Byla e2-5232-340/2016
Dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Deloitte Lietuva“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,

2sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ atstovams advokatei J. R. P. ir vadovui D. V., atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ atstovams G. M., advokatui J. Č.,viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ ieškinį atsakovei UAB „Vilniaus vandenys“ dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Deloitte Lietuva“,

Nustatė

3ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsakovės 2016-04-05 rašte Nr. S-4330 nurodytą vienašališką 2015-11-10 audito paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 03-570(23.07)59-1/2015 nutraukimą neteisėtu; priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ ieškovės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ naudai skolą už suteiktas paslaugas 14 950,00 Eur ir delspinigius 212,29 Eur; priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ ieškovės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ naudai 5 492,40 Eur žalos atlyginimą; priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą žalos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ ir atsakovė UAB „Vilniaus vandenys“ sudarė 2015-11-10 audito paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 03-570(23.07)59-1/2015. Sutarties objektu yra atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ 2015, 2016 ir 2017 metų buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir mokesčių apskaičiavimo bei atskaitomybės sudarymo teisingumo audito (patikrinimo), metinio pranešimo duomenų atitikimo metinės finansinės atskaitomybės duomenimis patikrinimo ir konsultavimo paslaugos. Sutartis buvo sudaryta, atsakovei pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas įvykdžius 2015-07-20 skelbtą supaprastintą ribotą konkursą dėl Audito paslaugų pirkimo. Ieškovė tapo Pirkimo laimėtoja, kadangi pasiūlė mažiausią 3 metų audito paslaugų kainą – 44 850,00 Eur su PVM. Prieš Sutarties sudarymą atsakovė 2015-11-09 raštu Nr. S-13836(19.09) buvo pateikusi ieškovei kvietimą pasirašyti sutartį ir įpareigojimą pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal Pirkimo sąlygų 8.8. punktą. Šį įpareigojimą ieškovė įvykdė, pervesdama atsakovei 6 000,00 Eur užstatą. Nurodė, kad 2016-01-26 įvyko ieškovės susitikimas su paskirtu naujuoju UAB „Vilniaus vandenys“ generaliniu direktoriumi A. I., kuris pasiūlė nutraukti sutartį, nenurodydamas konkrečių nutraukimo priežasčių. Nurodė, kad atsakovė vengė suteikti ieškovei prašomus dokumentus, nors sutarties 2.2.2. papunktis nustatė pareigą atsakovei suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus sutarčiai vykdyti, todėl ieškovė pakartotinai kreipdavosi dėl audito paslaugoms teikti būtinos informacijos suteikimo. Ieškovė, nesulaukusi prašomų pateikti dokumentų ir informacijos, 2016-03-18 pateikė nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl 2015 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kurioje pažymima, kad dėl atsakovės nesuteiktos informacijos auditorius negalėjo surinkti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų. Atsakovas 2016-04-05 raštu Nr. S-4330 informavo apie vienašališką Sutarties nutraukimą Sutarties 10.4 punkto pagrindu dėl neva ieškovės audito paslaugų tapimo nereikalingomis. Šį nutraukimo pagrindą atsakovė motyvavo tuo, kad 2016-04-01 įvykęs UAB „Vilniaus vandenys“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė pasirinktį kitą audito įmonę UAB „Deloitte Lietuva“ audito paslaugoms teikti. Ieškovė 2016-04-20 raštu pateikė atsakovei nesutikimą su vienašaliu Sutarties nutraukimu ir reikalavimus sumokėti už 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą bei organizuoti derybas dėl tolesnio Sutarties vykdymo. Atsakovė 2016-05-24 raštu pranešė apie atsisakymą tenkinti ieškovės reikalavimus, kadangi ieškovės paslaugos tapo nereikalingos ir sutarties yra nutraukta nuo 2016-04-27. Ieškovės nuomone, atsakovė, elgdamasi nesąžiningai ir neteisėtai, nepagrįstai vienašališkai nutraukė Sutartį ir tuo neabejotinai padarė žalą ieškovei. Pažymėjo, kad ieškovė Pirkimo sąlygų 3 priedo 5 punkte ir Sutarties 2 priedo 5 punkte nustatytu terminu suteikė sutartyje nurodytas audito paslaugas, pateikdama nepriklausomos auditoriaus išvadą dėl atsakovės 2015 m. metų finansinių ataskaitų rinkinio. Pagal Sutarties 1 priedą atsakovė privalo atsiskaityti už šias paslaugas 14 950,00 Eur su PVM. Sutarties nuostatos nenustatė, kad atsakovė paslaugas pirktų pagal papildomai teikiamus užsakymus, nenustatė tokių papildomų užsakymų pateikimo tvarkos ir terminų. Ieškovė už suteiktas paslaugas 2016-03-25 pateikė atsakovei PVM sąskaitą – faktūrą AMK Nr. 2936, kurią atsakovė privalėjo apmokėti per 30 dienų (Sutarties 3.5. punktas) iki 2016-04-25. Neįvykdžius šios pareigos, atsakovei skaičiuotini 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną (Sutarties 5.2. punktas) nuo 2016-04-25, t.y. 212,29 Eur už pradelstą 71 dieną. Ieškinyje taip pat nurodė, kad atsakovė neteisėtai nutraukė sutartį, pažeisdama sutarties nuostatas, CK ir viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas. Atsakovė neteisėtai nutraukė Sutartį, nepagrįstai remdamasi Sutarties 10.4 punkte numatytu atveju, nes audito paslaugos atsakovei yra ir buvo objektyviai būtinos sutarties nutraukimo metu. Vien tas faktas, jog atsakovė, nutraukdama sutartį su ieškove, tuo pačiu metu atitinkamas audito paslaugas perka iš UAB „Deloitte Lietuva“, reiškia, kad šių paslaugų įsigijimas išliko reikalingu atsakovei. Be to, atsakovė elgėsi nesąžiningai, nes tapačias audito paslaugas iš UAB „Deloitte Lietuva“ pirko galiojant sutarčiai su ieškove. Negana to, atsakovė sudarė audito paslaugų sutartį su UAB „Deloitte Lietuva“ žymiai didesne kaina, nei šias paslaugas pagal sutartį siūlė atlikti ieškovė. Atsakovei pareiga sudaryti ir iki galo vykdyti Pirkimo sutartį su ieškove, laikantis Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pirkimų principų (skaidrumo, nediskriminavimo ir kt.) atsiranda iš viešųjų pirkimų teisinių santykių. Atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo 2016-04-01 sprendimas pirkti paslaugas iš kitos audito įmonės, neatleidžia atsakovės nuo civilinės atsakomybės ir pareigos atlyginti žalą ieškovei, kadangi atsakovė visiškai atsako už savo juridinio asmens organų veiksmus. Pažymėjo, kad atsakovės elgesys, nutraukiant vienašališkai sutartį, neatitiko rūpestingo ir apdairaus elgesio standarto. Atsakovė sąmoningai tyčia nutraukė galiojančią sutartį, žinodama, kad toks elgesys sukels neigiamas pasekmes ieškovei.

5Atsakovė pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad UAB „Vilniaus vandenys“ ieškovę tinkamai ir laiku informavo, kad atsakovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią teisės aktų nustatyta tvarka UAB „Vilniaus vandenys" visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka išrinks auditoriumi ar audito įmone UAB „Vilniaus vandenys“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti. Ieškovei, kaip atestuotam auditoriui neabejotinai buvo žinoma, kad finansinių ataskaitų auditas galės būti atliekamas tik tuo atveju, jeigu išimtinę kompetenciją turintis visuotinis akcininkų susirinkimas priims atitinkamą sprendimą. 2016 m. balandžio 1 d. UAB „Vilniaus vandenys“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas yra nenuginčytas ir galiojantis, bei privalomas bendrovei UAB „Vilniaus vandenys“, jos valdymo organams ir administracijai. Atsižvelgiant į tai, kad po 2016 m. balandžio 1 d. UAB „Vilniaus vandenys“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo ieškovės paslaugos tapo nereikalingos, UAB „Vilniaus vandenys“, remdamasi Sutarties 10.4. p„ LR CK 6.721 str. 1 d. ir kliento intereso prioriteto principu, 2016 m. balandžio 5 d. raštu pranešė apie sutarties nutraukimą. Veikdama sąžiningai, atsakovė po 2016 m. balandžio 1 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nedelsiant informavo ieškovę apie Sutarties nutraukimą. Dėl to pripažintina, kad UAB „Vilniaus vandenys“ tinkamai laikėsi bendradarbiavimo pareigos (CK 6.200 str.), elgėsi protingai, sąžiningai ir teisėtai. Priešingai negu teigia ieškovė, sutartis buvo nutraukta sutartyje ir Civiliniame kodekse numatytais pagrindais, t. y. teisėtai. Ieškovė neginčija nei atsakovo su UAB „Deloitte Lietuva“ sudarytos sutarties, nei viešojo pirkimo paskelbimo, nei viešojo pirkimo rezultatų (nors teisę reikšti pretenzijas ir ieškinius ieškovė turėjo), todėl bendro pobūdžio samprotavimai apie tariamą šios sutarties neteisėtumą, esant galiojančioms ir nenuginčytoms viešųjų pirkimų procedūroms ir galiojant sutarčiai yra visiškai nepagrįsti ir neteisėti.

6Dublike ieškovė palaikė savo ieškinyje išdėstytus reikalavimus. Papildomai nurodė, jog atsakovė privalo atsiskaityti su ieškove už nepriklausomos auditoriaus išvados dėl atsakovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, pilna apimtimi atlyginti ieškovei žalą (negautas pajamas) dėl neteisėto vienašališko Sutarties nutraukimo.

7Tripliku atsakovė iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus ir prašė jais vadovautis.

8Trečiasis asmuo UAB „Deloitte Lietuva“ pateikė atsiliepimą, kuriuo pareiškė, kad ginčo dalykas tiesiogiai neįtakoja trečiojo asmens teisių ir pareigų; trečiajam asmeniui nėra ir nebuvo žinomos tarp ieškovės ir atsakovės 2015-1011-10 sudarytos audito paslaugų sutarties pasirašymo, vykdymo ar nutraukimo aplinkybes, todėl ginčą prašo spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad tarp UAB „Deloitte Lietuva“ ir UAB ‚Vilniaus vandenys“2016-03-23 buvo pasirašyta audito paslaugų teikimo pirkimo-pardavimo sutartis dėl 2015 m. buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir mokesčių apskaičiavimo bei atskaitomybės sudarymo teisingumo audito (patikrinimo), metinio pranešimo duomenų atitikimo metinės finansinės atskaitomybės duomenims patikrinimo ir konsultavimo paslaugų. Audito sutartis buvo pasirašyta, remiantis atsakovės 2016-02-17 apklausos būdu įvykdytu viešuoju pirkimu Nr. S-1796(19.09). 2016-04-01įvykusiame akcininkų neeiliniame susirinkime galiojančių teisės aktų ir ieškovo įstatų numatyta tvarka trečiais asmuo buvo išrinktas atsakovo auditoriumi, patvirtinant audito paslaugų kainą, t.y. UAB „Deloitte Lietuva“ pasirašyta Audito sutartis įsigaliojo. Trečiasis asmuo nurodė, kad sudarant audito paslaugų sutartis viešajame sektoriuje su perkančiosiomis organizacijomis tokia praktika, kai audito sutartis įsigalioja kai visuotinis akcininkų susirinkimas išrenka viešojo pirkimo laimėtoją auditoriumi, arba sutartis su laimėtoju pasirašoma, kai gaunamas visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimas yra visiškai įprastinė ir atitinka LR Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimus.

9Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytas pozicijas.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Nustatyta, kad 2015 m. birželio 19 d. atsakovė paskelbė viešąjį pirkimą audito paslaugoms pirkti (supaprastintą ribotą konkursą dėl audito paslaugų pirkimo, pirkimo Nr. 165698); 2015 m. lapkričio 10 d. viešojo pirkimo laimėtoja (ieškovė) ir perkančioji organizacija - atsakovė sudarė Audito paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį.

122016 m. lapkričio 11 d. ieškovė pateikė atsakovei laišką dėl dokumentų ir informacijos pateikimo auditui (b.l. 10-24).

132016 m. sausio 22 d. atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ valdybos sprendimu, įtvirtintu protokolu Nr. 1, buvo rekomenduota UAB „Vilniaus vandenys“ vadovybei organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą ) įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

142016 m. sausio 26 d. susitikime ieškovės atstovams buvo pranešta, kad 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią išrinks auditoriumi atsakovės visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka.

152016 m. sausio 27 d. ieškovė pakartotinai paprašė pateikti informaciją, reikalingą 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimui (b.l. 25).

162016 m. vasario 10 d. atsakovė raštu informavo, kad išimtinę teisę rinkti bendrovės auditorių turi visuotinis akcininkų susirinkimas, 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią išrinks auditoriumi visuotinis akcininkų susirinkimas; audito procedūros bus pradėtos nedelsiant po auditoriaus ar audito įmonės išrinkimo (b.l. 26).

172016 m. vasario 17 d. buvo paskelbtas viešasis pirkimas apklausos būdu Nr. S-1796 (19.09) audito paslaugoms pirkti; viešąjį pirkimą laimėjo UAB „Deloitte Lietuva“; su ja 2016 m. kovo 29 d. buvo pasirašyta Audito paslaugų teikimo sutartis.

182016 m. vasario 22 d. raštu ieškovė pareikalavo vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, priminė apie būtinumą pateikti informaciją, reikalingą audito atlikimui. Pasiūlė tartis dėl sutarties nutraukimo galimybės (b.l. 27).

192018 m. kovo 18 d. ieškovė pateikė atsakovei nepriklausomą audito išvadą, kuria bendrovė atsisakė pareikšti nuomonę dėl bendrovės 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio (b.l. 23).

202016 m. balandžio 1 d. įvyko UAB „Vilniaus vandenys“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu UAB „Vilniaus vandenys“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditoriumi buvo išrinktas trečiasis asmuo UAB „Deloitte Lietuva“.

212016 m. balandžio 5 d. raštu 2015 m. lapkričio 7 d. Audito paslaugų viešojo pirkimo sutartis su ieškove buvo nutraukta nuo 2016 m. balandžio 27 d. , remiantis sutarties 10.4 p., LR CK 6.721 straipsnio 1 dalimi (kai paslaugos pirkėjui tampa nebereikalingos). Atsakovė atsisakė apmokėti ieškovės pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą 14 900 Eur su PVM sumai už atliktas audito paslaugas, nes jokios audito paslaugos UAB „ Vilniaus vandenys“ nebuvo atliekamos (b.l.31).

22Dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo teisėtumo.

23Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovė praktiškai iš karto po Audito paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo 2015 m. lapkričio 10 d., vienašališkai atsisakė ją vykdyti. 2016 m. sausio 22 d. valdybos posėdyje bendrovės generalinis direktorius A. I. informavo valdybą, kad bendrovė yra sudariusi audito paslaugų sutartį su ieškove, tačiau šis auditorius nėra išrinktas (patvirtintas) bendrovės visuotinio susirinkimo, nors toks reikalavimas yra nustatytas Bendrovės įstatų ir (red. 2015-07-08) 37.3 punkte ir LR akcinių bendrovių įstatyme; valdyba rekomendavo Bendrovės valdybai organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą) Bendrovės įstatų ir LR akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka (b.l. 66). Iš karto po tokio valdybos nutarimo, ieškovės atstovai buvo žodžiu informuoti apie priimtą valdybos sprendimą. Po to buvo paskelbtas viešasis pirkimas audito paslaugoms, dėl kurių atlikimo jau buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis su ieškove, pirkti. Vėliau, atsakydama į ieškovės raštus, atsakovė atsisakė pateikti ieškovei buhalterinius dokumentus, reikalingus audito atlikimui (atsisakė vykdyti savo įsipareigojimus pagal galiojančią sutartį su ieškove), motyvuodama, kad viešojo pirkimo sutartis su ieškove buvo sudaryta pažeidžiant bendrovės akcininkų teisę rinkti bendrovės auditorių, numatytą Akcinių bendrovių įstatyme, Bendrovės įstatų 37.3 p. Atsikirsdama ieškiniui, atsakovė nurodė, kad teisėtai ir pagrįstai nutraukė sutartį su ieškove, pabrėždama, kad tinkamai ir laiku informavo ieškovę, jog UAB „Vilniaus vandenys“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią išrinks visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvykusiam 2016 m. balandžio 1 d., buvo pateiktos dvi viešojo pirkimo sutartys, sudarytos dėl to paties dalyko (audito paslaugų) - sutartis su ieškove ir su pakartotinio viešojo pirkimo laimėtoju - UAB „Deloitte Lietuva“. Po to, kai akcininkų susirinkimas nutarė pasirinkti auditoriumi UAB „Deloitte Lietuva“, 2016 m. balandžio 5 d. raštu 2015 m. lapkričio 7 d. Audito paslaugų viešojo pirkimo sutartis su ieškove buvo nutraukta nuo 2016 m. balandžio 27 d., remiantis sutarties 10,4 p., LR CK 6.721 straipsnio 1 dalimi (kai paslaugos pirkėjui tampa nebereikalingos).

24Teismas negali sutikti su atsakovės pozicija dėl sutarties su ieškove nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo.

25LR akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato visuotinio akcininkų susirinkimo teisę rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, analogiška nuostata įtvirtinta atsakovės įstatų 37.3 punkte. Atsakovės atstovai neginčija, kad atsakovė yra perkančioji organizacija VPĮ straipsnio prasme, t.y. audito paslaugas privalo pirkti Viešųjų pririkimų įstatymo nustatyta tvarka. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2011 m. gruodžio 14 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011, išaiškino, kad pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą jurisprudenciją kitų teisės aktų (ne VPĮ) nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos banketinės nuostatos.

26Teismo vertinimu, visuotinio akcininko susirinkimo teisė rinkti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti turėjo būti įgyvendinama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka; nagrinėjamu atveju akcininkų susirinkimas neturėjo visiškos diskrecijos teisės parenkant auditorių. Atsakovės įstatuose nėra įtvirtinta, kokia tvarka akcininkai pasirenka auditorių (ar sutartis turėjo būti pasirašoma po to, kai akcininkai pritars viešojo pirkimo laimėtojo kandidatūrai, ar viešojo pirkimo sutarčiai, sudarytai VPĮ tvarka, turi būti tiesiog pritariama), tačiau nebuvo jokių objektyvių kliūčių pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti auditoriumi viešąjį pirkimą laimėjusią bendrovę (ieškovę); tuo atveju, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas atsisakytų patvirtini sutartį su ieškove, atsirastų pagrindas svarstyti sutarties nutraukimą. Pažymėtina, kad ir bendrovės valdyba 2016 m. sausio 22 d. rekomendavo Bendrovės valdybai organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą) Bendrovės įstatų ir LR akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka; sprendimo paskelbti konkursą dėl tų pačių paslaugų pirkimo pakartotinai priimta nebuvo.

27Tačiau atsakovė pasirinko kitą kelią – neįsitikinusi, kad akcininkai nepritaria ieškovės kandidatūrai, pakartotinai paskelbė viešąjį pirkimą audito paslaugoms, dėl kurių jau buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis su ieškove. Teismo vertinimu, pakartotinis viešojo pirkimo paskelbimas paslaugoms, dėl kurių jau susitarta, prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui, racionalaus lėšų, skirtų viešajam pirkimui, panaudojimo principui, nes pakartotino viešojo pirkimo paskelbimo metu pirkimo dalykas (audito paslaugų poreikis) jau neegzistavo. Pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis), t.y. kai buvo paskelbtas pakartotinis viešasis pirkimas, pirkimo tikslas jau buvo pasiektas, viešojo pirkimo sutartis sudaryta, perkančiosios organizacijos poreikis jau buvo patenkintas. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovai paaiškino, kad antras viešasis pirkimas buvo paskelbtas dėl atsakovės valdymo organų įsitikinimo, jog tik UAB „Deloiite Lietuva“, kaip tarptautinio masto audito ir buhalterinės apskaitos paslaugų tiekėjas, galėjo užtikrinti atsakovei reikalingą aukštą paslaugų kokybę, t.y. perkančioji organizacija, paskelbusi antrą konkursą, suteikė prioritetą vienam iš tiekėjų ir tokiu būdu pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo ir viešojo pirkimo skaidrumo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad 2015 m. birželio 19 d. viešojo pirkimo audito paslaugoms pirkti (supaprastinto riboto konkurso dėl audito paslaugų pirkimo, pirkimo Nr. 165698) trečiasis asmuo UAB „Deloitte Lietuva“ siūlė didžiausią paslaugų kainą (101 640 Eur su PVM), tuo tarpu viešojo pirkimo sutarties, sudarytos su ieškove, kaina yra 44 850 Eur su PVM. Teismo vertinimu, pakartotinio konkurso paskelbimas pažeidžia racionalaus viešajam pirkimui skirtų lėšų panaudojimo principą ir šiuo aspektu.

28Dėl išdėstyto, teismas nesutinka su atsakovės atsikirtimo ieškiniui argumentu, kad atsakovė tinkamai įgyvendino visuotinio akcininkų susirinkimo teisę parinkti bendrovės auditorių, nepažeisdama VPĮ nuostatų.

29Dėl ieškovės argumentų, susijusių su viešojo pirkimo sutarties, sudarytos su UAB „Deloitte Lietuva“, sudarymo teisėtumo, teismas nepasisako, nes šios sutarties teisėtumas nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Teismas nesutinka su atsakovės atsikirtimo ieškiniui argumentu, kad kadangi ieškovė neginčijo antrojo viešojo pirkimo paskelbimo ir jo rezultatų, sutarties nutraukimo su ieškove teisėtumas negali būti kvestionuojamas. Teismo vertinimu, sutarties su ieškove nutraukimo neteisėtumą suponuoja jos nutraukimo aplinkybės - pakartotinio viešojo pirkimo paskelbimas ir antros sutarties sudarymas toms pačioms paslaugoms pirkti; atsakovės visuotinis akcininkų susirinkimas pasirinko neteisėtai paskelbto pakartotinio viešojo pirkimo laimėtoją – trečiąjį asmenį UAB „Deloitte Lietuva“, t.y. sutarties nutraukimas su ieškove yra neteisėtas, nepriklausomai nuo sutarties su UAB „Deloiite Lietuva“ teisėtumo vertinimo. Byloje nustatytos sutarties nutraukimo aplinkybės negali būti vertinamos kaip pagrindas nutraukti sutartį su ieškove pagal sutarties 10.4 punktą.

30Apibendrindamas teismas sprendžia, kad 2015 m. lapkričio 11 d. Audito paslaugų viešojo pirkimo sutartis buvo nutraukta atsakovo akcininkų visuotiniam susirinkimui pasirinkus kitą tiekėją, kuris laimėjo pakartotinį viešąjį pirkimą toms pačios paslaugoms, dėl kurių atlikimo jau buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis su ieškove. Tokio pakartotinio viešojo pirkimo paskelbimas pažeidžia VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, todėl atsakovė nepagrįstai rėmėsi Sutarties 10.4 punkte numatytu sutarties nutraukimo pagrindu (kai tiekėjo paslaugos pirkėjui tampa nebereikalingos). Ieškovės reikalavimas dėl šalių 2015 m. lapkričio 11 d. viešojo pirkimo sutarties nutraukimo nuo 2016 m. balandžio 27 d. pripažinimo neteisėtu tenkinamas.

31Dėl atlyginimo už atliktas paslaugas ir nuostolių priteisimo.

32Pagal bylos medžiagą atsakovė sustabdė savo prievolių vykdymą pagal 2015 m. lapkričio 11 d. viešojo pirkimo sutartį su ieškove nuo valdybos sprendimo, įpareigojančio organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą) Bendrovės įstatų ir LR akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka, priėmimo dienos - 2016 m. sausio 22 d. ; ieškovė neginčija fakto, kad atsakovė buvo ją įspėjusi, jog atsakovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią išrinks auditoriumi atsakovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Tarp šalių taip pat nėra ginčo, kad 2015 m. lapkričio 11 d. viešojo pirkimo sutartis su ieškove nebuvo pateikta visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti vienokia ar kitokia forma iki visuotinio akcininkų susirinkimo 2016 m. balandžio 1 d. Esant tokioms aplinkybėms, atsakovės atsisakymas vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir teikti ieškovei informaciją, reikalingą audito atlikimui, negali būti vertinamas, kaip neteisėtas vienašalis atsisakymas vykdyti sutartį, paneigiantis sutarčių privalomumo principą, kaip nurodė ieškovė. Teismo vertinimu, esant nurodytoms faktinėms aplinkybėms, pati ieškovė turėjo pareigą sustabdyti prievolės vykdymą iki atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo (CK 6.46 straipsnis). Ieškovės pateikta 2016 m. kovo 18 d. nepriklausomo auditoriaus išvada negali būti vertinama kaip tinkamas prievolės dalies pagal sutartį įvykdymas. Ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės ieškovės naudai 15 950 Eur už suteiktas paslaugas ir 212,29 Eur delspinigių atmestinas.

33Nustačius, kad sutartis su ieškove buvo nutraukta netiesėtai, ieškovei pripažįstama teisė į nuostolių atlyginimą; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinė kolegija 2013 m. kovo 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013, konstatavo, kad VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 3 dalies taikymo prasme ieškovui (tiekėjui), siekiančiam prisiteisti žalos atlyginimą iš perkančiosios organizacijos, reikia įrodyti tik jos neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų, t.y. VPĮ ir CK nuostatos kartu aiškintinos ir taikytinos taip, kad perkančiosios organizacijos civilinė atsakomybė kyla be kaltės. Ieškovė reikalauja atlyginti netiesioginius nuostolius - 5 492,40 Eur negauto gryno pelno. Ieškovė nurodė, kad sutarties vykdymo metu ieškovė turėjo gauti 3 158,13 Eur pelno per metus; paslaugų pirkimo sutartis buvo sudaryta trejiems metams, tačiau buvo neteisėtai nutraukta pirmaisiais sutarties vykdymo metais, todėl 2 metų grynas pelnas 5 492,40 Eur (3.158,13 x 2-15 proc. pelno mokestis) laikytinas ieškovės negautomis pajamomis. Ieškovės pateikti negauto pelno paskaičiavimai pagrįsti pateiktomis UAB „Vilniaus vandenys“ 2016 ir 2017 metinių finansinių rinkinių audito sąnaudų kalkuliacijomis (ieškinio priedai Nr. 15 ir 16). Atsakovė nepateikė prieštaravimų dėl ieškovės negautų pelno paskaičiavimo mechanizmo ir sumos; reikalavimas priteisti negautą grynąjį pelną teisėtas ir pagrįstas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).

34Ieškovės reikalavimas priteisti 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkinamas (CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d.).

35Dėl bylinėjimosi išlaidų.

36Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų priteisimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Bylą laimėjusiai šaliai teismas taip pat priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, tai pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus, bei teikiant konsultacijas; išlaidos priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl tokio užmokesčio dydžio (toliau – Rekomendacijos) (CPK 98 str. 1, 2 d.). Ieškovė nagrinėjamoje byloje sumokėjo 465 Eur žyminio mokesčio, partyrė 1 234,20 Eur advokatės atstovavimo išlaidų. Nagrinėjamoje byloje patenkintas ieškovo pareikštas neturtinis reikalavimas, vienas iš dviejų turtinių reikalavimų, t.y. ieškovui priteisiama už neturtinį reikalavimą 41 Eur ir 164,76 Eur žyminio mokesčio proporcingai patenkintam turtiniam reikalavimui (3 proc. nuo 5 492,40 Eur); priteistinos atstovavimo išlaidos mažinamos iki 1 000 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

37Duomenų apie procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidas nagrinėjamoje byloje nėra.

38Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270 str., teismas

Nutarė

39ieškinį patenkinti iš dalies: pripažinti atsakovės 2016-04-05 rašte Nr. S-4330 nurodytą vienašališką 2015-11-10 audito paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 03-570(23.07)59-1/2015 nutraukimą neteisėtu; priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ (jur. asmens kodas 120545849) ieškovės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ (jur. asmens kodas 125654457) naudai 5 492,40 Eur nuostolių; priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5 492,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; kitą ieškinio dalį atmesti.

40Priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ (jur. asmens kodas 120545849) ieškovės UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ (jur. asmens kodas 125654457) naudai 1205,76 bylinėjimosi išlaidų.

41Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Tatjana Žukauskienė,... 2. sekretoriaujant Gražinai Bitvinskienei, dalyvaujant ieškovės UAB... 3. ieškovė kreipėsi į teismą, prašydama pripažinti atsakovės 2016-04-05... 4. Nurodė, kad UAB „Apskaitos ir mokesčių konsultacijos“ ir atsakovė UAB... 5. Atsakovė pateiktu atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinį atmesti ir... 6. Dublike ieškovė palaikė savo ieškinyje išdėstytus reikalavimus.... 7. Tripliku atsakovė iš esmės pakartojo atsiliepime į ieškinį išdėstytus... 8. Trečiasis asmuo UAB „Deloitte Lietuva“ pateikė atsiliepimą, kuriuo... 9. Teismo posėdžio metu šalių atstovai palaikė procesiniuose dokumentuose... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Nustatyta, kad 2015 m. birželio 19 d. atsakovė paskelbė viešąjį pirkimą... 12. 2016 m. lapkričio 11 d. ieškovė pateikė atsakovei laišką dėl dokumentų... 13. 2016 m. sausio 22 d. atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ valdybos sprendimu,... 14. 2016 m. sausio 26 d. susitikime ieškovės atstovams buvo pranešta, kad 2015... 15. 2016 m. sausio 27 d. ieškovė pakartotinai paprašė pateikti informaciją,... 16. 2016 m. vasario 10 d. atsakovė raštu informavo, kad išimtinę teisę rinkti... 17. 2016 m. vasario 17 d. buvo paskelbtas viešasis pirkimas apklausos būdu Nr.... 18. 2016 m. vasario 22 d. raštu ieškovė pareikalavo vykdyti sutartimi prisiimtus... 19. 2018 m. kovo 18 d. ieškovė pateikė atsakovei nepriklausomą audito išvadą,... 20. 2016 m. balandžio 1 d. įvyko UAB „Vilniaus vandenys“ visuotinis... 21. 2016 m. balandžio 5 d. raštu 2015 m. lapkričio 7 d. Audito paslaugų... 22. Dėl viešojo pirkimo sutarties nutraukimo teisėtumo.... 23. Nagrinėjamos bylos duomenimis, atsakovė praktiškai iš karto po Audito... 24. Teismas negali sutikti su atsakovės pozicija dėl sutarties su ieškove... 25. LR akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato... 26. Teismo vertinimu, visuotinio akcininko susirinkimo teisė rinkti auditorių ar... 27. Tačiau atsakovė pasirinko kitą kelią – neįsitikinusi, kad akcininkai... 28. Dėl išdėstyto, teismas nesutinka su atsakovės atsikirtimo ieškiniui... 29. Dėl ieškovės argumentų, susijusių su viešojo pirkimo sutarties, sudarytos... 30. Apibendrindamas teismas sprendžia, kad 2015 m. lapkričio 11 d. Audito... 31. Dėl atlyginimo už atliktas paslaugas ir nuostolių priteisimo. ... 32. Pagal bylos medžiagą atsakovė sustabdė savo prievolių vykdymą pagal 2015... 33. Nustačius, kad sutartis su ieškove buvo nutraukta netiesėtai, ieškovei... 34. Ieškovės reikalavimas priteisti 6 proc. metinių palūkanų už priteistą... 35. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 36. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 37. Duomenų apie procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidas nagrinėjamoje... 38. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268-270... 39. ieškinį patenkinti iš dalies: pripažinti atsakovės 2016-04-05 rašte Nr.... 40. Priteisti iš atsakovės UAB „Vilniaus vandenys“ (jur. asmens kodas... 41. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti...