Byla 3K-3-101/2013
Dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys – UADB „Seesam Lietuva“, UAB „Verkių slėnis“, advokatų profesinė bendrija „Pranckevičius ir partneriai“

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės (pranešėja), Egidijaus Laužiko ir Antano Simniškio (kolegijos pirmininkas)

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės J. K. kasacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovams AB „City Service“, UAB „Trikampis žiedas“, UAB DK „PZU Lietuva“ dėl žalos atlyginimo; tretieji asmenys – UADB „Seesam Lietuva“, UAB „Verkių slėnis“, advokatų profesinė bendrija „Pranckevičius ir partneriai“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

52007 m. gegužės 14 d. trečiasis asmuo UAB „Verkių slėnis“ ir atsakovas AB „City Service“ sudarė namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutartį Nr. 07-05-57/1 (toliau – ir namo administravimo sutartis), kuria atsakovas įsipareigojo teikti namo administravimo, eksploatavimo, komunalines ir kitas paslaugas, tarp jų – namo teritorijos apsaugą.

6Vykdydamas šią sutartį, atsakovas AB „City Service“ 2007 m. lapkričio 22 d. sudarė su atsakovu UAB „Trikampis žiedas“ apsaugos sutartį Nr. 07-11-205, kuria atsakovas UAB „Trikampis žiedas“ įsipareigojo vykdyti gyvenamųjų namų kvartalo „Verkių slėnis“ apsaugą, imtis visų įmanomų priemonių užkirsti kelią žalai atsirasti, palaikyti viešąją tvarką objekte, sulaikyti pažeidėjus, užtikrinti, kad į objektą patektų tik asmenys, turintys tam teisę. Atsakovų AB „City Service“ ir UAB „Trikampis žiedas“ veiklos civilinė atsakomybė buvo apdrausta atsakovo UAB DK „PZU Lietuva“.

72008 m. balandžio 23 d. naktį buvo įsilaužta į ieškovei priklausančius du butus ir pavogta daug vertingo turto. Ieškovė teigia, kad dėl atsiradusios žalos kalti atsakovai. Atsakovas UAB „Trikampis žiedas“ neužtikrino teritorijos saugumo ir neužkirto kelio vagystei. Atsakovas AB „City Service“ pažeidė namo administravimo sutartį, nes nekontroliavo, ar atsakovas UAB „Trikampis žiedas“ tinkamai vykdo teritorijos apsaugą, be to, žinodamas, kad teritorija nepakankamai apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo, nesiėmė priemonių šiems trūkumams pašalinti.

8Ieškovė prašė priteisti iš atsakovų AB „City Service“, UAB „Trikampis žiedas“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ solidariai 26 517 Lt žalos atlyginimo ir procesines palūkanas.

9II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė

10Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. kovo 10 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies: priteisė ieškovei iš atsakovo AB „City Service“ 3000 Lt nuostolių atlyginimo ir procesines palūkanas; priteisė iš atsakovų AB „City Service“ ir UAB DK „PZU Lietuva“ solidariai 3101,51 Lt nuostolių atlyginimo ir procesines palūkanas; kitą ieškinio dalį atmetė.

11Teismas nurodė, kad namo administravimo ir apsaugos sutartimis atsakovai AB „City Service“ ir UAB „Trikampis žiedas“ įsipareigojo vykdyti objekto (kvartalo) ir jame esančių materialinių vertybių apsaugą. Pagal apsaugos sutarties 7.1 punktą jie privalėjo įrodyti, kad objektyviai nebuvo galimybės užkirsti kelią žalai atsirasti, tačiau tokių įrodymų nepateikė. Vagystė įvyko saugomoje teritorijoje, buvo įsilaužta net į du butus, pavogta daug stambių daiktų, kuriems išgabenti reikia specialiųjų priemonių ir laiko. Įsilaužimas buvo akivaizdus: atidaryti langai, išlaužtos balkono durys ir tvorelė. Specialia veikla užsiimantis juridinis asmuo privalėjo pastebėti į teritoriją patekusius asmenis, jų judėjimą teritorijoje. Prieš savaitę objekte jau buvo įvykusi vagystė, todėl apsaugos paslaugos turėjo būti teikiamos itin rūpestingai, be to, buvo žinoma, kad ieškovės butai neapgyvendinti ir juose nepajungta signalizacija. Apsaugos darbuotojas netinkamai vykdė savo funkcijas, nes laiku neapėjo teritorijos, tinkamai neapžiūrėjo teritorijos prie ieškovės butų, nepastebėjo akivaizdžių įsibrovimo požymių, nesiėmė priemonių nutraukti neteisėtus veiksmus, sulaikyti nusikaltėlius. Jeigu paslaugos teikėjas sutarčiai vykdyti pasitelkia trečiuosius asmenis, už tinkamą sutarties įvykdymą klientui atsako paslaugų teikėjas (CK 6.717 straipsnio 3 dalis). Atsakovo AB „City Service“ apsaugos paslaugoms vykdyti pasitelktas asmuo (UAB „Trikampis žiedas“) tinkamai nevykdė įsipareigojimų, o atsakovas nekontroliavo apsaugos paslaugų vykdymo. Atsakovas AB „City Service“ žinojo, kad kvartalo teritorija nuo pašalinių asmenų patekimo į ją nėra tinkamai užtikrinta, tačiau apie tai neinformavo butų savininkų, nesiėmė konkrečių veiksmų trūkumams pašalinti, t. y. nedėjo maksimalių pastangų sutarčiai įvykdyti. Teismas konstatavo, kad atsakovas AB „City Service“ tinkamai nevykdė namo administravimo sutarties, todėl nustatyti jo neteisėti veiksmai ir priežastinis ryšys kaip civilinės atsakomybės sąlygos. Teismo vertinimu, prie žalos atsiradimo prisidėjo ir ieškovės nerūpestingumas, nes ji, žinodama, kad butuose neveikia signalizacija, yra daug neapdraustų brangių daiktų, nesiėmė atitinkamų veiksmų turtui apsaugoti, todėl teismas sumažino atsakovo AB „City Service“ civilinę atsakomybę iki 1/3 ieškovės patirtų nuostolių. Kadangi atsakovo veiklos civilinė atsakomybė buvo apdrausta, įvykis pripažintas draudžiamuoju, tai teismas priteisė iš atsakovo ir jo draudiko UAB DK „PZU Lietuva“ solidariai 3101,51 Lt nuostolių, o 3000 Lt nepadengtą nuostolių sumą – iš atsakovo AB „City Service“.

12Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. balandžio 26 d. sprendimu pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikino ir ieškinį atmetė. Teisėjų kolegija nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog atsakovai įsipareigojo vykdyti objekto (kvartalo) ir jame esančių materialinių vertybių, įskaitant ir ieškovės butų, apsaugą. Teisėjų kolegija, įvertinusi 2007 m. gegužės 14 d. namo administravimo sutarties tikslą, t. y. tinkamai eksploatuoti bendro naudojimo objektus, atsakovo prisiimtų įsipareigojimų pobūdį, atsižvelgusi į tai, kad sutartyje nurodytas konkretus saugomas objektas – namo teritorija, o teritorija apibrėžta sutarties 3.3 punkte, padarė išvadą, kad tikrieji sutarties šalių ketinimai – buvo kvartalo teritorijos apsaugos paslauga, bet ne privačių butų ir juose esančių materialinių vertybių apsaugos paslauga. Nei 2007 m. gegužės 14 d. namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutartyje, nei 2007 m. lapkričio 22 d. apsaugos sutartyje nenustatyta, kad šalys susitarė teikti apsaugos paslaugas privatiems butams ir juose esantiems daiktams. Dėl to teisėjų kolegija konstatavo, kad tarp ieškovės ir atsakovo AB „City Service“ susiklostė gyvenamajam namui priskirtos teritorijos, o ne ieškovės butų, atlygintinės apsaugos paslaugos teisiniai santykiai. Teisėjų kolegija pažymėjo, kad byloje nenustatyta, jog apsaugos darbuotojas netinkamai vykdė savo pareigas, taip pat kad atsakovas AB „City Service“ būtų pažeidęs sutartinius įsipareigojimus.

13III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai

14Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą: priteisti jai iš atsakovo AB „City Service“ 3000 Lt nuostolių atlyginimo ir procesines palūkanas; iš atsakovų AB „City Service“ ir UAB „PZU Lietuva“ solidariai 17 470,18 Lt nuostolių atlyginimo ir procesines palūkanas. Kasacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Dėl CK 6.193 straipsnio netinkamo taikymo. Kasatorės teigimu, apeliacinės instancijos teismas pernelyg didelę reikšmę skyrė 2007 m. gegužės 14 d. namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties turinio pažodiniam aiškinimui, neatsižvelgęs į jos ir 2007 m. lapkričio 22 d. apsaugos sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, neįvertinęs, kad kasatorės atžvilgiu – tai iš esmės vartojimo paslaugų sutartis, todėl jos sąlyga dėl teritorijos apsaugos paslaugų turinio turi būti aiškinama kasatorės (vartotojo) naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis). Pagal apsaugos sutarties nuostatas į teritorijos apsaugos paslaugas įėjo ne tik patruliavimas, bet ir teritorijoje esančių gyvenamųjų namų langų ir durų apžiūra iš išorės nakties metu, atsakingų asmenų informavimas pastebėjus įsibrovimo į butus požymių, ėmimasis priemonių įsibrovėliams sulaikyti suveikus signalizacijai. Kadangi visa gyvenamojo namo bendro naudojimo inžinerinė įranga buvo perduota namo administratoriui – atsakovui AB „City Service“, tai, atsižvelgiant į apsaugos sutarties 6.1 punktą ir sutarties priedo Nr. 3 instrukcijos IV skyriaus 3 punktą, į teritorijos apsaugos paslaugas įėjo ir signalizacijos signalų gavimo iš gyventojų butų stebėjimas sargo namelyje esančiame vietiniame stebėjimo pulte, t. y. pareigos, susijusios su reagavimu į galimus namų (butų) saugumo pažeidimus.

162. Dėl atlygintinių paslaugų teikimo normų taikymo, įrodinėjimo ir įrodymų įvertinimo taisyklių pažeidimo. Apeliacinės instancijos teismas pripažino, kad tarp šalių susiklostė atlygintinių paslaugų teikimo sutartiniai teisiniai santykiai, tačiau nepagrįstai netaikė šios santykius reglamentuojančias teisės normas. Paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus (CK 6.718 straipsnis); dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti (CK 6.200 straipsnio 4 dalis). Kasatorės nuomone, apeliacinės instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, kad atsakovas AB „City Service“ tinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus. Atsakovas AB „City Service“ yra profesionalus administravimo paslaugų teikėjas, samdantis trečiuosius asmenis tam tikroms paslaugoms atlikti ir prisiimantis atsakomybę už šių trečiųjų asmenų veiksmus (CK 6.717 straipsnio 3 dalis). Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad gyvenamasis namas, kuriame yra kasatorės butai, nebuvo tiesiogiai matomas nuo sargo namelio, teritorija už namo neapšviesta ir vaizdo kameros jos nestebi, kvartalo teritorija nepakankamai apsaugota nuo pašalinių asmenų patekimo, joje anksčiau buvo įvykdyta vagysčių, o kasatorės butai neapgyvendinti. Šios aplinkybės atsakovams AB „City Service“ ir UAB „Trikampis žiedas“ buvo žinomos, todėl jie turėjo dar rūpestingiau ir atidžiau vykdyti apsaugos paslaugas, tačiau to nepadarė. Apsaugos darbuotojas netinkamai vykdė savo funkcijas, nes laiku neapėjo teritorijos, o apeidamas teritoriją netinkamai apžiūrėjo teritoriją prie ieškovės butų, nepastebėjo akivaizdžių įsibrovimo požymių, nesiėmė priemonių neteisėtiems veiksmams nutraukti.

17Prisidėjime prie kasacinio skundo trečiasis asmuo advokatų profesinė bendrija „Pranckevičius ir partneriai“ palaiko kasacinio skundo argumentus ir prašo skundą tenkinti.

18Atsiliepimuose į kasacinį skundą atsakovai AB „City Service“ ir UAB DK „PZU Lietuva“, trečiasis asmuo UAB „Verkių slėnis“ prašo apeliacinės instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Juose nurodoma, kad namo administravimo sutarties nuostatos yra aiškios ir nedviprasmiškos. Šia sutartimi atsakovas AB „City Service“ įsipareigojo teikti daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo ir komunalines paslaugas. Tikrieji sutarties šalių ketinimai – užtikrinti ne butų ir juose esančių materialinių vertybių apsaugą, o daugiabučių namų bendro naudojimo objektų tinkamą administravimą, eksploatavimą, komunalinių paslaugų teikimą, tarp jų ir teritorijos apsaugą. Byloje neįrodyta, kad atsakovas būtų netinkamai vykdęs sutartinius įsipareigojimus, todėl jam negali kilti civilinės atsakomybės. Byloje taip pat nenustatyta, kad atsakovas UAB „Trikampis žiedas“ netinkamai vykdė apsaugos sutartį. Priešingai, nustatyta, kad pati kasatorė yra kalta dėl atsiradusios žalos, nes ji išardė butuose esančią apsaugos signalizacijos įrangą, neapdraudė turto, neinformavo atsakovų apie tai, kad butuose niekas negyvena.

19Teisėjų kolegija

konstatuoja:

20IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

21Dėl 2007 m. gegužės 14 d. namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties aiškinimo ir vykdymo

22Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino 2007 m. gegužės 14 d. namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties Nr. 07-05-57/1 sąlygas dėl apsaugos paslaugų turinio ir apimties, taip pat neįvertino to, kad kasatorės atžvilgiu ši sutartis yra vartojimo paslaugų sutartis, todėl jos neaiškios sąlygos turėjo būti aiškinamos kasatorės naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis).

23Teisėjų kolegija pažymi, kad konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų aiškinimas, sutartimi sulygtų šalių pareigų bei teisių nustatymas yra fakto klausimai, tačiau klausimas, ar apeliacinės instancijos teismas teisingai taikė sutarčių aiškinimo taisykles, laikytinas teisės klausimu, dėl kurio kasacinis teismas pasisako.

24Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos kasacinio teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies nauda. Visais atvejais sutarties sąlygos aiškinamos vartotojų ir sutartį prisijungimo būdu sudariusios šalies naudai. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis” v. UAB „Homo Faber”, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Miaras“ v. A. Daujoto IĮ „Aldaujana“, bylos Nr. 3K-7-409/2010; kt.).

25Šioje byloje ginčas kilo dėl trečiojo asmens UAB „Verkių slėnis“ ir atsakovo AB „City Service“ 2007 m. gegužės 14 d. sudarytos namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties Nr. 07-05-57/1 trečiosios dalies „Sutarties dalykas“ sąlygų aiškinimo. Sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad administratorius (atsakovas AB „City Service“) įsipareigoja butų savininkams teikti sutarties 3.2 punkte nurodytame name ar namui priskirtoje teritorijoje administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas. Sutarties 1 dalyje „Sutartyje vartojamos sąvokos“ apibrėžiamos administravimo, eksploatavimo ir komunalinių paslaugų sąvokos – tai butų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, namo bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų priežiūra, bendrojo naudojimo patalpų valymas, lauko teritorijos priežiūra ir kt. (sutarties 1.2.8–1.2.10 punktai). Sutarties 1 dalyje nėra jokių nuostatų dėl butų savininkų privačios nuosavybės administravimo, eksploatavimo ar kitų paslaugų teikimo butų savininkų privačiai nuosavybei. Dėl to darytina išvada, kad šios sutarties tikslas ir esmė – administruoti ir teikti kitas paslaugas būtent tik namo bendrojo naudojimo objektams. Sutarties 3.3 punkte nustatyta, kad sutarties pagrindu aptarnaujamam namui priskirta teritorija/os bei jos/jų schema/os pateikiama/os sutarties atskiruose prieduose. Sutarties priede Nr. 2 pateikta administratoriaus teikiamų paslaugų detalizavimo ir tarifų lentelė. Jos šeštoje grafoje nustatyta, kad administratorius teikia teritorijos apsaugos paslaugą (24 val. per parą, 7 dienas per savaitę budintis sargas, kuris apeina teritoriją ne rečiau kaip kas 2 val.). Taigi 2007 m. gegužės 14 d. namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutartyje Nr. 07-05-57/1 ir jos priede Nr. 2 aiškiai ir nedviprasmiškai nurodytas administratoriaus teikiamų apsaugos paslaugų objektas – namo teritorija, todėl šiuo atveju nėra teisinio pagrindo taikyti CK 6.193 straipsnio 4 dalies nuostatas dėl sutarties aiškinimo, kai abejojama dėl jos sąlygų.

26Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės apsiribojo tik namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties lingvistiniu teksto aiškinimu, neatsižvelgęs į šios ir apsaugos sutarties tarpusavio ryšį. Iš bylos medžiagos matyti, kad namo teritorijos apsaugos paslaugoms vykdyti atsakovas AB „City Service“ pasitelkė atsakovą UAB „Trikampis žiedas“, 2007 m. lapkričio 22 d. sudaręs su juo apsaugos sutartį Nr. 07-11-205. Šios sutarties 3.1 punkte nustatyta, kad paslaugų teikėjas (atsakovas UAB „Trikampis žiedas“) įsipareigoja vykdyti objekto ir jame esančių materialinių vertybių apsaugą, imtis visų įmanomų priemonių užkirsti kelią žalai atsirasti, palaikyti viešąją tvarką objekte, sulaikyti pažeidėjus, užtikrinti, kad į objektą patektų tik asmenys, turintys tam teisę, ir kt. Pagal sutarties 1.1.5 punktą sutarties objektas –˜gyvenamųjų namų kvartalas „Verkių slėnis“. Sutarties priede Nr. 3 išdėstyta saugos darbuotojų, saugančių gyvenvietę „Verkių slėnis“ (objektas) instrukcija. Joje nustatyta, kad į saugos darbuotojo pareigas įeina: palaikyti viešąją tvarką objekte, užkirsti kelią bet kokiems teisės pažeidimams, nutraukti neteisėtus veiksmus, sulaikyti pažeidėjus, saugoti turtą, stebėti ir kontroliuoti į teritoriją įeinančių lankytojų srautus, neleisti pašalinių asmenų į gyvenvietės teritoriją, nakties metu apžiūrėti namų langus ir duris iš lauko pusės, apeiti gyvenvietės teritoriją, kt. Taigi apsaugos sutartyje taip pat aiškiai nurodyta, kad apsaugos paslaugos teikiamos tik namo, o ne butų teritorijai. Be to, šia sutartimi atsakovas UAB „Trikampis žiedas“, kaip namo administratoriaus pasitelktas asmuo apsaugos paslaugoms vykdyti, negalėjo prisiimti kitokių apsaugos įsipareigojimų, nei nustatyta namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutartyje.

27Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės instancijos teismas tinkamai įvertino 2007 m. gegužės 14 d. namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties Nr. 07-05-57/1 prigimtį, esmę ir dalyką, nepažeidė sutarčių aiškinimo taisyklių, nenukrypo nuo šiuo klausimu suformuotos kasacinio teismo praktikos, todėl padarė teisingą išvadą, jog tikrieji sutarties šalių ketinimai buvo namo teritorijos apsaugos paslauga, bet ne butų ir juose esančio turto apsauga.

28Kasaciniame skunde taip pat nurodoma, kad atsakovai AB „City Service“ ir UAB „Trikampis žiedas“ netinkamai vykdė sutartinius įsipareigojimus dėl namo teritorijos apsaugos. Kasatorė, nurodydama šią aplinkybę, turėjo procesinę pareigą ją įrodyti (CPK 178 straipsnis).

29Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis teismas yra saistomas pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių. Apeliacinės instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo bei apsaugos sutarčių tinkamumo (netinkamumo) vykdymo, nustatė, kad byloje nėra duomenų apie tai, jog atsakovai AB „City Service“ ir UAB „Trikampis žiedas“ būtų netinkamai vykdę sutartinius įsipareigojimus dėl namo teritorijos apsaugos paslaugų teikimo. Iš bylos medžiagos teismas nustatė, kad atsakovo UAB „Trikampis žiedas“ apsaugos darbuotojas, pastebėjęs įsilaužimo į kasatorės butus požymius, iškvietė policiją ir pranešė apie tai atsakovui AB „City Service“, t. y. vykdė savo pareigas, nustatytas instrukcijoje (Apsaugos sutarties priedas Nr. 3). Teismas byloje nenustatė, kad įvykio metu budėjęs apsaugos darbuotojas nebūtų apėjęs teritorijos kas dvi valandas 24 valandas per parą, kaip numatyta namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo sutarties priede Nr. 2. Teismas nustatė, kad pati kasatorė buvo nepakankamai atidi ir rūpestinga, nes, žinodama, jog jos butai yra namo pirmame aukšte, nutolę nuo apsaugos posto, blogai matomoje vietoje, nepranešė atsakovams apie tai, kad butų apsaugos signalizacijos įranga išardyta (išinstaliuota), juose niekas negyvena ir yra daug vertingo turto. Teisėjų kolegija pažymi, kad, sprendžiant dėl atsakovo AB „City Service“ sutartinių pareigų tinkamo vykdymo, įvertintina tai, kad jis, nebūdamas apsaugos paslaugų teikimo srities specialistas, šioms paslaugoms vykdyti pasitelkė šios srities profesionalą – atsakovą UAB „Trikampis žiedas“; kad žinodamas apie saugomos teritorijos infrastruktūros trūkumus (teritorija aptverta neaukšta tvora, stebima tik viena kamera), jis raštu kreipėsi į namų statytoją AB „Hanner“ su prašymu (pasiūlymu) įrengti papildomas teritorijos vaizdo stebėjimo kameras, palikti praėjimą tik pro apsaugos postą, įrengti panoraminį veidrodį, papildomas tvoreles ir kt., t. y. dėjo maksimalias pastangas tam, kad jo sutartiniai įsipareigojimai dėl teritorijos apsaugos būtų vykdomi tinkamai.

30Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinės instancijos teismo byloje nustatytas faktines aplinkybes, konstatuoja, kad kasatorė neįrodė, jog atsakovai AB „City Service“ ir UAB „Trikampis žiedas“ netinkamai vykdė savo sutartinius įsipareigojimus dėl namo teritorijos apsaugos paslaugos teikimo.

31Dėl kitų kasacinio skundo argumentų kaip teisiškai nereikšmingų ir neatitinkančių kasacijos pagrindų teisėjų kolegija nepasisako.

32Dėl nurodytų aplinkybių visumos teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra teisinio pagrindo kasacinio skundo argumentais naikinti apeliacinės instancijos teismo sprendimo (CPK 346 straipsnio 2 dalis).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

34Atmetus kasacinį skundą, iš kasatorės trečiajam asmeniui UAB „Verkių slėnis“ priteistinos išlaidos už advokato pagalbą parengiant atsiliepimą į kasacinį skundą. Trečiasis asmuo pateikė įrodymus, kad sumokėjo advokatui 5125 Lt. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 2 d. Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato teikiamą teisinę paslaugą nustatytą maksimalų dydį, į tai, kad byla nebuvo itin sudėtinga ir advokato darbo bei laiko sąnaudos parengiant atsiliepimą į kasacinį skundą nebuvo didelės, prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų dydį mažina iki 1700 Lt (CPK 93, 98 straipsniai).

35Iš kasatorės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu kasaciniame teisme (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas, 96 straipsnis). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Bendrosios teismo raštinės 2013 m. sausio 11 d. pažymą kasacinis teismas patyrė 129,25 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

36Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 359 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

37Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

38Priteisti iš ieškovės J. K. trečiajam asmeniui UAB „Verkių slėnis“ (į. k. 120455985) 1700 (vieną tūkstantį septynis šimtus) Lt išlaidų advokato pagalbai kasaciniame teisme apmokėti.

39Priteisti iš ieškovės J. K. į valstybės biudžetą 129,25 Lt (vieną šimtą dvidešimt devynis litus 25 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

40Ši nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 2007 m. gegužės 14 d. trečiasis asmuo UAB „Verkių slėnis“ ir atsakovas... 6. Vykdydamas šią sutartį, atsakovas AB „City Service“ 2007 m. lapkričio... 7. 2008 m. balandžio 23 d. naktį buvo įsilaužta į ieškovei priklausančius... 8. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovų AB „City Service“, UAB... 9. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimų esmė... 10. Vilniaus miesto 1-asis apylinkės teismas 2011 m. kovo 10 d. sprendimu... 11. Teismas nurodė, kad namo administravimo ir apsaugos sutartimis atsakovai AB... 12. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m.... 13. III. Kasacinio skundo ir atsiliepimų į jį teisiniai argumentai... 14. Kasaciniu skundu ieškovė prašo panaikinti apeliacinės instancijos teismo... 15. 1. Dėl CK 6.193 straipsnio netinkamo taikymo. Kasatorės teigimu, apeliacinės... 16. 2. Dėl atlygintinių paslaugų teikimo normų taikymo, įrodinėjimo ir... 17. Prisidėjime prie kasacinio skundo trečiasis asmuo advokatų profesinė... 18. Atsiliepimuose į kasacinį skundą atsakovai AB „City Service“ ir UAB DK... 19. Teisėjų kolegija... 20. IV. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 21. Dėl 2007 m. gegužės 14 d. namo administravimo ir kitų paslaugų teikimo... 22. Kasaciniame skunde nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas netinkamai... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad konkrečios sutarties turinio ir jos sąlygų... 24. Sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose... 25. Šioje byloje ginčas kilo dėl trečiojo asmens UAB „Verkių slėnis“ ir... 26. Kasaciniame skunde nepagrįstai teigiama, kad apeliacinės instancijos teismas... 27. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinės... 28. Kasaciniame skunde taip pat nurodoma, kad atsakovai AB „City Service“ ir... 29. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CPK 353 straipsnio 1 dalį kasacinis... 30. Teisėjų kolegija, įvertinusi apeliacinės instancijos teismo byloje... 31. Dėl kitų kasacinio skundo argumentų kaip teisiškai nereikšmingų ir... 32. Dėl nurodytų aplinkybių visumos teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 34. Atmetus kasacinį skundą, iš kasatorės trečiajam asmeniui UAB „Verkių... 35. Iš kasatorės valstybei priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių... 36. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 37. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m.... 38. Priteisti iš ieškovės J. K. trečiajam asmeniui UAB „Verkių slėnis“... 39. Priteisti iš ieškovės J. K. į valstybės biudžetą 129,25 Lt (vieną... 40. Ši nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos....