Byla 2S-1674-613/2017
Dėl atsisakymo priimti pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Giedrė Seselskytė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutarties dėl atsisakymo priimti pareiškėjo A. J. atskirąjį skundą,

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. Pareiškėjas A. J. pateikė Tauragės rajono apylinkės teismui skundą dėl antstolės Andželos Tamašauskienės veiksmų.
 2. Tauragės rajono apylinkės teismas 2017 m. liepos 14 d. nutartimi pareiškėjo A. J. skundą atmetė.
 3. Pareiškėjas Tauragės rajono apylinkės teismui 2017 m. rugpjūčio 3 d. pateikė atskirąjį skundą dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. liepos 14 d. nutarties.
 1. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė
 1. Tauragės rajono teismas 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi atsisakė priimti A. J. atskirąjį skundą.
 2. Tauragės rajono apylinkės teismas nustatė, jog kad atskirąjį skundą pareiškėjas teikia pats kaip fizinis asmuo, tačiau nepateikia įrodymų, kad jis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir gali pats surašyti apeliacinį (nagrinėjamu atveju – atskirąjį) skundą.
 3. Teismas pažymėjo, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 338 straipsnis). CPK 306 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad apeliacinį skundą surašo advokatas. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo (straipsnio nauja redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.).
 1. Atskirojo skundo argumentai
 1. Teisme gautas pareiškėjo atskirasis skundas dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. Pareiškėjas prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir klausimą dėl atskirojo skundo priėmimo perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
  1. Reikalavimas procesinį dokumentą surašyti advokatui taikomas apeliaciniam skundui (CPK 306 straipsnio 3 dalis). Pareiškėjas skundžia teismo nutartį, todėl, jo nuomone, reikalavimas dėl advokato atskiriems skundams netaikomas.
  2. Civilinė byla dėl antstolio veiksmų nagrinėtina ypatingosios teisenos tvarka. Ypatingosios teisenos procesą reglamentuojančios CPK normos nenustato, kad atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti skundą dėl antstolio veiksmų turi surašyti ir pasirašyti advokatas.
  3. Teismas neteisėtai atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, kadangi neegzistuoja nei vienas pagrindas, numatytas CPK 315 straipsnio 2 dalyje, kada teismas turi teisę atsisakyti priimti apeliacinį skundą (atskirąjį skundą).
 1. Apeliacinio teismo argumentai ir išaiškinimai
 1. Atskirasis skundas tenkintinas.
 2. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja apeliaciniame (atskirajame) skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 3. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis, CPK 338 straipsnis).
 4. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 336 straipsnio 1 dalį atskirasis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai skundą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad būtinas žodinis nagrinėjimas. Teismas, įvertinęs apeliacijos dalyką, atskirąjį skundą, sprendžia, jog nenustatyta būtinybė skundą nagrinėti žodinio proceso tvarka, o rašytinis šios bylos nagrinėjimas nepažeis šalių teisių ir užtikrins civilinio proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų įgyvendinimą.
 5. Nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria teismas atsisakė priimti atskirąjį skundą, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas (CPK 320, 338 straipsniai).
 6. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 338 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis. Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad apeliacinį skundą surašo advokatas. Juridinio asmens apeliacinį skundą taip pat gali surašyti juridinio asmens darbuotojai ar valstybės tarnautojai, turintys aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą. Jeigu apeliantas yra fizinis asmuo, turintis aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą, surašyti apeliacinį skundą turi teisę jis pats. Be to, apeliacinį skundą gali surašyti šio Kodekso 56 straipsnio 1 dalies 4, 5, 6 ir 7 punktuose nurodyti asmenys. Apeliacinį skundą pasirašo jį paduodantis asmuo ir skundą surašęs asmuo.
 7. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti apelianto A. J. atskirąjį skundą, rėmėsi nuo 2017 m. liepos 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 306 straipsnio 3 dalies pakeitimu ir nurodė, kad atskirąjį skundą A. J. teikia kaip fizinis asmuo, tačiau nepateikia įrodymų, kad turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir gali pats surašyti apeliacinį (nagrinėjamu atveju atskirąjį) skundą.
 8. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas netinkamai taikė civilinio proceso kodekso normas, reglamentuojančias atskirojo skundo pateikimo tvarką, ir tokiu būdu nepagrįstai užkirto teisę kreiptis į teismą teisminės gynybos. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apelianto argumentu.
 9. Nustatant privalomą advokato dalyvavimą atliekant atskirus procesinius veiksmus apeliacinės instancijos teisme prioritetas suteiktas kokybiškam apeliaciniam procesui, kai šalys yra atstovaujamos profesionalių atstovų – advokatų. Tačiau būtina pažymėti, jog CPK XVI skyriaus II skirsnyje nėra įtvirtintos taisyklės, reikalaujančios privalomai būti atstovaujamam advokato (ar kito įstatyme nurodyto atstovo) pateikiant atskirąjį skundą.
 10. Nors CPK 338 straipsnis nustato, jog atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skirsnyje numatytas išimtis, tačiau pagal šiuo metu formuojamą teismų praktiką, bylose, nagrinėjamose pagal atskiruosius skundus, iš byloje dalyvaujančių asmenų CPK nustatyta tvarka nėra reikalaujama būti privalomai atstovaujamiems advokatų. Laikomasi nuomonės, kad profesionalaus atstovo dalyvavimas atskirųjų skundų nagrinėjimo procese, atsižvelgiant į šia tvarka sprendžiamų klausimų teisinę prigimtį, nenumatytas, nes nagrinėjant atskiruosius skundus yra vertinamos tos pirmosios instancijos teismo nutartys, kuriomis išspręsti tarpiniai procesiniai klausimai. Manoma, kad privalomo advokato atstovavimo bylose pagal atskiruosius skundus reikalavimas nėra pateisinamas ir dėl tos priežasties, jog pagal CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punktą atskirasis skundas gali būti išnagrinėtas pirmosios instancijos teisme, pačiam teismui patenkinus atskirąjį skundą. Skirtingas traktavimas, kai vienais atvejais tame pačiame teisme (sprendžiant tarpinius procesinius klausimus) būtų pareikalaujama būti privalomai atstovaujamo advokato, o kitais to nereikėtų, nėra pateisinamas (pvz. žr. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-688-544/2017; Panevėžio apygardos teismo 2017 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.2S-684-755/2017).
 11. Apeliantas atskirajame skunde taip pat nurodo, kad teismas neteisėtai atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, kadangi neegzistuoja nei vienas pagrindas, numatytas CPK 315 straipsnio 2 dalyje, kada teismas turi teisę atsisakyti priimti apeliacinį skundą (atskirąjį skundą). Apeliacinės instancijos teismas sutinka su šiuo apelianto argumentu.
 12. Iš byloje esančių duomenų nustatyta, jog pirmos instancijos teismas 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui, nustatęs, kad atskirąjį skundą padavė neturintis teisės jį paduoti asmuo (CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Nustatė, kad pareiškėjas atskirąjį skundą teikia pats kaip fizinis asmuo, tačiau nepateikia įrodymų, kad jis turi aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą ir gali pats surašyti nagrinėjamu atveju atskirąjį skundą.
 13. CPK 315 straipsnio 2 dalies 2 punkto pagrindu apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundą paduoda neveiksniu tam tikroje srityje asmuo arba asmuo, neturintis teisės jį paduoti.
 14. Teismas pažymi, kad nurodytu pagrindu atsisakyti priimti apeliacinį skundą (atskirąjį skundą) galima tada, kai skundą paduoda asmuo, neturintis teisės inicijuoti apeliacinio proceso. Nagrinėjamos bylos atveju su atskiruoju skundu į aukštesnės instancijos teismą kreipėsi A. J., t. y. asmuo, turintis teisę paduoti atskirąjį skundą, jis yra laikomas atskirojo skundo subjektu. A. J., būdamas nagrinėjamoje byloje dalyvaujančiu asmeniu, turi teisę paduoti atskirąjį skundą.
 15. Kadangi kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės vertinant skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, apeliacinės instancijos teismas šių apelianto argumentų nevertina ir dėl jų išsamiau nepasisako.
 16. Esant nurodytoms aplinkybėms, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė procesines teisės normas, reglamentuojančias atskirojo skundo priėmimo klausimą, todėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartis naikintina ir pareiškėjo A. J. atskirojo skundo dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutarties priėmimo klausimas grąžintinas iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 337 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

4Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 339 straipsniu, teismas

Nutarė

5Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutartį panaikinti ir pareiškėjo A. J. atskirojo skundo dėl Tauragės rajono apylinkės teismo 2017 m. rugpjūčio 4 d. nutarties priėmimo klausimą perduoti iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

6Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai