Byla eB2-2548-262/2018
Dėl atsakovo bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimų, trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė,

2sekretoriaujant S. A.,

3dalyvaujant ieškovo atstovui A. M., atsakovo atstovui J. G.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo bankrutavusios KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ skundą dėl atsakovo bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimų, trečiasis asmuo VĮ „Turto bankas“,

Nustatė

5Pareiškėjas bankrutavęs KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė skundą dėl atsakovo bankrutavusio IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimų, kuriuo prašo: panaikinti 2017-09-30 bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimą 4 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti 28 MMA atlyginimą bankroto administratoriui UAB „Nemokumas LT“ nuo kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka (2016-09-02) priėmimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro; panaikinti 2017-09-30 bankrutavusios IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimą 5 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta administravimo išlaidoms (apskaitos, teisinės paslaugos, archyvo sutvarkymas, antstolių paslaugos ir kt.) skirti pagal faktą, neviršijant bendros 75 MMA sumos nuo kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka (2016-09-02) priėmimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro; patvirtinti visam bankrutavusios IĮ „Max trade“ bankroto procesui 7 000 Eur + PVM sąmatą, iš jų administravimo išlaidoms skirti 3 000 Eur + PVM, bankroto administratoriaus atlyginimui skirti 4 000 Eur + PVM.

6Nurodė, kad 2016-09-02 IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimu buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Nemokumas LT“. Atsakovo 2017-09-30 kreditorių susirinkimo nutarimu darbotvarkės 4 klausimu buvo nutarta: „administratoriaus atlyginimui nuo kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka (2016-09-02) priėmimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro skirti 28 MMA“. Atsakovo 2017-09-30 kreditorių susirinkimo nutarimu darbotvarkės 5 klausimu buvo nutarta: „administravimo išlaidos (apskaitos, teisinės paslaugos, archyvo sutvarkymas, antstolių paslaugos ir kt.) skiriamos nuo kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka (2016-09-02) priėmimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro pagal faktą, neviršijant bendros 75 MMA sumos“, kas atitinka 2017-04-27 LR Vyriausybės nutarimą Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo. Kreditorių patvirtintas Bankroto administratoriaus atlyginimo dydis nustatytas neatsižvelgus į tai, kad atsakovo bankroto procesas yra nesudėtingas, nustatytasis atlyginimas visiškai neatitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 nutarimo Nr. 415 Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo. Patvirtinta administravimo išlaidų sąmata, atsižvelgiant į atsakovo bankroto procedūros sudėtingumą, yra neprotingai didelė ir taip pažeidžia atsakovo ir kreditorių interesus.

7Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Nurodė, kad 2017-09-30 kreditorių susirinkimo metu, net 71,63 proc. visų atsakovo kreditorinių reikalavimų turintys kreditoriai balsavo „už“ bankroto administratoriaus pasiūlytą atlyginimą. Skundą teikia kreditorius, kurio kreditorinis reikalavimas sudaro tik 28,21 proc. visų atsakovo kreditorinių reikalavimų sumos. Atsižvelgiant į tai, kad administratoriaus atlyginimą nustato kreditorių susirinkimas, o daugumos priimtam sprendimui nepritaria tik vienas, vos ketvirtadalį viso kreditorinio reikalavimo reikalavimą turintis asmuo, toks pareiškėjo skundas pažeidžia kitų kreditorių teisėtus lūkesčius, vilkina bankroto procesą ir didina administravimo išlaidas, todėl turėtų būti atmestas.

8Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, atsakovo atstovas prašė ieškinio netenkinti.

9Skundas tenkinamas.

10Byloje nustatyta, kad 2016-09-02 atsakovo IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimu buvo iškelta bankroto byla ne teismo tvarka. Bankroto administratoriumi paskirta UAB „Nemokumas LT“. Atsakovo 2017-09-30 kreditorių susirinkimo nutarimu darbotvarkės 4 klausimu buvo nutarta: „administratoriaus atlyginimui nuo kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka (2016-09-02) priėmimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro skirti 28 MMA“. Atsakovo 2017-09-30 kreditorių susirinkimo nutarimu darbotvarkės 5 klausimu buvo nutarta: „administravimo išlaidos (apskaitos, teisinės paslaugos, archyvo sutvarkymas, antstolių paslaugos ir kt.) skiriamos nuo kreditorių susirinkimo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka (2016-09-02) priėmimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro pagal faktą, neviršijant bendros 75 MMA sumos“.

11Byloje kilęs ginčas ar pagrįstai IĮ „Max trade“ 2017-09-30 kreditorių susirinkimo nutarimu darbotvarkės nutarimais 4 ir 5 klausimais atsakovo administratoriaus atlyginimui ir administravimui yra skirtos tam tikros pinigų sumos. Ieškovas prašo minėtus nutarimus panaikinti ir patvirtinti visam bankrutavusios IĮ „Max trade“ bankroto procesui 7 000 Eur + PVM sąmatą, iš jų administravimo išlaidoms skirti 3 000 Eur + PVM, bankroto administratoriaus atlyginimui skirti 4 000 Eur + PVM. Atsakovo IĮ „Max trade“ administratorius teigia, kad įmonės savininkas turi didelės vertės turtą, kuris bus naudojamas įmonės skoloms padengti, todėl bankroto procedūra laikytina sudėtinga ir 2017-09-30 kreditorių susirinkimo metu pagrįstai buvo patvirtintos atitinkamos sumos bankroto administravimui ir bankroto administratoriaus atlyginimui.

12Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „Liteko“, ši byla jau yra trečia, kurioje yra sprendžiami iš esmės tie patys klausimai (dėl atlyginimo įmonės bankroto administratoriui ir administravimo išlaidų nuginčijimo) tarp tų pačių šalių – kreditoriaus bankrutavusios KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ ir atsakovo bankrutavusios IĮ „Max trade“.

13Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. sprendimu c. b. Nr. e2-344-280/2017 buvo panaikintas bankrutavusios IĮ „Max trade“ 2016-12-02 kreditorių susirinkimo nutarimas 6 darbotvarkės klausimu, kuriuo nutarta patvirtinti bankroto administratoriui UAB „Nemokumas.LT“ 3 000 Eur plius PVM dydžio mėnesio atlyginimą nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo dienos (2016-09-02) iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro dienos; panaikintas nutarimas 9.1 patvirtinti 1000 Eur plius PVM dydžio mėnesio administravimo išlaidas nuo nutarimo iškelti bankroto bylą ne teismo tvarka priėmimo dienos (2016-09-02) iki įmonės išregistravimo iš įmonių registro dienos ir šiuos klausimus perduoti kreditorių susirinkimui nagrinėti iš naujo. Šis sprendimas apskųstas nebuvo, jis yra įsiteisėjęs.

14Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutartimi c. b. Nr. eB2-4359-866/2017 buvo panaikinti bankrutavusios IĮ „Max trade“ 2017 m. gegužės 2 d. kreditorių susirinkimo nutarimai 3 ir 4 darbotvarkės klausimais; visam bankrutavusios IĮ „Max trade“ bankroto procesui (nuo 2016 m. rugsėjo 2 d. iki įmonės išregistravimo iš juridinių asmenų registro) patvirtinta 7 000 Eur administravimo išlaidų sąmata, iš kurių 3 000 Eur skirti administravimo išlaidoms ir 4 000 Eur administratoriaus atlyginimui.

15Ši nutartis taip pat nebuvo apskųsta ir yra įsiteisėjusi, todėl teismas spręsdamas šią bylą vadovausis minėtoje byloje nustatytomis aplinkybėmis. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutartyje, be kita ko, nurodyta, kad bankroto administratorius, patyręs daugiau administravimo išlaidų, turės teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų pakeitimo.

16Taigi, įsiteisėjusia teismo nutartimi (kuri yra privaloma ir turi būti vykdoma), jau yra konstatuota, jog IĮ „Max trade“ bankroto byla nėra sudėtinga, todėl jos administravimui iki pat pabaigos pakaks 7000 Eur, ši suma galėtų būti didinama tuo atveju, jeigu administratorius įrodytų, jog patyrė daugiau išlaidų. T. y. šiuo atveju administratorius tiek įmonės kreditoriams, tiek (kilus ginčui) teismui turėjo pateikti įrodymus, jog nuo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties įsiteisėjimo iki kreditorių susirinkimo 2017 m. rugsėjo 30 d. situacija pasikeitė: atsirado daugiau įmonės ir jos savininko turto, administratorius atliko papildomus veiksmus ir taip viršijo teismo nustatytą 7000 Eur sumą. Tačiau IĮ „Max trade“ administratorius tokių įrodymų nepateikė. Priešingai – tiek jau išnagrinėtose c. b. Nr. e2-344-280/2017 ir Nr. eB2-4359-866/2017, tiek šioje byloje IĮ „Max trade“ administratorius nurodo iš esmės analogiškus argumentus apie IĮ „Max trade“ savininko ir jo sutuoktinės turimą didelės vertės turtą ir kad dėl to įmonė atitinka didelės įmonės kriterijus, todėl įmonės bankroto procesas yra sudėtingas.

17Be to, nors nuo ginčo pradžios praėjo nemažai laiko, IĮ „Max trade“ bankroto administratorius nepateikė duomenų, kad jis būtų realizavęs IĮ „Max trade“ savininko ir sutuoktinės turimą turtą. Administratorius nurodė, kad ieškovas skųsdamas kreditorių susirinkimo nutarimus vilkina bankroto procesą ir didina administravimo išlaidas. Tačiau iš to, kas išdėstyta darytina priešinga išvada, t. y. kad būtent bankroto administratorius vilkina bankroto procesą, nes nepaisydamas įsiteisėjusios teismo nutarties dėl fiksuotos administravimo išlaidų sumos nustatymo, neturėdamas naujų įrodymų, vėl prašo įmonės kreditorius padidinti administravimo išlaidas.

18Iš to, kas išdėstyta darytina išvada, kad po Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutarties priėmimo IĮ „Max trade“ ir jos savininko turtinė situacija nepasikeitė, papildomi didelės apimties administravimo veiksmai nebuvo atlikti, taigi bankroto procedūra netapo sudėtingesnė, nebuvo patirta išlaidų, kurios viršytų 7000 Eur, todėl įmonės kreditoriams 2017 m. rugsėjo 30 d. susirinkime nebuvo pagrindo didinti administratoriaus atlyginimo ir administravimo išlaidų.

19Dėl išvardintų priežasčių ieškovo skundas tenkinamas: panaikinami 2017-09-30 bankrutavusio IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimai 4 ir 5 darbotvarkės klausimais ir iš naujo nustatoma fiksuota administravimo išlaidų sąmata visam įmonės bankroto laikotarpiui – 7 000 Eur + PVM, iš jų administravimo išlaidoms skirti 3 000 Eur + PVM, bankroto administratoriaus atlyginimui skirti 4 000 Eur + PVM.

20Teismas dar kartą išaiškina IĮ „Max trade“ bankroto administratoriui, kad jis tik patyręs daugiau administravimo išlaidų ir turėdamas tai patvirtinančius įrodymus, turės teisę kreiptis į kreditorių susirinkimą dėl administravimo išlaidų pakeitimo, o kreipimasis į kreditorius realiai nepatyrus daugiau išlaidų nei teismo nustatyta fiksuota suma, būtų pagrindas priimti atskirąją nutartį (CPK 299 str.), t. y. apie tokius administratoriaus veiksmus informuoti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybą prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

21Sprendimo dalis, kuria teismas išsprendžia ginčą dėl administravimo išlaidų yra neskundžiama (ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalis).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

23Skundą tenkinti.

24Panaikinti bankrutavusios IĮ „Max trade“ 2017 m. rugsėjo 30 d. kreditorių susirinkimo nutarimus 4 ir 5 darbotvarkės klausimais; patvirtinti visam bankrutavusios IĮ „Max trade“ bankroto procesui 7 000 Eur + PVM sąmatą, iš jų administravimo išlaidoms skirti 3 000 Eur + PVM, bankroto administratoriaus atlyginimui skirti 4 000 Eur + PVM.

25Sprendimo dalis, kuria teismas išsprendžia ginčą dėl administravimo išlaidų neskundžiama.

26Kita sprendimo dalis per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ona Gasiulytė,... 2. sekretoriaujant S. A.,... 3. dalyvaujant ieškovo atstovui A. M., atsakovo atstovui J. G.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo... 5. Pareiškėjas bankrutavęs KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ pateikė skundą... 6. Nurodė, kad 2016-09-02 IĮ „Max trade“ kreditorių susirinkimo nutarimu... 7. Atsakovas atsiliepimu į ieškinį prašo jį atmesti. Nurodė, kad 2017-09-30... 8. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovas ieškinį palaikė, atsakovo atstovas... 9. Skundas tenkinamas.... 10. Byloje nustatyta, kad 2016-09-02 atsakovo IĮ „Max trade“ kreditorių... 11. Byloje kilęs ginčas ar pagrįstai IĮ „Max trade“ 2017-09-30 kreditorių... 12. Kaip matyti iš teismų informacinės sistemos „Liteko“, ši byla jau yra... 13. Panevėžio apygardos teismo 2017 m. vasario 20 d. sprendimu c. b. Nr.... 14. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 20 d. nutartimi c. b. Nr.... 15. Ši nutartis taip pat nebuvo apskųsta ir yra įsiteisėjusi, todėl teismas... 16. Taigi, įsiteisėjusia teismo nutartimi (kuri yra privaloma ir turi būti... 17. Be to, nors nuo ginčo pradžios praėjo nemažai laiko, IĮ „Max trade“... 18. Iš to, kas išdėstyta darytina išvada, kad po Vilniaus apygardos teismo 2017... 19. Dėl išvardintų priežasčių ieškovo skundas tenkinamas: panaikinami... 20. Teismas dar kartą išaiškina IĮ „Max trade“ bankroto administratoriui,... 21. Sprendimo dalis, kuria teismas išsprendžia ginčą dėl administravimo... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 23. Skundą tenkinti.... 24. Panaikinti bankrutavusios IĮ „Max trade“ 2017 m. rugsėjo 30 d.... 25. Sprendimo dalis, kuria teismas išsprendžia ginčą dėl administravimo... 26. Kita sprendimo dalis per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo priėmimo dienos...