Byla e2-3437-994/2017
Dėl solidaraus skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Jurisdictus“ ieškinį atsakovams L. L. ir N. J. (N. J.) dėl solidaraus skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas UAB „Jurisdictus“ kreipėsi į teismą, prašydamas solidariai priteisti iš L. L. ir N. J. 1 663,87 Eur skolą, 5 procentų dydžio procesines metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, pradinis kreditorius UAB „Sauda“ Reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu, ieškovui perleido reikalavimo teisę į atsakovų skolą, kuri susidarė už transporto priemonės priverstinį nuvežimą bei saugojimą.

4Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui N. J. 2016-11-25 asmeniškai, o atsakovei L. L. įteikti 2016-12-21 viešo paskelbimo būdu, nepavykus procesinių dokumentų įteikti žinomu gyvenamosios vietos adresu. Kadangi atsakovai nepateikė atsiliepimų į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 straipsnio 4 dalyje, 285 straipsnyje numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

7Vilniaus miesto Vyriausiasis policijos komisariatas ir UAB „Sauda“ 2001 m. gegužės 4 d. sudarė sutartį „Dėl priverstinio transporto priemonių nuvežimo ir saugojimo“, pagal kurią UAB „Sauda“ įsipareigojo, įgaliotam policijos pareigūnui iškvietus, atvykti į nurodytą vietą, priverstinai nuvežti transporto priemonę ir saugoti savo aikštelėje. Pagal minėtos sutarties 4.4 ir 4.5 punktus UAB „Sauda“ įgijo teisę imti sutartyje nurodytą užmokestį už priverstinį transporto priemonės nuvežimą ir saugojimą (e. b. l. 10-11). Iš 2012-09-29 Transporto priemonės priverstinio nuvežimo akto (e. b. l. 17) nustatyta, kad iš atsakovo N. J. buvo paimta jo valdoma transporto priemonė ( - ) valstybinis numeris ( - ) Ši transporto priemonė buvo saugoma UAB „Sauda“ aikštelėje. Remiantis TP specializuotų aikštelių ir techninės pagalbos įkainiais, patvirtintais UAB „Sauda“ direktoriaus (e. b. l. 11), už minėtos transporto priemonės saugojimą ir nuvežimą buvo priskaičiuota 3 327,73 Eur (11 490,00 Lt) suma, kurią ieškovas sumažino iki 1 663,87 Eur (e. b. l. 1-4). Iš VĮ „REGITRA“ duomenų nustatyta, kad transporto priemonė ( - ) valstybinis numeris ( - ) nuosavybės teise priklauso atsakovei L. L. (e. b. l. 18). 2012-09-07 Reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 11/6 pradinis kreditorius UAB „Sauda“ reikalavimo teisę į atsakovų vardu susidariusią skolą perleido ieškovui UAB „Jurisdictus“ (buvęs pavadinimas UAB „Trade grupp“) (e. b. l. 12-16). Apie reikalavimo perleidimą atsakovus informavo registruotais laiškais (e. b. l. 26-32). Ieškovas siuntė atsakovams pranešimus apie susidariusį įsiskolinimą (e. b. l. 22-25), tačiau byloje nėra duomenų, kad atsakovai būtų įsiskolinimą sumokėję (CPK 185 str.).

8Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad išlaidas, susijusias su priverstiniu transporto priemonės nuvežimu į transporto priemonės stovėjimo aikštelę šio straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais ir jos saugojimu transporto priemonės stovėjimo aikštelėje, ūkio subjektui transporto priemonės savininkas ir valdytojas atlygina solidariai. Išlaidos turi būti atlygintos iki transporto priemonės paėmimo iš transporto priemonės stovėjimo aikštelės. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovai nėra grąžinę ieškovo reikalaujamos 1 663,87 Eur sumos. Prieštaravimų dėl skolos dydžio bei jos pagrįstumo atsakovai nepateikė.

9Reikalavimo perleidimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „Sauda“ reikalavimo teisę į atsakovo vardu susidariusią skolą perleido ieškovui (e. b. l. 12-16). Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-11-29 nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 str. 1 d. nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad skolininkui apie reikalavimo perleidimą, kai jam sudaryti skolininko sutikimo nereikia, gali būti pranešta bet kokia forma ir bet kokiu būdu, svarbu, kad pranešime būtų informacija apie pradinio kreditoriaus turimą ar būsimą reikalavimą ir jo perleidimą įvardintam naujajam kreditoriui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-04-16 nutartis c. b. Nr. 3K-7-168/2010). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2011-03-14 nutartimi c. b. Nr. 3K-3-105/2011 išaiškino, kad tuo atveju, jei skolininkas nėra įvykdęs reikalavimo pradiniam kreditoriui, cesijos būdu įgytas reikalavimas kartu su reikalavimo perleidimo sutartimi pareikštas teismo tvarka laikytinas tinkamu skolininko informavimu apie reikalavimo teisės perleidimą ir atitinka CK 6.109 str. 7 d. nuostatas. Kadangi pagal reikalavimo perleidimo sutartį pirminis kreditorius UAB „Sauda“ reikalavimą perleido ieškovui (naujajam kreditoriui), o atsakovai neatsiskaitė su pirminiu kreditoriumi, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 1 663,87 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas, perėmus iš pirminio kreditoriaus materialųjį reikalavimą.

10CK 6.37 straipsnio 2 dalimi numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas solidariai priteisti iš atsakovų 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Pagal 2012-09-07 Reikalavimo perleidimo sutartį ieškovas įgijo ir papildomas teises, taip pat ir teisę reikalauti bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

12Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Bylinėjimosi išlaidas sudaro 37,00 Eur (e. b. l. 33) žyminis mokestis, šios ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos lygiomis dalimis iš atsakovų (CPK 80 str. 1 d.,7 d., 93 str. 1 d.).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovų nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

15ieškinį tenkinti.

16Priteisti solidariai ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Jurisdictus“, įm. kodas 301851658, iš atsakovų L. L., a. k. ( - ) ir N. J., a. k. ( - ) 1 663,87 Eur (vieno tūkstančio šešių šimtų šešiasdešimt trijų eurų 87 ct) skolą, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (1 663,87 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-11-23) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir lygiomis dalimis 37,00 Eur (trisdešimt septynių eurų) bylinėjimosi išlaidas, t. y. iš kiekvieno atsakovo po 18,50 Eur (aštuoniolika eurų 50 ct).

17Atsakovai negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai