Byla 2-13499-199/2014
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei Vonžodaitei, nedalyvaujant šalims, teismo posėdyje nagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB „Hertransus“ dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2ieškovas bei atsakovas prašo patvirtinti sudarytą ir pateiktą teismui rašytinę taikos sutartį ir nutraukti bylą, nurodydami, kad ginčą išsprendė taikiai ir kad bylos nutraukimo pasekmės ieškovui žinomos.

3Šalių prašymai tenkintini.

4Tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl skolos už suteiktas paslaugas.

5Teismo posėdyje teismui pateikta rašytinė ieškovo ir atsakovo 2014 09 22 pasirašyta taikos sutartis.

6Teismas priėmė patvirtinti sudarytą tarp šalių taikos sutartį.

7Minėta taikos sutartis tvirtintina, kadangi ji neprieštarauja įstatymui, nepažeidžia šalių, o taip pat kitų suinteresuotų asmenų, teisių, jų interesų, neišeina iš ieškininio reikalavimo ribų – LR CPK 42 str. 2d., 140 str.3d.

8Šalims sudarius taikos sutartį, jų prašymu grąžintina 75% sumokėto žyminio mokesčio: ieškovui grąžintina 507,75 Lt.

9Šalių sutarimu išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu, priteistinos iš atsakovo (CPK 96 str.).

10Teismas, vadovaudamasis LR CPK 140 str.3d., 293 str.5 p.,294 str., 295 str.,

Nutarė

11Priimti šalių pateiktą ir jų pasirašytą taikos sutartį.

12Patvirtinti civilinėje byloje Nr.2-13499-199/2014 pagal ieškovo UAB „Ivetra ir Ko“ ieškinį atsakovui UAB „Hertransus“ dėl skolos priteisimo, tarp šalių sudarytą taikos sutartį su tokiomis joje numatytomis sąlygomis:

13„UAB „Ivetra ir Ko“, juridinio asmens kodas 134971823, buveinės adresas Elektrėnų g. 1D, Kaunas, atstovaujamas direktoriaus A. G., (toliau - Ieškovas), ir UAB „Hertransus“, juridinio asmens kodas 185300064, buveinės adresas Rytų 9-1, LT-70419 Kybartai, Vilkaviškio sav. adresas korespondencijai Liepynu k, LT-68126 Marijampolė, atstovaujamas direktoriaus E. B., (toliau - Atsakovas), (toliau kartu vadinamos „Šalimis", o atskirai - „Šalis“)

14Atsižvelgiant į tai, kad:

 1. Kauno apylinkės teisme pagal Ieškovės reikalavimus yra iškelta civilinė byla Nr. 2-13499- 199/2014. Ieškovė ieškiniu šioje byloje reikalauja priteisti iš Atsakovo 41 035,81 Lt. skolos, 4114,36 Lt. delspinigių, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas;
 2. Ieškovas po ieškinio teismui pateikimo Atsakovui papildomai pateikė apmokėjimui 2014- 09-22 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. IVENr.0082317 bendrai 5405,60 Lt. sumai;
 3. Atsakovas turi priešpriešinius reikalavimus Ieškovui dėl 22 862,95 Lt. žalos, padarytos remontuojant transporto priemonę „Iveco Stralis", Valst.Nr. ( - ) atlyginimo;
 4. Taikos sutartimi Šalys siekia galutinai ir negrįžtamai išspręsti visus tarpusavio nesutarimus, susijusius su byloje nagrinėjamu ginču, taikiai ir užkirsti kelią galimiems teisminiams ginčams ateityje,
todėl Šalys:

15nusprendžia išspręsti kilusį teisminį ginčą ir su juo susijusius galimus ginčus tarp Šalių taikiai ir baigti Teismo nagrinėjamą civilinę bylą Nr. 2-13499-199/2014 Taikos sutartimi bei vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau - CK) 6.983 - 6.985 straipsniais bei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 42 straipsniu, 140 straipsnio 3 dalimi, 293 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir 294 straipsniu, sudaro šią Taikos sutartį Kauno apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-13499-199/2014 (toliau - Taikos sutartis) ir susitaria dėl žemiau nurodomų sąlygų:

161. Šalys susitaria, kad atsižvelgiant į tai, kad Atsakovo skola Ieškovui šios Taikos sutarties pasirašymo dieną pagal Ieškovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras: 2014-01-21 Nr. 0075506; 2014-01-23 Nr. 0075569; 2014-01-24 Nr. 0075590; 2014-002-03 Nr. 0076209; 2014-02-12 Nr. 0076257; 2014-02-12 Nr. 0076107; 2014-02-28 Nr. 0076752; 2014-03-18 Nr. 0077198; 2014-03-19 Nr. 0077238; 2014-03-25 Nr. 0077504; 2014-03-28 Nr. 0077420; 2014-03-31 Nr. 0077593; 2014-03-31 Nr. 0077588; 2014-04-02 Nr. 0077777; 2014-04-03 Nr. 077776; 2014-04-05 Nr. 0077796; 2014-04-09 Nr. 0077721; 2014-09-22 Nr. IVE Nr.0082317 sudaro bendrą 46 441,41 Lt. (keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai keturiasdešimt vienas litas ir 41 centas) sumą, bei atsižvelgiant į tai, kad Atsakovas turi reikalavo teisę į Ieškovą pagal Atsakovo pateiktą 2014-06-30 PVM sąskaitą-faktūrą Nr. 2014/0132 dėl 22 862,95 Lt. žalos, padarytos remontuojant transporto priemonę „Iveco Stralis", Valst.Nr. ( - ) atlyginimo, galutinė Atsakovo skola Ieškovui, Šalims sudengus tarpusavio priešpriešinius piniginius reikalavimus, šios Taikos sutarties pasirašymo dieną sudaro 23 578,46 Lt. (dvidešimt trys tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt aštuoni litai ir 46 centai) sumą, kurią Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų nuo Taikos sutarties patvirtinimo teisme dienos.

 1. Ieškovas atsisako visų ieškinio reikalavimų Atsakovui civilinėje byloje pagal Ieškovo ieškinį dėl skolos ir netesybų priteisimo.
 2. Ieškovas pareiškia, kad jis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl byloje pareikštų bei su ja susijusių reikalavimų, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šią Taikos sutartį.
 3. Atsakovas pareiškia, kad jis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų Ieškovui dėl transporto priemonės „Iveco Stralis", Valst.Nr. ( - ) 2014 m. balandžio 5 d. Ieškovo atlikto variklio paskirstymo velenėlio remonto, kadangi ginčas dėl to Šalių yra išspręstas šia Taikos sutartimi.

175.

18Teismo patirtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu šioje civilinėje byloje padengia Atsakovas.

 1. Ieškovas vadovaudamasis CPK 87 straipsnio 2 dalies pagrindu prašo teismo grąžinti 75 % šioje byloje valstybei sumokėto žyminio mokesčio.
 2. Šalys susitaria, kad kiekviena Šalis savarankiškai padengs visas savo turėtas bylinėjimosi išlaidas, šioje byloje, įskaitant išlaidas advokato (advokato padėjėjo), ekspertų ir kitų konsultantų pagalbai apmokėti, ir Šalys nereiškia ir nereikš viena kitai pretenzijų dėl tokių bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 3. Šalys pareiškia, kad šia taikos sutartimi yra išsprendžiami visi šalių reikalavimai byloje ir jokių kitų neišspręstų reikalavimų tarp šalių nelieka.
 4. Šalys susitaria ir prašo teismo tvirtinti šią taikos sutartį bei civilinę bylą Nr. 2-13499-199/2014 nutraukti. Šalys pareiškia, kad Šalims yra išaiškintos ir žinomos civilinės bylos nutraukimo, sudarius taikos sutartį, procesinės pasekmės, nustatytos LR CPK 140 str. 3d., 293, 294 str., 584 str. ld. 4p., 587 str., LR CK 6.985 str. t.y., kad vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.
 5. Ši sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir įstatymų nustatyta tvarka turi būti patvirtinta Kauno apylinkės teisme.
 6. Šalys patvirtina, kad šios Taikos sutarties sudarymas atitinka teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijus bei šalių interesus ir teisėtus lūkesčius, neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, sudaryta be apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, Šalys atskleidė viena kitai visas Sutarties sudarymo aplinkybes.
 7. Ši Taikos sutartis sudaryta šalims ir jų atstovams suprantama lietuvių kalba, trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną šios sutarties egzempliorių Šalims ir vienas egzempliorius Kauno apylinkės teismui. Visi šalių pasirašyti egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.
 8. Ši sutartis šalių perskaityta, sutarties turinys ir pasekmės išaiškintos ir, kaip visiškai atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.“

19Civilinę bylą Nr. 2-13499-199/2014 nutraukti.

20Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB „Ivetra ir Ko“, į.k. 134971823, 75 proc., t.y. 507,75 Lt (penkis šimtus septynis litus ir 75 ct) žyminio mokesčio, sumokėto pagal 2014-05-21 mokėjimo nurodymą Nr. 178 Swedbank, AB.

21Priteisti iš atsakovo UAB „Hertransus“, į.k. 185300064, 20,00 Lt (dvidešimt litų ir 00 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybei. Išieškotojas: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita Nr. ( - ), AB Swedbank, kodas 73000, įmokos kodas 5660.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Olga Šinkarenko, sekretoriaujant Ramunei... 2. ieškovas bei atsakovas prašo patvirtinti sudarytą ir pateiktą teismui... 3. Šalių prašymai tenkintini.... 4. Tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl skolos už suteiktas paslaugas.... 5. Teismo posėdyje teismui pateikta rašytinė ieškovo ir atsakovo 2014 09 22... 6. Teismas priėmė patvirtinti sudarytą tarp šalių taikos sutartį.... 7. Minėta taikos sutartis tvirtintina, kadangi ji neprieštarauja įstatymui,... 8. Šalims sudarius taikos sutartį, jų prašymu grąžintina 75% sumokėto... 9. Šalių sutarimu išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu,... 10. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 140 str.3d., 293 str.5 p.,294 str., 295 str.,... 11. Priimti šalių pateiktą ir jų pasirašytą taikos sutartį.... 12. Patvirtinti civilinėje byloje Nr.2-13499-199/2014 pagal ieškovo UAB „Ivetra... 13. „UAB „Ivetra ir Ko“, juridinio asmens kodas 134971823, buveinės adresas... 14. Atsižvelgiant į tai, kad:
 1. Kauno apylinkės teisme pagal... 15. nusprendžia išspręsti kilusį teisminį ginčą ir su juo susijusius galimus... 16. 1. Šalys susitaria, kad atsižvelgiant į tai, kad Atsakovo skola Ieškovui... 17. 5.... 18. Teismo patirtas išlaidas susijusias su procesinių dokumentų įteikimu šioje... 19. Civilinę bylą Nr. 2-13499-199/2014 nutraukti.... 20. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB... 21. Priteisti iš atsakovo UAB „Hertransus“, į.k. 185300064, 20,00 Lt... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Kauno apygardos...