Byla e2A-510-236/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Danutės Gasiūnienės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Egidijaus Žirono,

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės ,,VILNIAUS VANDENYS“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-5232-340/2016 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei ,,VILNIAUS VANDENYS“ dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir žalos atlyginimo priteisimo, trečiasis asmuo uždaroji akcinė bendrovė „DELOITTE LIETUVA“ ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „VILNIAUS VANDENYS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-5232-340/2016.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „VILNIAUS VANDENYS“, prašydama pripažinti atsakovės 2016-04-05 rašte Nr. S-4330 nurodytą vienašališką 2015-11-10 audito paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 03-570(23.07)59-1/2015 nutraukimą neteisėtu, priteisti iš atsakovės 14 950 Eur skolą už suteiktas paslaugas, 212,29 Eur delspinigių, 5 492,40 Eur žalos atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą žalos sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas procesiniuose dokumentuose nurodė, kad su atsakove 2015-11-10 sudarė audito paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 03-570(23.07)59-1/2015 (toliau – sutartis). Sutarties objektas - atsakovės 2015, 2016 ir 2017 metų buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir mokesčių apskaičiavimo bei atskaitomybės sudarymo teisingumo audito (patikrinimo), metinio pranešimo duomenų atitikimo metinės finansinės atskaitomybės duomenimis patikrinimo ir konsultavimo paslaugos. Sutartis buvo sudaryta, atsakovei pagal Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas įvykdžius 2015-07-20 skelbtą supaprastintą ribotą konkursą (toliau – konkursas, pirkimas) dėl audito paslaugų pirkimo. Ieškovė tapo pirkimo laimėtoja, kadangi pasiūlė mažiausią 3 metų audito paslaugų kainą – 44 850 Eur su PVM. Prieš sutarties sudarymą atsakovė 2015-11-09 raštu Nr. S-13836(19.09) buvo pateikusi ieškovei kvietimą pasirašyti sutartį ir įpareigojimą pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą pagal pirkimo sąlygų 8.8. punktą. Šį įpareigojimą ieškovė įvykdė, pervesdama atsakovei 6 000 Eur užstatą. 2016-01-26 įvyko ieškovės susitikimas su paskirtu naujuoju UAB „VILNIAUS VANDENYS“ generaliniu direktoriumi Aidu Ignatavičiumi, kuris pasiūlė nutraukti sutartį, nenurodydamas konkrečių nutraukimo priežasčių.
 3. Ieškovė pažymėjo, kad atsakovė vengė suteikti ieškovei prašomus dokumentus, nors sutarties 2.2.2. papunktis nustatė pareigą atsakovei suteikti informaciją ir/ar dokumentus, būtinus sutarčiai vykdyti, todėl ieškovė pakartotinai kreipdavosi dėl audito paslaugoms teikti būtinos informacijos suteikimo. Ieškovė, nesulaukusi prašomų pateikti dokumentų ir informacijos, 2016-03-18 pateikė nepriklausomo auditoriaus išvadą dėl 2015-12-31metinių finansinių ataskaitų rinkinio, kurioje pažymėjo, kad dėl atsakovės nesuteiktos informacijos auditorius negalėjo surinkti pakankamų ir tinkamų audito įrodymų.
 4. Ieškovė nurodė, kad atsakovė 2016-04-05 raštu Nr. S-4330 informavo apie vienašališką sutarties nutraukimą sutarties 10.4. punkto pagrindu dėl ieškovės audito paslaugų tapimo nereikalingomis. Šį nutraukimo pagrindą atsakovė motyvavo tuo, kad 2016-04-01 įvykęs UAB „VILNIAUS VANDENYS“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nutarė pasirinktį kitą audito įmonę UAB „DELOITTE LIETUVA“ audito paslaugoms teikti.
 5. Ieškovė pažymėjo, kad 2016-04-20 raštu pateikė atsakovei nesutikimą su vienašališku sutarties nutraukimu ir reikalavimais sumokėti už 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą bei organizuoti derybas dėl tolesnio sutarties vykdymo. Atsakovė 2016-05-24 raštu pranešė apie atsisakymą tenkinti ieškovės reikalavimus, kadangi, atsakovės teigimu, ieškovės paslaugos tapo nereikalingos ir sutartį atsakovė laikė nutraukta nuo 2016-04-27.
 6. Ieškovės teigimu, atsakovė, elgdamasi nesąžiningai ir neteisėtai, nepagrįstai vienašališkai nutraukė sutartį ir tuo padarė žalą ieškovei.
 7. Ieškovė pažymėjo, kad ieškovė pirkimo sąlygų 3 priedo 5 punkte ir sutarties 2 priedo 5. punkte nustatytu terminu suteikė sutartyje nurodytas audito paslaugas, pateikdama nepriklausomos auditoriaus išvadą dėl atsakovės 2015 m. metų finansinių ataskaitų rinkinio. Pagal sutarties 1 priedą atsakovė privalėjo atsiskaityti už šias paslaugas 14 950 Eur su PVM. Sutarties nuostatos nenustatė, kad atsakovė paslaugas pirktų pagal papildomai teikiamus užsakymus, nenustatė tokių papildomų užsakymų pateikimo tvarkos ir terminų. Ieškovė už suteiktas paslaugas 2016-03-25 pateikė atsakovei PVM sąskaitą faktūrą AMK Nr. 2936, kurią atsakovė privalėjo apmokėti per 30 dienų (Sutarties 3.5. punktas), t. y. iki 2016-04-25. Neįvykdžius šios pareigos, atsakovei skaičiuotini 0,02 proc. delspinigiai už kiekvieną vėlavimo dieną (Sutarties 5.2. punktas) nuo 2016-04-25, t.y. 212,29 Eur už pradelstą 71 dieną.
 8. Ieškovės teigimu, atsakovė neteisėtai nutraukė sutartį, pažeisdama sutarties nuostatas, CK ir viešuosius pirkimus reglamentuojančias teisės normas. Atsakovė, nutraukdama sutartį, nepagrįstai rėmėsi sutarties 10.4. punkte numatytu atveju, nes audito paslaugos atsakovei yra ir buvo objektyviai būtinos sutarties nutraukimo metu, kadangi atsakovė, nutraukdama sutartį su ieškove, tuo pačiu metu atitinkamas audito paslaugas pirko iš UAB „DELOITTE LIETUVA“. Dėl to ieškovė dar išvadą, kad šių paslaugų įsigijimas išliko reikalingu atsakovei.
 9. Ieškovė laikė atsakovės elgėsi nesąžiningu, nes tapačias audito paslaugas iš UAB „DELOITTE LIETUVA“ pirko galiojant sutarčiai su ieškove. Atsakovė sudarė audito paslaugų sutartį su UAB „DELOITTE LIETUVA“ žymiai didesne kaina, nei šias paslaugas pagal sutartį siūlė atlikti ieškovė. Atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo 2016-04-01 sprendimas pirkti paslaugas iš kitos audito įmonės, neatleidžia atsakovės nuo civilinės atsakomybės ir pareigos atlyginti žalą ieškovei, kadangi atsakovė visiškai atsako už savo juridinio asmens organų veiksmus.
 10. Ieškovės teigimu, atsakovės elgesys, nutraukiant vienašališkai sutartį, neatitiko rūpestingo ir apdairaus elgesio standarto. Atsakovė sąmoningai tyčia nutraukė galiojančią sutartį, žinodama, kad toks elgesys sukels neigiamas pasekmes ieškovei.
 11. Ieškovės teigimu, atsakovė privalo atsiskaityti su ieškove už nepriklausomos auditoriaus išvados dėl atsakovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, pilna apimtimi atlyginti ieškovei žalą (negautas pajamas) dėl neteisėto vienašališko sutarties nutraukimo.
 12. Atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ prašė ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 13. Atsakovė nurodė, kad ieškovė buvo tinkamai ir laiku informuota, kad atsakovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią teisės aktų nustatyta tvarka UAB „VILNIAUS VANDENYS“ visuotinis akcininkų susirinkimas įstatymų nustatyta tvarka išrinks auditoriumi ar audito įmone UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti.
 14. Atsakovės teigimu, ieškovei, kaip atestuotam auditoriui buvo žinoma, kad finansinių ataskaitų auditas galės būti atliekamas tik tuo atveju, jeigu išimtinę kompetenciją turintis visuotinis akcininkų susirinkimas priims atitinkamą sprendimą.
 15. Atsakovė nurodė, kad 2016-04-01 UAB „VILNIAUS VANDENYS“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas yra nenuginčytas, galiojantis bei privalomas bendrovei UAB „VILNIAUS VANDENYS“, jos valdymo organams ir administracijai. Kadangi po 2016-04-01 UAB „VILNIAUS VANDENYS“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo priėmimo ieškovės paslaugos tapo nereikalingos, atsakovė, remdamasi sutarties 10.4. p., CK 6.721 str. 1 d. ir kliento intereso prioriteto principu, 2016-04-05 raštu pranešė apie sutarties nutraukimą.
 16. Atsakovė laikė, kad elgėsi sąžiningai, kadangi po 2016-04-01 visuotinio akcininkų susirinkimo nedelsiant informavo ieškovę apie sutarties nutraukimą. Dėl to sprendė, kad ji tinkamai laikėsi bendradarbiavimo pareigos (CK 6.200 str.), elgėsi protingai, sąžiningai ir teisėtai.
 17. Atsakovė pažymėjo, kad sutartis buvo nutraukta sutartyje ir Civiliniame kodekse numatytais pagrindais, t. y. teisėtai. Ieškovė neginčijo nei atsakovės su UAB „DELOITTE LIETUVA“ sudarytos sutarties, nei viešojo pirkimo paskelbimo, nei viešojo pirkimo rezultatų (nors teisę reikšti pretenzijas ir ieškinius ieškovė turėjo), todėl laikė, kad bendro pobūdžio samprotavimus apie tariamą šios sutarties neteisėtumą, esant galiojančioms ir nenuginčytoms viešųjų pirkimų procedūroms ir galiojant sutarčiai nepagrįstais ir neteisėtais.
 18. Trečiasis asmuo UAB „DELOITTE LIETUVA“ prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra, kadangi ginčo dalykas tiesiogiai neįtakoja trečiojo asmens teisių ir pareigų. Jam nėra ir nebuvo žinomos tarp ieškovės ir atsakovės 2015-11-10 sudarytos audito paslaugų sutarties pasirašymo, vykdymo ar nutraukimo aplinkybes.
 1. Trečiasis asmuo nurodė, kad tarp UAB „DELOITTE LIETUVA“ ir UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2016-03-23 buvo pasirašyta audito paslaugų teikimo pirkimo – pardavimo sutartis dėl 2015 m. buhalterinės apskaitos, finansinės atskaitomybės ir mokesčių apskaičiavimo bei atskaitomybės sudarymo teisingumo audito (patikrinimo), metinio pranešimo duomenų atitikimo metinės finansinės atskaitomybės duomenims patikrinimo ir konsultavimo paslaugų. Audito sutartis buvo pasirašyta, remiantis atsakovės 2016-02-17 apklausos būdu įvykdytu viešuoju pirkimu Nr. S-1796(19.09). 2016-04-01 įvykusiame akcininkų neeiliniame susirinkime trečiais asmuo buvo išrinktas atsakovės auditoriumi, patvirtinant audito paslaugų kainą.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2016-11-23 sprendimu nusprendė ieškinį patenkinti iš dalies: pripažinti atsakovės 2016-04-05 rašte Nr. S-4330 nurodytą vienašališką 2015-11-10 audito paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 03-570(23.07)59-1/2015 nutraukimą neteisėtu, priteisti iš atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ieškovės UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ naudai 5 492,40 Eur nuostolių, priteisti iš atsakovės 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (5 492,40 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-07-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitą ieškinio dalį atmesti, priteisti iš atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ ieškovės UAB „APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ naudai 1205,76 bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismas, įvertinęs bylos duomenis, sprendė, kad atsakovė praktiškai iš karto po sutarties pasirašymo 2015-11-10 vienašališkai atsisakė ją vykdyti.
 3. Teismas nustatė, kad 2016-01-22 valdybos posėdyje bendrovės generalinis direktorius Aidas Ignatavičius informavo valdybą, kad bendrovė yra sudariusi audito paslaugų sutartį su ieškove, tačiau šis auditorius nėra išrinktas (patvirtintas) bendrovės visuotinio susirinkimo, nors toks reikalavimas yra nustatytas UAB „VILNIAUS VANDENYS“ įstatų (red. 2015-07-08) 37.3 punkte ir Akcinių bendrovių įstatyme. Valdyba rekomendavo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ valdybai organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą) UAB „VILNIAUS VANDENYS“ įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka. Ieškovės atstovai žodžiu buvo informuoti apie priimtą valdybos sprendimą. 2016-02-17 paskelbtas viešasis pirkimas audito paslaugoms, dėl kurių atlikimo jau buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis su ieškove, pirkti. Atsakovė atsisakė pateikti ieškovei buhalterinius dokumentus, reikalingus audito atlikimui (atsisakė vykdyti savo įsipareigojimus pagal galiojančią sutartį su ieškove), motyvuodama, kad viešojo pirkimo sutartis su ieškove buvo sudaryta pažeidžiant bendrovės akcininkų teisę rinkti bendrovės auditorių, numatytą Akcinių bendrovių įstatyme, UAB „VILNIAUS VANDENYS“ įstatų 37.3 punkte. Atsakovės teigimu, sutartis su ieškove buvo nutraukta teisėtai ir pagrįstai, tinkamai ir laiku informavus ieškovę, jog UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią išrinks visuotinis akcininkų susirinkimas. Visuotiniam akcininkų susirinkimui, įvykusiam 2016-04-01, buvo pateiktos dvi viešojo pirkimo sutartys, sudarytos dėl to paties dalyko (audito paslaugų) - sutartis su ieškove ir su pakartotinio viešojo pirkimo laimėtoju - UAB „DELOITTE LIETUVA“. Po to, kai akcininkų susirinkimas nutarė pasirinkti auditoriumi UAB „DELOITTE LIETUVA“, 2016-04-05 raštu 2015-11-07 audito paslaugų viešojo pirkimo sutartis su ieškove buvo nutraukta nuo 2016-04-27, remiantis sutarties 10.4. p., CK 6.721 straipsnio 1 dalimi (kai paslaugos pirkėjui tampa nebereikalingos).
 4. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą, nesutiko su atsakovės pozicija dėl sutarties su ieškove nutraukimo teisėtumo ir pagrįstumo.
 5. Teismas nurodė, kad Akcinių bendrovių įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 5 punktas numato visuotinio akcininkų susirinkimo teisę rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas, analogiška nuostata įtvirtinta atsakovės įstatų 37.3 punkte.
 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovė neginčijo, kad ji yra perkančioji organizacija VPĮ prasme, t. y. audito paslaugas privalo pirkti Viešųjų pririkimų įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą jurisprudenciją kitų teisės aktų (ne VPĮ) nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).
 1. Teismo vertinimu, visuotinio akcininko susirinkimo teisė rinkti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti turėjo būti įgyvendinama Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.
 1. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju akcininkų susirinkimas neturėjo visiškos diskrecijos teisės parenkant auditorių.
 1. Teismas pažymėjo, kad atsakovės įstatuose nėra įtvirtinta, kokia tvarka akcininkai pasirenka auditorių (ar sutartis turėjo būti pasirašoma po to, kai akcininkai pritars viešojo pirkimo laimėtojo kandidatūrai, ar viešojo pirkimo sutarčiai, sudarytai VPĮ tvarka, turi būti tiesiog pritariama), tačiau nebuvo objektyvių kliūčių pasiūlyti visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti auditoriumi viešąjį pirkimą laimėjusią bendrovę (ieškovę). Tuo atveju, jeigu visuotinis akcininkų susirinkimas atsisakytų patvirtini sutartį su ieškove, atsirastų pagrindas svarstyti sutarties nutraukimą. UAB „VILNIAUS VANDENYS“ valdyba 2016-01-22 rekomendavo UAB „VILNIAUS VANDENYS“ valdybai organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą) UAB „VILNIAUS VANDENYS“ įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka, sprendimo paskelbti konkursą dėl tų pačių paslaugų pirkimo pakartotinai priimta nebuvo.
 1. Teismas nustatė, kad atsakovė, neįsitikinusi, kad akcininkai nepritaria ieškovės kandidatūrai, pakartotinai paskelbė viešąjį pirkimą audito paslaugoms, dėl kurių jau buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis su ieškove.
 1. Teismas sprendė, kad pakartotinis viešojo pirkimo paskelbimas paslaugoms, dėl kurių jau susitarta, prieštarauja viešųjų pirkimų tikslui, racionalaus lėšų, skirtų viešajam pirkimui, panaudojimo principui, nes pakartotino viešojo pirkimo paskelbimo metu pirkimo dalykas (audito paslaugų poreikis) jau neegzistavo.
 1. Teismas pažymėjo, kad pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas (VPĮ 3 straipsnio 2 dalis). Dėl to teismas sprendė, kad kai buvo paskelbtas pakartotinis viešasis pirkimas, pirkimo tikslas jau buvo pasiektas, viešojo pirkimo sutartis sudaryta, perkančiosios organizacijos poreikis jau buvo patenkintas. Perkančioji organizacija, paskelbusi antrą konkursą, suteikdama prioritetą vienam iš tiekėjų, pažeidė tiekėjų lygiateisiškumo ir viešojo pirkimo skaidrumo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis).
 1. Teismas pažymėjo, kad 2015-06-19 viešojo pirkimo audito paslaugoms pirkti (supaprastinto riboto konkurso dėl audito paslaugų pirkimo, pirkimo Nr. 165698) trečiasis asmuo UAB „DELOITTE LIETUVA“ siūlė didžiausią paslaugų kainą (101 640 Eur su PVM), tuo tarpu, viešojo pirkimo sutarties, sudarytos su ieškove, kaina yra 44 850 Eur su PVM. Dėl to teismas nesutiko su atsakovės argumentu, kad atsakovė tinkamai įgyvendino visuotinio akcininkų susirinkimo teisę parinkti bendrovės auditorių, nepažeisdama VPĮ nuostatų.
 1. Teismas nepasisakė dėl ieškovės argumentų, susijusių su viešojo pirkimo sutarties, sudarytos su UAB „DELOITTE LIETUVA“, sudarymo teisėtumo, kadangi teismas sprendė, kad šios sutarties teisėtumas nėra nagrinėjamos bylos dalykas.
 1. Teismas nesutiko su atsakovės argumentu, kad kadangi ieškovė neginčijo antrojo viešojo pirkimo paskelbimo ir jo rezultatų, sutarties nutraukimo su ieškove teisėtumas negali būti kvestionuojamas. Teismo vertinimu, sutarties su ieškove nutraukimo neteisėtumą suponuoja jos nutraukimo aplinkybės - pakartotinio viešojo pirkimo paskelbimas ir antros sutarties sudarymas toms pačioms paslaugoms pirkti. Atsakovės visuotinis akcininkų susirinkimas pasirinko neteisėtai paskelbto pakartotinio viešojo pirkimo laimėtoją – trečiąjį asmenį UAB „DELOITTE LIETUVA“, t. y. sutarties nutraukimas su ieškove yra neteisėtas, nepriklausomai nuo sutarties su UAB „DELOITTE LIETUVA“ teisėtumo vertinimo.
 1. Teismas konstatavo, kad byloje nustatytos sutarties nutraukimo aplinkybės negali būti vertinamos kaip pagrindas nutraukti sutartį su ieškove pagal sutarties 10.4. punktą.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į aukščiau išdėstytą sprendė, kad 2015-11-10 audito paslaugų viešojo pirkimo sutartis buvo nutraukta atsakovės akcininkų visuotiniam susirinkimui pasirinkus kitą tiekėją, kuris laimėjo pakartotinį viešąjį pirkimą toms pačios paslaugoms, dėl kurių atlikimo jau buvo sudaryta viešojo pirkimo sutartis su ieškove. Tokio pakartotinio viešojo pirkimo paskelbimas pažeidė VPĮ 3 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, todėl atsakovė nepagrįstai rėmėsi sutarties 10.4. punkte numatytu sutarties nutraukimo pagrindu (kai tiekėjo paslaugos pirkėjui tampa nebereikalingos). Dėl to teismas konstatavo, kad ieškovės reikalavimas dėl šalių 2015-11-10 viešojo pirkimo sutarties nutraukimo nuo 2016-04-27 pripažinimo neteisėtu yra tenkintinas.
 1. Teismas, spręsdamas reikalavimą dėl atlyginimo už atliktas paslaugas ir nuostolių priteisimo, nustatė, kad atsakovė sustabdė savo prievolių vykdymą pagal 2015-11-11 viešojo pirkimo sutartį su ieškove nuo valdybos sprendimo, įpareigojančio organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą) UAB „VILNIAUS VANDENYS“ įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo numatyta tvarka, priėmimo dienos – 2016-01-22. Ieškovė neginčija fakto, kad atsakovė buvo ją įspėjusi, jog atsakovės 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią išrinks auditoriumi atsakovės visuotinis akcininkų susirinkimas. Tarp šalių taip pat nėra ginčo, kad 2015-11-11 viešojo pirkimo sutartis su ieškove nebuvo pateikta visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti vienokia ar kitokia forma iki visuotinio akcininkų susirinkimo 2016-04-01. Dėl to teismas sprendė, kad atsakovės atsisakymas vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir teikti ieškovei informaciją, reikalingą audito atlikimui, negali būti vertintinas, kaip neteisėtas vienašalis atsisakymas vykdyti sutartį, paneigiantis sutarčių privalomumo principą. Teismo vertinimu, pati ieškovė turėjo pareigą sustabdyti prievolės vykdymą iki atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo (CK 6.46 straipsnis).
 1. Teismas darė išvadą, kad ieškovės pateikta 2016-03-18 nepriklausomo auditoriaus išvada negali būti vertinama kaip tinkamas prievolės dalies pagal sutartį įvykdymas. Dėl to teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 14 950 Eur už suteiktas paslaugas ir 212,29 Eur delspinigių atmestinas.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad sutartis su ieškove buvo nutraukta neteisėtai, sprendė, kad ieškovei pripažįstama teisė į nuostolių atlyginimą.
 1. Teismas pažymėjo, kad kasacinis teismas yra konstatavęs, jog VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 3 dalies taikymo prasme ieškovui (tiekėjui), siekiančiam prisiteisti žalos atlyginimą iš perkančiosios organizacijos, reikia įrodyti tik jos neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų, t. y. VPĮ ir CK nuostatos kartu aiškintinos ir taikytinos taip, kad perkančiosios organizacijos civilinė atsakomybė kyla be kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė reikalauja atlyginti netiesioginius nuostolius - 5 492,40 Eur negauto gryno pelno. Ieškovės teigimu, sutarties vykdymo metu ieškovė turėjo gauti 3 158,13 Eur pelno per metus. Teismas nurodė, kad paslaugų pirkimo sutartis buvo sudaryta trejiems metams, tačiau buvo neteisėtai nutraukta pirmaisiais sutarties vykdymo metais, todėl teismas sprendė, kad 2 metų grynas pelnas 5 492,40 Eur (3 158,13 x 2-15 proc. pelno mokestis) laikytinas ieškovės negautomis pajamomis. Ieškovės pateikti negauto pelno paskaičiavimai pagrįsti pateiktomis UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2016 ir 2017 metinių finansinių rinkinių audito sąnaudų kalkuliacijomis. Atsakovė nepateikė prieštaravimų dėl ieškovės negautų pelno paskaičiavimo mechanizmo ir sumos. Teismas sprendė, kad ieškovės reikalavimas priteisti negautą grynąjį pelną yra teisėtas ir pagrįstas (CK 6.249 straipsnio 1 dalis).
 1. Teismas darė išvadą, kad ieškovės reikalavimas priteisti 6 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo tenkintinas (CK 6.210 str. 2 d., 6.37 str. 2 d.).
 1. Teismas nustatė, kad ieškovė sumokėjo 465 Eur žyminį mokestį, partyrė 1 234,20 Eur advokatės atstovavimo išlaidų. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad patenkintas ieškovės neturtinis reikalavimas, vienas iš dviejų turtinių reikalavimų, sprendė, kad ieškovei priteistina už neturtinį reikalavimą 41 Eur ir 164,76 Eur žyminio mokesčio proporcingai patenkintam turtiniam reikalavimui (3 proc. nuo 5 492,40 Eur), priteistinos atstovavimo išlaidos mažintinos iki 1 000 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).
 1. Atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ 2016-12-13 pateikė teismui prašymą dėl papildomo sprendimo. Prašė priimti papildomą sprendimą, priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Nurodė, kad atsakovė prašė priteisti 770 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017-01-06 nutartimi nutarė netenkinti atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ prašymo dėl papildomo sprendimo priėmimo.
 1. Teismas nustatė, kad 2016-11-23 sprendimu ieškovės ieškinys buvo patenkintas iš dalies ir jos naudai priteista iš atsakovės 1205,76 bylinėjimosi išlaidų. Teismas nesutiko su atsakove, kad iš dalies patenkinus ieškinį, bylinėjimosi išlaidos atsakovei turi būti priteistinos proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai.
 1. Teismas nurodė, kad buvo patenkintas ieškovės pareikštas neturtinis reikalavimas, vienas iš dviejų turtinių reikalavimų, todėl ieškovei buvo priteista už neturtinį reikalavimą 41 Eur ir 164,76 Eur žyminio mokesčio proporcingai patenkintam turtiniam reikalavimui (3 proc. nuo 5 492,40 Eur), priteistinos atstovavimo išlaidos buvo sumažintos iki 1 000 Eur (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.). Teismo sprendimu buvo atmestas tik ieškovės reikalavimas dėl 14 950,00 Eur skolos ir delspinigių 212,29 Eur priteisimo.
 1. Teismas teigė, kad atmesdamas minėtą reikalavimą teismas nurodė, kad atsakovės atsisakymas vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir teikti ieškovei informaciją, reikalingą audito atlikimui, negali būti vertinamas, kaip neteisėtas vienašalis atsisakymas vykdyti sutartį, paneigiantis sutarčių privalomumo principą, kaip nurodė ieškovė. Teismo vertinimu, pati ieškovė turėjo pareigą sustabdyti prievolės vykdymą iki atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo (CK 6.46 straipsnis), o ieškovės pateikta 2016-03-18 nepriklausomo auditoriaus išvada negali būti vertinama kaip tinkamas prievolės dalies pagal sutartį įvykdymas. Teismas sprendė, kad minėtas reikalavimas buvo atmestas iš esmės dėl pačios ieškovės kaltės ir netinkamo pareigų vykdymo, tačiau minėtas reikalavimas nebuvo patenkintas atsakovės naudai, konstatuojant jos atsikirtimų ieškiniui pagrįstumą, todėl teismas darė išvadą, atsakovės naudai negali būti priteistos ir bylinėjimosi išlaidos dėl šio atmesto ieškinio reikalavimo.
 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimo į atsakovės apeliacinį skundą / atskirojo skundo argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovė UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2016-11-23 sprendimą ir ieškinį tenkinti visiškai – priteisti iš atsakovės 14 950 Eur skolą ir 212,29 Eur delspinigių bei bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas reikalavimą dėl skolos priteisimo, netinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes ir netinkamai taikė materialinės teisės normas. Ieškovė nustatytu terminu – iki 2016-03-20 – suteikė sutartyje nurodytas audito paslaugas, pateikdama nepriklausomos auditoriaus išvadą dėl atsakovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio. Atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ pagal sutartį privalo atsiskaityti už šias paslaugas 14 950 Eur su PVM.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai darė išvadą, kad ieškovė turėjo sustabdyti paslaugų teikimą, kai atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atsisakė vykdyti sutarties įsipareigojimus, t. y. suteikti auditui būtiną informaciją bei dokumentus.
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CK 6.46 straipsnio nuostatas, kadangi ji numato teisę, bet ne pareigą sustabdyti sutarties vykdymą. Šalys neturėjo teisės stabdyti savo prievolių vykdymo, kadangi pagal VPĮ 18 straipsnio 3 ir 8 dalių nuostatas viešojo pirkimo – pardavimo sutartis privalo būti sudaroma ir vykdoma pirkimo dokumentuose ir sutartyje nustatytomis sąlygomis, jų nekeičiant, tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą. Ieškovė, pateikdamas atsakovei UAB „VILNIAUS VANDENYS“ modifikuotą auditoriaus išvadą, įvykdė sutarties 2 priedo 5 punkto įsipareigojimą dėl audito ataskaitos pateikimo sutartyje nustatytu terminu, todėl ieškovas įgijo teisę reikalauti už tai apmokėjimą.
  1. Pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad dėl neteisėto sutarties nutraukimo ieškovė patyrė nuostolius ir atitinkamai juos priteisti iš atsakovės ne tik už antruosius ir trečiuosius sutarties vykdymo metus, bet ir už pirmuosius sutarties vykdymo metus:, t. y. tiesioginius nuostolius (2 998,60 Eur), netiesioginius nuostolius (2 746,20 Eur), t. y. negautas pajamas.
 1. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-11-23 sprendimo dalį, kurioje nuspręsta ieškinį tenkinti iš dalies, ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti visiškai, panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-11-23 atskirąją nutartį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas tinkamai neįvertino specialaus teisinio reguliavimo, susijusio su audito paslaugų teikėjo išrinkimu, audito įmonės statusu bei specifiniu santykiu tarp audituojamo asmens (jo visuotiniu akcininkų susirinkimu ir akcininkais) ir auditoriaus.
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nevertino faktinės aplinkybės, jog siekiant audito išsamumo ir objektyvumo, atsakovės visuotinis akcininkų susirinkimas turėjo teisę išrinkti ne vieną, o dvi audito įmones audito paslaugoms teikti.
  1. Pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė subsidiaraus kitų (ne VPĮ) normų taikymo viešųjų pirkimų teisiniams santykiams principą.
  1. Pirmosios instancijos teismas, lygindamas tiekėjų sutarčių kainas neatsižvelgė į tai, kad abiejų tiekėjų sutarčių kainos nustatytos įvykdžius viešuosius pirkimus ir buvo mažiausios iš pasiūlytų kainų konkrečiame pirkime. Be to, skirtinguose viešuosiuose pirkimuose buvo užtikrinta konkurencija, tačiau buvo keliami skirtingi reikalavimai dalyviams, kas objektyviai įtakojo kainą.
  2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai priteisė nuostolius, kadangi ieškovė neįrodė patirtų nuostolių dydžio.
  1. Panaikinus skundžiamą sprendimą, naikintina ir Vilniaus apygardos teismo 2016-11-23 atskiroji nutartis.
 1. Ieškovė UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą prašo apeliacinį skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad:
  1. Sutarties nutraukimas yra neteisėtas, kadangi atsakovė 2016-04-05 pranešimu Nr. S-4330, vienašališkai nutraukdama sutartį, pažeidė sutarties 10.4. punktą, CK 1.5, 6.200 ir 6.217 straipsnių normas bei Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus skaidrumo ir nediskriminavimo principus.
  1. Atsakovės neteisėtas vienašališkas sutarties nutraukimas tiesiogiai nulėmė tai, kad ieškovė prarado galimybę iš sutarties vykdymo gauti pajamas, todėl atsakovės neteisėti veiksmai yra susiję priežastiniu ryšiu su ieškovei kilusiomis neigiamomis pasekmėmis (žala). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės priteisė 5 492,40 Eur žalos atlyginimą.
 1. Atsakovė UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017-01-06 nutartį ir išspręsti papildomo sprendimo priėmimo klausimą iš esmės - priimti papildomą sprendimą ir priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas, apeliacinės instancijos teismui nusprendus netenkinti pirmojo prašymo, Vilniaus apygardos teismo 2017-01-06 nutartį panaikinti ir papildomo sprendimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepaneigė, kad atsakovės prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo nebuvo išspręstas Vilniaus apygardos teismo 2016-11-23 sprendime. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad netenkinus šalies reikalavimo teismas neturi pareigos pasisakyti dėl pareikšto reikalavimo procesiniuose sprendimuose. Toks aiškinimas prieštarauja CPK 265 str. 2 d. įtvirtintai teismo pareigai pasisakyti dėl visų ieškovo, atsakovo ar trečiojo asmens reikalavimų (net ir tuo atveju, jeigu reikalavimas yra atmetamas).
  1. Ieškovės reikalavimas dalyje dėl 15 950 Eur už paslaugas ir 212,29 Eur delspinigių priteisimo buvo išspręstas atsakovės naudai, todėl, vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 ir 2 dalimis, atsakovės naudai turėjo būti priteista proporcinga dalis patirtų bylinėjimosi išlaidų.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-02-21 gautas ieškovės UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.
 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2017-03-01 gautas atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai. CPK 320 straipsnio 2 dalis numato, kad neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje numatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ bei atsakovės UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“ apeliacinius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimo ir atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 6 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-5232-340/2016, sprendžia, kad CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų ir absoliučių pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų nėra.

6Dėl ieškovės UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ apeliacinio skundo

7Dėl skolos priteisimo

 1. Ieškovė apeliaciniame skunde nurodo, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas reikalavimą dėl skolos priteisimo, netinkamai įvertino bylos faktines aplinkybes ir netinkamai taikė materialinės teisės normas. Ieškovės teigimu, ji suteikė Sutartyje nurodytas audito paslaugas, pateikdama nepriklausomos auditoriaus išvadą dėl atsakovės 2015 metų finansinių ataskaitų rinkinio, todėl atsakovė privalo atsiskaityti už šias paslaugas 14 950 Eur su PVM.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, kad atsakovė nevykdė sutarties, sustabdė savo prievolių vykdymą pagal sutartį, kai 2016-01-22 atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ valdybos sprendimu, priimtu protokolu Nr. 1, buvo rekomenduota UAB „VILNIAUS VANDENYS“ vadovybei organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą) įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka (t. 1, b. l. 65-66). Byloje nėra ginčo dėl to, kad ieškovė buvo įspėta apie tai, jog kad išimtinę teisę rinkti bendrovės auditorių turi visuotinis akcininkų susirinkimas, 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią išrinks auditoriumi visuotinis akcininkų susirinkimas; audito procedūros bus pradėtos nedelsiant po auditoriaus ar audito įmonės išrinkimo. Šalys taip pat neginčija fakto, kad sutartis nebuvo pateikta visuotiniam akcininkų susirinkimui tvirtinti vienokia ar kitokia forma iki visuotinio akcininkų susirinkimo 2016-04-01.
 1. CK 6.46 straipsnis reglamentuoja prievolės vykdymo sustabdymą. VPĮ 18 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos. VPĮ 18 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas.
 1. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo teiginiais, kad atsakovės atsisakymas vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ir teikti ieškovei informaciją, reikalingą audito atlikimui, negali būti vertinamas, kaip neteisėtas vienašalis atsisakymas vykdyti sutartį, paneigiantis sutarčių privalomumo principą, kad ieškovė privalėjo sustabdyti prievolės vykdymą iki atsakovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad nurodyti pirmosios instancijos teismo teiginiai iš esmės neturi reikšmės pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.
 1. Teisėjų kolegija sutinka su ieškove, kad atsakovė privalėjo vykdyti sutartį VPĮ nustatyta tvarka, tačiau ieškovė, būdama savo srities profesionale, privalėjo atsižvelgti į susidariusią situaciją, t. y. į tai, kad atsakovė atsisakė suteikti auditui būtiną informaciją bei dokumentus ir dėl to negalimas tinkamas paslaugų teikimas, ją įvertinti ir savo teises ginti įstatymo nustatyta tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad dėl tokios situacijos ir atsakovės veiksmų ieškovė negalėjo tinkamai suteikti paslaugų ir turėjo tai suprasti.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovė tinkamai paslaugų nesuteikė, kadangi atsakovė nepateikė reikiamos informacijos, todėl neįgijo teisės į atlyginimą už paslaugas.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad priešingai nei teigia ieškovė, ji neįgijo teisės reikalauti apmokėjimo už suteiktas paslaugas, kadangi paslaugos negalėjo ir nebuvo suteiktos tinkamai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė ieškovės reikalavimą priteisti iš atsakovės 14 950 Eur už suteiktas paslaugas ir 212,29 Eur delspinigių. Teisėjų kolegija pažymi, kad ieškovė nepareiškė ieškinio reikalavimo atlyginti nuostolius dėl negalėjimo tinkamai suteikti paslaugas (paslaugas už 2015 m. pagal sutartį) dėl atsakovės veiksmų.

8Dėl nuostolių atlyginimo

 1. Ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas turėjo atsižvelgti į tai, kad dėl neteisėto sutarties nutraukimo ieškovė patyrė nuostolius ir atitinkamai juos priteisti iš atsakovės ne tik už antruosius ir trečiuosius sutarties vykdymo metus, bet ir už pirmuosius sutarties vykdymo metus, t. y. tiesioginius nuostolius (2 998,60 Eur), netiesioginius nuostolius (2 746,20 Eur), t. y. negautas pajamas. Teisėjų kolegija atmeta šiuos argumentus kaip nepagrįstus.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 5 492,40 Eur žalos atlyginimą, t. y. už sutarties, kuri buvo sudaryta 3 metams, tik 2 metų vykdymą. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu priteisė ieškovei iš atsakovės 5 492,40 Eur žalos atlyginimo, t. y. ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo tenkino visiškai. Pažymėtina, kad ieškovė atsiliepime į atsakovės apeliacinį skundą nurodė, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovės priteisė 5 492,40 Eur žalos atlyginimą.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad teisingai ieškovės paskaičiuotas žalos atlyginimo dydis.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad ieškovės reikalavimas dėl nuostolių atlyginimo buvo patenkintas visa apimtimi, kuria buvo pareikštas, todėl nėra pagrindo naikinti sprendimo dalies dėl nuostolių atlyginimo.

9Dėl atsakovės UAB ,, VILNIAUS VANDENYS“ apeliacinio skundo

10Dėl sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo

 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais atsakovės apeliaciniame skunde nurodytus argumentus dėl nepagrįsto sutarties nutraukimo ir nuostolių atlyginimo.
 1. CK 6.246 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai.
 1. Pagal CK įtvirtintas bendrąsias civilinės atsakomybės taisykles civilinės atsakomybės taikymui reikalinga šių sąlygų visuma: neteisėti ir kalti veiksmai (neveikimas), žala, priežastinis ryšys tarp neteisėtų veiksmų ir žalos (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.248 straipsnio 1, 3 dalys, 6.247 straipsnis, 6.249 straipsnio 1 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (baudą, delspinigius) (CK 6.245 straipsnio 3 dalis). Sutartinė civilinė atsakomybė atsiranda už sutartinės prievolės neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai (CK 6.246 straipsnio 1 dalis, 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutartinės prievolės neįvykdymas ar netinkamas įvykdymas nėra preziumuojamas (CK 6.246, 6.256 straipsniai), todėl ginčo atveju jį privalo įrodyti ieškovas, reikalaujantis taikyti sutartinę civilinę atsakomybę.
 1. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad atsižvelgiant į Teisingumo Teismo praktiką dėl perkančiųjų organizacijų deliktinės atsakomybės, konstatuotina, kad VPĮ 93 straipsnio 1 dalies 3 dalies taikymo prasme ieškovui (tiekėjui), siekiančiam prisiteisti žalos atlyginimą iš perkančiosios organizacijos, reikia įrodyti tik jos neteisėtus veiksmus, žalą ir priežastinį ryšį tarp jų. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės; skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Nurodytos VPĮ ir CK nuostatos kartu aiškintinos ir taikytinos taip, kad perkančiosios organizacijos civilinė atsakomybė kyla be kaltės (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-32/2013).
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė 2015-06-19 paskelbė viešąjį pirkimą audito paslaugoms pirkti (supaprastintą ribotą konkursą dėl audito paslaugų pirkimo, pirkimo Nr. 165698). Viešojo pirkimo laimėtoja (ieškovė) ir perkančioji organizacija (atsakovė) 2015-11-10 sudarė audito paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį. Ieškovė 2015-11-11 pateikė atsakovei laišką dėl dokumentų ir informacijos pateikimo auditui. 2016-01-22 atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ valdybos sprendimu, priimtu protokolu Nr. 1, buvo rekomenduota UAB „VILNIAUS VANDENYS“ vadovybei organizuoti auditoriaus išrinkimą (paskyrimą) įstatų ir Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovė 2016-01-27 pakartotinai paprašė pateikti informaciją, reikalingą 2015 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio audito atlikimui. Atsakovė 2016-02-10 raštu informavo, kad išimtinę teisę rinkti bendrovės auditorių turi visuotinis akcininkų susirinkimas, 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditą atliks auditorius ar audito įmonė, kurią išrinks auditoriumi visuotinis akcininkų susirinkimas; audito procedūros bus pradėtos nedelsiant po auditoriaus ar audito įmonės išrinkimo. Atsakovė 2016-02-17 paskelbė viešąjį pirkimą apklausos būdu Nr. S-1796 (19.09) audito paslaugoms pirkti, kurį laimėjo UAB „DELOITTE LIETUVA“, su ja 2016-03-29 pasirašė audito paslaugų teikimo sutartį. Ieškovė 2016-02-22 raštu pareikalavo vykdyti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, priminė apie būtinumą pateikti informaciją, reikalingą audito atlikimui. Pasiūlė tartis dėl sutarties nutraukimo galimybės. Ieškovė 2016-03-18 pateikė atsakovei nepriklausomą audito išvadą, kuria bendrovė atsisakė pareikšti nuomonę dėl bendrovės 2015-12-31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinio. 2016-04-01 įvyko UAB „VILNIAUS VANDENYS“ visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio metu UAB „Vilniaus vandenys“ 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio auditoriumi buvo išrinktas trečiasis asmuo UAB „DELOITTE LIETUVA“. Atsakovė 2016-04-05 raštu Nr. S-4330 informavo ieškovę apie 2015-11-10 audito paslaugų viešojo pirkimo sutarties su ieškove buvo nutraukimą nuo 2016-04-27, remiantis sutarties 10.4 p., CK 6.721 straipsnio 1 dalimi (kai paslaugos pirkėjui tampa nebereikalingos).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju atsakovė yra perkančioji organizacija, kuriai pagal VPĮ nuostatas privaloma laikytis VPĮ 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų pirkimų principų ir tikslo tiek sudarant, tiek vykdant viešųjų pirkimų sutartis. Atsakovės diskrecija savo nuožiūra nutraukti viešųjų pirkimų teisinius santykius yra ribota ir saistoma VPĮ nuostatų, kadangi nepagrįstu sutarties nutraukimu yra pažeidžiamos ne tik ieškovo subjektinės teisės, bet ir VPĮ saugomi interesai, pirmiausia, sąžiningos tiekėjų konkurencijos užtikrinimo.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad atsakovei, nutraukus sutartį su ieškovei, išliko poreikis įsigyti audito paslaugas. Be to, sutartis su ieškove buvo sudaryta 3 metams (2015, 2016 ir 2017). Dėl to darytina išvada, kad atsakovė, prieš sušaukdama visuotinį akcininkų susirinkimą, paskelbusi viešąjį pirkimą, nustačiusi laimėtoją ieškovę ir su ja sudariusi sutartį, vėliau nevykdydama sutarties, paskalbdama pakartotinį viešąjį pirkimą dėl tų pačių paslaugų, nutraukdama sutartį su ieškove, elgėsi nesąžiningai, neteisėtai bei pažeisdama viešųjų pirkimų principus bei tikslus - užtikrinti racionalų valstybės biudžeto lėšų naudojimą, kokybišką prekių ir paslaugų, reikalingų užtikrinti valstybės ir savivaldybių darnią ir tinkamą veiklą, gavimą, skatinti konkurenciją ir rinkos plėtrą, garantuoti lygiateisiškumo, nediskriminavimo ir skaidrumo principus, įgyvendinti priemones.
 1. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais atsakovės apeliacinio skundo argumentus dėl VPĮ, Akcinių bendrovių įstatymo ir kitų teisės normų aiškinimo bei taikymo, kadangi apeliaciniame skunde neteisingai aiškinamos teisės normos ir jų taikymas. Teisėjų kolegija pažymi, kad pareiga pasirinkti paslaugų teikėją pagal objektyvius kriterijus (mažiausią kainą ar ekonominį naudingumą) ir laikytis skaidrumo, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principų, kyla visoms Lietuvos valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms ir įmonėms bei perkančiosioms organizacijoms iš Europos Sąjungos viešųjų pirkimų direktyvinio teisinio reguliavimo, kuris nenustato išimties dėl audito paslaugų viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos. Be to, VPĮ 10 straipsnis nustato baigtinį specifinių (išimtinių) atvejų sąrašą, kuomet galima netaikyti viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos, ir tarp šių atvejų audito paslaugų pirkimų nėra, todėl darytina išvada, kad išrenkant audito paslaugų teikėją imperatyviai taikomi VPĮ reikalavimai ir Akcinių bendrovių įstatymas šių reikalavimų nepakeičia.
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad, priešingai nei teigia atsakovė, pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė subsidiaraus kitų (ne VPĮ) normų taikymo viešųjų pirkimų teisiniams santykiams principą. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosekliai formuojamą jurisprudenciją kitų teisės aktų (ne VPĮ) nuostatos viešųjų pirkimų teisiniams santykiams turi būti taikomos subsidiariai, t. y. pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas (įskaitant ir dėl tiekėjų kvalifikacijos), o kitos teisės normos taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos banketinės nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-12-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-506/2011).
 1. CK 6.249 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos (tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų.
 1. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai dėl atsakovės ieškovei atlygintino žalos dydžio. Bylos duomenys paneigia nurodytus apeliacinio skundo argumentus, patvirtina, kad pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė atsakovės ieškovei atlygintinos žalos dydį.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą sprendžia, kad atsakovės neteisėtas vienašališkas sutarties nutraukimas tiesiogiai nulėmė tai, kad ieškovė prarado galimybę iš sutarties vykdymo gauti pajamas, todėl atsakovės neteisėti veiksmai yra susiję priežastiniu ryšiu su ieškovei kilusiomis neigiamomis pasekmėmis (žala). Dėl to pirmosios instancijos teismas pagrįstai priteisė iš atsakovės ieškovei žalos atlyginimą.

11Dėl atsakovės UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“ atskirojo skundo

 1. Atsakovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017-01-06 nutartį ir išspręsti papildomo sprendimo priėmimo klausimą iš esmės - priimti papildomą sprendimą ir priteisti atsakovei bylinėjimosi išlaidas, apeliacinės instancijos teismui nusprendus netenkinti pirmojo prašymo, Vilniaus apygardos teismo 2017-01-06 nutartį panaikinti ir papildomo sprendimo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo išvados netenkinti prašymo dėl papildomo sprendimo nėra pagrįstos.
 1. Bylos duomenys patvirtina, kad atsakovė prašė priteisti iš ieškovės 770 Eur išlaidų advokato pagalbai pirmosios instancijos teisme apmokėti. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama, kad sprendimu patenkinti ieškinio reikalavimai dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, žalos atlyginimo ir atmestas reikalavimas dėl skolos ir delspinigių priteisimo, į bylos sudėtingumą ir advokato darbo bei laiko sąnaudas, vadovaudamasis CPK 93, 98, 277 straipsniais, sprendžia, kad skundžiama nutartis naikintina, klausimas išspręstinas iš esmės - priimtinas papildomas sprendimas ir priteistina iš ieškovės atsakovei 300 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

12Dėl Vilniaus apygardos teismo 2016-11-23 atskirosios nutarties

 1. Atsakovė prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2016-11-23 atskirąją nutartį.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į tai, kad pagal CPK normas atskiroji nutartis yra neskundžiama, sprendžia, kad atsakovės prašymas netenkintinas.

13Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimo į apeliacinį skundą / atskirojo skundo argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-52/2011). Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinių skundų bei atsiliepimo į apeliacinė skundą ir atskirojo skundo argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

14Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo, atskirojo skundo ir pirmosios instancijos teismo nutarties

 1. Vadovaudamasi prieš tai nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija pagal bylos duomenis konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėjamoje byloje pagal ieškovės UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ ieškinį atsakovei UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“ dėl skolos už suteiktas paslaugas, delspinigių ir žalos atlyginimo priteisimo, tinkamai ir teisingai įvertino byloje pateiktus įrodymus, nepažeidė įrodymų vertinimą reglamentuojančių proceso taisyklių ir tinkamai jas taikė, išaiškino ir teisingai nustatė bylos aplinkybes, atskleidė bylos esmę, teisingai aiškino ir taikė civilinio proceso bei civilinio kodekso normas ir priėmė teisėtą, pagrįstą sprendimą dėl ginčo esmės (CPK 263 straipsnio 1 dalis, 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis).
 1. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija sprendžia, kad ieškovės UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“ ir atsakovės UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“ apeliaciniai skundai yra nepagrįsti ir atmestini, o Vilniaus apygardos teismo 2016-11-23 sprendimas paliktinas nepakeistas.
 1. Teisėjų kolegija dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų sprendžia, kad atsakovės UAB „VILNIAUS VANDENYS“ atskirasis skundas tenkintinas, Vilniaus apygardos teismo 2017-01-06 nutartis panaikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės - priimtinas papildomas sprendimas ir priteistina iš ieškovės atsakovei 300 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

15Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93, 98, 302 str.).
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aplinkybę, kad apeliaciniai skundai netenkinti, priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, kad ieškovei ir atsakovei bylinėjimosi išlaidos už apeliacinius skundus nepriteistinos.
 2. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 93, 98 straipsniu, atsižvelgdama į bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, sprendžia, kad priteistina iš ieškovės atsakovei 150 Eur bylinėjimosi išlaidų už atskirąjį skundą.

16Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

17Vilniaus apygardos teismo 2016 m. lapkričio 23 d. sprendimą palikti nepakeistą.

18Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 6 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės - priimti papildomą sprendimą ir priteisti iš ieškovės UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“, j. a. k. 125654457, atsakovei UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“, j. a. k. 225080910, tris šimtus eurų (300 Eur) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.

19Priteisti iš ieškovės UAB ,,APSKAITOS IR MOKESČIŲ KONSULTACIJOS“, j. a. k. 125654457, atsakovei UAB ,,VILNIAUS VANDENYS“, j. a. k. 225080910, vieną šimtą penkiasdešimt eurų (150 Eur) bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai