Byla 2-1736-323/2013
Dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuoti asmenys antstolė V. D., išieškotojas AB DNB bankas

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos B. P. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuoti asmenys antstolė V. D., išieškotojas AB DNB bankas,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą su prašymu, prašo teismo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), t.y. sustabdyti turto: buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); negyvenamųjų patalpų 1-58, 1-59 su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 1-38 (1/7 iš 4.54 kv.m.), 1-53 (1/7 iš 67.52 kv.m.), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), pardavimą iš varžytynių iki bus išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų bei priimtas galutinis sprendimas (nutartis). Nurodė, kad 2013-01-07 pateikė antstolei skundą dėl antstolės veiksmų, kuriuo prašo pripažinti 2012-12-14 patvarkymą Nr. ( - ) dėl priverstinio turto realizavimo neteisėtu ir jį panaikinti, skirti turto: buto su rūsiu, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ); negyvenamųjų patalpų 1-58, 1-59 su bendro naudojimo patalpomis, pažymėtomis 1-38 (1/7 iš 4.54 kv.m.), 1-53 (1/7 iš 67.52 kv.m.), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), vertės pakartotinę ar papildomą ekspertizę, turto vertintojo kandidatūrą suderinti su pareiškėja (skolininke), bei sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ). Paaiškino, jog 2013-01-17 paskelbtos minėto nekilnojamojo turto pirmosios varžytynės. Laiko, jog parduodamo turto vertė nustatyta neteisingai, neatitinka rinkos kainų, todėl yra pagrindas skirti pakartotinę turto vertės ekspertizę. Nurodė, jog nesustabdžius vykdymo veiksmų, o vėliau teismui patenkinus pareiškėjos skundą dėl antstolės veiksmų, būtų užvilkintas vykdymo procesas, pažeisti proceso ekonomiškumo, koncentruotumo principai, iškiltų nutarties vykdymo atgręžimo būtinybė.

3Prašymas netenkintinas.

4Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu teismo būsimo procesinio sprendimo įvykdymą. Įstatyme įtvirtinta, jog gali būti taikoma laikinoji apsaugos priemonė – išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 530 str. 2 d.). CPK 530 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą - laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tada, jei yra pagrindo manyti, jog nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Tuo tarpu teismui atlikus ieškovo pareikštų reikalavimų bei pateiktų įrodymų preliminarų vertinimą ir nusprendus, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

5Susipažinus su pareiškėjos prašymu ir prie jo pridėtais įrodymais matyti, jog pareiškėja iš esmės nesutinka su nustatyta iš varžytynių parduodamo turto kaina, siekia, jog būtų atlikta pakartotinė nekilninamojo turto vertės ekspertizė ir nustatytos dabartinės turto rinkos kainos. Iš teismų sistemos LITEKO matyti, jog pareiškėja dar 2012 m. birželio mėn. kreipėsi su skundu dėl antstolės veiksmų, ginčijo realizuojamo turto įkainojimą, prašė įpareigoti antstolę nustatyti daiktų rinkos kainą. Šios aplinkybės rodo, jog pareiškėja, apie galimai pažeistas savo kaip skolininkės teises vykdymo procese žino jau daugiau nei pusę metų, tačiau nesutikdama su antstolės nustatyta turto verte, duomenų, pagrindžiančių realiai kitokią nekilnojamųjų daiktų kainą neteikė, su antstole nebendradarbiavo, CPK 643-644 str. pareiškėjai kaip skolininkei suteiktomis teisėmis ir pareigomis laiku ir aktyviai, nepažeidžiant kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir interesų nepasinaudojo, duomenų antstolei neteikė. Taigi atlikus pareiškėjos reikalavimų preliminarų vertinimą, kyla pagrįstų abejonių, jog pareiškėjai palankus sprendimas byloje galės būti priimtas, todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes, pareiškėjos prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmestinas kaip nepagrįstas (CPK 144 str. 1 d., 510 str. 2 d.).

6Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 144, 145, 151, 152, 290, 291, 510 straipsniais, teismas

Nutarė

7prašymo dėl vykdymo veiksmų vykdomojoje byloje Nr. ( - ) sustabdymo netenkinti.

8Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai