Byla eB2-4359-866/2017
Dėl bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimų

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Asta Pikelienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo bankrutavusios KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administratoriaus UAB „Verslo konsultantai“ skundą dėl bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimų,

Nustatė

2

 1. pareiškėjas prašo panaikinti 2017 m. gegužės 2 d. bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimą 3 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti bankroto administratoriui UAB „Nemokums LT“ 1 500 Eur plius PVM dydžio mėnesio atlyginimą nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo dienos (2016 m. rugsėjo 2 d.) iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro dienos.
 1. Panaikinti 2017 m. gegužės 2 d. bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti 500 Eur plius PVM dydžio mėnesio administravimo išlaidas nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo dienos (2016 m. rugsėjo 2 d.) iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro dienos.
 1. Patvirtinti visam bankrutavusios IĮ „Max trade“ bankroto procesui 7 000 Eur plius PVM sąmatą, iš jų administravimo išlaidoms skirti 3 000 Eur plius PVM, bankroto administratoriaus atlyginimui 4 000 Eur plius PVM.
 1. Nurodo, kad 2016 m. rugsėjo 2 d. IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimu buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Nemokumas LT“. 2017 m. gegužės 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimu 3 darbotvarkės klausimu buvo nutarta: nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka dienos (2016 m. rugsėjo 2 d.) iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro dienos administratoriaus atlyginimui skirti 1 500 Eur plius PVM per mėnesį.
 1. Skundžiamu 4 punktu nutarta nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo dienos (2016 m. rugsėjo 2 d.) iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro dienos administravimo išlaidų sąmatai skirti 500 Eur plius PVM per mėnesį.
 1. Pareiškėjas nesutinka su kreditorių susirinkimo patvirtintomis administravimo išlaidomis nurodydamas, jog įmonė niekada veiklos faktiškai nevykdė, įmonės kasoje likutis sudaro 0 Eur, atsakovas jokio turto niekada neturėjo, atsakovas debitorių neturi, ilgalaikio ir trumpalaikio turto sandorių bankroto administratorius nenustatė, nenustatyti sandoriai priešingi atsakovo veiklos tikslams, bankroto procese dalyvauja tik 4 kreditoriai, teisme nėra iškelta bylų atsakovui, nėra vykdomi išieškojimai pagal vykdomuosius dokumentus.
 1. Mano, kad bankroto administravimo sąmata ne tik viršija rekomendacinius dydžius, bet ir neatspindi būtinųjų bankroto proceso vykdymo išlaidų.
 1. Kreditorius VĮ „Turto bankas“ atsiliepimu prašo skundą tenkinti. Sutinka su pareiškėjo išdėstytais argumentais.
 1. Suinteresuotas asmuo BIĮ „Max trade“ atsiliepimu prašo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas, nustatyti sprendimo vykdymo tvarką – kad sprendimas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš pareiškėjo BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ atsakovui vykdytinas iš BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto administravimo išlaidų sąmatos.
 1. Nurodė, kad įmonės savininkų D. V. ir S. V. vardu registruoto turto vertė yra 588 573, 41 Eur. Kreditorių susirinkimo metu nutarta patvirtinti turto pardavimo tvarką. Mano, kad atsakovas atitinka didelės įmonės vertinimo kriterijus.

3Skundas tenkintinas.

 1. 2016 m. rugsėjo 2 d. IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimu nutarta iškelti IĮ „Max trade“ bankroto bylą ne teismo tvarka.
 1. Skundžiamu 2017 m. gegužės 2 d. IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo 3 nutarimu nutarta administratoriaus atlyginimui nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo dienos administratoriaus atlyginimui skirti 1 500 Eur plius PVM per mėnesį.
 1. 4 nutarimu nutarta nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo dienos (2016 m. rugsėjo 2 d.) iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro dienos administravimo išlaidų sąmatai skirti 500 Eur plius PVM per mėnesį.
 1. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto byloje nagrinėjami klausimai iš esmės paliečia ir viešąjį interesą, spręsdamas kreditorių susirinkimo nutarimo teisėtumo klausimą, teismas turi patikrinti nutarimo teisėtumą ne tik pateiktame skunde nurodytais aspektais, bet ir tai, ar nutarimas yra priimtas laikantis įstatyme nustatytos tvarkos ( ĮBĮ 24 straipsnis).
 1. Skundžiamas kreditorių susirinkimo 3 nutarimas priimtas už balsavus 71, 63 proc. kreditorių. Skundžiamas kreditorių susirinkimo 4 nutarimas priimtas už balsavus už 71,63 proc. kreditorių. Balsavimo pažeidimų priimant 2017 m. gegužės 2 d. nutarimus nenustatyta.
 1. Minėta, kad skundžiamais IĮ „Max trade“ kreditorių susirikimo nutarimais patvirtintas 1 500 Eur per mėnesį administratoriaus atlyginimas ir 500 Eur administravimo išlaidų už laikotarpį nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo dienos (2016 m. rugsėjo 2 d.) iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro dienos.
 1. Remiantis ĮBĮ nuostatomis, bankroto administratorius turi atsiskaityti kreditorių susirinkime (komitete) dėl faktiškai patirtų išlaidų, t. y. ar veikė patvirtintos sąmatos ribose (ĮBĮ 23 straipsnio 4 punktas). Reikalavimas administratoriui pagrįsti patirtų išlaidų poreikį bei dydį reiškia, kad administratorius teikia kreditorių susirinkimui (komitetui) tvirtinti įmonės administravimo metu patirtas išlaidas, kurios paprastai neviršija jau patvirtintoje administravimo išlaidų sąmatoje nustatytų dydžių. Kreditorių susirinkimas neturi teisės atsisakyti tvirtinti realiais duomenimis pagrįstų administravimo išlaidų, neviršijančių patvirtintos sąmatos maksimalių ribų.
 1. Sprendžiant dėl nustatyto bankroto administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžio pagrįstumo, pirmiausia įvertintinos aplinkybės preliminariai individualizuojančios bankroto procesą. Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 9 d. nutarimu Nr. 647 patvirtintų Bankroto administratorių atrankos taisyklių 10.1 punktu, IĮ „Max trade“ priskirtina mažoms įmonėms. Nors iš bankroto administratoriaus veiklos ataskaitos matyti, kad patvirtinta kreditorinių reikalavimų už 2 066 142, 59 Eur sumai. Nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka dienai įmonėje nedirbo nei vienas darbuotojas, veikla nebuvo vykdyta, likutis įmonės kasoje – 0 Eur, atsiskaitomojo bendrovės sąskaita uždaryta, debitorinių skolų nenustatyta. Teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis civilinių bylų, kuriuose atsakovui būtų pareikšti turtiniai ar neturtiniai reikalavimai, nėra. Teismo vertinimu, atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes laikyti įmonę didele nėra pagrindo. O paminėtos aplinkybės, teismo vertinimu, savaime neleidžia bendrovės bankroto proceso laikyti ypatingai didelės apimties ir sudėtingu (t. y. sudėtingesniu už vidutinį).
 1. Pažymėtina, kad kiekvienu atveju administravimo išlaidų dydis priklauso nuo bankroto procedūrų sudėtingumo, eigos ir bankroto administratoriaus atliktų veiksmų, laiko sąnaudų ir kt.
 1. Pagal ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalį administratoriaus atlyginimas nustatomas už visą įmonės administravimo laikotarpį, atsižvelgiant į Vyriausybės patvirtintas Atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisykles, kuriose nustatomi rekomendaciniai administratoriaus atlyginimo dydžiai.
 1. Kasacinio teismo pasisakyta – kadangi nuo kreditorių ir administratoriaus susitarimo priklauso administratoriaus atlyginimo dydis, tai jis turėtų būti nustatomas toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, kartu nepažeistų kreditorių interesų, skiriant įmonei administruoti per didelę sumą. Kreditorių susirinkimo nustatytas atlyginimo administratoriui dydis turėtų atitikti protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (CK 1.5 straipsnio 1 dalis) ir užtikrinti tiek administratoriaus, tiek bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą (Lietuvos A. T. 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010).
 1. Teismas pažymi, kad šiuo atveju kreditorių susirinkime patvirtinti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų dydžiai yra nepagrįsti jokiais duomenimis apie šių išlaidų būtinumą, t. y. bankroto administratorius nėra pateikęs nei kreditorių susirinkimui, nei teismui tokių dydžių atlyginimo ir išlaidas patvirtinančių dokumentų, detalaus jų paskaičiavimo, pagrindimo ir pan., nors, kaip minėta, bankroto administratorius turi įrodyti ne tik administravimo išlaidų (atlyginimo) pagrįstumą, bet ir jų būtinumą. Nors administravimo išlaidų sąmata pagal savo pobūdį yra tam tikras būsimų išlaidų planavimas, ir dėl šios priežasties negali būti preciziškai tiksli, tai nereiškia, kad bankroto administratorius gali grįsti administravimo išlaidų sąmatą vien spėjimais apie galimus veiksmus ir reikalauti patvirtinti maksimaliai dideles administravimo išlaidų sąmatos ribas, nes nepagrįstai didelės administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimas prieštarautų bankrutuojančios įmonės kreditorių turtiniams interesams.
 1. Įvertinus nurodytas aplinkybes, byloje esančius duomenis apie bankrutuojančios įmonės finansinę padėtį, esamo turto ir turimų įsipareigojimų santykį, administratoriaus funkcijų mastą, turėtų išlaidų dydį, teismas, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei Lietuvos Respublikos vyriausybės 2016 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintomis taisyklėmis, sprendžia, jog pareiškėjo KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimų tenkintinas ir naikintinas 2017 m. gegužės 2 d. bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimas 3 darbotvarkės klausimu bei nutarimas 4 darbotvarkės klausimu, bei visam bankrutavusios IĮ „Max trade“ bankroto procesui nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro nustatytina 7 000 Eur plius PVM sąmata, iš jų administravimo išlaidoms skirtina 3 000 Eur plius PVM, bankroto administratoriaus atlyginimui 4 000 Eur plius PVM.
 1. Pažymėtina, jog bankroto administratorius, patyręs daugiau administravimo išlaidų, turės teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų pakeitimo. Nutartis, kuria teismas išsprendžia ginčą dėl administravimo išlaidų yra neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).
 1. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

4skundą tenkinti.

5Panaikinti bankrutavusios IĮ „Max trade“ 2017 m. gegužės 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 3 ir 4 darbotvarkės klausimais.

6Visam bankrutavusios IĮ „Max trade“ bankroto procesui (nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro) patvirtinti 7 000 Eur administravimo išlaidų sąmatą, iš kurių 3 000 Eur skirti administravimo išlaidoms ir 4 000 Eur administratoriaus atlyginimui.

7Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai