Byla A2-1733-436/2015

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš teisėjų Evaldo Burzdiko (kolegijos pirmininko), Gintauto Koriagino ir Arūno Rudzinsko (pranešėjo), viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo BUAB „First autologistic company“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, atskirąjį skundą dėl Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutarties civilinėje byloje Nr. A2-31-374/2015 pagal pareiškėjo BUAB „First autologistic company“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui T. N., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie LR ŽŪM, UAB „BCB group“ dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo,

Nustatė

2

 1. Ginčo esmė

3Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 19 d. priėmė sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013, kuriuo ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį patenkino iš dalies ir nusprendė leisti atsakovui T. N. per 18 mėnesių, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, parengti projektinę dokumentaciją ar gauti statybą leidžiantį dokumentą įteisinant savavališkos statybas - automobilių stovėjimo aikšteles, esančias Pietarių kaime, Marijampolės sav.

4Pareiškėja BUAB „First autologistic company“ 2014 m. rugpjūčio 26 d. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo prieš tai minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2014 m. spalio 3 d. nutartimi pareiškėjo BUAB „First autologistic company“ prašymą patenkino ir atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinį atsakovui T. N., trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriui dėl savavališkos statybos ir pareiškėją BUAB „Firs autologistic company“ įtraukė byloje atsakovu.

5Pareiškėjas nurodė, kad aukščiau minėtame teismo sprendime yra konstatuota, jog UAB „Kapratas“ (dabartinis pavadinimas BUAB „First autologistic company“), Marijampolės rajone, Pietarių kaime neteisėtai nuo 2006 metų, t. y. žemės ūkio paskirties žemėje, nepakeitus žemės ūkio paskirties Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir neturint įstatymuose nustatytų dokumentų, neturėdama nustatyta tvarka atlikto ir suderinto techninio darbo projekto bei išduoto statybos leidimo, savavališkai statė automobilių stovėjimo aikštelės, sklype, esančiame Pietarių k., Marijampolės sav. Žemės ūkio paskirties sklypuose atliko automobilių stovėjimo aikštelės paruošiamųjų darbų nuimto augalų sluoksnio, automobilių stovėjimo aikštelės nužymėjimo, pagrindo užpildymo ir tankinimo darbus. Pareiškėjo nuomone, aukščiau nurodytais darbais ant žemės sklypo BUAB „First autologistic company“ pagamino naują daiktą, o tai yra vienas iš nuosavybės teisių įgijimo pagrindas (CK 4.47 str. 4 p.), tačiau teismas sprendimu įpareigojo savavališkos statybą įteisinti žemės sklypo savininką, bet ne savavališkos statybos statytoją. BUAB „First autologistic company“ laiko, kad turtas, t. y. asfaltuotos automobilių stovėjimo aikštelės ant žemės sklypų ir jame esantys aptvėrimai, apšvietimo ir apsaugos sistemos nuosavybės teise priklauso trečiajam asmeniui BUAB „First autologistic company“. Pareiškėjas pažymėjo, kad BUAB „First autologistic company“ nuosavybės teisę į asfaltuotas aikšteles pagrindžia bendrovės buhalteriniai duomenys, o be to Marijampolės rajono apylinkės teismo sprendime nurodytos aplinkybės, jog aukšteles statė ir tokiu būdu sukūrė daiktą būtent BUA „First autologistic company“, neginčijo nei vienas iš byloje dalyvaujančių asmenų. Pareiškėjo nuomone, neįtraukus BUAB „First autologistic company“ į bylą dalyvaujančiu asmeniu (atsakovu), buvo eliminuota pareiškėjo teisė atlikti savavališkos statybos įteisinimo veiksmus: parengti projektinę dokumentaciją, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir kt., todėl pareiškėjas BUAB „First autologistic company“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, teismo prašė pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d, sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 – tenkinti ieškovės ieškinį iš dalies, leidžiant pareiškėjui BUAB „First autologistic company“ per 18 mėnesių, skaičiuojant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo, parengti projektinę dokumentaciją ar gauti statybą leidžiantį dokumentą įteisinant savavališkos statybos - automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, esančiame Pietarių kaime, Marijampolės sav. statybą. Per nustatytą terminą neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti pareiškėją BUAB „First autologistic company“ nugriauti savavališkai pastatytas automobilių stovėjimo aikšteles ir sutvarkyti statybvietę. Pareiškėjui neįvykdžius teismo įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytas automobilių stovėjimo aikšteles, leisti ieškovui nugriauti savavališkai pastatytas automobilių stovėjimo aikšteles ir sutvarkyti statybvietę, išieškant jo patirtas išlaidas iš pareiškėjo. Teismo posėdžio metu pareiškėjas papildė reikalavimą – esant įstatymo nustatytoms sąlygoms, ieškinį atmesti.

6Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius nurodė, kad ginčo sklypus padalinus į mažesnius, išnyko pagrindas ieškinio reikalavimams, pareikštiems atnaujintoje civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013. Ieškinio pareiškimo dienai tai buvo aktuali problema, tačiau šiuo metu šis klausimas prarado savo svarbą, todėl nei atsakovui T. N., nei pareiškėjui BUAB „First autologistic company“ priimtas teismo sprendimas neturės jokios įtakos nei jų teisėms, nei interesams, nes šiuo metu tos savavališkos statybos yra įteisintos.

 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi pareiškėjo BUAB „First autologistic company“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, pareiškimą dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 atmetė. Teismas nurodė, kad sutinka su atsakovo bei ieškovo nurodytais motyvais, jog UAB „First autologistic company“ buvo ne neįtraukta į procesą, bet iš jo pašalinta. Tai patvirtina aplinkybė, kad 2008-01-11 pareiškimu UAB „First autologistic company“ buvo patraukta atsakovu (prijung. civ. bylos I t. b. l. 2-5) ir tik proceso eigoje, ieškovui patikslinus ieškinį (2011-03-14), atsakovas buvo pakeistas, t. y. atsakovais patraukti T. N., A. Š., G. Š. ir UAB „Autocentrum A5“ (IV t. b. l. 121-127). Taigi atsakovas byloje buvo pakeistas ir UAB „First autologistic company“ buvo pašalinta iš bylos, todėl ji apie bylą negalėjo nežinoti, nes iki to momento aktyviai dalyvavo ir domėjosi byla (II t. b.l. 19-27; III t. b.l. 35, 65-67; IV t. b.l. 15-41, 62). Neskųsdama nurodyto veiksmo, UAB „First autologistic company“ sutiko, kad jokios jos teisės, ją pašalinus iš proceso, pažeistos nebus.

8Sutinkamai su LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies redakcija, galiojusia iki 2014-01-01, teisė įteisinti savavališkas statybas galėjo būti nustatyta ne tik statytojui (užsakovui), bet ir statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui, naudotojui, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininkui, valdytojui ar naudotojui. Todėl Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-11-19 sprendimu nustatęs teisę įteisinti savavališkas statybas ne BUAB „First autologistic company“, bet T. N., įstatymo nuostatų nepažeidė. Visiškai nesvarbu, kas atliko savavališkų statybų įteisinimo veiksmus - ar BUAB „First autologistic company“ ar T. N., tai T. N. nuosavybės teisių į įteisintus daiktus nei sukuria, nei panaikina.

9Be to, šiuo metu ginčo sklypus padalinus į mažesnius, išnyko pagrindas ieškinio reikalavimams, pareikštiems atnaujintoje civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013. Ieškinio pareiškimo dienai tai buvo aktuali problema, tačiau šiuo metu šis klausimas prarado savo svarbą: nei atsakovui T. N., nei pareiškėjui BUAB „First autologistic company“ priimtas teismo sprendimas neturi jokios įtakos nei jų teisėms, nei interesams. Pareiškėjas nenurodė jokių konkrečių motyvų ar aplinkybių, nepateikė jokių įrodymų, kokią įtaką turi galiojantis civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 priimtas teismo sprendimas jo teisėms ar interesams. Sprendimo įtaka neįtrauktų asmenų teisių pasikeitimui turi būti reali, todėl šioje byloje teismui nenustačius sprendimu pakeistų teisių ir pareigų ryšio, negalima konstatuoti, jog dėl proceso šalių teisių ir pareigų bei neįtrauktų asmenų teisių ir pareigų ryšio pasikeitė pastarųjų turinys. Tokiu būdu, spręstina, kad pareiškėjo BUAB „First autologistic company“ reikalavimas pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 - tenkinti ieškovės ieškinį iš dalies, leidžiant pareiškėjui BUAB „First autologistic company“ parengti projektinę dokumentaciją ar gauti statybą leidžiantį dokumentą įteisinant savavališkas statybas, neteko teisinės reikšmės, nes nesukels BUAB „First autologistic company“ jokių teisinių padarinių.

 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

10Atskiruoju skundu pareiškėjas BUAB „First autologistic company“, atstovaujamas bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, prašo Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartį panaikinti,

11Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad:

 1. Apelianto vertinimu tai, kad jis buvo pašalintas iš proceso nepaneigia fakto, jog į bylą jis nebuvo įtrauktas ir tokiu būdu Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Nors pirmosios instancijos teismas eskaluoja tai, kad UAB „First autologistic company“ neskundė procesinio veiksmo, kuomet jis buvo pašalintas iš proceso, tačiau akcentuotina tai, kad T. N. buvo UAB „First autologistic company“ akcininkas ir vadovas, todėl visi bendrovės priimami sprendimai, įskaitant ir galimybę skųsti aukščiau nurodytą procesinį sprendimą dėl UAB „First autologistic company“ pašalinimo iš proceso, priklausė išimtinai nuo T. N.. Kodėl buvo priimtas sprendimas neskųsti procesinio sprendimo dėl UAB „First autoligistic company“ pašalinimo iš proceso, bankroto administratoriui nėra žinoma. Nepaisant to, iš byloje esančių aibės įrodymų, kurie patvirtina, jog UAB „First autologistic company“ buvo statytojas, darytina išvada, kad UAB „First autologistic company“ privalėjo būti įtrauktas į bylą kaip proceso dalyvis, o procesinis veiksmas, kuomet iš proceso buvo pašalintas UAB „First autologistic company“, priešingai nei konstatavo teismas skundžiamoje nutartyje, akivaizdžiai pažeidė pareiškėjo teises. Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi UAB „First autologistic company“ buvo iškelta bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirta UAB „Valnetas”, todėl kaip atstovas 2008 metais bankroto administratorius objektyviai negalėjo dalyvauti vykusiame procese.
 2. LR Statybos įstatymo 28 str. 7 d. (redakcija, galiojusi iki 2014-01-01) nustatyta, kad <... teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį...>. Iš šios normos nuostatų matyti, kad ji yra nukreipiančioji, nes subjektai, kuriems gali būti suteikta teisė įteisinti savavališkas statybas, nurodyti LR Statybos įstatymo 28 str. 1 d., todėl LR Statybos įstatymo 28 str. 7 d. ir 28 str. 1 d. nuostatos koreliuoja ir aiškintinos sistemiškai. Sutinkamai su LR Statybos įstatymo 28 str. 1 d, 1 p., valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jam priskirtą kompetenciją, nustatęs, kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai, nedelsdamas surašo savavališkos statybos aktą, kuriuo pareikalauja iš statytojo (užsakovo), jeigu jo nėra, - iš statinio ar jo dalies savininko, valdytojo, naudotojo, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininko, valdytojo ar naudotojo nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus statybos darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius ir apsaugant statybvietę bei aplinką, ir įteikia statytojui (užsakovui) ar kitam šiame punkte nurodytam asmeniui savavališkos statybos aktą pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Aukščiau nurodytos teisės normos nuostatos aiškiai nustato prioritetinį subjektą, kuriam gali būti suteikta teisės įteisinti savavališką statybą, t. y. statytoją, nes tik tais atvejais, kuomet nėra galimybės nustatyti statytojo ar jo identifikuoti, teisė įteisinti savavališkas statybas turi ir kiti subjektais, įskaitant ir žemės sklypo savininką.
 3. Pažymėtina, kad savavališkos statybos aktas buvo surašytas būtent UAB „First autologistic company“, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-11-19 sprendime iš esmės buvo konstatuoti neteisėti BUAB „First autologistic company“ veiksmai, byloje esantys įrodymai patvirtina, kad UAB „First autologistic company“ buvo statytojas, kas reiškia, jog statytojas buvo ir yra žinomas, todėl sutinkamai su LR Statybos įstatymo 28 str. 1 ir 7 dalies nuostatomis, teisė įteisinti savavališkas privalėjo būti suteikta būtent BUAB „First autologistic company“, o ne T. N..
 4. Kita vertus, bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas nurodė, kad pasikeitė teisinis reguliavimas, dėl ko išnyko pagrindas ieškinio reikalavimams, pareikštiems atnaujintoje byloje. Iš tokios ieškovo pozicijos seka, kad bylą nagrinėjęs ir skundžiamą nutartį priėmęs teismas apskritai turėjo priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti.

12Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius prašo atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

13Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais, kad:

 1. 2014 m. rugsėjo 23 d. surašytas teismo įpareigojimo statytojui įvykdymo patikrinimo aktas Nr. 4D-2470, kuriame nurodyta, kad atsakovas T. N. 2013 m. lapkričio 19 d. teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 įvykdė. Akte nurodyta, kad po žemės paėmimo visuomenės poreikiams, žemės sklypas, esantis ( - ), buvo padalintas į du sklypus, dėl ko atsakovui T. N. suformuotas naujas žemės sklypas, kurio kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurio plotas 9722 m2. Automobilių stovėjimo aikštelė, kurios plotas šiame žemės sklype yra 9625 m2, priskiriama II grupės nesudėtingiems statiniams, kuriai projektas ir statybos leidimas yra nereikalingas. Automobilių stovėjimo aikštelė, kurios plotas 9000 m2, esanti žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), ir automobilių stovėjimo aikštelė, kurios plotas 7500 m2, esanti žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), bei automobilių stovėjimo aikštelė, kurios plotas 6200 m2, esanti žemės sklype, kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), ( - ), yra priskiriamos II grupės nesudėtingiems statiniams, kuriems projektas ir statybos leidimas nereikalingi. Šis aktas įstatymų nustatyta tvarka nebuvo apskųstas, jo galiojimas nepanaikintas.
 2. Automobilių stovėjimo aikštelė, esanti žemės sklype, kurio kadastrinis Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), 2014 m. lapkričio 21 d. yra įregistruota Registrų centre, nuosavybės teise priklauso T. N.. Pažymėtina, kad apeliantas į procesą buvo ne neįtrauktas, bet iš jo pašalintas. 2008 m. sausio 1 d. pareiškimu apeliantas buvo patrauktas atsakovu, bet proceso eigoje, 2011 m. kovo 14 d. patikslinus ieškinį, atsakovas buvo pakeistas į T. N., A. Š., G. Š. ir UAB „Autocentrum A5“. Šio veiksmo apeliantas neskundė, vadinasi sutiko, kad jo teisės, pašalinus jį iš proceso, nebuvo ir nebus pažeistos. Be to, 2009 m. lapkričio 4 d. apeliantui UAB „First autologistic company“ buvo iškelta bankroto byla, o nuo 2010 m. liepos 22 d. likviduojamas, todėl jam pašalinti savavališkos statybos padarinius būtų neįmanoma.

14Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „BCB group“ prašo panaikinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – UAB „First autologistic company“ pareiškimą patenkinti.

15Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais, kad:

 1. Visiškai pritartina BUAB „First autologistic company“ atstovo administratoriaus UAB „Valnetas“ pozicijai, kad aukščiau minėtoje teismo nutartyje, teismas padarė netinkamą išvadą jog pareiškėjas neskųsdamas to, kad buvo pašalintas iš proceso, BUAB „First autologistic company“ sutiko, kad jo teisės jį pašalinus iš procesinio veiksmo, pažeistos nebuvo. Su šia išvada mes nesutinka ir mano, kad tai, jog BUAB „First autologistic company“ buvo pašalinta iš proceso nepaneigia fakto, jog į bylą ji nebuvo įtraukta ir tokiu būdu Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-11-19 sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Tačiau akivaizdu ir tai, kodėl UAB „First autologistic company“ šio veiksmo neskundė o gi dėl to, jog tuo metu visi UAB "First autologistic company“ sprendimai priklausė nuo T. N., kuris tuo metu buvo ir akcininku, ir UAB „First autologistic company“ vadovu. Priežastys, dėl kurių T. N. neskundė procesinių sprendimų ir dėl to UAB „First autologistic company“ buvo pašalinta iš proceso yra akivaizdžios, kadangi šiais veiksmas T. N. stengėsi, jog teismas jį pripažintų kaip neteisėtos statybos statytoją ir ateityje jam būtų pavesta teismo šias statybas įteisinti, kaip savas. Akivaizdu, jog būdamas pašalintos iš teisminio proceso UAB „First autologistic company“ akcininku ir vadovu T. N. žinojo jam priklausančios bendrovės finansinę būklę ir numatė, jog jai bus inicijuota bankroto procedūra, dėl ko ir veikė tendencingai stengdamasis UAB „First autologistic company“ pašalinti iš teisminių procesų susijusių su neteisėtos statybos įteisėjimu.
 2. Nesutiktina ir su Marijampolės rajono apylinkės teismo išsakytais motyvais, kad 2013-11-19 sprendimu nustatęs teisę įteisinti statybas ne BUAB „First autologistic company“, o T. N. teismas šių nuostatų nepažeidė. Mano, kad sutinkamai su LR Statybos įstatymo 28 str. l d. l p. teisės normos nuostatos aiškiai nustato prioritetinį subjektą, kuriam gali būti suteikta teisės įteisinti savavališką statybą, t. y. statytoją, nes tik tais atvejais, kuomet nėra galimybės nustatyti statytojo ar jo identifikuoti, teisė įteisinti savavališkas statybas turi ir kiti subjektai, įskaitant ir žemės sklypo savininką. Atkreiptinas teismo dėmesys į tai, kad savavališkos statybos aktas buvo surašytas būtent UAB „First autologistic company“ ir Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013-11-19 sprendime iš esmės buvo konstatuoti neteisėti UAB „First autologistic company“ veiksmai, ką patvirtina ir byloje esantys įrodymai, kad UAB „First autologistic company“ buvo statytojas, kas reiškia, jog statytojas buvo ir yra žinomas.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas T. N. prašo atskirąjį skundą atmesti, Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais, kad:

 1. Iš proceso gali būti pašalintas tik toks asmuo, kuris į jį buvo įtrauktas. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013, priešingai nei atskirtajame skunde nurodo pareiškėjas, nusprendė tik dėl įtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų. Pareiškėjui bankroto byla iškelta ir bankroto administratorius UAB „Valnetas“ paskirtas 2009-11-04. Pareiškėjo vadovu T. N. buvo iki 2008-06-02, po T. N. pareiškėjo vadovo pareigas ėjo I. V. E., A. B.. Pareiškėjo pašalinimo iš proceso metu pareiškėjo vardu veikė bankroto administratorius. Dėl to, nesutikdamas su pareiškėjo pašalinimu iš proceso, jis turėjo visas galimybes skųsti nurodytą veiksmą. To nedarydamas, bankroto administratorius patvirtino, kad pareiškėjo pašalinimas iš proceso jo, taip pat pareikėjo kreditorių, teisių nepažeidžia.
 2. Nežiūrint to, kam buvo suteikta teisė atlikti savavališkos statybos įteisinimo veiksmus - T. N., ar pareiškėjui nuosavybės teisių į įteisintus daiktus nurodytų veiksmų atlikimas – savavališkų statybų pašalinimas, savavališkas statybas šalinusiam asmeniui nesukūrė. Asfaltuota stovėjimo aikštelė, kuri buvo pastatyta savavališkai, dėl to, kad jos įteisinimo veiksmus atliko ne pareiškėjas, bet T. N., netapo mažiau vertinga. Nežiūrint to, kas įteisino savavališkas statybas, asfaltuota stovėjimo aikštelė buvo ir yra vertingas nekilnojamojo turto objektas, į kurį, pareiškėjui įrodžius, kad jis yra aikštelės savininkas (aikštelė jam priklauso nuosavybės teise), gali būti nukreiptas išieškojimas, siekiant patenkinti kreditorių reikalavimus.
 3. Remiantis statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies redakcija, galiojusia iki 2014-01-01, teisė įteisinti savavališkas statybas galėjo būti nustatyta ne tik statytojui (užsakovui), bet ir statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui, naudotojui, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininkui, valdytojui ar naudotojui. Taigi Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013-11-19 sprendimu nustatęs teisę įteisinti savavališkas statybas ne UAB „First autologistic company“, bet T. N., įstatymo nuostatų nepažeidė. Tuo labiau, kad 2009 m. lapkričio 4 d. UAB „First autologistic company“ buvo iškelta bankroto byla, nuo 2010 m. liepos 22 d. UAB „First autologistic company“ likviduojama. Kas reiškia, kad savavališkų statybų šalinimas likviduojamai įmonei būtų ne tik kad buvęs apsunkintas, bet ir neįmanomas.
 4. Nežiūrint to, kad savavališkos statybos aktas buvo surašytas pareiškėjui, ir kad pagal įstatymą, galimai savavališkų statybų šalinimas pirmiausiai turėjo būti priskirtas statytojui, ir tik jo nesant - kitiems įstatyme įvardintiems subjektams (tame tarpe - žemės sklypo, kuriame yra savavališki statiniai, savininkui), pareiškėjui nuo 2010 m. liepos 22 d. esant likviduojama įmone, savavališkų statybų šalinimas šiuo atveju visiškai pagrįstai buvo priskirtas ne pareiškėjui, bet žemės sklypo, kuriame yra savavališki statiniai, savininkui (T. N.).
 5. Bylos nagrinėjimo metu ieškovo atstovas nurodė, kad pasikeitė teisinis reguliavimas, dėl ko išnyko pagrindas ieškinio reikalavimams, pareikštiems atnaujintoje byloje. Iš tokios ieškovo pozicijos seka, kad bylą nagrinėjęs ir skundžiamą nutartį priėmęs teismas apskritai turėjo priimti naują sprendimą ir ieškinį atmesti. Visų pirma, teisinis reglamentavimas buvo pakeistas dar iki teismo 2013-11-19 sprendimo, kurį prašo pakeisti pareiškėjas, priėmimo, dėl to kritiškai vertintinas pareiškėjo nurodytas motyvas, kuris, labiausiai tikėtina, pareiškėjo buvo suprastas netinkamame kontekste. Ir antra, faktinės aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo pakeitimui atnaujintoje byloje, turi būti vertinamos ne po sprendimo priėmimo, bet bylos nagrinėjimo metu, iki ginčijamo sprendimo priėmimo.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas atmestinas.

20Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

21Pagal įstatymą, įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). CPK 366 straipsnio 1 dalies 7 punkto nuostatomis, bylos procesas gali būti atnaujintas, jeigu sprendimu teismas nusprendė dėl neįtrauktų į bylos nagrinėjimą asmenų materialiųjų teisių ir pareigų, o CPK 371 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato, jog, išnagrinėjęs bylą (kurioje atnaujintas procesas), teismas gali pakeisti teismo sprendimą. CPK 370 straipsnio 4 dalies nuostatomis, atnaujinus bylos nagrinėjimą, teismas bylą nagrinėja pakartotinai pagal bendrąsias šio Kodekso taisykles, tačiau neperžengdamas ribų, kurias apibrėžia proceso atnaujinimo pagrindai. Tai reiškia, kad atnaujintos bylos nagrinėjimo ribas apibrėžia pagrindai, pagal kuriuos išnagrinėta byla buvo atnaujinta – pagal atnaujinimo pagrindus patikrinamas ankstesnio teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas, tačiau nesiekiama išnagrinėti bylą iš naujo visa apimtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. sausio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-70/2013, 2010 m. liepos 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2010).

22Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2008 m. sausio 14 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB „Kapratas“ (vėliau 2009 m. kovo 26 d. pakeistas pavadinimas į UAB „First autologistic company“) dėl neteisėtai savavališkai pastatytų automobilių stovėjimo aikštelių nugriovimo (prijungta byla Nr. 2-454-91/2011, 1 t., b. l. 2–5). Savavališkos statybos 2007 m. rugsėjo 26 d. aktu nustatyta, kad statytojas UAB „Kapratas“, atstovaujamas direktoriaus T. N., savavališkai vykdo statybos darbus automobilių stovėjimo aikštelėje T. N. nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, esančiame ( - ). Kauno apygardos teismo 2009 m. lapkričio 4 d. nutartimi UAB „First autologistic company“ iškelta bankroto byla, administratoriumi paskira UAB „Valnetas“. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2009 m. gruodžio 2 d. nutartimi civilinės bylos Nr. 2-454-91/2011 nagrinėjimą sustabdė iki Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas išspręs klausimą dėl CK 4.103 straipsnio ir Statybos įstatymo 2. 3, 20, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 35 straipsnių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2011 m. kovo 1 d. nutartimi prieš tai minėtos civilinės bylos nagrinėjimas atnaujintas ir paskirtas teismo posėdis 2011 m. kovo 14 d., kurio metu ieškovas pateikė teismui patikslintą ieškinį (c. B. Nr. 2-454-91/2011, 4 t., b. l. 121–139). Šiame patikslintame ieškinyje ieškovas atsakovą UAB „First autologistic company“ pakeitė atsakovais T. N., A. Š., G. Š. ir UAB „Autocentrum A5“, nurodydamas, kad atsakovai, būdami žemės sklypų savininkai, kuriuose stovi neteisėtai pastatyti statiniai, jokios kitos veiklos išskyrus žemės ūkio veiklą vykdyti negali, kol nėra teisės aktų nustatyta tvarka pakeista žemės sklypo naudojimo paskirtis. Taigi, ginčo dėl to, kad T. N. buvo ginčo žemės sklypo savininkas nebuvo, kaip ir nebuvo ginčo, kad ant jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo jis leido statyti ir kaip buvęs UAB „Kapratas“ direktorius statė savavališkus statinius, t. y. jis buvo savavališkų statinių statytojas ir užsakovas. Duomenų apie tai, kad apelianto atstovas, bankroto administratorius UAB „Valnetas“ skundė ar kažkaip kitaip reiškė pretenzijas dėl jo pašalinimo iš bylos proceso, byloje nėra, todėl darytina išvada, kad apeliantas su tuo sutiko.

23Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu įpareigojo atsakovą T. N. pašalinti savavališkos statybos - automobilių stovėjimo aikštelių, esančių žemės sklype Pietarių kaime, Marijampolės savivaldybėje, padarinius įstatymų nustatyta tvarka. Kauno apygardos teismo 2011 m. lapkričio 11 d. nutartimi panaikinus dalį prieš tai minėto teismo sprendimo ir toje dalyje bylą grąžinus nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui, ieškovas 2011 m. gruodžio 16 d. dar kartą pateikė teismui patikslintą ieškinį, kuriame atsakovu buvo įtrauktas vienintelis T. N.. Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimu ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Marijampolės teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus ieškinys buvo patenkintas iš dalies ir leista atsakovui T. N. per 18 mėnesių, skaičiuojant nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos, parengti projektinę dokumentaciją ar gauti statybą leidžiantį dokumentą įteisinant savavališkos statybos-automobilių stovėjimo aikštelės, žemės sklype, esančiame Pietarių kaime, Marijampolės sav. Per nustatytą terminą atsakovui neįvykdžius teismo sprendimo, įpareigoti atsakovą nugriauti savavališkai pastatytas automobilių stovėjimo aikšteles ir sutvarkyti statybvietę. Atsakovui neįvykdžius teismo įpareigojimo nugriauti savavališkai pastatytas automobilių stovėjimo aikšteles, leisti ieškovui nugriauti savavališkai pastatytas automobilių stovėjimo aikšteles ir sutvarkyti statybvietę, išieškant jo patirtas išlaidas iš atsakovo (c. b. Nr. 2-8-571/2013, 6 t., b. l. 40–46). Šis teismo sprendimas apeliacine tvarka skųstas nebuvo, todėl įsiteisėjo po 30 dienų nuo jo priėmimo. Kaip nurodė ieškovas savo atsiliepimuose tiek į apelianto pareiškimą dėl proceso atnaujinimo, tiek atsiliepime į atskirąjį skundą, prieš tai minėtas teismo sprendimas buvo įvykdytas. Šias aplinkybes patvirtina 2014 m. rugsėjo 23 d. surašytas Teismo įpareigojimo statytojui įvykdymo patikrinimo aktas Nr. 4D-2470, kuriame nurodyta, kad atsakovas T. N. 2013 m. lapkričio 19 d. teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013 įvykdė (2 t., b. l. 83–84). Duomenų byloje apie tai, kad šis aktas įstatymų nustatyta tvarka buvo apskųstas ar jo galiojimas panaikintas byloje nėra. Automobilių stovėjimo aikštelė, esanti prieš tai minėtame žemės sklype nuosavybės teise priklausanti T. N., 2014 m. lapkričio 21 d. yra įregistruota VĮ Registrų centre. Apelianto argumentai, kad prieš tai minėta 2013 m. lapkričio 19 d. išnagrinėtoje civilinėje byloje buvo nuspręsta dėl į bylą neįtraukto apelianto procesinių teisių ir pareigų atmestini, kaip nepagrįsti, nes jis nuo bankroto bylos iškėlimo (2009 m. lapkričio 4 d.) iki bylos išnagrinėjimo iš esmės (2013 m. lapkričio 19 d.) turėjo pakankamai laiko pasidomėti bylos eiga, pareikšti teismui prašymą įstoti į bylą dalyvaujančiu asmeniu, įstatymo nustatyta tvarka apskųsti priimtus procesinius dokumentus ar pan., tačiau tokių veiksmų apeliantas neatliko.

24Pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies redakciją, galiojusią iki 2014-01-01, teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) ar kitą šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą asmenį savo lėšomis per nustatytą terminą: 1) leisti teisės aktų nustatyta tvarka per nustatytą terminą parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus šio Įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams; arba 2) nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę; 3) išardyti savavališkai perstatytas ar pertvarkytas statinio dalis ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę; 4) atstatyti (atkurti) nugriautą kultūros paveldo statinį (jo dalį) arba statinį (jo dalį), dėl kurio nugriovimo buvo pažeistas viešasis interesas, ir, jeigu būtina, sutvarkyti statybvietę. To paties Statybos įstatymo 28 straipsnio 1 dalies 1 punkte buvo nurodyta, kad valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnas, atliekantis statybos valstybinę priežiūrą pagal šio Įstatymo jam priskirtą kompetenciją, nustatęs, kad statinys pastatytas ar statomas savavališkai, nedelsdamas surašo savavališkos statybos aktą, kuriuo pareikalauja iš statytojo (užsakovo), jeigu jo nėra, - iš statinio ar jo dalies savininko, valdytojo, naudotojo, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininko, valdytojo ar naudotojo nevykdyti jokių statybos darbų, išskyrus statybos darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius ir apsaugant statybvietę bei aplinką, ir įteikia statytojui (užsakovui) ar kitam šiame punkte nurodytam asmeniui savavališkos statybos aktą pasirašytinai, registruotu laišku arba kitu tinkamu būdu teisės aktų nustatyta tvarka. Taigi, pagal šias įstatymo nuostatas teisė įteisinti savavališkas statybas galėjo būti nustatyta ne tik statytojui (užsakovui), bet ir statinio ar jo dalies savininkui, valdytojui, naudotojui, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje savavališkai pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininkui, valdytojui ar naudotojui, o tai reiškia, kad Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimu nustatęs teisę įteisinti savavališkas statybas žemės sklypo savininkui T. N., o ne buvusiam statytojui UAB „First autologistic company“, kuris jau tuo metu buvo likviduojamas (Kauno apygardos teismo 2010 m. liepos 22 d. nutartimi UAB „First autologistic company“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama), įstatymo nuostatų nepažeidė ir sprendimas yra priimtas būtent byloje dalyvaujančių asmenų atžvilgiu, o ne dėl į bylą neįtrauktų asmenų materialiųjų teisių ir pareigų (CPK 366 str. 1 d. 7 p.).

25Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutartis yra teisėta bei pagrįsta, jos naikinti ar keisti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį, kad pagal CPK 371 straipsnio 1 dalį išnagrinėjęs bylą, teismas turi teisę: 1) prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) pakeitimo arba panaikinimo atmesti; 2) teismo sprendimą ar nutartį pakeisti; 3) priimti naują sprendimą (nutartį). Pirmosios instancijos teismas netenkindamas pareiškėjo UAB „First autologistic company“ prašymo atnaujinus šioje byloje procesą pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą, vadovavosi CPK 371 straipsnio 1 dalies 1 punktu, todėl skundžiamos teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutarties rezoliucinė dalis tikslintina, nurodant, kad pareiškėjo UAB „First autologistic company“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, prašymas pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą atmestinas (CPK 371 str. 1 d. 1 p.).

26Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 371 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

27Patikslinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d. nutarties rezoliucinę dalį ir išdėstyti ją taip:

28„Pareiškėjo UAB „First autologistic company“, atstovaujamo bankroto administratoriaus UAB „Valnetas“, prašymą pakeisti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2013 m. lapkričio 19 d. sprendimą, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-8-571/2013, atmesti.

29Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš teisėjų... 2.
 1. Ginčo esmė
...
3. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2013 m. lapkričio 19 d. priėmė... 4. Pareiškėja BUAB „First autologistic company“ 2014 m. rugpjūčio 26 d.... 5. Pareiškėjas nurodė, kad aukščiau minėtame teismo sprendime yra... 6. Ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 7. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2015 m. gegužės 11 d. nutartimi... 8. Sutinkamai su LR Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies redakcija,... 9. Be to, šiuo metu ginčo sklypus padalinus į mažesnius, išnyko pagrindas... 10. Atskiruoju skundu pareiškėjas BUAB „First autologistic company“,... 11. Atskirasis skundas grindžiamas argumentais, kad:
 1. Apelianto... 12. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas Valstybinės teritorijų planavimo... 13. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais, kad: 14. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „BCB group“ prašo... 15. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais, kad: 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas T. N. prašo atskirąjį skundą... 17. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas argumentais, kad: 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas atmestinas.... 20. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 21. Pagal įstatymą, įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar... 22. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad ieškovas Valstybinė teritorijų... 23. Marijampolės rajono apylinkės teismas 2011 m. balandžio 28 d. sprendimu... 24. Pagal Statybos įstatymo 28 straipsnio 7 dalies redakciją, galiojusią iki... 25. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas... 26. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Patikslinti Marijampolės rajono apylinkės teismo 2015 m. gegužės 11 d.... 28. „Pareiškėjo UAB „First autologistic company“, atstovaujamo bankroto... 29. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo....