Byla 2-852-400/2014
Dėl skolos priteisimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Rima Šimbelytė, vadovaudamasi LR CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Interselas“ ieškinį atsakovei S. K. dėl skolos priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 321,13 Lt skolą, 300 Lt delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72 Lt žyminį mokestį. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovė buvo įpareigota per 20 dienų nuo teismo procesinių dokumentų įteikimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai 2014-02-25 (b.l. 21). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovė išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas ieškinyje prašo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovė per nustatytą terminą nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 2). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (LR CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad, pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui, būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (LR CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkinamas iš dalies.

6Atsakovės piniginę prievolę ieškovui patvirtina byloje esantys rašytiniai įrodymai. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, kad 2010-12-22 atsakovė su ieškovu sudarė sutartį Nr. 214 išduoti kreditinę mokėjimo kortelę su 500 Lt dydžio periodiniu kortelės kredito limitu (b. l. 5-6). Atsakovė įsipareigojo mokėti pinigus už suteiktą kreditą sutarties 4.1 p. nustatyta tvarka, t.y. iki kiekvieno ateinančio mėnesio 15 kalendorinės dienos padengti einamą mėnesį panaudotą kredito limitą, tačiau nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ir pagal ieškovo ieškinyje nurodytas aplinkybės bei byloje esančią kredito naudojimo ataskaitą liko skolinga ieškovui 321,13 Lt (b. l. 2, 7). Vadovaujantis sutarties 4.4. punktu atsakovė turi mokėti 1 procento dydžio delspinigius nuo panaudotos ir nepadengtos kredito limito sumos už kiekvieną pradelstą dieną, todėl už laikotarpį nuo 2012-08-16 iki 2013-08-31 delspinigių sumą sudaro 1223,01 Lt (b. l. 8), tačiau ieškovas, vadovaudamasis LR CK 6.73 str. 2 d., delspinigius sumažino iki 300 Lt, kuriuos prašo priteisti iš atsakovės.

7Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis LR CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (300 Lt) yra beveik lygūs su skola (321,13 Lt), taip pat į tai, kad delspinigiai paskaičiuoti net už 381 dieną bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis LR CK 1.5 str., 1,125 str. 5 d. 1p., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 70,00 Lt sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams ir ieškovui iš atsakovo priteistini.

8CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. numato 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl ieškovo reikalavimas jas priteisti yra pagrįstas įstatymu. Civilinė byla iškelta 2014-01-16, todėl nuo minėtos dienos iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

9Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.38 str. 1 d. reglamentuotas prievolių vykdymo principas nurodo, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Šiuo atveju, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė iki šiol nėra įvykdžiusi prievolės atsiskaityti su ieškovu, todėl ieškinys dėl skolos ir delspinigių priteisimo tenkintinas iš dalies (LR CK 6.38, 6.57, 6.59, 6.63, 6.200, 6.205, 6.210, 6.886 straipsniai). Iš atsakovės priteistina 321,13 Lt skola, 70 Lt delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo 2014-01-16 (bylos iškėlimo teisme dienos) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 79, 80, 88, 93 straipsniai).

10Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (LR CPK 79, 80, 88, 92, 93 str.). Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta ieškovo 63 procentai reikalavimų, iš atsakovės ieškovui priteistinas 45,36 Lt žyminis mokestis.

11Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš atsakovo nepriteisiamos (CPK 96 str.6 d.).

12Vadovaudamasis LR CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

13Ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti iš atsakovės S. K., asmens kodas ( - ) 321,13 Lt (trijų šimtų dvidešimt vieno lito 13 centų) skolą, 70 Lt (septyniasdešimt litų) delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos 391,13 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014-01-16) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 45,36 Lt (keturiasdešimt penkių litų 36 centų) žyminį mokestį - ieškovui UAB „Interselas“, įmonės kodas 148430728.

15Kitą ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovė S. K. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas UAB „Interselas“ per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai