijos pareigūnai neatliko jokios su įvykiu susijusios medžiagos surinkimo. Sprendime paminėta, kad aplinkybę, kad automobilis buvo apgadintas nuo atsakovo valdomo namo nukritus sniego nuošliaužai, patvirtina oficialus įrodymas – policijos dėl įvykio surinkta medžiaga. Ieškovas prie patikslinto ieškinio pridėjo 2009-01-22 Transporto priemonės apžiūros – defektų aktą Nr. TRA – 231237, kuriame atitinkamose skiltyse pažymėta, kad įvykio liudininkų nebuvo ir įvykis policijoje nėra registruotas. Draudimo taisyklių 2.1.1.8 p. nustato draudiminį įvykį dėl sniego nuošliaužų, varveklių ar kitų materialinių objektų užkritimo ant transporto priemonės. Draudimo taisyklių 11.1.3 p. imperatyviai numato draudėjo pareigą apie kiekvieną draudiminį įvykį nedelsiant pranešti policijai arba kompetentingai institucijai <...> ir jos protokolą ar pažymą pateikti draudikui. Akivaizdu, kad draudėjo kreipimasis į policijos įstaigą kitą dieną po tariamo įvykio dienos neatitinka sąvokos „nedelsiant“. Remiantis Draudimo taisyklių 17.4.1 p. jeigu draudėjas neatliko Draudimo taisyklių 11.1.3 p. nurodytos draudėjo pareigos, draudikas turi teisę nemokėti draudimo išmokos.

124) Iš D. M. pateikto įvykio versijos yra akivaizdu, kad pareiškėjas savo aprašyto įvykio pats nematė – kitaip jis būtų nurodęs tikslų įvykio laiką, o ne ilgą laiko tarpą 18.20 val. - 20.00 val. Ieškovo patikslinto ieškinio teiginiai esą draudiminis įvykis (apgadinimas) įvyko būtent 2009-01-21 prie namo ( - ), neva nuo minėto namo stogo nukritus sniego luitui yra ieškovo ir draudėjo D. M. prielaida, neparemta jokiais realiais įrodymais. Bylos svarstymo metu D. M. neteisingai informavo dėl transporto priemonės parkavimo, tai atsakovas iš karto paneigė. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė. Nagrinėjamoje byloje teismas turėjo patikrinti asmens, kuriam buvo padaryta žala, veiksmus, kurie riboja civilinę atsakomybę CK 6.253 str. 5 d. ir CK 6.282 str. 1 d. kontekste, kadangi automobilio pastatymas ne tam skirtoje vietoje turėjo būti įvertintas kaip paties ieškovo rizikos prisiėmimas dėl galimų nuostolių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-09-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-509/2004). Turto vertintojo asistento kvalifikacijos nepakanka savarankiškai įvertinti apgadinto turto žalą. Neleistinas automobilio parkavimas įrodo asmens didelį neatsargumą bei rizikos prisiėmimą ir tai turi būti traktuojama kaip pagrindas statinio valdytoją atleisti nuo civilinės atsakomybės (LR CK 6.266 str. 1 d., 6.270 str. 1 d.).

13Ieškovas UAB „Ergo Lietuva“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas jį atmesti. Nustačius, kad atsakovo kaltė pasireiškia neveikimu, ir vertinat priežastinio ryšio įrodinėjimo galimybę, byloje reiktų vadovautis Vilniaus miesto VPK 6 PK Fabijoniškių policijos nuovados įvykio surinkta medžiaga, kurioje užfiksuoti duomenys apie automobilio sugadinimo vietą bei priežastį, o būtent tai, kad 2009-01-21 laikotarpyje nuo 18.40 iki 20.00 val. nuo namo, esančio ( - ), stogo nukrito sniego luitas ir apgadino automobilį Toyota Avensis. Eismo įvykio metu padarytos žalos nustatymo ir draudimo išmokos išmokėjimo taisyklėse nurodoma, kad draudimo išmokos dydį nustato draudikas.

14Tretysis asmuo UAB „Fabeta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010-02-08 sprendimą ir priimti naują sprendimą - atmesti ieškinį kaip nepagrįstą.

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl netinkamai taikytų materialinės teisės normų. Šiuo atveju byla nėra grąžinama iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui, nes apeliacinės instancijos teismas pagal byloje esančius įrodymus gali pakeisti sprendimą, ieškinį tenkinant iš dalies, priteisiant ieškovo naudai iš atsakovo 3106,60 Lt žalos atlyginimo ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009-06-03 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, ieškinį kitoje dalyje atmetant (LR CPK 330 str.).

17Byloje kilęs ginčas dėl ieškovo sumokėtos draudimo išmokos atlyginimo regreso tvarka iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Šiuo atveju teisiškai reikšmingi argumentai yra dėl teisių į žalos atlyginimą perėjimo draudikui ir atsakingo už padarytą žalą asmenų atsakomybės pagal draudiko regreso reikalavimą.

18CK 6.1015 str. 1 ir 3 d. numato, jog jei draudimo sutartis nenumato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo už padarytą žalą asmens. Ieškovas visiškai atlygino draudimo išmoką - 2009-02-24 mokėjimo nurodymai (b.l. 10, 12).

19Pagal CK 6.1015 str. 1 d. draudimo išmokos sumokėjimo momentas teisiškai reikšmingas tuo, jog tik nuo šio momento draudikas įgijo teisę reikalauti išmokėtų draudiminių sumų priteisimo iš atsakingo už padarytą žalą asmens.

20Nurodyta data (2009-02-24) reiškia subrogacijos atsiradimo juridinį faktą, kuris suteikė nagrinėjamoje byloje ieškovui atgręžtinio reikalavimo teisę į asmenį, atsakingą dėl padarytos žalos.

21Nagrinėjant bylas dėl žalos atlyginimo, yra būtina nustatyti visas civilinės atsakomybės sąlygas, būtinas jai atsirasti: neteisėtus atsakovo veiksmus, žalą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų bei atsiradusios žalos, o taip pat atsakovo kaltę. Įstatymų leidėjas nustatė, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. Kai paties nukentėjusiojo asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti arba jai padidėti, tai atsižvelgiant į nukentėjusio asmens ir žalą padariusio asmens kaltės dydį, žalos atlyginimas gali būti sumažintas.

22Daugiabučio namų savininkų bendrija yra nekomercinis, specialaus teisnumo juridinis asmuo, per kurį butų savininkai įgyvendina savo teises (Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje 989-oji daugiabučio namo savininkų bendrija yra žemės sklypo (pagrindinio daikto), kuriame stovi gyvenamasis namas ( - ), savininkas (b.l. 24-25). Teisėjų kolegija daro išvadą, kad 989-oji daugiabučio namo savininkų bendrija yra tinkamas atsakovas byloje, nes jam atsakomybė CK 6.122 str. 1 d. pagrindu kyla, įgyvendinant namui ( - ) priskirto žemės sklypo nuosavybės teises (LR CK 4.2 str. 2 d., 4.12 str., 4.40 str.).

23Nagrinėjamu atveju bylos faktiniai duomenys patvirtina, kad atlyginti padarytą žalą yra atsakovo pareiga, nes būdamas žemės sklypo, kuriame stovi gyvenamasis namas ( - ), savininku, nesiėmė priemonių pastatyti draudžiamuosius ar įspėjamuosius ženklus dėl transporto priemonių nestatymo žiemos metu prie pat gyvenamojo namo ( - ) pastato, kurio fasado viršuje yra nuolaidus stogelis.

24Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, tapęs žemės sklypo, kuriame stovi gyvenamasis namas ( - ) (b.l. 24-25), savininku pagal CK 6.122 straipsnio 1 dalį įgijo visas su šiuo turtu susijusias teises ir prievoles, nes asmuo, įgijęs turtą, prisiima su turtu susijusias teises ir prievoles. Viena iš tokių prievolių yra tinkama žemės sklypo, kuriame yra minėtas namas, priežiūra, tuo užsitikrinant savo teisių ir teisėtų interesų gynybą, ir bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai reikalavimų laikymąsi.

25Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, tapdamas žemės sklypo, kuriame stovi gyvenamasis namas ( - ) (b.l. 24-25), savininku, būdamas rūpestingas ir atidus, privalėjo žiemos metu pastatyti draudžiamuosius ar įspėjamuosius ženklus dėl transporto priemonių nestatymo žiemos metu prie pat gyvenamojo namo ( - ) pastato, kurio fasado viršuje yra nuolaidus stogelis.

26Tai, kad atsakovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, sudaro pakankamą pagrindą konstatuoti, kad tarp tokių atsakovo neteisėtų veiksmų, pasireiškiančių neveikimu, ir ieškovui padarytos žalos yra netiesioginis priežastinis ryšys.

27Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nustatė neteisėtus atsakovo veiksmus, kurie pasireiškė neteisėtu neveikimu (pasyviu elgesiu) – nepakankama jam nuosavybės teise priklausančio turto priežiūra, nesiėmimu jokių veiksmų bei priemonių, būtinų bendro pobūdžio pareigos elgtis atidžiai ir rūpestingai įgyvendinti, buvimą.

28Sprendžiant dėl pareigos atlyginti žalą, būtina nustatyti atsakovo ir nukentėjusio asmens atsakomybės ribas. Liudytojas D. M., apklaustas pirmosios instancijos teisme (b.l. 120-122), parodė, kad jis gyvena bute Nr. 3, kuris yra ( - ) name, kurio stogas yra šildomas, ir jam priklausantį automobilį Toyota Avensis, valst. Nr. ( - ) 2009-01-21 vakare jis pastatė šalia namo leistinoje vietoje tokiu būdu, kad dalis automobilio buvo po namo stogu. Įvertinusi nukentėjusio asmens elgesį, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nukentėjusio asmens didelis neatsargumas padėjo žalai atsirasti, nes nukentėjęs asmuo, žinodamas, kad namo stogas yra šildomas, žiemos metu esant 12 cm – 13 cm sniego dangos storiui (b.l. 94), turėjo būti pakankamai apdairus ir rūpestingas ir pastatyti automobilį tokiu būdu, kad virš automobilio dalies nebūtų stogo. Tiek atsakovo, tiek nukentėjusio asmens kaltės dydį teismas nustato po 50 procentų, atsižvelgiant į tai, kad asmenys, kaip savininkai, turi pareigą veikti kaip rūpestingi ir apdairūs asmenys, kiek tokiomis sąlygomis yra būtina (CK 6.248 str. 3 d.) ir atitinkamai mažina pirmosios instancijos teismo priteistą žalos dydį. Tai, kad yra nustatytas D. M., kaip nukentėjusio asmens, kaltės dydis dėl didelio neatsargumo, neturi įtakos šio asmens teisėms ir pareigoms, nes jam priklausantis automobilis įvykio dieną buvo apdraustas UADB „Ergo Lietuva“ Transporto priemonių kasko draudimu (b.l. 5).

29Ta aplinkybė, kad transporto priemonės savininkas D. M. kreipėsi į policijos įstaigą ne įvykio dieną (2009-01-21), o kitą dieną – 2009-01-22, neatleidžia atsakovo nuo atsakomybės, nes atsakovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad transporto priemonė buvo apgadinta kitomis nei D. M. nurodytomis aplinkybėmis. Vilniaus miesto 6 PK Fabijoniškių policijos nuovados 2009-09-10 nutarimas nėra nuginčytas ir panaikintas nustatyta tvarka ir byloje nėra pateikti duomenys dėl melagingo pranešimo apie įvykį, todėl teisėjų kolegija kritiškai vertina apelianto argumentą, kad įvykis yra menamas.

30Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atsakovo priteisiamas žalos dalis atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus, nes yra visos būtinosios sąlygos dalinei civilinei atsakomybei kilti. Byloje nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą atleisti atsakovą nuo civilinės atsakomybės. Byloje nėra įrodymų, paneigiančių ieškovo nurodytą žalos dydį (b.l. 13-15) ir nepaneigus atsakovo dalinės kaltės, yra teisinis pagrindas dalį žalos atlyginimo priteisti iš atsakovo. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas nepateikė jokių įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti žalos dydį.

31Esant dalinei atsakovo kaltei, teisėjų kolegija, spręsdama dėl atsakovo pareigos atlyginti žalą, pažymi, kad atsakovas nebuvo tiek apdairus ir rūpestingas, kiek atitinkamose sąlygose buvo būtina. Tai sukūrė teisines pasekmes ir prievolę atsakovui iš dalies atlyginti padarytą žalą ir procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teisėjų kolegija nevertina kitų argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui (LR CK 1.2 str., 1.5 str., 4.40 str., 6.37 str. 2 d., 6.38 str., 6.210 str. 1 d., . 6.122 str. 1 d., 6.245 str. – 6.249 str., 6.281 str. 1 d., 6.1015 str. 1 d. ir 3 d.: CPK 7 str., 12 str., 13 str., 177 str. - 179 str., 185 str., 313 str., 320 str., 328 str.).

32Ieškinį patenkinus iš dalies, atsakovas įgijo pareigą atlyginti ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 93 Lt žyminio mokesčio (b.l. 1) už ieškinį. Patenkinus iš dalies atsakovo apeliacinį skundą, ieškovas turėtų atlyginti atsakovui, proporcingai atmestų reikalavimų daliai, 93 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą (b.l. 129). Atlikus ieškovo ir atsakovo tarpusavio bylinėjimosi išlaidų įskaitymą, teisėjų kolegija nepriteisia šalims žyminio mokesčio išlaidų ir daro išvadą, kad tiek ieškovas, tiek atsakovas turi atlyginti valstybei lygiomis dalimis procesinių dokumentų įteikimo išlaidas: po 19,50 Lt - pirmosios instancijos teisme (b.l. 1) ir po 4,25 Lt (b.l. 153) - apeliacinės instancijos teisme (CPK 80 str., 88 str., 92 str., 93 str., 96 str.).

33Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p., kolegija

Nutarė

34Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimą ir išdėstyti jį taip:

35„Ieškinį tenkinti iš dalies.

36Priteisti ieškovo UADB „Ergo Lietuva“ naudai iš atsakovo 989-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos 3106,60 Lt žalos atlyginimo ir 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2009 m. birželio 3 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

37Ieškinį kitoje dalyje atmesti.

38Priteisti iš ieškovo UADB „Ergo Lietuva“ ir iš atsakovo 989-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos po 19,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų pirmosios instancijos teisme valstybės naudai.“

39Priteisti iš ieškovo UADB „Ergo Lietuva“ ir iš atsakovo 989-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos po 4,25 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų apeliacinės instancijos teisme valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ieškovas UADB „Ergo Lietuva“ pateikė 2009-06-02 ieškinį, kurį... 4. Atsakovas 989-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė atsiliepimą... 5. Tretysis asmuo UAB „Fabeta“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-02-08 sprendimu ieškinį patenkino... 7. Atsakovas 989-oji daugiabučio namo savininkų bendrija pateikė apeliacinį... 8. Apeliacinio skundo argumentai:... 9. 1) Teismas, priimdamas sprendimą ir ginčo santykiams taikydamas LR CK 6.266... 10. 2) Patikslintame ieškinyje bei bylos nagrinėjimo metu ieškovas nepateikė... 11. 3) Ieškovo teiginį, kad 2009-01-21 policijos įstaigoje buvo užregistruotas... 12. 4) Iš D. M. pateikto įvykio versijos yra akivaizdu, kad pareiškėjas savo... 13. Ieškovas UAB „Ergo Lietuva“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 14. Tretysis asmuo UAB „Fabeta“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Pirmosios instancijos teismo sprendimas keistinas dėl netinkamai taikytų... 17. Byloje kilęs ginčas dėl ieškovo sumokėtos draudimo išmokos atlyginimo... 18. CK 6.1015 str. 1 ir 3 d. numato, jog jei draudimo sutartis nenumato ko kita,... 19. Pagal CK 6.1015 str. 1 d. draudimo išmokos sumokėjimo momentas teisiškai... 20. Nurodyta data (2009-02-24) reiškia subrogacijos atsiradimo juridinį faktą,... 21. Nagrinėjant bylas dėl žalos atlyginimo, yra būtina nustatyti visas... 22. Daugiabučio namų savininkų bendrija yra nekomercinis, specialaus teisnumo... 23. Nagrinėjamu atveju bylos faktiniai duomenys patvirtina, kad atlyginti... 24. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, tapęs žemės sklypo, kuriame stovi... 25. Teisėjų kolegija pažymi, kad atsakovas, tapdamas žemės sklypo, kuriame... 26. Tai, kad atsakovas nebuvo pakankamai rūpestingas ir atidus, sudaro pakankamą... 27. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija nustatė neteisėtus atsakovo veiksmus,... 28. Sprendžiant dėl pareigos atlyginti žalą, būtina nustatyti atsakovo ir... 29. Ta aplinkybė, kad transporto priemonės savininkas D. M. kreipėsi į... 30. Teisėjų kolegija pažymi, kad iš atsakovo priteisiamas žalos dalis atitinka... 31. Esant dalinei atsakovo kaltei, teisėjų kolegija, spręsdama dėl atsakovo... 32. Ieškinį patenkinus iš dalies, atsakovas įgijo pareigą atlyginti ieškovo... 33. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 str. 1 d. 3 p., kolegija... 34. Pakeisti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. vasario 8 d. sprendimą... 35. „Ieškinį tenkinti iš dalies.... 36. Priteisti ieškovo UADB „Ergo Lietuva“ naudai iš atsakovo 989-osios... 37. Ieškinį kitoje dalyje atmesti.... 38. Priteisti iš ieškovo UADB „Ergo Lietuva“ ir iš atsakovo 989-osios... 39. Priteisti iš ieškovo UADB „Ergo Lietuva“ ir iš atsakovo 989-osios...