Byla 2-1281-514/2011
Dėl skolos ir delspinigių priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė rašytinio proceso būdu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „( - )“ ieškinį atsakovui J. B. dėl skolos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1615,84 Lt skolos, 583,20 Lt delspinigių, 13,40 Lt pašto išlaidų, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas, atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priimti sprendimą už akių. Nurodo, kad pagal šalių 2007-05-31 sudarytą išperkamosios nuomos sutartį Nr. ( - ) (toliau – sutartis) atsakovui valdymo ir naudojimosi teise už užmokestį buvo perduota prekė – Bitė 3,2,1 A (toliau – prekė), atsakovas įsipareigojo su ieškovu atsiskaityti pagal mokėjimų grafiką iki 2009-05-25, mokėti ieškovui delspinigius 0,2 procento nuo visos laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, įsiskolinimas sudaro 1615,84 Lt pradelstų mokėjimų ir 583,20 Lt delspinigių.

3Kadangi atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nebuvo žinomos, ieškovo prašymu procesiniai dokumentai ieškovo lėšomis (172,43 Lt) atsakovui įteikti viešo paskelbimo būdu, t. y. ieškovas viešai paskelbė apie procesinių dokumentų įteikimą atsakovui 2011-10-14 Plungės rajono laikraštyje „Plungė“ ir 2011-10-11 respublikiniame dienraštyje „Lietuvos žinios“. Tinkamai apie iškeltą bylą informuotas atsakovas per nustatytą 14 dienų terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 130 str., 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas.

5Bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2007-05-31 sudarė sutartį, pagal kurią atsakovas išperkamosios nuomos būdu įsigijo prekę, 2559 Lt vertės. Nuomojama prekė buvo perduota atsakovui valdymo ir naudojimosi teise pagal turto perdavimo-priėmimo aktą. Atsakovas sutartimi įsipareigojo per nustatytą turto išpirkimo laikotarpį sumokėti ieškovui už prekę bendrą turto finansuojamą sumą (sutarties mokestį, turto dalies įmokas, palūkanas, delspinigius), iš viso 2947,23 Lt, pagal šalių suderintą grafiką iki galutinio atsiskaitymo termino 2009-05-25, pažeidus mokėjimų grafiką, vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, mokėti ieškovui 0,2 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną (sutarties 2.1, 11.1 p.). Tačiau atsakovas sutarties sąlygų ir įsipareigojimų nevykdė, įmokų nemokėjo, į ieškovo siųstus raginimus nereagavo, iš ieškovo pateikto paskaičiavimo matyti, kad atsakovas liko skolingas ieškovui 1615,84 Lt pradelstų mokėjimų, 583,20 Lt delspinigių, 13,40 Lt pašto išlaidų, iš viso 2212,44 Lt.

6Darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė išperkamosios nuomos teisiniai santykiai

7(CK 6.503, 6.886 str.), kurių pagrindu šalims atsirado sutartinės prievolės. Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą – suteikė atsakovui valdyti ir naudoti sutartyje numatytą daiktą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, nesumokėdamas sutartimi nustatytos daikto kainos. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, todėl atsakovas laikomas pažeidusiu prievolę, nes neįvykdė sutarties (nesumokėjo sutartimi nustatytos daikto kainos) ir tai yra esminis sutarties pažeidimas (CK 6.38, 6.59 str., 6.63 str. 1 d., 6.70-6.73 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.245 str. 1 d., 3 d., 6.258 str., 6.503 str., 6.886 str. 2 d.). Atsakovas atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl skolos pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškovu, byloje nėra, todėl iš atsakovo priteistina 1615,84 Lt prievolei įvykdyti.

8Sutarties 11.1 punktu atsakovas įsipareigojo mokėti 0,2 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos. Ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 583,20 Lt delspinigių pagal sutartį yra tenkintinas, nes šalys sutartyje susitarė dėl šių netesybų mokėjimo sutarties pažeidimo atveju (CK 6.258 straipsnis).

9Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas vengia įvykdyti piniginę prievolę, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra teisėtas, pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d. ir 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovo patirtos 13,40 Lt pašto išlaidos, susijusios su skolos išieškojimu, priskirtinos prie bylinėjimosi išlaidų, tokiu būdu ieškovo naudai iš atsakovo priteistina 313,88 Lt bylinėjimosi išlaidų: 13,40 Lt pašto išlaidų, 68 Lt žyminio mokesčio, 60,05 Lt už teisines paslaugas ir 172,43 Lt išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą viešo paskelbimo būdu (CPK 79 str., 88 str. 1 d., 93 str. 1 d.).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 262 str. 2 d., 285-286 str.,

Nutarė

12ieškinį tenkinti.

13Priteisti iš J. B. 1615,84 Lt (vieną tūkstantį šešis šimtus penkiolika litų 84 ct) prievolei įvykdyti, 583,20 Lt (penkis šimtus aštuoniasdešimt tris litus 20 ct) delspinigių, iš viso 2199,04 Lt (du tūkstančius vieną šimtą devyniasdešimt devynis litus 4 ct), 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2011-08-01 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 313,88 Lt (tris šimtus trylika litų 88 ct) UAB „( - )“.

14Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

15pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

16Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai