Byla 2-3335-494/2014
Dėl skolos išdėstymo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Zeniauskaitė, sekretoriaujant Eglei Drungilaitei dalyvaujant pareiškėjai J. N., vertėjai L. Jasnauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų J. N. ir V. D. prašymą dėl skolos išdėstymo,

Nustatė

2Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-05-27 sprendimu už akių patenkino ieškovų J. N. ir V. D. ieškinį atsakovui D. J. ir pripažino, kad gyvenamasis namas su ūkio pastatais, esantys ( - ), priklausė J. J., mirusiai ( - ), asmeninės nuosavybės teise. Priėmus sprendimą už akių paaiškėjo, kad liko neišspręstas bylinėjimosi išlaidų atlyginimo ir paskirstymo klausimas, todėl 2014-05-28 teismas priėmė papildomą sprendimą už akių, kuriuo priteisė iš ieškovų J. N. ir V. D. lygiomis dalimis į valstybės biudžetą 1306 Lt žyminio mokesčio ir 22,88 Lt pašto išlaidų, iš viso 1328,88 Lt.

3Pareiškėjai pateikė prašymą išdėstyti priteistų bylinėjimosi išlaidų mokėjimą 12 mėnesių. Nurodė, kad yra bedarbiai, nekilnojamojo turto neturi ir negali sumokėti visos sumos iš karto.

4Teismo posėdžio metu pareiškėja J. N. nurodė, kad palaiko savo prašyme nurodytas aplinkybes, prašo išdėstyti priteistą sumą 12 mėnesių, nes kitu atveju bus labai sunku visą sumą sumokėti. Nesutinka, kad mokėjimas būtų išdėstytas trumpesniam laikui.

5Pareiškėjas V. D. į posėdį neatvyko, jam pranešta tinkamai, todėl byla nagrinėjama pareiškėjui nedalyvaujant

6Prašymas tenkintinas iš dalies.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 284 str. 1 d. numato, kad teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo vykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką.

8Iš bylos medžiagos nustatyta, kad Vilniaus rajono apylinkės teismas 2014-05-28 papildomu sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. 2-1005-494/2014 priteisė iš ieškovų J. N. ir V. D. lygiomis dalimis į valstybės biudžetą 1306 Lt žyminio mokesčio ir 22,88 Lt pašto išlaidų, iš viso 1328,88 Lt. Papildomas sprendimas už akių įsiteisėjo 2014-06-18. Pagal ieškovų pareikštą turtinį reikalavimą dėl 53320 Lt vertės nekilnojamojo turto pripažinimo J. J. asmenine nuosavybe už ieškinį turėjo būti sumokėtas 1600 Lt žyminis mokestis. Ieškovai sumokėjo 294 Lt žyminį mokestį, o likusios 1306 Lt žyminio mokesčio dalies mokėjimą ieškovų prašymu teismas 2014-04-07 nutartimi atidėjo iki teismo sprendimo priėmimo. Prašymo nagrinėjimo metu jokia dalis priteistos bylinėjimosi išlaidų sumos valstybei nėra sumokėta. Pareiškėjai prašo 1328,88 Lt iš jų priteistą sumą išdėstyti 12 mėnesių, t.y. nuo 2014-06-30 iki 2015-05-31, mokant kas mėnesį po 100 Lt, o paskutinę įmoką – 228,88 Lt.

9Lietuvos Aukščiausiais Teismas yra išaiškinęs, kad įsiteisėjusio teismo sprendimo vykdymas yra išdėstomas išimtinais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku. Todėl teismas, priimdamas nutartį dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo, turi nustatyti, ar išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas sprendimo įvykdymas, nebus sumenkintas pats sprendimas ir nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai, t.y. sprendimo vykdymo išdėstymas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais, turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006-11-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-594/2006 ir kt.).

10Įvertinus pateiktus duomenis apie šalių turtinę padėtį, bei sutikrinus informaciją registruose, nustatyta, kad pareiškėjai registruoto nekilnojamojo turto neturi, yra bedarbiai, registruoti darbo biržoje (b.l. 4-7), J. N. viena augina sūnų M., gim. ( - ), kuris mokosi ( - ) klasėje, ir yra motinos išlaikytinis. J. N. alimentų iš buvusio sutuoktinio negauna (b.l. 3), todėl teismas turi pagrindo manyti, kad pareiškėjų turtinė padėtis yra sunki ir jie negali sumokėti priteistų bylinėjimosi išlaidų iš karto. Tačiau, atsižvelgiant į priteistą bylinėjimosi išlaidų sumą (1328,88 Lt), į tai, kad bylinėjimosi išlaidos priteistos iš dviejų pareiškėjų lygiomis dalimis, t.y. po 664,44 Lt iš kiekvieno, teismas mano, kad bylinėjimosi išlaidų mokėjimas 12 mėnesių, nėra visiškai pateisinamas, todėl skolos mokėjimas išdėstytinas trumpesniam terminui nei prašoma - 8 mėnesiams, mokant ne mažiau kaip po 166,11 Lt per mėnesį (kiekvienas pareiškėjas po 83,05 Lt) iki visiško skolos sumokėjimo. Teismas mano, kad dėl tokio mokėjimo išdėstymo pareiškėjų interesai nebus iš esmės pažeisti, todėl, esant nurodytoms aplinkybėms, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, pareiškėjų prašymą tenkina iš dalies.

11Vadovaudamasis LR CPK 284 str., 290-291 str., teismas

Nutarė

12Pareiškėjų prašymą tenkinti iš dalies.

13Vilniaus rajono apylinkės teismo 2014-05-28 papildomo sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-1005-494/2014 įvykdymą - 1328,88 Lt bylinėjimosi išlaidų mokėjimą išdėstyti 8 (aštuoniems) mėnesiams, įpareigojant J. N. (a.k. ( - ) ir V. D. (a.k. ( - ) kas mėnesį, ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 20 dienos, mokėti lygiomis dalimis Valstybinei mokesčių inspekcijai (gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos, gavėjo bankas AB Swedbank, a.s. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660) ne mažiau kaip po 166,11 Lt (vieną šimtą šešiasdešimt šešis litus 11 ct) iki visiško skolos sumokėjimo.

14Kitoje dalyje prašymą atmesti.

15Ši nutartis yra sudedamoji teismo 2014-05-28 papildomo sprendimo už akių civilinėje byloje Nr. 2-1005-494/2014 dalis.

16Nutartis per 7 dienas nuo jos įteikimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Ryšiai