Byla 2-1079-747/2015
Dėl skolos priteisimo

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aldona Šukienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ieškinį atsakovei V. J. dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 75,52 Eur skolą už suvartotas gamtines dujas, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur žyminį mokestį. Nurodė, kad atsakovė su AB „Lietuvos dujos“ (pirminis kreditorius) sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini), kuria AB „Lietuvos dujos“ įsipareigojo užtikrinti patikimą dujų tiekimą buitinėms reikmėms į butą, esantį (duomenys neskelbtini), Plungėje, kurį nuomojosi atsakovė V. J., o atsakovė įsipareigojo laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei mokėti už suvartotas gamtines dujas, tačiau savo įsipareigojimų nesilaikė, už gamtines dujas nemokėjo ir liko skolinga 75,52 Eur.

3Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu 2015-06-25 specialiame interneto tinklapyje www.teismai.lt paskelbus pranešimą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – Lietuvos Respublikos CPK) 130 straipsnis). Tinkamai apie iškeltą bylą informuota atsakovė atsiliepimo nepateikė, todėl esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis).

4Ieškinys tenkintinas.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų pateiktų ir nurodytų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis). Formaliai įvertinus įrodymus nustatyta, kad atsakovė su pirminiu kreditoriumi AB „Lietuvos dujos“ 2012-04-12 sudarė gamtinių dujų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau – sutartis), pagal kurią AB „Lietuvos dujos“ įsipareigojo užtikrinti patikimą dujų tiekimą buitinėms reikmėms į butą, esantį (duomenys neskelbtini), Plungėje, kurį iš Plungės rajono savivaldybės nuomojosi atsakovė V. J., o atsakovė – laiku ir teisingai pagal skaitiklio rodmenis deklaruoti suvartotą dujų kiekį bei mokėti už suvartotas gamtines dujas. 2014-10-15 įmonės dalies pirkimo-pardavimo sutartimi ieškovas, įgijęs nuosavybės teisę į AB „Lietuvos dujos“ turtinį kompleksą, perėmė ir materialines subjektines teises ir pareigas susijusias su atsakovės skola.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog pagal sutartį atsakovei į nuomotą butą, esantį (duomenys neskelbtini), Plungėje, buvo tiektos gamtinės dujos. Iš pažymos apie vartotoją matyti, kad atsakovė laikotarpiu nuo 2014-04-01 iki 2015-04-01 neatsiskaitė su ieškovu, t.y. už suvartotas gamtines dujas nesumokėjo 75,52 Eur.

7Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais, kiekviena šalis turi atlikti savo pareigas kuo ekonomiškiau ir vykdydama prievolę bendradarbiauti su kita šalimi (CK 6.38 str. 1, 3 d.). Lietuvos Respublikos CK 6.384 str. 1 d. , numatyta, jeigu pagal sutartį abonentas yra fizinis asmuo – vartotojas, naudojantis energiją savo buitinėms reikmėms, tai sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. Ši sutartis laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu joje nenumatyta ko kita. Lietuvos Respublikos CK 6.59 str. nustato draudimą kuriai nors šaliai vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Lietuvos Respublikos CK 6.256 str. 1 d. įtvirtinta sutartinės atsakomybės samprata – kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Atsižvelgiant į tai, kad ieškinys pagrįstas byloje esančiais įrodymais, atsakovė atsiliepimo į pareikštą ieškinį ar priešpriešinių įrodymų nepateikė, ieškovo argumentų dėl įsiskolinimo pagrįstumo, jos dydžio neginčijo, byloje esantys duomenys patvirtina prievolės neįvykdymą, įrodymų, kad ieškovas savo prievolę vykdė netinkamai ar kad atsakovė būtų atsiskaičiusi su ieškovu, byloje nėra, todėl iš atsakovės ieškovo naudai priteistinas 75,52 Eur įsiskolinimas už suvartotas gamtines dujas.

8Atsakovė praleido terminą įvykdyti savo piniginę prievolę ieškovui, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

9Taip pat iš atsakovės priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos – 20 Eur žyminio mokesčio (CPK 93 str. 1 d.).

10Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 straipsniu 262 straipsnio 2 dalimi, 285, 286 straipsniais,

Nutarė

11ieškinį tenkinti.

12Priteisti iš V. J. 75,52 Eur (septyniasdešimt penkis eurus 52 ct) prievolei įvykdyti, 5 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2015-05-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur (dvidešimt eurų) žyminio mokesčio UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ naudai.

13Atsakovė negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Plungės rajono apylinkės teismui

14pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

15Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai