Byla 2S-1957-560/2013
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis I. G., išieškotoja L. N., skolininkė D. S

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. D. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis I. G., išieškotoja L. N., skolininkė D. S., ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Pareiškėjas A. D. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolio I. G. padėjėjo J. D. priimtus 2013-06-07 turto arešto aktą Nr. 9 8 2013 06 07 141/13-9, kuriuo areštuotos skolininkės D. S. turtinės teisės į transporto priemonę ( - ), valst. Nr. ( - ) nuosavybės teise priklausančią pareiškėjui, ir 2013-06-07 patvarkymą Nr. J8 2013 06 07 141/13-9, kuriuo pareiškėjas įpareigotas pristatyti apžiūrai transporto priemonę ( - ), valst. Nr. ( - ) antstolių kontoros adresu, priimtus vykdomojoje byloje Nr. 0008/13/00141. Taip pat skundu pareiškėjas prašė priteisti iš antstolio I. G. bylinėjimosi išlaidas, kurias patyrė pareiškėjas, ginčydamas antstolio veiksmus.

4Antstolis I. G. 2013-06-27 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir nurodė, kad turto arešto aktas bei patvarkymas surašyti teisėtai. Atsisakęs patenkinti pareiškėjo skundą, antstolis vykdomąją bylą Nr. 8/13/00141 su pareiškėjo skundu persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

5Skolininkė D. S. pateiktu atsiliepimu palaikė pareiškėjo skunde išdėstytus argumentus, prašė panaikinti 2013-06-07 turto arešto aktą ir su juo susijusį 2013-06-07 patvarkymą.

6Išieškotoja L. N. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-06 nutartimi pareiškėjo A. D. skundą dėl antstolio veiksmų tenkino – panaikino 2013-06-07 turto arešto aktą Nr. 9 8 2013 06 07 141/13-9 ir 2013-06-07 patvarkymą Nr. J8 2013 06 07-141/13-9 vykdomojoje byloje Nr.0008/13/00141, o pareiškėjo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų iš antstolio I. G. priteisimo atmetė. Teismas, be kita ko, nurodė, jog, atsižvelgiant į Antstolių įstatymo 1 str. 1 d., kurioje nurodyta, jog antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas, teigtina, jog antstolis nėra dalyvaujantis byloje asmuo, kuris turi suinteresuotumą bylos baigtimi CPK 443 str. 6 d. prasme. Nurodė, kad vykdymo veiksmų atlikimas bei atsisakymas tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų negali būti laikoma suinteresuotumu bylos eiga pagal CPK 443 str. 6 d. Teismas, įvertinęs byloje nustatytas aplinkybes, pareiškėjo prašymo priteisti iš antstolio I. G. išlaidas advokato pagalbai apmokėti netenkino.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

10Pareiškėjas A. D. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-06 nutartį dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo panaikinti ir priteisti iš antstolio I. G. pareiškėjo naudai 2 488,98 Lt bylinėjimosi išlaidų. Nurodė, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismo nagrinėtoje byloje pareiškėjas buvo priverstas ginti savo pažeistas teises, todėl tam, kad jos būtų apgintos, kreipėsi į advokatą ir patyrė 2 488,98 Lt bylinėjimosi išlaidų. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju antstolis atliko neteisėtus veiksmus ir priėmė turto arešto aktą, žinodamas, jog transporto priemonė nebėra skolininkės D. S. nuosavybė, nes transporto priemonės savininkas yra pareiškėjas. Mano, kad skundžiama nutarties dalimi, kuria netekintas pareiškėjo prašymas priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas, pažeidžia pareiškėjo teises ir prieštarauja CPK 4 str. bei CK 1.5 str.

11Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad antstolio atsisakymas tenkinti skolininko skundą negali būti laikomas priešingu bylos baigties suinteresuotumu CPK 443 str. 6 d. nustatyta tvarka. Nesutiko, jog antstolis vykdė neteisėtą turto areštą, nes pareiškėjo nuosavybės teisei į transporto priemonę jokie antstolio disponavimo, valdymo, naudojimo apribojimai nebuvo ir nėra taikomi, todėl pareiškėjas argumentu, kad jis gynė pažeistas teises (tačiau nenurodo kokios jo teisės buvo pažeistos), klaidina teismą. Be to, mano, kad prašoma priteisti bylinėjimosi išlaidų suma yra nepagrįsta, atsižvelgiant į atliktus procesinius veiksmus atstovaujant pareiškėjo interesus.

12Išieškotoja L. N. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą, kurį prašė atmesti. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi pagrįstai nustatė, jog antstolis vykdo valstybės jam suteiktas funkcijas, ir jas atlikdamas neturi jokio intereso nei vienos iš šalių atžvilgiu, todėl mano, kad iš antstolio negali būti priteisiamos bylinėjimosi išlaidos. Be to, mano, kad CPK 443 str. 6 d. kompleksiškai turi būti taikoma su CPK 93 str. 4 d., numatančia teismui galimybę nukrypti nuo CPK 93 str. 1-3 d. nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgiant į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas. Nagrinėjamu atveju ne antstolis, o skolininkė D. S. yra atsakinga už atsiradusias bylinėjimosi išlaidas, nes ji bylą nagrinėjančiam Vilniaus miesto apylinkės teismui pateikė tikrovės neatitinkančią informaciją dėl automobilio valdymo. Be to, abejonių kelia ir prašomų priteisti išlaidų dydis, nes už tokių procesinių dokumentų parengimą, kaip kad nagrinėjamu atveju teko pareiškėjui, priteisiamas maksimalus užmokesčio dydis – 0,5 MMA.

13Skolininkė D. S. atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą nepateikė.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Teismas, įvertinęs atskirojo skundo argumentus, sprendžia, jog skundžiamos teismo nutarties dalis dėl pareiškėjo prašymo priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas netenkinimo yra priimta pažeidžiant procesinės teisės normas, reglamentuojančias bylinėjimosi išlaidų priteisimą, bei nukrypstant nuo susiformavusios teisminės praktikos, todėl yra pagrindas skundžiamą teismo nutartį pakeisti.

17Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus lemia šios teisenos specifika. Šioje teisenoje paprastai nėra priešingus interesus turinčių šalių. Dėl to ypatingosios teisenos bylose galioja kitokia nei ginčo teisenos atveju taisyklė – kiekvienas byloje dalyvaujantis asmuo pats atsako už savo išlaidas ir jos nėra atlyginamos (CPK 443 str. 6 d., (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013). Tačiau CPK 443 str. 6 d. nurodyta išimtis, kad tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

18Nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog vykdymo veiksmų atlikimas bei atsisakymas tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų, negali būti laikoma suinteresuotumu bylos eiga pagal CPK 443 str. 6 d.. Apeliacinės instancijos teismas su šia teismo išvada nesutinka. Pažymėtina, jog kasacinio teismo praktika formuojama taip, jog tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-01-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-36/2008; 2009-02-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/200). Tai reiškia, jog jeigu civilinė byla pagal pareiškimą dėl antstolio veiksmų išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka, nes antstolis nepripažino savo atlikto veiksmo neteisėtu, o tai padarė teismas nutartimi, tai yra pagrindas spręsti, kad pareiškėjo ir antstolio interesai yra priešingi. Taigi tai sudaro pagrindą taikyti CPK 443 str. 6 d. išimtį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-10-16 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2013). Todėl atsižvelgiant į šias aplinkybes bei bylos medžiagą darytina išvada, jog šiuo atveju pirmosios instancijos teisme bylą nagrinėjant ypatingąja teisena ir teismo nutartimi panaikinus antstolio 2013-06-07 turto arešto aktą Nr. 9 8 2013 06 07 141/13-9 ir 2013-06-07 patvarkymą Nr. J8 2013 06 07-141/13-9 vykdomojoje byloje Nr.0008/13/00141 bei konstatavus antstolio veiksmų neteisėtumą, egzistuoja skirtingas dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi. Pažymėtina, kad nors šiuo atveju skundą pateikė ne skolininkė D. S., o pareiškėjas A. D., tačiau konstatuotina, jog ir tarp šių bylos šalių suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas, kadangi pareiškėjas yra ginčo automobilio savininkas ir jis yra pateikęs skundą dėl antstolio veiksmų, kuris teismo nutartimi buvo tenkintas. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog minėta pirmosios instancijos teismo išvada yra nepagrįsta, o pareiškėjas turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą CPK 443 str. 6 d. prasme.

19Nagrinėjamu atveju tenkinus pareiškėjo skundą ir panaikinus antstolio 2013-06-07 turto arešto aktą Nr. 9 8 2013 06 07 141/13-9 ir 2013-06-07 patvarkymą Nr. J8 2013 06 07-141/13-9 vykdomojoje byloje Nr.0008/13/00141, pareiškėjo patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš suinteresuoto asmens antstolio I. G.. Pareiškėjas pateikė į bylą įrodymus, kad patyrė 2 488,98 Lt dydžio bylinėjimosi išlaidų. Iš pateiktų dokumentų matyti, kad šias išlaidas sudaro pareiškėjo atstovo suteiktos paslaugos – dokumentų analizė ir pokalbiai telefonu, duomenų skundui pateikti rinkimas bei prašymo antstoliui dėl turto arešto akto ir patvarkymo panaikinimo rengimas. Pažymėtina, kad Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr.1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos) 8.1 p. nurodyta, jog maksimali priteistina suma už pareiškimą spręsti ginčą ne teisme, jeigu toliau byla nagrinėjama teisme, sudaro 0,35 MMA. Atkreiptinas dėmesys, kad tokios teisinės paslaugos kaip dokumentų analizė, pokalbiai telefonu, duomenų skundui pateikti rinkimas nėra laikytinos atskiromis advokato teikiamomis teisinėmis paslaugomis, už kurias priteistinos atskiros šių paslaugų sumos. Taigi, atsižvelgdamas į tai, bei remdamasis Rekomendacijų 8.1 p., apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad šiuo atveju pareiškėjo prašomų priteisti bylinėjimosi išlaidų suma mažintina iki rekomenduojamo dydžio, dėl to pareiškėjo naudai iš antstolio I. G. priteistina 350 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme padengti.

20Teismas, vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 4 p., 339 str.,

Nutarė

21Pareiškėjo A. D. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartį pakeisti, trečiąją nutarties rezoliucinės dalies pastraipą išdėstant taip:

23„Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolio I. G. pareiškėjo A. D. naudai 350 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai padengti“.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Dainius Rinkevičius, teismo posėdyje... 2. I. Ginčo esmė... 3. Pareiškėjas A. D. pateikė skundą, kuriuo prašė panaikinti antstolio I. G.... 4. Antstolis I. G. 2013-06-27 patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą... 5. Skolininkė D. S. pateiktu atsiliepimu palaikė pareiškėjo skunde... 6. Išieškotoja L. N. pateikė atsiliepimą, kuriuo prašė pareiškėjo skundą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013-09-06 nutartimi pareiškėjo A. D.... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 10. Pareiškėjas A. D. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto... 11. Suinteresuotas asmuo antstolis I. G. pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 12. Išieškotoja L. N. pateikė atsiliepimą į pareiškėjo atskirąjį skundą,... 13. Skolininkė D. S. atsiliepimo į pareiškėjo atskirąjį skundą nepateikė.... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies. ... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 17. Ypatingosios teisenos bylose išlaidų paskirstymo proceso šalims principus... 18. Nagrinėjamu atveju skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas... 19. Nagrinėjamu atveju tenkinus pareiškėjo skundą ir panaikinus antstolio... 20. Teismas, vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 4 p., 339 str.,... 21. Pareiškėjo A. D. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 6 d. nutartį pakeisti,... 23. „Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolio I. G. pareiškėjo A. D. naudai...