Byla 2-1029/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Artūro Driuko, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Audronės Jarackaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Inkaso“ ir ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Baltijos stogai“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalies dėl administratoriaus paskyrimo, civilinėje byloje Nr. B2-1612-413/2009 pagal pareiškėjų uždarųjų akcinių bendrovių „Darbuva“, „Baltijos stogai“, „Stiklo siena“, uždarosios akcinės bendrovės „Statversas“ administracijos vadovo ir trečiojo asmens, pareiškiančio savarankiškus reikalavimus ieškovo pusėje, UAB „Inkaso“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo uždarajai akcinei bendrovei „Statversas“.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami UAB „Statversas“ iškelti bankroto bylą. Nurodė, kad atsakovas nevykdo ir yra nepajėgus vykdyti savo finansinių įsipareigojimų, t.y. ieškovui UAB „Darbuva“ neatsiskaito už atliktus darbus pagal išrašytas PVM sąskaitas-faktūras ir skolinga 82 655,36 Lt, UAB „Baltijos stogai“ – neapmoka už atliktus darbus 189 998,24 Lt, UAB „Stiklo siena“ – neatsiskaito už pateiktas prekes ir skolinga 22 495,59 Lt, trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais UAB „Inkaso“, kaip UAB „Naujas fasadas“ finansinio reikalavimo perėmėjui pagal Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. INK/NAU/10/03/08, yra skolinga 358 493,35 Lt. Pareiškėjų nuomone, atsakovė neturi lėšų atsiskaityti su kreditoriais ir yra nemoki.

5Ieškovas UAB „Darbuva“ įmonės administratoriumi prašė paskirti J. G..

6Ieškovas UAB „Baltijos stogai“ administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

7Ieškovas UAB „Stiklo siena“ administratoriumi prašė paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

8Tretysis asmuo UAB „Inkaso“ administratoriumi prašė paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“.

9Ieškovas UAB „Statversas“ administracijos vadovas ir vienintelis įmonės akcininkas E. K. administratoriumi prašė paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“

10Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartimi UAB „Statversas“ iškėlė bankroto bylą, o įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Teismas konstatavo, kad UAB „Statversas“ laiku nemoka darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus, negrąžina kreditų, nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų ir laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, todėl pareiškėjų pareiškimai dėl bankroto bylos iškėlimo pripažinti pagrįstais (ĮBĮ 9 str. 5 d. 1 p.). Be to, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad atsižvelgiant į Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos vertinimą, visi siūlomi administratoriai atitinka administratoriams keliamus reikalavimus. Pagal ĮBĮ 11 straipsnį bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis bei privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis bei vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Teismas pažymėjo, kad ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo, todėl skirdamas įmonės administratoriumi vieną iš siūlomų kandidatų, teismas, visų pirma, atsižvelgia į pasiūlytų kandidatų patirtį ir kompetenciją aptariamos veiklos srityje bei gebėjimus kuo ekonomiškiau ir koncentruotai administruoti įmonę iškėlus jai bankroto bylą. Įmonės turtas viršija 9 000 000 Lt, įmonė turi daug skolų, todėl teismas padarė išvadą, kad norint tinkamai administruoti tokį turtą ir finansinius įsipareigojimus, reikalingi atitinkami darbo pajėgumai ir patirtis. Pareiškėjų UAB „Stiklo siena“ ir UAB „Statversas“ siūlomas kandidatas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, lyginant su kitais siūlomais bankroto administratoriais, turi didžiausią patirtį nurodytoje veikloje (bendrovė įsteigta 1998 metais), šioje įmonėje dirba daugiausiai, t. y. 30 darbuotojų, iš kurių 10 darbuotojų turi bankrutuojančios įmonės administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus. Nutarties priėmimo dienai įmonė yra užbaigusi 415 įmonių administravimo ir likvidavimo procedūrų ir turi didžiausią patirtį lyginant su kitais kandidatais. Skundų dėl šios bendrovės veiklos negauta ir nepateikta duomenų, kad įmonei būtų taikytos drausminės ar kitos poveikio priemonės. Įmonės bankroto administratoriaus, kaip ir bendrovės, kuriai keliama bankroto byla, buveinės yra tame pačiame mieste, kas labiau užtikrintų operatyvų ir ekonomišką bankroto procedūrų vykdymą. Tokiu būdu, aptartų kriterijų ir paminėtų aplinkybių pagrindu Kauno apygardos teismas iš pasiūlytų kandidatų UAB „Staversas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

11Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Inkaso“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalį, kuria UAB Statversas“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o UAB „Statversas“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“. Nurodo šiuos argumentus:

121. Teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ vertino tik šios įmonės kaip juridinio asmens patirtį bei visiškai neatsižvelgė į atskirų asmenų, dirbančių teismui pasiūlytose administruojančiose įmonėse, patirtį.

132. Teismas, vertindamas siūlomų bankroto administratorių kandidatūras, turi atsižvelgti ir į bankroto administratorių šiuo metu vykdomų bei neužbaigtų bylų kiekį, o UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šiuo metu vykdo 164 bankroto procedūras, o dirba vos 10 administratorių (fizinių asmenų), todėl jiems tenka per didelis darbo krūvis, kas leidžia abejoti paskirto bankroto administratoriaus sugebėjimu tinkamai bei operatyviai atlikti visas bankroto procedūras.

143. UAB „Bankroto departamentas LT“ buvo įsteigta palyginti neseniai, tačiau įmonės darbuotojai yra sukaupę ilgametę darbo patirtį ir bankroto administravimo paslaugas teikia nuo 2001 metų, šiuo metu įmonės darbuotojų vykdomų bankroto procedūrų skaičius – 24, o baigtų bankroto procedūrų – 18.

154. UAB „Bankroto departamentas LT“ keturiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose) turi teisę nemokamai naudotis administracinėmis patalpomis, o tai ženkliai sumažina bankroto procedūrų kaštus.

165. Byloje UAB „Statversas“ administracijos vadovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, jog nesutinka su ieškovų reikalavimais iškelti bankroto bylą, nors pats vadovas nagrinėjamu atveju taip pat yra UAB „Statversas“ bankroto bylos iniciatorius. Taigi atsakovo vadovas neturėjo tvirtos pozicijos dėl bankroto bylos iškėlimo, o tai kelia abejonių ir dėl jo prašymo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kurį pirmosios instancijos teismas ir paskyrė UAB „Statversas“ administratoriumi. Tuo tarpu aplinkybė, kai bankroto administratoriumi yra paskiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, yra vertinama neigiamai, nes bankroto procese tai dažniausiai sukelia abejones dėl galimai šališkos ir suinteresuotos minimo asmens veiklos ir bereikalingai komplikuoja šias procedūras.

17Ieškovas UAB Darbuva“ pareiškimu prisideda prie trečiojo asmens UAB „Inkaso“ atskirojo skundo ir prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalį, kuria UAB Statversas“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, o UAB „Statversas“ administratoriumi paskirti UAB „Bankroto departamentas LT“.

18Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Baltijos stogai“ prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo pakeisti ir UAB „Statversas“ administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Nurodo šiuos argumentus:

191. Tai, kad UAB „Bankrotų administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turi didžiausią patirtį, nepaneigia ir kitų siūlomų administratorių, kurių kandidatūrų pirmosios instancijos teismas nevertino, patirties.

202. UAB „Bankrotų administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbo krūvis yra labai didelis (vienam įmonėje dirbančiam administratoriui vidutiniškai tenka net 16,5 įmonės), kai tuo tarpu UAB „Bankrotų administravimo grupė“ šiuo metu administruoja tik 4 įmones, o bendrovėje dirba trys aukštos kvalifikacijos bankroto administratoriai, turintys patirties administruojant dideles ir labai dideles įmones. Be to, UAB „Bankrotų administravimo grupė“ įgalioto asmens ir bankrutuojančios įmonės buveinės vieta (miestas) sutampa.

213. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus paskyrimo teismas skyrė parengiamąjį posėdį, tačiau į jį nei atsakovas, nei UAB „Stiklo siena“ (šio ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius buvo paskirtas) neatvyko ir nebuvo išsiaiškinta, kodėl UAB „Statversas“ skubiai pakeitė registracijos vietą iš Mažeikių į Kauną, o tai yra labai svarbu vertinant nesąžiningus atsakovo veiksmus ir nepagrįstą bankroto administratoriaus paskyrimą.

224. UAB „Statversas“ ir paskirtasis bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ yra susiję asmenys, o paskirtasis bankroto administratorius turi aiškų suinteresuotumą bylos baigtimi. Antai 2002 m. spalio 8 d. adresu ( - ), buvo įregistruota UAB „Ekama“ (vadovas E. K.), kuri iki tol buvo registruota adresu ( - ), o jau 2002 m. spalio 24 d. minėtai įmonei iškelta bankroto byla ir administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (įgaliotas asmuo – A. V.) ir UAB „Ekama“ bankroto procedūros truko penkis su puse metų. Atitinkamai 2002 m. spalio 8 d. ( - ) buvo įregistruota UAB „Statversas“, kuri nuo 2004 m. sausio 2 d. iki 2009 m. gruodžio 15 d. buvo registruota adresu ( - ) (nuo 2000 m. gegužės 30 d. įmonės vadovas E. K.). Tokiu būdu, apelianto įsitikinimu, vėl tiksliai pasikartoja situacija, kai atsakovui būnant nemokiam, yra skubiai pakeičiamas juridinis registracijos adresas iš ( - ), į ( - ), ir po mėnesio E. K. vadovaujamoms įmonėms keliamos bankroto bylos. Tokiu būdu UAB „Bankrotų administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ administruojant UAB Statversas“ vėlgi tikėtinas bankroto procedūrų vilkinimas ir bankrutuojančios įmonės buvusio vadovo sąsajos su bankroto administratoriumi bei pastarojo šališkumas.

23Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas UAB „Statversas“ prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovas neginčijo savo nemokumo, o atsiliepime į pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo tik pažymėjo, kad UAB „Darbuva“ ir UAB „Baltijos stogai“ netinkamai realizavo savo teises inicijuoti bankroto bylos iškėlimą. Atsakovas yra suinteresuotas bankroto administratoriaus kandidatūra, tačiau reikalavimas būti nesuinteresuotam bankroto procese taikomas tik pačiam bankroto administratoriui. Atitinkamai apeliantas nepateikia jokių įrodymų, kurie patvirtintų teiginius apie tai, kad E. K. vadovaujamos įmonės siekė suklaidinti kreditorius, pakeisdamos savo registruotas buveines, o taip pat nepateikiama jokių objektyvių aplinkybių, kurios rodytų, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius turi teisinį suinteresuotumą atsakovo bankroto bylos baigtimi. Tuo tarpu motyvų, kuriais remiantis atmestos kitos pasiūlytos administratoriaus kandidatūros, nenurodymas arba nepakankamas nurodymas gali būti pagrindas naikinti nutartį ar atitinkamą jos dalį tik jeigu būtų nustatyta, kad paskiriant administratorių buvo padarytas įstatymų pažeidimas, dėl kurio ši nutartis laikytina neteisinga, t. y. jeigu paskirtas administratorius neatitinka ĮBĮ nustatytų reikalavimų. Siūlomas administratorius „Bankroto departamentas LT“ registruotas Vilniuje, o visi administratoriai (fiziniai asmenys) taip pat gyvena Vilniuje, kai tuo tarpu atsakovas registruotas Kaune, todėl atstumas neišvengiamai didintų bankroto procedūros kaštus. Be to, atskirų UAB „Bankroto departamentas LT“ administratorių (fizinių asmenų) užimtumas irgi didelis. Atitinkamai 2 iš 3 UAB „Bankrotų administravimo grupė“ administratorių gyvena Vilniuje ir Klaipėdoje, o administratorius A. G. šiuo metu administruoja 26 įmones. Visgi UAB „Statversas“ turtas viršija 9 milijonus litų, įmonė turi daug skolų, todėl norint tinkamai administruoti bankrutuojančią didelę įmonę, reikalingi atitinkami darbo pajėgumai ir patirtis, kurios apeliantų siūlomi kandidatai turi nepakankamai.

24Atsiliepimu į atskiruosius skundu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad skiriant bankrutuojančios įmonės administratorių, reikia atsižvelgti į administratoriaus patirtį administruojant įvairaus dydžio įmones, kvalifikaciją, darbuotojų skaičių ir optimalų administratoriaus darbo krūvį, o visus šiuos reikalavimus geriausiai atitinka būtent UAB „Bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Be to, vadovaujantis LR Ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 4-21 „Dėl teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos patvirtinimo“ 8.2 ir 8.5 punktų reikalavimais, Įmonių bankroto valdymo departamentas pritaria teismo siūlomai administratoriaus kandidatūrai tik tuo atveju, kai yra atitinkamai įvertinamos aplinkybės dėl siūlomos administratoriaus kandidatūros užimtumo. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ taip pat pažymi, kad BUAB „Ekama“ bankroto procedūra užsitęsė ne dėl administratoriaus neteisėtų ir kaltų veiksmų, tačiau būtent dėl teisminio ginčo, kuris kilo dėl bendrovės kreditoriaus UAB „Versenta“ finansinio reikalavimo ginčijimo. Atitinkamai administratoriaus veiksmų kontrolę bankroto proceso metu vykdo ne buvusieji bendrovės valdymo organai, bet būtent bankrutuojančios įmonės kreditoriai ir teismas. Nepagrįstai teigiama ir kad UAB „Statversas“ buveinės perregistravimas prieš bankroto bylos iškėlimą sąlygoja tą faktą, kad tokiu būdu buvo siekiama suklaidinti įmonės kreditorius ir nuslėpti nuo jų bankroto bylos iškėlimo faktą, nes pranešimo apie bankroto bylos iškėlimą tvarką reglamentuoja ĮBĮ (10 str. 4 d. 3 p., 11 str. 3 d. 1 ir 2 p.).

25Ieškovo UAB „Baltijos stogai“ atskirasis skundas tenkinamas, o trečiojo asmens UAB „Inkaso“ atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

27Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje pažymėta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Be to, administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys, t. y. kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nurodyti atvejai, kuomet asmuo negali būti paskirtas administratoriumi, tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė, kad visos dalyvaujančių byloje asmenų pateiktos administratorių kandidatūros atitinka formalius LR Įmonių bankroto įstatyme keliamus reikalavimus. Tačiau pažymėtina, kad sprendimą dėl konkretaus siūlomo bankrutuojančios įmonės administratoriaus skyrimo priima teismas.

28Atskiruosiuose skunduose apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo paskirto administratoriaus užimtumas yra labai didelis ir kelia abejonių operatyviai administruoti UAB „Statversas“. Tuo tarpu atsiliepime į atskiruosius skundus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nurodo, kad jo užimtumą jau įvertino Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR Ūkio ministerijos (LR Ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. 4-21 „Dėl teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos patvirtinimo“ 8.2 ir 8.5 p.). Tačiau, visų pirma, pažymėtina, kad administratoriaus atsiliepime į atskiruosius skundus nurodytas LR Ūkio ministro 2003 m. sausio 21 d. įsakymas Nr. 4-21 jau 2009 m. liepos 20 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-366 „Dėl teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo taisyklių patvirtinimo“ buvo pripažintas netekusiu galios, o pagal šiuo metu galiojančias Teismo skiriamo bankroto administratoriaus kandidatūros derinimo taisykles Įmonių bankroto valdymo departamentas prie LR Ūkio ministerijos administratorių užimtumo nevertina. Tuo tarpu nors konkrečiu atveju vien UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ užimtumas administruojant kitas įmones (vienam bankroto administravimo įmonėje dirbančiam administratoriui vidutiniškai tenka 15,9 bankrutuojančios įmonės, nors atskirų administratorių (fizinių asmenų) užimtumas skiriasi) neleidžia daryti išvados apie pirmosios instancijos teismo paskirto bankrutuojančios įmonės administratoriaus nesugebėjimą operatyviai atlikti bankroto procedūrų, tačiau administratorius bankroto procese yra ypač svarbus asmuo, kuriam ĮBĮ suteikia plačius įgaliojimus ir nuo kurio veiksmų priklauso tinkama visų įmonės kreditorių, o taip pat ir pačios įmonės apsauga. Taigi administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi (ĮBĮ 11 str. 4 d.), o jo nešališkumas negali kelti jokių pagrįstų abejonių. Atitinkamai, nors skundžiama Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutartimi UAB „Statversas“ administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir atitinka administratoriui keliamus kvalifikacinius reikalavimus, tačiau, teisėjų kolegijos nuomone, jo nešališkumas kelia pagrįstų abejonių. Antai, kaip atskirajame skunde nurodė ieškovas UAB „Baltijos stogai“, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ jau yra administravęs to paties asmens (UAB „Statversas generalinio direktoriaus E. K.) vadovautą įmonę „Ekama“ (b. l. 72, 75, 80), o abi įmonės skirtingu metu buvo registruotos tais pačias adresais ir būtent prieš bankroto bylų iškėlimą minėtų įmonių registracijos vieta buvo keičiama iš Mažeikių į Kauną (b. l. 72, 84), t. y. miestą, kuriame registruota buvusio UAB „Ekama“ administratoriaus ir skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartimi UAB „Statversas“ administratoriumi paskirto UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ buveinės vieta (b. l. 57). Tokiu būdu, nors įrodymų, neginčytinai patvirtinančių pirmosios instancijos teismo paskirto UAB „Statversas“ administratoriaus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ šališkumą byloje nėra, tačiau, atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, jo nešališkumas, kaip jau minėta, kelia pagrįstų abejonių. Tuo tarpu atsiliepimais į atskiruosius skundus aplinkybės, susijusios su UAB „Ekama“ administravimu ir tiek pastarosios įmonės, tiek UAB „Statversas“ registracijos vietų pakeitimu iš Mažeikių į Kauną prieš pat įmonių bankrotą, leidžiančios abejoti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nešališkumu, liko nepaneigtos. Todėl skundžiamos Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalis, kuria UAB „Statversas“ administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ naikintina.

29Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Inkaso“ bankrutuojančios UAB „Statversas“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankroto departamentas LT“, o šiai kandidatūrai pritaria ir ieškovas UAB „Darbuva“. Tačiau UAB „Bankroto departamentas LT“ yra registruota Vilniuje, kur gyvena ir visi šioje įmonėje dirbantys bankroto administratoriai. Atitinkamai, nors UAB „Inkaso“ nurodo, kad UAB „Bankroto departamentas LT“ dirbantys administratoriai turi pakankamą darbo patirtį, o taip pat galėtų naudotis administracinėmis patalpomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose (įrodymų apie šias galimybes nepateikia), tačiau tai nepaneigia didelio atstumo tarp administratoriaus ir administruojamos įmonės (administratorių (fizinių asmenų) buvimo vietos), kas didina administravimo kaštus bei, įvertinant laiko sąnaudas, leidžia abejoti galimybėmis operatyviai ir efektyviai administruoti didelę įmonę (UAB „Statversas“ turtas viršija 9 milijonus litų, įmonė turi daug skolų ir pan.). Tokiu būdu UAB „Bankroto departamentas LT“ neskirtinas UAB „Statversas“ administratoriumi“.

30Ieškovas UAB „Baltijos stogai“ atskiruoju skundu UAB „Statversas“ administratoriumi siūlo skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Kaip jau pažymėjo Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartyje, UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atitinka administratoriams keliamus reikalavimus. Jokių duomenų, leidžiančių abejoti minėto siūlomo bankroto administratoriaus nešališkumu, byloje nėra, o iš viešai skelbiamų duomenų (www.bankrotodep.lt) duomenų aišku, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ registruota tiek Vilniuje, tiek ir Kaune, kur gyvena ir vienas iš UAB „Bankrotų valdymo grupė“ dirbančių administratorių, turintis pakankamai didelę administravimo patirtį. Atitinkamai UAB „Bankrotų administravimo grupė“ kaip juridinio asmens užimtumas nėra didelis (kaip juridinis asmuo administruoja vos 5 įmones), o atskirų įmonėje dirbančių administratorių darbo krūvis nėra toks, kuris būtų pagrindu abejoti dėl skiriamo bankroto administratoriaus sugebėjimo operatyviai ir efektyviai administruoti didelę įmonę. Tokiu būdu, teisėjų kolegijos nuomone, UAB „Bankrotų administravimo grupė“ yra tinkamas kandidatas administruoti UAB „Statversas“.

31Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalis, kuria UAB „Statversas“ administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ naikintina, o UAB „Statversas“ administratoriumi skirtina UAB „Bankrotų administravimo grupė“.

32Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

33Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalį, kuria UAB „Statversas“ administratoriumi paskirtas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (į. k. 235238440) ir šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės – UAB „Statversas“ (į. k. 267328910) administratoriumi paskirti UAB „Bankrotų valdymo grupė“ (į. k. 302411512).

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Pareiškėjai kreipėsi į teismą, prašydami UAB „Statversas“ iškelti... 5. Ieškovas UAB „Darbuva“ įmonės administratoriumi prašė paskirti J. G..... 6. Ieškovas UAB „Baltijos stogai“ administratoriumi prašė paskirti UAB... 7. Ieškovas UAB „Stiklo siena“ administratoriumi prašė paskirti UAB... 8. Tretysis asmuo UAB „Inkaso“ administratoriumi prašė paskirti UAB... 9. Ieškovas UAB „Statversas“ administracijos vadovas ir vienintelis įmonės... 10. Kauno apygardos teismas 2010 m. kovo 29 d. nutartimi UAB „Statversas“... 11. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Inkaso“ prašo panaikinti Kauno... 12. 1. Teismas, skirdamas bankroto administratoriumi UAB „Įmonių bankroto... 13. 2. Teismas, vertindamas siūlomų bankroto administratorių kandidatūras, turi... 14. 3. UAB „Bankroto departamentas LT“ buvo įsteigta palyginti neseniai,... 15. 4. UAB „Bankroto departamentas LT“ keturiuose Lietuvos miestuose (Vilniuje,... 16. 5. Byloje UAB „Statversas“ administracijos vadovas pateikė atsiliepimą,... 17. Ieškovas UAB Darbuva“ pareiškimu prisideda prie trečiojo asmens UAB... 18. Atskiruoju skundu ieškovas UAB „Baltijos stogai“ prašo Kauno apygardos... 19. 1. Tai, kad UAB „Bankrotų administravimo ir teisinių paslaugų biuras“... 20. 2. UAB „Bankrotų administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ darbo... 21. 3. Sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo ir administratoriaus... 22. 4. UAB „Statversas“ ir paskirtasis bankroto administratorius UAB... 23. Atsiliepimu į atskiruosius skundus atsakovas UAB „Statversas“ prašo Kauno... 24. Atsiliepimu į atskiruosius skundu UAB „Įmonių bankroto administravimo ir... 25. Ieškovo UAB „Baltijos stogai“... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs... 28. Atskiruosiuose skunduose apeliantai nurodo, kad pirmosios instancijos teismo... 29. Atskiruoju skundu tretysis asmuo UAB „Inkaso“ bankrutuojančios UAB... 30. Ieškovas UAB „Baltijos stogai“ atskiruoju skundu UAB „Statversas“... 31. Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Kauno apygardos... 32. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 33. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. kovo 29 d. nutarties dalį, kuria UAB...