Byla 2S-312-115/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Algirdo Auruškevičiaus, teisėjų Virginijos Volskienės, Tatjanos Žukauskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto (pareiškėjo) J. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 1 d. nutarties, kuria nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti civilinėje byloje Nr. A2-24844-466/2010 pagal pareiškėjo J. R. prašymą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-135-734/2007 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos ieškinį, pareikštą atsakovei M. P. dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys Vilniaus apskrities viršininko administracija, E. S., V. M., M. S..

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas J. R. kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-135-734/2007, pripažinti naujai paaiškėjusias aplinkybes: pripažinti, kad nagrinėjant bylą buvo padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, įtraukti trečiaisiais asmenimis J. R., UAB ‚Forma“, Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir Vilniaus valstybinės statinių priežiūros inspekcijos viršininką E. P., panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2007-01-03 sprendimą.

42010 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi pareiškėjui J. R. buvo nustatytas terminas iki 2010-10-01 133 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti ir kitiems pareiškimo trūkumams pašalinti (b.l.52).

5Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti 2010-09-15 nutarties dalį, kurią jis buvo įpareigotas sumokėti 133 Lt žyminį mokestį.

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi pareiškėjo J. R. atskirąjį skundą iš dalies tenkino (b.l.65). Pakeičiant 2010-09-15 teismo nutartį pareiškėjui J. R. nustatė terminą iki 2010-10-15 66,00 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti. Priešingu atveju pareiškimas bus laikomas nepaduotu ir grąžintas pareiškėjui.

7Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas pateikė papildomus duomenis apie savo turtinę padėtį. Teismas atsižvelgė į tai, jog J. R. sąskaitos gali būti areštuotos, todėl sprendė, jog pareiškėjas gali būti atleistas nuo dalies žyminio mokesčio (CPK 83 str. 3d.).

8Pareiškėjas J. R. pateikė atskirąjį skundą (b.l.67), kuriuo prašo skundžiamos nutarties dalį dėl žyminio mokesčio dydžio ir atsisakymo atleisti nuo žyminio mokesčio sumokėjimo panaikinti, atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Nurodo, jog neturi jokio turto, sąskaitos areštuotos, neišgali sumokėti žyminio mokesčio; pateikė visus tai patvirtinančius įrodymus, nežino, kokių dar įrodymų reikėtų. Mano, jog teismas jam užkerta kelią kreiptis į teismą. Teismas turėtų vadovautis proporcingumo principu.

9Apelianto (pareiškėjo) J. R. atskirasis skundas netenkintinas.

10Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis.

11Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pakeitęs 2010-09-15 teismo nutartį pareiškėjui J. R. nustatė terminą iki 2010-10-15 66,00 Lt žyminiam mokesčiui sumokėti.

12Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog jis neturi jokio turto, sąskaitos areštuotos, neišgali sumokėti žyminio mokesčio; be to pateikė visus tai patvirtinančius įrodymus; apelianto manymu, teismas jam užkerta kelią kreiptis į teismą.

13Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 str., garantuojantis visiems asmenims teisę į teisminę gynybą, taip pat CPK 5 str., nustatantis kiekvieno suinteresuoto asmens teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama teisė arba įstatymo saugomas interesas. Tačiau teisminės gynybos prieinamumas yra siejamas su galimybe kreiptis į teismą tik įstatymo nustatyta tvarka. Įstatymas gina abi proceso šalis – tiek ieškovą, tiek ir atsakovą, todėl žyminis mokestis, be kitų funkcijų atlikdamas ir prevencinę funkciją, saugo asmenis nuo nepagrįstų reikalavimų reiškimo teisme.

14Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei žyminio mokesčio sumokėjimo atidėjimo sąlygos imperatyviai įtvirtintos CPK.

15Tačiau asmuo, prašydamas teismo atliesti jį nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, privalo pateikti įrodymus, kad jis neturi pakankamai turto sumokėti įstatymo nustatytą žyminį mokestį (CPK 178 str.).

16Pažymėtina, kad nagrinėdamas klausimą, ar yra pagrindas atleisti asmenį nuo žyminio mokesčio dalies sumokėjimo, teismas turi įvertinti asmens pateiktus jo sunkią finansinę padėtį įrodančius dokumentus (CPK 83 str. 3 d.). Šios nuostatos tikslas - užtikrinti, kad asmuo turėtų realią galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai dėl sunkios turtinės padėties kreipimosi į teismą dieną jis neturi galimybės sumokėti įstatymo reikalaujamo žyminio mokesčio. Tokiu būdu įstatymas suteikia galimybę asmenims pasinaudoti savo pažeistų ar ginčijamų subjektinių teisių ar įstatymų saugomų interesų teismine gynyba ir tuo atveju, jeigu jų turtinė padėtis neleidžia sumokėti viso įstatymo nustatyto dydžio žyminio mokesčio. Tačiau kiekvienu konkrečiu atveju, nagrinėdamas pareiškėjo prašymo iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo motyvus bei jo pateiktus įrodymus, teismas sprendžia, ar pareiškėjas gali sumokėti visą įstatymo nustatyto dydžio žyminį mokestį, o jei negali sumokėti viso, tai nuo kokios šio mokesčio dalies asmuo gali būti atleistas. Įstatymas nenurodo, nuo kokios žyminio mokesčio dalies teismas gali atleisti asmenį, tačiau žyminis mokestis turėtų būti mažintinas tiek, kad neribotų, bet suteiktų asmeniui galimybę kreiptis į teismą ir ginti savo interesus, tačiau kartu žyminis mokestis turi būti toks, kad saugotų kitą proceso šalį nuo galimo piktnaudžiavimo teisėmis. Atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Tokiu atveju turi būti vertinami ne tik asmens sunkią turtinę padėtį įrodantys dokumentai, bet ir atsižvelgiama į atleidimo nuo žyminio mokesčio mokėjimo instituto tikslą, asmens teisinį statusą, jo veiksmus ar neveikimą, taip pat į ginamą teisinį interesą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. rugsėjo 6 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-551/2007). Tačiau ieškovas (pareiškėjas) turi įrodyti egzistavimą aplinkybių, kurios sudaro pagrindą atleisti jį nuo viso ar dalies žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 12 str.).

17Nepagrįsti apelianto argumentai, kad jis neteko galimybės pasinaudoti savo teise į teisminę gynybą. Jau minėta, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pakeitęs 2010-09-15 teismo nutartį, pareiškėjui J. R. nustatė terminą iki 2010-10-15 sumokėti 66,00 Lt (tai yra pusė mokėtinos 133 Lt sumos) žyminiam mokesčiui sumokėti. Taigi, pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į pareiškėjo finansinius sunkumus, iš dalies tenkindamas apelianto prašymą (atskirąjį skundą), skundžiama nutartimi nustatė pakankamai ilgą – 1 mėnesio terminą, sąlyginai nedidelės sumos – 66,00 Lt – žyminio mokesčio sumokėjimui; t. y. nustatė protingą terminą surinkti reikalingą piniginių lėšų sumą žyminio mokesčio sumokėjimui. Tokiu būdu pirmosios instancijos teismas sudarė galimybę apeliantui pasinaudoti jo teise į teisminę gynybą (Konstitucijos 30 str. 1 d., Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6, 13 str., CPK 5 str., 80 str., 83 str. 3 d.).

18Nutartyje jau minėta, kad atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio mokesčio sumos galima tik išimtiniais atvejais, nes pagal teisinius padarinius toks procesinis veiksmas iš esmės prilygsta visiškam asmens atleidimui nuo žyminio mokesčio, o tai leistina tik konkrečiais įstatymuose nustatytais atvejais (CPK 83 str. 1 d.). Tuo tarpu aplinkybių, kurios sudaro pagrindą atleisti pareiškėją nuo dar didesnės dalies žyminio mokesčio sumokėjimo pareiškėjas neįrodė (CPK 178 str.).

19Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog pirmosios instancijos teismas, įpareigodamas apeliantą sumokėti dalį žyminio mokesčio – 66,00 Lt, nepažeidė civilinio proceso normų ir priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, todėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

20Iš apelianto apelianto (pareiškėjo) J. R. valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos (b.l.98) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

21Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 d., 1 p., 339 str., teisėjų kolegija

Nutarė

22Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2 A2-24844-466/2010 palikti nepakeistą.

23Priteisti iš apelianto (pareiškėjo) J. R. valstybei 19,60 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. pareiškėjas J. R. kreipėsi į Vilniaus miesto 1 apylinkės teismą su... 4. 2010 m. rugsėjo 15 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo nutartimi... 5. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašė panaikinti... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi pareiškėjo... 7. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas pateikė papildomus... 8. Pareiškėjas J. R. pateikė atskirąjį skundą (b.l.67), kuriuo prašo... 9. Apelianto (pareiškėjo) J. R. atskirasis skundas netenkintinas.... 10. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 11. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pakeitęs 2010-09-15 teismo... 12. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia tuo argumentu, jog jis neturi jokio... 13. Teisę kreiptis į teismą užtikrina Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30... 14. Žyminio mokesčio dydis, atleidimo nuo dalies šio mokesčio mokėjimo bei... 15. Tačiau asmuo, prašydamas teismo atliesti jį nuo dalies žyminio mokesčio... 16. Pažymėtina, kad nagrinėdamas klausimą, ar yra pagrindas atleisti asmenį... 17. Nepagrįsti apelianto argumentai, kad jis neteko galimybės pasinaudoti savo... 18. Nutartyje jau minėta, kad atleisti pareiškėją beveik nuo visos žyminio... 19. Atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, jog... 20. Iš apelianto apelianto (pareiškėjo) J. R. valstybės naudai priteistinos... 21. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str.... 22. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį civilinėje... 23. Priteisti iš apelianto (pareiškėjo) J. R. valstybei 19,60 Lt procesinių...