Byla 2-334/2011

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės (pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiųjų asmenų V. I. ir M. I. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutarties, kuria civilinė byla Nr. 2-2057-159/2010 nutraukta patvirtinus taikos sutartį, pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB NORD banko ieškinį atsakovams R. G., R. G. ir B. J. dėl priverstinės hipotekos nustatymo, tretieji asmenys nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų ieškovo pusėje V. I., M. I..

2Teisėjų kolegija,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu ir prašė teismo sprendimu nustatyti hipoteką atsakovui R. G. nuosavybės teise priklausančiam butui, unikalus ( - ), esančiam ( - ), ir atsakovei B. J. nuosavybės teise priklausančiam butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), užtikrinant atsakovų R. G. ir R. G. įsipareigojimų pagal 2006-09-13 kreditavimo sutartį Nr. 06/423-1035 ir 2007-07-02 susitarimą dėl jos pakeitimo vykdymą.

5Pareiškėjai V. I. ir M. I. 2010-06-15 pateikė pareiškimą dėl įstojimo į bylą trečiaisiais asmenimis.

62010 m. liepos 2 d. teisme gauta ieškovo AB DnB NORD banko ir atsakovų R. G.,

7R. G. ir B. J. 2010-06-23 pasirašyta taikos sutartis. Šalys prašė rašytinio proceso tvarka patvirtinti taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti bei nurodė, kad šalims žinomos šio procesinio veiksmo pasekmės (b. l. 31–34).

8Klaipėdos apygardos teismas 2010-07-02 nutartimi į bylos nagrinėjimą trečiaisiais asmenimis įtraukė V. I. ir M. I. (b. l. 36–37).

9Atsiliepime į trečiųjų asmenų pareiškimą ieškovė AB DnB NORD bankas palaikė prašymą patvirtinti teismui pateiktą taikos sutartį.

10Tretieji asmenys V. I. ir M. I. 2010-09-20 pateikė prašymą netvirtinti šalių pateiktos taikos sutarties. Tretieji asmenys įkeitė jiems nuosavybės teise priklausantį turtą susitardami su kitomis hipotekos sandorio šalimis, kad pirmąja eile bus parduodamas visas nekilnojamojo turto kompleksas, esantis ( - ), t. y. žemės sklypas su visais pastatais, neskaidant jų dalimis. Taikos sutartyje numatomas nekilnojamojo turto objektų komplekso pardavimas skaidant kompleksą. Turto objekto pardavimas skaidant dalimis mažina jo rinkos ir pardavimo kainą, be to, bendraturčiai turi derinti savo interesus, naudojimosi bendrąja daline nuosavybe sąlygas ir tvarką. 2007-07-16 hipotekos lakštas yra sutartis, jos sąlygos negali būti keičiamos vienašališkai. Taikos sutartyje neaptartos esminės sąlygos – planuojamo įkeisti atsakovų nekilnojamojo turto šios dienos rinkos vertės. Tretieji asmenys 2007-07-16 lakštu užtikrino R. ir R. G. prievolių pagal kredito sutartį įvykdymą, nenumatant skolininkų teisės perleisti savo įsipareigojimų vykdymą kitiems asmenims. Taikos sutartyje neaptariamas V. I. ir M. I. dalyvavimas skolos perkėlimo B. J. ar R. J. santykiuose (b. l. 79–82).

11Atsiliepime į ieškinį tretieji asmenys V. I. ir M. I. prašė pasiūlyti ieškovui patikslinti ieškinį, dėl priverstinės hipotekos nustatymo atsakovų turtui. Priteisti iš atsakovų trečiųjų asmenų naudai jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad reikalavimas nustatyti priverstinę hipoteką atsakovų turtui yra neteismingas Klaipėdos apygardos teismui (b. l. 104–106).

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi patvirtino 2010-06-23 taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo AB DnB NORD banko ir atsakovų R. G., R. G., B. J., pagal kurią šalys susitarė, kad: 1. atsakovai įsipareigoja per vieną mėnesį nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos įsipareigojimų pagal 2006-09-13 kreditavimo sutartį Nr. 06/423-1035 su vėlesniais pakeitimais įvykdymo užtikrinimui įkeisti:

141.1. atsakovui R. G. nuosavybės teise priklausantį butą, kurio bendras plotas 96,47 kv. m, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - );

151.2. atsakovei B. J. nuosavybės teise priklausantį butą, kurio bendras plotas 103,94 kv.m, unikalus Nr. ( - ), esantį adresu ( - );

161.3. įkeičiant šios sutarties 1.1. ir 1.2. punktuose numatytą turtą, hipotekos lakštuose nustatyti tokią turto pardavimo varžytynėse eiliškumo tvarką: visų pirma parduodamas šios sutarties 1.1. punkte nurodytas turtas ir ieškovui anksčiau įkeistas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), o šio turto neužtekus ieškovo reikalavimams patenkinti, parduodamas šios sutarties 1.2 punkte nurodytas turtas, o šio turto neužtekus ieškovo reikalavimams patenkinti, parduodamas kitas ieškovo naudai įkeistas turtas. 2. Šalys susitaria, kad tuo atveju, jeigu ateityje atsakovės B. J. pajamos, turtinė ir finansinė padėtis bei užtikrinimo priemonės atitiks ieškovės reikalavimus, ieškovė duos sutikimą pusę likusio atsakovo R. G. kredito ieškovei perkelti atsakovei B. J. atitinkamai perleidžiant jai nuosavybės teisę į ½ žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), dalį, ir perkeliant šios sutarties 1.2 punkte nurodyto turto įkeitimą už atsakovės B. J. perimtą kredito dalį. Šiame punkte nurodytą teisę B. J. gali perleisti savo sūnui R. J.. 3. Atsakovai per du mėnesius nuo šios taikos sutarties pasirašymo dienos savo lėšomis įsipareigoja parengti projektą ir sutartimi nustatyti žemės sklypui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ) (tarnaujantis daiktas), neatlygintiną servitutą, šios sutarties 1.1. ir 1.2. punkte nurodyto turto – butų (viešpataujantys daiktai) naudojimui tokiomis sąlygomis: kiekvienas butas naudojasi po pusę žemės sklypo, o ieškovė sutinka, kad toks servitutas būtų nustatytas, pagal visų šalių suderintą projektą. 4. Šalys susitaria ir prašo Klaipėdos apygardos teismo tvirtinant šią taikos sutartį pakeisti 2010-05-26 nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, leidžiant nutartimi areštuotą nekilnojamąjį turtą įkeisti AB DnB NORD banko, įmonės kodas 112029270, naudai. Kiti teismo nutartimi nustatyti apribojimai lieka galioti iki visiško įsipareigojimų, numatytų šios sutarties 1.1 – 1.3 punktuose, įvykdymo. 5. Šalys susitaria, kad atsakovų įsipareigojimų pagal šią taikos sutartį neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas sudaro pagrindą ieškovui nutraukti kreditavimo sutartį ir išieškoti visą skolą pagal kreditavimo sutartį. 6. Šalių pasirašyta ši taikos sutartis tampa neatskiriama kreditavimo sutarties dalimi. 7. Atsakovai atlygina visas ieškovės, teismo ar kitų dalyvaujančių bylose asmenų patirtas bylinėjimosi išlaidas, įskaitant ieškovės išlaidas advokato pagalbai apmokėti (1 210 Lt), išskyrus 75 proc. ieškovės sumokėto žyminio mokesčio, kuris pagal CPK 87 str. 2 d. yra grąžinamas ieškovei. 8. Jeigu kuri nors taikos sutarties nuostata prieštarauja teisės aktams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių taikos sutarties nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga nuostata, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą, kaip ir pakeistoji nuostata, ir pateikti pakeistą taikos sutartį tvirtinti teismui. 9. Šios taikos sutarties turinys ir susijusi informacija yra konfidenciali ir neatskleistina tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. 10. Taikos sutarties nuostatos įsigalioja ir sukuria prievoles šalims nuo šios taikos sutarties pasirašymo momento.

17Teismas taip pat nutarė civilinę bylą Nr. 2-2057-159/2010 nutraukti ir Klaipėdos apygardos teismo 2010-05-26 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeisti – leisti nutartimi areštuotą nekilnojamąjį turtą įkeisti AB DnB NORD banko naudai. Kitus nutartimi nustatytus apribojimus palikti galioti iki visiško įsipareigojimų pagal taikos sutarties 1.1–1.3 p. įvykdymo.

18Teismas nurodė, kad tretieji asmenys V. I. ir M. I. prašo netvirtinti šalių sudarytos taikos sutarties, nes yra keičiama turto pardavimo iš varžytynių tvarka, kuri padidina turto pardavimo iš varžytynių riziką, nėra aiški įkeičiamo turto vertė, taikos sutartyje yra įtvirtintas ketinimas dėl trečiojo asmens dalyvavimo kredito teisiniuose santykiuose. Teismas pažymėjo, kad 2007-07-16 hipotekos lakšte buvo nustatyta tokia turto pardavimo iš varžytynių tvarka: pirma parduodamas įkeičiamas turtas – sklypas su pastatais, esantis ( - ), antra – įkeičiamas V. I. ir M. I. priklausantis žemės sklypas, ( - ), trečia – V. I. ir M. I. priklausanti dalis žemės sklypo, esančio ( - ) (b. l. 10–11). Iš teismui pateiktos tvirtinti taikos sutarties nuostatų matyti, kad šalys susitarė hipotekos lakštuose nustatyti tokią turto pardavimo varžytynėse eiliškumo tvarką: pirma parduodamas atsakovui R. G. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), ir ieškovei anksčiau įkeistas žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), šio turto neužtekus ieškovo reikalavimams patenkinti, parduodamas atsakovei

19B. J. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), o šio turto neužtekus ieškovo reikalavimams patenkinti, parduodamas kitas ieškovo naudai įkeistas turtas. Tretiesiems asmenims priklausantis turtas būtų parduodamas paskiausiai, kaip tai ir buvo įtvirtinta 2007-07-16 hipotekos lakšte, todėl teismas sprendė, kad trečiųjų asmenų turto pardavimui iš varžytynių išlaikoma ta pati eiliškumo tvarka. Teismas nurodė, kad iš taikos sutarties nuostatų taip pat nėra pagrindo manyti, kad tretieji asmenys privalės užtikrinti B. J. įsipareigojimus bankui. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas konstatavo, kad taikos sutartimi nustatyta turto pardavimo varžytynėse eiliškumo tvarka ir nuostata dėl trečiojo asmens dalyvavimo kredito teisiniuose santykiuose nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

20Teismas sprendė, kad iš šalių sudarytos 2010-06-23 taikos sutarties sąlygų matyti, kad jos neprieštarauja imperatyvioms teisės normoms ar viešajam interesui, nepažeidžia trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Šalys nurodė, jog civilinės bylos nutraukimo pasekmės joms žinomos, susitarė dėl taikaus ginčo išsprendimo ir jo teisinių pasekmių, todėl yra pagrindas taikos sutartį tvirtinti, civilinę bylą nutraukti (CPK 42 str. 1 ir 2 d., 140 str. 3 d., 293 str. 5 p., 294 str. 2 d.).

21III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

22Atskiruoju skundu tretieji asmenys V. I. ir M. I. prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį, kuria patvirtinta 2010 m. birželio 23 d. taikos sutartis tarp ieškovo AB DnB NORD banko ir atsakovų R. G., R. G. ir B. J., civilinė byla nutraukta bei pakeistos laikinosios apsaugos priemonės ir priimti naują nutartį - netvirtinti 2010 m. birželio 23 d. taikos sutarties tarp ieškovės AB DnB NORD banko ir atsakovų R. G., R. G. ir B. J., civilinės bylos nenutraukti ir atmesti šalių prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių, taikytų 2010 m. gegužės 26 d. Klaipėdos apygardos teismo nutartimi, pakeitimo. Taip pat prašo priteisti iš atsakovų V. I. ir M. I. naudai jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

231. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo trečiųjų asmenų nurodytas aplinkybes, taip pažeisdamas CPK 185 straipsnį, padarė nepagrįstas išvadas ir priėmė nepagrįstą teismo nutartį, taip pažeisdamas CPK 263 straipsnį.

242. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl trečiųjų asmenų nurodytos aplinkybės, kad taikos sutarties 2 punkto sąlygos prieštarauja CK 6.120 straipsnio 2 daliai, kadangi taikos sutartyje neaptariamas trečiųjų asmenų dalyvavimas skolos perkėlimo B. J. ar R. J. santykiuose ir trečiųjų asmenų turto hipotekos pasibaigimo sąlygos.

253. Teismas priėmė sąlyginę nutartį, taip pažeisdamas CPK 267 straipsnį.

264. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas, pažeidė teisės principus, dėl ko padarė nepagrįstas išvadas ir priėmė nepagrįstą ir neteisėtą teismo nutartį.

275. Taikos sutartyje įtvirtinta turto pardavimo tvarka mažina galimybes pardavus turtą, esantį ( - ), visiškai ir pilnai padengti skolininkų įsiskolinimą Bankui, todėl dėl tokio taikos sutartyje nustatyto turto pardavimo eiliškumo didėja išieškojimo iš trečiųjų asmenų turto rizika.

286. Tretieji asmenys jiems nuosavybės teise priklausantį turtą įkeitė sutartine hipoteka, todėl 2007 m. liepos 16 d. hipotekos lakštas yra sutartis, kuri trečiųjų asmenų buvo sudaryta tuo metu aptartomis ir suderintomis sąlygomis (šiuo konkrečiu atveju turto pardavimo eiliškumo sąlygomis), kurios negali būti keičiamos vienašališkai be hipotekos lakštą pasirašiusio hipotekos šalių sutikimo.

297. Tretieji asmenys tokiomis sąlygomis, kokios yra išdėstytos teismo patvirtintoje taikos sutartyje nebūtų sudarę hipotekos sandorio, todėl nurodytos taikos sutarties sąlygos, kurios keičia hipotekos sandorio esmines sąlygas ir didina trečiųjų asmenų riziką dėl išieškojimo nukreipimo į jų turtą, yra prieštaraujančios teisinio apibrėžtumo ir teisėtu lūkesčiu principui.

308. Kadangi taikos sutartis, kaip prieštaraujanti imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, trečiųjų asmenų teisėms ir interesams netvirtintina, o civilinė byla nenutrauktina, todėl nepagrįstas ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių pakeitimas.

31Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB DnB NORD bankas prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti galioti pirmosios instancijos teismo nutartį. Atsiliepime nurodoma, kad su pateiktu atskiruoju skundu ieškovas nesutinka ir mano, kad jis nepagrįstas ir turi būti atmestas. Ieškovo nuomone, tretieji asmenys atskirajame skunde nepagrįstai nurodo, kad teismas, patvirtindamas taikos sutarties 2 punktą, priėmė sąlyginį sprendimą, tuo pažeidė LR CPK 267 straipsnį. Ieškovo nuomone taikos sutarties 2 p. nuostata nėra priverstinio vykdymo dokumentas, savo turiniu ši nuostata yra preliminarus ginčo šalių susitarimas dėl tolimesnių santykių ir galimų susitarimų sudarymo ateityje.

32Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai R. G. ir R. G. nurodo, kad sutinka su visais trečiųjų asmenų atskirojo skundo reikalavimais ir prašo teismo minėtą skundą tenkinti, nes skundžiama teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis pažeidžia ne tik trečiųjų asmenų, bet ir jų teises ir interesus.

33IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

34Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

35Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

36Kaip matyti iš bylos medžiagos, tretieji asmenys V. I. ir M. I. 2007 m. liepos 16 d. hipotekos lakštu, R. G. ir R. G. prievolių pagal 2006 m. rugsėjo 13 d. kreditavimo sutartį sudarytą tarp AB DnB NORD banko ir R. G. ir R. G. ir 2007 m. liepos 2 d. susitarimą Nr. 06/423-1035/1 sudarytą AB DnB NORD banko ir R. G. bei R. G., įvykdymui užtikrinti įkeitė bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausantį turtą - 0,7100 ha ploto žemės sklypą, esantį ( - ) ir 18200/94000 dalį žemės sklypo, esančio ( - ), kuris priklauso tretiesiems asmenims V. I. ir M. I.. Ieškovas AB DnB NORD bankas 2010 m. birželio 16 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, kuriuo prašė nustatyti hipoteką atsakovui R. G. nuosavybės teise priklausančiam butui, esančiam ( - ), ir atsakovei B. J. nuosavybės teise priklausančiam butui, unikalus Nr. ( - ), esančiam ( - ), užtikrinant atsakovų R. G. ir R. G. įsipareigojimų pagal 2006-09-13 kreditavimo sutartį Nr. 06/423-1035 ir 2007-07-02 susitarimą dėl jos pakeitimo vykdymą.

37Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi patvirtino 2010 m. birželio 23 d. taikos sutartį, sudarytą tarp ieškovo AB DnB NORD banko ir atsakovų R. G., R. G., B. J., civilinę bylą nutraukė ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones pakeitė ir leido nutartimi areštuotą nekilnojamąjį turtą įkeisti AB DnB NORD banko naudai.

38Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su trečiųjų asmenų atskirajame skunde nurodytais argumentais, mano, kad pirmosios instancijos teismas patvirtindamas minėtą taikos sutartį, civilinę bylą nutraukdamas ir pakeisdamas Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones, pažeidė trečiųjų asmenų V. I. ir M. I. teises ir teisėtus interesus. Pirmosios instancijos teismas patvirtindamas minėtą taikos sutartį neįvertino tos aplinkybės, kad pagal taikos sutartyje nustatytą turto, esančio ( - ), pardavimo eiliškumo tvarką, didėja išieškojimo iš trečiųjų asmenų turto rizika. Teismas patvirtindamas taikos sutarties 2 punktą priėmė sąlyginę nutartį, kas yra laikytina CPK 267 straipsnio pažeidimu. Taikos sutartyje nėra aptartas trečiųjų asmenų dalyvavimas skolos perkėlimo B. J. ar R. J. santykiuose ir nenustatomos hipotekos trečiųjų asmenų turtui visiško ar dalinio pasibaigimo sąlygos, kas pažeidžia trečiųjų asmenų teises ir interesus bei prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms.

39Pažymėtina, kad atsakovai R. G. ir R. G. savo atsiliepime į trečiųjų asmenų atskirąjį skundą nurodo, kad sutinka su visais trečiųjų asmenų atskirojo skundo reikalavimais ir prašo teismo minėtą skundą tenkinti, nes skundžiama teismo nutartimi patvirtinta taikos sutartis pažeidžia ne tik trečiųjų asmenų, bet ir jų teises ir interesus.

40Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog siekiant teisingai išnagrinėti ginčą, kilusį dėl taikos sutarties patvirtinimo ir iš visų dėl to kilusių pasekmių, turi būti kruopščiai ištirti įrodymai, nustatytos ginčo aplinkybės ir tik tuomet, vadovaujantis materialiosios teisės normomis, sprendžiama dėl ginčo esmės (CPK 329 str. 1 d.,185, 338 str.).

41Dėl nurodytų aplinkybių, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, ir byla perduotina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, nes sprendžiant šį klausimą, nebuvo atskleista bylos esmė, o pagal byloje esančius įrodymus klausimo negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme (CPK 327 str. 1 d. 2 p., 329 str. 1 d.).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

43Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį, kuria civilinė byla Nr. 2-2057-159/2010 nutraukta patvirtinus taikos sutartį ir Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gegužės 26 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės pakeistos, panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB DnB NORD bankas kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su... 5. Pareiškėjai V. I. ir M. I. 2010-06-15 pateikė pareiškimą dėl įstojimo į... 6. 2010 m. liepos 2 d. teisme gauta ieškovo AB DnB NORD banko ir atsakovų R. G.,... 7. R. G. ir B. J. 2010-06-23 pasirašyta taikos sutartis. Šalys prašė... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2010-07-02 nutartimi į bylos nagrinėjimą... 9. Atsiliepime į trečiųjų asmenų pareiškimą ieškovė AB DnB NORD bankas... 10. Tretieji asmenys V. I. ir M. I. 2010-09-20 pateikė prašymą netvirtinti... 11. Atsiliepime į ieškinį tretieji asmenys V. I. ir M. I. prašė pasiūlyti... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi patvirtino... 14. 1.1. atsakovui R. G. nuosavybės teise priklausantį butą, kurio bendras... 15. 1.2. atsakovei B. J. nuosavybės teise priklausantį butą, kurio bendras... 16. 1.3. įkeičiant šios sutarties 1.1. ir 1.2. punktuose numatytą turtą,... 17. Teismas taip pat nutarė civilinę bylą Nr. 2-2057-159/2010 nutraukti ir... 18. Teismas nurodė, kad tretieji asmenys V. I. ir M. I. prašo netvirtinti šalių... 19. B. J. nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), o šio turto... 20. Teismas sprendė, kad iš šalių sudarytos 2010-06-23 taikos sutarties... 21. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 22. Atskiruoju skundu tretieji asmenys V. I. ir M.... 23. 1. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai išnagrinėjo trečiųjų asmenų... 24. 2. Teismas nevertino ir nepasisakė dėl trečiųjų asmenų nurodytos... 25. 3. Teismas priėmė sąlyginę nutartį, taip pažeisdamas CPK 267 straipsnį.... 26. 4. Teismas netinkamai išaiškino ir pritaikė materialinės teisės normas,... 27. 5. Taikos sutartyje įtvirtinta turto pardavimo tvarka mažina galimybes... 28. 6. Tretieji asmenys jiems nuosavybės teise... 29. 7. Tretieji asmenys tokiomis sąlygomis, kokios yra išdėstytos teismo... 30. 8. Kadangi taikos sutartis, kaip prieštaraujanti imperatyvioms teisės aktų... 31. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas AB... 32. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovai R. G. ir R. G. nurodo, kad sutinka... 33. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 34. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 35. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 36. Kaip matyti iš bylos medžiagos, tretieji... 37. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi patvirtino 2010... 38. Teisėjų kolegija iš esmės sutikdama su... 39. Pažymėtina, kad atsakovai R. G. ir R. G. savo atsiliepime į trečiųjų... 40. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 41. Dėl nurodytų aplinkybių, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartį, kuria civilinė...