Byla 2-5085-901/2012
Dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „VOLTRANSA", Evaldo Stupuro įmonė ir Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija

1Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo restruktūrizuojamos UAB „Žemda", atstovaujamos direktoriaus R. B., skundą dėl antstolio A. L. veiksmų, suinteresuoti asmenys UAB „VOLTRANSA", Evaldo Stupuro įmonė ir Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija,

Nustatė

2Teisme gautas antstolio A. L. patvarkymas, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti RUAB „Žemda" skundą dėl antstolio veiksmų. Pareiškėjas prašo teismo panaikinti 2012 m. birželio 8 d. patvarkymą Nr. AN021638 ir patenkinti 2012 m. birželio 7 d. UAB „Žemda" prašymą dėl lėšų grąžinimo. Nurodė, kad Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi UAB „Žemda" iškėlė restruktūrizavimo bylą, todėl antstolis privalėjo sustabdyti vykdomąsias bylas ir perduoti įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui įmonės turto, kuris iki įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo buvo areštuotas teismų ir kitų institucijų sprendimų vykdymui užtikrinti, bet neparduotas, arešto ir vykdomuosius dokumentus ir pranešti apie tai turto saugotojui ir išieškotojui. Sustabdžius vykdomąją bylą, baigiasi antstolio įgaliojimai vykdomajame procese, todėl antstoliui nebėra pagrindo laikyti įmonės lėšų savo depozitinėje sąskaitoje. Įmonei iškėlus restruktūrizavimo bylą, jos kreditorių interesai yra tenkinami įstatymo nustatyta tvarka bei sudaroma nauja kreditorių eilė, antstolis nebegali savo depozitinėje sąskaitoje laikyti įmonės lėšų, nes jos yra skirtos įmonės kreditorių reikalavimams tenkinti įstatyme nustatyta tvarka ir pagrindais. Priešingu atveju, antstolio veiksmai gali būti traktuojami kaip veikimas ultra vires. 2012-03-08 nutartimi UAB „Žemda" leista mokėti einamąsias įmokas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, privalomiesiems mokesčiams mokėti, darbuotojų atlyginimams mokėti iš bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos neatsižvelgiant į tai, kad sąskaita yra areštuota ar jai taikomi disponavimo apribojimai. Antstolis leido išmokėti skolininko areštuotas lėšas AB Šiaulių bankui bei Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, tačiau jis nepagrįstai atsisakė grąžinti antstolio depozitinėje sąskaitoje esančią 205 109,25 Lt sumą į restruktūrizuojamos bendrovės sąskaitą. Įmonei įgijus restruktūrizuojamos įmonės teisinį statusą, jos valdymo organai nepraranda įgaliojimų, o jie tik apribojami, šie prižiūrimi teismo paskirto restruktūrizavimo administratorius vadovaudamiesi restruktūrizavimo planu ir teismo nutartyje nustatytų apribojimų valdo, naudoja visą įmonei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį turtą ir juo disponuoja bei vadovauja įmonės veiklai. Restruktūrizuojamai įmonei yra taikomas specialus režimas bei veiklos apribojimai, kurie užtikrina kreditorių apsaugą ir įmonės valdymo organų sąžiningumą, - valdymo organai be teismo leidimo negali atlikti veiksmų, susijusių su įmonės pardavimu ar jos turto neatlygintinu perleidimu kitiems asmenims, taip pat negali užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymo. Antstolio kontoroje vykdomos bylos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nors šios, iškėlus įmonei restruktūrizavimo bylą, yra netekusios prasmės.

3Antstolis A. L. su pateiktu skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad antstolio kontoroje vykdomos vykdomosios bylos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir bendroje sumoje 205 109,25 Lt skolos išieškojimo iš skolininko UAB "Žemda" pagal Šiaulių miesto apylinkės teismo vykdomuosius dokumentus Nr. 2-9019-841/2011, Nr. 2-9254-772/2011, Nr. 2-9019-841/2011, Nr. 2-791-772/2012 ir Nr. 2-350-650/2012 išieškotojų Evaldo Stupuro įmonės, UAB „Voltransa" ir valstybės naudai. Antstolis pažymėjo, kad tiek Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 3 d. tiek 2012-03-08 nutartyje dėl restruktūrizavimo bylos skolininkui iškėlimo nėra numatyta pareiga antstoliui grąžinti restruktūrizuojamai įmonei lėšų, esančių antstolio depozitinėje sąskaitoje. 2012-06-06 antstolis priėmė patvarkymą dėl visų vykdomųjų bylų, kuriose skolininkas yra restruktūrizuojama UAB „Žemda" sustabdymo, 2012-06-07 apie tai informavo išieškotojus, skolininką ir turto saugotojus. 2012-06-07 įmonės restruktūrizavimo bylą nagrinėjantis teismas buvo informuotas apie antstolio depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas bei teismui buvo persiųsti vykdomieji ir turto arešto dokumentai. Sustabdžius vykdomąją bylą antstolio, įgaliojimai nesibaigia, jis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. Pareiškėjas nepateikė antstoliui duomenų, kad restruktūrizavimo planas yra patvirtintas, iki tol įmonės kreditorių reikalavimai nėra tenkinami. Antstolis pažymėjo, kad 2012-03-08 teismo nutartyje UAB „Žemda" direktoriumi nurodomas A. R., kuris ir yra įpareigotas pateikti teismui nepriklausomo auditoriaus ataskaitą ir „atlikti kitus Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nuostatose įmonės vadovo kompetencijai priskirtus veiksmus". 2012-06-07 prašymą grąžinti lėšas ir 2012-06-28 skundą dėl antstolio veiksmų, dokumentus pasirašęs asmuo yra R. B., kuris nepateikė antstoliui jokių savo įgaliojimus patvirtinančių dokumentų. Antstolis saugos savo depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas iki tol, kol bus patvirtintas UAB „Žemda" restruktūrizavimo planas ir po jo patvirtinimo restruktūrizavimo administratorius ar restruktūrizavimą vykdantis teismas kreipsis į antstolį dėl saugomų lėšų grąžinimo. Laikinosios apsaugos priemonės buvo taikomos visiškai kitose civilinėse bylose, todėl pareiškėjo teiginiai, kad šios apsaugos priemonės nebeturi prasmės, nėra susiję su UAB „Žemda" taikomomis priemonėmis. Antstolio depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos buvo areštuotos vykdant ne vykdomąsias bylas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o vykdant vykdomuosius dokumentus dėl skolos išieškojimo.

4Suinteresuotas asmuo UAB „VOLTRANSA" atsiliepime su pareiškėjo teiginiais, išdėstytais skunde, nesutiko ir skundo prašė netenkinti. Sutinka su antstolio patvarkyme dėl skundo netenkinimo nurodytais motyvais.

5Suinteresuoti asmenys Evaldo Stupuro įmonė ir Šiaulių apskrities Valstybinė mokesčių inspekcija atsiliepimų į skundą nustatytu laiku teismui nepateikė, procesiniai dokumentai jiems įteikti tinkamai, negauta jokių prašymų.

6Skundas atmestinas.

7Iš antstolio su patvarkymu, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti RUAB „Žemda" skundą dėl antstolės veiksmų, pateiktų vykdomųjų bylų matyti, kad antstolio kontoroje vykdomos vykdomosios bylos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (vykdomosios bylos Nr. 0159/11/01072 ir Nr. 0159/11/01115) ir bendroje sumoje 205 109,25 Lt skolos išieškojimo (vykdomosios bylos Nr. 0159/12/00180, Nr. 0159/12/00375 ir Nr. 0159/12/00414) iš skolininko UAB "Žemda" pagal 2011-12-19, 2011-12-27, 2012-01-30, 2012-04-12 ir 2012-03-08 Šiaulių miesto apylinkės teismo vykdomuosius dokumentus Nr. 2-9019-841/2011, Nr. 2-9254-772/2011, Nr. 2-9019-841/2011, Nr. 2-791-772/2012 ir Nr. 2-350-650/2012 išieškotojų Evaldo Stupuro įmonės, UAB „Voltransa" ir valstybės naudai. Taigi antstolio kontoroje buvo vykdomos ne tik vykdomos bylos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

8Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-583-124/2012 UAB „Žemda" iškėlė restruktūrizavimo bylą, restruktūrizuojamos bendrovės administratoriumi paskyrė UAB „Restrus“, kuriam nustatytas 4 mėn. terminas nuo nutarties iškelti restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo, parengti ir pateikti teismui restruktūrizavimo planą ir kitus bylai nagrinėti reikalavimus dokumentus. Nutartis įsiteisėjusi (Lietuvos apeliacinio teismo 2012-05-24 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1108/2012). 2012-03-08 nutartimi RUAB „Žemda“ direktorius A. R. kartu su restruktūrizavimo planu įpareigotas pateikti teismui nepriklausomo auditoriaus ataskaitą.

9Antstolis 2012-06-05 gavęs RUAB „Restrus“ administratoriaus pranešimą apie restruktūrizavimo bylos šiai bendrovei iškėlimą ir kad nutartis, kuria bendrovei iškelta restruktūrizavimo byla, įsiteisėjus, 2012-06-06 patvarkymu sustabdė visas antstolio kontoroje vykdomas vykdomąsias bylas Nr. 0159/11/01072, Nr. 0159/11/01115, Nr. 0159/12/00180, Nr. 0159/12/00375 ir Nr. 0159/12/00414 dėl skolos ir išieškojimo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir persiuntė restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui turto arešto ir vykdomuosius dokumentus, apie tai pranešdamas išieškotojams ir skolininkui (v.b. Nr. 0159/12/00414 10-27 b.l.). Taigi antstolis įvykdė Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 626 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 straipsnio 3 punkte numatytas pareigas. Priešingai nei teigia pareiškėjas antstolis nuo tol laiko nebevykdo ne tik vykdomųjų bylų dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tačiau ir dėl skolos išieškojimo iš restruktūrizuojamos bendrovės. Nesutiktina su pareiškėjo teiginiais, kad laikinosios apsaugos priemonės, skirtos išieškotojų UAB „VOLTRANSA" ir Evaldo Stupuro įmonės reikalavimų užtikrinimui yra netekusios prasmės, kadangi šios nepanaikintos nei jas priėmusių teismų, nei skolininko restruktūrizavimo bylą nagrinėjančio teismo, jų vykdymas šiuo metu sustabdytas.

10Kaip teisingai antstolis pastebėjo - tiek Įmonių restruktūrizavimo įstatymo 8 str. 3 d. tiek 2012-03-08 nutartyje dėl restruktūrizavimo bylos skolininkui iškėlimo nėra numatyta pareiga antstoliui grąžinti restruktūrizuojamai įmonei lėšų, esančių antstolio depozitinėje sąskaitoje.

11Nesutiktina su pareiškėjo teiginiais, kad sustabdžius vykdomąsias bylas, baigiasi antstolio įgaliojimai vykdomajame procese, nes antstolis tokiu atveju gali imtis priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti (CPK 628 str. 3 d.). Reikia pažymėti, kad sustabdžius vykdomąsias bylas dėl restruktūrizavimo bylos skolininkui iškėlimo, nepažeidžiant priverstinio skolos išieškojimo tvarkos (antstolio veiksmai dėl minėtų vykdomųjų bylų priėmimo vykdyti ir dėl priverstinio skolos išieškojimo LITEKO duomenimis nebuvo skųsti), antstolis neturi pagrindo iki restruktūrizuojamos skolininko bendrovės restruktūrizavimo plano, taip pat kreditorių reikalavimų patvirtinimo ir kol yra sustabdytos vykdomosios bylos skirstyti vykdant priverstinį skolos išieškojimą išieškotų lėšų ar tuo labiau grąžinti į skolininko sąskaitą ar skolininko valdymo organams antstolio depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų (LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo 12-14 str., CPK 611 str., 665 str., 753 str., 758 str.). Priešingu atveju, antstolio veiksmai gali būti traktuojami kaip veikimas ultra vires.

12Sutinkamai su LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi įmonės valdymo organai pagal savo kompetenciją, nustatytą įmonės steigimo ir kituose įmonės veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, vadovaudamiesi restruktūrizavimo planu, laikydamiesi šiame įstatyme ir teismo nutartyje nustatytų apribojimų, valdo, naudoja visą įmonei nuosavybės ar patikėjimo teise priklausantį turtą ir juo disponuoja bei vadovauja įmonės veiklai. Teismų duomenų bazės LITEKO duomenimis šiuo metu restruktūrizuojamos UAB „Žemda" restruktūrizavimo planas taip pat kreditorių reikalavimai civilinėje byloje Nr. B2-583-124/2012 nėra patvirtinti. Nutartyje dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo minėtos bendrovės direktoriumi nurodytas A. R.. Į antstolį su 2012-06-07 prašymu dėl lėšų restruktūrizuojamai bendrovei grąžinimo kreipėsi R. B., kuris šios bendrovės direktoriumi Juridinių asmenų registro duomenimis paskirtas tą pačią 2012-06-07 dieną, tačiau kaip matyti iš prie skundo pridėtų vykdomųjų bylų, pareiškėjas nepateikė antstoliui su prašymu dokumentų apie jo paskyrimą RUAB „Žemda" direktoriumi, to nepadarė ir pateikdamas antstoliui skundą. Kadangi su prašymu ir skundu kreipėsi ne restruktūrizavimo administratorius, o restruktūrizuojamos bendrovės naujasis direktorius, nepateikdamas antstoliui rašytinių įrodymų, patvirtinančių jo teisę atstovauti restruktūrizuojamą bendrovę, antstolis pagrįstai atsisakė tenkinti jo prašymą ir skundą dar ir dėl to, kad prašymas dėl lėšų grąžinimo ir skundas pasirašyti galimai neįgalioto asmens.

13Tai, kad 2012-03-08 nutartimi RUAB „Žemda" leista mokėti einamąsias įmokas ūkinei komercinei veiklai vykdyti, privalomiesiems mokesčiams mokėti, darbuotojų atlyginimams mokėti iš bendrovės atsiskaitomosios sąskaitos neatsižvelgiant į tai, kad sąskaita yra areštuota ar jai taikomi disponavimo apribojimai, taip pat tai, kad antstolis leido išmokėti skolininko areštuotas lėšas AB Šiaulių bankui bei Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriui, niekaip neįpareigoja antstolio grąžinti antstolio depozitinėje sąskaitoje esančios 205 109,25 Lt sumos į restruktūrizuojamos bendrovės sąskaitą.

14Teismo nuomone, nenustatyta jokių pagrindų ar antstolio vykdytų procedūrų pažeidimų, kad reikėtų panaikinti 2012-06-08 antstolio patvarkymą Nr. AN021638 ir patenkinti 2012 m. birželio 7 d. UAB „Žemda" prašymą dėl lėšų grąžinimo (CPK 185 str.). Dėl kitų pareiškėjo skunde ir antstolio patvarkyme dėl skundo netenkinimo nurodytų argumentų teismas nepasisako kaip neturinčių teisinės reikšmės nagrinėjant šį skundą.

15Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas nutaria atmesti pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą.

16Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 442 str. 6 p., 443 str. 1 d. ir 5 d., 510-513 str., teismas

Nutarė

17Pareiškėjo restruktūrizuojamos UAB „Žemda" skundą dėl antstolio A. L. veiksmų atmesti.

18Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui (RUAB „Žemda“ direktoriui), RUAB „Žemda“ administratoriui UAB „Restrus“, antstoliui ir suinteresuotiems asmenims (išieškotojams).

19Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąsias bylas perduoti RUAB „Žemda“ restruktūrizavimo bylą nagrinėjančiam teismui.

20Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių miesto apylinkės teismo teisėja Laura Karmazaitė, rašytinio... 2. Teisme gautas antstolio A. L. patvarkymas, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti... 3. Antstolis A. L. su pateiktu skundu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą.... 4. Suinteresuotas asmuo UAB „VOLTRANSA" atsiliepime su pareiškėjo teiginiais,... 5. Suinteresuoti asmenys Evaldo Stupuro įmonė ir Šiaulių apskrities... 6. Skundas atmestinas.... 7. Iš antstolio su patvarkymu, kuriuo buvo atsisakyta patenkinti RUAB „Žemda"... 8. Šiaulių apygardos teismas 2012 m. kovo 8 d. nutartimi civilinėje byloje Nr.... 9. Antstolis 2012-06-05 gavęs RUAB „Restrus“ administratoriaus pranešimą... 10. Kaip teisingai antstolis pastebėjo - tiek Įmonių restruktūrizavimo... 11. Nesutiktina su pareiškėjo teiginiais, kad sustabdžius vykdomąsias bylas,... 12. Sutinkamai su LR įmonių restruktūrizavimo įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi... 13. Tai, kad 2012-03-08 nutartimi RUAB „Žemda" leista mokėti einamąsias... 14. Teismo nuomone, nenustatyta jokių pagrindų ar antstolio vykdytų procedūrų... 15. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas nutaria atmesti pareiškėjo... 16. Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 442 str. 6 p., 443 str.... 17. Pareiškėjo restruktūrizuojamos UAB „Žemda" skundą dėl antstolio A. L.... 18. Nutarties kopijas išsiųsti pareiškėjui (RUAB „Žemda“ direktoriui),... 19. Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąsias bylas perduoti RUAB „Žemda“... 20. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...