Byla e2-531-494/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmų teisėja Dalia Zeniauskaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. T. ieškinį atsakovui G. R. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovo priteisti 3140,00 Eur negrąžinto kredito, 2000,00 Eur netesybų, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Reikalavimo pagrindu nurodė aplinkybes, kad ieškovas ir atsakovas 2018-11-05 sudarė ir pasirašė preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį. Preliminariosios sutarties pasirašymo dieną ieškovas sumokėjo atsakovui 5000 Eur dydžio avansą grynaisiais pinigais. Preliminarioji sutartis buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės. Atsakovas buvo pažadėjęs visą avanso sumą grąžinti iki 2019 m. pabaigos, tačiau šio ieškinio pateikimo teismui dieną yra grąžinęs tik 1860 Eur sumą.

4Atsakovui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 1751 straipsnio 10 dalyje nustatyta tvarka, t.y. per LITEKO VEP posistemio paskyrą buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovas per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

6Ieškinys tenkintinas visiškai.

7Iš bylos medžiagos nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2018-11-05 sudarė preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Preliminarioji sutartis) dėl atsakovui nuosavybės teise priklausančio 8 arų ploto žemės sklypo ir 144 kv. m. ploto gyvenamojo namo, esančių ( - ) (toliau – Turtas), pardavimo. Preliminariojoje sutartyje buvo susitarta, kad pagrindinė notarinė pirkimo-pardavimo sutartis bus pasirašyta iki 2019-01-31 Ieškovas ir atsakovas Preliminariojoje sutartyje susitarė, kad Turto pardavimo kaina yra lygi 105 000 Eur sumai, o preliminariosios sutarties pasirašymo dieną ieškovas sumokėjo atsakovui 5000 Eur dydžio avansą grynaisiais pinigais. Ieškovas dėl Preliminariosios sutarties vykdymo atsakovui per jo atstovę įteikė 2019-01-08 pretenziją, kurioje, remiantis Preliminariosios sutarties 6.2. punktu, suteikė atsakovui 15 kalendorinių dienų pažeidimų pašalinimui. Atsakovas iki nustatyto termino pažeidimų neištaisė ir nepateikė garantijų, kad Preliminarioji sutartis bus vykdoma, todėl Preliminarioji sutartis buvo nutraukta dėl atsakovo kaltės. Ieškovas su atsakovu toliau bendravo tik dėl 5000 Eur avanso grąžinimo ir 2000 Eur baudos sumokėjimo. Atsakovas buvo pažadėjęs visą avanso sumą grąžinti iki 2019 m. pabaigos, tačiau šio ieškinio pateikimo teismui dieną yra grąžinęs tik 1860 Eur sumą.

8Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.165 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad preliminarioji sutartis yra šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Pagal kasacinio teismo praktiką preliminarioji sutartis – tai ikisutartinių santykių stadijoje sudaromas organizacinio pobūdžio susitarimas dėl kitos sutarties sudarymo ateityje; tai nėra susitarimas dėl konkrečių veiksmų (turinčių tam tikrą vertę savaime arba tokių, kuriais perduodama tam tikra vertybė) atlikimo; vienas iš esminių preliminariosios sutarties bruožų yra tas, kad jos negalima reikalauti įvykdyti natūra, tačiau jos pažeidimo (nepagrįsto vengimo ar atsisakymo sudaryti pagrindinę sutartį) atveju kaltoji šalis privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; teisėjų kolegijos 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-474/2008; 2010 m. vasario 17 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-82/2010; kt.). Kvalifikavus ginčo sumą kaip avansą, nesudarius pagrindinės sutarties, pardavėjas netenka teisinio pagrindo disponuoti šiais pinigais ir jie turi būti grąžinami arba priteisiami ieškovui kaip be teisinio pagrindo įgytas turtas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-382/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-405/2008; 2011 m. kovo 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-129/2011; kt.). Atsakovas neįvykdė preliminarioje sutartyje nustatytų savo įsipareigojimų – neužtikrino Preliminarios sutarties vykdymo, dėl ko tarp šalių nebuvo sudaryta pagrindinė nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutartis. Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovui iš atsakovo priteisiama 3140,00 Eur sumokėto avanso.

9Šalys, sudarydamos preliminariąją sutartį, joje nustatytų sutartinių prievolių įvykdymui užtikrinti gali susitarti dėl netesybų (CK 6.258 straipsnio 1 dalis). Netesybos yra viena iš sutartinės civilinės atsakomybės formų. Sutarties šaliai neįvykdžius sutartinės prievolės, jos kompensuoja kitos šalies patirtus nuostolius, jų dydžio nereikia įrodinėti (CK 6.71 straipsnis 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-22-219/2015). Preliminarioje sutartyje šalys susitarė, kad jei Pardavėjas pradelsia savo įsipareigojimų vykdymą ilgiau kaip 15 kalendorinių dienų, ,vengia arba atsisako sudaryti Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjas turi teisę nutraukti šią Sutartį dėl Pardavėjo kaltės. Tokiu atveju Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtą avansą numatytą punkte 3.2. ir sumoka 2000 Eur baudą, kurios dydis atitinka iš anksto Šalių įvertintus minimalius Pirkėjo nuostolius dėl to, kad nebuvo sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis (Preliminarios sutarties 5.3. punktas). Dėl atsakovo kaltės tarp šalių nebuvo sudaryta pagrindinė sutartis dėl nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo, todėl ieškovui iš atsakovo priteisiama 2000,00 Eur bauda.

10Remiantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 5140,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019-12-18 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo dienos.

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalies nuostatomis, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 116,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 693,75,00 Eur už advokato teisines paslaugas, viso 809,75 Eur (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2020 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1R-19/1K-2 nustatytos minimalios (5 Eur) valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų atlyginimo sumos – šios išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 96 straipsnio 6 dalis).

13Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas,

Nutarė

14tenkinti ieškinį visiškai.

15Priteisti iš atsakovo G. R., asmens kodas ( - ) 3140,00 Eur (tris tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt eurų 00 ct) negrąžinto avanso, 2000,00 Eur (du tūkstančius eurų 00 ct) netesybų, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą 5140,00 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2019 m. gruodžio 18 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 809,75 Eur (aštuonis šimtus devynis eurus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo A. T., asmens kodas ( - ) naudai.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmams dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo CPK 287 straipsnyje nustatyta tvarka.

17Ieškovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus regiono apylinkės teismo Vilniaus rajono rūmus.

18Sprendimo kopijas ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

Ryšiai