Byla 2S-1705-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, Virginijos Volskienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB ,,Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 19 d. nutarties, kuria atsisakyta panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovų Ukmergės rajono savivaldybės, UAB ,,Ukmergės šiluma“, UAB ,,Dainavos energija“ ieškinį atsakovams UAB ,,Energijos taupymo centras“, UAB ,,Miesto energija“ dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, nuosavybės teisių pripažinimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi pareiškėjo Ukmergės rajono savivaldybės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iki ieškinio padavimo dienos tenkino iš dalies ir iki ieškinio teismui padavimo dienos nedelsiant perdavė Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009-12-31 UAB ,,Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB ,,Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB ,,Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą. Nustatė pareiškėjui 14 dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos ieškiniui pateikti.

4Ieškovai Ukmergės rajono savivaldybė, UAB ,,Ukmergės šiluma“ ir UAB ,,Dainavos energetika“ kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, nuosavybės teisių pripažinimo.

5Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams šalinti (3 t., b.l. 10-11).

6Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi dvylikai dienų nuo nutarties įteikimo dienos pratęsė ieškovams Ukmergės rajono savivaldybei, UAB ,,Ukmergės šiluma“ ir UAB ,,Dainavos energetika“ terminą iki 2010-06-17 nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti (3 t., b.l. 35).

7Atsakovai UAB ,,Miesto energija“ ir UAB ,,Energijos taupymo centras“ kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi taikomas laikinąsias apsaugos priemones, o teismui atsisakius patenkinti atsakovo prašymą - pakeisti Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31d. nutartimi taikomą laikinąją apsaugos priemonę nedelsiant perduoti Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009-12-31 UAB „Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB „Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašus, į įrašą viešajame registre apie draudimą UAB „Miesto energija“ perleisti valdomą bei nuosavybės teise priklausantį turtą bei draudimą perleisti UAB „Miesto energija“ nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį turtą.

8Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi (3 t., b.l. 48-49) atsisakė tenkinti atsakovų prašymą dėl Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartimi taikomų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo/pakeitimo. Teismas nurodė, kad ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė per 2010-05-31 Ukmergės rajono nutartimi nustatytą terminą Ukmergės rajono apylinkės teismui ieškinį pateikė, tačiau klausimas dėl jo priėmimo dar neišspęstas, nes yra nustatytas terminas trūkumams šalinti. Teismas sprendė, jog ieškinio pateikimas, CPK 148 str. 2 d. prasme, nereiškia, kad per nutartyje nurodytą 14 dienų terminą ieškinys turi būti priimtas ir turi būti iškelta civilinė byla.

9

10Teismas taip pat pažymėjo, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2010-05-31, yra išspręstas Vilniaus apygardos teisme 2010-07-13 civilinėje byloje Nr. 2S-1431-302/2010. Pripažinta, jog atsakovų argumentas dėl galimybės taikyti kitas laikinąsias apsaugos priemones yra nepagrįstas ir netikslingas. Buvo atkreiptas dėmesys, kad pritaikyta laikinoji apsaugos priemonė yra tokio pobūdžio, kad ieškovui pareiškus ieškinį dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, ir teismui galimai priėmus palankų sprendimą, ji realiai padėtų užtikrinti šio sprendimo tinkamą įvykdymą.

11Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 26 d. nutartimi civilinę bylą pagal ieškovų Ukmergės rajono savivaldybės, UAB ,,Ukmergės šiluma“, UAB ,,Dainavos energija“ patikslintą ieškinį atsakovams UAB ,,Miesto energija“, UAB ,,Energijos taupymo centras“ perdavė Vilniaus apygardos teismui nagrinėti pagal teismingumą.

12Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartimi nustatė ieškovams terminą iki 2010-09-21 pašalinti nutarties motyvuojamojoje dalyje nurodytus trūkumus, sumokėti žyminį mokestį bei pateikti teismui tai patvirtinančius dokumentus.

13Atskiruoju skundu (3 t., b.l. 108-113) atsakovas UAB ,,Miesto energija“ prašo Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-07-19 nutartį panaikinti ir priimti naują – atsakovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimo/panaikinimo patenkinti. Apeliantas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas ieškovui Ukmergės rajono savivaldybei nustatydamas bei pratęsdamas terminą ieškinio trūkumams įteisina ieškovo piktnaudžiavimą teise, pažeidžia šalių lygiateisiškumo principą. Laikinosios apsaugos priemonės, nesant teisme CPK nustatyta tvarka pareikšto ieškinio, taikomos jau beveik du mėnesius, UAB ,,Miesto energija“ net nežinant kokiems Ukmergės rajono savivaldybės reiškiamiems reikalavimams užtikrinti tokio pobūdžio laikinosios apsaugos priemonės yra taikomos.

14Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 148 str. 2 d., nes Ukmergės rajono savivaldybė per teismo nustatytą 14 dienų terminą ieškinio, atitinkančio CPK nustatytus reikalavimus nepateikė. Ukmergės rajono savivaldybei 2010-06-14 pareiškus ieškinį su trūkumais, pirmosios instancijos teismas privalėjo panaikinti taikomas laikinąsias apsaugos priemones, nes 2010-05-31 nutartimi laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos tik iki ieškinio teismui padavimo dienos.

15Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė bei neišnagrinėjo apelianto argumentų dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, motyvuojant tuo, kad Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010-05-31 nutartimi taikomomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra pažeidžiamas Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 46 ir 47 straipsniuose įtvirtintas draudimas konfiskuoti ar kitais pagrindais apriboti bet kokia forma, bet kokiu pagrindu valdomą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko turtą. Apeliantas nurodo, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas 2007 metais investavo į UAB ,,E energija“ ir šiuo metu jam priklauso 23,5 % UAB ,,E energija“ akcijų. UAB ,,E energija“ nuosavybės teise priklauso UAB ,,Miesto energija“ akcijos, sudarančios 85,87 % bendrovės įstatinio kapitalo. Apeliantas mano, kad Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas per UAB ,,E energija“ netiesiogiai kontroliuoja ir UAB ,,Miesto energija“, todėl jai nuosavybės teise priklausantis ar kitais pagrindais valdomas turtas negali būti nusavinamas ar apribotos naudojimosi teisės be galutinio teismo sprendimo.

16Pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, ar šiuo metu toliau taikomos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams, o nesivadovauti Vilniaus apygardos teismo 2010-07-13 nutartimi, kurioje vertinta situacija, buvusi 2010-05-31. Šiuo metu situacija yra pasikeitusi, nes ieškinys nepateikiamas jau beveik du mėnesius.

17

18Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

19Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

20Ieškovo atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, jog iki ieškinio padavimo jam pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės vis dar galioja, nors ieškinys pirmosios instancijos teisme dar nėra priimtas bei tai, jog pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra pažeidžiamas Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 46 ir 47 straipsniuose įtvirtintas draudimas konfiskuoti ar kitais pagrindais apriboti bet kokia forma, bet kokiu pagrindu valdomą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko turtą.

21Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė kreipėsi į teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones iki ieškinio teismui padavimo dienos. Pirmosios instancijos teismas 2010-05-31 nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino iš dalies, pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir iki ieškinio teismui padavimo dienos nedelsiant perdavė Ukmergės rajono savivaldybei valdyti turtą pagal 2009-12-31 UAB ,,Ukmergės šiluma“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB ,,Dainavos energetika“ išnuomoto turto sąrašą, 2009-12-31 UAB ,,Miesto energija“ naujai sukurto turto sąrašą. Nustatė pareiškėjui 14 dienų terminą nuo nutarties įteikimo dienos ieškiniui pateikti.

22Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovai Ukmergės rajono savivaldybė, UAB ,,Ukmergės šiluma“ ir UAB ,,Dainavos energetika“ 2010-06-14, nepraleidę nustatyto 14 dienų termino, padavė Ukmergės rajono apylinkės teismui ieškinį dėl turto išreikalavimo iš neteisėto valdymo, nuosavybės teisių pripažinimo (2 t., b.l. 1).

23Ieškinys nėra priimtas iki šiol, kadangi Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. birželio 17 d. bei Vilniaus apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartimis nustatyti terminai ieškinio trūkumams šalinti.

24Kaip nurodo ieškovas, aplinkybė, jog Ukmergės rajono savivaldybės ieškinys iki šiol yra nepriimtas, yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimui. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog CPK 148 straipsnio 2 dalis numato, kad nepateikus ieškinio per teismo nustatytą terminą pritaikytos iki ieškinio laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos. Kaip matyti iš šios teisės normos, civilinio proceso įstatymas pritaikytų iki ieškinio laikinųjų apsaugos priemonių galiojimą sieja su ieškinio pateikimu, o ne su ieškinio priėmimu (civilinės bylos iškėlimu). Ukmergės rajono savivaldybei padavus ieškinį per teismo nustatytą terminą, pirmosios instancijos teismui nebuvo pagrindo panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Taigi remiantis šiuo apelianto argumentu, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo, kadangi aplinkybė, jog civilinė byla vis dar neiškelta, nors ieškinys paduotas, nesudaro prielaidų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimui.

25Taip pat atmestinas apelianto argumentas, jog skundžiama nutartimi pažeidžiamas Susitarimo dėl Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 46 ir 47 straipsniuose įtvirtintas draudimas konfiskuoti ar kitais pagrindais apriboti bet kokia forma, bet kokiu pagrindu valdomą Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko turtą. Kaip matyti iš Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. gegužės 31 d. nutarties, laikinosios apsaugos priemonės nebuvo pritaikytos Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko turtui, o tai kad šis bankas turi UAB ,,E energija“ akcijų, kuri turi apelianto akcijų, nereiškia Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko 46 ir 47 straipsniuose įtvirtinto draudimo pažeidimo.

26Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesinės teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių taikymu iki ieškinio padavimo, dėl ko priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį. Šią nutartį panaikinti arba pakeisti, remiantis atskirojo skundo motyvais, nėra pagrindo.

27Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

28Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

30Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

31Priteisti iš UAB ,,Miesto energija“ 8 Lt (aštuonis litus) 70 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės biudžetą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. gegužės 31 d. nutartimi... 4. Ieškovai Ukmergės rajono savivaldybė, UAB ,,Ukmergės šiluma“ ir UAB... 5. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. birželio 17 d. nutartimi nustatė... 6. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 10 d. nutartimi dvylikai... 7. Atsakovai UAB ,,Miesto energija“ ir UAB ,,Energijos taupymo centras“... 8. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 19 d. nutartimi (3 t., b.l.... 9. ... 10. Teismas taip pat pažymėjo, kad klausimas dėl laikinųjų apsaugos... 11. Ukmergės rajono apylinkės teismas 2010 m. liepos 26 d. nutartimi civilinę... 12. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 1 d. nutartimi nustatė ieškovams... 13. Atskiruoju skundu (3 t., b.l. 108-113) atsakovas UAB ,,Miesto energija“... 14. Pirmosios instancijos teismas pažeidė CPK 148 str. 2 d., nes Ukmergės rajono... 15. Apeliantas pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje... 16. Pirmosios instancijos teismas privalėjo įvertinti, ar šiuo metu toliau... 17. ... 18. Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 19. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 20. Ieškovo atskirasis skundas iš esmės grindžiamas tuo, jog iki ieškinio... 21. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas Ukmergės rajono savivaldybė... 22. Bylos medžiaga patvirtina, kad ieškovai Ukmergės rajono savivaldybė, UAB... 23. Ieškinys nėra priimtas iki šiol, kadangi Ukmergės rajono apylinkės teismo... 24. Kaip nurodo ieškovas, aplinkybė, jog Ukmergės rajono savivaldybės ieškinys... 25. Taip pat atmestinas apelianto argumentas, jog skundžiama nutartimi... 26. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinės bylos medžiagą, įvertinusi... 27. Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su... 28. Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija... 30. Ukmergės rajono apylinkės teismo 2010 m. liepos 19 d. nutartį palikti... 31. Priteisti iš UAB ,,Miesto energija“ 8 Lt (aštuonis litus) 70 ct išlaidų,...