Byla e2A-1003-180/2016
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danguolės Martinavičienės, Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Archiplanas“ atstovui advokatui Mantui Armaliui, atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atstovui advokatui Gintarui Aleknavičiui, trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės ,,Kelvista“ atstovams advokatui Nerijui Katiliui ir Ramūnui Vaičekauskui, apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Archiplanas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-1211-479/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Archiplanas“ ieškinį atsakovei Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai, dalyvaujant trečiajam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei ,,Kelvista“, dėl perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė UAB „Archiplanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama panaikinti atsakovės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos viešojo pirkimo komisijos 2016 m. balandžio 12 d. sprendimą atmesti jos pasiūlymą.

4Ieškovė pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovės organizuojamame pirkime „Klaipėdos miesto baseino (50 m) su sveikatingumo centru statybos darbų techninės priežiūros paslaugos“ .Pasiūlymas buvo atmestas dėl nepagrįstos neįprastai mažos pasiūlymo kainos, nes pasiūlyme nurodyto 14 mėnesių paslaugų teikimo laiko nepakaks tinkamai įvykdyti sutartį, ir tai neatitinka konkurso sąlygose numatyto galimo 22 mėnesių paslaugų teikimo termino. Taip pat dėl to, kad nebuvo nurodyta, kur įvertintos laikinųjų patalpų statybvietėje išlaikymo išlaidos.

5Ieškovės įsitikinimu, atsakovės sprendimas atmesti jos pasiūlymą yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes kainai pagrįsti buvo pateikti paaiškinimai dėl mažesnės nei įprasta kainos. Konkurso sąlygose nebuvo nurodyta, kad paslaugos turės būti teikiamos 22 mėnesius, terminas buvo tik preliminarus – nuo 14 iki 18 mėnesių, nenurodyta, koks konkretus paslaugų teikimo laikotarpis turi būti naudojamas skaičiuojant kainą. Pagal konkurso sąlygas laikinosios patalpos statybvietėje reikalingos tik esant būtinumui. Ieškovė, nurodydama, kad šios išlaidos per mėnesį sudarys 40 Eur, įvertino prisiimamą riziką ir įsipareigojo paslaugas teikti už pasiūlyme pateiktą kainą.

6II. Pirmosios instancijos teismo spendimo esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.

8Teismo išvados: atsakovė skelbimo dėl vykdomo konkurso II.3 punkte nurodė aiškią sutarties galiojimo trukmę – 23 mėnesiai. Konkurso sąlygų 82 punkte taip pat nurodė paslaugų teikimo terminą – nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo akto pasirašymo, bet ne ilgiau nei 22 mėnesius (terminas priklausys nuo statybos darbų konkurso laimėtojo deklaruoto darbų atlikimo termino, kuris turi būti ne trumpesnis kaip 14 mėnesių ir ne ilgesnis kaip 18 mėnesių, taip pat numatyta ne didesnė nei 4 mėnesių pratęsimo galimybė). Konkurso sąlygų aprašo 2 priedo 2.2 punktas reikalavo, kad, vykdant statybos priežiūros darbų sutartį, paslaugos tiekėjas turės pareigą vieną kartą per savaitę organizuoti statybos dalyvių susirinkimus, jiems vadovauti ir juos protokoluoti. Ieškovė nurodytų konkurso sąlygų įstatymo nustatyta tvarka neskundė.

9Atsakovė tris kartus paprašė ieškovę pagrįsti neįprastai mažą pasiūlymo kainą, tačiau pasiūlymo sudedamosiose dalyse ji (ieškovė) nurodė ne 22, bet tik 14 mėnesių (per trumpą) paslaugų teikimo laikotarpį bei tinkamai neįvertino patalpų statybvietėje išlaikymo išlaidų. Ieškovei nepagrindus kainos, pasiūlymas buvo atmestas pagrįstai.

10Teismas sprendė, kad ieškovė nurodė išlaidas, neatitinkančias konkurso sąlygų, ir šių išlaidų negalima pripažinti objektyviomis. Pasiūlymo sudedamosiose dalyse nurodyta, kad patalpų susirinkimams surengti išlaidos sudarys 40 Eur, tačiau nenurodė laikotarpio, per kurį tokios išlaidos bus patirtos. Teismo įsitikinimu, tokios išlaidos per konkurso sąlygose nurodytą 22 mėnesių laikotarpį sudarytų mažiau nei 2 Eur per mėnesį, ir padarė išvadą, kad tokios išlaidos yra itin mažos ir neobjektyvios.

11Teismas atmetė kaip neįrodytus ieškovės argumentus, kad atsakovė nepagrįstai UAB „Kelvista“ pasiūlymą pripažino laimėjusiu. Trečiasis asmuo UAB „Kelvista“ pateikė pasiūlymo kainos sudedamąsias dalis, paslaugų teikimą susiejo su sutarties vykdymo terminu – 22 mėnesiais. Trečiojo asmens nurodytos patalpų nuomos, draudimo ir kitos biuro išlaidos sutarties vykdymo laikotarpiu sudaro 1 500 Eur. Teismas sprendė, kad trečiasis asmuo UAB „Kelvista“ nurodė pasiūlyme objektyviai galimas faktines išlaidas ir jas pagrindė.

12III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

13Ieškovė UAB „Archiplanas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. sprendimą ir išspręsti klausimą iš esmės – ieškinį patenkinti. Skundo esminiai argumentai:

  1. Teismas neteisingai aiškino konkurso sąlygas, sprendimą grindė vien tik atsakovės paaiškinimais. Techninėse specifikacijose niekur nėra numatyta, kad pasiūlymo kainos sudedamoji dalis skirta darbo užmokesčiui privalo būti apskaičiuota 22 mėnesių ar 23 mėnesių terminui ar kitokiam konkrečiam terminui. Viešojo pirkimo techninių specifikacijų dalyje „Techninės priežiūros paslaugų apimtis“ numatyta tik tai, kad statybos darbų techninis prižiūrėtojas privalės lankytis statybos objekte kiekvieną darbo dieną ir daryti įrašus statybos darbų žurnale, o paslaugos turės būti teikiamos pagal statybos techninių reglamentų (STR) reikalavimus. Nėra jokių nuostatų dėl statybos darbų techninio prižiūrėtojo privalomų darbo valandų ar priežiūros termino. Tiekėjas turi teisę rizikuoti, kad paslaugos turės būti teikiamos tik 14 mėnesių. Būtent tai buvo akcentuota paaiškinimuose atsakovui, kad pratęsus paslaugas, darbo užmokestis vis tiek bus mokamas. Teismas šių argumentų neanalizavo bei netyrė.
  2. Byloje nėra jokių įrodymų, kad ieškovės pasiūlyta kaina yra ekonomiškai nepagrįsta ir nėra įmanoma įvykdyti pirkimo sutarties. Tiekėjas, nustatydamas pasiūlymo kainą, turi savarankišką teisę nuspręsti dėl pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių ir individualiai sprendžia, kiek skiriama išlaidoms bei kokio pelno siekiama gauti. Tiekėjams tenka įprasta verslo rizika, kad gali atsirasti nenumatytų sąnaudų.
  3. Atsakovė pirmą kartą 2016 m. vasario 3 d. paprašė pagrįsti neįprastai mažą kainą ir nurodė, kad preliminarus paslaugų teikimo terminas 14 – 18 mėnesių (būtent taip numatyta viešojo pirkimo sąlygų 82 punkte). Tik po to, kai tiekėjai pateikė paaiškinimus, vėlesniuose atsakovės prašymuose pagrįsti neįprastai mažą kainą, pakeitė poziciją ir teigė, kad paslaugų teikimo terminas yra 22 mėnesiai ir būtent šis terminas turėjo būti vertinamas nustatant pasiūlymo kainą. Ši aplinkybė įrodo, kad atsakovė veikia ne pagal viešojo pirkimo sąlygas ir viešojo pirkimo principus, o siekia rasti priežastį, kaip iš viešojo pirkimo procedūros pašalinti nepriimtiną tiekėją.
  4. Teismas neįvertino ieškovės paaiškinimų dėl patalpų susitikimams išlaidų. Šių patalpų poreikis yra sąlyginis (t. y. esant būtinybei), o statybos rangos darbus atliksiančiam rangovui yra numatyta pareiga pasirūpinti patalpomis. Jei rangovas šio pareigos nevykdys, ieškovė įrengs patalpas, nes tam būtinos išlaidos yra įvertintos.
  5. Atsakovė viešąjį pirkimą vykdė neskaidriai, vertindama ieškovės ir UAB „Kelvista“ pasiūlymus pažeidė lygiateisiškumo bei draudimo diskriminuoti principus. Abiejų tiekėjų paaiškinimus dėl neįprastai mažos kainos atsakovė turėjo vertinti vienodai, tačiau atsakovė neatsižvelgė į tai, kad UAB „Kelvista“ pasiūlyme taip pat nebuvo įvertintas 22 mėnesių terminas, nėra nurodytos patalpoms skiriamos išlaidos.

14Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

15Esminiai atsiliepimo argumentai:

  1. Pirkimo dokumentuose buvo aiškiai nurodyta, kad pačios paslaugos bus teikiamos ne ilgiau 22 mėnesius, o pirkimo sutartis bus pasirašoma 23 mėnesiams, mėnesiu ilgiau, kad būtų atsikaityta už suteiktas paslaugas. Apeliantė įvertino išlaidas tik 14 mėnesių terminui, kurios neatitiko konkurso sąlygų.
  2. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, susiję su išlaidomis patalpoms. Apeliantės pozicija šiuo klausimu yra nenuosekli ir dviprasmiška: vienur teigiama, kad 40 Eur išlaidos yra pakankamos, nes ji sutinka paslaugas teikti už mažesnę nei rinkos kainą, kitur nurodoma, kad bus naudojamos rangovo (su kuriuo rangos sutartis dar net nepasirašyta ir kuris nėra žinomas) patalpomis, kad ji turi sudariusi itin palankią sutartį dėl mobilių patalpų.
  3. Kitų tiekėjų pasiūlymų vertinimas ir palyginimas nėra šios bylos dalykas. Priešingai nei apeliantė, trečiasis asmuo įvykdė prašymus ir pateikė kainos dydį bei sudedamąsias dalis patvirtinančius duomenis. Apeliantė pateikė tik savo subjektyvią nuomonę dėl kainos pagrįstumo.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas netenkinamas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d. ir 4231,2,3,8 str.). Taip pat apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo sprendimo dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis (CPK 4238 str.).

19Dėl apeliantės pasiūlymo

20Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir atsakomybę, viešųjų pirkimų kontrolės ir ginčų sprendimo tvarką reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ). Šio įstatymo 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvioji pareiga užtikrinti, kad, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą – sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas. VPĮ ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek ir tiekėjams tam, kad šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-25/2009 ir kt.).

21Tiekėjo pasiūlymas vien tik dėl mažesnės kainos negali būti bet kokiu atveju priimtiniausias, nes tiekėjo siūloma daug mažesnė kaina gali būti ekonomiškai nepagrįsta, sukelti pagrįstų abejonių jo (tiekėjo) sugebėjimu laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį ar įtarimų dėl elgesio (veiksmų) galimo nesąžiningumo. Neįprastai mažos kainos viešuosiuose pirkimuose teisinis reglamentavimas pirmiausiai yra skirtas perkančiajai organizacijai apsisaugoti nuo išvardytų grėsmių. Pagal VPĮ nustatytą teisinį reguliavimą perkančioji organizacija visais atvejais privalo pareikalauti dalyvio, pasiūliusio neįprastai mažą kainą, pagrįsti šį pasiūlymą (VPĮ 40 str. 1 d.), o tokio dalyvio pasiūlymas turi būti atmetamas, jeigu jis per perkančiosios organizacijos nustatytą terminą jos nepagrindžia, t. y. nepateikia neįprastai mažos kainos pagrįstumo įrodymų.

22Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad remiantis VPĮ įtvirtintais neįprastai mažos kainos instituto tikslais, tokia kaina savaime nėra kliūtis viešojo pirkimo sutarčiai sudaryti. Tik tokia neįprastai maža kaina, kurios tiekėjas negali pagrįsti, t. y. įrodyti, kad pasiūlyta kaina jis galės tinkamai ir laiku įvykdyti viešojo pirkimo sutartį, suponuoja perkančiosios organizacijos pareigą atmesti tiekėjo pasiūlymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gegužės mėn. 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-216/2010). Dėl to, ar neįprastai maža kaina yra pagrįsta, sprendžia pati perkančioji organizacija, atsižvelgdama į VPĮ reikalavimus ir konkrečius objektyvius kriterijus: rinkos kainas, tiekėjų konkurse pasiūlytas kainas, analogiškas sutartis ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2010).

23Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija atmetė apeliantės pasiūlymą dėl to, kad jame nurodytas 14 mėnesių paslaugų teikimo laikas nėra pakankamas tinkamai įvykdyti sutartį ir neatitinka konkurso sąlygose numatyto galimo 22 mėnesių paslaugų teikimo termino, neįprastai maža pasiūlymo kaina nebuvo pagrįsta. Be to, apeliantė nei pasiūlyme, nei paaiškinimuose atsakovei nenurodė laikinųjų patalpų statybvietėje išlaikymo išlaidų įvertinimo, nepateikė tokį vertinimą patvirtinančių duomenų.

24Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą dėl tokio atsakovės sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo, teisingai įvertinęs faktines bylos aplinkybes, tinkamai taikęs ir aiškinęs materialinės bei procesinės teisės normas (CPK 185 str.).

25Ginčo konkurso sąlygose bei skelbime apie atvirą konkursą aiškiai nurodytas sutarties galiojimo ir paslaugų teikimo terminas (sutartis – 23 mėnesiai, statybos darbų priežiūros paslauga – 22 mėnesiai (nuo 14 iki 18 mėn., su galimu pratęsimu iki 22 mėn., 1 t., b. l. 26), kurio pradžia (sąlygų 82 p.) yra ir statybos darbų pradžia, o pasibaigia statybos užbaigimo akto pasirašymu. Jei apeliantei sąlygos nebuvo aiškios, ji turėjo teisę prašyti perkančiąją organizaciją jas paaiškinti, tačiau to nepadarė, dėl to teisėjų kolegija prieina prie išvados, kad konkurso sąlygos dėl paslaugos teikimo termino apeliantei būti žinomos, aiškios ir tai ji patvirtino pateikdama pasiūlymą (konkurso sąlygų 31, 32p., VPĮ 24 str.2 d. 15 p., 9 d.).

26Apeliantė neneigia, kad pasiūlymą parengė ir kainą apskaičiavo 14 mėnesių terminui. Jos įsitikinimu, ji turėjo teisę savo nuožiūra pasirinkti patį mažiausią paslaugų tiekimo terminą, įvertinusi tikimybę, kad statybininkai gali greičiau atlikti statybos darbus. Konkurso sąlygose nėra numatyta tiekėjo teisė savarankiškai pasirinkti paslaugos teikimo terminą, be to, ginčo konkurso procedūrų metu statybos rangos sutarties konkursas nebuvo įvykęs, statybos rangos darbų sutartis dar neegzistavo ir apeliantė neturėjo jokių realių galimybių žinoti apie tokios sutarties terminą ir derinti savo paslaugų terminą. Taigi teisėjų kolegija sprendžia, kad savavališkai pasirinkdama paslaugos teikimo terminą apeliantė nesilaikė konkurso sąlygų. Atsakovė turėjo pagrindą tikrinti apeliantės pasiūlytą kainą (dėl to ginčo nėra, VPĮ 40 str. 2 d.) ir prašyti ją pagrįsti.

27Įvertinusi bylos duomenis, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad atsakydama į perkančiosios organizacijos prašymą pagrįsti pasiūlyme nurodytą kainą, apeliantė pasielgė formaliai: nepateikė kainą pagrindžiančių įrodymų, nesugebėjo pagrįsti, kad už savo siūlomą kainą ji sugebės tinkamai įvykdyti prisiimamus įsipareigojimus tuo atveju, jei pirkimo sutartis būtų sudaryta maksimaliam jos galiojimo terminui (22 mėn.) pagal nustatytas pirkimo sąlygas. Apeliantė šių išvadų nepaneigė ir apeliacinės instancijos teisme.

28Nėra pagrindo teigti, kad atsakovė pažeidė esminius viešųjų pirkimų principus – lygiateisiškumo, skaidrumo, nediskriminavimo (VPĮ 3 str.), nes ne tik apeliantę prašė pagrįsti pasiūlymo kainą, bet ir konkurso laimėtoją, ir ne vieną kartą, nesuteikdama nei vienam pasiūlymui išskirtinio pranašumo. Bylos duomenys įrodo, kad atsakovė veikė itin aktyviai, net tris kartus buvo prašiusi apeliantės pateikti paaiškinimus ir pagrįsti, kaip ir kur yra įvertintas galimas 22 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpis, kaip apskaičiuotas specialistų darbo užmokestis už šį laikotarpį. Prašymai suformuluoti aiškiai, dėl ko nėra pagrindo teigti, kad apeliantė prašymo turinio nesuprato.

29Tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti rūpestingas, atidus ir preciziškai tikslus, t. y. kiekvieną konkurso sąlygą vykdyti tiksliai. Šis reikalavimas yra vienodas visiems pirkime dalyvaujantiems tiekėjams ir visi tiekėjai privalo jo laikytis. Tai atitinka VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus. Pirkimo sąlygose nustatytas aiškus paslaugų teikimo sutarties terminas, ir tiekėjas privalėjo pagrįsti pasiūlymo kainą maksimaliam terminui. Iš bylos duomenų sprendžiama, kad apeliantė jokių skaičiavimų, pagrindžiančių jos pasirinktą 14 mėnesių paslaugų teikimo laikotarpį, kuris yra net aštuoniais mėnesiais mažesnis už pirkimo sąlygose nustatytą maksimalų terminą, nepateikė nei perkančiajai organizacijai, nei teismui, o savo teiginius grindė prielaidomis, galima (nesama) statybos darbų rangos sutartimi. Vien deklaratyvus teiginys, kad nėra žinoma, kokį statybos darbų terminą pasirinks konkurso laimėtojas kitame pirkime, nesudaro pagrindo spręsti, kad apeliantės pasiūlyta kaina, apskaičiuota tik 14 mėnesių, yra pagrįsta, reali ir objektyvi (CPK 177, 178 str.).

30Apeliaciniame skunde teisingai nurodoma, kad vykdant pirkimo sutartį gali atsirasti tam tikrų nenumatytų išlaidų, tačiau apeliantės teiginiai, kad pratęsus paslaugų teikimą dar aštuoniems mėnesiams, ji paslaugas teiktų, atlyginimą specialistams mokėtų savo rizika, mažindama savo pelną, neatitinka protingumo, teisingumo principų, nelogiški. Apeliantė nepaaiškino, kaip užtikrins atitinkamų specialistų buvimą objekte. Vien teiginio, kad kaina apskaičiuota atsižvelgiant į statybos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas (STR), nepateikiant detalesnio pagrindimo, nepakanka pripažinti pasiūlymo kaina pagrįsta (CPK 178 str.).

31Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas lemia tai, kad kainos, kaip vienos iš pagrindinių tiekėjo pasiūlymo ir viešojo pirkimo sutarties sąlygų, nebegalima keisti nei sudarant viešojo pirkimo sutartį, nei ją vykdant (išimtis numatyta tik iš anksto nustatytoms kainodaros taisyklėms). Perkančioji organizacija privalo įsitikinti, kad tiekėjo siūloma kaina yra ekonomiškai pagrįsta, nes tai gali lemti jo nesugebėjimą laiku ir tinkamai įvykdyti viešojo pirkimo sutartį arba būti jo nesąžiningų veiksmų padarinys. Apeliantės nurodytą paslaugų kainą nėra pagrindo laikyti pagrįsta ir objektyvia, nes ji neįrodė, kad siūlomos paslaugos už nurodytą kainą bus kokybiškos. Atsakovė turėjo pagrindą tokį pasiūlymą atmesti (VPĮ 39 str. 2 d. 2 p.).

32Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jos pasiūlyme nebuvo įvertintos išlaidos patalpoms. Tokie argumentai nepagrįsti.

33Konkurso sąlygų aprašo 2 priedo 2.2 punkte nurodyta, kad vykdant statybos priežiūros darbų sutartį, paslaugos tiekėjas privalės vieną kartą per savaitę organizuoti statybos dalyvių susirinkimus, jiems vadovauti ir juos protokoluoti. Apeliantė paaiškinimuose dėl neįprastai mažos pasiūlymo kainos, jos sudedamosiose dalyse nurodė, kad biuro susirinkimams surengti išlaidos sudarys 40 Eur per visą sutarties galiojimo laikotarpį. Kaip matyti iš bylos duomenų, pačios apeliantės pozicija šiuo klausimu iš esmės buvo nenuosekli ir dviprasmiška: vienu metu apeliantė teigė, kad tokios išlaidos bus patiriamos tik esant būtinumui, nes pareiga rengti susirinkimus numatyta kito konkurso sąlygose – rangovui, dėl to naudosis jo (statybos rangovo) patalpomis, kitą kartą jau teigė, kad, jei kils tokių patalpų būtinybė, ji teiks paslaugas savo rizika, pelno sąskaita. Akivaizdu, kad toks apeliantės paaiškinimas grindžiamas prielaida ir nėra aiškus ir pagrįstas (CPK 177, 178 str.). Tokių išlaidų nepagrindimas – pakankamas pagrindas atmesti pasiūlymą (VPĮ 39 str.)

34Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra nemotyvuotas, priimtas pažeidžiant procesinės teisės normas, netinkamai įvertinus pateiktus įrodymus ir t. t.

35Įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo praktika, suformuota kasacinio teismo jurisprudencijoje, yra gausi bei išplėtota, todėl plačiau necituotina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. spalio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-415/2011; 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje Nr. 3K-3-233/2013 ir kt.).

36Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio akivaizdu, kad teismas nepažeidė CPK 270 straipsnio 4 dalyje nustatytos pareigos motyvuoti sprendimą. Sprendime pateiktas išsamus esminių bylos įrodymų bei šalių argumentų dėl ginčo esmės vertinimas. Vien tai, kad pirmosios instancijos teismas sprendime atskirai neaptarė apeliantės nurodytos aplinkybės, kad už jos siūlomą kainą yra įmanoma įvykdyti pirkimo sutartį, nereiškia, kad sprendimas yra nemotyvuotas ar nepagrįstas. Vienai iš bylos šalių nepalankaus teismo sprendimo priėmimas nėra pagrindas pripažinti, kad priimant sprendimą buvo pažeistos įrodymų vertinimo taisyklės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-459/2011).

37Dėl apeliantės argumentų, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymu

38Pagal CPK 265 straipsnio nuostatas pirmosios instancijos teismas privalo nustatyti visų byloje pareikštų reikalavimų pagrindą sudarančias faktines bei teisines aplinkybes (CPK 265 str. 1 d.) ir priimti teisėtą bei pagrįstą sprendimą (CPK 259 str.).

39Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia į teismą besikreipiančio asmens dispozityvumo principu pasirinktas ir ieškinyje nurodytas pagrindas bei dalykas. CPK 135 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad teismui pateikiamas ieškinys turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų turiniui; jame privalo būti nurodytos aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimą (faktinis ieškinio pagrindas), ir ieškovo materialusis teisinis reikalavimas (ieškinio dalykas). Būtent ieškinio pagrindo ir dalyko suformulavimas leidžia apibrėžti teisminio nagrinėjimo ribas, užtikrinti visišką ginčo išsprendimą ir byloje dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą ir teisės į teisingą teismą įgyvendinimą (CPK 12 str., 13 str., 17 str., 42 str. 1 d.).

40Kaip matyti iš apeliantės ieškinio turinio, nors apeliantė ir buvo nurodžiusi argumentus, kad perkančioji organizacija neužtikrino skaidrumo principo, kad nevienodai vertino tiekėjų pasiūlymus, kad trečiojo asmens pasiūlymas neatitiko konkurso sąlygų, reikalavimo panaikinti atsakovės sprendimą pripažinti trečiojo asmens UAB ,,Kelvista“ pasiūlymą laimėjusiu nebuvo pareiškusi ieškinyje, nepateikė ir patikslinto ieškinio. Tokio reikalavimo apeliantė nebuvo pareiškusi nei perkančiajai organizacijai, nors pagal CPK 4232 straipsnio 1 dalis nustato tiekėjo pareigą prieš kreipiantis į teismą laikytis VPĮ nustatytos privalomos išankstinių ginčų sprendimo ne teisme tvarkos. CPK 4233 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad ieškinio pagrindas turi sutapti su tiekėjo kreipimesi, pareikštame išankstinio ginčų sprendimo ne teisme tvarka, nurodytomis faktinėmis aplinkybėmis, kuriomis buvo grindžiamas tas kreipimasis. Apeliantė neteigė, kad paminėtos aplinkybės jai tapo žinomos tik pasikreipus į teismą su ieškiniu. Teisėjų kolegija įvertino galimybę peržengti ieškinio ir apeliacinio skundo ribas dėl atsakovės veiksmų, vertinant trečiojo asmens pasiūlymą, tačiau tokių aplinkybių nenustatė. Paminėta, kad atsakovė vertino apeliantės ir trečiojo asmens pasiūlymus vienodai objektyviai ir visapusiškai, po keletą kartų kreipėsi į tiekėjus su parašymu paaiškinti, pagrįsti. Trečiasis asmuo, priešingai nei apeliantė, atsakovės prašymus įvykdė. Be to, apeliantė tik prielaidomis grindžia trečiojo asmens pasiūlymo neatitikimą konkurso sąlygoms, o vien deklaratyvūs teiginiai apie pirkimo procedūrų neteisėtumą nesudaro pagrindo vertinti atsakovo veiksmų dėl kitų tiekėjų pasiūlymų.

41Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta.

42Teismo sprendimas iš esmės teisėtas ir pagrįstas. Naikinti jį ar keisti apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo.

43Dėl bylinėjimosi išlaidų

44CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios pusės, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Netenkinus apeliacinio skundo, iš apeliantės trečiajam asmeniui priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, patirtos apeliacinės instancijos teisme. Atsakovė prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų apie tokių išlaidų turėjimą.

45Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo nurodymo) sprendžiama, kad trečiasis asmuo apeliacinės instancijos teisme patyrė 544,50 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurių dydis neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius už atsiliepimą į skundą ir papildomus paaiškinimus. Šios išlaidos priteisiamos iš apeliantės.

46Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

47Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.

48Priteisti trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei ,,Kelvista“ (j. a. k. 124931168), iš ieškovės – uždarosios akcinės bendrovės „Archiplanas“ (j. a. k. 122568946), 544,50 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt keturis eurus ir penkiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė UAB „Archiplanas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama... 4. Ieškovė pateikė pasiūlymą dalyvauti atsakovės organizuojamame pirkime... 5. Ieškovės įsitikinimu, atsakovės sprendimas atmesti jos pasiūlymą yra... 6. II. Pirmosios instancijos teismo spendimo esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2016 m. liepos 4 d. sprendimu ieškinį atmetė.... 8. Teismo išvados: atsakovė skelbimo dėl vykdomo konkurso II.3 punkte nurodė... 9. Atsakovė tris kartus paprašė ieškovę pagrįsti neįprastai mažą... 10. Teismas sprendė, kad ieškovė nurodė išlaidas, neatitinkančias konkurso... 11. Teismas atmetė kaip neįrodytus ieškovės argumentus, kad atsakovė... 12. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 13. Ieškovė UAB „Archiplanas“ pateikė apeliacinį skundą, prašydama... 14. Atsakovė Klaipėdos miesto savivaldybės administracija atsiliepime prašo... 15. Esminiai atsiliepimo argumentai:
  1. Pirkimo dokumentuose buvo... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 17. Apeliacinis skundas netenkinamas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Dėl apeliantės pasiūlymo... 20. Viešųjų pirkimų tvarką, šių pirkimų subjektų teises, pareigas ir... 21. Tiekėjo pasiūlymas vien tik dėl mažesnės kainos negali būti bet kokiu... 22. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad remiantis VPĮ įtvirtintais... 23. Nagrinėjamu atveju perkančioji organizacija atmetė apeliantės pasiūlymą... 24. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą dėl tokio atsakovės... 25. Ginčo konkurso sąlygose bei skelbime apie atvirą konkursą aiškiai... 26. Apeliantė neneigia, kad pasiūlymą parengė ir kainą apskaičiavo 14... 27. Įvertinusi bylos duomenis, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos... 28. Nėra pagrindo teigti, kad atsakovė pažeidė esminius viešųjų pirkimų... 29. Tiekėjas viešųjų pirkimų procedūrose privalo būti rūpestingas, atidus... 30. Apeliaciniame skunde teisingai nurodoma, kad vykdant pirkimo sutartį gali... 31. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas lemia tai, kad kainos, kaip vienos... 32. Apeliantė taip pat nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad jos... 33. Konkurso sąlygų aprašo 2 priedo 2.2 punkte nurodyta, kad vykdant statybos... 34. Nepagrįsti apeliantės teiginiai, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas... 35. Įrodinėjimo procesą reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo... 36. Iš pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio akivaizdu, kad teismas... 37. Dėl apeliantės argumentų, susijusių su trečiojo asmens pasiūlymu... 38. Pagal CPK 265 straipsnio nuostatas pirmosios instancijos teismas privalo... 39. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad bylos nagrinėjimo ribas... 40. Kaip matyti iš apeliantės ieškinio turinio, nors apeliantė ir buvo... 41. Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus atsakyta.... 42. Teismo sprendimas iš esmės teisėtas ir pagrįstas. Naikinti jį ar keisti... 43. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 44. CPK 93 straipsnio 1 dalis nustato, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 45. Iš teismui pateiktų dokumentų (PVM sąskaitos faktūros ir mokėjimo... 46. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 47. Klaipėdos apygardos teismo 2016 m. liepos 4 d. sprendimą palikti nepakeistą.... 48. Priteisti trečiajam asmeniui – uždarajai akcinei bendrovei ,,Kelvista“...