Byla 2-962/2011

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės, Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Metva“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties, kuria atmestas prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, civilinėje byloje Nr. 2-2323-123/2010 pagal ieškovų uždarųjų akcinių bendrovių „Resota“ ir „Jaumina“ patikslintą ieškinį atsakovams uždarosioms akcinėms bendrovėms „Naftos grupė“ ir „Metva“, tretysis asmuo - Danske Bank A/S, dėl jungtinės veiklos sutarčių dalies nutraukimo, kompensacijos už atidalinamą turtą priteisimo ir sandorio pripažinimo negaliojančiu.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Ieškovas UAB „Resota“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė priteisti ir atsakovo UAB „Metva“ 435 409,39 Lt skolą. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto areštą ieškinio reikalavimo sumai.

5Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi areštavo atsakovui priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai, - pinigines lėšas, priklausančias atsakovui ir esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant 435 409,39 Lt sumos, uždraudžiant šį turtą perleisti, įkeisti, kitaip apsunkinti ar iš esmės sumažinti jo vertę.

6Ieškovas pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo (b. l. 19 – 24) prašė nutraukti 2005 m. gegužės 20 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005 m. birželio 7 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601 UAB „Metva“ atžvilgiu, paliekant šias sutartis galioti UAB „Resota“ ir UAB „Jaumina“ atžvilgiu, atidalinti UAB „Metva“ dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės pagal 2005 m. gegužės 20 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0520 ir 2005 m. birželio 7 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 2005/0601, bei įpareigoti UAB „Resota“ ir UAB „Jaumina“ solidariai išmokėti UAB „Metva“ 882 042,40 Lt kompensaciją. Ieškovas nurodė, jog minėtos jungtinės veiklos sutartys buvo sudarytos tarp trijų partnerių, iš kurių du partneriai, t. y. ieškovas UAB „Resota“ ir tretysis asmuo UAB „Jaumina“ šias sutartis vykdė tinkamai, o atsakovas UAB „Metva“ iš esmės šias sutartis pažeidė ir patvirtino, jog nėra finansiškai pajėgi toliau vykdyti jungtinės veiklos sutartimis prisiimtus finansinius įsipareigojimus. Ieškovas taip pat nurodė, jog sutarčių vykdymo metu įsigytas žemės sklypas, kurio rinkos vertė yra 1 660 000 Lt, bei kiti nekilnojamieji daiktai, kurių bendra rinkos vertė yra 7 010 000 Lt, todėl prašė atidalinti jungtinės veiklos sutartis pažeidusio partnerio turto dalį.

72010 m. gruodžio 20 d. parengiamojo posėdžio metu atsakovo atstovas prašė panaikinti teismo taikytas laikinąsias apsaugos priemones, kadangi šioje byloje nėra sprendžiamas turtinis ginčas atsakovo atžvilgiu.

8Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. gruodžio 23 d. nutartimi atsakovo UAB „Metva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo atmetė. Nurodė, kad atsakovas nepagrįstai teigia, kad kilęs ginčas yra neturtinis. Atsakovas yra perleidęs savo investicijas UAB „Naftos grupė“, todėl teismas padarė išvadą, kad netaikius laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.).

9Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Metva“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo šiuos argumentus:

101. Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos pagal pirminį ieškovo ieškinį dėl 435 409,99 Lt nuostolių atlyginimo. Tuo tarpu iš 2010 m. rugsėjo 24 d. pareiškimo dėl ieškinio dalyko pakeitimo matyti, jog reikalavimas dėl 435 409,39 Lt ir procesinių palūkanų priteisimo šiuo metu nereiškiamas. Taigi nėra jokio reikalavimo, kurį reikėtų užtikrinti atsakovui priklausančio turto ir piniginių lėšų areštu, teismo sprendimu atsakovui nebus sukurta jokių turtinių prievolių. Priešingai, patenkinus ieškinį atsakovas įgytų teisę reikalauti iš ieškovų 882 042,40 Lt.

112. Būsimo teismo sprendimo vykdymas iš esmės būtų užtikrintas, jei laikinosios apsaugos priemonės būtų taikomos bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiam turtui, tačiau laikinųjų apsaugos priemonių taikymas vien tik atsakovo atžvilgiu ir tuo labiau jų taikymo mastas (435 409,39 Lt) visiškai nesuprantamas.

123. Skundžiamoje nutartyje nėra jokių motyvų, kodėl nepalikus galioti pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar tapti neįmanomas.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovai UAB „Resota“ ir UAB „Jaumina“ prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra beveik du kartus mažesnės už atsakovo UAB „Metva“ skolinių įsipareigojimų dydį 2010 m. gruodžio 31 dienai, o atsakovas, nevykdydamas savo pareigų, toliau didina įsiskolinimą, kurį priversta dengti UAB „Resota“. Kreditorius yra laisvas pasirinkti savo pažeistų teisių gynimo būdą, o šiuo atveju ieškovai pasirinko išieškoti skolą iš atidalintos atsakovo dalies.

14Atskirasis skundas tenkinamas.

15Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalies nuostatomis, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu, jų nesiėmus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio teismo sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą, o patį teismo sprendimą ir atitinkamai iki jo įsiteisėjimo ar įvykdymo (CPK 150 str. 4, 5 d.) taikomų laikinųjų apsaugos priemonių apimtį lemia ieškinio reikalavimai. Nagrinėjamu atveju aišku, kad ieškinio, kurio reikalavimams dėl 435 409,39 Lt skolos priteisimo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės (b. l. 3 – 6, 14 – 15), dalykas vėliau buvo pakeistas (b. l. 19 – 24), o po skundžiamos Klaipėdos apygardos eismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties priėmimo yra priimtas naujas patikslintas ieškinys (b. l. 70 – 86; Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys). Atitinkamai patikslinto ieškinio dalykas (pirminis ieškinio dalyko pakeitimas įvyko dar iki skundžiamos Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutarties priėmimo (b. l. 19 – 24) yra visiškai skirtingas. Tuo tarpu, nors atsiliepime į atskirąjį skundą pažymima, kad kreditorius yra laisvas pasirinkti savo pažeistų teisių gynimo būdą, tačiau būtent galutiniai ieškinio reikalavimai lemia laikinųjų apsaugos priemonių taikymą. Atitinkamai iš pareiškimo dėl ieškinio dalyko pakeitimo (b. l. 19 – 24), o taip pat ir iš po skundžiamos nutarties priėmimo ieškovų pateikto patikslinto ieškinio (b. l. 70 – 86) aišku, kad tiesioginio skolos priteisimo iš atsakovo UAB „Metva“ nereikalaujama. Priešingai, patenkinus ieškinį ir atidalijus UAB „Metva“ priklausančią turto dalį, prašoma priteisti už ją kompensaciją pačiam atsakovui (b. l. 24, 86). Tokiu būdu toliau taikyti laikinųjų apsaugos priemonių nekonkretizuotam atsakovo turtui 435 409,39 Lt ribose nėra pagrindo (CPK 150 str. 1 d.), o areštuoti bendrosios dalinės nuosavybės teisėmis priklausantį turtą byloje dalyvaujantys asmenys neprašo (CPK 144 str.).

16Atsižvelgiant į visas aukščiau išdėstytas aplinkybes, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartis naikintina, o atsakovo prašymas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo turtui tenkintinas.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 2 punktu,

Nutarė

18Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. gruodžio 23 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Metva“ atstovo prašymą tenkinti ir panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones atsakovo UAB „Metva“ (į. k. 241942260) atžvilgiu.

19Nutarties nuorašą siųsti Centrinės hipotekos įstaigos turto arešto aktų registrui.

Proceso dalyviai