Byla 2A-462/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Marytės Mitkuvienės ir Donato Šerno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), sekretoriaujant Vaidai Sasnauskaitei, dalyvaujant ieškovo atstovams advokatui Sauliui Tamošaičiui ir Gintarui Vasiliūnui, atsakovo atstovui advokatui Gintarui Černiauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo A. K. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-305-622/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Metva“ ieškinį atsakovui A. K. dėl netesybų priteisimo ir prašymą dėl nuostolių atlyginimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis bei atsakovo A. K. priešieškinį ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Metva“ dėl nuostolių atlyginimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3Į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui A. K. kreipėsi UAB „Metva“ ir prašė priteisti iš atsakovo 2 187,85 Lt netesybas, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2006 m. kovo 29 d. sudarė preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Registruotu paštu išsiųstu 2006 m. lapkričio 24 d. pranešimu atsakovą jis pakvietė 2006 m. gruodžio 4 d. 9 val. atvykti pas notarą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Atsakovas pirkimo-pardavimo sandorio sudaryti neatvyko. Ieškovas susisiekė su atsakovu telefonu ir jo prašymu pakartotinai atvyko pas notarą, tačiau ir šį kartą atsakovas neatvyko. Atsakovas du kartus suderintu laiku neatvyko sudaryti sutarties. 2006 m. gruodžio 6 d. registruotu paštu atsakovui buvo išsiųstas pranešimas, kad, jam atsisakius sudaryti turto, esančio Turistų g. 10D-2, Klaipėdoje pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas nutrauks preliminariąją sutartį. Iš atsakovo priteistina

52 187,85 Lt bauda (CK 6.165 str. 4 d., 6.256 str. 2 d., sutarties 4.2.5 p.).

6Atsakovas A. K. pateikė teismui priešieškinį ir prašė priteisti iš ieškovo 148 430 Lt nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

7Priešieškinyje nurodė, kad su ieškovu telefonu buvo sutarta, jog atsakovo atstovė B. P. 2006 m. gruodžio 12 d. 16 val. atvyks pas notarą dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo. B. P. pas notarą buvo nurodytu laiku, tačiau ieškovo atstovas neatvyko. 2006 m. gruodžio 13 d. atsakovo įgaliota atstovė B. P. 2006 m. gruodžio 12 d. pranešimu, kurį ieškovas gavo 2006 m. gruodžio 13 d., be kita ko, prašė ieškovą raštu nurodyti, kada ir kur bus sudaroma buto pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau atsakymo nesulaukė. Šalių sudaryta preliminarioji sutartis 2006 m. gruodžio 13 d. jo iniciatyva buvo įregistruota VĮ Registrų centre, tai patvirtina aplinkybę, jog atsakovas pagrįstai tikėjosi, kad preliminarioji sutartis bus vykdoma, jis nesiekė išvengti pagrindinės sutarties sudarymo. Taigi dėl ieškovo UAB „Metva“ kaltės preliminarioji sutartis nebuvo įvykdyta, t.y. pagrindinė pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo sudaryta per preliminariosios sutarties galiojimo terminą. Jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Nuostoliai gali būti suprantami ir kaip prarastos galimybės piniginė vertė, kuri nustatoma taikant kainų skirtumo principą. Šiuo atveju atsakovo prarastos galimybės piniginė vertė yra preliminariojoje sutartyje nurodytos buto kainos (437 570 Lt) ir buto rinkos vertės 2007 m. vasario 14 d. (586 000 Lt) skirtumas, tai sudaro 148 430 Lt.

8Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. kovo 17 d. sprendimu ieškinį patenkino ir nusprendė priteisti ieškovui UAB „Metva“ iš atsakovo A. K. 2 187,85 Lt netesybas, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2007 m. sausio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 66 Lt žyminį mokestį, 300 Lt išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Teismas nusprendė ieškovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis atmesti. Teismas taip pat atmetė atsakovo A. K. priešieškinį.

9Teismas sprendime nurodė, kad šalys preliminariojoje sutartyje nenurodė termino pagrindinei sutarčiai sudaryti, todėl pagrindinė sutartis turėjo būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo, t.y. iki 2007 m. kovo 29 d.. Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas bandė susisiekti su atsakovu, siekė sudaryti pagrindinę sutartį. Pagal preliminariosios sutarties 4.2.6. punktą atsakovas įsipareigojo įsirengti butą iki 2006 m. liepos 1 d. Nepaneigta ieškovo nurodyta aplinkybė, kad atsakovas šio savo įsipareigojimo nevykdė ir ieškovas pats turėjo organizuoti apdailos atlikimo darbus. Atsakovo atstovė B. P. nebūtų galėjusi 2006 m. gruodžio 12 d. sudaryti su ieškovu pirkimo-pardavimo sandorio, nes jai išduotame įgaliojime buvo suteikta teisė parduoti, o ne pirkti butą Klaipėdoje, Turistų g. 10D – 2. Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 p.). Teismas padarė išvadą, kad atsakovas šios pareigos nevykdė, nes kviečiamas neatvyko sudaryti sutarties; pats per preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpį nei karto neatvyko pas ieškovą, nors ieškovas yra juridinis asmuo ir nustatytomis darbo valandomis su ieškovu visada galima susisiekti; pats raštu nekvietė ieškovo atvykti sudaryti pagrindinę sutartį; nepranešė apie savo adreso pasikeitimą, nors to reikalavo preliminariosios sutarties 8.3 punktas; nevykdė pareigos nustatytu terminu įsirengti butą ir taip pažeidė preliminariosios sutarties 4.2.6 punktą. Teismas padarė išvadą, kad atsakovas yra kaltas dėl pagrindinės sutarties nesudarymo ir ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo netesybų sumokėjimo (CK 6.71 str., CK 6.165 str. 4 d., preliminariosios sutarties 4.2.5 p.). Kadangi pagrindinė sutartis tarp šalių buvo nesudaryta dėl atsakovo, o ne dėl ieškovo kaltės, teismas nurodė, kad nėra pagrindo taikyti CK 6.165 straipsnio 4 dalį. Atsakovas pasinaudojo savo teise reikšti reikalavimus ieškovui, nėra įrodymų, kad atsakovas piktnaudžiautų savo procesinėmis teisėmis, todėl nėra pagrindo tenkinti ieškovo prašymą dėl nuostolių atlyginimo už piktnaudžiavimą procesu. Be to, ta aplinkybė, kad yra areštuotas konkretus ieškovo nekilnojamas turtas, savaime nereiškia, jog ieškovas dėl to turi nuostolių.

10Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. sprendimo dalį, kuria ieškinys patenkintas, panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti, o priešieškinį patenkinti.

11Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:

121. Ieškovas ieškinį pareiškė 2006 m. gruodžio 21 d., kai terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti dar nebuvo pasibaigęs - jis baigėsi tik 2007 m. kovo 29 d. Nesant pažeistos ieškovo teisės ar įstatymų saugomo intereso, ieškovas elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo procesinėmis teisėmis, tad jam turėtų būti taikomos CPK 95 str. numatytos piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis pasekmės. Nesant neįvykdytai prievolei, nėra pagrindo priteisti netesybas, priešingu atveju tai prieštarautų netesybų tikslams.

132. Prievolę mokėti netesybas galima konstatuoti nustačius kaltąją dėl pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo šalį. Teismas neteisingai nustatė kaltąją šalį ir nurodė, kad atsakovas nevykdė pareigos bendradarbiauti ir kooperuotis. Būtent ieškovas vengė sudaryti pagrindinę sutartį. Atsakovo įgaliota atstovė B. P. , kaip buvo sutarta telefonu su ieškovu, 2006 m. gruodžio 12 d. 16 val. buvo nuvykusi į Klaipėdos m. 1-ajį notarų biurą dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, tačiau ieškovo atstovas į notarų biurą sutartu laiku neatvyko. 2006 m. gruodžio 12 d. pranešimu ieškovui dėl sutarties sudarymo atsakovo įgaliota atstovė B. P. paprašė ieškovą raštu nurodyti, kada ir kur bus sudaroma buto pirkimo-pardavimo sutartis, tačiau atsakymo į šį prašymą nesulaukė. Teismas nepasisakė apie 2006 m. lapkričio 29 d. susitarimą dėl preliminariosios sutarties vykdymo, kuria B. P. iš atsakovo perėmė visas teises ir pareigas. Tad ji galėjo sudaryti pagrindinę sutartį. Šalių sudaryta preliminarioji sutartis 2006 m. gruodžio 13 d. atsakovo iniciatyva buvo įregistruota VĮ Registrų centre. Ieškovas pareiškė ieškinį 2006 m. gruodžio 21 d., tad jis akivaizdžiai nebeketino vykdyti sutartimi prisiimtų įsipareigojimų.

143. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina teismo sprendimas, kuriame nurodyta, kad ieškovas 2006 m. gruodžio 5 d. ir 2007 m. vasario 28 d. buvo užsakęs pažymas buto, esančio Klaipėdoje, Turistų g. 10D-2, pardavimui, tačiau sandoriai neįvyko. Atsakovas negavo ieškovo pranešimo 2006 m. gruodžio 4 d. atvykti sudaryti sutartį. Jei ir būtų atvykęs, tai sandoris būtų neįvykęs, kadangi ieškovas nebuvo užsakęs pažymos sandoriui. Minėtų pažymų galiojimo laikotarpiu (30 dienų) ieškovas nekvietė atsakovo sudaryti sutarties. 2007 m. vasario 28 d. pažyma užsakyta ne sandoriui su atsakovu sudaryti, kadangi ieškinyje ieškovas nurodė, kad sutartį vienašališkai nutraukė. Taigi pažymos užsakytos, siekiant sudaryti sutartį su trečiaisiais asmenimis. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas pats raštu nekvietė sudaryti pagrindinės sutarties. Ieškovas buvo kviestas 2006 m. gruodžio 12 d. atvykti sudaryti sutartį, o 2006 m. gruodžio 12 d. pranešimu buvo prašoma atsakovo informacijos, kada ir kur bus sudaroma sutartis. Preziumuojama ieškovo pareiga pakviesti atsakovą sudaryti pagrindinę sutartį, kadangi tik jis turi atlikti veiksmus, reikalingus sandoriui sudaryti: užsakyti pažymą sandoriui. Šalių sudaryta preliminarioji sutartis iš viešojo registro buvo išregistruota 2007 m. kovo 30 d., o butą ieškovas pardavė kitam asmeniui 2007 m. balandžio 2 d., t.y. pirmadienį. Abejotina, ar ieškovas per vieną darbo dieną galėtų surasti naują pirkėją, užsakyti pažymą sandoriui, suderinti laiką pas notarą ir atlikti kitus veiksmus.

154. Teismas nevertino, kad preliminariojoje sutartyje numatyta bauda už sutarties neįvykdymą - 0,5 proc. preliminariojoje sutartyje sutartos objekto kainos - yra aiškiai per didelė (CK 6.73 str., 6.258 str., teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principai), todėl mažintina. Netesybos šiuo atveju prarado kompensuojamąją funkciją. Bauda yra ženkliai didesnė už nuostolius, galinčius atsirasti dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Ieškovas nepateikė konkrečių įrodymų apie dėl sutarties nevykdymo patirtus nuostolius bei jų dydžio, tad teismas nepagrįstai juos priteisė. Teismas į šias aplinkybes, nurodytas pareiškime dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, neatsižvelgė.

165. CK 6.165 straipsnio 4 dalis nenumato preliminariosios sutarties vykdymo natūra, o tik nuostolių atlyginimą. Neįvykdžius preliminariosios sutarties, t. y. nesudarius pagrindinės sutarties, atsakomybė nuostolių atlyginimo forma gali kilti tik tuo atveju, jeigu atsisakyta sudaryti pagrindinę sutartį nepagrįstai, ir ši atsakomybė gali būti taikoma tai šaliai, kuri kalta dėl atsisakymo ją sudaryti. Tad teismas nepagrįstai tenkino ieškinį.

176. Kadangi teismas nepagrįstai nustatė, kad pagrindinė sutartis nebuvo sudaryta dėl atsakovo kaltės, tai jis nepagrįstai netenkino atsakovo reikalavimo (CK 6.165 str. 4 d.). Jei derybas be pakankamo pagrindo nutraukusi šalis savo elgesiu sukūrė kitai šaliai pagrįstą pasitikėjimą ir įsitikinimą, kad sutartis tikrai bus sudaryta, tai ji, kaip nesąžininga šalis, privalėtų atlyginti kitai šaliai nuostolius už pagrįsto pasitikėjimo sugriovimą - ne tik derybų metu turėtas išlaidas, bet ir prarastos galimybės piniginę vertę. Atsakovo prarastos galimybės piniginė vertė yra preliminariojoje sutartyje nurodytos buto kainos (437 570 Lt) ir buto rinkos vertės, nurodytos rinkos vertės nustatymo pažymoje, (586 000 Lt) skirtumas, t.y. 148 430 Lt ir ji priteistina iš nesąžiningos šalies – ieškovo.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Metva“ prašo atsakovo apeliacinį skundą atmesti, palikti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. sprendimą nepakeistą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepime nurodo, kad atsakovas vengė sudaryti sandorį, du kartus neatvyko sudaryti sandorio, vėliau su juo susisiekti buvo neįmanoma, net teismo dokumentus teko įteikti viešo paskelbimo spaudoje būdu. Atsakovo atstovas patvirtino, kad atsakovas nepateikė duomenų apie pasikeitusius rekvizitus ir pageidavimus (sutarties 8.1, 8.3 p.). Atsakovas buvo nemokus, tai jis patvirtina apeliaciniame skunde, ir vengė sudaryti sandorį. Atsakovas nenurodė konkrečių veiksmų, kurie patvirtintų, kad ieškovas vengė sudaryti sandorį. Tai, kad galutinis sandorio terminas dar nebuvo pasibaigęs, nepaneigia sutarčių vykdymo principų. 2006 m. gruodžio 12 d. sutartyje pirkėju nurodyta B. P. , o ne atsakovas, ji nebuvo preliminariosios sutarties šalimi, be to, buvo pažeista sutarties konfidencialumo sąlyga. Sutartis nebuvo pakeista, tad nebuvo pareigos sudaryti sutartį su B. P. . Nei iš vieno jų ieškovas negavo kvietimo sudaryti sandorį. B. P. nebuvo įgaliota atsakovo atstovė nupirkti ginčo objektą. Atsakovas klaidina teismą, kadangi priešieškinyje nurodė, kad B. P. yra jo įgaliota atstovė, o apeliaciniame skunde – teisių perėmėja. Atsakovas nepagrįstai nurodė, kad ieškovas vienašališkai nutraukė sutartį, nes sutartis buvo įregistruota registre. Pažyma buvo paimta, nes baigėsi jos galiojimo terminas. Atsakovas skunde remiasi naujomis aplinkybėmis (apie ieškovo nesąžiningumą ir pan.), kurių nebuvo nurodęs priešieškinyje (CPK 306 str. 2 d.). Atsakovas neginčijo su kitu asmeniu sudarytos 2007 m. balandžio 2 d. sutarties. Susitarimas dėl netesybų yra rašytinis, jo atsakovas priešieškiniu neginčijo. Netesybos yra 10 kartų mažesnės nei įstatyminės palūkanos. Už preliminariosios sutarties pažeidimą galima reikalauti netesybų. Atsakovas, būdamas nemokus, vengė sudaryti sandorį, siekė sutarties įsipareigojimus perleisti B. P. . Turto vertinimo pažyma, kuria remdamasis atsakovas prašo priteisti nuostolius, nelaikytina įrodymu, kadangi ji neatitinka LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnio.

19Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

20Remiantis CK 6.165 straipsnio 1 dalimi, preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Jeigu šis terminas nenurodytas, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo (3 d.). Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. CK 6.256 straipsnio antroji dalis nustato, kad asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

21Ieškovas UAB „Metva“ šioje byloje pareikštu ieškiniu, vadovaudamasis CK 6.165 straipsnio ketvirtąja dalimi, 6.256 straipsnio antrąja dalimi, 2006 m. kovo 29 d. preliminariosios sutarties 4.2.5 punktu, prašė, be kita ko, priteisti 2 187,85 Lt netesybas kaip baudą, atsakovui vengiant sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį.

22Atsakovas A. K. pareikštu priešieškiniu šioje byloje, vadovaudamasis CK 6.163 straipsnio trečiąja dalimi, 6.165 straipsnio ketvirtąja dalimi, prašė, be kita ko, priteisti iš ieškovo 148 430 Lt nuostolių, atsiradusių ieškovui nepagrįstai vengiant sudaryti pagrindinę nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, atlyginimą.

23Pagal CPK 178 straipsnio nuostatą šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių CPK nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

24Taigi, ieškinį ir priešieškinį pareiškusios šalys privalo įrodyti, kad kita preliminariosios sutarties šalis nepagrįstai vengė ar atsisakė sudaryti pagrindinę turto pirkimo-pardavimo sutartį.

25Vienas iš atsakovo A. K. apeliacinio skundo argumentų yra tai, kad teismas neteisingai nustatė kaltąją dėl pagrindinės turto pirkimo-pardavimo sutarties nesudarymo šalį. Tad šioje byloje būtina nustatyti, dėl kurios 2006 m. kovo 29 d. preliminariosios sutarties, kuria šalys susitarė sutartyje nustatytomis sąlygomis sudaryti buto, esančio Turistų g. 10D-2, Klaipėdoje, pirkimo-pardavimo sutartį, šalies kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis.

26Preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai sudaryti. Jeigu šis terminas nenurodytas, pagrindinė sutartis turi būti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo (CK 6.165 str. 3 d.).

27Šalims 2006 m. kovo 29 d. preliminariojoje sutartyje nenurodžius termino, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis, ši sutartis, kaip pagrįstai nustatė pirmosios instancijos teismas, turėjo būti sudaryta iki 2007 m. kovo 29 d.

28Aplinkybę, kad atsakovas vengė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo sutartį ieškovas grindė tuo, jog atsakovas du kartus neatvyko pas notarą sudaryti sutarties.

29Kaip patvirtina byloje esantis UAB „Metva“ 2006 m. lapkričio 24 d. pranešimas (t. 1, b.l. 28), bendrovės vadovas prašė atsakovą 2006 m. gruodžio 4 d. 9 val. atvykti į Klaipėdos m. 1-ąjį notarų biurą sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį. Atsakovas apeliaciniame skunde nurodo, kad šio pranešimo negavo, o jei ir būtų gavęs, sandorio nebūtų pavykę sudaryti, kadangi ieškovas nebuvo užsakęs pažymos sandoriui sudaryti.

30Prie pranešimo pridėtas kvitas patvirtina, kad atsakovui 2006 m. lapkričio 24 d. pranešimas buvo siųstas registruotu laišku adresu, nurodytu tarp šalių sudarytoje preliminariojoje sutartyje (sutarties 8.1 p.). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas, kaip tai numato preliminariosios sutarties 8.3 punktas, pateikė ieškovui duomenis apie pasikeitusius savo rekvizitus, t.y. adresą. Preliminariosios sutarties 8.2 punktas nustato, kad informacija laikoma gauta per 10 kalendorinių dienų nuo registruoto laiško išsiuntimo dienos. Esant tokiam šalių susitarimui, ieškovui pateikus duomenis, kad pranešimą išsiuntė registruotu laišku, laikytina, kad ieškovas atsakovui kvietimą sudaryti sandorį išsiuntė tinkamai ir atsakovas turėjo jį gauti.

31Nors atsakovas teigia, kad pagrindinės sutarties vis tiek nebūtų galima sudaryti 2006 m. gruodžio 4 d., kadangi pažyma sandoriui sudaryti buvo gauta tik 2006 m. gruodžio 5 d., tačiau, kaip pagrįstai nurodė pirmosios instancijos teismas, šalys turi bendradarbiauti ir kooperuotis, t.y. šalys, suderinusios sutarties sąlygas, turėdamos visus sutarčiai pasirašyti reikalingus dokumentus, ieškovui įsitikinus atsakovo mokumu ir pan., sutartį būtų galėję pasirašyti kitą dieną. Pažymėtina, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, kad atsakovas 2006 m. gruodžio 4 d. žinojo, kad pagrindinės sutarties tą dieną nepavyks sudaryti. Šias aplinkybes jis nurodė tik apeliaciniam skunde, ištyręs visus byloje esančius įrodymus.

32Be to, atsakovas neneigia to fakto, kad šalys susitarė telefonu dėl kito sandorio patvirtinimo pas notarą laiko, t.y. 2006 m. gruodžio 6 d. Nors, kaip nurodo atsakovas, pažymos galiojimo laikotarpiu, t.y. nuo 2006 m. gruodžio 5 d. iki 2007 m. sausio 4 d., ieškovas ir nekvietė atsakovo sudaryti sandorio, tačiau, atsakovui neneigiant, kad dėl sandorio sudarymo laiko - 2006 m. gruodžio 6 d. – šalys susitarė telefonu, laikytina, jog ieškovas pakvietė atsakovą sudaryti sandorį būtent pažymos galiojimo dieną, t.y. 2006 m. gruodžio 6 d.

33Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad atsakovas sąmoningai neatvyko ieškovo nurodytomis dienomis pas notarą ir nepagrįstai vengė sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį ir dėl šios priežasties jis yra kaltas, jog nebuvo sudaryta pagrindinė buto pirkimo-pardavimo sutartis.

34Atsakovas A. K. priešieškinyje nurodė, kad jo atstovė B. P. 2006 m. gruodžio 12 d. 16 val., šį laiką telefonu suderinus su ieškovu, buvo nuvykusi pas notarą dėl pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, tačiau ieškovas neatvyko, taip pat kad atsakovo įgaliota atstovė 2006 m. gruodžio 12 d. pranešimu, kurį ieškovas gavo kitą dieną, prašė jį raštu nurodyti, kada ir kur bus sudaroma buto pirkimo-pardavimo sutartis.

35Iš tiesų, ieškovas neneigia, kad 2006 m. gruodžio 12 d. neatvyko sudaryti su ieškovu sutarties, tačiau nurodo, kad neketino sudaryti sutarties su neįgaliotu asmeniu.

36Kaip matyti iš į bylą pateikto 2006 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos m. 7-ojo notarų biuro patvirtinto įgaliojimo (t. 1, b.l. 74), A. K. įgaliojo B. P. parduoti jam nuosavybės teise priklausantį butą su žemės sklypu, esančius Turistų g. 10D, Klaipėdoje.

37B. P. 2006 m. gruodžio 12 d. pranešimą ieškovui dėl sutarties sudarymo (t. 1, b.l. 73) pasirašė kaip atsakovo įgaliota atstovė ir jame nurodė, kad buvo atvykusi pas notarą sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Taigi būtent 2006 m. lapkričio 10 d. įgaliojimo pagrindu B. P. , kaip A. K. įgaliota atstovė, ketino su UAB „Metva“ sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį. Tačiau, kaip matyti iš 2006 m. lapkričio 10 d. įgaliojimo turinio, teisės su ieškovu sudaryti buto pirkimo-pardavimo sutartį ji neturėjo. Tad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, kad atsakovo atstovė B. P. nebūtų galėjusi 2006 m. gruodžio 12 d. sudaryti su ieškovu pirkimo-pardavimo sandorio, nes jai išduotame įgaliojime buvo suteikta teisė parduoti, o ne pirkti butą Klaipėdoje, Turistų g. 10D.

38Dėl nurodytos priežasties, t.y. kad B. P. nebuvo A. K. įgaliota atstovė sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį, ieškovas neturėjo pareigos atsakyti į 2006 m. gruodžio 12 d. raštą ir su ja derinti sutarties sudarymo vietą ir laiką.

39Remiantis CK 6.154 straipsnio pirmąja dalimi, sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pagal CK 6.165 straipsnio 1 dalies nuostatą preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį.

40Taigi, būtent sutarties šalis, sudariusias preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, saisto tam tikri įsipareigojimai vienas kito atžvilgiu. Tik sutarties šalys gali nuspręsti pakeisti sutarties sąlygas, sutartį nutraukti ir pan., t.y. civiliniai santykiai atsiranda tik tarp sutartį pasirašiusių asmenų.

412006 m. kovo 29 d. preliminariąja sutartimi šalys sutarė, kad UAB „Metva“ įsipareigoja parduoti A. K. butą, esantį Turistų g. 10D-2, Klaipėdoje. Sutarties 7.6 punktu šalys nustatė, kad sutartis gali būti keičiama, papildoma rašytiniu šaliu susitarimu, kuris taps neatskiriama šios sutarties dalimi.

42Apeliaciniam skunde atsakovas nurodo, kad teismas nepagrįstai nevertino 2006 m. lapkričio 29 d. susitarimo dėl preliminariosios sutarties vykdymo, pagal kurią B. P. , iš atsakovo perėmusi visas teises ir pareigas, galėjo sudaryti pagrindinę sutartį.

43Remiantis preliminariosios sutarties 4.2.4 punktu, pirkėjas (A. K. ) turi teisę perleisti perkamą objektą kitam asmeniui, perleisdamas jam visus pirkėjo įsipareigojimus ir garantijas, pateikus pardavėjui (UAB „Metva“) dokumentus, turinčius juridinį pagrindą.

44Nors apeliantas A. K. apeliaciniame skunde nurodo, kad į bylą yra pateiktas 2006 m. lapkričio 29 d. susitarimas dėl preliminariosios sutarties vykdymo, tačiau atsakovas neteigia ir byloje nėra duomenų, kad, A. K. ir B. P. pasirašius tokį susitarimą, apie jį būtų informuotas UAB „Metva“, kaip turto pardavėjas, kaip tai nustato sutarties 4.2.4 punktas. Atsakovo iniciatyva preliminariąją sutartį 2006 m. gruodžio 13 d. įregistravus nekilnojamojo turto registre (t. 2, b.l. 9), ieškovui B. P. 2006 m. gruodžio 12 d. pranešimą gavus gruodžio 13 d., ieškovas, nesant tarp šalių sudaryto ir viešame registre įregistruoto preliminariosios sutarties pakeitimo, neturėjo teisės sudaryti sutarties su B. P. .

45Be to, pažymėtina, kad aplinkybę, jog B. P. galėjo sudaryti sutartį kaip jo teisių perėmėja, apeliantas nurodė tik apeliaciniame skunde.

46Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo laikyti, kad UAB „Metva“ nepagrįstai vengė sudaryti turto pirkimo-pardavimo sutartį, atsakovui ir B. P. kviečiant, kadangi ieškovas neturėjo nei teisės, nei pareigos sudaryti sutarties su B. P. nei kaip su įgaliota atsakovo atstove pagal 2006 m. lapkričio 10 d. įgaliojimą, nei kaip su atsakovo teisių ir pareigų perėmėja pagal 2006 m. lapkričio 29 d. susitarimą.

47Apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovas ieškinį pareiškė, kai terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti dar nebuvo pasibaigęs, neturi teisinės reikšmės, kadangi atsakovas nepateikė įrodymų, kad sutarties galiojimo laikotarpiu atsakovas, jam prašant sudaryti pagrindinę sutartį, to vengė. Kaip jau minėta, vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.). Atsakovas nepagrįstai pareigą sudaryti pagrindinę sutartį perkelia ieškovui. Abi sutarties šalys turi būti aktyvios ir tinkamai inicijuoti pagrindinės sutarties sudarymą.

48Teisėjų kolegija, vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis, nenustačiusi ieškovo UAB „Metva“ nepagrįsto vengimo sudaryti sutartį, pripažįsta, kad dėl pagrindinės sutarties nesudarymo yra kaltas atsakovas A. K. . Nustačius, kad ieškovas nepagrįstai nevengė sudaryti preliminariąją sutartį, nėra pagrindo taikyti CK 6. 165 straipsnio 4 dalies ir atlyginti atsakovui jo padarytus nuostolius.

49Remiantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai).

50Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindinę sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. Remiantis CK 6.256 straipsnio 2 dalimi, asmuo, neįvykdęs ar netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (baudą, delspinigius).

51Taigi preliminariojoje sutartyje šalys gali nustatyti netesybas už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą. Šalis, nevykdanti ar netinkamai vykdanti savo sutartinius įsipareigojimus, turi kitai šaliai sumokėti sulygtas netesybas.

52Netesybų prigimtis yra dvejopa. Pirma, jos yra prievolės užtikrinimo būdas, nes skatina, skolininką įvykdyti prievolę, Antra, netesybos yra civilinės atsakomybės forma (CK 6.258 str.). Taigi, netesybos neįvykdžius prievolės padeda kompensuoti kreditoriaus interesą ir jam nereikia įrodyti savo patirtų nuostolių dydžio. Šiuo atžvilgiu netesybos gali būti laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurių nereikia įrodinėti.

53Kadangi preliminariajai sutarčiai taikytinos tokios pat taisyklės kaip ir sudarant pagrindinę sutartį, todėl preliminariąją sutartį galima užtikrinti tais sutarčių užtikrinimo būdais, kurių nedraudžia įstatymas. Tinkamam teisės normų, reglamentuojančių netesybas, taikymui būtina nustatyti, už kokį įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą šalys nustatė netesybas.

54Remiantis preliminariosios sutarties 4.2.5 punktu, atsisakius sudaryti notarinę pirkimo-pardavimo sutartį, pirkėjas sumoka pardavėjui baudą už sutarties nevykdymą, 0,5 proc. šioje sutartyje sutartos objekto kainos. Taigi šalys šioje byloje nustatė netesybas už sutarties nevykdymą, t.y. už pagrindinės sutarties nepasirašymą. Dėl šios priežasties pirmosios instancijos teismas pagrįstai iš atsakovo, kaip kaltosios dėl pagrindinės sutarties nepasirašymo sutarties šalies, baudą.

55Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo. Netesybos nemažinamos, kai jos jau sumokėtos (CK 6.73 str. 2 d.).

56Pagrįstas apelianto apeliacinio skundo argumentas, kad preliminariojoje sutartyje numatyta bauda už sutarties neįvykdymą - 0,5 proc. preliminariojoje sutartyje sutartos objekto kainos - yra aiškiai per didelė.

57Atsižvelgiant į tai, kad preliminariąja sutartimi šalys sutarė, kad buto pardavimo kaina yra 437 570 Lt, o UAB „Metva“ šį turtą pardavė trečiajam asmeniui už 551 680 Lt (t. 1, b.l. 195-198), t.y. už 114 110 Lt daugiau nei buvo sutarta su atsakovu, taip pat į tai, kad ieškovas turėjo tiesioginių išlaidų užsakant pažymas sandoriui sudaryti, atsakovui baudos suma sumažintina nuo 2 187,85 Lt iki 656,36 Lt.

58Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą, teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes, tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, tinkamai taikė ir aiškino įstatymą, nustatydamas kaltą pagrindinės sutarties nesudarymo šalį, tačiau, spręsdamas dėl priteistino netesybų už prievolės neįvykdymą dydžio, jis vis tik netinkamai aiškino materialinės teisės normas, reglamentuojančias netesybų priteisimą, ir tai yra pagrindas pirmosios instancijos sprendimą iš dalies pakeisti (CPK 329 str. 1 d., 330 str.).

59Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą ir atmetus didesniąją dalį ieškinio, iš atsakovo ieškovui priteisiama atitinkama dalis, t.y. 30 proc., jo patirtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti pirmosios instancijos teisme - 90 Lt ir 396 Lt apeliacinės instancijos teisme, iš viso 486 Lt (CPK 93 str. 3 d., 4 d., 98 str., t. 1, b.l. 7, t. 2, b.l. 83). Remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 ir 8.11, 8.18 punktais, bei atsižvelgiant į tai, kad byla nėra sudėtinga, atstovas dalyvavo bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, į advokato darbo ir laiko faktines sąnaudas, į tai, kad nėra pagrindo nukrypti nuo rekomendacijų nustatytų maksimalių dydžių, ieškovui priteistinos atstovavimo išlaidos, lyginant su reikalaujama suma, mažinamos, už atsiliepimą į apeliacinį skundą sumažinant iki 1 200 Lt, o už atstovavimo teismo posėdyje -120 Lt, iš viso 1 320 Lt. Iš dalies atmetus apeliacinį skundą, iš atsakovo ieškovui taip pat priteisiamas žyminis mokestis – 19,6 Lt.

60Netenkinus priešieškinio, iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos ieškovui grąžintinos Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. birželio 5 d. nutarties pagrindu įmokėtos piniginės lėšos, t.y. 148 430 Lt.

61Netenkinus priešieškinio iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, kurio mokėjimas Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. balandžio 22 d. nutartimi buvo atidėtas.

62Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

63Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. sprendimą ir jį išdėstyti taip:

64„Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.

65Priteisti ieškovui UAB „Metva“ 656,36 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt šešis litus 36 cnt) netesybas, penkių procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme (2007 m. sausio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

66Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovui UAB „Metva“ išlaidas advokato pagalbai apmokėti - 90 Lt ir žyminį mokestį – 19,6 Lt.

67Atsakovo priešieškinį atmesti.“

68Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

69Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovui UAB „Metva“ išlaidas advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme - 396 Lt.

70Priteisti iš atsakovo A. K. žyminį mokestį už paduotą priešieškinį – 3 712 Lt valstybei.

71Grąžinti iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos ieškovui UAB „Metva“ ( a.s. Nr. LT 607400010415223816 AB Sampo bankas) 2008 m. birželio 5 d. nutarties pagrindu įmokėtas pinigines lėšas - 148 430 Lt.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. Į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu atsakovui A. K. kreipėsi UAB... 4. Ieškinyje nurodė, kad su atsakovu 2006 m. kovo 29 d. sudarė preliminariąją... 5. 2 187,85 Lt bauda (CK 6.165 str. 4 d., 6.256 str. 2 d., sutarties 4.2.5 p.).... 6. Atsakovas A. K. pateikė teismui priešieškinį ir prašė priteisti iš... 7. Priešieškinyje nurodė, kad su ieškovu telefonu buvo sutarta, jog atsakovo... 8. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. kovo 17 d. sprendimu ieškinį patenkino... 9. Teismas sprendime nurodė, kad šalys preliminariojoje sutartyje nenurodė... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas A. K. prašo Klaipėdos apygardos teismo 2008 m.... 11. Apeliacinį skundą grindžia šiais motyvais:... 12. 1. Ieškovas ieškinį pareiškė 2006 m. gruodžio 21 d., kai terminas... 13. 2. Prievolę mokėti netesybas galima konstatuoti nustačius kaltąją dėl... 14. 3. Ieškovo nesąžiningumą patvirtina teismo sprendimas, kuriame nurodyta,... 15. 4. Teismas nevertino, kad preliminariojoje sutartyje numatyta bauda už... 16. 5. CK 6.165 straipsnio 4 dalis nenumato preliminariosios sutarties vykdymo... 17. 6. Kadangi teismas nepagrįstai nustatė, kad pagrindinė sutartis nebuvo... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas UAB „Metva“ prašo atsakovo... 19. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Remiantis CK 6.165 straipsnio 1 dalimi, preliminariąja sutartimi laikomas... 21. Ieškovas UAB „Metva“ šioje byloje pareikštu ieškiniu, vadovaudamasis CK... 22. Atsakovas A. K. pareikštu priešieškiniu šioje byloje, vadovaudamasis CK... 23. Pagal CPK 178 straipsnio nuostatą šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis... 24. Taigi, ieškinį ir priešieškinį pareiškusios šalys privalo įrodyti, kad... 25. Vienas iš atsakovo A. K. apeliacinio skundo argumentų yra tai, kad teismas... 26. Preliminariojoje sutartyje šalys turi nurodyti terminą pagrindinei sutarčiai... 27. Šalims 2006 m. kovo 29 d. preliminariojoje sutartyje nenurodžius termino, per... 28. Aplinkybę, kad atsakovas vengė sudaryti pagrindinę pirkimo-pardavimo... 29. Kaip patvirtina byloje esantis UAB „Metva“ 2006 m. lapkričio 24 d.... 30. Prie pranešimo pridėtas kvitas patvirtina, kad atsakovui 2006 m. lapkričio... 31. Nors atsakovas teigia, kad pagrindinės sutarties vis tiek nebūtų galima... 32. Be to, atsakovas neneigia to fakto, kad šalys susitarė telefonu dėl kito... 33. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 34. Atsakovas A. K. priešieškinyje nurodė, kad jo atstovė B. P. 2006 m.... 35. Iš tiesų, ieškovas neneigia, kad 2006 m. gruodžio 12 d. neatvyko sudaryti... 36. Kaip matyti iš į bylą pateikto 2006 m. lapkričio 10 d. Klaipėdos m. 7-ojo... 37. B. P. 2006 m. gruodžio 12 d. pranešimą ieškovui dėl sutarties sudarymo (t.... 38. Dėl nurodytos priežasties, t.y. kad B. P. nebuvo A. K. įgaliota atstovė... 39. Remiantis CK 6.154 straipsnio pirmąja dalimi, sutartis yra dviejų ar daugiau... 40. Taigi, būtent sutarties šalis, sudariusias preliminariąją nekilnojamojo... 41. 2006 m. kovo 29 d. preliminariąja sutartimi šalys sutarė, kad UAB... 42. Apeliaciniam skunde atsakovas nurodo, kad teismas nepagrįstai nevertino 2006... 43. Remiantis preliminariosios sutarties 4.2.4 punktu, pirkėjas (A. K. ) turi... 44. Nors apeliantas A. K. apeliaciniame skunde nurodo, kad į bylą yra pateiktas... 45. Be to, pažymėtina, kad aplinkybę, jog B. P. galėjo sudaryti sutartį kaip... 46. Remiantis nurodytomis aplinkybėmis, nėra pagrindo laikyti, kad UAB... 47. Apeliacinio skundo argumentas, kad ieškovas ieškinį pareiškė, kai terminas... 48. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi nurodytomis aplinkybėmis, nenustačiusi... 49. Remiantis CK 6.71 straipsnio 1 dalimi, netesybos – tai įstatymų, sutarties... 50. Pagal CK 6.165 straipsnio 4 dalį, jeigu preliminariąją sutartį sudariusi... 51. Taigi preliminariojoje sutartyje šalys gali nustatyti netesybas už... 52. Netesybų prigimtis yra dvejopa. Pirma, jos yra prievolės užtikrinimo būdas,... 53. Kadangi preliminariajai sutarčiai taikytinos tokios pat taisyklės kaip ir... 54. Remiantis preliminariosios sutarties 4.2.5 punktu, atsisakius sudaryti... 55. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta,... 56. Pagrįstas apelianto apeliacinio skundo argumentas, kad preliminariojoje... 57. Atsižvelgiant į tai, kad preliminariąja sutartimi šalys sutarė, kad buto... 58. Remdamasi aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teisėjų kolegija daro... 59. Iš dalies patenkinus apeliacinį skundą ir atmetus didesniąją dalį... 60. Netenkinus priešieškinio, iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios... 61. Netenkinus priešieškinio iš atsakovo priteistinas žyminis mokestis, kurio... 62. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1... 63. Pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2008 m. kovo 17 d. sprendimą ir jį... 64. „Ieškovo ieškinį patenkinti iš dalies.... 65. Priteisti ieškovui UAB „Metva“ 656,36 Lt (šešis šimtus penkiasdešimt... 66. Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovui UAB „Metva“ išlaidas advokato... 67. Atsakovo priešieškinį atmesti.“... 68. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.... 69. Priteisti iš atsakovo A. K. ieškovui UAB „Metva“ išlaidas advokato... 70. Priteisti iš atsakovo A. K. žyminį mokestį už paduotą priešieškinį –... 71. Grąžinti iš Lietuvos apeliacinio teismo specialiosios sąskaitos ieškovui...