Byla e2VP-40143-820/2016
Dėl šalies pakeitimo, ieškovas „Swedbank“, AB, atsakovas L. M

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, pareiškimą dėl šalies pakeitimo, ieškovas „Swedbank“, AB, atsakovas L. M., ir

Nustatė

2pareiškėjas kreipėsi į teismą prašydamas pakeisti pradinį ieškovą „Swedbank“, AB (į. k. 112029651) jo teisių perėmėju „PlusPlus Capital“ AS (į. k. 11919806), Lietuvoje atstovaujamu PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialo (į. k. 303012217) civilinėje byloje Nr. e2-11734-807/2016.

3Prašyme nurodoma, kad pradinis ieškovas „Swedbank“, AB Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido pareiškėjui visas savo teises civilinėje byloje Nr. e2-11734-807/2016 atsakovo L. M. atžvilgiu. Todėl prašo pripažinti pareiškėją „PlusPlus Capital“ AS pradinio ieškovo „Swedbank“, AB teisių perėmėju civilinėje byloje

4Prašymas atmestinas.

5Kreditoriaus teisę perleisti reikalavimą reglamentuoja CK 6.101 straipsnio 1 dalis, nustatanti, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymui ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo teisės perleidimas neturi pažeisti skolininko teisių ir labiau suvaržyti jo prievolės.

6Paminėtina, jog ne visada iki civilinio proceso pabaigos bylos šalimis išlieka tie patys fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys, kurie kreipiasi teisminės gynybos ar dėl kurių prašoma taikyti tam tikras teisinio poveikio priemones. Asmens mirtis, juridinio asmens likvidavimas ar reorganizavimas, reikalavimo perleidimas, kitos įstatymo nustatytos aplinkybės, dėl kurių civiliniame procese nebegali dalyvauti viena iš šalių, gali lemti procesinio teisių perėmimo instituto taikymo būtinybę. Bendrąsias procesinio teisių perėmimo taisykles reglamentuoja CPK 48 str. Pagal šio straipsnio 1 dalį tais atvejais, kai viena iš ginčijamo arba sprendimu nustatyto teisinio santykio šalių pasitraukia iš bylos, teismas, jei yra pagrindas, tą šalį pakeičia jos teisių perėmėju, išskyrus atvejus, kai yra negalimas materialiųjų subjektinių teisių perėmimas. Remiantis šia nuostata, darytina išvada, kad procesinių teisių perėmimas tiesiogiai priklauso nuo materialiųjų subjektinių teisių perėmimo, t. y. perimant materialiąsias civilines subjektines teises, perimamoms ir atitinkamos procesinės teisės ir pareigos. Materialiųjų subjektinių teisių perėmimo galimumą nulemia teisinis santykis, iš kurios yra kilęs ginčas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-106/2011). Perimdamas materialiąsias civilinės subjektines teises, asmuo perima ir teisę reikalauti šių teisių gynimo, taip pat pareigą atsakyti pagal prievoles. Priklausomai nuo atitinkamų materialiųjų subjektinių teisių perėmimo apimties skiriasi procesinio teisių perėmimo apimtis: jeigu tam tikrų materialiųjų subjektinių teisių negalima perimti, tai negalima perimti ir atitinkamų procesinių teisių ir pareigų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. spalio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367/2008).

7Iš byloje pateiktų dokumentų bei Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės matyti, jog Vilniaus miesto apylinkės teisme 2016 m. balandžio 8 d. buvo išnagrinėta civilinė byla Nr. e2-11734-807/2016 ir 2016 m. gegužės 25 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. e2-11734-807/2016 dėl 868,86 EUR skolos, 5 proc. dydžio metinių procesinių palūkanų nuo 2016 m. vasario 23 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 EUR bylinėjimosi išlaidų išieškojimo iš atsakovo L. M. ieškovo „Swedbank“, AB naudai. PlusPlus Baltic OU, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, ir „Swedbank“, AB 2016 m. rugpjūčio 3 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria „Swedbank“, AB perleido PlusPlus Baltic OU, veikiančiam per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, reikalavimo teises į atsakovą L. M. dėl skolos išieškojimo pagal Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. gegužės 25 d. išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. e2-11734-807/2016. PlusPlus Baltic OU ir „PlusPlus Capital“ AS 2016 m. rugpjūčio 5 d. sudarė Reikalavimo perleidimo sutartį, kuria PlusPlus Baltic OU perleido „PlusPlus Capital“ AS reikalavimo teises į skolininkus, kurių vienas yra atsakovas. Nagrinėjamu atveju pareiškėjas prašo civilinėje byloje Nr. e2-11734-807/2016 ieškovo „Swedbank“, AB teisų perėmėjų pripažinti „PlusPlus Capital“, AS.

8Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. e2-11734-807/2016 ieškovas yra „Swedbank“, AB (į. k. 112029651), kuris 2016 m. rugpjūčio 3 d. Reikalavimo perleidimo sutartimi perleido savo reikalavimą į atsakovą PlusPlus Baltic OU, veikiančiam per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą. Tačiau pareiškėjas „PlusPlus Capital“ AS (į. k. 11919806), veikiantis per įgaliotinį PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, prašo civilinėje byloje Nr. e2-11734-807/2016 ieškovo „Swedbank“, AB teisų perėmėjų pripažinti „PlusPlus Capital“, AS. Teismui nepateikta ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO nėra duomenų apie tai, kad pirminis ieškovas „Swedbank“, AB ar reikalavimą perėmęs asmuo PlusPlus Baltic OU, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, būtų kreipęsi į teismą ir inicijavę ieškovo aptariamame civiliniame procese pakeitimą, todėl iš byloje esančių įrodymų nematyti, jog pradinis ieškovas „Swedbank“, AB būtų pakeistas į ieškovą PlusPlus Baltic OU, veikiantį per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, civilinėje byloje.

9Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje nėra duomenų, jog pradinis ieškovas „Swedbank“, AB buvo pakeistas civilinėje byloje Nr. e2-11734-807/2016 į ieškovą PlusPlus Baltic OU, todėl PlusPlus Baltic OU, veikiantis per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, negalėjo perleisti turimo reikalavimo civilinėje byloje Nr. e2-11734-807/2016, kurio pats nėra perėmęs, t. y. nėra duomenų apie universalų materialinį teisinį teisių ir pareigų perėjimą iš „Swedbank“, AB kitam kreditoriui - PlusPlus Baltic OU, veikiančiam per PlusPlus Baltic OU Lietuvos filialą, (CK 6.101 str., CPK 178 str.).

10Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS pareiškimas dėl pareiškėjo pripažinimo civilinėje byloje Nr. e2-11734-807/2016 ieškovo „Swedbank“, AB teisių perėmėju – atmestinas.

11Vadovaudamasis CPK 48, 290-291 straipsniais teismas

Nutarė

12atmesti pareiškėjo „PlusPlus Capital“ AS, veikiančio per atstovą Plus Plus Baltic OU Lietuvos filialą, pareiškimą dėl teisių perėmimo.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai