Byla 2A-1700-163/2017
Dėl nuostolių bei netesybų priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos teisėjų Žydrūno Bertašiaus, Kristinos Domarkienės, Alonos Romanovienės (kolegijos pirmininkės ir pranešėjos),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės UAB „Akvija“ apeliacinį skundą dėl Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės UAB „Akvija“ ieškinį atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijai dėl nuostolių bei netesybų priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė UAB „Akvija“ kreipėsi į teismą su patikslintu ieškiniu prašydama priteisti ieškovei UAB „Akvija“ naudai iš atsakovės Palangos miesto savivaldybės administracijos 2 476,99 Eur nuostolių atlyginimą bei 2 103,33 Eur netesybų; priteisti 8.25 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 29 d. tarp ieškovės ir atsakovės Palangos miesto savivaldybės administracijos sudaryta valymo paslaugų teikimo sutartis Nr. 15/45/115-PS, pagal kurią ieškovė įsipareigojo teikti atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Šventosios seniūnijos administracinių patalpų valymo paslaugas, o atsakovė įsipareigojo apmokėti už per mėnesį suteiktas paslaugas pagal ieškovės pateiktas sąskaitas faktūras. Sutartis buvo sudaryta dviejų metų laikotarpiui. 2016 m. gegužės 9 d. Palangos miesto savivaldybės administracija raštu Nr. (4.28)-D3-1269 informavo ieškovę UAB „Akvija“, dėl vienašalio sutarties Nr. 15/45/115-PS nutraukimo, nurodydama, jog sutartis nutraukiama, nes nebėra šios paslaugos teikimo poreikio.
 2. Taip pat nurodė, kad dėl vienašalio sutarties nutraukimo prieš terminą, ieškovė patyrė nuostolių, kadangi siekdama tinkamai vykdyti prisiimtus įsipareigojimus ieškovė įsigijo įrangos už 3 095,43 Eur. Teigia, jog atsižvelgiant į tai, kad sutartis buvo vykdoma tik devynis mėnesius iš sutartyje numatytų 24 mėnesių, nuostolių dydis už įsigytą įrangą sudaro 1 854,14 Eur.
 3. Pažymėjo, kad sutartyje buvo numatytas langų valymas du kartus per metus, o ieškovė prieš nutraukiant sutartį jau buvo atlikusi abu langų valymus, nors metai nebuvo praėję, todėl atsakovės teigimu, nutraukus sutartį prieš terminą, t. y. po devynių mėnesių, liko neatsiskaityta už tris mėnesius. Skaičiuojant po 155,95 Eur už mėnesį, t. y. viso 455,85 Eur.
 4. Atkreipia dėmesį, jog be kitą ko buvo sumokėta 167,00 Eur draudiminė įmoka už atlikimo laidavimo draudimo raštą, o ši įmoka ieškovės nuomone taip pat įskaičiuotina į nuostolių sumą.
 5. Ieškovės nuomone, ieškovei nutraukus sutartį prieš terminą, t. y. praėjus devyniems mėnesiams bei vertinant nutraukimo pagrindą, atsakovei atsiranda civilinė atsakomybė sumokėti ne tik pirmiau nurodytus nuostolius, bet ir 2 103,33 Eur netesybų, kurios atitinka ieškovės apmokėtai sutarties vykdymo garantijai.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Palangos miesto apylinkės teismas 2017-06-26 sprendimu ieškinį atmetė bei nurodė, kad kliento teisė sutarties vykdymo metu ir nesant paslaugų teikėjo kaltės vienašališkai nutraukti sutartį pripažįstama pagal įstatymą. Teigė, jog ši teisė gali būti siejama su kliento interesų pasikeitimu po paslaugų sutarties sudarymo, kai klientui neišlieka intereso tęsti sutartį ir gauti paslaugas. Pažymėjo, kad tuo remdamasis klientas pagrįstai turi teisę nutraukti sutartį.
 2. Pažymėjo, jog remiantis konkurso sąlygų 59 p., pati ieškovė UAB „Akvija“ buvo sutarties rengėja, kuri 2015 m. rugsėjo 29 d. sudarytos valymo paslaugų teikimo sutarties 36 p. numatė, jog sutartis gali būti vienašališkai nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva prieš 30 darbo dienų raštiškai pranešus apie tai kitai šaliai bei nurodžius priežastį. Atkreipė dėmesį, jog byloje pateiktas atsakovės Palangos miesto savivaldybės administracijos 2016 m. gegužės 9 d. raštas, iš kurio matyti, kad atsakovė sutartyje nustatytu terminu, prieš 38 darbo dienas informavo atsakovę apie numatomą vienašališką sutarties nutraukimą, ir nurodė nutraukimo priežastį – nebėra paslaugos teikimo poreikio.
 3. Teismas pasisakydamas dėl nuostolių priteisimo, nurodė, kad nei sutartyje, nei jos prieduose, nei kituose teismui pateiktuose dokumentuose tarp šalių nebuvo nustatyta atskirai išskaičiuota kaina už langų valymą. Teigė, jog sutartimi šalys susitarė, jog už mėnesį, priedo Nr. 1, 3 punkte nurodytus darbus atsakovė įsipareigojo mokėti fiksuotą 1 018,01 Eur sumą nuo 2015 m. spalio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d., o nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. (priedas Nr. 3), po 1 084,18 Eur. Darė išvadą, jog byloje esant duomenims, kad atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija yra visiškai atsikaičiusi už ieškovės UAB „Akvija“ suteiktas valymo paslaugas, reikalavimas priteisti 455,85 Eur nuostolių už langų valymą atmestinas, kaip nepagrįstas.
 4. Taip pat teismas atkreipė dėmesį, jog konkurso sąlygų 67 p., konkurso techninių specifikacijų (Konkurso sąlygų priedas Nr. 2, 3.2.3 p.), kuri yra konkurso sąlygų dalis, taip pat 2015 m. rugsėjo 29 d. patalpų valymo sutarties 9 p. nustatyta, jog į paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (priemonių, įrangos ir kt.). Teigė, jog konkurso techninė specifikacija detaliai nurodo paslaugos atlikimui keliamus reikalavimus, darbus, kiekius, kitas sąlygas ir pan. Be kita ko, pažymėjo, kad 2015 m. rugsėjo 29 d. patalpų valymo sutarties 14 p. nustatytos paslaugų teikėjo, t. y. ieškovės UAB „Akvija“ pareigos – aprūpinti savo darbuotojus darbo rūbais, asmeninėmis saugos priemonėmis, kokybiška technika bei valymo ir dezinfekavimo priemonėmis.
 5. Teismo vertinimu, ieškovė UAB „Akvija“, teikdama pasiūlymą bei nurodydama jo fiksuotą paslaugų kainą, privalėjo įvertinti visas šio pasiūlymo bei teikiamų valymo paslaugų sudedamąsias dalis, įskaitant priemonių, įrankių bei įrangos kainas, bei, kaip ir numatyta sutarties 14 p., išlaidas darbuotojų darbo rūbams, asmeninėms saugos priemonėms, kokybiškai technikai bei valymo ir dezinfekavimo priemonėms, todėl darė išvadą, jog verslo subjektas, veikiantis šioje srityje, valdo ir naudoja savo kasdienėje veikloje visą reikiamą įrangą ir priemones šioms paslaugoms teikti, kaip ir buvo numatyta specifikacijose bei tarp šalių sudarytoje sutartyje.
 6. Teismo sprendimu taip pat nurodoma, jog pagal 2015 m. rugsėjo 29 d. sutarties 9 p. į paslaugos kainą įeina visi mokesčiai ir visos išlaidos, įskaitant ir draudiminę įmoką. Teigė, jog ieškovė laisva valia dalyvaudama viešojo pirkimo konkurse, privalėjo įsivertinti sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto draudiminės įmokos išlaidas šio konkurso laimėjimo atveju, kaip ir kitus su sutarties vykdymu susijusius kaštus, todėl laikė, jog atsakovei Palangos miesto savivaldybės administracijai vienašališkai nutraukus sutartį prieš terminą, iš atsakovės priteisti ieškovės sumokėtą sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto draudiminę įmoką, nėra pagrindo.
 7. Taip pat pažymėjo, jog atsakovės Palangos miesto savivaldybės administracijos teisė nutraukti vienašališkai sutartį yra numatyta sutarties 36 p. ir 37 p.. Teismas nustatė, kad nutraukus sutartį šalys tarpusavyje visiškai atsiskaito pagal sutartyje numatytas sąlygas ir faktiškai atliktus darbus. Steigia, jog sutartyje jokia netesybų forma, kaip vienašališko sutarties nutraukimo sąlygos, nenumatyta. Darė išvadą, jog nutraukiant sutartį vienašališkai prieš terminą, negali būti laikomi sutarties nevykdymu ar netinkamu vykdymu, už kurį ieškovei būtų pagrindas priteisti netesybas.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovė UAB „Akvija“ apeliaciniu skundu prašo panaikinti Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visa apimtimi. Nurodė, kad apeliantei viešo pirkimo dviejų metų patalpų valymo paslauga finansiškai kainavo per investuotas įmonės finansines lėšas į šios sutarties vykdymą. Teigia, jog ši sutartis yra padengta įmonės finansiniais kaštais, nes sutarties sąlygų įvykdymui per viešą pirkimą laimėtame objekte įsigyta speciali šiam projektui įvykdyti reikalinga įranga bei priemonės, reikalaujamai sutartinei paslaugai šiame objekte teikti bei atlikti.
 2. Taip pat nurodė, kad vienašališkai nutraukiant sutartį, paslaugos teikėjai bendrovei “Akvija“ atsirado nuostolių 1 854,14 Eur sumoje, kadangi speciali įranga įsigyta (nupirkta) paslaugai teikti yra apskaičiuota ir įvertinta 24 mėnesių laikotarpiui, o sutartis nutraukta praėjus devyniems mėnesiams po jos sudarymo ir tai rodo sutarties vykdymo finansinius kaštus.
 3. Pažymėjo, jog atsakovei įstatymiškai privalu prisiimti atsakomybę t. y. atlyginti kitai sutarties šaliai ne tik nuostolius (žalą), bet ir sumokėti netesybas dėl vienašališkos veikiančios sutarties nutraukimo prieš terminą (LR CK 6.245str.), nes šiuo konkrečiu atveju nėra pagrindų, numatytų LR CK 6.253 str. dėl civilinės atsakomybės netaikymo ar atleidimo nuo civilinės atsakomybės.
 4. Apeliantės vertinimu, spręsdamas viešo pirkimo būdu sudarytos sutarties nutraukimo pasekmes, teismas apskritai padarė išvadas iš esmės prieštaraujančias viešo pirkimo būdu sudaromiems sandoriams ir/ar tokių sandorių nutraukimo pasekmių aiškinimuisi, nes teismas, atmesdamas ieškinį ne tik kad nesivadovavo įstatyminėmis normomis, bet ir faktiniais įrodymais, todėl padarė sprendinio motyvus – neatlaikančius kritikos.
 5. Atsiliepimu į apeliacinį skundą, atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija prašo atmesti ieškovės UAB „Akvija“, 2017 m. liepos 27 d. apeliacinį skundą kaip nepagrįstą, o Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas sprendimu pagrįstai konstatavo, kad atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija kaip paslaugų gavėja turėjo teisę vienašališkai nutraukti valymo paslaugų teikimo sutartį Nr. 15-45/115-PS pasirašytą su paslaugų teikėja UAB „Akvija“. Teigia, jog tokią teisę paslaugų gavėjai suteikia CK 6.721 straipsnio 1 dalis bei sutarties, kurios rengėja vadovaujantis viešojo pirkimo konkurso sąlygų 59 punktu buvo pati paslaugų teikėja UAB „Akvija“, 36 punktas.
 6. Teigia, jog apie sutarties nutraukimą, paslaugos teikėja informuota laiku ir tinkamai, laikantis sutarties nustatytų terminų, t. y. prieš 38 darbo dienas, todėl atsakovės vertinimu ji būdama visiškai atsiskaičiusi už faktiškai suteiktas paslaugas bei išlaikiusi taikytinus įspėjimo dėl sutarties nutraukimo terminus, turėjo teisę vienašališkai nutraukti sutartį.
 7. Taip pat nurodė, kad konkurso sąlygų 67 punktas aiškiai ir nedviprasmiškai nustato, jog „į paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (priemonių, įrangos ir kt.)“. Mano, jog konkurso techninė specifikacija detaliai nurodo paslaugos atlikimui keliamus reikalavimus, darbus, kiekius, kitas sąlygas ir pan. Tokiu būdu, Apeliantė, teikdama pasiūlymą bei nurodydama jo fiksuotą kainą privalėjo įvertinti visas šio pasiūlymo bei teikiamų valymo paslaugų sudedamąsias dalis. Teigia, jog jokių papildomų reikalavimų, kurių nenumatytų konkurso sąlygos bei kurios sukeltų ieškovei papildomų nenumatytų išlaidų, sutarties vykdymo metu paslaugos gavėja nekėlė, todėl darė išvadą, kad ir jokie reikalavimai dėl neva susidariusių nuostolių (žalos) dėl vienašalio sutarties nutraukimo negali būti reiškiami.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

12Apeliacinis skundas netenkintinas

13

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies teisėtumą bei pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.).
 2. CPK 321 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus šio Kodekso 322 straipsnyje nurodytas išimtis. Apeliacinis skundas nagrinėjamas žodinio proceso tvarka, jei bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas yra būtinas (CPK 322 str.). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje esančius rašytinius įrodymus, į bylos nagrinėjimo dalyką, ieškovės procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes bei argumentus, daro išvadą, jog nėra pagrindo bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis.
 3. Byloje sprendžiamas ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo pripažinta, jog Palangos miesto savivaldybės administracija pagrįstai vienašališkai nutraukė 2015-09-29 „Valymo paslaugų sutartį“ sudaryta su atsakove UAB „Akvija“ teisėtumo ir pagrįstumo.
 4. Atlygintinų paslaugų sutarties samprata yra įtvirtinta CK 6.716 straipsnio 1 dalyje, kuri numato, jog paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti. Paslaugų sutarties dalykas – nematerialaus pobūdžio arba kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus objekto sukūrimu.
 5. CK 6.721 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad klientas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti; šiuo atveju klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas protingas išlaidas, kurias paslaugų teikėjas, norėdamas įvykdyti sutartį, padarė iki pranešimo apie sutarties nutraukimą gavimo iš kliento momento. Ši norma patvirtina kliento interesų prioriteto principą ir vertintina kaip tam tikra sutarčių laisvės principo išraiška paslaugų teikimo teisiniuose santykiuose: paslauga negali būti teikiama per prievartą, prieš asmens valią. Kita vertus, apie sutarties nutraukimą paslaugos teikėjas turi būti informuotas, priešingu atveju, suteikęs paslaugą laikydamasis sutarties sąlygų, jis turi teisę į atlyginimą.
 6. Bylos duomenimis nustatyta, jog Palangos miesto savivaldybės administracija vykdė supaprastintą mažos vertės skelbiamą Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Šventosios seniūnijos administracinių patalpų valymo paslaugos pirkimą. Konkursą laimėjo ieškovė UAB „Akvija“. 2015 m. rugsėjo 29 d. tarp ieškovės UAB „Akvija“ ir atsakovės Palangos miesto savivaldybės administracijos pasirašyta Valymo paslaugų teikimo sutartis Nr. 15‑45/115‑PS, pagal kurią ieškovė UAB „Akvija“ įsipareigojo teikti Palangos miesto savivaldybės administracijos ir Šventosios seniūnijos administracinių patalpų, esančių ( - ), ( - ), ( - ) bei ( - ), patalpų valymo paslaugas 24 mėnesių laikotarpiui. Paslaugų teikimo periodiškumas ir valomi plotai nurodyti sutarties priede Nr. 1., priede Nr. 2 prie 2015 m. rugsėjo 29 d. sutarties Nr. 15‑45/115-PS. Taip pat nustatyta valymo paslaugų 1 mėnesio kainos detalizavimas, t. y. 1 018,01 Eur įskaitant PVM per mėnesį. 2015 m. gruodžio 31 d. pasirašytas priedas Nr. 3 prie 2015 m. rugsėjo 29 sutarties, kuriuo šalys susitarė, kad nuo 2016 m. sausio 1 d. aukščiau nurodytų valymo paslaugų kaina 1 084,18 Eur, įskaitant PVM. 2016 m. gegužės 8 d. raštu Nr. (4.28.)-D3-1269 „Dėl 2015 m. rugsėjo 29 d. sutarties Nr.15-45/115-PS nutraukimo“ (ištaisyta korektūros klaida dėl sutarties numerio 2016 m. gegužės 17 d. raštu Nr. (4.28.)-D3-1400 „Dėl korektūros klaidos ištaisymo“), informavo ieškovę UAB „Akvija“, kad nuo 2016 m. liepos 1 d. nutraukia 2015 m. rugsėjo 29 d. sutartį, nes nebėra šios paslaugos poreikio.
 7. Nagrinėjamu atveju apeliantė nurodė, jog atsakovė negalėjo vienašališkai nutraukti tarp proceso šalių sudarytos patalpų valymo sutarties, tačiau ją nutraukus, atsakovei dėl sutarties pažeidimo atsirado nuostoliai. Apeliantė patirtus nuostolius iš esmės grindžia įmonės patirtomis finansinėmis išlaidomis, kurios pasak apeliantės buvo būtinos siekiant įvykdyti sutarties dėl patalpų valymo sąlygas, kadangi buvo reikalinga įsigyti specialią šiam projektui įvykdyti reikalingą įrangą bei priemones. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad konkurso techninė specifikacija detaliai nurodo paslaugos atlikimui keliamus reikalavimus, darbus, kiekius, kitas sąlygas ir pan. Taip pat 2015 m. rugsėjo 29 d. patalpų valymo sutarties 9 p. nustatyta, jog į paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos. Šios sutarties 14 p. nustatytos paslaugų teikėjo, t. y. ieškovės UAB „Akvija“ pareigos – aprūpinti savo darbuotojus darbo rūbais, asmeninėmis saugos priemonėmis, kokybiška technika bei valymo ir dezinfekavimo priemonėmis. Nors apeliantė tiek patikslintu ieškiniu, tiek apeliaciniu skundu nurodė, kad įsigyta įranga buvo reikalinga būtent specialiai šiam projektui įvykdyti, tačiau tokių savo argumentų niekaip nepagrindžia. Apeliantės pateiktoje lentelėje Nr. 1 „Įsigyta nupirkta įranga“ yra nurodomas įsigytos įrangos sąrašas (dulkių siurblys „Tron“, Dulkių siurblys „Baby“, valytojos vežimėlis, šluostė grindims ir kt.). Apeliantės argumentai, kad nurodyta įranga yra skirta tik atsakovės specialiems reikalavimams tenkinti, teismo vertinimu yra nepagrįsti. Pažymėtina, jog apeliantė UAB „Akvija“ teikia profesionalias valymo paslaugas, todėl teisėjų kolegijos vertinimu, minima apeliantės įsigyta įranga įprastai naudojama tokio pobūdžio paslaugoms teikti. Apeliantė nenurodė jokių argumentų, jog šios įrangos nebus galima naudoti kituose apeliantės objektuose, todėl laikytina, jog apeliantės argumentai, kad ši įranga skirta specialiai tik šiam projektui įgyvendinti yra nepagrįsta. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, jog šalys sutartį sudarė laisva valia, buvo lygiavertės, siekusios savų tikslų. Įrodymų, kad ginčo sandorių šalys būtų siekusios viena kitą suklaidinti ar kokiais nors neteisėtais būdais priversti sudaryti sutartis, byloje nepateikta. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, įvertinus 2015-09-29 patalpų valymo sutarties nuostatas teisėjų kolegija konstatuoja, jog atsakovės finansinės išlaidos laikytinos kaip būtinosios išlaidos, o ne kaip nuostoliai.
 8. Apeliacinės instancijos teismas taip pat pažymi, jog tai, kad nesuėjus sutarties pasibaigimo terminui atsakovė nusprendė vienašališkai nutraukti sudarytą valymo paslaugų sutartį savaime nereiškia apeliantės teisių pažeidimo, kadangi 2015-09-29 patalpų valymo sutarties 36 p. nurodoma, jog sutartis gali būti vienašališkai nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva prieš 30 darbo dienų raštiškai pranešus kitai šaliai bei nurodžius priežastį. Taigi, sprendžiant ar atsakovė nutraukdama 2015-09-29 patalpų valymo sutartį nepažeidė ginčijamos sutarties sąlygų, svarbu nustatyti, ar atsakovė nutraukdama sutartį laiku ir tinkamai informavo apeliantę apie sutarties nutraukimą. Šiuo atveju nustatyta, jog atsakovė, pasinaudodama ginčijamos sutarties 36 p., 2016 m. gegužės 8 d. raštu Nr. (4.28.)-D3-1269 „Dėl 2015 m. rugsėjo 29 d. sutarties Nr.15-45/115-PS nutraukimo“ informavo apeliantę, kad nuo 2016-07-01 nutraukia sutartį „Dėl valymo paslaugų teikimo“, nurodydama priežastį, jog nebėra šios paslaugos teikimo poreikio. Iš šių duomenų matyti, jog atsakovė informavo apeliantę apie sutarties nutraukimą prieš 38 dienas, o tai reiškia, jog sutarties nutraukimo tvarka ir terminai nebuvo pažeisti. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, 2015-09-29 patalpų valymo sutarties nuostatas konstatuoja, jog atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija nepažeidė sutarties nuostatų bei teisėtai nutraukė teikiamų paslaugų sutartį, todėl apeliantės argumentai, jog atsakovė privalo atlyginti apeliantės patirtus nuostolius dėl sutarties nutraukimo laikytini nepagrįstais.
 9. Apeliaciniu skundu taip pat nurodoma, jog sutarties šaliai vienašališkai nutraukus sutartį privalu atlyginti ne tik kitos šalies patirtus nuostolius, tačiau ir sumokėti netesybas. Pažymėtina, jog netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai; CK 6.71 str. 1 d.). Tai yra vienas iš prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str.), kartu – viena iš civilinės atsakomybės formų (CK 6.245 str. 1 d., 6.258 str.). Kreditoriaus teisė reikalauti netesybų atsiranda tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba ją įvykdo netinkamai (CK 6.205 str.). Kasacinio teismo išaiškinta, kad šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų skirta tam, kad kreditoriui nereikėtų įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais. Vienas netesybų tikslų – sumažinti kreditoriaus įrodinėjimo naštą reikalaujant atlyginti nuostolius. Antra, netesybomis siekiama sukurti teisinį aiškumą tarp šalių dėl civilinės atsakomybės apimties, nes netesybos riboja prievolę pažeidusios šalies atsakomybę tam tikra sutartine ir iš anksto žinoma pinigų suma. Trečia, netesybos skirtos skatinti skolininką laiku ir tinkamai įvykdyti savo įsipareigojimus (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugpjūčio 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-401/2008; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas Nr. 3K-P-537/2011). Analizuojant netesybų paskirtį, būtina akcentuoti, jog netesybos galimos tik tada, kai viena iš sutarties šalių prievolės neįvykdė, arba ją įvykdė netinkamai.
 10. Šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apeliacinio skundo argumentu, jog atsakovė privalo sumokėti netesybas, kadangi vienašališkai nutraukė ginčo sutartį prieš terminą. Atkreiptinas dėmesys, jog teisėjų kolegija šios nutarties 27 punkte konstatavo, kad atsakovė teisėtai nutraukė ginčo sutartį nepažeisdama nei sutarties sąlygų nei imperatyvių įstatymų normų. Taip pat būtina paminėti, jog bylos duomenimis objektyviai nustatyta, kad atsakovė tinkamai atsiskaitė su apeliante už jos faktiškai atliktus darbus iki ginčijamos sutarties nutraukimo (atsakovė Palangos miesto savivaldybės administracija ieškovei UAB „Akvija“ 2015-10-30 sumokėjo 1 018,01 Eur, 2015-11-30 – 1 018,01 Eur, 2015-12-30 – 1 018,01 Eur, 2016-01-29 -1 084,18 Eur, 2016-02-29 – 1 084,18 Eur, 2016-03-31 – 1 084,18 Eur, 2016-04-29 – 1 084,18 Eur, 2016-05-31 – 1 084,18 Eur, 2016-06-30 – 1 084,18 Eur).
 11. Dar daugiau, Palangos miesto savivaldybės administracija pateikdama supaprastinto mažos vertės skelbiamo pirkimo konkurso sąlygų 67 punkte nurodė, kad sutartis gali būti vienašališkai nutraukta bet kurios iš šalių iniciatyva prie 30 darbo dienų raštiškai pranešus kitai šaliai bei nurodžius priežastį. Apeliantė turėjo teisę šią sąlygą skųsti, tačiau šia savo teise nepasinaudojo. Taip pat Supaprastinto mažos vertės skelbiamo pirkimo konkurso sąlygų 59 punktu nustatyta, jog konkursą laimėjęs tiekėjas teikia sutarties projektą, kuris turi neprieštarauti konkurso sąlygoms, atitikti perkamą paslaugą, pirkimo sutarties sąlygas ir LR viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies reikalavimus. Tai reiškia, jog pati atsakovė parengė šios sutarties projektą, numatydama šalių teisę vienašališkai nutraukti sutartį, tačiau ji nenumatė jokios atsakomybės už sutarties nutraukimą anksčiau termino, t. y. apeliantė sutartyje nenumatė netesybų. Taigi, teisėjų kolegija atsižvelgdama į nustatytas faktines aplinkybes, teisinį reglamentavimą daro išvadą, kad apeliacinio skundo argumentai, jog atsakovė privalo sumokėti netesybas yra nepagrįsti.
 12. Pažymėtina, jog kiti apeliacinio skundo motyvai yra deklaratyvaus pobūdžio ir teisinės reikšmės teisingam ginčo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Be to, teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.). Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo motyvams. Tokia teismo sprendimo motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-219/2009; Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).
 13. Remdamasis išdėstytomis ir įvertintomis aplinkybėmis, teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, jų įvertinimu ir padarytomis išvadomis, kurių pagrindu nuspręsta pateikto apeliacinio skundo netenkinti.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Palangos miesto apylinkės teismo 2017 m. birželio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą

Proceso dalyviai
Ryšiai