Byla 2A-521-372/2012
Dėl draudimo išmokos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininkės ir pranešėjos Birutės Simonaitienės, kolegijos teisėjų: Jolantos Badaugienės, Vytauto Kursevičiaus, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal trečiojo asmens, nepareiškiančio savarankiškų reikalavimų atsakovo pusėje UAB „Masada“ apeliacinį skundą dėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškinį atsakovui Daugiabučio namo Tilžės g. 139 savininkų bendrijai, trečiajam asmeniui AB „Citadele“ bankas dėl draudimo išmokos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašė iš atsakovo Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos priteisti 4 078,55 Lt išmokėtų draudimo išmokų, 6 % dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad 2002 m. vasario 18 d. Juridinių asmenų registre įregistruota Daugiabučio namo ( duomenys neskelbtini) savininkų bendrija. 2006 m. lapkričio 20 d. Daugiabučio namo ( - ) patalpų savininkų bendrija nutarė atlikti daugiabučio namo modernizavimo darbus ir imti iš banko paskolą. 2008 m. sausio 17 d. AB „Citadele“ bankas (buvęs banko pavadinimas – AB PAREX BANKAS) ir Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija, atstovaujama L. V., veikiančios pagal 2007 m. lapkričio 27 d. Daugiabučio namo ( duomenys neskelbtini) narių ir patalpų savininkų susirinkimo protokolą Nr. 25, sudarė būsto kreditavimo sutartį Nr. ( - ) (toliau – kreditavimo sutartis), pagal kurią bankas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijai suteikė 338 011,00 Lt būsto kreditą daugiabučio namo ( - ) renovacijai. 2010 m. gegužės 28 d. AB „Citadele“ bankas su UAB „Būsto paskolų draudimas“ (toliau – ieškovas, bendrovė, draudikas) sudarė kreditų daugiabučiams namams modernizuoti portfelio draudimo sutartį ir taip apdraudė aukščiau nurodyto būsto kredito grąžinimą. 2010 m. gegužės 28 d. bendrovė išdavė AB „Citadele“ bankas draudimo liudijimą, serija ( - ) su priedais (toliau – pirmoji draudimo sutartis). Pirmosios draudimo sutarties galiojimo terminas nuo 2010 m. gegužės 31 d. iki 2010 m. lapkričio 30 d. 2010 m. lapkričio 30 d. AB „Citadele“ bankas draudimo liudijimu, serija ( - ) su priedais (toliau – antroji draudimo sutartis) pratęsė sutarties galiojimo terminą iki 2011 m. gegužės 31 d. Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija įsipareigojimų bankui nevykdė, todėl Bendrovė išmokėjo AB „Citadele“ bankui draudimo išmokas pagal 2010 m. gegužės 28 d. pirmąją draudimo sutartį, draudimo liudijimas, serija ( - ) ir 2010 m. lapkričio 30 d. antrąją draudimo sutartį, draudimo liudijimas, serija DNM Nr. ( - ), dėl ko patyrė 4 078,55 Lt nuostolį.

5Atsakovas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti. Nurodė, kad pagal 2007-11-27 Daugiabučių namo ( - ) SB savininkų susirinkimo nutarimo 3 p. bendrija patvirtino tokią paskolos grąžinimo tvarką, t. y. kreditas paskirstomas kiekvienam butui (patalpai) proporcingai pagal naudingą plotą ir renkamas iš savininkų mokesčių surinkimo tvarka. Pagal šį bendrijos nutarimą, kredito dalį bankui turėjo grąžinti kiekvieno buto (patalpų) savininkai, bet ne bendrija. Bankas kredito sutartį sudarė ne su ta šalimi, t. y. ne su Daugiabučio namo ( - ) bendrijos butų ir kitų patalpų savininkais, atstovaujamais įgalioto asmens - bendrijos pirmininkės, o su juridiniu, asmeniu t. y. ( - ) bendrija, kaip ribotos civilinės atsakomybės, ne pelno siekiančia organizacija, kuri negali atsakyti už bendrijos narių asmenines prievoles. Bendrija dėjo visas pastangas, kad UAB „Masada“ atlygintų ir atsiskaitytų už atliktą namo rekonstrukciją pagal nuosavybės teise turimą plotą. Visi namo savininkai yra pilnai atsiskaitę už namo rekonstrukcijos darbus. Tik dėl UAB „Masada“ nemokėjimo bendrija negalėjo vykdyti įsipareigojimų nei su AB ,,Citadele“, tiek su UAB „Būsto paskolų draudimas“.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai. Priteisė ieškovui UAB „Būsto paskolų draudimas“ iš atsakovo Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) bendrijos 4 078,55 Lt skolos ir 6 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos 4 078,55 Lt sumos nuo 2011-11-14 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 330,80 Lt bylinėjimosi išlaidų. Ieškovui UAB „Būsto paskolų draudimas“ priteistos 4 409,35 Lt sumos mokėjimą išdėstyti šešių mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovą Daugiabučio gyvenamojo namo ( - ) bendriją kas mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos mokėti po 734,90 Lt, o paskutinį mėnesį – 734,85 Lt. Atidėjo ieškovui iš atsakovo priteistų procentine išraiška palūkanų sumokėjimą iki 2012-09-25. Priteisė į valstybės biudžetą iš atsakovo 31,65 Lt pašto išlaidų už procesinių dokumentų įteikimą per pašto kurjerių tarnybą.

8Teismas nurodė, kad nors vienas iš namo bendraturčių išreiškė savo nesutikimą dėl bendrijos narių 2006-11-20 ir 2007-11-27 susirinkimuose priimtų sprendimų, tačiau šių sprendimų teisėtumo jis įstatymo nustatyta tvarka teismui neskundė. Teismas, įvertinęs bylos medžiagą pripažino, kad atsakovas priimdamas sprendimus dėl gyvenamojo namo renovacijos ir kredito sutarties su trečiuoju asmeniu AB „Citadele“ bankas sudarymo, veikė visų gyvenamojo namo bendraturčių vardu, nes šioje sutartyje nėra jokių išlygų dėl gyvenamojo namo savininkų, nesančių bendrijos nariais. Pastarieji, turėjo teisę ginčyti įstatymo nustatyta tvarka bendraturčių priimtus sprendimus, o to nepadarę kaip ir atsakovas turi prisiimti visas iš to kylančias pasekmes. Taip pat teismas padarė išvadą, kad atsakovo turėjo teisę savo, o tuo pačiu ir jį sudarančių bendraturčių vardu 2008-01-17 sudaryti kreditavimo sutartį Nr. ( - ). Tai pat teismas, atsižvelgęs į byloje esantį išrašą iš Juridinių asmenų registro iš kurio seka, kad V. L. yra ne tik valdybos narė, bet ir bendrijos pirmininkė, padarė išvadą, kad atsakovo atstovė yra ne tik bendrijos valdymo organas, bet ir tinkamas atstovas santykiuose su trečiaisiais asmenimis. Teismas, trečiojo asmens UAB „Masada“ atsiliepimo į ieškinį teiginį, kad atsakovas nėra atstovaujamas tinkamo atstovo, remdamasis DNSB įstatymo 22 str. 2d. nuostata, jog bendrijos valdymo organų nariais gali būti tik bendrijos nariai, laikė formaliu. Teismas sprendė, kad ne DNSB įstatymo, o CK ir CPK nuostatos taikytinos sprendžiant klausimą dėl atsakovo atstovės tinkamumo. Kitoks šio teisinio santykio aiškinimas nepagrįstai varžytų bendrijos narių teisę išsirinkti bendrijos valdymo organą, jį siejant tik su asmens nuosavybės teise bendrijoje.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai

10Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Masada“ prašo pakeisti Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimą ir iš sprendimo motyvuojamosios dalies pašalinti tokius motyvus: 1) „...pripažintina, kad atsakovas priimdamas sprendimus dėl gyvenamojo namo renovacijos ir kredito sutarties su trečiuoju asmeniu AB Citadele sudarymo, veikė visų gyvenamojo namo bendraturčių vardu, nes šioje sutartyje nėra jokių išlygų dėl gyvenamojo namo savininkų, nesančių bendrijos nariais“. 2) „Pastarieji, kaip jau teismas yra nurodęs, turėjo teisę ginčyti įstatymo nustatyta tvarka bendraturčių priimtus sprendimus, o to nepadarę kaip ir atsakovas turi prisiimti visas iš to kylančias pasekmes“. 3) „Dėl to atmestinas ir atsakovo atsiliepime nurodytas motyvas, kad jis prievolės įvykdymo atveju negali turėti atgręžtinio reikalavimo teisės į gyvenamojo namo ar bendrijos bendraturtį“. 4) „... teismas daro išvadą, kad atsakovas turėjo teisę <...> bendraturčių vardu 2008-01-17 sudaryti kreditavimo sutartį Nr. ( - )“. 5) „Su tokiu bylos dalyvio formaliu (tiesmukišku) DNSB įstatymo nuostatų aiškinimu negalima sutikti“. 6) „ Todėl laikytina, kad atsakovo atstovė yra ne tik bendrijos valdymo organas, bet ir tinkamas atstovas santykiuose su trečiaisiais asmenimis“. 7) „Todėl <...> laikytina, kad ne DNSB įstatymo, o CK ir CPK nuostatos taikytinos klausimą dėl atsakovo atstovės tinkamumo“.

11Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:

  1. Apeliantas teigia, kad teismo išvada, jog atsakovas veikė visų daugiabučio gyvenamojo namo bendraturčių, inter alia ir UAB “Masada” vardu, t. y. atstovavo UAB “Masada” santykiuose su trečiuoju asmeniu AB “Citadele” bankas, nepagrįsta, nes jokio atstovavimo nei pagal įstatymą, nei pavedimą šioje situacijoje a priori negali būti. Atsakovas nenurodė jokio įstatymo ir nepateikė jokio dokumento, kurie esą jam būtų suteikę teisę atstovauti apeliantą santykiuose su ieškovu, trečiuoju asmeniu AB „Citadele“ bankas ir kitais asmenimis. Apeliantas niekada nesutiko su renovacijos projektu, balsavo prieš.
  2. Pagal CK 6.870 str. 2 d. paskolos sutartis pripažįstama sudaryta nuo pinigų perdavimo momento, t. y. paskolos sutartis yra realinė sutartis. Tuo tarpu daugiabučio namo, esančio ( - ), bendraturčiai, įskaitant apeliantą, niekada pinigų iš trečiojo asmens AB „Citadele“ bankas negavo, apeliantas niekada nebuvo atsakovo nariu, taip pat niekada nebuvo įgaliojęs atsakovą ar kitus asmenis sudaryti tokią sutartį, todėl jis neprivalo atsakyti už atsakovo sudarytą sandorį. Šioje byloje atsakovas, o ne apeliantas buvo tiesioginio materialiojo teisinio santykio, t. y. kredito sutarties subjektas ir dalyvis.
  3. Nepagrįsta teismo išvada, kad ne atsakovas, o UAB „Masada“ turi prisiimti iš atsakovo prisiimtų įsipareigojimų ieškovui kylančias pasekmes. Šioje byloje atsakovas, o ne UAB „Masada“ buvo tiesioginio materialiojo teisinio santykio subjektas.
  4. Aplinkybė, kad atsakovas neturi reikalavimo teisės apeliantui, kadangi tokią pareigą vienas kito atžvilgiu turi namo bendraturčiai, nustatyta įsiteisėjusius teismo sprendimu. Tuo tarpu teismas padarė diametraliai priešingą įsiteisėjusiems teismų procesiniams sprendimams išvadą, kad atsakovas veikė apelianto vardu kaip tinkamas apelianto atstovas ir prisiėmė prievoles už apeliantą bei turi atgręžtinio reikalavimo teisę į UAB „Masada“.
  5. Aplinkybė, kad V. L. negali būti atsakovo atstove, nustatyta įsiteisėjusius teismo sprendimu. Pirmosios instancijos teismas padarė diametraliai priešingą įsiteisėjusiems teismų procesiniams sprendimams išvadą, kad V. L. yra tinkama atsakovo atstovė. Tokia situacija, kai tuo pačiu klausimu priimami diametraliai priešingi teismų procesiniai sprendimai, nėra priimtina.

12Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Masada“ apeliacinį skundą ieškovas prašo Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012-04-25 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad nors UAB „Masada“ nėra daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos narys, tačiau būdamas bendro naudojimo patalpų bendraturčiu, privalo atlyginti išlaidas susijusias su įstatymo ir teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimais, kaip numatyta CK 4.83 str. 4 d. LR CK daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams suteikia teisę bendrojo naudojimo patalpų valdymo klausimą spręsti steigiant butų ir kitų patalpų savininkų bendriją (CK 4.83 str. 3 d.).

13IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,

14teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

16Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo taisyklių, nustatančių ir bylų nagrinėjimo ribas, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektais. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinius ir teisinius bylos pagrindus, tai yra tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai atskleidė bylos esmę, nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai kvalifikavo tarp bylos šalių susiklosčiusius teisinius santykius. Kartu apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Teisėjų kolegija, remdamasi ištirtais ir teisiškai įvertintais duomenimis, konstatuoja, kad absoliučių pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų šioje byloje nenustatyta.

18Pagal rungimosi principą kiekvieną šalis privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis ji remiasi (CPK 12, 178 str.). Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ pateikė ieškinį atsakovams Daugiabučio namo ( duomenys neskelbtini) savininkų bendrijai ir Daugiabučio namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkams prašydamas ieškovo naudai priteisti 4 078,55 Lt skolą iš Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos ir subsidiariai iš butų ir kitų patalpų savininkų. Ieškovo atstovas dar iki teismo posėdžio patikslino ieškinio dalyką ir prašė ieškovo naudai priteisti 4 078,55 Lt skolą iš atsakovo Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrijos (1 t., 197, 199–200 b. l.), todėl laikytina, kad ieškovo 2012-01-18 teismui datuotas pareiškimas laikytinas galutiniu.

19Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip civilinės atsakomybės subjektas, turi ypatumų, kuriuos lemia tai, kad namo bendrojo naudojimo objektų savininkas yra ne bendrija, o butų (kitų negyvenamųjų patalpų) savininkai. Konstitucinis Teismas 1999 m. birželio 23 d. nutarime konstatavo, kad bendrijos įsteigimas nereiškia, kad privačios ar viešosios nuosavybės teisės subjektai netenka nuosavybės teisės į jiems priklausantį turtą, todėl bendrijos įsteigimas savaime nesuteikia pagrindo varžyti ar kitaip riboti savininkų teises, o tuo pačiu ir įstatyme numatytas jų pareigas. Kasacinės instancijos teismas yra ne kartą konstatavęs, kad bendrija veikia tik kaip jos dalyvių atstovė, padedanti įgyvendinti bendraturčių bendrosios nuosavybės teisę, ji neįgyja savininko teisių ir pareigų, o veikia bendraturčių vardu ir interesais; bendrija yra tik bendraturčiams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio turto valdymo būdas, todėl ji negali spręsti tų klausimų, kuriuos turi teisę spręsti to turto bendraturčiai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-345/2007, 2009 m. lapkričio 27 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-7-515/2009 ir kt.).

20Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas yra vienas iš galimų bendrosios dalinės nuosavybės teisių daugiabučiame name įgyvendinimo būdų. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką, yra pabrėžęs, kad teisė spręsti dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo ir disponavimo priklauso būtent butų ir kitų patalpų savininkams, nepriklausomai nuo to, kokia įstatyme nustatyta forma (steigdami daugiabučių namų savininkų bendriją, sudarydami jungtinės veiklos sutartį ar paskyrus administratorių) jie šią teisę įgyvendina. Be to daugiabučių namų savininkų bendrijos prievolių apimtis siejama su bendrijos steigimo tikslu, t.y. daugiabučio namo patalpų savininkų bendrųjų teisių, pareigų ir interesų įgyvendinimu. CK 4.83 straipsnio 3 dalis reglamentuoja, kad daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams valdyti butų ir patalpų savininkai steigia bendriją arba sudaro jungtinės veiklos sutartį. Daugiabučių namų savininkų bendrija veikia kaip jos dalyvių atstovas, padedantis įgyvendinti bendraturčių bendrosios nuosavybės teisę, tačiau neįgyja savininko teisių ir pareigų, tokių nuostatų laikomąsi ir suformuotoje teismų praktikoje. Bendrija (arba Jungtinės veiklos sutarties pagrindu daugiabučio namo bendrasavininkių įgaliotas fizinis asmuo) įgyvendindamas bendrasavininkių valią modernizuoti jiems nuosavybės teise priklausantį daugiabutį gyvenamąjį namą, tame tarpe sudaryti sutartis su rangovais, kredito įstaigomis, iš esmės yra tik bendrasavininkių atstovas, organizuojantis Projekto parengimą bei įgyvendinimą, tačiau neužtikrinantis jo finansavimą.

21Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau paminėtas aplinkybes daro išvadą, kad ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ pareiškė netinkamą ieškinį, gindamas savo turtinius interesus ir reikšdamas reikalavimus atsakovui – daugiabučio namo savininkų bendrijai, todėl Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimas naikintinas ir priimtinas naujas sprendimas – ieškinys atmestinas.

22Vadovaujantis LR CPK 47 str. nuostatomis, byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo turi teisę į bylinėjimosi išlaidų atlyginimą. Trečiasis asmuo UAB „Masada“ byloje dalyvavo atsakovo pusėje. Iš dalies tenkinus apeliacinį skundą bei panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą – ieškinį atmetus, teismas išsprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą (CPK 93 str. 1 d.). Šiuo atveju trečiojo asmens UAB „Masada“ bylinėjimosi išlaidas sudaro 142,00 Lt žyminis mokestis (2 t., 137, 138 b. l.) bei 2550,00 Lt išlaidos už teisinę pagalbą (2 t., 175–185 b. l.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

24Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti.

25Priteisti iš ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ trečiajam asmeniui UAB „Masada“ 142,00 Lt žyminį mokestį bei 2550,00 Lt išlaidos už teisinę pagalbą apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Būsto paskolų draudimas“ ieškiniu ir patikslintu... 5. Atsakovas Daugiabučio namo ( - ) savininkų bendrija su ieškiniu nesutiko,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Šiaulių miesto apylinkės teismas 2012 m. balandžio 25 d. sprendimu... 8. Teismas nurodė, kad nors vienas iš namo bendraturčių išreiškė savo... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį teisiniai argumentai... 10. Apeliaciniu skundu trečiasis asmuo UAB „Masada“ prašo pakeisti Šiaulių... 11. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais motyvais:
  1. Apeliantas... 12. Atsiliepimu į trečiojo asmens UAB „Masada“ apeliacinį skundą ieškovas... 13. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės,... 14. teisiniai argumentai ir išvados... 15. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 16. Teisėjų kolegija pažymi, kad apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK... 17. Teisėjų kolegija, remdamasi ištirtais ir teisiškai įvertintais duomenimis,... 18. Pagal rungimosi principą kiekvieną šalis privalo įrodyti aplinkybes,... 19. Bendrija yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo, tačiau ji, kaip... 20. Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimas yra vienas iš galimų... 21. Teisėjų kolegija atsižvelgdama į aukščiau paminėtas aplinkybes daro... 22. Vadovaujantis LR CPK 47 str. nuostatomis, byloje dalyvaujantis trečiasis asmuo... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 24. Šiaulių miesto apylinkės teismo 2012 m. balandžio 25 d. sprendimą... 25. Priteisti iš ieškovo UAB „Būsto paskolų draudimas“ trečiajam asmeniui...