Byla e2S-11-661/2018
Dėl Vilniau miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovams AAS „BTA Baltic Insurance Company“, A. S., tretieji asmenys A. I. ir K. K.. Teismas

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo R. B. atskirąjį skundą dėl Vilniau miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 31 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal ieškovo R. B. ieškinį atsakovams AAS „BTA Baltic Insurance Company“, A. S., tretieji asmenys A. I. ir K. K.. Teismas,

Nustatė

2

 1. Ieškovas R. B., kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydamas pripažinti, kad remiantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu 2015-10-16 draudimo sutartis Nr. 126305570 buvo sudaryta tarp draudiko AAS „BTA Baltic Insurance Company“ ir draudėjo A. S., a.k. ( - )
 2. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2017-07-31 nutartimi ieškovo ieškinį atsisakė priimti. Nurodė, kad šioje byloje ieškovo siekiami apginti interesai yra susiję su atitinkamų įrodymų nuginčijimu ieškovo nurodytoje kitoje civilinėje byloje, kurioje jam pareikšti regresiniai reikalavimai.
 3. Teismas sprendė, kad pareikštais ieškinio reikalavimais siekiama tik nuginčyti kitoje byloje nagrinėtiną ir atitinkamai įvertintiną įrodymą-aplinkybę, t. y. šioje byloje siekiamos nuginčyti sutarties sudarymo ir galiojimo aplinkybės yra kitos jau nagrinėjamos civilinės bylos nagrinėjimo-įrodinėjimo dalykas. Remdamasis nurodytais motyvais, teismas sprendė, kad pateiktas ieškinys nenagrinėtinas teisme civilinio proceso tvarka, todėl jį atsisakė priimti.
 4. Ieškovas R. B. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo nutartį ir priimti naują nutartį: ieškinį priimti. Nurodė, kad ieškovo ieškinys yra teismingas teismui ir nagrinėtinas teisme, todėl nėra jokių aukščiau nurodytų pagrindų atsisakyti priimti ieškinį. Tik rungimosi principu išnagrinėjus bylą iš esmės Teismui suteikta teisė vertinti įrodymus ir konstatuoti priimtame galutiniame sprendime įrodė ar neįrodė ieškovas ieškinį, turėjo ar neturėjo vieną ar kitą aplinkybę ieškovas įrodinėti rašytiniais įrodymais, ar žodiniais parodymais ar kitais įrodymais.
 5. Nurodo, kad teismas nenurodė kokioje konkrečioje byloje turėtų būti nagrinėjamas toks klausimas ir kaip jis išnagrinėtas.

3Atskirasis skundas atmestinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).
 2. Pirmosios instancijos teismas atsisakydamas priimti ieškovo ieškinį nurodė, kad šioje byloje ieškovo siekiami apginti interesai yra susiję su atitinkamų įrodymų nuginčijimu ieškovo nurodytoje kitoje civilinėje byloje, kurioje jam pareikšti regresiniai reikalavimai.
 3. Iš teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-880-807/2018, pagal ieškovo AAS „BTA Baltic Insurance Company” ieškinį atsakovui R. B., dėl 18053,19 eurų draudimo išmokos priteisimo. Ieškovas čia nurodo, kad pagal draudimo sutarties Nr. 12 6305570 sąlygas, draudimo įmoka turėjo būti sumokėta iki 2015-10-16 dienos. Įvykis buvo 2015-10-18 dieną; Draudėjas – atsakovas R. B., šią įmoką sumokėjo po įvykio, 2015-10-18 d. Taip pat nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad byloje yra nustatytos atsakovo civilinės atsakomybės sąlygos pagal TPVCAPDĮ 11 str. 7 d., atsakovui kyla prievolė grąžinti ieškovo sumokėtas sumas, t.y. 18053,19 Eur. Iš esmės minėtoje byloje ieškovas reikalauja iš atsakovo (apelianto) priteisti dėl draudiminio įvykio išmokėtą draudimo išmoką, pagal tarp šalių sudarytą draudimo sutartį Nr.12 6305570.
 4. Šioje civilinėje ieškovas R. B., kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą prašydamas pripažinti, kad remiantis LR Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymu 2015-10-16 draudimo sutartis Nr. 126305570 buvo sudaryta tarp draudiko AAS „BTA Baltic Insurance Company“ ir draudėjo A. S., a.k. ( - )
 5. Nors iš šioje byloje reiškiamo reikalavimo ir būtų galima daryti prielaidą, kad ieškovo ieškinio reikalavimu yra siekiama tik nuginčyti kitoje byloje nagrinėtiną ir atitinkamai įvertintiną įrodymą-aplinkybę, tačiau ieškovas šia savo teisę gali įgyventi tik dviem būdais. Pirmasis yra pareiškiant ieškinį, ką ieškovas ir padarė.
 6. Antrasis būdas yra ieškovui reiškiant priešieškinį su savarankiškais reikalavimais civilinėje byloje Nr. e2-880-807/2018. Tačiau šią teisę ieškovui riboja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 143 straipsnis, kadangi priešieškinį ieškovas byloje gali pareikšti tik iki nutarties skirti bylą nagrinėti teisme priėmimo. Vėlesnis priešieškinio priėmimas yra galimas tik tuo atveju, jeigu tokio priėmimo būtinumas iškilo vėliau arba jeigu yra gautas priešingos šalies sutikimas, arba jeigu teismas mano, kad tai neužvilkins bylos nagrinėjimo.
 7. Pažymėtina, kad tik pats ieškovas sprendžia kokiu būdu jis gins savo pažeistas teises, todėl apeliantui nereiškiant priešieškinio civilinėje byloje Nr. e2-880-807/2018, teismas neturi pagrindo užkirsti kelio ieškovui reikšti savarankišką reikalavimą naujoje byloje.
 8. Kasacinis teismas yra ne kartą nurodęs, kad teismas, nagrinėdamas bylas, aiškina ir taiko teisės normas ne a priori (iš anksto), o konkrečioje byloje, atsižvelgdamas į konkrečios bylos faktines aplinkybes ir šias siedamas su taikytina teisės norma. Dėl to kiekvienas teismo pateiktas teisės aiškinimas gali ir turi būti suprantamas ir aiškinamas tik konkrečios bylos kontekste, nes šis aiškinimas yra ne aiškinimas a priori, o teismo sprendimo konkrečioje byloje ratio decidendi (argumentas, kuriuo grindžiamas sprendimas) (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 27 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-186/2009; 2014 m. kovo 21 nutartis byloje Nr. 3K-3-175/2014). Vadinasi, kitoje byloje pateiktas teismo taikytinos teisės aiškinimas gali būti taikomas tik tada, kai konkrečios bylos esminės faktinės aplinkybės, lemiančios vienos ar kitos normos taikymą, yra tapačios ar iš esmės panašios (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. liepos 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-367-701/2016, 23 punktas; 2017 m. lapkričio 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-382-421/2017, 26 punktas).
 9. Pirmosios instancijos teismas savo atsisakymą priimti ieškinį grindė ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-69-2013. Pirmosios instancijos teismas nurodė, jog „įrodymas, kuris vertintinas konkretaus ginčo byloje pagal CPK nustatytas įrodymų vertinimo taisykles, negali būti materialinio pobūdžio reikalavimo dalykas atskiroje byloje ir ginčijamas CPK nustatyta tvarka. Teismas, gavęs tokį ieškinį, turi atsisakyti jį priimti CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkto pagrindu kaip nenagrinėtiną teisme“.
 10. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pagrindo vadovautis minėta nutartimi šioje byloje nėra. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nurodytoje byloje Nr. 3K-3-69-2013 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, jog „Ieškovas nagrinėjamoje civilinėje byloje siekia ginčo teisena nuginčyti įrodymą, kurio pagrįstumui patikrinti taikytinos civilinio proceso normos, reglamentuojančios įrodymų rinkimą, jų tyrimą bei vertinimą (CPK 176–185 straipsniai).“ Taip pat nurodė, jog „Teisėjų kolegijos vertinimu, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų išduota nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijanti pažyma, kaip tokia, nesukuria materialinių teisinių padarinių. Materialinius teisinius padarinius, t. y. atleidimą nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, civilinės atsakomybės netaikymą (CK 6.212, 6.253 straipsniai) lemia nenugalimos jėgos aplinkybių buvimas, bet ne jas liudijančios pažymos išdavimas.“ Nagrinėjamoje byloje yra sprendžiamas klausimas dėl draudimo sutartį faktiškai sudariusių šalių, t.y. šio ieškinio rezultatas sukurtų labai aiškius materialinius teisinius padarinius A. S., jeigu jis būtų pripažintas sudariusiu ar nesudariusiu ginčo sutartį.
 11. Apeliacinės instancijos teismui nusprendus, kad ieškovo R. B. ieškinys atsakovams AAS „BTA Baltic Insurance Company“ ir A. S. buvo atsisakytas priimti nepagrįstai, ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.
 12. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

4R. B. atskirąjį skundą tenkinti. Vilniau miesto apylinkės teismo 2017 m. liepos 31 d. nutartį panaikintini ir klausimas dėl ieškovo R. B. ieškinio atsakovams AAS „BTA Baltic Insurance Company“, A. S., tretieji asmenys A. I. ir K. K. priėmimo perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai