Byla 2-144-253/2014
Dėl netinkamos prekių kokybės ir prekių pakeitimo, tretieji asmenys UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB „Kelių remonto grupė“, UAB „Klaistvita“, UAB „Klaipėdos projektas“, A. E. gamybinė-komercinė firma

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant ieškovių atstovui advokatui Rokui Venslauskui, atsakovės UAB „Betono mozaika“ atstovams I. D., S. V., advokatui Pauliui Markovui, trečiojo asmens UAB Klaipėdos konteinerių terminalo atstovui A. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą, iškeltą pagal ieškovių UAB „Gedimex“ ir UAB „Hidrostatyba“ ieškinį atsakovei UAB „Betono mozaika“ dėl netinkamos prekių kokybės ir prekių pakeitimo, tretieji asmenys UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, UAB „Kelių remonto grupė“, UAB „Klaistvita“, UAB „Klaipėdos projektas“, A. E. gamybinė-komercinė firma,

Nustatė

2ieškovės, patikslinusios ieškinį (t. 10, b. l. 132–144), teismo prašo: įpareigoti atsakovę UAB „Betono mozaika“ savo sąskaita ir rizika:

31) pateikti 8 904 kv. m naujų ir kokybės reikalavimus atitinkančių betoninių grindinio trinkelių GT 2-15, jas pristatant į UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritoriją, adresu ( - );

42) per 4 mėnesius prie VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro ekspertizės akto pridėtame plane pažymėtame plote A pakeisti 8 904 kv. m netinkamos kokybės betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 naujomis trinkelėmis;

53) priteisti iš atsakovės ieškovei UAB „Gedimex“ 4 008,52 Lt nuostolių, 6 proc. dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos ir visas bylinėjimosi išlaidas.

6Nurodo, kad 2008-04-29 Nr. 08-09-124/1 ir 2009-06-02 Nr. 09-09-123 pirkimo–pardavimo sutarčių pagrindu atsakovė pardavė, o ieškovės nupirko 1 220 734 vnt. betoninių grindinio trinkelių, jos buvo atsakovės pristatytos į UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritoriją ir ten suklotos. UAB Klaipėdos konteinerių terminalas 2010-03-23 ieškovėms pateikė po pretenziją dėl grindinio trinkelių defektų ištaisymo, pretenzijose nurodė, kad didelė dalis trinkelių sutrūkinėjo, nutrupėjo trinkelių paviršiai, trinkelės lūžinėja po sandėliuojamais konteineriais ir dyla po vilkikų ratais. Sutarčių 3.1 punkte atsakovė garantavo, kad parduodamos trinkelės atitinka Europos standartus LST EN 1338:2006. UAB „Gedimex“ kreipėsi į ekspertę UAB Laboratorinių bandymų centrą dėl trinkelių ekspertizės. Ekspertas nustatė, kad betoninės trinkelės GT 2-15 neatitinka LST EN 1338:2003/AC:2006/AC:2006 5.3.3.2 punkto reikalavimų, kadangi trinkelių charakteristinė stiprio tempiant skėlimu riba <3,6 Mpa. Apie gautas pretenzijas ir bandymų rezultatus UAB „Gedimex“ informavo atsakovę. Atsakovė savo iniciatyva atliko dvi trinkelių ekspertizes UAB Laboratorinių bandymų centre, jų išvadose nustatyta, kad trinkelės atitinka kokybės standartus. 2010-06-08 raštu atsakovė informavo ieškovę apie abiejų bandymų rezultatus ir pareiškė, kad trinkelės sudėtos netinkamai, UAB Klaipėdos konteinerių terminalas eksploatuoja grindinį nepripažinus jo tinkamu naudoti, taip pat atsisakė pakeisti trinkeles, tačiau kvietė bendradarbiauti nustatant grindinio būklę ir keistinų trinkelių plotus. UAB „Gedimex“ užsakymu VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro 2011-11-04 ekspertizės aktu nustatyta, kad statybos darbai, įrengiant grindinį UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritorijoje, buvo tinkamai atlikti ir atitinka statybos techninio reglamento (toliau tekste – STR) 1.08.02:2002 reikalavimus. Akte konstatuota, kad atsakovės pagamintos trinkelės po 28 parų betono kietėjimo neatitiko stiprio tempiant skėlimo ribos ir gniuždymo stiprio ribos, be to, atsakovė gamindama trinkeles neleistinai naudojo žemų klasių betoną, todėl trinkelės subyrėjo.

7Atsiliepime į patikslintą ieškinį (t. 12, b. l. 23–36) atsakovė nurodė, kad ieškovė UAB „Gedimex“ 2008-04-29 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 08-09-124/1 ir PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų 2008 m. rugsėjo 30 d.–2008 m. gruodžio 29 d. laikotarpiu, pagrindu nupirko grindinio trinkeles. Ieškovė UAB „Hidrostatyba“ iš atsakovės grindinio trinkeles įsigijo 2009-06-02 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 09-09-123 ir PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų 2009 m. gegužės 29 d.–2009 m. spalio 6 d. laikotarpiu, pagrindu. Iš atsakovės įsigytas trinkeles bendraieškiai perleido tretiesiems asmenims: UAB „Gedimex“ pardavė UAB Klaipėdos konteinerių terminalui (710 950 vnt. arba 14 219 kv. m), UAB „Hidrostatyba“ – UAB „Kelių remonto grupė“ (509 784 vnt. arba 10 195,68 kv. m). 2008 m. grindinį UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritorijoje įrenginėjo UAB „Klaistvita“ (išklojo 13 188 kv. m), o 2009 m. – UAB „Kelių remonto grupė“ (13 310 kv. m). Nė su vienu iš trečiųjų asmenų atsakovė 2008–2009 m. jokių prievolinių teisinių santykių dėl grindinio trinkelių GT 2-15 pardavimo ir/ar įrengimo neturėjo. Byloje nėra duomenų, kad tarp UAB „Hidrostatyba“ ir UAB Klaipėdos konteinerių terminalo vyko sandoriai dėl prekių pirkimo–pardavimo. Todėl neaišku, kokiu pagrindu UAB „Hidrostatyba“ yra ieškovė šioje byloje ir teikia reikalavimus atsakovei. Mano, kad ir UAB „Gedimex“ nėra tinkama ieškovė. Ji, kiek tai susiję su pretenziją pareiškusia UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, veikė kaip pardavėja, t. y. tuo atveju, jei būtų nustatyta, kad iš UAB „Gedimex“ įsigytų 710 950 vnt. (14 219 kv. m) grindinio trinkelių GT 2-15 trečiasis asmuo UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, pasitelkęs rangovus, suklojo į grindinį, ir būtų įrodyta, kad būtent tos trinkelės skilinėja ir trupa ir tai vyksta dėl priežasčių, susijusių su prekių kokybe, buvusia jų perdavimo–priėmimo metu, ieškove byloje turėtų būti UAB Klaipėdos konteinerių terminalas, o atsakove – UAB „Gedimex“. Atsakovė taip pat nurodo, kad ieškinyje netinkamai yra nurodyta ieškinio suma – 418 488 Lt be PVM, turi būti – 558 547,92 Lt. Mano, kad ieškovės neįrodė visų civilinės atsakomybės sąlygų.

8Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Kelių remonto grupė“ (t. 4, b. l. 128–130) nurodė, kad 2009-05-19 ji su UAB Klaipėdos konteinerių terminalu sudarė rangos sutartį Nr. S09-002, ja įsipareigojo atlikti 13 830 kv. m pagrindo iš skaldos 12 cm ir 5 cm pasluoksnio iš atsijų įrengimo, sutankinimo bei trinkelių „Prizma H-150“ klojimo darbus, o užsakovė įsipareigojo tiekti visas reikalingas medžiagas šiems darbams atlikti, priimti darbus ir už juos sumokėti. Skaičiuojant darbų sąmatas bei pasirašant rangos sutartį buvo įtrauktos trinkelės, pavadinimu „Prizma H-150“, kadangi tuo metu UAB „Kelių remonto grupė“ nežinojo, kokio gamintojo trinkeles teks kloti, buvo žinomas tik trinkelių aukštis – 150 mm ir kad trinkelės keturkampės, todėl pagal nutylėjimą nurodė „Prizma H-150“ trinkeles. UAB „Betono mozaika“ šias trinkeles yra pavadinusi GT 1-15 ir GT 2-15. Gamintoja UAB „Perdanga“ šio tipo trinkeles vadina „GT Prizma 150“. Darbų pradžiai užsakovė pateikė dalį trinkelių, jų pakako iškloti apie 2 000 kv. m grindinio. Kita dalis trinkelių buvo vežama tiesiogiai iš gamintojo – UAB „Betono mozaika“. UAB „Kelių remonto grupė“ suklojo iš viso 13 310 kv. m grindinio trinkelių. Faktiškai suklotas trinkelių kiekis buvo mažesnis, nei nurodyta rangos sutartyje Nr. S09-002, kadangi buvo paliktas tarpas prijungti kitas trinkeles kitais metais tęsiant grindinio klojimą. Darbai buvo perduoti UAB Klaipėdos konteinerių terminalui pagal atliktų darbų aktus Nr. 001 (už 2009 m. birželio mėn.), Nr. 002 (už 2009 m. liepos mėn.), Nr. 003 (už 2009 m. rugpjūčio mėn.), Nr. 004 (už 2009 m. rugsėjo mėn.), Nr. 005 (už 2009 m. spalio mėn.) ir Nr. 001 dėl papildomų darbų (už 2009 m. spalio mėn.), 2009-10-30 šalys sudarė galutinį darbų priėmimo–perdavimo aktą, jame konstatavo viso darbo perdavimą ir priėmimą.

92010 m. į UAB „Kelių remonto grupė“ kreipėsi UAB „Betono mozaika“ dėl dalies trinkelių, suklotų UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritorijoje, pakeitimo. 2010-04-19 tarp UAB „Kelių remonto grupė“ ir UAB „Betono mozaika“ buvo sudaryta rangos sutartis Nr. 10-014, pagal ją buvo pakeista 214 kv. m trinkelių. 2010-04-09 UAB Klaipėdos konteinerių terminalas ir UAB „Kelių remonto grupė“ sudarė rangos sutartį Nr. 10-011/R, ja UAB „Kelių remonto grupė“ įsipareigojo atlikti 18 200 kv. m trinkelių „Prizma H-150“ klojimo ir pagrindų įrengimo darbus. Šiems darbams atlikti buvo tiekiamos UAB „Perdanga“ trinkelės.

10Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB Klaipėdos konteinerių terminalas (t. 4, b. l. 88–91) nurodė, kad ji nuomos pagrindais naudojasi žemės sklypu, esančiu ( - ). Šioje teritorijoje pagal projektą turėjo būti įrengta konteinerių sandėliavimo aikštelė (jos plotas 61 800 kv. m). Jai įrengti buvo pasirinktos atsakovės trinkelės GT 1-15 ir GT 2-15, kurių specifikacijos, išdėstytos gamintojo pateikiamose atitikties deklaracijose, atitiko projektuose išdėstytas specifikacijas. 2008 m. per UAB „Gedimex“ į terminalo teritoriją buvo atvežta 710 950 vnt. (14 219,02 kv. m) trinkelių GT 2-15. Priėmimo metu trinkelės atrodė tinkamos, todėl pastabų dėl jų kokybės bendrovė nereiškė. 2008 m. rangovė UAB „Klaistvita“ suklojo 13 188 kv. m trinkelių (darbai perduoti 2008-12-22). 2009 m. per UAB „Hidrostatyba“ į terminalo teritoriją iš UAB „Betono mozaika“ buvo atvežta 509 784 vnt. (10 195,68 kv. m) trinkelių GT 2-15. Dėl trinkelių kokybės priėmimo metu pretenzijų nebuvo. 2009 m. trinkeles klojo rangovė UAB „Kelių remonto grupė, ji į rangos sutartį pagal nutylėjimą įrašė trinkeles „Prizma H-150“. Šis pavadinimas liko sutartyje ir pagal sutartį išrašomose pažymose ir atliktų darbų aktuose. UAB „Kelių remonto grupė“ suklojo 13 310 kv. m trinkelių. Kadangi aikštelė yra nesudėtingas statinys, pripažinimas tinkama naudoti jai neprivalomas.

11Daugiau atsiliepimų į ieškinį negauta.

12Teismo posėdžio metu bendraieškių atstovas prašė ieškinį tenkinti; atsakovės atstovai prašė ieškinį atmesti kaip nepagristą.

13Ieškinys atmestinas.

14Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Gedimex“ 2008-04-29 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 08-09-124/1 ir PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų 2008 m. rugsėjo 30 d.–2008 m. gruodžio 29 d. laikotarpiu, pagrindu iš UAB „Betono mozaika“ nupirko 710 950 vnt. arba 14 219 kv. m grindinio trinkelių. Ieškovė UAB „Hidrostatyba“ iš atsakovės grindinio trinkeles įsigijo 2009-06-02 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 09-09-123 ir PVM sąskaitų faktūrų, išrašytų 2009 m. gegužės 29 d.–2009 m. spalio 6 d. laikotarpiu, pagrindu (509 784 vnt. arba 10 195,68 kv. m). Iš atsakovės įsigytas visas trinkeles bendraieškiai perleido tretiesiems asmenims: UAB „Gedimex“ – pardavė UAB Klaipėdos konteinerių terminalui, UAB „Hidrostatyba“ – UAB „Kelių remonto grupė“.

15Byloje kilo ginčas, ar bendraieškiai, nupirkę grindinio trinkeles ir jas pardavę tretiesiems asmenims, turi teisę reikšti ieškinį trinkelių gamintojai ir pardavėjai UAB „Betono mozaika“. Šią ieškinio dalį bendraieškiai grindžia CK 6.334 str. 1 d. 1 p., 6.371 str., šalių pasirašytų pirkimo–pardavimo sutarčių 3.5 punktais. Nurodo, kad nei CK normos, nei šalių pasirašytos sutartys nenumato, kad pirkėjas CK 6.334 str. 1 d. 1 p. numatytas teises praranda, jei įsigytos netinkamos kokybės prekės vėliau būtų parduotos tretiesiems asmenims. Be to, mano, kad taikytinas CPK 182 str. 5 p., nes UAB „Gedimex“ pateikus pretenziją dėl netinkamos trinkelių kokybės, atsakovė išreiškė valią ir įsipareigojimą pakeisti trinkeles, kurios neatitinka kokybės reikalavimų.

16Atsakovė atsikirsdama nurodo, kad bendraieškiai byloje nepagrindė reikalavimo teisės į atsakovę ir akivaizdžiai siekia apginti ne savo, o trečiojo asmens – UAB Klaipėdos konteinerių terminalo – teisę, kuri neva pažeista. Mano, kad bendraieškiai privalo įrodyti visas civilinės atsakomybės sąlygas.

17Nagrinėjamos bylos šalys yra verslininkai. Todėl žala, padaryta pardavus nekokybiškas prekes, atlyginama pagal bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles (CK šeštosios knygos XXIII skyriaus antrojo ir trečiojo skirsnių normas).

18Teismo nuomone, bendraieškiai neįrodė, kad UAB Klaipėdos konteinerių terminalas tinkamai pareiškė jiems pretenziją dėl atsakovės pagamintų grindinio trinkelių, kurios, pasak bendraieškių, yra nekokybiškos, terminalas dėl vizualių trinkelių trūkumų patyrė realią žalą, yra priežastinis ryšys tarp atsiradusių grindinio vizualių trūkumų ir grindinyje suklotų trinkelių kokybės, buvusios jas perduodant terminalui, bendraieškiai trečiojo asmens pretenziją patenkino ir dėl to turėjo nuostolių.

19Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB Klaipėdos konteinerių terminalo atstovas A. B. paaiškino, kad grindinys, dėl kurio sudėtinių dalių – trinkelių – vyksta ginčas, buvo klojamas etapais: 2008 m., 2009 m., 2010 m. Dėl 2008 m. išklotų trinkelių kokybės pretenzijų nėra. 2010 m. pavasarį išryškėjo bloga trinkelių, suklotų 2009 m., kokybė. Už trinkeles ir jų sudėjimą į grindinį yra atsiskaityta tiek su trinkelių pardavėjais, tiek su rangovais. Grindinys yra eksploatuojamas.

20Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008 m. UAB „Gedimex“ iš atsakovės įsigijo 710 950 vnt., arba 14 219,02 kv. m, grindinio trinkelių GT 2-15 (t. 1, b. l. 18–20), jas pardavė UAB Klaipėdos konteinerių terminalui (t. 7, b. l. 56–57), o rangovas – trečiasis asmuo „Klaistvita“ 2008 m. iš jų į ginčo grindinį suklojo 13 188 kv. m (t. 4, b. l. 48–50, 76,) (likutis – 1 031,02 kv. m). Dėl šių suklotų trinkelių pretenzijos nereiškiamos.

212009 m. UAB „Gedimex“ iš UAB „Kelių remonto grupė“ laikotarpiu nuo 2009-11-04 iki 2009-12-31, nupirko 509 784 vnt., arba 10 195,68 kv. m, atsakovės pagamintų trinkelių GT 2-15 (t. 7, b. l. 62–63), jas pastaroji laikotarpiu nuo 2009-06-09 iki 2009-10-13 buvo įsigijusi iš UAB „Hidrostatyba“ (t. 7, b. l. 69) ir pardavė UAB Klaipėdos konteinerių terminalui (t. 7, b. l. 56, 58, 60–61). 2009 m. UAB Klaipėdos konteinerių terminale grindinio trinkeles pagal 2009-05-19 rangos sutartį Nr. S09-002 (t. 3, b. l. 18–19) klojo UAB „Kelių remonto grupė“. Šioje sutartyje buvo numatyta, kad rangovas suklos 13 830 kv. m trinkelių, pavadinimu „Prizma H-150“ (t. 3, b. l. 18–31). UAB „Kelių remonto grupė“ suklojo iš viso 13 310 kv. m trinkelių. Užsakovė UAB Klaipėdos konteinerių terminalas galutinai darbus priėmė 2009-10-30 (t. 4, b. l. 77), darbų perdavimo pažymose nurodyta, kad kloti panaudotos trinkelės „Prizma H-150“ (t. 3, b. l. 20-30). Nors UAB „Kelių remonto grupė“ į bylą pateikė paaiškinimą dėl trinkelių pavadinimo neatitikimo (t. 3, b. l. 32), tačiau įvertinęs aplinkybę, kad toks paaiškinimas pateiktas jau po bylos iškėlimo teisme, kad UAB „Gedimex“, UAB „Kelių remonto grupė“ ir UAB Klaipėdos konteinerių terminalas yra tarpusavyje susiję asmenys (t. 1, b. l. 181, t. 4, b. l. 131, t. 10, b. l. 110, 115, t. 12, b. l. 40–41), tokius paaiškinimus teismas vertina kritiškai.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, į tai, kad 2009 m. UAB Klaipėdos konteinerių terminalas iš UAB „Gedimex“ trinkeles įsigijo tik po 2009-11-04 (t. 7, b. l. 58), o darbai galutinai jau buvo perduoti 2009-10-30 (t. 3, b. l. 21–31), bendraieškiai neįrodė, kad 2009 m. į grindinį buvo sudėtos trinkelės, kurias UAB „Hidrostatyba“ 2009 m. pirko iš atsakovės, išskyrus 2008 m. UAB „Gedimex“ likutį (1 031,02 kv. m). 1 031,02 kv. m trinkelių likučio suklojimą į grindinį iš dalies patvirtina trečiojo asmens UAB „Kelių remonto grupė“ atsiliepimas, jame nurodyta, kad darbų pradžiai užsakovė pateikė dalį trinkelių, jų pakako iškloti apie 2 000 kv. m grindinio. Tačiau, teismo nuomone, byloje nėra duomenų, kieno – užsakovo (UAB Klaipėdos konteinerių terminalo) ar rangovo (UAB „Kelių remonto grupė“) – medžiagomis 2009 m. buvo įrengtas likęs grindinio plotas ir kokio gamintojo trinkelės buvo suklotos. Tačiau įrašai statybos žurnale (t. 9, b. l. 127–128), kad grindiniui įrengti UAB „Perdanga“ tiekė betono mišinį, 2013-03-12 teismo posėdžio metu bendraieškių į bylą pateiktos grindinio trinkelių GT, kurias gamina kitas gamintojas – UAB „Perdanga“ – ir kurios buvo parduotos UAB „Kelių remonto grupė“, atitikties deklaracijos (t. 115, b. l. 22–25) iš dalies paneigia bendraieškių argumentus, kad trupa tik atsakovės pagamintos trinkelės. Bendraieškių argumentas, kad UAB „Hidrostatyba“ nupirktos trinkelės buvo vežamos tiesiogiai į UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritoriją, neįrodo, kad jos šiame terminale ir buvo suklotos. Kadangi bendraieškiai kartu su trinkelėmis pirko ir jų pristatymo paslaugą, iš PVM sąskaitų faktūrų matyti, kad trinkelės buvo pristatomos įvairiais adresais, jas priėmė UAB „Hidrostatyba“, gavimą patvirtindama savo spaudu (t. 1, b. l. 104–131).

23Taigi ieškovė UAB „Hidrostatyba“ neįrodė, kad 2008 m. ar 2009 m. turėjo kokius nors sutartinius santykius su trečiuoju asmeniu UAB Klaipėdos konteinerių terminalu dėl grindinio trinkelių GT 2-15, dėl kurių ji būtų patyrusi kokią nors žalą, pirkimo–pardavimo. Todėl ji negali būti nei atsakove prieš UAB Klaipėdos konteinerių terminalą, nei ieškove šioje byloje.

24Bendraieškiai, reikalaudami pakeisti 8 904 kv. m trinkelių GT 2-15, šį reikalavimą grindžia Všį Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito centro 2011-11-04 Statinio dalinės ekspertizės aktu Nr. 10-135 (t. 11, b. l. 2–174), jame nurodyta, kad netinkamos yra visos 2009 m. į grindinį paklotos trinkelės, t. y. 13 310 kv. m, t. y. daugiau, negu bendraieškiai iš atsakovės buvo nupirkę 2009 m., įskaitant ir 2008 m. nesuklotą likutį.

25UAB „Gedimex“ 2009 m. iš atsakovės trinkelių GT 2-15 nepirko. Tačiau atsakovė iš esmės neginčija, kad 1 031,02 kv. m trinkelių likutis iš 2008 m. pardavimo UAB „Gedimex“ buvo suklotas į ginčo grindinį. Tačiau ji mano, kad pardavimo metu šios trinkelės atitiko standarto reikalavimus, o jeigu pradėjo irti, tai atsitiko dėl netinkamos jų eksploatacijos.

26Byloje nustatyta, kad grindinio trinkelių GT 2-15 pardavimas vyko pagal UAB „Gedimex“ elektroniniu paštu atsakovei pateiktą užklausą. Iš susirašinėjimo matyti, kad derybos vyko tik dėl atsiskaitymo už prekes ir transportavimo sąlygų (t. 12, b. l. 42–48). Derybose nebuvo keliami padidinti kokybės reikalavimai perkamoms trinkelėms, sutartimi šalys susitarė, kad pardavėjas garantuoja, kad parduodama prekė atitinka Europos standartus: grindinio trinkelės – LST EN 1338:2006. Todėl atmestini ieškovės atstovo argumentai, kad atsakovė žinojo, jog trinkelės bus klojamos terminalo teritorijoje, kurioje bus sandėliuojami konteineriai, važinės sunkiasvoris transportas. Teismo nuomone, atsakovė neturėjo pareigos domėtis, ar parduodamos grindinio trinkelės atitinka bendraieškių, kaip verslininkų, poreikius. Grindinio trinkelių perdavimo bendraieškiams metu atsakovė deklaravo, kad tuo metu jos atitinka standarto LST EN 1338:2003/AC:2006 reikalavimus (atsparumo šalčiui, vandens įgėrio, tempiamojo stiprio skeliant, dylamojo atsparumo atitinkamus rodiklius (t. 2, b. l. 118–121). Atitikties deklaracijose buvo nurodyta, kur ir kaip trinkelės GT 2-15 naudojamos, ir vartotojas įspėtas, kad pažeidus eksploatavimo taisykles, gamintojas produkto atitikties deklaruojamiems rodikliams negarantuoja. Atmestini bendraieškių argumentai, kad atsakovės pagamintos grindinio trinkelės neatitiko kokybės reikalavimų, nes gamybos metu buvo pažeistos medžiagų sunaudojimo normos (receptūra), kadangi atsakovė nedeklaruoja grindinio trinkelės (betono mišinio) sudėties. Standartas LST EN 1338:2006, kurio atitiktį deklaruoja atsakovė parduodama trinkeles, nereikalauja deklaruoti, iš kokių konkrečių medžiagų gaminti ir kiek šių medžiagų sudėti į gaminį. Standartas kelia reikalavimus pagal jį pagamintai grindinio trinkelei. Teismas taip pat nesutinka su bendraieškių argumentais, kad atsakovės parduota grindinio trinkelė turi atitikti standarto LST 1551:1991 bei STR 2.05.05:2005 „Betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų projektavimas“ reikalavimus, nes atsakovė gaminius gamino ir jų atitiktį vertino pagal standarto LST EN 1338:2006 reikalavimus, kas aiškiai įvardyta tiek pirkimo–pardavimo sutartyse, tiek išduotose atsakovės atitikties deklaracijose.

27Teismas nesutinka su bendraieškių pozicija, kad atitikties deklaracija, nesant kitų įrodymų, nėra tinkamas įrodymas. Betoninės grindinio trinkelės nėra gaminamos pagal atitikties sertifikatus. Atitikties sertifikatai tiktai patvirtina, kad grindinio trinkelės atitinka jose nurodyto standarto reikalavimus. STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ 13 punkte nurodyta, kad deklaracijoje kaip atitikties deklaracijos pagrindas pateikiama informacija, susijusi su atitikties įvertinimo rezultatais (pvz., nuorodos į sertifikatus, į gamintojo gamybos kontrolės sistemos sertifikatus, bandymų protokolus, ataskaitas, atitiktį įvertinusios įstaigos pavadinimas ir adresas ir kita svarbi informacija). Bendraieškiams išduotos atsakovės atitikties deklaracijos dėl betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 atitikties standarto LST EN 1338:2006 reikalavimams visiškai atitinka STR 1.03.02:2008 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ reikalavimus, įskaitant to standarto V straipsnį „Atitikties deklaracijos turinys“. Bendraieškiams pareikalavus, atsakovė į bylą pateikė ir patvirtinamąją informaciją (t. 2, b. l. 118, t. 6, b. l. 68–146, t. 3, b. l. 185–194).

28Į bylą yra pateiktos įvairių specialistų išvados, ekspertizės aktai , raštai, protokolai (t. 1, b. l. 153–159, 160–163, t. 6, b. l. 41–46, t. 7, b. l. 116–117, 118–119, 126–127,128–129, t. 11, b. l. 2–174), teismo posėdžio metu išvadas davę specialistai (V. L., E. I., M. S., V. S., V. G.) buvo apklausti, tačiau šie įrodymai nepaneigia atliktos teismo ekspertizės išvadų (t. 14, b. l. 193), kad UAB „Betono mozaika“ pagamintos betoninės grindinio trinkelės GT 2-15 jų pardavimo / perdavimo ieškovėms momentu atitiko sutartyje ir jų atitikties deklaracijose nurodytame standarte LST EN 1338:2003/AC:2006 nustatytus reikalavimus (t. 14, b. l. 193, Ekspertizės akto 42 psl.). Teismo posėdžio metu teismo ekspertas L. U. patvirtino, kad šią išvadą jis padarė įvertinęs atsakovės atliktas visas normatyvinio dokumento nurodytas privalomas ir papildomas procedūras (gaminio tipo bandymą, vidinę gamybos kontrolę, įskaitant gaminio bandymą, tai, kad papildomai gaminio atitiktis šiam standartui ir gamybos sąlygos buvo vertinamos Statybos produkcijos sertifikavimo centro), kurių rezultatai pagal visus rodiklius yra teigiami, įrodė gaminių, t. y. grindinio trinkelių GT 2-15, atitiktį standarto LST EN 1338:2003/AC:2006 reikalavimams deklaruojamu metu, t. y. pardavimo–perdavimo momentu.

29Esant suformuotai teismų praktikai, kad teismo ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą yra patikimesni už kituose šaltiniuose esančius duomenis, teismas konstatuoja, kad bendraieškių į bylą pateikti rašytiniai įrodymai nepatvirtina, kad atsakovė pardavė nekokybiškas grindinio trinkeles GT 2-15. Ginčo šalių sudarytų pirkimo–pardavimo sutarčių 3.3–3.5 punktų nuostatos, taip pat standarto LST EN 1338:2003/AC:2006 „Betoninės grindinio trinkelės. Reikalavimai ir bandymo metodai“ 6.1.2 punkto nuostatos numatė galimybę bendraieškiams atlikti papildomą prekių kokybės patikrą siuntos priėmimo metu, tačiau pastarieji minėta teise tikrinti iš atsakovės įsigytas ir perimamas betonines grindinio trinkeles nepasinaudojo.

30Prekės pardavėjas už jos kokybės neatitikimą atsako, jei neatitikimas buvo prekės perleidimo pirkėjui momentu, įskaitant ir vėliau išaiškėjusius trūkumus (CK 6.327 str. 3 d., 6.333 str. 3 d.). Vėlesnė pardavėjo atsakomybė galima tik tada, kai yra įrodytas pardavėjo įsipareigojimo pažeidimas, nulėmęs kokybės pablogėjimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3- 499/2009).

31Bendraieškiai nurodo, kad netinkama trinkelių kokybė išryškėjo jų eksploatacijos metu, joms jau esant suklotoms į grindinį.

32Pirkimo–pardavimo sutartyse ir betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 atitikties deklaracijose buvo numatyta, kad atsakovės garantija dėl parduodamų prekių kokybės pasibaigs, jei prekes bus naudojamos ne pagal paskirtį ar kitaip netinkamai (2008-04-29 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 08-09-124/1 5.6 punktas (t. 1, b. l. 15), 2009-06-02 pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 09-09-123 5.5 punktas (t. 1, b. l. 99), prekių atitikties deklaracija, t. 2, b. l. 118).

33Byloje nustatyta, kad betono trinkelių danga UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritorijoje suprojektuota ir parinkta vadovaujantis STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ reglamentu. Pati dangos konstrukcija ir jos sluoksnių deformacijos moduliai nustatyti pagal šio reglamento C priedo 3 lentelę (t. 10, b. l. 105). Teismo ekspertas konstatavo (t. 14, b. l. 193, Ekspertizės akto 42 psl.), kad STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ negali būti taikomas projektuojant konteinerių sandėliavimo aikšteles. Šią išvadą patvirtina ir Specialisto išvada (t. 12, b. l. 57). Teismas sutinka su atsakovės pozicija, kad šis STR negali būti taikomas atsakovei, kaip gamintojai, kadangi nustato privalomuosius techninius statinių iš betono, gelžbetonio ir iš anksto įtemptojo gelžbetonio konstrukcijų, pagamintų iš sunkiojo, lengvojo ir smulkiagrūdžio betono, kurio tankis ne mažesnis kaip 2000 kg/kub. m, bet ne didesnis kaip 2600 kg/kub. m, ir naudojamų esant ne aukštesnei kaip 500C ir ne žemesnei kaip –400C, projektavimo reikalavimus. Betoninė grindinio trinkelė GT 2-15 nėra nei statinys, nei konstrukcija. Tai – surenkamasis betono elementas, naudojamas kaip paviršiaus apdailos medžiaga (LST EN 1338:2003 3.2 p). Kadangi statinį projektavo ne atsakovė, o trečiasis asmuo UAB „Klaipėdos projektas“, todėl būtent šis asmuo ir turėjo apskaičiuoti visas grindinį veiksiančias statines ir dinamines apkrovas, sukimo momentus ir suprojektuoti tokį grindinį, kuris gebėtų atlaikyti reikalaujamas apkrovas (sunkiagabaričių jūrinių konteinerių transportavimą, sandėliavimą ir kt.). Visi byloje dalyvavę asmenys neginčijo, kad 2009 m. grindinys UAB Klaipėdos konteineriu terminalo buvo eksploatuojamas jo dar net nebaigus įrengti. Tokiu būdu buvo pažeistos Statybos įstatymo 24 straipsnio nuostatos, numatančios, kad statinį galima naudoti tik pripažinus jį tinkamu naudoti. Trečiojo asmens UAB Klaipėdos konteinerių terminalo atstovas teismo posėdžio metu nepaneigė, kad grindinio trinkelės buvo apgadintos žiemos metu jas valant mechaninėmis priemonėmis ir atliekant metalo krovimo darbus. Tai, kad grindinys nebuvo tinkamai įrengtas, patvirtina ir teismo ekspertas, nurodęs, kad klojant grindinio trinkeles buvo pažeisti darbo projekto technologiniai reikalavimai (t. 14, b. l. 193, Ekspertizės akto 37–38 psl.). Taigi nepaneigta, kad vizualūs grindinio trūkumai atsirado dėl pačios statytojos – UAB Klaipėdos konteinerių terminalo – kaltės.

34Atsižvelgiant į UAB „Betono mozaika“ betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 atitikties deklaracijas, išduotas UAB „Gedimex“ (t. 2, b. l. 118, 121 I. ir kt.), anksčiau nurodyti faktai – grindinio netinkamas įrengimas ir pradėjimas eksploatuoti jo dar nebaigus įrengti, taip pat grindinio paviršiaus mechaninis pažeidimas – reiškia netinkamą betoninių grindinio trinkelių GT 2-15 eksploatavimą, o kartu ir atsakovo garantijos dėl tų prekių kokybės pasibaigimą. Pasibaigus garantijos terminui asmuo netenka teisės į ieškinį dėl daiktų arba paslaugų kokybės trūkumų, paaiškėjusių pasibaigus garantijos terminui, t. y. išnyksta ne tik teisė į priverstinį ieškinio patenkinimą, bet ir pati subjektinė teisė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-02-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-43/2007 ir kt.).

35Teismo posėdžių metu bendraieškių atstovas įrodinėjo, kad šalių sudarytos pirkimo–pardavimo sutartys yra sutartys trečiojo asmens – UAB Klaipėdos konteinerių terminalo – naudai; o 2010-04-19 rangos sutartis, sudaryta tarp atsakovės ir UAB „Kelių remonto grupė“ (t. 4, b. l. 51–59), yra sutartis trečiojo asmens – UAB „Gedimex“ – naudai, šį argumentą grįsdami CK 6.191 straipsniu. Lietuvos teisėje įtvirtintas santykinis sutarčių uždarumo principas, kurio turinys kasacinio teismo praktikoje aiškinamas kaip bendroji sutarčių teisės taisyklė, kad sutartis susaisto tik jos šalis, todėl, išskyrus įstatyme numatytas išimtis, turi teisinės įtakos tik jos šalių tarpusavio teisėms ir pareigoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003 m. sausio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-145/2003; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-453/2010). LR CK 6.191 straipsnio esmė ta, jog sutarties šalis gali išlygti, jog iš sutarties atsiradusi prievolė turi būti įvykdyta trečiajam asmeniui, ir taip pastarajam sukurti reikalavimo teisę dėl šios prievolės vykdymo. Trečiasis asmuo, kurio naudai turės būti vykdoma sutartis, gali būti iš karto nurodytas pačioje sutartyje arba prieš pradedant ją vykdyti. Bendraieškių nurodomose sutartyse nėra numatyta, kad ši sutartis sukuria reikalavimo teisę trečiajam asmeniui UAB Klaipėdos konteinerių terminalui. Vien ta aplinkybė, kad dalis bendraieškių iš atsakovės nupirktų grindinio trinkelių buvo vežama į UAB Klaipėdos konteinerių terminalo teritoriją, neleidžia daryti išvados, kad pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaryta trečiojo asmens naudai. Kaip buvo nurodyta anksčiau, UAB Klaipėdos konteinerių terminalas betonines grindinio trinkeles GT 2-15 įgijo ne pirkimo–pardavimo sutarčių, kurias atsakovė buvo sudariusi su bendraieškiais, o 2008-05-01 pirkimo–pardavimo sutarties (t. 7, b. l. 56–57), minėto trečiojo asmens sudarytos su UAB „Gedimex“, pagrindu. Rangos sutartis taip pat neleidžia teigti, kad ji buvo sudaryta ar vykdoma UAB „Gedimex“, kaip trečiojo asmens, naudai. Bendraieškiai nenuginčijo atsakovės nurodytos aplinkybės, kad pastarosios 2010-03-29 Nr. SR-66 (t. 1, b. l. 174) ir 2010-04-12 Nr. SR-80 (t. 15, b. l. 154) pateikti UAB „Gedimex“ pranešimai ir sudaryta 2010-04-19 rangos sutartis su UAB „Kelių remonto grupė“ negali būti interpretuojami kitaip nei UAB „Betono mozaika“ geranoriškas bendradarbiavimas su UAB „Gedimex“ kaip kliente bei pagalba jai vertinant UAB Klaipėdos konteinerių terminalo 2010-03-23 pretenzijos Nr. S1-077 pagrįstumą.

36Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad bendraieškiai neįrodė visų deliktinės atsakomybės sąlygų, todėl ieškinio reikalavimai atmestini kaip nepagrįsti ir neįrodyti (CPK 178 str.).

37Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antrosios šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį atmetus, atsakovė turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Atsakovė yra pateikusi teismui įrodymus apie savo turėtas bylinėjimosi išlaidas –

3879 115,07 Lt (t. 16, b. l. 155–195). Jas sudaro advokato pagalbos išlaidos – 56 531,47 Lt, antstolio faktinių aplinkybių konstatavimo išlaidos – 1 050 Lt, kitos išlaidos, susijusios su ginčo trinkelių kokybės vertinimu, – 21 533,60 Lt.

39Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu (CPK 79 str. 1 d.). Prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu, priskiriamos sumos, išmokėtos liudytojams, ekspertams, ekspertinėms įstaigoms; išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu; išlaidos advokato pagalbai apmokėti; kitos būtinos ir pagrįstos išlaidos (CPK 88 str.).

40Ieškovė UAB „Gedimex“ ir atsakovė UAB „Betono mozaika“ į teismo depozitinę sąskaitą buvo įmokėjusios po 5 000 Lt, iš jų buvo sumokėta 5 000 Lt už teismo ekspertizę (t. 14, b. l. 195–196), 132,62 Lt – liudytojui E. I. (t. 16, b. l. 104, 115).

41Teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti patirtų išlaidų dalies dydžio, turi vadovautis CPK 98 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgti į tokias aplinkybes: 1) Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nurodytus maksimalius dydžius ir šiame teisės akte nurodytus kriterijus; 2) bylos sudėtingumą; 3) advokato darbo ir laiko sąnaudas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-533/2008). Teismas, taikydamas CPK 88 straipsnį, pagal realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijus pripažinęs, kad šalis turėjo bylinėjimosi išlaidų ir kad jos turi būti apmokamos pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį, sprendžia, ar už teisinę pagalbą asmens sumokėtos sumos pripažįstamos bylinėjimosi išlaidomis ir turi būti atlyginamos.

42Rekomendacijų 8.2 punktas nustato, jog už atsiliepimą į ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus dydis yra 3 MMA. Bendraieškiai tris kartus tikslino ieškinį, atitinkamai buvo teikiami atsiliepimai. Tai reiškia, jog maksimali suma už atsakovės atsiliepimų į ieškinį ir patikslintų ieškinių parengimą yra 12 000 Lt (3 x 1000 x 4). Atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, kai teisinė pagalba teikiama itin sudėtingoje byloje arba byla nagrinėjama ne vienerius metus ar kitais panašiais atvejais gali būti priteista didesnė advokato atstovavimo išlaidų suma (Lietuvos Aukščiausiojo 2011 m. kovo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-122/2011). Įvertinus Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius, atsakovės atstovų suteiktų teisinių paslaugų mastą ir pobūdį, jų darbo ir laiko sąnaudas, bylos sudėtingumą ir apimtį, vadovaujantis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo principais, konstatuotina, jog nėra faktinio ir teisinio pagrindo atsakovei priteisti prašomas advokato atstovavimo teisme išlaidas, todėl jos mažintinos iki 28 000 Lt. Kitas atsakovės patirtas išlaidas – 22 583,60 Lt (1 050 Lt + 21 533,60 Lt) – teismas pripažįsta susijusiomis su bylos nagrinėjimu, todėl jos priteistinos iš bendraieškių.

43Ieškovė UAB „Gedimex“ ir atsakovė UAB „Betono mozaika“ į teismo depozitinę sąskaitą buvo įmokėjusios po 5 000 Lt, iš kurių buvo sumokėta 5 000 Lt už teismo ekspertizę (t. 14, b. l. 195-196), 132,62 Lt – liudytojui E. I. (t. 16, b. l. 104, 115). Ieškinį atmetus, išlaidos už ekspertizės atlikimą ir liudytojo atvykimą į teismo posėdį priteistinos iš bendraieškių. Atsakovei grąžintinas 4 867,38 Lt pinigų likutis, esantis Klaipėdos apygardos teismo depozitinėje sąskaitoje.

44Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu byloje, sudaro 522,55 Lt, jos priteistinos iš bendraieškių.

452011-06-28 teismo nutartimi bendraieškiams buvo atidėtas 1 933 Lt žyminio mokesčio mokėjimas iki sprendimo (nutarties) priėmimo. Remdamasis pirmiau paminėtais argumentais, teismas, spręsdamas dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, iš bendraieškių į valstybės biudžetą priteisia nurodytą žyminį mokestį.

46Grindinio trinkelių pavyzdžiai, pridėti prie bylos (t. 11, b. l. 183), grąžintini UAB Klaipėdos konteinerių terminalui, iš kurios jos buvo paimtos V. L. ekspertizei atlikti (t. 11, b. l. 2–8).

47Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270 straipsniu,

Nutarė

48ieškinį atmesti.

49Priteisti atsakovei UAB „Betono mozaika“ iš bendraieškių UAB „Gedimex“ ir UAB „Hidrostatyba“ po 14 000 Lt advokatų pagalbos išlaidų, po 11 291,80 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų ir po 66,31 Lt liudytojui išmokėtos sumos.

50Priteisti valstybei iš bendraieškių UAB „Gedimex“ ir UAB „Hidrostatyba“ po 261,27 Lt dokumentų siuntimo išlaidų ir po 966,5 Lt žyminio mokesčio, kurio mokėjimas buvo atidėtas.

51Atsakovei UAB „Betono mozaika“ sprendimui įsiteisėjus sugrąžinti 4 867,38 Lt pinigų likutį, esantį Klaipėdos apygardos teismo depozitinėje sąskaitoje.

52Grindinio trinkelių pavyzdžius, pridėtus prie bylos, grąžinti UAB Klaipėdos konteinerių terminalui.

53Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai... 2. ieškovės, patikslinusios ieškinį (t. 10, b. l. 132–144), teismo prašo:... 3. 1) pateikti 8 904 kv. m naujų ir kokybės reikalavimus atitinkančių... 4. 2) per 4 mėnesius prie VšĮ Kauno regiono statybos konsultavimo ir audito... 5. 3) priteisti iš atsakovės ieškovei UAB „Gedimex“ 4 008,52 Lt nuostolių,... 6. Nurodo, kad 2008-04-29 Nr. 08-09-124/1 ir 2009-06-02 Nr. 09-09-123... 7. Atsiliepime į patikslintą ieškinį (t. 12, b. l. 23–36) atsakovė nurodė,... 8. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB „Kelių remonto grupė“ (t.... 9. 2010 m. į UAB „Kelių remonto grupė“ kreipėsi UAB „Betono mozaika“... 10. Atsiliepime į ieškinį trečiasis asmuo UAB Klaipėdos konteinerių... 11. Daugiau atsiliepimų į ieškinį negauta.... 12. Teismo posėdžio metu bendraieškių atstovas prašė ieškinį tenkinti;... 13. Ieškinys atmestinas.... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovė UAB „Gedimex“ 2008-04-29... 15. Byloje kilo ginčas, ar bendraieškiai, nupirkę grindinio trinkeles ir jas... 16. Atsakovė atsikirsdama nurodo, kad bendraieškiai byloje nepagrindė... 17. Nagrinėjamos bylos šalys yra verslininkai. Todėl žala, padaryta pardavus... 18. Teismo nuomone, bendraieškiai neįrodė, kad UAB Klaipėdos konteinerių... 19. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens UAB Klaipėdos konteinerių terminalo... 20. Bylos medžiaga nustatyta, kad 2008 m. UAB „Gedimex“ iš atsakovės... 21. 2009 m. UAB „Gedimex“ iš UAB „Kelių remonto grupė“ laikotarpiu nuo... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, į tai, kad 2009 m. UAB... 23. Taigi ieškovė UAB „Hidrostatyba“ neįrodė, kad 2008 m. ar 2009 m.... 24. Bendraieškiai, reikalaudami pakeisti 8 904 kv. m trinkelių GT 2-15, šį... 25. UAB „Gedimex“ 2009 m. iš atsakovės trinkelių GT 2-15 nepirko. Tačiau... 26. Byloje nustatyta, kad grindinio trinkelių GT 2-15 pardavimas vyko pagal UAB... 27. Teismas nesutinka su bendraieškių pozicija, kad atitikties deklaracija,... 28. Į bylą yra pateiktos įvairių specialistų išvados, ekspertizės aktai ,... 29. Esant suformuotai teismų praktikai, kad teismo ekspertizės akte esantys... 30. Prekės pardavėjas už jos kokybės neatitikimą atsako, jei neatitikimas buvo... 31. Bendraieškiai nurodo, kad netinkama trinkelių kokybė išryškėjo jų... 32. Pirkimo–pardavimo sutartyse ir betoninių grindinio trinkelių GT 2-15... 33. Byloje nustatyta, kad betono trinkelių danga UAB Klaipėdos konteinerių... 34. Atsižvelgiant į UAB „Betono mozaika“ betoninių grindinio trinkelių GT... 35. Teismo posėdžių metu bendraieškių atstovas įrodinėjo, kad šalių... 36. Įvertinus tai, kas išdėstyta, konstatuotina, kad bendraieškiai neįrodė... 37. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtos bylinėjimosi... 38. 79 115,07 Lt (t. 16, b. l. 155–195). Jas sudaro advokato pagalbos išlaidos... 39. Bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su... 40. Ieškovė UAB „Gedimex“ ir atsakovė UAB „Betono mozaika“ į teismo... 41. Teismas, spręsdamas dėl advokato pagalbai apmokėti patirtų išlaidų dalies... 42. Rekomendacijų 8.2 punktas nustato, jog už atsiliepimą į ieškinį... 43. Ieškovė UAB „Gedimex“ ir atsakovė UAB „Betono mozaika“ į teismo... 44. Valstybės išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu byloje,... 45. 2011-06-28 teismo nutartimi bendraieškiams buvo atidėtas 1 933 Lt žyminio... 46. Grindinio trinkelių pavyzdžiai, pridėti prie bylos (t. 11, b. l. 183),... 47. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 270... 48. ieškinį atmesti.... 49. Priteisti atsakovei UAB „Betono mozaika“ iš bendraieškių UAB... 50. Priteisti valstybei iš bendraieškių UAB „Gedimex“ ir UAB... 51. Atsakovei UAB „Betono mozaika“ sprendimui įsiteisėjus sugrąžinti 4... 52. Grindinio trinkelių pavyzdžius, pridėtus prie bylos, grąžinti UAB... 53. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...