Byla 2A-1149-431/2012
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimos Gerasičkinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Antano Rudzinsko ir Jūratės Varanauskaitės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo A.S. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo AB „Swedbank“ ieškinį atsakovui A.S. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Ieškovas AB “Swedbank” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovo A.S. 26 882,07 EUR dydžio skolą, 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad ieškovas ir UAB „Liual“ sudarė kredito linijos sutartį, pagal kurią bankas suteikė įmonei kreditą. Kredito gavėjo – UAB „Liual“ – prievolių įvykdymas buvo užtikrintas atsakovo laidavimu. 2010-04-13 suėjo galutinis kredito grąžinimo terminas, tačiau kredito gavėjas UAB “LIUAL” Kredito linijos sutarties reikalavimų nevykdė, nustatyti terminu suteikto kredito ieškovui negrąžino. 2010-05-07 įsiteisėjo VAT nutartos, kuria UAB “LIUAL” iškelta bankroto byla. Kredito linijos sutarties pagrindu teismui patvirtinus ieškovo finansinius reikalavimus, pastarieji liko nepatenkinti, todėl ieškovas 2010-11-09 raštu kreipėsi į kredito gavėjo laiduotoją A.S. ir papildomai nustatyti terminu pasiūlė padengti kredito gavėjo įsiskolinimus. Tačiau atsakovas pranešė ieškovui, kad jis neketina vykdyti savo įsipareigojimų. Nurodė, kad vadovaujantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, ieškinio senatis reikšti reikalavimus solidariam atsakovui nesuėjo, atsakovas privalo įvykdyti sutartį.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-05-03 sprendimu ieškovo ieškinį patenkino. Teismas priteisė ieškovui iš A.S. 92818,14 Lt dydžio skolą, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2010-12-07 dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei 2785 litų žyminį mokestį.

7Teismas ieškinį tenkino, nes atsakovas laidavimo sutartimi įsipareigojo atsakyti už UAB „Liual“ prievolių įvykdymą (LR CK 6.6 str., 6.23 str., 6.76 str. 1 d.). Iš šios bylos duomenų teismas nustatė, kad ieškovas ir UAB „Liual“ sudarė kredito linijos sutartį, pagal kurią bankas suteikė įmonei kreditą. Kredito gavėjo – UAB „Liual“ – prievolių įvykdymas buvo užtikrintas atsakovo laidavimu. Laidavimo sutartyje nustatyta, kad: laiduotojas atsako bankui ta pačia apimtimi, kaip ir kredito gavėjas – už kredito grąžinimą, palūkanų bei netesybų sumokėjimą, nuostolių atlyginimą bei kitų kredito sutartyje nustatytų mokėjimų sumokėjimą bankui (3.2 punktas); laidavimo sutartis galioja iki visiško prievolių bankui pagal kredito sutartį įvykdymo (9.1 punktas). Taigi šalių sudarytose laidavimo sutartyse laiduotojų (atsakovo) atsakomybės mastas nustatytas (ribojamas) skolininko – kredito gavėjo UAB „Liual“ – atsakomybės apimtimi. Laidavimo sutarties 7.1. punktas numato, kad laidavimo sutartis galioja nuo pasirašymo momento iki to momento, kol bus tinkamai įvykdytos lizingo sutartyje ir laidavimo sutartyje numatytos sąlygos. Teismas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, konstatavo, jog šiuo atveju CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos terminas nebus taikomas, bet prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Toks šalių susitarimas atitinka Konstitucijos 46 straipsnyje nustatytą asmens ūkinės veiklos laisvės ir iniciatyvos principą. Atsakovas A.S. prisiėmė prievolę įvykdyti kredito sutartį visa apimtimi, todėl, vadovaujantis LR CK 6.76 str., 6.81 str. 1 d., iš atsakovo ieškovui priteisiama 92818,41 litų skola.

8III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

9Apeliaciniu skundu atsakovas A.S. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-03 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškovo ieškinį atmesti.

10Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. ieškovas savo reikalavimą kildina iš Laidavimo sutarties. Pagal Kredito sutartį prievolės įvykdymo, t.y. kredito grąžinimo terminas yra 2010-04-03. Taigi ieškinį laiduotojui ieškovas privalėjo pateikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo šios datos, o būtent iki 2010-07-14. Praleidęs imperatyvios įstatymo normos įtvirtintą terminą, ieškovas prarado teisę nukreipti savo reikalavimą į laiduotoją. Teigia, kad pirmosios instancijos teismo pozicija ir Laidavimo sutarties 9.1 p., numatantis, kad sutartis iki visiško prievolių pagal Kredito sutartį įvykdymo prieštarauja CK 1.125 str. 12 d., kadangi tokiu šalių susitarimu iš esmės eliminuojami įstatyme nustatyti ieškinio senaties terminai;
  2. dėl CPK normų pažeidimo apeliantas nurodo, jog ši byla yra svarbi L. S. šeimos interesams, todėl pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas įtraukti pareiškėją L.S. į civilinį procesą, pažeidė CPK 46 str. nuostatas.

11Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Swedbank“ prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-03 sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovo apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai

13Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.)

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (LR CPK 320 str. 1 ir 2 dalys).

15Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 str. 2 ir 3 dalys), taip pat byloje nėra ginamas viešasis interesas, todėl bylą apeliacinės instancijos teismas nagrinėja apeliacinio skundo ribose.

16Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas ir trečiasis asmuo 2011-10-11 sudarė Kredito linijos sutartį Nr. 07-111483-KL dėl kredito BUAB „LIUAL“ suteikimo (b.l. 5-10). Laidavimo sutartimi Nr.07-111483-LA1, kurios galutinė ir šiuo metu galiojanti redakcija išdėstyta 2009 m. spalio 13 d. Laidavimo sutartyje Nr. 07-111483-LA1, atsakovas įsipareigojo atsakyti ieškovui, jei trečiasis asmuo neįvykdytų savo prievolių pagal Kredito linijos sutartį Nr. 07-111483-KL (b.l.11-12). Vilniaus apygardos teismo 2010-04-26 nutartimi byloje Nr. B2-3142-262/2012 trečiajam asmeniui iškelta bankroto byla. Šioje byloje Vilniaus apygardos teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartimi patvirtintas 92 818,41 Lt ieškovo finansinis reikalavimas (b.l. 42).

17CK 6.88 str. 1 d. nurodo, kad laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Tačiau apeliacinės instancijos teismas nesutinka su apelianto argumentu, jog ieškovas yra praleidęs trijų mėnesių ieškinio senaties terminą numatytą CK 6.88 straipsnio 1 dalyje.

18Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Bendrasis principas yra tas, kad laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 straipsnio 2 dalis, 6.87 straipsnio 1 dalis). CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai. CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Tačiau CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl to, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį. Aptariama sutarties sąlyga vertintina kaip įstatymo neuždraustas kitoks šalių susitarimas. Šiuo atveju CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos terminas nebus taikomas, bet prievolės įvykdymo užtikrinimo priemonė galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes laiduotojas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Šalių susitarimas, kad laidavimas galioja iki visiško prievolės įvykdymo, turi būti išreikštas aiškiai ir nedviprasmiškai, nes kiekvienu atveju laiduotojas turi žinoti, kokią atsakomybę jis prisiima suteikdamas kito asmens kreditoriui laidavimą ir užtikrindamas skolininko prievolę. Atitinkamai ir kreditorius žino, kokia apimtimi ir terminais atsako laiduotojas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. liepos 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. A. v. UAB „Vilsima“, UAB „Čilija“, bylos Nr. 3K-3-261/2009; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. gegužės 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Swedbank“ v. P. B. , D. Breimelienė, bylos Nr. 3K-7-229/2009).

19Nagrinėjamu atveju 2007 m. spalio 11 d. sudarytos Kredito linijos sutarties Nr. 07-111483-KL pagrindu ieškovas suteikė trečiajam asmeniui kreditą, t.y. savo prievoles trečiajam asmeniui įvykdė visa apimtimi ir nustatytais terminais. Tarp ieškovo ir atsakovo sudaryta Laidavimo sutartimi Nr.07-111483-LA1, kurios galutinė ir šiuo metu galiojanti redakcija išdėstyta 2009 m. spalio 13 d. Laidavimo sutartyje Nr. 07-111483-LA1, atsakovas įsipareigojo atsakyti ieškovui, jei trečiasis asmuo neįvykdys savo pareigų pagal kredito linijos sutartį.

20Laidavimo sutartimi ieškovas su laiduotoju aiškiai ir nedviprasmiškai susitarė, kad laidavimas galios iki visiško prievolių bankui pagal Kredito sutartį įvykdymo (Laidavimo sutarties 9.1 punktas) Toks susitarimas, kaip jau anksčiau buvo minėta, neprieštarauja laidavimą reglamentuojančioms CK teisės normoms. Tokiu atveju CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas prievolės pabaigos trijų mėnesių terminas netaikytinas, laidavimas galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, nes atsakovas laisva valia siekė tokių teisinių padarinių. Byloje nėra duomenų, paneigiančių šią išvadą, t. y. kad atsakovas, sudarydamas laidavimo sutartį su ieškovu ir taip užtikrindamas BUAB “Liual” prievolių pagal 2007 m. spalio 11 d. kredito linijos sutartį įvykdymą, siekė susitarti dėl terminuoto laidavimo (CK 6.193 straipsnis, CPK 185 straipsnis).

21Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, sprendžiant ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, negalima ignoruoti sutarties šalių valios ir vadovautis vien įstatymo nuostatomis. Teismas, spręsdamas sutartinių ginčų klausimus, nuo sutarties sąlygų turinio gali (ir privalo) nukrypti ir vadovautis teisės normomis tik tada, kai šalių sutartis prieštarauja bendriesiems teisės principams (CK 1.5 straipsnis), viešajai tvarkai (CK 1.81 straipsnis) ar imperatyviosioms įstatymo nuostatoms (CK 6.157 straipsnis). Esant šalių sutartiniams santykiams turi būti taikoma šalių sutartis, kiek ji neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, o jeigu šalys konkrečiu klausimu nesudarė susitarimo, tai taikomos įstatymo nuostatos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2010 m. rugsėjo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ŽVC“ v. AB „Pineka“, bylos Nr. 3K-7-262/2010). Taigi, esant nurodytam šalių susitarimui, t. y. kad laidavimas galios tol, kol bus grąžinta visa paskola, ir nustačius, kad šis susitarimas neprieštarauja laidavimą reglamentuojančioms CK teisės normoms, kreditoriaus ir laiduotojo ginčas dėl BUAB„LIUAL“ skolos grąžinimo turi būti sprendžiamas remiantis šia jų sudarytos laidavimo sutarties 4.1 punkte įtvirtinta nuostata. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad trečiasis asmuo BUAB “LIUAL” neįvykdė prievolės ieškovui (b.l. 13). Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad CK 6.88 straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas nagrinėjamu atveju netaikytinas, už prievolės neįvykdymą – negrąžintą 26 882,07 eurų kreditą atsakovas solidariai atsakingas ieškovui kartu su BUAB „LIUAL“, už kurį atsakovas laidavo ieškovui.

22Apeliantas taip pat teigia, kad civilinėje byloje yra pažeidžiamos byloje nedalyvaujančio asmens, t.y. apelianto sutuoktinės teisės ir pareigos, kadangi pirmosios instancijos teismas, 2011-02-10 nutartimi atmetė pareiškėjos L.S. prašymą įtraukti į bylą trečiuoju asmeniui, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus. Tačiau apeliacinės instancijos teismas pastebi, kad skunde nėra pagrindžiama, kaip ši aplinkybė yra susijusi su skundžiamo teismo sprendimo neteisingumu ar neteisėtumu. Be to, teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad vadovaujantis CPK 46 str. 3 d., tokia teismo nutartis negali būti skundžiama atskiruoju skundu, kadangi minėtas CPK straipsnis nustato, jog asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus, turi turėti su ginčo dalyku susijusį savarankišką reikalavimą, kurio pareiškimą privaloma apmokėti žyminiu mokesčiu. Tokio trečiojo asmens suinteresuotumas byla ir jos baigtimi yra atskiro, savarankiško ieškinio prielaida ir pagrindas. Vadinasi, teismo nutartimi, kuria atmetamas prašymas įtraukti į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus nėra užkertamas kelias civilinės bylos nagrinėjimui, bei nepažeidžiamos trečiojo asmens teisės ir teisėti interesai, nes neapribojama galimybė savo teises ginti atskiroje civilinėje byloje.

23Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

24Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

25Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str., teismas

Nutarė

26Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB “Swedbank” kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas... 5. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 6. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2011-05-03 sprendimu ieškovo ieškinį... 7. Teismas ieškinį tenkino, nes atsakovas laidavimo sutartimi įsipareigojo... 8. III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. Apeliaciniu skundu atsakovas A.S. prašo Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo... 10. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:
    11. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas AB „Swedbank“ prašo Vilniaus... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir motyvai... 13. Apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Išnagrinėjęs šią bylą apeliacine tvarka, teismas nenustatė absoliučių... 16. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas ir trečiasis... 17. CK 6.88 str. 1 d. nurodo, kad laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris... 18. Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už... 19. Nagrinėjamu atveju 2007 m. spalio 11 d. sudarytos Kredito linijos sutarties... 20. Laidavimo sutartimi ieškovas su laiduotoju aiškiai ir nedviprasmiškai... 21. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, sprendžiant ginčus, kylančius iš... 22. Apeliantas taip pat teigia, kad civilinėje byloje yra pažeidžiamos byloje... 23. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga... 24. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 25. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325- 331 str.,... 26. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011 m. gegužės 3 d. sprendimą palikti...