Byla 2-2146/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Audronės Jarackaitės ir Vyto Miliaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nuova 5“ direktoriaus D. D. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarties dalies, susijusios su administratoriaus skyrimu, civilinėje byloje Nr. B2-3068-485/2010 pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Nuova 5“ direktoriaus D. D. pareiškimą atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Nuova 5“, trečiasis asmuo be savarankiškų reikalavimų Danske Bank A/S Lietuvos filialas, dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas UAB „Nuova 5“ direktorius D. D. 2010 m. rugpjūčio 23 d. kreipėsi į Kauno apygardos teismą su pareiškimu, prašymas iškelti atsakovui UAB „Nuova 5“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi siūlė skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ (t. 1, b. l. 2-8). Pareiškime inter alia nurodė, kad bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turi ilgametę (didesnę nei 10 m.) patirtį vykdydama įvairaus dydžio ir bet kurioje Lietuvos vietoje esančių įmonių bankroto procedūras. Šis administratorius turi 30 darbuotojų, iš kurių 11 turi administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus; yra baigęs 429 įmonių bankroto procedūras.

4Trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2010 m. rugsėjo 6 d. paduotu prašymu (t. 1, b. l. 139-141) atsakovo administratoriumi prašė skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Trečiasis asmuo kritikavo ieškovo siūlomo administratoriaus kandidatūrą, kaip keliančią abejonių nešališkumu. Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 2-328/2006, pabrėžiama, kad nemokios įmonės valdymo organų pasiūlytos administratoriaus kandidatūros paskyrimas tos įmonės bankroto administratoriumi [...] gali sukliudyti išaiškinti bankroto priežastis ir tinkamai atstovauti kreditorių interesus, kadangi įstatymas bankroto administratorių įpareigoja ginti visų kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesus ir tikrinti įmonės veiklą (per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo), aiškinti bankroto priežastis, išreikalauti įmonės turtą iš skolininkų ir nuostolius iš kaltų asmenų (ĮBĮ 11 str.).

5Vienas iš stambiausių atsakovo kreditorių AB „Swedbank“, kuris nėra įtrauktas dalyvauti byloje trečiojo asmens teisėmis iki kreditorių reikalavimų tvirtinimo, 2010 m. rugsėjo 6 d. pateikė prašymą (t. 1, b. l. 80-81) atsakovo administratoriumi skirti UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Prašymą skirti kitą, nei pasiūlė ieškovas, administratorių grindė tuo, kad pagal Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-328/2006, prielaidų abejoti teismo paskirto administratoriaus tinkamumu pagrįstai gali kelti ta aplinkybė, kad šio administratoriaus kandidatūrą pasiūlė pats bankrutuojančios įmonės generalinis direktorius, kuris ir kreipėsi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į tai, kad administratoriui įstatymu suteiktos tokios teisės, o kartu ir pareigos, kaip antai, bankrutuojančios įmonės, kurios vardu veikia administracijos vadovas, sandorių, sudarytų per ne mažesnį kaip 36 mėn. laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo patikrinimas ir ieškinių dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonės negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais pareiškimas (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.).

6Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Nuova 5“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi skyrė UAB „Bankrotų administravimo grupė“ (t. 1, b. l. 186-188). Pirmosios instancijos teismas, rinkdamasis iš dviejų pasiūlytų atsakovo administratorių, vadovavosi jų darbo krūviu. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dirba 11 darbuotojų, turinčių administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus; vykdo 183 bankroto procedūras, baigė 430 bankroto procedūrų. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ dirba 3 darbuotojai, turintys administratoriaus kvalifikacinius pažymėjimus; vykdo 8 bankroto procedūras. Nors UAB „Bankrotų administravimo grupė“ administruoja žymiai mažesnį skaičių įmonių ir kol kas nėra baigusi nė vienos įmonės bankroto procedūros, šios aplinkybės teismas nelaikė priežastimi, kodėl UAB „Bankrotų administravimo grupė“ negalėtų būti paskirta atsakovo administratoriumi. Antraip didesnę profesinę patirtį turinčio UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ patirtis dar labiau padidėtų, o mažesnę profesinę patirtį turintis UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ilgainiui niekuomet negalėtų administruoti didesnių įmonių, nes vis didesnę profesinę patirtį įgyjantis kitas bankroto administratorius visuomet jį nukonkuruotų. Tai pažeistų bankroto administratorių lygiateisiškumo, iškreiptų sąžiningos konkurencijos principus. Be to, teismas atsižvelgė į tai, jog UAB „Bankrotų administravimo grupė“ administratoriumi prašo skirti atsakovo kreditoriai. Atsakovo vadovo pasiūlytos administratoriaus kandidatūros UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ skyrimas gali sukurti teisines prielaidas teigti, jog teismas parinko šališką administratoriaus kandidatūrą, užkirsdamas kelią aiškinis atsakovo bankroto priežastis bei tinkamai atstovauti visų kreditorių interesams.

7Pareiškėjas UAB „Nuova 5“ direktorius D. D. atskiruoju skundu (t. 2, b. l. 3-9) prašo panaikinti Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutarties dalį, susijusią su įmonės administratoriaus skyrimu, ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Atskirąjį skundą motyvuoja tuo, kad:

81. Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1062/2008, 2010 m. liepos 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1026/2010) laikomasi pozicijos, jog ta aplinkybė, kad įmonės bankroto administratoriaus kandidatūrą siūlo su atsakovu susijęs asmuo (pvz., įmonės akcininkas, direktorius), nesudaro pagrindo laikyti tokią kandidatūrą šališka. Įmonės vadovas, vykdydamas įstatyminę pareigą pateikti pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kartu turi pasiūlyti administratoriaus kandidatūrą. Jeigu aplinkybė, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės vadovas, suponuotų šio administratoriaus netinkamumą, būtų paneigta ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalies prasmė. Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė ieškovo siūlomo administratoriaus kandidatūrai, todėl siūlomos administratoriaus kandidatūros turėjo būti įvertintos vadovaujantis kitais kriterijais (pvz., darbo stažu, kt.), o asmuo, kuris siūlo administratoriaus kandidatūrą, negali būti faktu, nulemiančiu vieno ar kito pasiūlyto administratoriaus atmetimą. Jei iškils pagrįstų abejonių dėl įmonės vadovo pasiūlyto administratoriaus tinkamumo, kreditorių susirinkimas turi teisę inicijuoti jo pakeitimą kitu (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

92. Skirdamas atsakovo administratoriumi UAB „Bankrotų administravimo grupė“, pirmosios instancijos teismas rėmėsi tuo, kad administratorių UAB „Bankrotų administravimo grupė“ siūlė atsakovo kreditoriai, o UAB „Bankrotų administravimo grupė“ reikia sudaryti sąlygas įgyti patirties ir tokiu būdu padidinti konkurencingumą bankroto administravimo srityje. Tai pažeidžia subjektų lygiateisiškumo principą.

103. Atsakovas - didelė įmonė, kuri turi didelės vertės nekilnojamojo turto, daug darbuotojų ir kreditorių, todėl jį administruoti reikia aukštos kvalifikacijos, didelę patirtį, pakankamą specialistų skaičių ir optimalų darbo krūvį turinčio administratoriaus. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ veikia gana trumpą laiką, kol kas nebaigė nė vienos bankroto procedūros. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ baigtų administruoti, administruojamų bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių skaičius bei sudėtis rodo aukštą administratoriaus darbuotojų kvalifikaciją ir didelę patirtį. Visa tai pripažino Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartyje (civilinė byla Nr. B2-2273-259/2010), todėl skundžiama nutartis neatitinka teismų praktikos, formuojamos bankroto administratorių skyrimo srityje.

114. Portalo www.Kaunodiena.lt 2010 m. kovo 9 d. straipsnyje rašoma, kad administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“ darbuotojas A. G. pardavinėja bankrutavusių įmonių turtą itin mažomis kainomis (t. 2, b. l. 10-12). Bankrutavusių įmonių turto pardavimas pusvelčiui užtikrina, kad administratoriui bus padengtos administravimo išlaidos, tačiau sumažina kreditorių galimybes atgauti kuo didesnę dalį skolos.

125. ĮBĮ įtvirtintas ekonomiškumo principas reikalauja, kad įmonių bankroto procedūros būtų atliekamos kuo racionaliau. Šiuo atveju labai svarbu, kad paskirto administratoriaus buveinės vieta (Vilnius) skiriasi nuo atsakovo buveinės vietos, o ieškovo siūlomo administratoriaus ir atsakovo buveinių vietos sutampa (Kaunas). Tad atsakovo administratoriumi paskyrus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ būtų mažesni administravimo kaštai.

136. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ buvo paskirta atsakovo administratoriumi restruktūrizavimo byloje (t. 2, b. l. 13-16). Ieškovo siūlomas bankroto administratorius yra gerai susipažinęs su atsakovo turtine ir finansine būkle, kas bankroto procesui leistų vykti operatyviau, o vienas iš teisminio bankroto proceso tikslų kaip tik ir yra kiek įmanoma operatyviau vykdyti ir užbaigti bankroto procedūras.

14Trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 18-22) su skundu nesutinka ir prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Pasak trečiojo asmens, sąlyginai mažesnę administravimo patirtį turinčio bankroto administratoriaus skyrimas nepažeidžia administratorių lygiateisiškumo ir sąžiningos konkurencijos principų, o ieškovo siūlomo administratoriaus skyrimas sukurtų teisines prielaidas skirti galbūt šališką administratorių. Lietuvos apeliacinis teismas civilinėse bylose Nr. 2-1029/2010, 2-1255/ 2010 yra pasisakęs, kad administratoriaus patirtis nėra ir negali būti lemiamas kriterijus sprendžiant administratoriaus skyrimo klausimą, nes priešingu atveju neturintys pakankamai profesinės patirties bankroto administratoriai jos niekuomet neįgytų. Nors apelianto argumentai dėl administratoriaus pakeitimo galimybės iš principo yra teisingi, tačiau administratoriaus keitimas vilkina bankroto procedūrų trukmę, kas neigiamai atsiliepia ne tik administruojamai įmonei, bet ir jos kreditoriams. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 liepos 22 d. nutartyje (c. b. Nr. 2-1065/2010), panaikindamas Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį, kuria atsakovui iškelta restruktūrizavimo byla, konstatavo, kad atsakovo vadovas restruktūrizavimo metu teikė nepagrįstus duomenis teismui. Atsakovo kreditoriai pasitiki paskirtu bankroto administratoriumi, o atsakovo vadovu ir jo siūlomu administratoriumi - ne. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sutikime-deklaracijoje (t. 1, b. l. 160) iš anksto nurodyta, kas būtent bus paskirtas įgaliotu UAB „Bankrotų administravimo grupė“ asmeniu (A. G. ) ir kur yra konkretaus asmens darbo vieta (Kaunas). Todėl palikus atsakovo administratoriumi paskirtą asmenį administravimo kaštai dėl buveinių oficialios vietos nesutapimo neišaugs. Be to, iš viešai www.bankrotodep.lt skelbiamos informacijos matyti, kad A. G. yra baigęs administruoti tokias dideles įmones, kaip UAB „Statybos verslo ir paslaugų korporacija“, UAB „Kibernetinės sistemos“, UAB „Jėgos sportas“ ir kt. Straipsnyje www.Kaunodiena.lt kalbama apie BUAB “Softimus” kilnojamojo turto (baldų) pardavimą. Bankrutavusios įmonės kilnojamojo turto pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas (ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p.). Kad administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ būtų pažeidęs kreditorių susirinkimo nustatytą kilnojamojo turto pardavimo tvarką, straipsnyje nenurodyta.

15Atsakovo kreditorius AB „Swedbank“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (t. 2, b. l. 26-31) skundą laiko nepagrįstu ir prašo Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Akcentuoja, kad aplinkybė, jog UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ buvo paskirta atsakovo administratoriumi restruktūrizavimo byloje, sudaro pagrindą neskirti jo šioje byloje. Restruktūrizavimo byla atsakovui iškelta su atsakovu susijusių įmonių UAB „Nuova“, UAB „Nuova Invest“, UAB „Palangos kempingas“ ir UAB „Auksinės kopos“ balsų dauguma. Atsakovui iškėlus restruktūrizavimo bylą, administratorius nesiaiškino ir netyrė prieš pat restruktūrizavimo bylos iškėlimą atsiradusių papildomų su atsakovu susijusių įmonių finansinių reikalavimų už 7 mln. Lt. Net praėjus maksimaliam restruktūrizavimo plano rengimo terminui (5 mėn.) restruktūrizavimo planas nebuvo pateiktas tvirtinti kreditorių susirinkimui. Viena iš administratoriaus pareigų yra patikrinti bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėn. iki bankroto bylos iškėlimo laikotarpį, ir pareikšti ieškinius dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir/ar galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. Tai, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turėjo galimybę susipažinti su potencialiai ginčytinais atsakovo sandoriais restruktūrizavimo metu, gali tapti kliūtimi efektyviai ginti bankrutuojančios įmonės kreditorių teises (pvz., jeigu bus pasibaigęs 1 m. ieškinio senaties terminas pagal CK 6.66 str.).

16Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartyje (civilinė byla Nr. 2-1494/2010) yra pasisakęs, kad tuo atveju, kai tiek įmonės vadovas, tiek jos dalininkai pasiūlo tą pačią bankroto administratoriaus kandidatūrą, o įmonės kreditorius, neatsižvelgiant į jo nurodomą kreditorinio reikalavimo dydį, siūlo kitą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir abi šios kandidatūros atitinka įstatyme įtvirtintus bankroto administratoriams keliamus reikalavimus, yra pagrindas bankroto administratoriumi paskirti kreditoriaus siūlomą asmenį. Tokia išvada darytina dėl to, kad įmonės dalininkai, investavę savo turtą į šią įmonę, taip pat jų priežiūros organų paskirti valdymo organų nariai ne tik geriausiai žino ar turi žinoti apie įmonės turtinę padėtį, bet ir gali būti labiausiai suinteresuoti, jog bankroto proceso metu nebūtų atskleistos įmonės nemokumo tikrosios priežastys. Tuo tarpu įmonės kreditorius paprastai nėra susijęs su įmonės valdymu. Be to, siekiant operatyviai vykdyti bankroto procedūras, turėtų būti pasiektas sutarimas ne tarp bankroto administratoriaus ir įmonės dalininkų, o tarp bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių. Šios aplinkybės lemia, kad teismas bankroto administratoriumi paprastai turėtų skirti iš įmonės kreditorių, o ne dalininkų ar vadovo pasiūlytų bankroto administratorių. Šiuo atveju bankroto administratorių, kurie pretenduoja vykdyti bankroto procedūras įmonėje, užimtumas ir jų profesinė patirtis paprastai neturėtų būti laikomi lemiamais kriterijais sprendžiant bankroto administratoriaus skyrimo klausimą.

17Galiausiai AB „Swedbank“ išdėsto tuos pačius motyvus, kaip ir trečiasis asmuo, susijusius su pasitikėjimu paskirtu administratoriumi, jo profesinės patirties įtaka skiriant administratorių ir UAB „Bankrotų administravimo grupė“ įgalioto asmens A. G. vykdytu baldų išpardavimu.

18Pirmosios instancijos teismo paskirtas atsakovo UAB „Nuova 5“ bankroto administratorius UAB „Bankrotų administravimo grupė“ 2010 m. spalio 14 d. irgi pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą.

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Pirmosios instancijos teismo paskirto atsakovo UAB „Nuova 5“ bankroto administratoriaus UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atsiliepimas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui.

21Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo bankroto administratoriaus skyrimo.

22Įsiteisėjus nutarčiai, kuria įmonei iškelta bankroto byla, įmonės valdymo organų įgaliojimus veikti įmonės vardu perima teismo paskirtas bankroto administratorius (ĮBĮ !0 str. 7 d. 2 p.). Jis atstovauja bankrutuojančiai (bankrutavusiai) įmonei, iki įsiteisi nutartis nutraukti bankroto bylą arba sprendimas dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 27 str., 32 str.). Bankroto proceso metu administratorius ne tik vykdo bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės vadovo funkcijas, apibrėžtas ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalyje, bet inter alia tikrina buvusio įmonės vadovo veiksmus, siekdamas nustatyti įmonės bankroto priežastis: ar jos objektyvios, nulemtos nepasiteisinusios verslo rizikos, ar subjektyvios, atsiradusios dėl ne visiškai sąžiningų įmonės vadovo ir trečiųjų asmenų veiksmų (neveikimo) (ĮBĮ 11 str. 3 d. 8 p.). Todėl bankroto administratoriaus nešališkumas – prioritetinis tikslas, svarbiausias kriterijus, į kurį teismas, parinkdamas administratorių, turi atsižvelgti pirmiau nei į kitus kriterijus: procedūrų ekonomiškumą, operatyvumą, sklandumą, kt.

23Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad skirti atsakovo bankroto administratoriumi buvo pasiūlytos dvi kandidatūros: UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir UAB „Bankrotų administravimo grupė“. Jos atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 1-2, 4, 12 dalyse išvardintus minimalius reikalavimus, susijusius su administratorių kvalifikacija, teise teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, suderinimu su Įmonių bankroto valdymo departamentu, profesinės civilinės atsakomybės draudimu bei apribojimų būti paskirtam bankroto administratoriumi dėl ryšių su bankrutuojančia (bankrutavusia) įmone nebuvimu. Pažymėtina, kad ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje yra pateikiamas nebaigtinis sąrašas apribojimų, koks asmuo negali būti skiriamas administratoriumi, nes gali susiklostyti įvairių situacijų, kurios kelia abejonių administratoriaus nešališkumu.

24Tiek ieškovo, tiek ir atsakovo kreditorių pasiūlytas administratorių kandidatūras pirmosios instancijos teismas vertino ir paskyrė vieną iš jų - UAB „Bankrotų administravimo grupė“, kaip, teismo nuomone, mažiau susijusį su bankrutuojančia įmone, todėl objektyvesnį, ir turintį mažesnį darbo krūvį, kas leistų užtikrinti sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą.

25ĮBĮ 5 straipsnyje išvardinti asmenys, kurie turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo: kreditorius, įmonės savininkas, administracijos vadovas ir likvidatorius. Asmuo, pateikdamas pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, kartu pasiūlo administratoriaus kandidatūrą (ĮBĮ 11 str. 2 d.). ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nėra išimties dėl šios pareigos, priklausomai nuo to, kas inicijuoja bankroto bylą. Todėl teisėjų kolegija sutinka su ieškovo motyvu, jog jei aplinkybė, kad administratoriaus kandidatūrą pasiūlė įmonės vadovas, automatiškai suponuotų administratoriaus netinkamumą, ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje numatytos pareiškėjo, kai juo yra būtent įmonės vadovas, pareigos vykdymas tampų beprasmis. Tačiau kai keli skirtingų grupių subjektai (įmonės vadovas ir atsakovo kreditoriai) pasiūlo kelias skirtingas administratoriaus kandidatūras ir kiekviena jų atitinka formalius administratoriams keliamus reikalavimus, patikimiau bankroto administratoriumi skirti kreditorių siūlomą asmenį, nes įmonės vadovas gali būti suinteresuotas, kad bankroto proceso metu nebūtų atskleistos tikrosios įmonės nemokumo priežastys. Nėra prasmės skirti administratoriumi asmenį, kuris, didelė tikimybė, anksčiau ar vėliau bus pakeistas, nes vieni iš stambiausių atsakovo kreditorių atvirai reiškia nepasitikinėjimą ieškovo siūlomu administratoriumi.

26Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas skyrė atsakovo administratoriumi UAB „Bankrotų administravimo grupė“ siekdamas sudaryti sąlygas įgyti patirties ir tokiu būdu padidinti konkurencingumą bankroto administravimo srityje, kas pažeidžia administratorių lygiateisiškumą. Teisėjų kolegija atmeta šį argumentą kaip nepagrįstą. Pirmosios instancijos teismas pabrėžė tik tai, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ mažesnė nei UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ patirtis nėra kliūtis skirti jį įmonės administratoriumi, nes nepradėjęs teikti bankroto administravimo paslaugų didelėje įmonėje niekada neturės galimybės įgyti didelių įmonių administravimo patirties. Negalima ignoruoti neseniai į rinką įstojusio dalyvio tuo pagrindu, kad jis naujas ir turi mažai patirties (mutatis mutandis Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. lapkričio 26 d. nutartis c. b. Nr. 2-1675/2009). Taigi administratorių lygiateisiškumą pažeistų jų ignoravimas dėl patirties stokos, o ne atvirkštinė situacija.

27Pasak apelianto, Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartyje (civilinė byla Nr. B2-2273-259/2010) suformavo teismų praktiką administratorių UAB „Bankrotų administravimo grupė“ ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ skyrimo srityje, nuo kurios pirmosios instancijos teismas nukrypo. Teisėjų kolegija akcentuoja, kad teismų praktika formuojama aiškinant ar taikant teisės normas, o ne lyginant tarpusavyje kelis konkrečius subjektus. Vienais atvejais gali būti pranašesnis UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nei UAB „Bankrotų administravimo grupė“, kitais atvejais – priešingai, priklausomai nuo konkrečios administruojamos įmonės poreikių (pvz., didelė įmonė, daug darbuotojų, kreditorių, kt.) ir administratoriaus galimybių (pvz., nešališkumo, užimtumo, buveinės vietos, kt.).

28Apeliantas be pagrindo būgštauja, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ įgaliotas asmuo A. G. linkęs pusvelčiui pardavinėti bankrutavusių įmonių turtą, kas yra nesuderinama su bankrutavusios įmonės siekiu atsiskaityti su kuo daugiau kreditorių. Kad priverstine tvarka iš antstolio ar bankroto administratoriaus realizuojamas turtas visada parduodamas pigiau nei sudarant įprastinius pirkimo-pardavimo sandorius, yra visuotinai žinoma (CPK 718 ir 722 str.) ir toleruojama praktika, nes geriau turtą parduoti truputį pigiau nei pardavinėti brangiau ir ilgiau (turto išlaikymas, saugojimas, draudimas didina kainą) arba apskritai neparduoti, jei turtas specifinis ar su trūkumais. Portalo www.Kaunodiena.lt 2010 m. kovo 9 d. straipsnyje neužsimenama, kad baldų pardavimas mažesne nei rinkos kaina būtų neatitikęs BUAB „Softimus“ kreditorių susirinkimo nustatytos tvarkos (ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p.) ar kitokiu būdu pažeistų kreditorių interesus.

29Galiausiai apeliantas teigia, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“ skyrimas atsakovo administratoriumi pažeidžia ekonomiškumo ir operatyvumo principus. Nė vieno principo pažeidimo teisėjų kolegija neįžvelgia. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ sutikimo-deklaracijos 10 ir 12 punktuose nurodyta, jog įgaliotu UAB „Bankrotų administravimo grupė“ asmeniu ketinama skirti A. G. Iš viešai adresu http://www.bankrotodep.lt/Administratorius.php?Tipas=1&Id=173 skelbiamos informacijos matyti, kad A. G. darbo vieta yra Kaune, kur reziduoja ir atsakovas.

30Antra, atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 19 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-1406-324/2010 (t. 2, b. l. 13-16) iškėlė atsakovui restruktūrizavimo bylą. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. liepos 22 d. nutartimi panaikino Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį ir restruktūrizavimo bylos UAB „Nuova 5“ iškėlimo klausimą perdavė pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nagrinėdamas restruktūrizavimo bylos iškėlimo kausimą iš naujo, Kauno apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 23 d. nutartimi civilinę bylą Nr. B2-1406-324/2010 nutraukė, ieškovui UAB „Nuova 5“ D. D. atsisakius ieškinio (CPK 140 str. 1 d.). Tą pačią diena ieškovas kreipėsi dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo (t . 1, b. l. 2). Taigi atsakovo kreditoriams Danske Bank A/S ir AB „Swedbank“ apskundus Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 19 d. nutartį, kuria atsakovui buvo iškelta restruktūrizavimo byla, nutartis negalėjo būti vykdoma. Todėl paskirtas restruktūrizavimo administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ iki nutarties dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo įsiteisėjimo neturėjo pareigos susipažinti ar turėjo stabdyti susipažinimą su atsakovo dokumentais, neturėjo rengti ir teikti tvirtinti atsakovo restruktūrizavimo plano kreditorių susirinkimui. Tokiu atveju ieškovo siūlomas administratorius atsakovo bankroto procedūrų operatyvumo aspektu, kuris, be to, nevaidina esminės reikšmės, nėra pranašesnis už paskirtą administratorių.

31Atsakovo kreditorius AB „Swedbank“ neteisus, teigdamas, kad, atsakovo administratoriumi paskyrus UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, būtų formalių kliūčių jam ginti atsakovo kreditorių interesus pagal CK 6.66 straipsnį dėl pasibaigusio sutrumpinto 1 m. ieškinio senaties termino. Kitaip nei ĮBĮ, ĮRĮ nenumato pareigos administratoriams tikrinti įmonės sandorius, kurie sudaryti per paskutinius 36 mėnesius ir yra priešingi įmonės veiklos tikslams arba galėjo turėti įtakos tam, jog įmonė nebegali atsiskaityti su kreditoriais. Vadinasi, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 1 m. ieškinio senaties terminas nė neprasidėjo.

32UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atsiliepimas į atskirąjį skundą grąžinamas siuntėjui, kaip paduotas neįgalioto asmens. Pirmosios instancijos teismo nutartis, susijusi su bankroto bylos atsakovui iškėlimu, įsiteisėja arba ne visa in corpore. Kadangi nutarties dalis buvo apskųsta, tai iki apeliacine proceso pabaigos neįsiteisėja jokia priimtos nutarties dalis, nepriklausomai nuo to, kuri būtent nutarties dalis apskųsta aukštesnės instancijos teismui. 2010 m. spalio 14 d., kai gautas atsiliepimas į atskirąjį skundą, pirmosios instancijos teismo paskirtas atsakovo administratorius dar neturėjo įgaliojimų veikti bankrutuojančios įmonės vadu (ĮBĮ 10 str. 7 d. 2 p., 3 str. 6 d., 315 str. 2 d. 2 p.).

33Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

34Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

35Grąžinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Nuova 5“ administratoriui uždarajai akcinei bendrovei „Bankrotų administravimo grupė“ 2010 m. spalio 14 d. pateiktą atsiliepimą į atskirąjį skundą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas UAB „Nuova 5“ direktorius D. D. 2010 m. rugpjūčio 23 d.... 4. Trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas 2010 m. rugsėjo 6 d.... 5. Vienas iš stambiausių atsakovo kreditorių AB „Swedbank“, kuris nėra... 6. Kauno apygardos teismas 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartimi iškėlė atsakovui... 7. Pareiškėjas UAB „Nuova 5“ direktorius D. D. atskiruoju skundu (t. 2, b.... 8. 1. Teismų praktikoje (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 22 d.... 9. 2. Skirdamas atsakovo administratoriumi UAB „Bankrotų administravimo... 10. 3. Atsakovas - didelė įmonė, kuri turi didelės vertės nekilnojamojo turto,... 11. 4. Portalo www.Kaunodiena.lt 2010 m. kovo 9 d. straipsnyje rašoma, kad... 12. 5. ĮBĮ įtvirtintas ekonomiškumo principas reikalauja, kad įmonių bankroto... 13. 6. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“... 14. Trečiasis asmuo Danske Bank A/S Lietuvos filialas atsiliepimu į atskirąjį... 15. Atsakovo kreditorius AB „Swedbank“ atsiliepimu į atskirąjį skundą (t.... 16. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartyje (civilinė byla... 17. Galiausiai AB „Swedbank“ išdėsto tuos pačius motyvus, kaip ir trečiasis... 18. Pirmosios instancijos teismo paskirtas atsakovo UAB „Nuova 5“ bankroto... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Pirmosios instancijos teismo paskirto atsakovo UAB „Nuova 5“ bankroto... 21. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl atsakovo bankroto... 22. Įsiteisėjus nutarčiai, kuria įmonei iškelta bankroto byla, įmonės... 23. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, kad skirti atsakovo bankroto... 24. Tiek ieškovo, tiek ir atsakovo kreditorių pasiūlytas administratorių... 25. ĮBĮ 5 straipsnyje išvardinti asmenys, kurie turi teisę paduoti teismui... 26. Apelianto įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas skyrė atsakovo... 27. Pasak apelianto, Kauno apygardos teismas 2010 m. birželio 11 d. nutartyje... 28. Apeliantas be pagrindo būgštauja, kad UAB „Bankrotų administravimo... 29. Galiausiai apeliantas teigia, kad UAB „Bankrotų administravimo grupė“... 30. Antra, atkreiptinas dėmesys, kad Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 19 d.... 31. Atsakovo kreditorius AB „Swedbank“ neteisus, teigdamas, kad, atsakovo... 32. UAB „Bankrotų administravimo grupė“ atsiliepimas į atskirąjį skundą... 33. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi LR civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 34. Kauno apygardos teismo 2010 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.... 35. Grąžinti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Nuova 5“...