Byla 2S-679-124/2012
Dėl antstolio veiksmų

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė Aleknavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Žemda“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-5085-901/2012 pagal pareiškėjo UAB „Žemda“ skundą suinteresuotiems asmenims antstoliui A. L., E. S. įmonei, UAB „Voltransa“ ir Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM dėl antstolio veiksmų.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą

Nustatė

3Pareiškėjas RUAB „Žemda“ kreipėsi skundu į antstolį A. L. (1–3 b. l.), prašydamas panaikinti 2012 m. birželio 8 d. patvarkymą Nr. AN021638 ir patenkinti prašymą dėl lėšų grąžinimo.

4Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Žemda“ 2012-03-08 Šiaulių apygardos teismo nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla. Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 3 d. numato, kad nuo teismo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos yra sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Iškėlus įmonei retsruktūrizavimo bylą, jos kreditorių interesai tenkinami įstatymo nustatyta tvarka ir sudaroma nauja kreditorių eilė, antstolis nebegali savo depozitinėje sąskaitoje laikyti įmonės lėšų. Vadovaudamasis Šiaulių apygardos teismo 2012-02-03 nutartimi antstolis A. L. leido mokėti visus ūkinei komercinei veiklai reikalingus mokėjimus ir įmokas, neatsižvelgiant į tai, kad minėtos sąskaitos buvo areštuotos. Lėšų negrąžinimas pažeidžia pagrindinį įmonės restruktūrizavimo tikslą - išsaugoti ir plėtoti įmonės veiklą, padengti įsiskolinimus kreditoriams bei išvengti bankroto. Be to, restruktūrizuojamos įmonės turtas yra apsaugotas, taigi antstoliui nebekyla pareiga depozitinėje sąskaitoje saugoti įmonės lėšas. Įmonei taikytos laikinosios apsaugos priemonės netenka prasmės, todėl kaip ir numato IRĮ, jos galioja tik iki nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos.

5Antstolis A. L. Patvarkymu netenkinti skundo (4–7 b. l.) pareiškėjo UAB „Žemda“ skundo netenkino ir bylą perdavė nagrinėti Šiaulių miesto apylinkės teismui.

6Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi skundą dėl antstolio veiksmų atmetė (29–32 b. l.). Teismas nurodė, kad sustabdžius vykdomąsias bylas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo RUAB „Žemda“, antstolis neturi pagrindo iki restruktūrizuojamos skolininko bendrovės restruktūrizavimo plano, taip pat kreditorių reikalavimų patvirtinimo, skirstyti išieškotų lėšų ar tuo labiau grąžinti į skolininko sąskaitą ar skolininko valdymo organams antstolio depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų. Sutinkamai su LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi įmonės valdymo organai pagal savo kompetenciją, nustatytą įmonės steigimo ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, vadovaudamiesi restruktūrizavimo planu, laikydamiesi šiame įstatyme ir teismo nutartyje nustatytų apribojimų, valdo, naudoja visą įmonei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį turtą ir juo disponuoja bei vadovauja įmonės veiklai. Teismas nurodė, kad šiuo metu restruktūrizuojamos UAB „Žemda“ restruktūrizavimo planas ir kreditorių reikalavimai nėra patvirtinti. Be to, į antstolį su skundu kreipėsi ne restruktūrizavimo administratorius, o restruktūrizuojamos bendrovės naujasis direktorius, nepateikdamas antstoliui rašytinių įrodymų, patvirtinančių jo teisę atstovauti restruktūrizuojamą bendrovę. Antstolis pagrįstai atsisakė tenkinti jo prašymą ir skundą dar ir dėl to, kad prašymas dėl lėšų grąžinimo ir skundas pasirašyti neįgalioto asmens.

7Pareiškėjas RUAB „Žemda“ atskiruoju skundu (41–43 b. l.) prašo panaikinti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-08-01 nutartį ir klausimą išnagrinėti iš esmės – tenkinti pareiškėjo skundą. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Atidavęs restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto arešto ir vykdomuosius dokumentus, antstolis nebeturi teisnio pagrindo savo depozitinėje sąskaitoje laikyti areštuotų piniginių lėšų. Iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, negali būti tenkinami išskirtinai vieno kreditoriaus interesai. Antstolio depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos nėra išieškotos, todėl teismas padarė visiškai nepagrįstą išvadą, kad antstolis pareiškėjui jų pagrįstai negrąžino.
  2. Tiek teikiant antstoliui prašymą, tiek skundą dėl antstolio veiksmų, R. B. buvo nurodomas kaip RUAB „Žemda“ direktorius. Juridinių asmenų registre nurodyti duomenys yra teisingi, kol nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka. Juridinių asmenų registre publikuojami duomenys yra vieši, taigi antstolis, tiek priėmęs prašymą, tiek skundą, galėjo juos matyti. Antstolis, manydamas, kad tiek prašymas, tiek skundas paduotas galimai neįgalioto asmens, turėjo kreiptis į pareiškėją dėl atitinkamų dokumentų pateikimo, tačiau to nepadarė. RUAB „Žemda“ direktoriaus įgaliojimus patvirtinančių dokumentų nepateikimas negali sudaryti pagrindo antstolio patvarkymą laikyti teisėtu ir pagrįstu.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą (52–53 b. l.) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR FM prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-08-01 nutartį palikti nepakeistą, o pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

91. Iškėlus pareiškėjui restruktūrizavimo bylą, antstolis atliko privalomus veiksmus, sustabdė vykdomąsias bylas ir persiuntė restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui vykdomuosius dokumentus. Antstolis patvarkyme nurodė, kad patvirtinus RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo planą, grąžins depozitinėje sąskaitoje esančias pinigines lėšas, pateikus prašymą.

102. Antstolis turėjo galimybę JAR duomenų bazėje nustatyti, koks fizinis asmuo ir nuo kada paskirtas RUAB „Žemda“ vadovu.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą (59 b. l.) UAB „Voltransa“ prašo netenkinti RUAB „Žemda“ atskirojo skundo ir palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Nurodo, kad įmonė nepajėgi paruošti ir įgyvendinti restruktūrizavimo plano.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą (60–63 b. l.) antstolis A. L. prašo atskirojo skundo netenkinti bei palikti pirmosios instancijos teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais:

131. LR ĮRĮ 8 straipsnio 3 d. nenumatyta pareiga grąžinti pareiškėjui jo lėšų, esančių antstolio depozitinėje sąskaitoje. Kol nepatvirtintas įmonės restruktūrizavimo planas, RUAB „Žemda“ kreditorių reikalavimai nėra tenkinami, taip pat ĮRĮ 8 straipsnyje nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti retsruktūrizavimo planą priėmimo dienos, yra draudžiamas bet koks piniginių prievolių vykdymas. Sustabdžius vykdomąsias bylas, antstolis negali paskirstyti išieškotų lėšų, ir tuo labiau, jų grąžinti į nurodytą skolininko sąskaitą.

142. Nors Juridinių asmenų registro duomenys yra vieši, tačiau LR CK 2.27 str. numato, kad šio registro duomenys yra teikiami už užmokestį, neviršijantį tokio darbo sąnaudų. Jokia įstatymo norma nenumato antstoliui pareigos kreiptis į pareiškėją dėl papildomų dokumentų pateikimo. Pats pareiškėjas turėjo elgtis atidžiai ir rūpestingai bei pateikti antstoliui atstovavimą patvirtinančius dokumentus.

15Atskirasis skundas tenkintinas.

16Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi UAB „Žemda“ iškėlė restruktūrizavimo bylą. Minėta nutartimi restruktūrizuojamai UAB „Žemda“ leista mokėti einamąsias įmokas įmonės ūkinei komercinei veiklai vykdyti, privalomiems mokesčiams bei darbuotojų atlyginimams mokėti iš UAB „Žemda“ sąskaitų, esančių AB bankas „Nordea“ ir AB Šiaulių bankas, neatsižvelgiant į tai, kad sąskaitos yra areštuotos ar joms taikomi disponavimo apribojimai. Taigi, 2012-05-24 d. įsiteisėjus šiai nutarčiai, UAB „Žemda“ įgijo restruktūrizuojamos įmonės statusą. LR Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 1 punktas numato, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos, įskaitant palūkanų, netesybų ir privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka, nustatyti priverstinę hipoteką, servitutus, uzufruktą, įskaityti reikalavimus, įkeisti. Nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą priėmimo dienos sustabdomas išieškojimas pagal vykdomuosius dokumentus ir reikalavimų įskaitymas. Antstolis ne vėliau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos perduoda įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus ir praneša apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Kreditoriaus reikalavimai, kurių nepatenkino antstolis, tenkinami LR ĮRĮ įstatymo nustatyta tvarka (LR ĮRĮ 8 str. 3 d.).

17Iš Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-583-124/2012 matyti, kad antstolis A. L., sužinojęs apie restruktūrizavimo bylos iškėlimą skolininkui UAB „Žemda“, vykdomuosius dokumentus pagal išieškotojų UAB „Voltransa“, E. S. įmonės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM reikalavimus, perdavė Šiaulių apygardos teismui. Todėl perdavus vykdomuosius dokumentus restruktūrizavimo bylą iškėlusiam teismui, antstolis neturi vykdomųjų dokumentų, todėl negali paskirstyti išieškotas sumas, pervesti išieškotojams ar atlikti kitus veiksmus. Be to, iškėlus skolininkui restruktūrizavimo bylą, piniginės lėšos turi būti skirstomos LR ĮRĮ nustatyta tvarka, t. y. tenkinami kreditorių interesai pagal teismo patvirtintą restruktūrizavimo planą. Skirstant pinigines lėšas pagal restruktūrizavimo planą, yra užtikrinami visų kreditorių interesai, o ne išimtinai vieno ar kelių kreditorių.

18Pažymėtina, kad nuo pirmosios instancijos teismo 2012-08-01 nutarties priėmimo dienos iki atskirojo skundo apeliacine tvarka išnagrinėjimo dienos yra pasikeitusios bylos aplinkybės ir Šiaulių apygardos teismo 2012 m. spalio 11 d. nutartimi patvirtintas RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo planas keturių kalendorinių metų laikotarpiui. LR ĮRĮ 9 str. 1 dalis numato, kad įmonės valdymo organai pagal savo kompetenciją, nustatytą įmonės steigimo ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, vadovaudamiesi restruktūrizavimo planu, laikydamiesi šiame įstatyme ir teismo nutartyje nustatytų apribojimų, valdo, naudoja visą įmonei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį turtą ir juo disponuoja bei vadovauja įmonės veiklai. Taigi iš minėtos teisės normos matyti, kad visą turtą, tame tarpe ir pinigines lėšas, valdo RUAB „Žemda“ valdymo organai, todėl piniginės lėšos iš antstolio depozitinės sąskaitos turi būti grąžinamos restruktūrizuojamai įmonei.

19Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-583-124/2012 yra pateiktas UAB „Žemda“ 2012-03-16 valdybos sprendimas, iš kurio matyti, kad nuo 2012 m. balandžio 5 d. bendrovės direktorius A. R. atšauktas iš pareigų ir nuo 2012-04-05 direktoriumi paskirtas R. B. (3 t., 9 b. l.). Iš LR Juridinių asmenų registro išplėstinio išrašo matyti, kad R. B. UAB „Žemda“ direktoriumi paskirtas 2012-04-05, Juridinių asmenų registre šis juridinis faktas įregistruotas 2012-06-07 (17–23 b. l.). Antstoliui A. L. yra suteikta teisė gauti duomenis iš valstybės registrų, tame tarpe ir iš Juridinių asmenų registro, todėl laikytina, kad šią informaciją antstolis turėjo galimybę patikrinti ir įsitikinti jos pagrįstumu.

20Teismas konstatuoja, kad pasikeitus bylos aplinkybėms, t. y. Šiaulių apygardos teismui 2012-10-11 patvirtinus RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo planą, pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – skundas tenkintinas.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu, teismas

Nutarė

22Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti RUAB „Žemda“ skundą – panaikinti 2012 m. birželio 8 d. antstolio patvarkymą Nr. AN021638 ir įpareigoti antstolį A. L. grąžinti jo depozitinėje sąskaitoje esančias RUAB „Žemda“ priklausančias pinigines lėšas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laisvė... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą... 3. Pareiškėjas RUAB „Žemda“ kreipėsi skundu į antstolį A. L. (1–3 b.... 4. Pareiškėjas skunde nurodė, kad UAB „Žemda“ 2012-03-08 Šiaulių... 5. Antstolis A. L. Patvarkymu netenkinti skundo (4–7 b. l.) pareiškėjo UAB... 6. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartimi skundą... 7. Pareiškėjas RUAB „Žemda“ atskiruoju skundu (41–43 b. l.) prašo... 8. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (52–53 b. l.) Valstybinė mokesčių... 9. 1. Iškėlus pareiškėjui restruktūrizavimo bylą, antstolis atliko... 10. 2. Antstolis turėjo galimybę JAR duomenų bazėje nustatyti, koks fizinis... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (59 b. l.) UAB „Voltransa“ prašo... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą (60–63 b. l.) antstolis A. L. prašo... 13. 1. LR ĮRĮ 8 straipsnio 3 d. nenumatyta pareiga grąžinti pareiškėjui jo... 14. 2. Nors Juridinių asmenų registro duomenys yra vieši, tačiau LR CK 2.27... 15. Atskirasis skundas tenkintinas.... 16. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8... 17. Iš Šiaulių apygardos teismo civilinės bylos Nr. B2-583-124/2012 matyti, kad... 18. Pažymėtina, kad nuo pirmosios instancijos teismo 2012-08-01 nutarties... 19. Šiaulių apygardos teismo civilinėje byloje Nr. 2-583-124/2012 yra pateiktas... 20. Teismas konstatuoja, kad pasikeitus bylos aplinkybėms, t. y. Šiaulių... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2... 22. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. rugpjūčio 1 d. nutartį panaikinti...