Byla 2A-49-773/2016
Dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo UAB „Liuks“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-503-849/2015 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Saulius ir Kristupas“ ir S. R. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Bagaras“, uždarajai akcinei bendrovei „Liuks“, tretieji asmenys A. T., Raimundas J. B., E. D. dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo.

2Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovai UAB „Saulius ir Kristupas“ ir S. R. ieškiniu kreipėsi į Kauno apylinkės teismą, prašydami pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos šiuos 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus nutarimus: patvirtinti UAB „Bagaras“ 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą atšaukti visus UAB „Bagaras“ valdybos narius nuo 2011 m. gruodžio 19 d.; patvirtinti UAB „Bagaras“ 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą išrinkti naujus UAB ,,Bagaras“ valdybos narius: 1) A. T., 2) R. B., 3) E. D., suteikiant jiems valdybos narių įgaliojimus nuo 2011 m. gruodžio 19 d., aprobuoti visus UAB ,,Bagaras“ valdybos sprendimus, priimtus nuo 2011 m. gruodžio 19 d. (imtinai). Ieškovai UAB „Saulius ir Kristupas“ ir S. R. nurodė, kad ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ yra atsakovo UAB „Bagaras“ akcininkas, kuriam nuosavybės teise priklauso 4188 paprastosios vardinės akcijos (94,75 procentai visų bendrovės akcijų). Iš viso UAB „Bagaras“ yra išleidęs 4420 paprastųjų vardinių akcijų. Pažymėjo, kad atsakovas UAB „Liuks“ taip pat yra UAB „Bagaras“ akcininkas, jam nuosavybės teise priklauso 183 bendrovės paprastosios vardinės akcijos (4,73 procentai visų akcijų). Nurodė, kad 2011 m. gruodžio 19 d. vyko atsakovo UAB „Bagaras“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ ir atsakovas UAB „Liuks“, susirinkime be kitų nutarimų buvo nutarta atšaukti valdybą ir išrinkti naują valdybą. Pažymėjo, kad tą pačią dieną įvyko atsakovo UAB „Bagaras“ naujai išrinktos valdybos posėdis, kuriame buvo nuspręsta atšaukti direktorių ieškovą S. R. ir išrinkti naują direktorių E. D.. Ieškovų teigimu, 2012 m. sausio 30 d. kai įvyko ginčijamas akcininkų susirinkimas, kuriame buvo nutarta patvirtinti 2011 m. gruodžio 19 d. atsakovo UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimus, tuo metu ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ turėjo 121 neareštuotas atsakovo UAB „Bagaras“ paprastąsias vardines akcijas, o skundžiami nutarimai buvo priimti atsakovo UAB „Liuks“ balsais. Nurodė, kad 2012 m. sausio 30 d. įvykusio atsakovo UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo visi priimti sprendimai yra neteisėti ir turėtų būti pripažinti negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos. Pažymėjo, kad priimti ginčijami sprendimai prieštarauja tiek imperatyvioms įstatymų normos, tiek UAB „Bagaras“ steigimo dokumentams, tiek ir protingumo bei sąžiningumo principams, nes visi ginčijami akcininkų susirinkimo sprendimai priimti vieno akcininko, kuris turėjo tik 4,73 procento visų UAB „Bagaras“ akcijų, balsais.

5Atsakovas UAB „Liuks“ su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad 2012 m. sausio 30 d. vykusio neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai buvo teisėtai priimti gavus daugiau balsų „už“ negu „prieš“. Pažymėjo, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones ir uždraudė ieškovui UAB „Saulius ir Kristupas“ naudotis UAB „Bagaras“ akcijų suteikiamomis balsavimo teisėmis. Nurodė, kad kvorumas egzistavo, nes susirinkime dalyvavo UAB „Saulius ir Kristupas“, turintis 4067 UAB „Bagaras“ akcijų, kadangi jo teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime nebuvo apribota. Atsakovo UAB „Liuks“ teigimu, atsižvelgiant į tai, kad 2011 m. gruodžio 19 d. visuotinio akcininkų susirinkimo metu valdyba buvo išrinkta laikantis teisės aktų reikalavimų, 2012 m. sausio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimas patvirtinti ankstesnį nutarimą taip pat yra teisėtas. Nurodė, kad ir tuo atveju, jeigu susirinkimas vyktų iš naujo jame būtų priimti analogiški sprendimai, nes UAB „Saulius ir Kristupas“ balsavimo teisės yra apribotos. Taip pat prašė taikyti ieškinio senatį.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino: pripažino negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus nutarimus: „patvirtinti UAB „Bagaras“ 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą atšaukti visus UAB „Bagaras“ valdybos narius nuo 2011 m. gruodžio 19 d.; patvirtinti UAB „Bagaras“ 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą išrinkti naujus UAB ,,Bagaras“ valdybos narius: 1) A. T., 2) R. B., 3) E. D., suteikiant jiems valdybos narių įgaliojimus nuo 2011 m. gruodžio 19 d.; aprobuoti visus UAB ,,Bagaras“ valdybos sprendimus, priimtus nuo 2011 m. gruodžio 19 d. (imtinai)“; priteisė ieškovui UAB „Saulius ir Kristupas“ iš atsakovo UAB „Liuks“ 982,48 Eur bei priteisė ieškovui S. R. iš atsakovo UAB „Liuks“, 14,48 Eur bylinėjimosi išlaidų; priteisė valstybei iš atsakovo UAB „Liuks“ 24,13 Eur pašto išlaidų. Teismas nustatė, kad 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo 2 akcininkai: UAB „Liuks“, turintis akcijų, suteikiančių 4,73 proc. visų akcininkų balsų ir UAB „Saulius ir Kristupas“, turintis akcijų, suteikiančių 94,75 proc. visų akcininkų balsų. Teismas nustatė ir tai, kad Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3609-173/2011 uždraudė UAB „Saulius ir Kristupas“ naudotis 4067 paprastųjų vardinių UAB „Bagaras“ akcijų suteikiama teise balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Teismas padarė išvadą, kad ginčijami nutarimai buvo priimti gavus pritarimą akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikė tik 4,73 proc. visų balsų. Teismas sprendė, kad 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai išvestiniai 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio UAB „Bagaras“ akcininkų susirinkimo metu priimtų nutarimų atžvilgiu. Teismo vertinimu, Lietuvos apeliaciniam teismui 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu pripažinus niekiniais ir negaliojančiais visus 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio UAB „Bagaras“ akcininkų susirinkimo metu priimtus nutarimus, 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai taip pat yra niekiniai ir negaliojantys. Teismas konstatavo, kad minėtame neeiliniame visuotiniame susirinkime priimant ginčijamus nutarimus buvo pažeistas imperatyvus įstatymo reikalavimas dėl kvorumo (Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis) bei UAB „Bagaras“ įstatų 6.9 punktas. Atsižvelgiant į minėtą aplinkybę, teismas sprendė, kad 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti nutarimai yra niekiniai ir negaliojantys (CK 1.80 straipsnis, 2.82 straipsnio 4 dalis). Teismo vertinimu, priimant ginčijamus juridinio asmens organo sprendimus taip pat buvo pažeistas protingumo principas, kadangi esminiais bendrovės valdymo klausimais sprendimai buvo priimti akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikė mažiau nei 5 proc. visų akcininkų balsų. Teismas konstatavo, kad ieškovai UAB „Saulius ir Kristupas“ ir S. R. ieškinį pateikė per 30 dienų nuo ginčijamų nutarimų priėmimo, todėl ieškinio senaties terminas nėra praleistas. Pažymėjo, kad ieškovai UAB „Saulius ir Kristupas“ ir S. R. bylinėjimosi išlaidas prašė priteisti iš atsakovo UAB „Liuks“, atsakovas UAB „Bagaras“ su ieškinio reikalavimais sutiko, todėl bylinėjimosi išlaidų iš jo nepriteisė.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Liuks“ (toliau – apeliantas) prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

101. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovas S. R., nebūdamas UAB „Bagaras“ akcininku, neturėjo teisės ginčyti ir UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų nutarimų.

112. Teismas nenurodė, kokiu teisiniu pagrindu bylinėjimosi išlaidas priteisė iš atsakovo UAB „Liuks“ ir taip pažeidė CPK 93 straipsnio 1 dalį, 263 straipsnį, 270 straipsnio 4 dalį. Teismas taip pat pažeidė CPK 265 straipsnio 1 dalį, nes nenurodė, kokiu įstatymu remiantis ieškinį tenkino atsakovo UAB „Liuks“, kuriam nepareikštas joks reikalavimas, atžvilgiu. Pažymėjo, kad atsakovui UAB „Liuks“ ieškinyje nėra reiškiamas joks materialinis teisinis reikalavimas. Apelianto teigimu, bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteisiamos iš abiejų atsakovų (CPK 93 straipsnio 1 dalis).

123. Teismas nenustatė atsakovo UAB „Liuks“ veiksmais padarytų Akcinių bendrovių įstatymo pažeidimų. Apelianto teigimu, balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime negali būti vertinamas kaip pažeidimas sukeliantis atsakomybę. Apelianto vertinimu, teismo nustatyta aplinkybė, kad buvo pažeista Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis, prieštarauja minėto įstatymo 14 straipsnio 1 daliai ir CPK 18 straipsniui. Nurodė, kad ieškinio patenkinimas nesukelia ieškovams UAB „Saulius ir Kristupas“ ir S. R. jokių teisinių pasekmių.

134. Byloje buvo pažeistas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 5 punktas, Lietuvos advokatų etikos kodekso 3 straipsnis, nes ieškovų UAB „Saulius ir Kristupas“, S. R. advokatas Aurelijus Gruodis atstovavo ir atsakovą UAB „Bagaras“. Pirmosios instancijos teismas, nereaguodamas į minėtus imperatyvių įstatymų normų reikalavimus, pažeidė CPK 299 straipsnį ir priėmė neteisėtą sprendimą – ieškovus UAB „Saulius ir Kristupas“ ir S. R. bei atsakovą UAB „Bagaras“ atstovaujančio advokato išlaidas priteisti iš kito atsakovo UAB „Liuks“.

145. Teismas nepagrįstai priteisė 982,48 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas. Ieškovo UAB „Saulius ir Kristupas“ 2015 m. balandžio 14 d. pateiktas prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų neatitinka CPK 98 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nes prašyme nurodyta tik rekomenduojamų priteisti išlaidų dydis. Pažymėjo, kad pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą teismas priteisė 800 Eur plius PVM 168 Eur. Vadinasi, ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ būdamas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju ir jį įtraukdamas į apskaitą susimažina mokėtiną pridėtinės vertės mokestį ir realiai PVM išlaidų ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ nepatyrė. Tuo tarpu, apeliantas priteistos PVM sumos negalės įtraukti į apskaitą, todėl buvo pažeistas šalių lygybės principas. Nurodė, kad 425 Lt (123 Eur) dydžio išlaidos už atskirojo skundo surašymą negali būti priteisiamos, nes atskirasis skundas buvo atmestas. Atkreipė dėmesį, kad prie prašymo priteisti bylinėjimosi išlaidas yra pridėta 2014 m. kovo 23 d. PVM sąskaita – faktūra serija ADI Nr. 0000007 (valiuta eurais) ir pinigų priėmimo kvitas LAT Nr. 659379 sutarties Nr. ADI000007 968 Eur sumai. Minėta PVM sąskaita - faktūra ir pinigų priėmimo kvitas buvo pateikti ir Kauno apylinkės teisme nagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-400-748/2015, todėl buvo pažeistas Buhalterinės apskaitos įstatymas.

15Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai UAB „Saulius ir Kristupas“, S. R. ir atsakovas UAB „Bagaras“, atstovaujami advokato A. Gruodžio, prašo apeliacinį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad apeliantas nemokėjo žyminio mokesčio, nes skundžia tik pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ieškovams UAB „Saulius ir Kristupas“, S. R. bei pašto išlaidų priteisimo valstybei iš atsakovo UAB „Liuks“, todėl apeliacinio skundo argumentai, nesusiję su bylinėjimosi išlaidų priteisimu, neturėtų būti nagrinėjami. Pažymi, kad ieškovas S. R. yra tinkamas ieškovas, nes ieškinio pateikimo momentu jis buvo atsakovo UAB „Bagaras“ direktorius (CK 2.82 straipsnio 4 dalis). Nurodo, kad ieškinio reikalavimas yra suformuluotas tinkamai, o ieškinys yra pareikštas būtent atsakovui UAB „Liuks“, nes 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime sprendimai buvo priimti tik atsakovo UAB „Liuks“ balsais. Atsiliepime nurodo, kad teismų praktikoje taip pat pripažįstama, jog ginčijant akcininkų sprendimus atsakovais yra traukiami akcininkai, kurių balsais buvo priimti ginčijami sprendimai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. vasario 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2006). Minėtą aplinkybę patvirtina ir byloje esantis Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimas. Be to, apeliantas bylos nagrinėjimo metu neįrodinėjo, kad yra netinkamas atsakovas, todėl šiomis aplinkybėmis negali remtis apeliacinės instancijos teisme. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai bylinėjimosi išlaidas priteisė tik iš atsakovo UAB „Liuks“, nes bylinėjimosi išlaidos buvo patirtos tik dėl atsakovo UAB „Liuks“ veiksmų. Atkreipia dėmesį, kad Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu bylinėjimosi išlaidas taip pat priteisė tik iš atsakovo UAB „Liuks“. Nurodo, kad UAB „Bagaras“ direktoriumi dėl atsakovo UAB „Liuks“ neteisėtų veiksmų buvo įregistruotas E. D., nors realiai direktoriumi visą laiką buvo S. R., kuris palaikė ieškinį. Atsiliepime nesutinkama, kad advokatas A. Gruodis negalėjo atstovauti ieškovų UAB „Saulius ir Kristupas“, S. R. ir atsakovo UAB „Bagaras“. Šiuo aspektu nurodo, kad minėtų subjektų interesai byloje nėra priešingi, o apeliantas manydamas, kad buvo pažeistos Advokatūros įstatymo normos, gali kreiptis į atitinkamas institucijas. Pažymi, kad ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ sumokėjo advokatui 968 Eur nedetalizuodamas, už kurias konkrečiai teisines paslaugas mokama. Nurodo, kad įstatymai ar teismų praktika nenumato, kad bylinėjimosi išlaidos būtų mažinamos dėl sumokėto PVM. Ieškovų UAB „Saulius ir Kristupas“, S. R. ir atsakovo UAB „Bagaras atstovas pripažįsta, kad teismui pateiktuose dokumentuose dėl išlaidų priteisimo yra klaidų (netinkamai nurodyta data), tačiau klaidos buvo ištaisytos 2015 m. birželio 1 d. suderinimo aktu.

16IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

17Apeliacinis skundas atmestinas.

18Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl apeliaciniame skunde nustatytose ribose toliau tikrina skundžiamo teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

19Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria iš atsakovo UAB „Liuks“ priteistos bylinėjimosi išlaidos, teisėtumo ir pagrįstumo.

20Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ši civilinė byla iškelta pagal ieškovų UAB „Saulius ir Kristupas“ bei S. R. ieškinį atsakovams UAB „Bagaras“, UAB „Liuks“, tretiesiems asmenims A. T., R. J. B., E. D. dėl juridinių asmenų organų sprendimų teisėtumo (T. 1., b. l. 3-7, 56-61). Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu (T. 3., b. l. 31-36) ieškinį tenkino, pripažino negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus nutarimus bei priteisė iš atsakovo UAB „Liuks“ ieškovui UAB „Saulius ir Kristupas“ 982,48 Eur, o S. R. 14,48 Eur bylinėjimosi išlaidų.

21Apeliantas UAB „Liuks“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų iš jo priteisimu, apeliaciniame skunde nurodo, kad nebūdamas UAB „Bagaras“ akcininku ieškovas S. R. neturėjo teisės ginčyti UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų nutarimų. Apeliacinės instancijos teismas, atmesdamas kaip nepagrįstą šį apeliacinio skundo argumentą, pažymi, kad ieškovas S. R. iš UAB „Bagaras“ direktoriaus pareigų pašalintas UAB „Bagaras“ 2011 m. gruodžio 19 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos naujos valdybos priimtu nutarimu. Tačiau Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-652/2014 (T. 3., b. l. 8-21) tenkindamas ieškovų UAB „Saulius ir Kristupas“ bei S. R. ieškinius, visus 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio UAB „Bagaras“ akcininkų susirinkimo metu priimtus nutarimus bei valdybos sprendimus pripažino negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos. Tame pačiame sprendime Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, kad S. R. ginčyti 2011 m. gruodžio 19 d. visuotinio UAB „Bagaras“ susirinkimo ir valdybos nutarimus turi teisę kaip buvęs bendrovės vadovas (T. 3., b. l. 16). Pažymėtina, kad minėtas Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimas buvo paliktas nepakeistas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-98-248/2015. Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu, atsižvelgdamas į Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendime nustatytus prejudicinius faktus, pripažino negaliojančiais nuo jų priėmimo dienos UAB „Bagaras“ 2012 m. sausio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus nutarimus, kuriais buvo patvirtinti 2011 m. gruodžio 19 d. UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo ir valdybos priimti nutarimai. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nei apeliantas UAB „Liuks“, nei kiti dalyvaujantys byloje asmenys pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl ginčo esmės (2012 m. sausio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtų nutarimų panaikinimo) neskundė, todėl šioje dalyje sprendimas įsiteisėjo (CPK 279 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nors S. R. iš UAB „Bagaras“ direktoriaus pareigų buvo pašalintas 2011 m. gruodžio 19 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime išrinktos naujos valdybos nutarimu, Kauno apylinkės teismas 2012 m. sausio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2582-528/2012 laikinai sustabdė ir uždraudė UAB „Bagaras“ vykdyti 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimus, tame tarpe ir dėl direktoriaus atleidimo ir naujo direktoriaus paskyrimo (T. 1., b. l. 31-34). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad ieškinio nagrinėjamoje civilinėje byloje pateikimo teismui metu 2012 m. kovo 2 d. (T. 1., b. l. 3-7) S. R. buvo UAB „Bagaras“ direktoriumi, todėl kaip bendrovės vadovas turėjo teisę ginčyti UAB „Bagaras“ 2012 m. sausio 30 d. neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimtus nutarimus (Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 19 straipsnio 10 dalis, Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalis).

22Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo argumentą, kad bylinėjimosi išlaidos iš atsakovo UAB „Liuks“ nepagrįstai priteistos dėl to, kad jis byloje yra netinkamas atsakovas. Civilinėje byloje esantys duomenys patvirtina, kad 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo 2 akcininkai - UAB „Liuks“ ir UAB „Saulius ir Kristupas“, kuris balsavo prieš visus nagrinėjamojoje byloje ginčijamus nutarimus (T. 1., b. l. 13-14) ir kuris byloje yra ieškovas. Tai reiškia, kad ginčijami 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai buvo priimti gavus pritarimą akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikė tik 4,73 proc. visų balsų, t. y. tik apelianto UAB „Liuks“ balsais. Ieškovai UAB „Saulius ir Kristupas“ bei S. R., kreipdamiesi į teismą su ieškiniu dėl 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo, vienu iš atsakovų patraukė UAB „Bagaras“ akcininką UAB „Liuks“, kurio vienintelio balsais ir buvo priimti skundžiami nutarimai. Tai, kad UAB „Liuks“, kurio balsais buvo priimti teismų pripažinti negaliojančiais visuotinio neeilinio akcininkų susirinkimo nutarimai, yra tinkamas atsakovas byloje, patvirtina ir teismų praktika (pavyzdžiui, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. vasario 27 d, nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-96/2006, kur atsakovu dėl visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimų pripažinimo negaliojančiais taip pat buvo patrauktas asmuo, t.y. akcininkas, kurio balsais buvo priimti prašomi pripažinti negaliojančiais visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimai). Aplinkybę, kad UAB „Liuks“ yra tinkamas atsakovas byloje dėl 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo patvirtina ir minėtas Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimas (T. 3., b. l. 16), kur kreipiantis dėl 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio UAB „Bagaras“ akcininkų susirinkimo metu priimtų nutarimų atsakovais taip pat buvo patraukti UAB „Liuks“ ir UAB „Bagaras“. Kaip minėta, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimas paliktas nepakeistas Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartimi. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad priimtuose Lietuvos apeliacinio teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo sprendimuose aplinkybė, kad UAB „Liuks“ būtų netinkamas atsakovas byloje nenustatyta, minėta aplinkybe nagrinėjant šią civilinę bylą iš esmės pirmosios instancijos teisme nei atsiliepime į ieškinį (T. 1, b. l. 76-81), nei vėliau bylos nagrinėjimo metu nesirėmė ir pats apeliantas UAB „Liuks“, todėl nepagrįstai ja grindžia apeliacinį skundą (CPK 306 straipsnio 2 dalis, 312 straipsnis).

23Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė jokio atsakovo UAB „Liuks“ veiksmais padaryto Akcinių bendrovių įstatymo pažeidimo, o balsavimas visuotiniame akcininkų susirinkime negali būti vertinamas kaip atsakomybę sukeliantis pažeidimas. Šioje nutartyje jau minėta, kad 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvavo UAB „Liuks“, turintis akcijų, suteikiančių 4,73 proc. visų akcininkų balsų ir UAB „Saulius ir Kristupas“, turintis akcijų, suteikiančių 94,75 proc. visų akcininkų balsų. Kauno apygardos teismas 2011 m. gruodžio 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-3609-173/2011 (T. 1., b. l. 22-24) uždraudė UAB „Saulius ir Kristupas“ naudotis 4067 paprastųjų vardinių UAB „Bagaras“ akcijų suteikiama teise balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime, ko pasėkoje UAB „Saulius ir Kristupas“ 2012 m. sausio 30 d. vykusiame UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime galėjo naudotis 121 akcijos suteikiamais 2,74 proc. visų akcininkų balsų. UAB „Saulius ir Kristupas“ balsavo prieš visus nagrinėjamojoje byloje ginčijamus nutarimus (T. 1, b. l. 13-14), kas reiškia, jog nutarimai buvo priimti gavus pritarimą akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikė tik 4,73 proc. visų balsų. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su minėtu apelianto argumentu, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime rėmėsi prejudicinę reikšmę turinčiais faktais, nustatytais Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-652/2014 (T. 3., b. l. 8-21). Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad nurodytame sprendime Lietuvos apeliacinis teismas konstatavo, jog 2011 m. gruodžio 19 d. visuotinio UAB „Bagaras“ akcininkų susirinkimo metu nebuvo įstatymo numatyto kvorumo (Akcinių bendrovių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis), dėl ko jo metu negalėjo būti priimti jokie sprendimai, todėl niekiniais ir negaliojančiais pripažino visus 2011 m. gruodžio 19 d. neeilinio visuotinio UAB „Bagaras“ akcininkų susirinkimo metu priimtus nutarimus (CK 1.78 straipsnio 5 dalis, 1.80 straipsnio 1 dalis, 2.82 straipsnio 4 dalis, ABĮ 27 straipsnio 1 dalis). Teisėjų kolegija taip pat sprendė, kad 2011 m. gruodžio 19 d. visuotinio UAB „Bagaras“ akcininkų susirinkimo metu priimti nutarimai pripažintini negaliojančiais ir kaip prieštaraujantys sąžiningumo principui (CK 2.82 straipsnio 4 dalis), nes iš esmės visa UAB „Bagaras“ vadovybė buvo nušalinta vos 4,14 proc. bendrovės akcijų turinčio akcininko UAB „Liuks“ balsais. Nors apeliantas nesutinka su Lietuvos apeliacinio teismo nustatyta aplinkybe, kad buvo pažeista Akcinių bendrovių 27 straipsnio 1 dalis ir nurodo, jog tai prieštarauja to paties įstatymo 14 straipsnio 1 daliai, tačiau atkreiptinas apelianto dėmesys, kad visi įsiteisėję teismo sprendimai yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Dėl nurodytų priežasčių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad teismas pagrįstai rėmėsi prejudicinę reikšmę turinčiais faktais, nustatytais Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 d. sprendime ir padarė pagrįstą išvadą, kad atsakovo UAB „Liuks“ balsais 2012 m. sausio 30 d. akcininkų susirinkimo metu priimti nutarimai pažeidžia Akcinių bendrovių 27 straipsnio 1 dalį, UAB „Bagaras“ įstatų 6.9 punktą, taip pat pažeidžia protingumo principą, kadangi esminiais bendrovės valdymo klausimais sprendimai buvo priimti akcininkų, kuriems priklausančios akcijos suteikė mažiau nei 5 proc. visų akcininkų balsų (CK 1.80 straipsnis, CK 2.82 straipsnio 4 dalis).

24Apelianto teigimu, šioje civilinėje byloje bylinėjimosi išlaidos turėjo būti priteisiamos iš abiejų atsakovų. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad atsakovas UAB „Liuks“ su ieškiniu nesutiko, šią aplinkybę 2015 m. gegužės 20 d. teismo posėdžio metu patvirtino UAB „Liuks“ advokatas R. Lignugaris, nurodydamas, jog ieškinys atsakovo UAB „Liuks“ atžvilgiu nepagrįstas, tame tarpe savo nesutikimą motyvavo ir aplinkybėmis dėl ginčijamo susirinkimo metu priimtų nutarimų atitikimo Akcinių bendrovių įstatymo reikalavimams (2015 m. gegužės 20 d. teismo posėdžio garso įrašo 30:10 min.), t. y. jau po to, kai buvo priimtas Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 15 sprendimas, kuriame teismas pasisakė dėl analogiškų aplinkybių, taip pat priimta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 27 d. nutartis. Nustatyta ir tai, kad atsakovo UAB „Bagaras“ atstovas advokatas A. Gruodis 2015 m. balandžio 21 d. pateikė teismui pareiškimą, kuriame nurodė, jog su ieškiniu sutinka (T. 2., b. l. 167), šią aplinkybę patvirtino ir 2015 m. gegužės 20 d. teismo posėdžio metu (2015 m. gegužės 20 d. teismo posėdžio garso įrašas 28:11 min.). Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos tik iš to atsakovo, kuris su ieškiniu nesutiko, t. y. UAB „Liuks“. Apeliacinės instancijos teismas papildomai pažymi, kad apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimo dėl bylos esmės neskundė, t. y. apeliantas sutiko, kad 2012 m. sausio 30 d. UAB „Bagaras“ neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti nutarimai yra neteisėti, todėl bylinėjimosi išlaidos pagrįstai paskirstytos atsižvelgiant į bylos baigtį.

25Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apelianto argumentą dėl advokato A. Gruodžio galimo interesų konflikto, pažymi, kad ieškovų UAB „Saulius ir Kristupas“ bei S. R. ir atsakovo UAB „Bagaras“, kuriuos visus atstovavo advokatas A. Gruodis (T. 1., b. l. 50-51; T., 2, b. l. 160), interesai nebuvo priešingi, kaip jau minėta, atsakovas UAB „Bagaras“ su ieškiniu sutiko (T. 2., b. l. 167). Tai, kad UAB „Bagaras“ byloje buvo patrauktas vienu iš atsakovų, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, savaime nesuponuoja išvados, kad jo interesai yra priešingi ieškovų, juolab, kad teisė pripažinti ieškinį atsakovui įtvirtinta įstatyme (CPK 42 straipsnio 1 dalis). Atkreiptinas apelianto dėmesys ir į tai, kad išlaidos advokatui yra priteistos tik už atstovavimą ieškovui UAB „Saulius ir Kristupas“, o ne už atstovavimą kitam atsakovui UAB „Bagaras“ (T. 3., b. l. 22-25). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apeliacinio skundo argumentas dėl apelianto nuomone galimai advokatų etikos principus pažeidžiančio advokato A. Gruodžio atstovavimo savaime nepaneigia advokato faktiškai patirtų išlaidų atstovaujant ieškovo UAB „Saulius ir Kristupas“ interesus. Pažymėtina, kad apeliantas manydamas, jog advokatas A. Gruodis atstovaudamas ieškovus UAB „Saulius ir Kristupas“, S. R. ir atsakovą UAB „Bagaras“, kurių visų interesai sutapo, taip pažeidė Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimus, turi teisę įstatymo nustatyta tvarka kreiptis į atitinkamas institucijas spręsti klausimą dėl drausmės bylos advokatui iškėlimo (Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 52 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas pažymi ir tai, kad aplinkybe, jog advokatas A. Gruodis neturėjo teisės atstovauti ieškovų ir atsakovo UAB „Bagaras“ apeliantas rėmėsi tik apeliaciniame skunde nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimo dalimi dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, tačiau nenustatyta, kad klausimą dėl netinkamo atstovavimo apeliantas būtų kėlęs pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjant iš esmės (CPK 312 straipsnis). Pastebėtina ir tai, kad tas pats advokatas A. Gruodis ieškovus ir atsakovą UAB „Bagaras“ atstovavo civilinėje byloje dėl 2011 m. gruodžio 19 d. nutarimų panaikinimo, tačiau nei minėtą civilinę bylą apeliacine tvarka išnagrinėjęs Lietuvos apeliacinis teismas, nei kasacine tvarka ją peržiūrėjęs Lietuvos Aukščiausias Teismas savo priimtuose procesiniuose sprendimuose pažeidimų dėl netinkamo atstovavimo nenustatė.

26Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio

27Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 7 punkte nurodyti rekomenduojami priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai. Kasacinio teismo praktikoje yra konstatuota, kad nustatant priteistino advokato užmokesčio dydį, turi būti atsižvelgta į konkrečios bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialiųjų žinių reikalingumą, ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, turto (pinigų sumų) dydį (priteistiną ar ginčijamą), teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą ir kitas svarbias aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009, 2014 m. gruodžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-570/2014, 2015 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-492-313/2015).

28Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“, atstovaujamas advokato A. Gruodžio byloje pateikė 2012 m. kovo 2 d. ieškinį (T. 1., b. l. 3-7), pagal Rekomendacijų galiojusių ieškinio pateikimo dieną 8.2 punktą maksimali suma 695,01 Eur (3× 231,70 Eur), 2015 m. kovo 6 d. prašymą dėl bylos atnaujinimo (T. 2., b. l. 133-134), už kurį maksimali suma pagal Rekomendacijų 8.15. punktą yra 144,81 Eur (0,5 × 289,62 Eur), 2015 m. balandžio 14 d. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų pagal Rekomendacijų 8.16. punktą yra 279,92 Eur (0,4 × 699,80 Eur), 2015 m. balandžio 14 d. teismo posėdis truko 33 min. (T. 2., b. l. 161-162), 2015 m. gegužės 20 d. – 45 min, viso teismo posėdžių trukmė 1 val., pagal Rekomendacijų 8.19 punktą maksimali suma – 69,98 Eur (0,1× 699,80 Eur), viso už atstovavimą teisme galima maksimali suma – 1189,72 Eur. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovo UAB „Saulius ir Kristupas“ prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos teismui pateiktais dokumentais (PVM sąskaita-faktūra, pinigų priėmimo kvitu), neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių.

29Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus, susijusius su bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančiais dokumentais. Apeliacinės instancijos teismas iš bylos medžiagos nustatė, kad advokatas A. Gruodis 2015 m. balandžio 14 d. Kauno apylinkės teismui pateikė prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, kuriame prašė iš atsakovo UAB „Liuks“ ieškovo UAB „Saulius ir Kristupas“ naudai priteisti 968 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti (T. 3., b. l. 22-23). Nustatyta ir tai, kad prie prašymo buvo pridėti bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai: 2014 m. kovo 23 d. PVM sąskaita – faktūra serija ADI Nr. 0000007 ir pinigų priėmimo kvitas LAT Nr. ( - ) 968 Eur sumai. Apeliacinės instancijos teismas iš Kauno apylinkės teismo išreikalautos civilinės bylos Nr. 2-824-748/2016 medžiagos nustatė, kad abiejose bylose yra pateikti tie patys bylinėjimosi išlaidas pagrindžiantys dokumentai (civilinės bylos Nr. 2-824-748/2016, T. 4., b. l. 27-28), tačiau iš advokato A. Gruodžio pateikto 2015 m. birželio 1 d. suderinimo akto nustatyta, kad šalys pripažįsta, jog 2015 m. kovo 23 d. PVM sąskaita – faktūra serija ADI Nr. 0000007 yra išrašyta už šioje byloje suteiktą teisinę pagalbą, tačiau klaidingai nurodyta sąskaitos išrašymo data. Apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad civilinėje byloje Nr. 2-824-748/2016 pateiktoje 2014 m. kovo 23 d. PVM sąskaitoje – faktūroje serija ADI Nr. 0000007 yra nurodyta, kad mokama už teisines paslaugas suteiktas civilinėje byloje Nr. 2-400-748/2015 (Nr. 2-824-748/2016). Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Centro policijos komisariatas 2015 m. gruodžio 23 d. raštu Nr. 20-S-227756 pranešė, kad ikiteisminis tyrimas Nr. 03-2-00599-15 dėl dokumentų suklastojimo ar disponavimo suklastotu dokumentu, sukčiavimo pagal BK 300 straipsnio 1 dalį, 182 straipsnio 1 dalį nutrauktas, vadovaujantis BPK 3 straipsnio 1 dalies 1 punktu (T. 3., b. l. 89). Dėl minėtų priežasčių apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ įrodė prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų pagrįstumą (CPK 178 straipsnis). Tačiau apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliantu, jog šioje byloje bylinėjimosi išlaidos turėtų būti priteisiamos be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Apeliacinės instancijos teismas iš 2014 m. kovo 23 d. PVM sąskaitos – faktūros serija ADI Nr. 0000007 nustatė, kad ieškovo UAB „Saulius ir Kristupas“ atstovas advokatas A. Gruodis ieškovui išrašė PVM sąskaitą-faktūrą 968 Eur sumai, iš kurių 168 Eur sudarė PVM. Kaip matyti iš viešų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos duomenų, ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ yra PVM mokėtojas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi, 58 straipsniu, PVM mokėtojas turi teisę į PVM atskaitą, jeigu jis, vykdydamas savo tiesioginę veiklą, perka PVM apmokestinamas paslaugas. Ieškovo UAB „Saulius ir Kristupas“ 2016 m. sausio 20 d. teismui pateiktas prašymas ir pažyma patvirtina, kad ieškovo apskaitoje yra įregistruota advokato A. Gruodžio 2015 m. kovo 23 d. PVM sąskaita – faktūra serija ADI Nr. 0000007 suma 968 Eur, iš jų 168 Eur PVM yra įtraukta į bendrovės PVM atskaitą, tokiu būdu sumažinant mokėtiną PVM valstybei (T. 3., b. l. 98-99). Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ įtraukęs 168 Eur į PVM atskaitą, šia suma susimažino mokėtiną PVM valstybei, dėl ko atstovavimo išlaidų dalies, kurią sudaro PVM, priteisimo iš atsakovo atveju, galėtų be pagrindo pasipelnyti tą pačią sumą tiek prisiteisdamas iš atsakovo, tiek ir atsiimdamas iš valstybės. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nustatęs, jog bylinėjimosi išlaidų sumą sudaro ir PVM, turėjo aiškintis, ar įmonė įtraukė šias išlaidas į PVM atskaitą ir taip susimažino valstybei mokėtiną PVM. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad ieškovas UAB „Saulius ir Kristupas“ patirtų bylinėjimosi išlaidų dalį - 168 Eur PVM įtraukė į PVM atskaitą ir taip susimažino valstybei mokėtiną PVM, Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimas pakeičiamas sumažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo UAB „Liuks“ ieškovui UAB „Saulius ir Kristupas“ iki 814,48 Eur (CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

30Vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, 331 straipsnio 6 dalimi, teismas

Nutarė

31apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.

32Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą pakeisti.

33Sumažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo UAB „Liuks“ (kodas ( - )) ieškovui UAB „Saulius ir Kristupas“ (kodas ( - )) iki 814,48 Eur (aštuonių šimtų keturiolikos eurų, keturiasdešimt aštuonių centų).

34Likusią Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo dalį palikti nepakeistą.

35Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Mindaugas Šimonis,... 2. Teismas, išnagrinėjęs apeliacinį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovai UAB „Saulius ir Kristupas“ ir S. R. ieškiniu kreipėsi į Kauno... 5. Atsakovas UAB „Liuks“ su ieškiniu nesutiko. Atsakovas nurodė, kad 2012 m.... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apylinkės teismas 2015 m. birželio 15 d. sprendimu ieškinį tenkino:... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Liuks“ (toliau – apeliantas) prašo... 10. 1. Teismas neįvertino aplinkybės, kad ieškovas S. R., nebūdamas UAB... 11. 2. Teismas nenurodė, kokiu teisiniu pagrindu bylinėjimosi išlaidas priteisė... 12. 3. Teismas nenustatė atsakovo UAB „Liuks“ veiksmais padarytų Akcinių... 13. 4. Byloje buvo pažeistas Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 5... 14. 5. Teismas nepagrįstai priteisė 982,48 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas.... 15. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovai UAB „Saulius ir Kristupas“, S.... 16. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 17. Apeliacinis skundas atmestinas.... 18. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 19. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies, kuria... 20. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ši civilinė byla iškelta... 21. Apeliantas UAB „Liuks“, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo... 22. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstą apeliacinio skundo... 23. Apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo sutikti ir su apelianto... 24. Apelianto teigimu, šioje civilinėje byloje bylinėjimosi išlaidos turėjo... 25. Apeliacinės instancijos teismas, atsakydamas į apelianto argumentą dėl... 26. Dėl bylinėjimosi išlaidų dydžio... 27. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 28. Apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad ieškovas UAB „Saulius ir... 29. Apeliacinės instancijos teismas atmeta kaip nepagrįstus apelianto argumentus,... 30. Vadovaudamasis CPK 326 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 2 dalimi, 331 straipsnio 6... 31. apeliacinį skundą tenkinti iš dalies.... 32. Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimą pakeisti.... 33. Sumažinti priteistas bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo UAB „Liuks“... 34. Likusią Kauno apylinkės teismo 2015 m. birželio 15 d. sprendimo dalį... 35. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....